Page 1

20 juni 2014 • Jaargang 22 • Prijs 8 euro • Afgiftekantoor Gent X • Verschijnt tweewekelijks (uitgezonderd juli en augustus)

12

Alles draait om vertrouwen

Olivier, Marc en Alexander Christiaens Christiaens Computer Service

Wes Onderzoek & Strategie ontwerpt en implementeert groeistrategieën

Reportage 30 jaar Bedrijvencentra

Startersspecial


ZEEBRUGGE EEN NETWERK VOOR EUROPA Transfennica start Bilbao – Portsmouth service. Door de toenemende vraag vanuit de markt loopt Transfennica nu vanuit Bilbao twee keer per week de haven van Portsmouth, in Zuid-Engeland aan. Deze nieuwe dienst biedt klanten de mogelijkheid om gebruik te maken van een snelle directe verbinding tussen Spanje en de UK, via Zeebrugge. De dinsdagafvaart vanuit Bilbao komt op donderdag om 06.00 uur in de haven van Portsmouth aan en de vrijdagavondafvaart meert op zondag om 07.00 uur aan in Portsmouth, waarna het schip koers zet richting Zeebrugge. Hiermee biedt Transfennica de mogelijkheid om klanten vanuit Portsmouth efficiënte combinaties te laten maken door middel van het verschepen van lading met bestemming Zeebrugge of Bilbao. De dienst laadt begeleide (12 chauffeurs) en onbegeleide trailers alsook containers. Ook buitenmaatse lading (high & heavy), projectlading, verschepingen op roltrailers etc. kunnen aan boord. Martin Putman, Port Manager Portsmouth International Ports: “We verwelkomen dit initiatief van Transfennica, die haar sporen reeds heeft verdiend binnen de Spaanse onbegeleide markt. Deze nieuwe dienst geeft vervoerders die al gebruik maken van de haven van Portsmouth een nog ruimere keuze en we verheugen ons erop deze dienst te ontwikkelen.” Eric de Wit, directeur Transfennica: “We geloven dat de markt tussen Spanje, de UK en België klaar is voor een onbegeleide dienst. De beschikbaarheid van andere diensten, zowel in Portsmouth als in Zeebrugge vergroot de flexibiliteit en de efficiëntie. We zijn ervan overtuigd hiermee een service te introduceren waar de markt behoefte aan heeft.” Voor meer informatie: Transfennica Nederland B.V. Eric de Wit Telefoon: +31 651 316 371 Email: eric.dewit@transfennica.com

©mbz.be - ©luchtfotografie henderyckx.be

ondernemen_2014_12.indd 1

Havenbestuur / MBZ nv - www.portofzeebrugge.be 6/06/2014 11:41:58


De eerste jaarhelft van 2014 zit er op. Hoewel het vroeg op het jaar is, doorblader ik toch nog eens ons wekelijks persoverzicht Uitgelezen. Ik lees slecht nieuws over faillissementen, herstructureringen, delokaliseringen, sluitingen, slechte resultaten, het wachten op en het uiteindelijk niet krijgen van vergunningen, schorsingen en vernietigingen door de Raad van State, enzovoort. Maar ik lees gelukkig ook goed nieuws. Ik ben verrast en verwonderd door wat er allemaal gebeurt aan investeringen, fusies, overnames, participaties en nieuwe vestigingen. Allemaal om de groei van onze ondernemingen te ondersteunen en te versnellen. Een greep uit de lange reeks: Donald Muylle wil ook in Wallonië actief worden, IVC groep gaat 110 à 180 miljoen euro investeren om de wereldspeler te worden in de markt van vinyl, Van de Wiele uit Marke neemt participatie in Barco, Stadsbader neemt bouwbedrijf Van Maercke over, energiebedrijf Vyncke investeert in opvouwbare windmolens, DNA Interactif Fashion haalt contract binnen van 6 miljoen euro in China, Izegemse machinebouwer Boucherie gaat fuseren met Italiaanse sectorgenoot Borghi, Beaulieu doet overname in Rusland, diepvriesgroentenproducenten Ardo en Dujardin Foods gaan fuseren, Plopsaland investeert 3,5 miljoen euro in pretpark De Panne, Barco koopt Canadees bedrijf X20 Media, Bekaert koopt staaldraad Pirelli, Delta Light investeert 20 miljoen euro in nieuwbouw in Wevelgem, brouwerij Omer Vander Ghinste breidt fors uit in Bellegem, Libeltex investeert 4 miljoen euro in Meulebeke, Arseus versnelt expansie met vijf overnames, ... Het is maar een greep uit het aanbod, met mijn excuses aan hen die niet vermeld zijn. Het bewijst dat onze bedrijven willen groeien en nog willen ondernemen, wetende dat het nog zoveel beter zou kunnen zijn met een beter bedrijfseconomisch klimaat, lagere loon- en energiekosten en een efficiënter vergunningenbeleid. We zitten als ondernemer vaak in een doos, maar als het nodig is, gaan we zelf de ruimte creëren om te ondernemen. Groeien is voor bedrijven

Vergeet uw handtekening niet! Tijdens de opstart van uw onderneming zal heel vaak naar uw handtekening worden gevraagd. Uw handtekening is van belang voor de bewijskracht van het document dat u tekent. Zonder handtekening kunnen bepaalde zaken niet aangetoond worden.

STANDPUNT

Nadenken in de zomer de enige strategie om te overleven; groei is de enige uitweg om onze welvaart te behouden. Bij onze Voka-collega’s in Antwerpen loopt een boeiende doctoraatsstudie door Yannick Pillen. Hij selecteerde en analyseerde 467 Vlaamse snelle groeiers. Het zijn bedrijven die over een periode van 3 jaar hun tewerkstelling met minstens 20% per jaar zien toenemen. Hij stelde vast dat deze groeiers in de periode 2009-2012 zorgden voor de creatie van 27.652 jobs terwijl de totale privétewerkstelling bij Vlaamse bedrijven met minstens 10 werknemers in dezelfde periode amper groeide met 16.043 jobs. Met andere woorden, zonder die groeikampioenen zou de privétewerkstelling in Vlaanderen de afgelopen jaren gedaald zijn. De toekomst van onze economie zal voor een groot stuk afhangen van die snelle groeiers of noem ze bij uitbreiding ook onze stille kampioenen. Het maakt ons kwetsbaar want amper 4% van alle ondernemingen met meer dan 10 werknemers komt in aanmerking als snelle groeier.

Wilt u reageren? Mail dan naar hans.maertens@voka.be Volg me op twitter VOKA_HMaertens

titieve voordelen: in hun product of dienst, in hun markt, in hun innovatie, in het anticiperen van de markt, in hun klantenrelaties. - in bepaalde sectoren is schaalgrootte een voorwaarde om een rol te kunnen spelen.

De onderzoeker ging ook na wat die bedrijven zo bijzonder maakt en wat de motor is voor hun succes. Hij vond 7 kerneigenschappen: - snelle groei wordt in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, niet op voorhand vastgelegd in formele plannen. Vaak wordt er ingespeeld op plotse marktopportuniteiten. - er zijn korte beleidslijnen waardoor er op zeer korte termijn strategische keuzes kunnen worden gemaakt. - snelle groeiers worden gekenmerkt door het herinvesteren van eigen kapitaal in de werking van de onderneming. - snelle groeiers hebben een positief imago. Ze passen ook een actief beleid toe van interne promotie en on-the-job-training. - de sector en de omgeving maken snelle groeiers. In groeisectoren kun je het als bedrijf veel sneller maken. - de bedrijven ontwikkelen stuk voor stuk compe-

Vaak wordt bij oprichting van een vennootschap het ondertekenen van het aandelenregister als minder belangrijk ervaren of zelfs “vergeten”. Het is echter van groot belang om het aandeelhouderschap te kunnen bewijzen: •

• •

In het kader van de vrijstelling van schenkingsrechten of de vermindering van successierechten voor familiale ondernemingen In het kader van de toebedeling van een onroerend goed bij de vereffening of een kapitaalvermindering van een personenvennootschap, om van de gunstregeling te genieten (nl. de toebedeling aan het verdelingsrecht ipv het verkooprecht) In het kader van een echtscheidingsprocedure In het kader van de uitoefening van de lidmaatschapsrechten, verbonden aan gemeenschappelijke aandelen, op de algemene vergadering (de echtgenoot op wiens naam de gemeenschappelijke aandelen zijn ingeschreven, oefent het stemrecht uit)

Last but not least, stelt de onderzoeker vast dat snelle groeiers blijven doorgroeien wanneer ook de ondernemer mee evolueert. In de startfase is de ondernemer de werker of de meewerkende patroon; in een tweede fase wordt hij manager die alle operationele taken uitvoert. Maar om echt zijn bedrijf tot groei te brengen, moet de ondernemer zich ontwikkelen als strateeg die zich bezighoudt met het uittekenen van de strategische lijn van de onderneming. Hopelijk kunnen we eind 2014 het lijstje met goed nieuws nog serieus aanvullen en zijn er in onze regio snelle groeiers en stille kampioenen bijgekomen. De zomer biedt alle ondernemers de kans om wat minder te werken en te managen maar tijd te nemen om over de strategie na te denken. Hans Maertens Directeur-generaal, Voka West-Vlaanderen

Ook belangrijk om weten: •

De handtekening onder een volmacht dient steeds voorafgegaan te worden door de woorden ‘goed voor volmacht’ De handtekening onder een leningscontract dient steeds voorafgegaan te worden door de woorden ‘gelezen en goedgekeurd voor een bedrag van xxxx euro’

Alvast veel succes met de opstart van uw onderneming!

Tip van de maand Charlotte Pille - charlotte.pille@vgd.eu VGD Brugge - Gistelse Steenweg 473 bus 0001, 8200 Brugge - T +32 (0)50 40 88 00

vgd.eu

Ondernemers 12 20 juni 2014

3


4

Ondernemers 12 20 juni 2014

6 12 16 22 36

3 4 5

STANDPUNT

6

BEDRIJVEN

INHOUD BLIKVANGER Wes Onderzoek & Strategie

Belmeko I Vancia Car Lease/AGO Jobs & HR/Novabil I Bossuyt Grootkeukens Hict I 100% LIGHT

12

REPORTAGE

16

INTERVIEW

21

HAVENNIEUWS

22

STARTERSSPECIAL

30 jaar Bedrijvencentra

Olivier, Marc en Alexander Christiaens - Christiaens Computer Service

Tameco

SD Worx I Belgacom I ING I Building-IQ I Les Tables d’Amis Homecooking Springbok Coaching I DV-tec I Intermetal Motors I Pinscher Furniture Sanders Accounting

35 36

AGENDA

38

PROSIT

VOKA-NIEUWS Voorzitterswissel regio Ieper

Ondernemers verschijnt tweewekelijks en wordt gratis toegestuurd aan alle leden van Voka West-Vlaanderen. ISSN 1378-9511 Verantwoordelijke uitgever: Hans Maertens, Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, redactie.ondernemerswvl@voka.be, www.voka.be/west-vlaanderen - Maatschappelijke zetel: Havenhuis De Caese, Hoogstraat 4, 8000 Brugge, info.wvl@voka.be Hoofdredacteur: Dirk Van Thuyne - Webredacteur: Tinny Capiau - Grafische vormgeving: Bart Vandaele - Mediaregie: Filip Deckmyn, Chris Lens, Marijke Vanthuyne, Meriam Ziane, Fotografen: Dries Decorte, Kurt Desplenter, Patrick Holderbeke, Michel Vanneuville, Els Verhaeghe - Journalisten: Karel Cambien, Marc Dejonckheere, Patrick Demarest, Johan Depaepe, Stef Dehullu, Roel Jacobus, Bart Vancauwenberghe, Jan Bart Van In, Joke Verbeke - Druk: Goekint Graphics. Download de Voka-app en lees Ondernemers online

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


BLIKVANGER Wes Onderzoek & Strategie ontwerpt en implementeert groeistrategieën voor ambitieuze bedrijven

“Visie omzetten in praktisch uitvoerbare plannen” Op basis van onafhankelijk onderzoek strategisch advies verlenen aan ondernemingen en overheden, zodat die optimaal kunnen groeien en zich economisch kunnen ontwikkelen: met die aanpak scoort WES al 55 jaar lang. Medio juni 2014 kiest deze instantie evenwel voor een herpositionering: Wes Onderzoek & Strategie zal zich van op een nieuwe locatie nog meer tot de bedrijfsmarkt richten en werkt intussen ook al lang breder dan louter in een puur West-Vlaams kader. WES steunt op meer dan een halve eeuw ervaring in marktonderzoek en strategisch advies. Dat doet het, aangestuurd door bestuurder-directeur Rik De Keyser, momenteel voor 70% in opdracht van overheden en 30% voor ondernemingen. “Gaandeweg zijn wij meer en meer voor bedrijven gaan werken”, verduidelijken Pascal Steeland en Tanja Termote. “Onze missie is nog steeds dezelfde als in de beginjaren: het ondersteunen van economische ontwikkeling en bedrijfsgroei.”

Vier pijlers Het in Brugge gelegen adviesbureau concentreert zich op vier pijlers: toerisme & citymarketing, sociaaleconomisch onderzoek, detailhandel, retail & projectontwikkeling en productie- en dienstenbedrijven. “Marktonderzoek, analyse van de klantenbehoeften en concurrentie is geen doel op zich, maar een middel om te komen tot een marktgedreven bedrijfsstrategie voor onze klanten”, vervolgen Tanja Termote en Pascal

Steeland. “Op basis van de analyse van die onderzoeken, ontwikkelen we samen met de klant een bepaalde visie en werken we vervolgens een actieplan uit. Die aanpak is uiteraard geen toeval: een marktgedreven onderneming is nu eenmaal winstgevender en rendabeler dan een ander en kan een grotere groei realiseren. Door beter de kansen van de markt te benutten, kan de evolutie van een onderneming in een stroomversnelling terechtkomen.” De vragen waarmee klanten WES benaderen, zijn van uiteenlopende aard. “We bekijken voor onze klanten onder meer mogelijkheden om op een nieuwe markt actief te worden, het actiegebied te vergroten, het imago en de klantentevredenheid te verbeteren, een hogere emotionele betrokkenheid tussen bedrijf en klant te creëren, enzovoort.”

Objectieve kijk Bij WES dokteren ze iedere strategie uit in overleg met de klant. “Elk actieplan wordt opgezet op basis van de mogelijkheden van de onderneming, de marktomgeving en de beschikbare budgetten. De realiteit leert dat een bedrijfsleider, opgeslorpt door een overaanbod aan dagelijkse taken, doorgaans de tijd niet vindt om groeimogelijkheden in kaart te brengen. Als dat wel lukt, gebeurt dat via een interne bril, terwijl het heel nuttig kan zijn om een onafhankelijke partner zonder vooroordelen het totaalplaatje te laten bekijken. Wij analyseren welke domeinen nog potentieel bieden, staan stil bij hoe die kansen idealiter worden verzilverd en zetten die objectieve feiten en cijfers om in een praktisch uitvoerbaar plan.”

PASCAL STEELAND EN TANJA TERMOTE:

“DOOR BETER DE KANSEN VAN DE MARKT TE BENUTTEN, KAN DE EVOLUTIE VAN EEN ONDERNEMING IN EEN STROOMVERSNELLING TERECHTKOMEN.”

In principe kan iedereen daarvoor bij Wes Onderzoek & Strategie terecht: van de lokale kmo tot de multinational. Vlaamse kmo’s genieten zelfs van een tussenkomst van de kmo-portefeuille. “Net als onze klanten, koesteren ook wij sterke groeiplannen. We versterkten ons team met enkele nieuwe medewerkers. Samen met Quares en Jan Boots (ex-directeur BRO België) werd eind mei 2014 CityD opgericht, dat zich toelegt op centrumbeheer voor steden en gemeenten. We blijven opereren vanuit Brugge: vanaf eind juni is Huis Scepperus, ook gelegen in de Baron Ruzettelaan, onze uitvalsbasis. Met een team van 20 medewerkers slaagden we erin een mooi referentielijstje samen te stellen. Zo deden bedrijven zoals Ikea, Delhaize, Jetair, Thomas Cook, SD Worx, en Carrefour, en steden als Brugge, Gent, Kortrijk, Tielt, Antwerpen, Aalst, en vele andere al een beroep op onze diensten.”

Frisse aanpak Op een onlangs gehouden lanceringsevenement stelde WES trots alle nieuwigheden voor: zowel de naam (Wes Onderzoek & Strategie), de baseline (‘eyeopening - together - results’), de huisstijl als het logo kregen een opfrisbeurt. “Meer dan ooit willen we de blik van de klant verruimen door verhelderende inzichten te verschaffen, gebaseerd op concrete feiten en cijfers. Door hen en hun medewerkers nauw en persoonlijk te betrekken bij het project dat op hun maat wordt uitgedokterd, zal het draagvlak voor de implementatie ook vergroten. We beperken ons namelijk niet tot een zoveelste rapportje dat ergens in een kast verdwijnt, maar streven met die acties naar onmiddellijke resultaten.” (BVC – Foto MVN)

www.wes.be

Ondernemers 12 20 juni 2014

5


BEDRIJVEN

6

Ondernemers 12 20 juni 2014

AGO Jobs & HR, Novabil en Vancia Car Lease vormen Kortrijkse tripartite Binnenkort rijden 30 kantoor- en regioverantwoordelijken van AGO Jobs & HR rond in een gloednieuwe Volvo V40. Het Kortrijkse bedrijf sloeg daarvoor de handen in elkaar met twee stadsgenoten: Volvo-concessiehouder Novabil en leasingmaatschappij Vancia Car Lease. “De bestelling van 30 wagens tegelijk is een heel krachtig signaal”, weet commercieel directeur Guy Hannosette van Vancia Car Lease. De keuze voor Volvo berust niet op toeval. “In de regio Gent is Volvo al sinds 1965 een erg belangrijke werkgever”, stipt marketingdirecteur Tom Martin van AGO Jobs & HR aan. “Werkgelegenheid verschaffen is net onze core business. Vanuit onze samenwerking met Volvo Cars Belux zelf en hun toeleveranciers (bumperproducent Plastal en zetelbouwer Johnson Controls) kunnen we zeggen dat heel wat van onze medewerkers een bijdrage leveren in de 225.000 wagens die jaarlijks bij Volvo Cars Belux van de band rollen.” Ook bij de selectie van de leasingmaatschappij ging AGO Jobs & HR heel grondig te werk. “Omwille van

diverse redenen viel de keuze op ons”, getuigt Guy Hannosette van Vancia Car Lease. “Onze sterke referenties, de snelle antwoorden op alle vragen inzake prijs en fiscaliteit, het proactief meedenken over kostenbesparingen, maar ook de kortingen en onze ervaring speelden een belangrijke rol.”

GUY HANNOSETTE:

“VOOR DE 30 WAGENS, DIE ZULLEN WORDEN GEPERSONALISEERD IN DE HUISSTIJL VAN DE KLANT, STELLEN WE EEN OPERATIONELE LEASING OP.”

De leasingmaatschappij creëerde ook een duidelijke structuur voor alle leasings in het wagenpark van AGO Jobs & HR. “Voor de 30 wagens, die zullen worden gepersonaliseerd in de huisstijl van de klant, stellen we een operationele leasing op.”

Hans Byttebier, Elodie Seys, Alain Peers, Sofie Remmerie en Guy Hannosette

De deal illustreert ook de sterke financiële positie van AGO Jobs & HR. “Een leasingmaatschappij redeneert als een bank: wij gaan alleen contracten aan met solvabele klanten”, vervolgt Guy Hannosette. “Als AGO Jobs & HR in één keer zo’n bestelling kan plaatsen, getuigt dat van een heel gezonde financiële situatie. Zelf beleven wij trouwens ook een mooie groei, waardoor we in 2014 alleen al drie nieuwe medewerkers mochten verwelkomen.” (BVC – Foto Hol)

www.novabil.be www.vanciacarlease.com www.ago.jobs/be

Belmeko verdubbelt bedrijfsgebouw Constructeur van lakinstallaties Belmeko uit Oostkamp verdubbelt zijn bebouwde bedrijfsoppervlakte tot 11.000 m². “De uitbreiding was nodig door het toenemende aantal bestellingen. De markt voor investeringsgoederen trekt weer aan na de crisis”, zegt de familie Goemaere. De uitbreiding met 5.500 m² zal voornamelijk dienen voor expeditie - klaarmaken van de bestellingen - en daarnaast voor stockage tijdens piekmomenten en het testen van de installaties. “Elk project is maatwerk en de complexe ovens en sproeitunnels worden helemaal opgesteld om volledig te kunnen testen vooraleer de installatie naar de klant vertrekt”, legt Charlotte Goemaere uit. Tegen de herfst zal daarmee twee derde van de 3ha grote site langs de Siemenslaan in gebruik zijn. Bel(gische) Me(taal) Ko(nstructies) werd in 1980 gesticht door het echtpaar Wilfried en Marleen Goemaere. In 2000 verhuisden ze vanuit de Grasdreef in Sint-Michiels. Belmeko ontwerpt, fabriceert en monteert lakinstallaties op maat. Dat gaat van een klein spuitwandje, ovens, spuitcabines en sproeitunnels tot grote samengestelde laklijnen met rail. De klanten zijn zowel kmo’s als grote ondernemingen in indu-

striële toelevering, machinebouw, metaalconstructie, loonlakkerijen, meubelmakers, carrosseriebouwers, enzovoort. Sinds enkele jaren geven de stichters gaandeweg de fakkel door aan hun kinderen. Industrieel ingenieur Dieter (30) leidt de productie en montage. Handelsingenieur Charlotte Goemaere (32) beheert de financiën, personeel en marketing. Samen met vader Wilfried tekent ze de strategische krijtlijnen uit. “De markt trekt weer goed aan na de economische crisis van 2008. Als verkoper van typische investeringsgoederen voelden wij als eerste de klap. Bedrijven denken immers goed na vooraleer ze investeren in een installatie voor 20, 30 jaar die bovendien sterk maatwerk is. Door de vele besprekingen die voor elk project nodig zijn, bevinden onze klanten zich in een straal van maximaal 1.000 km. Buiten de Benelux krijgen we stilaan rendement op onze inspanningen voor meer naambekendheid in Frankrijk. Niettemin draaien lakinstallaties van ons in Tsjechië, China, de Verenigde Staten, Canada en Rusland. Zulke contacten komen tot stand via zusterbedrijven of aankopers die in Benelux of Frankrijk gevestigd zijn. We maken nu bijvoorbeeld speciale ovens voor Canada en de VS die volledig geassembleerd en getest de deur uitgaan.

DIETER EN CHARLOTTE GOEMAERE:

“ONZE INSPANNINGEN VOOR INTERNATIONALE NAAMBEKENDHEID BEGINNEN TE RENDEREN.”

Op de competitieve internationale markt maken we het verschil met technische innovaties”, zegt Charlotte Goemaere. Belmeko werkt met 25 tot 30 mensen, naargelang de productiepieken. Dankzij de goede reputatie in een steeds grotere marktregio zal de omzet dit jaar met 10 à 15% stijgen. (RJ - foto MVN)

www.belmeko.be


Zoals voor uw beleggingen

Bij Deutsche Bank draait alles rond beleggen:

U werkt met een internationaal erkende en solide expert

U heeft de keuze uit de beste producten van meer dan 40 wereldwijde partners, inclusief die van onze concurrenten

U betaalt één van de laagste kosten op de markt

Test onze specialisten: ontvang 1% (tot 5.000€ terugbetaald) op elke nieuwe inbreng die u binnen de 3 maanden belegt.

Meer info op deutschebank.be

Ontvang 1% op elk nieuw belegd bedrag

Aanbod onder voorwaarden en mits inschrijving, geldig tot 30/09/2014, behoudens vervroegde afsluiting. Actie niet van toepassing op aandelen, tak 21 verzekeringen en monetaire fondsen. Raadpleeg het reglement beschikbaar op www.deutschebank.be of in onze Financial Centers of op het nummer 078 153 154. Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland, HR Frankfurt am Main HRB nr. 30000. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 17, 1000 Brussel, België, RPR Brussel, BTW BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14. V.U.: Gregory Berleur. OND0606

Soms kiest u beter een specialist


Dirk gaat voor 15% minder ...

Tegen 2020 wil Vlaanderen 15% minder bedrijfsafval storten of verbranden. Daarom sorteert Dirk niet alleen papier, karton en pmd, maar ook glas, olie en vetten, textiel, hout, metaal, batterijen ... en nog zoveel meer. Maar Dirk rekent ook op u. Op www.ovam.be/sorteermeer ontdekt u hoe ook u het best uw afval kunt sorteren in uw bedrijf. Of maak een afspraak met uw afvalinzamelaar. Hij helpt u graag verder.


Bossuyt Grootkeukens installeert nieuw keukenconcept bij Hertog Jan Chef Gert De Mangeleer van het Brugse sterrenrestaurant Hertog Jan mag binnenkort aan de slag met zijn nieuwe speelgoed. Voor hem bouwde Bossuyt Grootkeukens een nieuwe keuken afgewerkt met massief zwarte volkern en uitgerust met de modernste apparatuur en functionele en hygiënische inox werkbladen. De Kuurnse specialist werkte nauwkeurig aan het concept en is momenteel volop bezig met de installatie. “Zulke projecten gaan we graag aan omdat we er ons eigen niveau mee kunnen opkrikken. Uiteindelijk profiteren ook onze andere klanten daar van mee”, getuigt Karl Bossuyt, die samen met broer Steven de zaak runt. Het was geen toeval dat Joachim Boudens en Gert De Mangeleer, het leidende duo van driesterrenrestaurant Hertog Jan, uitgerekend bij Bossuyt aanklopten voor hun nieuwe keuken. “Intussen zetten wij al tien jaar zwaar in op de creatie van toegevoegde waarde voor onze grootkeukens”, legt Karl Bossuyt uit. “Wij willen zoveel meer doen dan zomaar inkopen, samenstellen en plaatsen.” Onder meer door sterk te investeren in een geoptimaliseerde inoxproductie (waarvoor het atelier zelfs beschikt over een eigen lasermachine) heeft Bossuyt het eindproduct volledig in eigen hand. “Zo kopen we onze koelwerktafels en produceren we ons inoxmeubilair zonder bovenbladen, zodat we die helemaal zelf in één stuk en naadloos kunnen fabriceren en borstelen. Dat is niet alleen visueel een troef, maar is ook beter te reinigen en dus ook hygiënischer.” Daarnaast geniet het bedrijf ook van de synergie met zusterbedrijf Bossuyt Winkelinrichting, gerund door de neven van Karl en Steven. “Deze firma beschikt onder meer over een eigen schrijnwerkerij, waardoor we alle afwerkingen in hout, graniet, marmer en composiet aankunnen. Ook op dat vlak zijn we dus niet afhankelijk van derden.”

De nieuwste apparatuurtrends De eisen voor de nieuwe keuken van Hertog Jan waren niet min. “Zij wilden een mooi afgewerkt geheel, met een warme uitstraling, een zwevend bovenblad en een geheel dat vlot afwasbaar, krasen hittebestendig, en indien mogelijk ook ecologisch was. Uiteindelijk kwamen wij voor de materiaalkeuze terecht bij volkern voor de onderbouw. Dit is een natuurlijk product, bestaand uit onder hoge druk samengeperste houtvezels of papier dat wordt verbonden door fenolhars. Dit materiaal blijft altijd zijn stevigheid behouden. Alleen het bovenblad van de keuken bestaat uit inox. Alle toestellen

UITGELEZEN Van de Wiele verankert Barco De Kortrijkse wereldspeler in weefmachines voor tapijten Van De Wiele neemt een belang van 9,6% in het naburige technologiebedrijf Barco. Van de Wiele, dat in handen is van de ondernemer Charles Beauduin, koopt de participatie over van Gimv. De investeringsmaatschappij was sinds 1981 aan boord bij Barco. Van de Wiele wordt de grootste aandeelhouder van Barco. Wat Beauduin met de beeldvormingsgroep van plan is, is nog onduidelijk. Technologisch zijn er geen directe raakvlakken tussen de 2 bedrijven. Eric Van Zele, de gedelegeerd bestuurder van Barco, is verheugd dat zijn bedrijf Vlaams verankerd blijft en dat er een investeerder aan boord stapt met voeling voor technologie. (DM; DT; DS)

In De Wulf beste restaurant van Europa

Karl Bossuyt

en zelfgemaakte inductiefornuizen zijn naadloos in het geheel verwerkt, net als de hygiënische en esthetische bedieningsknoppen.” Uniek aan het mooie concept zijn ook enkele apparatuurtrends. “Zo is de keuken onder meer uitgerust met een koelvrieslade, waarin ingrediënten kunnen worden bewaard op een temperatuur tussen -22 en +15 graden Celsius. Leuk is ook de gesloten houtskooloven, die dus zonder gas of elektriciteit werkt: deze binnenbarbecue geeft gerechten een typische rooksmaak.” Toen Bossuyt Grootkeukens enkele maanden geleden het testmeubel aan de sterrenchef voorlegde, was die al laaiend enthousiast. “De look en feel zijn hetzelfde gebleven, sindsdien hebben we wel nog bepaalde visuele details verfijnd.”

Derde generatie Karl en Steven Bossuyt vertegenwoordigen de derde generatie van dit in 1927 opgerichte en in Vlaanderen verankerde familiebedrijf. “Omdat we ook een sterke dienst na verkoop willen bieden, beperken we onze actieradius bewust tot een straal van 200 km. Dat heeft ons niet belet om ons medewerkersaantal in zes jaar te zien verdubbelen tot 40 man. Uiteraard vinden we het plezant om voor sterrenzaken te werken, maar met evenveel plezier en passie ontwerpen, produceren en installeren we grootkeukens voor collectiviteiten, bedrijven, feestzalen en andere horeca-klanten”, besluit Karl Bossuyt. (BVC – Foto Hol)

www.bossuytgrootkeukens.be

In De Wulf van Kobe Desramaults is uitgeroepen tot beste restaurant van Europa. Het restaurant in Dranouter werd verkozen op basis van 140.000 online restaurantbeoordelingen. De titel is toegekend door 4.300 opiniemakers van Opiniated About Dining (OAD). De website begon met een Amerikaanse rangschikking van beste restaurants, maar sinds 2 jaar bestaat die lijst ook voor Europa. “Die erkenning doet deugd. Ik ben ervan overtuigd dat de waardering veel te maken heeft met het internationale karakter van ons team. Ik werk met gasten uit 10 landen”, stelde Desramaults in een eerste reactie. Behalve het eensterrenrestaurant In De Wulf heeft Desramaults ook de bistro De Vitrine en de bakkerij Superette in Gent. (alle kranten)

Kinepolis koopt Spaanse bioscopen Kinepolis heeft in Spanje 2 bioscopen overgenomen voor 1,05 miljoen euro. Het gaat om een bioscoop in Alcobendas (12 zalen, 2.900 zitplaatsen), een voorstad van Madrid, die vorig jaar 480.000 bezoekers telde. De tweede bioscoop ligt in Alicante (16 zalen, 2.786 plaatsen) en zag in 2013 446.000 bezoekers langs de kassa passeren. Beide bioscopen behoorden tot de groep Abaco Cinebox, die in vereffening verkeert en 18 bioscopen in handen had. Kinepolis gaat de 2 bioscopen volledig digitaliseren en bestaande concepten (als Mega Candy-shops) introduceren. Met deze overname heeft Kinepolis de eerste stap gezet in zijn expansie. (DT; HLN)

Uitgelezen: Voka’s socioeconomisch persoverzicht, een samenvatting van de belangrijke West-Vlaamse krantenartikels van de voorbije week. U kunt dit overzicht wekelijks via post of mail ontvangen. Wenst u een proefnummer of info over een abonnement? Contacteer Nele Demets tel. 056-23 50 66, nele.demets@voka.be

België - Belgique P.B. 8500 Kortrijk 4/257

UIT gelezen WEST-VLAAND

EREN

Wekelijks persove rzicht van Voka (verschijnt niet West-Vlaanderen in de kerstvaka 20e jaargang ntie en gedurend Verantwoordelijk e 6 weken in juli e uitgever Hans & augustus) Maertens Afzender Voka West-Vlaanderen, President Kennedy Afgiftekantoor 8500 Kortrijk laan 9a, 8500 - P509109 Kortrijk


BEDRIJVEN

10

Ondernemers 12 20 juni 2014

Hict is al 10 jaar kennisexpert in de gezondheidszorg “Als we een kennismaatschappij moeten worden, dan is de gezondheidssector een van de eerste sectoren die daar een rol in kan spelen”, stelt Jan Demey, managing director van hict uit Brugge. “Ik denk dat er enorm veel waarde zit in het exporteren van kennis naar het buitenland.” Jan Demey zag bij de grotere consultancy-organisaties dat ze niet altijd de gespecialiseerde kennis in huis hadden om de gezondheidssector de juiste oplossingen te kunnen bieden. Die analyse betekende 10 jaar geleden de aanleiding voor de start van hict. “In de beginperiode bood hict de gezondheidssector een combinatie van management consultancy en ICTconsultancy aan”, vertelt Jan Demey. “Later hebben we de oplossingen gestructureerd in zes domeinen: strategie en kwaliteit, procesverbetering, IT, human resources management, organisatie van klinische studies in ziekenhuizen en value management of gezondheidseconomie. Op die manier dekken we heel wat af.” Met een 20-tal vaste medewerkers en een 80-tal experten die op projectbasis worden ingeschakeld,

geeft hict vanuit het hoofdkantoor in Brugge en bijhuizen in Waddingsveen (Nederland) en Zug (Zwitserland) onafhankelijk advies aan de gezondheidssector. Jan Demey: “Onze sterkte is dat we die markt holistisch bekijken: iedereen die met patiënten in contact komt, is een potentiële klant. Van de huisarts over ziekenhuizen en woonzorgcentra tot de industrie die levert aan zorgverstrekkers en zelfs de overheid die financiert. In ons groeimodel voor de toekomst speelt verder specialiseren een belangrijke rol. Onze expertise kan niet in 1 of 2 mensen worden gegroepeerd. We werken altijd met platforms met heel diepgaande expertise. Groeien betekent dus zeker ook een verdubbeling van de vaste kern. Daarnaast zetten we verder in op internationalisering. België is onze hoofdmarkt, maar eigenlijk zijn we in heel Europa actief en momenteel werken we ook proactief op het Midden-Oosten.” Die ambitie is een gevolg van de evoluties in de Belgische ziekenhuiswereld. “We zien dat de projecten waarin we worden betrokken verschuiven van louter operationele projecten naar strategische projecten waaruit operationele volgen. Het is voor ons een enorme opportuniteit om de kennis die we hier opdoen

JAN DEMEY:

“BELGIË IS ONZE HOOFDMARKT, MAAR EIGENLIJK ZIJN WE IN HEEL EUROPA ACTIEF EN MOMENTEEL WERKEN WE OOK PROACTIEF OP HET MIDDEN-OOSTEN.”

en de mensen die we in die projecten leren kennen, in het binnen- en buitenland te kunnen inzetten. Artsen en andere medische kenniswerkers in België doen vaak een heel leven hetzelfde op dezelfde locatie. Er is een enorm potentieel om die kennis op een andere manier te gaan gebruiken, zonder ons eigen gezondheidssysteem te gaan ondermijnen”, besluit Jan Demey. (SD – Foto MVN)

www.hict.com

3ja5ar

• Unieke onderneming, parking tot “bijna” aan de tafel • Lunch € 55 • Voorstellen met wijziging mogelijk • “1” uur lunch geen probleem ook op onze gezellige binnentuin, bij goed weer !! • Wij ontvangen u met véél plezier !!

Piet & Ann Le cot Vandermarlie re Hostellerie Kl okhof St. Anna, 2 8500 Kortrijk (gps: Verrues traat – Marke – eind e straat)

Architect Tides bvba, Kortrijk Drukkerij Verstraete Graphics, Diksmuide

Sleutel-op-de-deur projecten - Diepvriesloodsen - Loodsen Toonzalen - Winkelruimtes - Industriële gebouwen - Metaal-, beton- en houtconstructies

Eigen studie- en tekenburo - Eigen staalatelier Eigen montageploegen Izegemsestraat 33 - Ardooie - T 051 74 40 80 - www.govar.be

7287-02-14 VOKA 107,5Bx152,5H MEI.indd 1

23/05/14 10:47


Verlichtingsproducent 100% LIGHT uit Hooglede mag tien kaarsjes uitblazen. “Het is onze ambitie om ons volledig Belgisch gamma uit te breiden, de groei aan te houden en verder te internationaliseren”, zeggen oprichter Charles-E. Heurion en zijn recente vennoot en medezaakvoerder Tom Rebry. 100% LIGHT ontwerpt en produceert high-end architecturale verlichting voor zowel binnenshuis als buitenshuis. Het bedrijf is sinds januari 2013 gevestigd in het voormalige pand van Vlaggen Demeere (nu Visix) in de Hogestraat te Hooglede. Binnenkort komt er een nieuwe showroom voor professionals. “Met reeds 10 jaar ervaring in de verlichtingsbranche heb ik 100% LIGHT in 2004 opgericht”, blikt Charles-E. Heurion terug. “Aanvankelijk met kantoor in Ukkel en atelier in Tielt. We voerden een Spaans en een Duits merk in en realiseerden daarnaast maatwerk voor specifieke projecten met als slogan “You dream it, we make it”. Na verloop van tijd zijn we ons meer en meer gaan toeleggen op maatwerk en hebben we de

import afgebouwd. Het maatwerk, waaruit ons eigen gamma gecreëerd werd, doen we nu nog verder voor grotere projecten.” Zich inspirerend op gedetecteerde behoeftes, vragen uit de markt, suggesties van voorschrijvers (architecten, studiebureaus, lichtadvieszaken) zette 100% LIGHT eind 2004 een nieuwe trend met technologische ontwikkelingen zoals de reeks ronde, naadloze inbouwspots (Bullet hole). Beide zaakvoerders vullen elkaar aan. Charles-E. Heurion is het commerciële en creatieve talent inzake lichttechnische aspecten en vormgeving, bij wie voorschrijvers met hun vragen terechtkunnen. Tom Rebry ontwikkelt als ingenieur de ontwerpen en zet die om tot produceerbare en commercialiseerbare lichtarmaturen. De aanmaak van onderdelen vindt uitsluitend in België plaats. Dat de productie volledig in België gebeurt, wordt als stevig verkoopsargument aangewend. De verlichtingsarmaturen worden in België verdeeld via lichtspeciaalzaken, verkocht aan invoerders of aan specifieke klanten op projectbasis naargelang het land en in het buitenland. De export, reeds goed voor zo’n

BEDRIJVEN

Ook na 10 jaar koestert 100% LIGHT groeiambities CHARLES-E. HEURION EN TOM REBRY:

“OP HET VLAK VAN MARKETING EN PUBLICITEIT KUNNEN WE NOG EXTRA INSPANNINGEN DOEN.”

20% van het zakencijfer, gaat naar de buurlanden en Scandinavië, maar ook naar Turkije, Israël, Libanon of Cyprus. De omzet groeit jaarlijks met gemiddeld 20% en het bedrijf telt 11 medewerkers. “De komende jaren willen we verder hard werken, innoveren, investeren in mensen en productietechnieken en in een blijvend hoge kwaliteit”, besluiten Charles-E. Heurion en Tom Rebry. “Op het vlak van marketing en publiciteit kunnen we nog extra inspanningen doen. Het is onze ambitie om verder te groeien, in meer landen, met marktnieuwe producten, met aandacht voor rendement, efficiëntie en vooral lichtcomfort.” (MD - Foto Kurt)

www.100percentlight.be

advocaten DECLERCK LETERME PARTNERS

sPecialist onDernemingsrecHt regionaal veranKerD internationaal actief KortrijKsesteenweg 387 B-8530 HarelBeKe t. 056/26.81.81 www.DPla.Be

Ondernemers 12 20 juni 2014

11


Ondernemers 12 20 juni 2014

REPORTAGE

12

Peter Staelens, Sebastien Deprez en Koen Geirnaert

West-Vlaamse uitvinding viert 30ste verjaardag

“Bedrijvencentra zijn als een couveuse waarin een kind tot wasdom kan komen” West-Vlaanderen neemt in veel dingen het voortouw, en dat geldt ook voor de bedrijvencentra. Het Bedrijvencentrum Regio Kortrijk in Wevelgem was het allereerste van het land, en bestaat inmiddels 30 jaar. We blikken terug én vooruit met de huidige directeur Pol Huysentruyt, en springen ook eens binnen bij dotOcean, dat stilaan te groot aan het worden is voor het Bedrijvencentrum Regio Brugge. Begin de jaren ‘80 bevond de economie zich in een enorme dip, en de werkloosheid nam onrustwekkend toe. De provincie West-Vlaanderen, via de toenmalige Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) die later de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) zou worden, zocht daar een antwoord op. Bedrijvencentra voor startende ondernemers konden de tewerkstelling helpen opkrikken. In Nederland en Engeland bestonden al bedrijvencentra, en daar werd

de mosterd gehaald om hier eigen versies ervan in het leven te roepen. “Jan Callens, de directeur van de GOM, wou het wel proberen, maar dan in een nauwe samenwerking tussen de regionale overheid en private partners”, legt Pol Huysentruyt, sinds 2007 directeur van het Bedrijvencentrum Regio Kortrijk, uit. “Hij verzamelde enkele industriëlen rond zich die deel wilden uitmaken van de vennootschap die het centrum moest uitbaten. Bij de vennoten van het eerste uur bevonden zich onder meer Bekaert, Gaselwest-Electrabel, de Nationale Investeringsmaatschappij, Leiedal en de GOM. Zij zorgden voor het startkapitaal, maar wel met de bedoeling dat het Bedrijvencentrum zelfbedruipend zou zijn. Vandaag zijn er nog steeds vier private en twee overheidsaandeelhouders.”

ateliers, met een centraal secretariaat en een deeltijds directeur die het allemaal moest overzien. Zo kon de starter zich volop concentreren op zijn corebusiness. Die doelstelling is al die jaren dezelfde gebleven.

Volop concentreren op de corebusiness

Inmiddels is er de BC (Bedrijvencentra) Group die al deze bedrijvencentra – waarin de respectievelijke Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen de referentieaandeelhouders zijn - overkoepelt, met dien ver-

Zo kon het Bedrijvencentrum Regio Kortrijk in 1983 van start gaan, als aanbieder van kantoren, loodsen en

De eerste directeur was de ervaren manager Jules Vanmeenen, die net met pensioen was gegaan bij tapijtproducent Prado en nu voor de opdracht stond een gloednieuw concept te lanceren. “Hij zorgde ervoor dat het bedrijvencentrum op zeer korte termijn een acceptabele bezetting had”, zegt Pol Huysentruyt. “Andere Vlaamse bedrijvencentra volgden snel – zoals die van Brugge, Ieper, Oostende, Roeselare, Veurne en Waregem – en zo breidde het concept zich als een olievlek uit over heel Vlaanderen.”


Evoluties In de loop der jaren zijn drie soorten bedrijvencentra ontstaan: algemene, zoals de centra onder de BC Group, strategische bedrijvencentra (rond één product, afzetmarkt, sector en zo meer) en gespecialiseerde bedrijvencentra die meestal gelinkt zijn aan kenniscentra: de zogenoemde incubatoren. “Ook de algemene bedrijvencentra zijn de voorbije jaren sterk geëvolueerd”, zegt Pol Huysentruyt. “Er was al het centrale secretariaat, maar de provincie vond dat men nog meer immateriële steun kon geven, zoals adviesverlening, vergaderinfrastructuur, workshops en netwerkmogelijkheden. Sowieso waren bedrijvencentra van bij het begin al meer dan zomaar een verhuurder van ruimtes, maar aanvankelijk deden de starters nauwelijks een beroep op de kennis en het netwerk

SEBASTIEN DEPREZ:

“WANNEER JE ALS STARTER IN EEN BEDRIJVENCENTRUM TERECHTKOMT, MAAKT JE BUSINESS ECHT EEN ENORME SPRONG VOORWAARTS.”

van de directeurs. Door het opzetten van verschillende programma’s kwam daar evenwel verandering in. In zoverre bijvoorbeeld dat starters die bereid zijn open kaart te spelen over hun businessplan en toekomstvisie, en openstaan voor begeleiding en advies, kunnen rekenen op een korting op de huurprijs.” De grote voordelen van die extra immateriële steun had men gezien in de gelijkaardige Centre d’Entreprises in Frankrijk, en de contacten daar brachten nog meer ideeën met zich mee. “Zo vond de huidige deputeerde Jean De Béthune, toentertijd voorzitter van de Provincieraad, dat er eigenlijk nog te weinig centra voor starters waren. Samen met de POM zette hij – met Europese financiële steun – zijn schouders onder gelijkaardige initiatieven te midden van de centrumsteden: ondernemerscentra en ateliers voor creatieve starters. De insteek is gelijkaardig aan die van de bedrijvencentra. En daarnaast ontstonden ook de ‘starterscentra’ in gebieden die nog niet helemaal afgedekt waren. Er zijn er nu bijvoorbeeld in Wervik, Diksmuide en Poperinge.”

Groeikansen bieden Bedrijvencentra zijn dus bedoeld voor startende ondernemingen. Vandaag de dag zijn dat vooral dienstenbedrijven, met ondernemers die de woonkamer of garage ontgroeid zijn, of privé en werk duidelijker

van elkaar willen scheiden. “Ook kleinere filialen van gevestigde bedrijven zijn hier welkom, als ze maar niet te veel ruimte innemen”, zegt Pol Huysentruyt. “We hebben ook groeiers die al enkele jaren bezig zijn, maar bijvoorbeeld extra kantoorruimte en een loods konden gebruiken. Er is meestal geen beperking in de tijd die men in een bedrijvencentrum kan blijven, al worden we wel duurder naargelang men langer huurt – als een soort incentive om ooit toch eens op eigen benen te gaan staan. Uiteindelijk beschouwen we onszelf toch vooral als een soort ‘couveuse’ waarin een kind tot wasdom kan komen.”

REPORTAGE

stande dat elk bedrijvencentrum een aparte nv is met een andere aandeelhoudersstructuur. “Je moet de BC Group vooral zien als een samenwerkingsstructuur die knowhow en best practices tussen de bedrijvencentra onderling uitwisselt”, zegt Pol Huysentruyt, die trouwens ook de coördinator van de BC Group is. Sinds de oprichting hebben inmiddels al ruim 1.000 bedrijven hun intrek genomen in de West-Vlaamse bedrijvencentra. Momenteel zijn er 140 bedrijven in gevestigd, die samen ongeveer 400 mensen tewerkstellen.

Gestart in de woonkamer In het Bedrijvencentrum Regio Brugge stoten we op dotOcean: het geesteskind van Koen Geirnaert, Peter Staelens en Sebastien Deprez. De drie leerden elkaar kennen in het Voka-netwerk Bryo, en bundelden hun respectievelijke interesses en kennis om een innovatief meetinstrument te ontwikkelen voor offshore- en baggertoepassingen: de GraviProbe, een vrijevalsonde die de diepte van waterwegen en de fysische parameters van de bodem veel nauwkeuriger en handiger dan vroeger kan analyseren. “Een heel gespecialiseerd product in een nichesector dus”, zegt Sebastien Deprez. “dotOcean is in 2008 begonnen in de Brugse woonkamer van Peter. Maar na een paar jaar werden we daar te groot voor, en een bedrijf runnen in iemand z’n privéwoning is sowieso geen ideale situatie. Binnen Bryo hadden we het bedrijvencentrum in Waregem bezocht. Deze formule leek ons ideaal als startend bedrijf, en het was logisch dat we kozen voor het Bedrijvencentrum Regio Brugge. Het grote voordeel van een bedrijvencentrum is dat je als bedrijf kan groeien zonder dat je telkens fysiek moet gaan verhuizen. We zijn hier met drie begonnen in een ruimte van 4 meter op 4, na een tijdje namen we een kantoor van 50 m² in, en inmiddels beschikken we over drie ruimtes voor onze acht medewerkers. Wanneer je als starter in een bedrijvencentrum terechtkomt, maakt je business echt een enorme sprong voorwaarts; dat hebben we zelf ondervonden.”

Hulp en advies Ook Sebastien Deprez vindt de centrale secretariaatsdiensten bijzonder handig, omdat er zo steeds iemand aanwezig is, ook als de dotOcean-medewerkers allemaal op de baan zijn. Postbedeling, keuken- en onderhoudsdiensten... het wordt een starter allemaal uit handen genomen. “En dat is een geruststelling, omdat je je eigenlijk toch alleen met het uitbouwen van je zaak wil bezighouden en niet met allerlei praktische beslommeringen”, glimlacht Sebastien Deprez. “Wij zijn bovendien erg tevreden over de directeur hier, Jimmy Vantilborgh. Hij heeft via zijn eigen netwerk voor een eerste grote klant gezorgd, voor wie we software konden ontwikkelen, en bovendien onze investeerder aangebracht: de Artes Group, die trouwens in de raad van bestuur van het bedrijvencentrum is vertegenwoordigd. Zijn hulp en zijn advies waren van onschatbare waarde. Geregeld worden hier ook get-togethers tussen de verschillende ondernemingen georganiseerd. Dat zijn fijne netwerkmomenten, al vloeien daar voor ons niet meteen zakelijke opportuniteiten uit, omdat we nu eenmaal in een niche van een niche opereren. Al hebben we voor etiketten en

POL HUYSENTRUYT:

“DE BEDRIJVENCENTRA ZIJN DE VOORBIJE JAREN STERK GEËVOLUEERD, EN BIEDEN NU OOK MEER IMMATERIËLE STEUN EN ADVIES.”

het 3D-filmpje op onze website wel een beroep gedaan op collega’s hier.”

Het bedrijvencentrum ontgroeid Maar voor dotOcean is de tijd nu rijp om het Bedrijvencentrum Regio Brugge te verlaten. Koen, Peter en Sebastien hebben een nieuwe, eigen locatie gehuurd in de Pathoekeweg. “We kennen een steile groei, het werd moeilijk om er nog een kantoorruimte bij te nemen, onze werkplaats werd te klein. Een verhuizing drong zich dus op. Maar het wordt wennen, zeker. Het is een belangrijke nieuwe stap voor ons bedrijf”, zegt Sebastien Deprez. Het bedrijf werkt nu aan een dealernetwerk over de hele wereld. In Japan, China, Zuid-Afrika en de VS zijn al mensen voor dotOcean in de weer. En intussen worden ook nieuwe producten en toepassingen ontwikkeld. “Zo hebben we naast de GraviProbe ook de DensX gelanceerd, die via röntgenstralen accuraat de densiteit van modderlagen meet. We werken ook aan een autonome meetboot, die speciaal uitgerust is voor hydrografische metingen – een soort varende drone eigenlijk.” (JD)

www.bedrijvencentravlaanderen.be www.dotocean.eu

Ondernemers 12 20 juni 2014

13


U least zoveel meer dan een auto. Met Vancia Car Lease, least u veel meer dan een auto. Een flexibele service en een persoonlijke aanpak behoren tot de standaarduitrusting bij ons. Als u Vancia Car Lease uw wagenpark laat beheren, groot of klein, dan hoeft u alleen nog maar op de weg te letten. Van operationele leasing over financiĂŤle renting tot het afhandelen van de administratie: wij nemen alles van u over. Behalve het stuur. Contacteer ons op 056 34 57 81 of via www.vanciacarlease.com

Lease is more.ÂŽ


Met de nieuwe studierichting derde graad Industriële Kunst vormt VTI Kortrijk vanaf september de link tussen kunst, ontwerp en technologie. “Bedrijven hebben meer dan ooit nood aan werknemers die getraind zijn in probleemoplossend denken en die bovendien beschikken over technologische kennis en creativiteit”, motiveert opleidingscoördinator Pedro Fioen.

BEDRIJVEN

VTI Kortrijk start derde graad Industriële Kunst een goed ontwikkeld wiskundig en ruimtelijk inzicht en interesse in 3D-computertechnieken. De aanpak is niet vrijblijvend: het lessenpakket telt bijvoorbeeld vier uur wiskunde. Wij bereiden jongeren voor op vervolgopleidingen zoals industriële productontwikkeling in Howest, ontwerp- en productietechnologie in Vives en voorts architectuur, bouwkundig tekenen, grafische vormgeving, juweelontwerp, design en textiel, enzovoort.”

Het VTI Kortrijk verkeert in de unieke situatie dat zij een afdeling kunstsecundair onderwijs - Kunst & Creatie - onder haar vleugels heeft. Dit biedt opportuniteiten voor interessante kruisbestuivingen met het aanbod technisch en wetenschappelijk secundair onderwijs. “De nieuwe richting Industriële Kunst bevindt zich op de grens van kunst, ontwerp en technologie. In een stad als Kortrijk, die zich al jaren profileert als designstad met internationale hoogdagen als de Biënnale Interieur en de Week van het Ontwerpen, kon deze studierichting binnen het secundaire onderwijsaanbod niet ontbreken”, vertelt Pedro Fioen, opleidingscoördinator en zelf oud-leerling. Industriële Kunst start vanaf het nieuwe schooljaar in september voor het vijfde jaar, volgend jaar komt er een zesde bij.

The bright side of law. Contracten en commercieel recht IP en ICT-recht Vennootschappen en M&A Vermogensrecht en fiscaliteit

PEDRO FIOEN:

“HET VTI KORTRIJK ZET DE JONGSTE JAREN VOOR ALLE RICHTINGEN INTENS IN OP SAMENWERKING MET DE ONDERNEMERSWERELD.”

Waar haalde u de inspiratie? Pedro Fioen: “De kunstenaar is van oorsprong een ambachtsman. Die bevindt zich dichter bij techniek dan bij de vakdomeinen van het algemeen secundair onderwijs. In Antwerpen bestaat een dergelijke richting al, maar wij legden bewust eigen accenten. De richting Industriële Kunst is een eerbetoon aan de recent overleden kunstenaar en afdelingsverantwoordelijke Lucas Vandeghinste. Hij was jarenlang de drijvende kracht achter het Kortrijkse kunstonderwijs en droomde van een Da Vinci-school, waar kunst, wetenschap en technologie voortdurend elkaar naar een hoger niveau tillen. Precies zoals Leonardo da Vinci zich niet tot één discipline beperkte, maar als een echt renaissancemens voordeel haalde uit zijn veelzijdigheid.” Welke accenten legt u precies? Pedro Fioen: “De opleiding is gericht op jongeren met een uitgesproken interesse voor productvormgeving, design, kunst en technologie. Wij leggen de nadruk op

Vastgoed en aanneming

Oproep aan bedrijven

Sociaal recht

Worden dit de werknemers met handen én hersenen én creativiteit die veel bedrijven zoeken? Pedro Fioen: “Industrieel werk is niet alleen je handen vuil maken, maar ook een denkproces, creatief de wereld vorm geven. Elke ambachtsman is trots als hij zijn werk in de echte wereld ziet functioneren. We bereiden de jongeren trouwens niet alleen voor op werk in loondienst, maar ook op het zelfstandig ondernemerschap. Voor echte kunstenaars bestaat bandwerk niet. Daarom krijgen onze kunstleerlingen de kans om de lessen ondernemerschap te volgen.”

Bezoek onze website en teken in op onze nieuwsbrief The Bright Side of kom eens langs op een Breakfast@Bright.

www.b-right.be

Wat kunnen de leerlingen Industriële Kunst en bedrijven nu al voor elkaar betekenen? Pedro Fioen: “Graag doe ik hier een oproep aan bedrijven om met ons samen te werken. Dat kan door hun deuren open te stellen voor projecten en eindwerken van deze nieuwe richting. Ondernemers kunnen ook in nauwer contact komen met toekomstig talent door in onze jury’s te zetelen. Het VTI Kortrijk zet de jongste jaren voor alle richtingen intens in op samenwerking met de ondernemerswereld.” (RJ - foto Hol)

Accent Business Park - Allia Gebouw Kwadestraat 157 / 20 8800 Roeselare T +32 (51) 20 28 76 F +32 (51) 21 28 76 info@b-right.be Twitter: @BrightAdvocaten www.thebrightside.be www.breakfastatbright.be

www.kunstencreatie.be

Ondernemers 12 20 juni 2014

15


16

Ondernemers 12 20 juni 2014

Alexander, Olivier en Marc Christiaens Christiaens Computer Service


INTERVIEW

“Alles draait om vertrouwen” In 1982 riep het befaamde Amerikaanse blad Time Magazine de computer uit tot ‘Figuur van het Jaar’. Ongeveer rond dezelfde tijd richtte Marc Christiaens (58) zijn eigen computerbedrijfje op in Passendale. Christiaens staat in het hele land bekend als een huis van vertrouwen voor kmo’s die op zoek zijn naar een geïntegreerde IT-oplossing. Het nichebedrijf van Marc Christiaens realiseert met 30 werknemers een omzet van 7 miljoen euro. De voorbije jaren kon CCS een fraaie dubbelcijferige groei neerzetten en dat mede onder impuls van de tweede generatie: Olivier (33) en Alexander (34). Die mooie resultaten werden vorig jaar bekroond met een gloednieuw kantoorgebouw in Passendale.

In de jaren ‘80 was een computer nog een relatief vreemd begrip. Vanwaar uw interesse om zich op deze ontluikende markt te gooien? Marc Christiaens: “Aan de universiteit koos ik voor studies burgerlijk ingenieur. Tijdens mijn specialisatiejaren ging mijn interesse eerder uit naar bouwkunde, maar mijn toenmalige vriendin, die later mijn vrouw zou worden, zag dat niet zitten. Finaal ging ik voor de richting elektronica, zoals dat toen heette, met een extra focus op computerwetenschappen. Het was zeker geen second best choice want ik had zelf ook veel interesse in die richting. Computerwetenschappen was toen vooral programmeren met de ponskaart. Wat zijn de tijden veranderd. In 1979 behaalde ik mijn diploma en kon meteen aan de slag bij de softwaredivisie van Colruyt. Later koos ik om dichter bij huis te werken in Roeselare. De derde fase in mijn nog jonge carrière was de stap naar zelfstandigheid. We schrijven 1982. Ik herinner me nog altijd de eerste klanten. Het toenmalige Fibrolin (later Unilin) en het bekende Kortrijkse accountancykantoor Vandelanotte. Ik had een goede opleiding genoten maar in feite leer je nog altijd het meest door de zaken aan te pakken op de werkvloer zelf. Die klanten van het eerste uur hebben me die kans geboden en ik ben ze er nog altijd dankbaar voor.” Mogen we jullie computerdokters noemen? Olivier Christiaens: “Liever niet. De term computerdokter verwijst te veel naar de man in de straat die de pc van zijn buur herstelt, terwijl wij vooral gespecialiseerd zijn in het leveren van totaaloplossingen voor de uit de kluiten gewassen kmo, zowel op gebied van ITinfrastructuur als bedrijfs- of ERP-software.” Marc Christiaens: “Noem ons dus maar liever integratoren die bedrijfsprocessen analyseren en automatiseren via software-applicaties. Daarom moet je in de eerste plaats een bedrijf kunnen doorlichten en begrijpen. Onze medewerkers moeten dus meer zijn dan alleen maar IT-ers, ze moeten ook iets afweten van bedrijfsbeheer. Onze oplossingen hebben met name betrekking op een hele waaier aan activiteiten binnen een onderneming: boekhouding, logistiek, magazijn, productie, hr en dienstverlening. Letterlijk alles komt

aan bod. Het product op zich is belangrijk, maar de mensen vinden die het allemaal kunnen vertalen is nog veel belangrijker. Het allerbelangrijkste is en blijft het vertrouwen. Dat moet je winnen en dat moet je waard zijn. Het is vrij eenvoudig: in business draait alles om vertrouwen. Geen blind vertrouwen, maar vertrouwen gebaseerd op referenties.”

Bedrijven zijn nog te vaak een cirkel van eilandjes Uw IT-bedrijf richt zich op de wereld van de kmo’s. Welke zijn de meest gestelde vragen? Marc Christiaens: “De vragen hebben vooral betrekking op drie domeinen. In de eerste plaats gaat het over integratie van de bedrijfsprocessen. Dit komt omdat bedrijven nu nog te vaak geconfronteerd worden met verschillende eilandjes binnen de organisatie. Daarnaast komen er ook vragen over de betrouwbaarheid van het hele systeem (zowel de infrastructuur als de software) en het uitbesteden of centraal beheren van IT-verantwoordelijkheden.” Alexander Christiaens: “Ons aanbod is de voorbije jaren serieus geëvolueerd. Vroeger boden we vooral maatwerk aan bij bedrijven omdat ze daar zelf om vroegen. Maar in feite kwam dat vaak neer op het opnieuw uitvinden van het warm water. Nu is er veel meer sprake van standaard softwarepaketten en het aanbieden van totaaloplossingen. 100% standaardsoftware is niet zaligmakend. Daarom passen wij waar nodig de applicatie aan op vraag van de klant.” Olivier Christiaens: “De gemiddelde kmo – en ik zeg dat met alle respect - is nog te veel een verzameling van individuen of afdelingen die onvoldoende met elkaar samenwerken. Bedrijfsleiders zijn meestal vragende partij om door het bos de bomen te kunnen zien. Het is onze taak om hen daarin bij te staan. Concreet proberen we vooral die eilandjes met elkaar te verbinden, zodat het management meer overzicht krijgt dankzij een uniform softwarepakket.” De IT-wereld evolueert razendsnel. Geef ons eens een paar voorbeelden van wat er op vijf jaar tijd allemaal

is veranderd? En wat staat er nog te gebeuren? Olivier Christiaens: “Niemand kan er om heen: het gaat alsmaar harder. Denk maar aan de opkomst van voice picking of aan de intrede van Google Glass. Ik ben er nog niet zo zeker van dat een fenomeen als Google Glass voor een revolutie zal zorgen. Maar vanuit bepaalde hoeken is de belangstelling er al, en dus moeten we ervoor zorgen dat we ook mee zijn met die trend.” Alexander Christiaens: “Er staat zeker nog van alles te gebeuren. Zullen we bijvoorbeeld in de toekomst nog massaal blijven kopen in winkels, nu er evengoed kant en klaar via het internet kan gekocht worden? Zullen we in de toekomst nog een software licentie kopen of zullen we eerder à la carte software huren? Zullen we in de toekomst nog investeren in IT-infrastructuur of zullen we opteren voor het huren van capaciteit in the cloud? Zullen wij nog demo’s organiseren bij ons op kantoor of zal een prospect een beslissing nemen op basis van data die online beschikbaar zijn? Zullen we überhaapt nog diensten verkopen?” Hoe moeilijk is het om bij te blijven? Olivier Christiaens: “Een bedrijf zoals Microsoft zorgt alvast voor een continue input van informatie die je als professional wel moet oppikken wil je mee zijn.” Alexander Christiaens: “Ik volg de professionele media op de voet. Jaarlijks zijn we ook aanwezig op Directions, een Europese vakbeurs voor de ontwikkelingen binnen Microsoft Dynamics NAV, het ERP-pakket waarop onze oplossingen zijn gebaseerd. Vervolgens is het onze taak om intern de nodige feedback te geven aan onze eigen medewerkers. Waar nodig demonstreren we dat zelf, waar nuttig halen we er nog experts bij. Let wel, niet alles wat nieuw is, moet je klakkeloos overnemen. Je moet er ook zelf in geloven en kunnen inschatten wat de meerwaarde kan zijn voor de klant.” Vandaag is Christiaens een erkend partner van Microsoft. Wat houdt dat precies in? Alexander Christiaens: “Dat partnership bestaat al sinds het jaar 2000. Microsoft kiest sowieso zelf zijn partners en die moeten zichzelf uiteraard altijd en opnieuw bewijzen. Kennelijk doorstaan we jaar na jaar

Ondernemers 12 20 juni 2014

17


INTERVIEW

18

Ondernemers 12 20 juni 2014

die proef en mogen we ons Microsft Golden Partner noemen. Sinds enkele jaren zijn we zelfs aan de slag in andere landen, al is dat meestal omdat bedrijven van hier ook actief zijn in het buitenland. Zo zijn Turkije, Litouwen, Frankrijk, de VS of Polen ons niet onbekend.”

De drang naar digitalisering De uitdaging voor bedrijven is om echte digitale ondernemingen te worden. Dit kan niet alleen productiviteitsverbeteringen met zich meebrengen, maar ook nieuwe goederen en diensten. Geef eens enkele mooie praktijkvoorbeelden? Alexander Christiaens: “De digitalisering zou vooral veel jobs kosten, maar ik bekijk dat toch anders. De digitalisering stelt bedrijven in de eerste plaats in staat om meer overzicht te behouden op hun activiteiten en dus ook sneller in te spelen op opportuniteiten. Ik geef een mooi voorbeeld uit de regio. Floralux heeft tot een half miljoen verschillende productreferenties. Dankzij de implementatie van onze software, kan het bedrijf nu precies en onmiddellijk nagaan welke producten winstgevend of verlieslatend zijn en dus bijsturen waar nodig of nuttig.” Olivier Christiaens: “Dat kan ver gaan. In sectoren waar de marges klein zijn, is het cruciaal om alle kosten snel en correct in beeld te brengen en toe te wijzen. Kleine marges kunnen snel omslaan in verlies.” “De digitale wereld is de motor geworden van de bedrijfsstrategie”, zeggen experts. Hoe ver staan de West-Vlaamse kmo’s in het proces van verandering naar een digitale wereld? Olivier Christiaens: “Er bestaat maar weinig twijfel over: West-Vlaamse bedrijven behoren niet meteen tot de koplopers van het peloton.” Alexander Christiaens: “Het is een feit: een ERPsysteem koop je niet zomaar. In de zin van kopen en installeren en klaar is kees. Neen, er is een heus commitment nodig van het bedrijf in kwestie, en de wil om te veranderen waar nodig. Op dat vlak overheerst nog enige terughoudendheid.”

“DE GROEI VAN ONS BEDRIJF WORDT MEDE BEPAALD DOOR DE MATE WAARIN WE NIEUWE MENSEN KUNNEN AANTREKKEN.”

Marc Christiaens: “Niemand kan om de vaststelling heen dat andere landen al verder staan. In feite is het vrij gemakkelijk: hoe meer noordwaarts, hoe verder men staat. Nederland en ook Duitsland staan veel verder dan wij, en de Scandinavische landen zitten al helemaal op de digitale trein. Hoe zuidelijker, hoe groter de achterstand. België zit daar ergens middenin. Het heeft ook altijd te maken met de eeuwige zoektocht naar geschikte IT-medewerkers. Ik kan u verzekeren dat die zoektocht niet van een leien dakje loopt.” Alexander Christiaens: “Ik zou zelfs durven zeggen dat de groei van ons bedrijf mede bepaald wordt door de mate waarin we nieuwe mensen kunnen aantrekken. Aan het einde van het vorige decennium, zeg maar op

de top van de crisis, kwamen er nog relatief veel IT-ers beschikbaar op de arbeidsmarkt, maar die periode is alweer voorbij. Bovendien: als je al geschikte medewerkers vindt, dan duurt het ook gemakkelijk tot twee jaar vooraleer ze alle knepen van het vak kennen.” Wat doe je als bedrijf aan zo’n cruciale kwestie? Alexander Christiaens: “Jongeren kiezen misschien wel voor IT, maar dan voor de ontwikkeling van websites of multimediatechnieken. De interesse voor een ERPopleiding is beduidend minder. ERP heeft een saaie bijklank en het is moeilijk om dat beeld te doorbreken.” Marc Christiaens: “Je kan van alles bedenken, maar ik ben daar zeer nuchter in. Ik denk dat de mond-totmond reclame nog altijd de beste is.” Alexander Christiaens: “Het imago als werkgever is inderdaad erg belangrijk. Het is belangrijk om voldoende visibiliteit na te streven via de geijkte kanalen zoals de sociale media. Dankzij onze nieuwbouw werken onze mensen hier bovendien in een prachtige omgeving en in een goede sfeer, wat op zich ook mensen aantrekt.”

An offer you can’t refuse Dit is een typisch familiebedrijf. Familiebedrijven hebben een heel eigen DNA. Hoe zou je dat DNA omschrijven? Marc Christiaens: “Het heeft met veel zaken te maken. Voor de vuist weg: het beslissingsproces is hier uitermate kort. Voor zowel interne als externe problemen wordt er binnen de kortste keren naar oplossingen gezocht. We geven klanten graag het gevoel dat wij een onderdeel zijn van hun bedrijf. Hiërarchie is hier ook ver zoek en last but not least acht ik me gelukkig dat ik twee zonen heb die in mijn voetspoor willen en ook kunnen lopen.” Wat hebben jullie vooral van elkaar geleerd en onthouden? Alexander Christiaens: “Het programmeren heb ik alvast niet van hem geleerd. (lacht). Wel heeft hij me doen inzien om in bepaalde situaties wat milder te zijn. Ik heb ook geleerd dat er oplossingen zijn voor bijna alle problemen. Ten slotte kijk ik op naar zijn inlevingsvermogen. Het is belangrijk zich in de plaats te kunnen stellen van zowel een klant als een werknemer.” Wat heeft de vader geleerd van zijn zonen? Of wat bewondert hij bij hen? Marc Christiaens: “Ze hebben allebei een enorme technische bagage. Alexander is operationeel erg sterk en bovendien een echte perfectionist, een enorm voordeel in dit vak. Olivier heeft ook een sterke technische bagage en kan allicht beter relativeren dan zijn broer.” Hoe werd de overdracht voorbereid? Marc Christiaens: “Om heel eerlijk te zijn: we zijn daar al jaren mee bezig en de volgende jaren wordt dit nog verder uitgewerkt. Ik ben nu 58 maar ben nog niet weg, hoor.” Alexander Christiaens: “In nogal wat familiebedrijven is er sprake van wantrouwen tussen de generaties. Wij hebben dat hoegenaamd niet. We werken met drie schouder aan schouder en we voelen ons daar goed bij.” Marc Christiaens: “Ook de echtgenotes spelen achter de schermen een fantastische rol. Ze binden ons aan elkaar.” Olivier Christiaens: “Het gaat altijd om de vraag of

iedereen voldoende toegevoegde waarde biedt, en dat is nog altijd het geval. We zouden ons dit bedrijf nog altijd niet kunnen voorstellen zonder ons vader. Zeker commercieel blijft hij een cruciale factor.” Hoe zien jullie dit groeibedrijf evolueren in de komende decennia. Blijven jullie op eigen kracht vliegen? Alexander Christiaens: “We zijn niet blind. Bij ons cliënteel hebben we in de loop der jaren bedrijven gezien die erin geslaagd zijn om naar het niveau van een multinational door te groeien, maar toch autonoom gebleven zijn. Zoals we ook mooie bedrijven zagen veranderen van eigenaar. Zo gaat dat nu eenmaal.” Marc Christiaens: “Ik zal het niet ontkennen: er zijn hier al aanbiedingen toegekomen die je moet bestempelen als ‘an offer you can’t refuse’. Toch weigeren we er voorlopig op in te gaan.”

“DE GEMIDDELDE KMO IS NOG TE VEEL EEN VERZAMELING VAN INDIVIDUEN OF AFDELINGEN DIE ONVOLDOENDE MET ELKAAR SAMENWERKEN.”

Alexander Christiaens: “Bij een overname stelt zich ook altijd dezelfde vraag: wat met de vorige eigenaars? Blijven ze operationeel actief of niet? Ik laat het antwoord in het midden maar ik stel me toch de vraag wat er met dit bedrijf zou gebeuren als wij drie er niet meer zouden bij lopen? Wij voelen ons in elk geval nog te jong en te betrokken met onze klanten om nog maar een overname te overwegen.” Marc Christiaens: “We zijn, op eigen vleugels, al sinds 1982 een groeibedrijf. Het mag dus nog wel een tijdje zo blijven.”

Passendale als uitvalbasis Vorig jaar hebben jullie een nieuw hoofdkwartier in gebruik genomen in Passendale. Heeft die decentrale ligging nooit nadelen gehad voor het bedrijf? Alexander Christiaens: “Misschien hadden we inderdaad ergens pal naast de autosnelweg moeten bouwen. Qua visibiliteit en qua naambekendheid zou dat allicht beter geweest zijn. Toch is dit een bewuste keuze geweest. Het gros van de medewerkers komt uit deze streek en finaal zijn zij ook mede het uithangbord naar de buitenwereld toe. Overigens zijn we actief in een sector waar visibiliteit niet zo belangrijk is.” Marc Christiaens: “Finaal doet het er niet echt toe of we hier of elders liggen. Waar het wél op aankomt, is dat we uitmuntend zijn in ons vak en dat we mooie referenties en tevreden klanten blijven verzamelen. Zolang dat het geval is, zitten we hier goed.”

(Tekst: Karel Cambien – Foto’s: Kurt Desplenter)


Altijd als eerste op de hoogte ? Abonneer u op blog.degroof.be

Wilt u een persoonlijk gesprek ? Bank Degroof Kortrijk: T +32 56 26 54 00 – Bank Degroof Knokke: T +32 50 63 23 70


HAVENNIEUWS Specialist in melasse wordt Europees verzamelpunt voor voedingsproduct

Nieuwe betaïnetrafiek verhoogt volume Tameco met de helft

GABRIEL VANHULLE:

Tameco uit Zeebrugge zet een reuzenstap, precies 60 jaar nadat het startte met de import en export van melasse (suikerstroop). “Sinds dit voorjaar verzamelen we uit vier Europese landen betaïne, een nevenproduct van bietsuikerproductie, voor verscheping naar de verwerker in Finland. De verwachting ligt op 40.000 ton, bovenop de 70 tot 80.000 ton melasse die we jaarlijks verhandelen”, vertelt managing director Gabriel Vanhulle. Al in 1954 nam het Belgische Tameco - dochter van de Britse groep United Molasses - in Zeebrugge haar eerste continentale installatie voor de export en import van melasse in gebruik. Melasse is een waterig restproduct van de suikerproductie uit riet en bieten. Deze stroop bevat nog tot 50% suiker die niet meer economisch rendabel gewonnen kan worden. Vooral de energiekost valt moeilijk te recupereren. “Melasse wordt in de eerste plaats gevaloriseerd door mengvoederfabrikanten. Het brengt het plantaardig materiaal op smaak en heeft door zijn suikergehalte een hoge voedingswaarde. Een tweede klantengroep zijn de fabrikanten van alcoholen en voedingszuren. Met gisten en schimmels kun je uit melasse bijvoorbeeld citroenzuur voor limonade of snoep maken. Een derde gebruikersgroep is de niche van de bacteriologische water- en bodemzuivering. Het hoge koolstofgehalte komt daarbij van pas”, legt managing director Gabriel Vanhulle uit. Tameco is een dochter van de Britse marktleider in de melassehandel United Molasses Company (UM), met hoofdkwartier in Londen. Wereldwijd heeft de groep dochterbedrijven die instaan voor de opslag, de bewerking en de verhandeling van de door UM aangevoerde riet- en bietmelasse. De 56-jarige Gabriel Vanhulle is industrieel ingenieur landbouw (UGent) en behaalde later ook nog een graduaat marketing en distributie (Hantal Kortrijk). In 1986 startte hij bij Tameco in de verkoop en in 1990

werd hij managing director. In 1998 verhuisde Tameco van de voor- naar de achterhaven. Sinds 2000 worden vanuit Zeebrugge eveneens de activiteiten van de Amsterdamse zusterfirma Nedmel gecoördineerd en sinds 2007 wordt ook de Duitse zusterfirma Hansa Melasse uit Bremen vanuit Zeebrugge aangestuurd. Tameco telt in Zeebrugge drie arbeiders en zeven bedienden. Hoe verhouden import en export zich? Gabriel Vanhulle: “Bij de start in 1954 was er vooral vraag naar export van melasse van Belgische, Franse en Nederlandse suikerbieten. Maar vier jaar later was dat al gekanteld in het voordeel van invoer van rietmelasse. Dit kwam door de toenemende levensstandaard en de opkomst van de mengvoederindustrie. Sommige West-Vlaamse veevoederfamilies kopen die melasse al drie generaties lang bij ons aan. Ook voor de sterke Belgische voedingsindustrie voldoet het volume melasse uit de lokale bietsuikerproductie al lang niet meer.” Welk traject legt de melasse af? Gabriel Vanhulle: “UM koopt de melasse in suikerrietlanden als Pakistan, India, Thailand, Mexico en Soedan en verkoopt die aan haar lokale dochterbedrijven zoals Tameco. Vanaf dat moment is het mijn verantwoordelijkheid om de kwaliteit te bewaken en een koper te vinden. De suikerstroop arriveert per schip aan onze steiger waar de bemanning ze rechtstreeks in onze tanks pompt. Onze 11 tanks hebben een totale capaciteit van 40.000 ton. De levering tot bij de eindklant gebeurt door gespecialiseerde tanktransporteurs over de weg of met binnenvaart. Jaarlijks passeert hier 70.000 tot 80.000 ton melasse.” Welke toegevoegde waarde levert u? Gabriel Vanhulle: “Wij mengen de melasse van diverse origines tot een uniforme kwaliteit en samenstelling. Door het hoge suikergehalte is dit een voedselveilig product, suiker is immers een natuurlijk bewaarmiddel. Vanuit onze jarenlang opgebouwde kennis en op vraag van klanten, voegen wij stoffen toe voor bepaalde

“WIJ WERDEN HET EUROPEES VERZAMELPUNT VOOR BETAÏNE BESTEMD VOOR VERWERKING IN FINLAND.”

specialiteiten. Bijvoorbeeld met plantaardige olie verminderen we de kleefkracht zodat hun mengmachines vlotter lopen. Daarnaast is Tameco een onafhankelijke terminal die niet alleen diensten levert aan de moedermaatschappij UM, maar ook aan derden. De wereld kent slechts drie grote melassehandelaars waarvan alleen UM eigen tankterminals heeft.” Biedt uw kennis van vloeibare logistiek kansen voor andere producten? Gabriel Vanhulle: “Jazeker, vroeger hadden we af en toe kleine nicheproducten zoals export van plantaardige olie voor Chinese verfproducenten. Sinds begin dit jaar werden we het Europees verzamelpunt voor betaïne, een bijproduct uit suikerbieten dat door chemiereus Dupont in Finland verwerkt wordt voor toepassingen in de voedingsindustrie. Wij gaan jaarlijks 40.000 ton betaïne groeperen - afkomstig van vier suikerfabrikanten in Groot-Brittannië, Frankrijk, Oostenrijk en Servië - voor verscheping naar Finland. We pasten een deel van het tankpark aan en bouwden extra capaciteit die in juni volledig operationeel is. Jaarlijks zullen hier een tiental schepen met tot 4.500 ton betaïne vertrekken.” (RJ - foto MVN)

www.tameco.be

In samenwerking met

www.apzi.be Association Port of Zeebrugge Interests

Ondernemers 12 20 juni 2014

21


STARTERSSPECIAL Starten met personeel: hoe kan u de loonkost drukken? U neemt een eerste werknemer in dienst. Een teken dat de zaken goed gaan. Het is belangrijk om te weten dat de overheid een aantal maatregelen in het leven heeft geroepen om de financiële druk te verlichten. De belangrijkste verminderingen zijn de structurele lastenverlaging en de doelgroepverminderingen, maar u kan ook in aanmerking komen voor de Vlaamse Tewerkstellingspremie 50+ of iemand tewerkstellen via een Individuele Beroepsopleiding. Zowel de structurele lastenverlaging als de doelgroepverminderingen zijn kortingen op de patronale RSZ-bijdragen op kwartaalbasis.

voor die tewerkstellingen die niet onder een andere categorie vallen. - Categorie 2: Deze categorie omvat de tewerkstellingen bij een werkgever die aanspraak maakt op de Sociale Maribel. - Categorie 3: Deze derde categorie bevat de tewerkstellingen bij een erkende beschutte werkplaats. De vermindering die de werkgever kan krijgen, hangt af van de categorie waaronder hij valt. Het betreft een forfaitair bedrag dat aangevuld wordt met een component voor een laag loon of een hoog loon. - Categorie 1: 462,60 euro per kwartaal aangevuld met een component voor een hoog of laag loon. - Categorie 2: 0,00 euro per kwartaal, enkel een hoge- of lagelooncomponent. - Categorie 3: 471,00 euro per kwartaal aangevuld met een component voor een hoog of laag loon.

Voorwaarden: - Minimum tewerkstelling van 27,5% van een voltijdse tewerkstelling - Pro rata bij een deeltijdse tewerkstelling - Vanaf 80% kan het volledige kortingsbedrag genoten worden

2. Doelgroepverminderingen

1. Structurele lastenverlaging

2.1 Eerste aanwerving

De structurele lastenverlaging is een systeem om de loonlast in België op eenzelfde niveau te brengen als dat van onze buurlanden. We kunnen drie categorieën onderscheiden: - Categorie 1: Dit is de meest omvangrijke groep en is van toepassing voor alle arbeiders en bedienden in de hele privésector. Het is in feite een restcategorie

Een werkgever die voor de eerste maal personeel in dienst neemt of de afgelopen vier kwartalen geen personeel in dienst heeft gehad, kan genieten van een vermindering voor de eerste vijf werknemers. Voor de eerste werknemer: - 1.500 euro per kwartaal gedurende 5 kwartalen;

- 1.000 euro per kwartaal gedurende de 4 daaropvolgende kwartalen; - 400 euro per kwartaal gedurende de laatste 4 kwartalen. Voor de tweede werknemer: - 1.000 euro per kwartaal gedurende 5 kwartalen; - 400 euro per kwartaal gedurende de 8 daaropvolgende kwartalen. Voor de derde, vierde en vijfde werknemer : - 1.000 euro per kwartaal gedurende 5 kwartalen; - 400 euro per kwartaal gedurende de 4 daaropvolgende kwartalen. De werkgever kan elk kwartaal kiezen voor welke werknemer hij deze vermindering wenst toe te passen. Hij moet de vermindering ook opnemen binnen de eerste 20 kwartalen van de indiensttreding. Hij kan dus zelf bepalen in welk kwartaal hij de vermindering opneemt. Voordeel van deze spreiding is dat hij de voordelen zo optimaal mogelijk kan spreiden. 2.2 Langdurig werkzoekenden – Activa Wanneer u iemand aanwerft die langdurig werkzoekend is en in het bezit is van een Activa-kaart, kan u ook een vermindering van de werkgeversbijdragen genieten. Hoeveel de vermindering bedraagt en hoeveel kwartalen u een vermindering kan krijgen hangt


2.5 Herstructurering

Het gaat over 3 forfaitaire bedragen van 1.500 euro, 1.000 euro en 400 euro. In sommige gevallen kan de RSZ-vermindering ook nog aangevuld worden met een werkuitkering. De werkuitkering is een tegemoetkoming in het nettoloon die de werknemer krijgt van de RVA. De werkgever mag dit bedrag echter rechtstreeks in mindering brengen van het te betalen nettoloon.

Wanneer u iemand aanwerft die ontslagen is in het kader van een herstructurering, of in het kader van een faillissement, vereffening of sluiting van een onderneming, kan u ook voor deze persoon in aanmerking komen voor een vermindering.

In principe moet de werknemer de Activa-kaart aanvragen bij het werkloosheidsbureau van zijn woonplaats. Is hij bij de indiensttreding echter niet in het bezit van een geldige kaart, kan de werkgever deze alsnog aanvragen bij de RVA binnen de 30 dagen volgend op de indiensttreding. 2.3 Jonge werknemers Een werkgever die een jongere aanwerft komt ook in aanmerking voor verminderingen wanneer aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. We kunnen 2 verminderingen onderscheiden: a) Vermindering voor jongeren < 26 jaar (Verminderingen lopen uiterlijk tot het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt).

De werknemer moet wel in het bezit zijn van een herstructureringskaart. Voor werknemers jonger dan 30 jaar mag het refertekwartaalloon evenwel 5560,49 euro niet overschrijden. Voor werknemers vanaf 30 jaar mag dit maximum 13.401,07 euro bedragen.

Leeftijd bij indiensttreding

Verminderingsbedrag

Voordeelperiode

< 45 jaar

1.000 euro per kwartaal

5 kwartalen (kwartaal indienst en 4 daaropvolgende)

≥ 45 jaar

1.000 euro per kwartaal 400 euro per kwartaal

5 kwartalen (kwartaal indienst en 4 daaropvolgende) 16 kwartalen daaropvolgend

STARTERSSPECIAL

af van de leeftijd van de werknemer en de duurtijd van de werkloosheid.

3. Bijkomende interessante voordelen 3.1 Individuele beroepsopleiding ( IBO )

Type jongere / voorwaarden

Bedrag en periode

Erg laaggeschoolde jongere Geen getuigschrift of diploma 2e graad secundair onderwijs of lager secundair onderwijs

1.500 euro per kwartaal (kwartaal in dienst + 11 daaropvolgende kwartalen) 400 euro per kwartaal (gedurende 4 daaropvolgende kwartalen)

Laaggeschoolde jongere Geen getuigschrift of diploma hoger secundair onderwijs

1.500 euro (kwartaal in dienst + 7 daaropvolgende kwartalen) 400 euro per kwartaal (gedurende 4 daaropvolgende kwartalen)

Laaggeschoolde jongeren, ook - Van buitenlandse afkomst - Mindervalide - Personen van wie minstens één van de ouders niet de nationaliteit bezit van een EU-lidstaat - Personen van wie minstens twee van de grootouders niet de nationaliteit hebben van een EU-lidstaat

1.500 euro per kwartaal (kwartaal in dienst + 11 daaropvolgende kwartalen) 400 euro per kwartaal (gedurende 4 daaropvolgende kwartalen)

3.2 Vlaamse tewerkstellingspremie 50+

Mindervalide betekent ingeschreven bij het Vlaams Fonds voor Integratie van Personen met een handicap of de Waalse, Brusselse of Duitstalige tegenhanger van dit Fonds

Middengeschoolde jongere Hoogstens een diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs

De individuele beroepsopleiding is geen vermindering, maar een opleiding. De werkgever stelt in samenspraak met de VDAB een opleidingsplan op dat de cursist toelaat een beroepsgeoriënteerde opleiding te volgen binnen het bedrijf. Voordeel voor de werkgever is dat hij tijdens de opleidingsperiode geen loon verschuldigd is, de cursist ontvangt een vervangingsinkomen. Wel moet de werkgever een productiviteitspremie betalen. Dit is het verschil tussen het normale loon en het gemiddelde werkloosheidsbedrag per dag. De IBO loopt minimum 1 maand en maximum 6 maanden. Nadien is de werkgever wel verplicht de cursist aan te werven met een contract van onbepaalde duur voor minstens een periode gelijk aan de periode van de IBO.  

1.000 euro per kwartaal (kwartaal indienst + 3 daaropvolgende kwartalen) 400 euro per kwartaal (gedurende 8 daaropvolgende kwartalen)

Dit is geen vermindering maar een premie die kan genoten worden wanneer u iemand aanwerft van 50 jaar of ouder. Voorwaarde voor de werknemer is dat hij minstens één dag is ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB. De hoogte van de premie is afhankelijk van een aantal factoren: de leeftijd van de werknemer, de duurtijd van de werkloosheid en het referteloon.

b) Vermindering voor jongeren tot 31/12 van het jaar waarin ze 18 jaar worden Leeftijd

50 – 55 jaar

50 – 55 jaar

> 55 jaar

> 55 jaar

1 – 2 jaar

< 2 jaar

> 2 jaae

50 % referteloon

50 % referteloon

50 % referteloon

Type jongeren

Bedrag en periode

Duur werkloosheid

< 1 jaar

- Leerlingen middenstand, leer- of stageovereenkomsten, gecontroleerde leerverbintenissen en industriële leerovereenkomsten - Jongeren tewerkgesteld tijdens hun deeltijdse leerplicht en erna tot 31/12 waarin ze 18 jaar worden met een overeenkomst voor socioprof. Inpassing erkend door Gewest of Gemeenschap met een arbeidsovereenkomst

1.000 euro per kwartaal tot 31/12 van het jaar waarin ze 18 jaar worden.

Hoogste premie

30 % referteloon

Max. premie

2.703,28 euro

4.505,46 euro

4.505,46 euro

4.505,46 euro

Duur premie

4 kwartalen

4 kwartalen

4 kwartalen

8 kwartalen

2.4 Oudere werknemers Vanaf het kwartaal waarin uw werknemer 54 jaar wordt, kan u genieten van een vermindering van de patronale bijdragen. Voorwaarde is dat de werknemer een maximum refertekwartaalloon van 13.401,07 euro heeft en behoort tot categorie 1 van de structurele lastenverlaging. Er worden vier forfaits gehanteerd, afhankelijk van de leeftijd van de betrokken werknemer. Leeftijd

Verminderingsbedrag

54 – 57 jaar

400 euro per kwartaal

58 – 61 jaar

1.000 euro per kwartaal

62 – 64 jaar

1.500 euro per kwartaal

65+

800 euro per kwartaal

3.3 Werkbonus De werkbonus is een vermindering van de RSZ-bijdragen van de werknemer en is van toepassing op werknemers met een laag loon. Een laag loon is een refertemaandloon van maximum 2.385,41 euro. De werkgever brengt de werkbonus in mindering van de normale werknemersbijdragen (13,07% van het brutoloon). Op die manier wordt het nettoloon van de werknemer verhoogd zonder dat het brutoloon moet verhoogd worden. De werkbonus daalt naarmate het loon stijgt, om volledig te verdwijnen als het refertemaandloon hoger is dan 2.385,41 euro. Dit is slechts een greep van de verminderingen en tegemoetkomingen die u als werkgever kan genieten. Voor meer informatie kan u terecht bij uw sociaal secretariaat. Een volledig overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen kan u vinden op www.aandeslag.be

Renata De Witte, SD Worx KMO legal consultant

Ondernemers 12 20 juni 2014

23


“E-facturatie laat me toe om sneller en efficiënter facturen na te kijken en te laten goedkeuren.” Veerle Gevaert

E-facturatie

Factuur

online

De e-factuur: handig, efficiënt en milieuvriendelijk Elektronische facturatie is een snelle, flexibele en efficiënte manier om uw facturen te beheren. Tijd om uw facturatieproces te optimaliseren? Wist u dat sinds 1 januari 2013 elektronische facturen legaal gelijkgesteld zijn aan hun papieren equivalent? Uw bedrijf kan voortaan op elektronische manier facturen opmaken, versturen, ontvangen en bijhouden. De voordelen hiervan zijn legio: efficiënter beheer, minder druk- en papierkosten, minder portkosten,… Het ‘vergroenen’ van de facturatiecyclus door over te schakelen op e-facturen heeft duidelijk een positief effect op het milieu en op de bedrijfskosten. Bedrijven hebben hier dan ook een belangrijke rol te spelen. Volgens Agoria, wordt momenteel al 20% van de facturen in ons land elektronisch verstuurd. In Finland en Denemarken verloopt zelfs al meer dan 90% van de facturatie via elektronische weg. Een te volgen voorbeeld.

Kostenbesparend Via e-facturatie bespaart u op administratieve kosten. Volgens Forrester Research kost het handmatig verwerken van een binnenkomende factuur zo’n 22 euro. Hoe meer de verwerking geautomatiseerd wordt, hoe groter de kostenbesparing zal zijn.

Voor het milieu In ons land worden jaarlijks 1 miljard facturen verzonden. Dat komt overeen met zo’n 5 000 ton geprint papier en 120 000 gebruikte bomen. En dan houden we nog geen rekening met de enveloppen, of met het feit dat grote bedrijven soms tot maar liefst 6 kopieën van facturen bijhouden!

Electrabel doet mee Om haar dienstverlening te optimaliseren stelt Electrabel sinds begin dit jaar e-facturatie voor aan haar businessklanten. Uw officiële facturen vindt u dan terug in Energy Bill, een online toepassing op uw Customer Area. Telkens nieuwe facturen beschikbaar zijn, informeren wij u per e-mail.

Eenvoudig en efficiënt beheer van facturen Naast een rechtstreekse kostenbesparing en een positief effect op het milieu heeft werken met e-facturen nog andere voordelen: Eenvoud en efficiëntie: u kunt uw facturen gemakkelijk opvolgen omdat ze gecentraliseerd zijn op een plaats. Bovendien hoeft u geen papieren facturen meer te archiveren en/of in te scannen en kunt u ze ook niet verliezen. Snelheid: uw factuur wordt onmiddellijk naar de juiste persoon of personen gestuurd. Zij worden per e-mail ingelicht zodra nieuwe facturen beschikbaar zijn. Grotere flexibiliteit: u kunt uw facturen gemakkelijk delen en ze zijn ook altijd en overal te raadplegen. Bovendien blijven uw facturen 36 maanden online beschikbaar via Energy Bill.

• Om elektronische facturatie te stimuleren heeft de federale overheid een site gelanceerd: www.efactuur.belgium.be • Doel van de Europese Unie: 50% elektronische facturatie tegen 2020.

Bij koekjesfabrikant Jules Destrooper zijn ze volop bezig met het digitaliseren van hun facturatieproces. “In dat opzicht was het een logische stap om ook onze Electrabel facturen elektronisch te ontvangen”, vertelt Veerle Gevaert, Financial Clerk bij biscuiterie Jules Destrooper. “E-facturatie laat me toe om sneller en efficiënter facturen na te kijken en te laten goedkeuren. Zodra een e-factuur beschikbaar is in Energy Bill op mijn Customer Area, kan ik die zonder problemen integreren in ons boekhoudpakket. Op die manier behoud ik het overzicht en weet ik op elk moment wat de status van de factuur is.”

MEER WETEN Wilt u meer weten over de voordelen van e-facturatie? Surf naar www.electrabel.be/kmobill

Bronnen: 400 miljoen facturen naar particulieren/ 1 miljard facturen per jaar: www.efactuur.belgium.be Forrester research: www.zdnet.be/pcmagazine/149505/e-facturatie-hoe-zit-dat-precies Agoria: artikel “Twintig procent facturatie Belgische bedrijven gebeurt elektronisch”, 8 oktober 2013

14037_Publireportage_KamerVanKoophandel_22x310.indd 1

23/04/14 15:00


STARTERSSPECIAL

Klaar voor de start?

7. De organisatie Over welk team van medewerkers beschikt u? Welke kwaliteiten zijn er aanwezig en welke mist u? Volstaat de aanwezige logistiek?

Heeft u de knoop doorgehakt om binnenkort uw eigen zaak te starten? Een zorgvuldige voorbereiding is goud waard!

uw zaak een goede financieringsbron maken.

Het financieel plan

4. De vestigingsplaats

Vooraleer u met uw activiteit begint, is het belangrijk om even stil te staan bij een aantal cruciale vragen: - Wat zijn uw plannen? - Wat is uw visie? - Wat heeft u hiervoor nodig? - Hoeveel zal dit kosten? - Waar wilt u zich vestigen? - Met welke leveranciers wilt u werken?

Is de gekozen vestigingsplaats geschikt voor de nieuwe activiteit en zal ze in de toekomst even toegankelijk blijven? Huren is bovendien in het begin een goed alternatief voor kopen. Dit schenkt de nieuwe onderneming heel wat flexibiliteit en financiële ruimte doordat al te grote vaste kosten vermeden worden.

Het financieel plan is de cijfervertaling van de antwoorden op de vragen in het ondernemingsplan. Een groot deel van de kosten in dit financieel plan kunt u zelf samenstellen en inschatten: huur, nutsvoorzieningen, verzekeringen, bezoldigingen,… Ook kunt u een eigen berekening maken van de opbrengsten.

Heel wat zaken dus om over na te denken! Daarom is het van belang dat u een gedetailleerd ondernemingsplan met bijhorend financieel luik opmaakt. Dit zijn de belangrijkste zaken waar u rekening mee moet houden:

Moet u als starter per se de goedkoopste zijn? Is het misschien niet beter een toegevoegde waarde aan te bieden die u uiteindelijk van de concurrentie zal onderscheiden? De marge die u neemt, zal uiteindelijk de rendabiliteit bepalen en mag best niet onder druk gezet worden.

Het ondernemingsplan in zeven stappen

5. Prijsbeleid en seizoensbeheer

1. Het idee Welke producten en diensten gaat u aanbieden? Wat is het uiteindelijke doel? Moet u uw idee nog verfijnen of aanpassen? Is er mogelijkheid tot groei? 2. De concurrentie

“BESCHOUW UW BUSINESSPLAN ALS EEN KAPSTOK, EEN LEIDRAAD.”

Om u te kunnen onderscheiden van de anderen, moet u eerst weten hoe die anderen tewerk gaan. Analyseer niet enkel hun marktaanpak, maar bijvoorbeeld ook hun interne organisatie. 6. Marketingbeleid en commerciële strategie 3. De leveranciers Wees niet afhankelijk van slechts één leverancier. Beperk u ook niet tot één of twee grote klanten. Onafhankelijkheid garandeert de flexibiliteit van uw nieuwe onderneming. Vraag u ook steeds af of uw leverancier betalingsvoorwaarden heeft die hem voor

Maar de hulp van een boekhouder, accountant of bankier is geen overbodige luxe. Eens u weet wat u nodig heeft, kunnen zij aantonen welke investeringen mogelijk zijn. De boekhouder brengt alle cijfergegevens onder in praktische tabellen: het liquiditeitsplan, de brutomarge, de berekening van belastingen, het break-even-niveau, de solvabiliteit… Met als hoofdbekommernis: het kennen van de resultaten en de rendabiliteit.

En na de start? Hoe vliegend was uw start echt? Bent u klaar voor extra personeel? Zolang er met voorlopige cijfers gewerkt wordt, lijkt dit een beetje gissen. Maar ook hier zijn er hulplijnen die u kunt inroepen. Het is ook nuttig om regelmatig naar uw businessplan terug te grijpen. Beschouw het als een kapstok, een leidraad. Maar wel één die u voortdurend zal moeten bijsturen. Er bestaat nu eenmaal niet zoiets als het enige juiste businessplan. Toch zijn alle onderzoeken het erover eens dat het de slaagkans van het nieuwe bedrijf met 30% kan verhogen. Start uw zaak met extra power. Ontdek de tools en voordelen voor een geslaagde start op ing.be/starters.

Over welk netwerk beschikt u? Welke reclamemogelijkheden heeft u? Een tevreden klant is de beste ambassadeur voor een nieuwe zaak. Een ontevreden klant terugwinnen vergt bovendien ook minder inspanning en kosten dan het zoeken naar een nieuwe klant.

Ondernemers 12 20 juni 2014

25


STARTERSSPECIAL

26

Ondernemers 12 20 juni 2014

Telecom en IT voor starters: meer dan alleen telefoneren Telefonie is cruciaal voor een startend bedrijf, maar de tijd dat de telecominfrastructuur binnen de bedrijfsmuren puur om telefoneren draaide, is allang voorbij. Vandaag wint ook dataverkeer steeds meer aan belang. Internetverbinding Een eigen zaak starten is een heel avontuur. Efficiënt communiceren met klanten en leveranciers, en altijd en overal bereikbaar zijn, zijn sleutelfactoren om uw professionele toekomst veilig te stellen. Een belangrijke keuze is die van uw internetverbinding. Met een breedbandverbinding bijvoorbeeld, krijgt u snel toegang tot het internet en communiceert u efficiënt met uw nieuwe partners, leveranciers en klanten via e-mail. Belangrijk om te weten is dat telecomaanbieders vandaag een internetverbinding aanbieden met zogenaamde servicegaranties. Zo kan u altijd verder werken, wat er ook gebeurt.

Tariefplan Daarnaast is er de traditionele telefonie. Kies om te beginnen een tariefplan dat u naar collega’s, vaste en mobiele nummers laat bellen tegen een interessante forfaitaire prijs. In sommige formules telefoneert u bijvoorbeeld gratis of tegen sterk verminderd tarief naar bepaalde nummers.

Telefooncentrale Sommige bedrijven hebben meteen een telefooncentrale nodig, een installatie waarmee het mogelijk is om telefoontoestellen met elkaar te verbinden. In eenvoudige omgevingen dient een telefooncentrale bijna uitsluitend om te bellen en zal de klemtoon wellicht liggen op eenvoud, stabiliteit en kostprijs van het geheel. Die kostprijs is doorgaans recht evenredig met het aantal telefoontoestellen en de gelijktijdige buitenlijnen die u nodig hebt. Waar u hier ook op moet letten, zijn de beltarieven die de telecomoperator u achteraf aanrekent. Die variabele kost speelt namelijk mee op langere termijn. Kijk dus zeker na of uw tarieven of bundel wel aansluiten bij het belverkeer van uw organisatie. Een andere kostenfactor is het onderhoud. Vandaag kunt u als bedrijf al veel onderhoud zelf doen, al houdt u toch best een interventiecontract achter de hand. Verder informeert u best ook naar de mogelijkheid tot uitbreiding, zodat u bij een verdere groei van uw bedrijf of het openen van een extra vestiging niet naar een ander product hoeft over te schakelen.

IP Telefonie

KRISTOF LIDOU:

“EFFICIËNT COMMUNICEREN MET KLANTEN EN LEVERANCIERS, EN ALTIJD EN OVERAL BEREIKBAAR ZIJN, ZIJN SLEUTELFACTOREN OM UW PROFESSIONELE TOEKOMST VEILIG TE STELLEN.”

Een klassiek vraagstuk in telefonie is de keuze tussen het al dan niet volledig gebruiken van ‘VoIP’ (voice over IP), waarbij (een deel van) het gesprek via het zogenaamde IP-protocol over een netwerk wordt verstuurd. In deze technologie smelten spraak en data wat meer samen. Het IP-protocol is overigens ook de standaard of taal waarmee op het internet wordt gecommuniceerd. In de markt van kmo’s zijn intussen zowat 60% van de nieuwe telefoonsystemen volledig op IP gebaseerd, terwijl de rest hybridesystemen zijn. In het laatste geval is de kern vaak op IP gebaseerd, maar gebruikt de kmo bijvoorbeeld de bestaande bekabeling. Tot voor kort was een IP-systeem altijd duurder, maar intussen zijn beide systemen vergelijkbaar qua prijs. Dat geeft u de mogelijkheid om uw telecominfrastructuur meer en meer te doen uitgroeien tot het centrale zenuwcentrum van uw bedrijf en bijvoorbeeld te integreren met bedrijfstoepassingen. Zo kunt u diverse communicatievormen combineren, zoals telefonie, e-mail en presence management (het aangeven of iemand al dan niet beschikbaar is).

Hosting Toch is telefonie voor bedrijven meer dan een tariefplan of telefooncentrale. Zo hoeft u vandaag zelfs geen telefooncentrale in huis te halen. Voor beginnende bedrijven, die een grote investering bij de start willen vermijden, is een telefooncentrale huren een goed alternatief. Verschillende leveranciers bieden een ‘hosted telefonie’ aan, waarbij u enkel een verbinding met hun datacenter nodig hebt. Ook investeren in servers is niet meer nodig, want dankzij externe businessapplicaties kunt u uw site creëren, uw e-mailoplossing beheren en uw dossiers delen met uw medewerkers, klanten of leveranciers. Of u kunt ze beveiligen tegen virussen of spamberichten. U kunt gebruikmaken van een gehoste server voor uw website. Bij e-mailhosting gebruikt u de inkomende en uitgaande e-mailserver van uw hostingbedrijf, zoals uw telecomoperator. Vooral voor starters of kleine bedrijven is zo’n hosted of cloud e-mailoplossing best nuttig. Bij grotere ondernemingen ligt dit soms al moeilijker, precies door de integratie van e-mail in andere toepassingen, zoals het beheer van documenten en klantenrelaties. Toch worden steeds meer toepassingen gehosted.

Machines Een andere formule, housing, bestaat erin om niet alleen met uw website of e-mail, maar ook met uw eigen machine ‘vreemd te gaan’. U plaatst dan door uzelf aangekochte hardware in het datacenter, waar alle noodzakelijke voorzieningen door een derde partij worden aangeboden. Een zakelijke internetaansluiting is voor dergelijke hosting- of housingdiensten aan te bevelen, omdat u dan vaak meer garanties krijgt op het vlak van dienstverlening. Zo wil u misschien een internetprovider die extra diensten kan aanbieden, zoals de mogelijkheid om een veilige VPN-verbinding op te zetten met uw servers. Hierbij leggen ze een beveiligde verbinding tussen u en uw servers.

Mobiliteit In de any3-economy is alles mobiel: mensen, machines, processen. Medewerkers werken waar en wanneer ze willen, in alle vrijheid en flexibiliteit. Ze zijn beter bereikbaar en staan continu in verbinding met uw vertrouwde kantoortoepassingen op alle mobiele toestellen. Bent u al klaar om de tablets en smartphones van uw medewerkers te verwelkomen? Zij brengen meer productiviteit en een betere kostenbeheersing met zich mee. Zeker in combinatie met de juiste oplossingen die men in de telecomwereld vindt. Uiteraard spreken we dan over het 3G netwerk voor spraak en data, mobiele applicaties zoals het beheer van uw mobile fleet die zowel als on-site oplossing of als cloud services kan geïnstalleerd worden. Kristof Lidou, Belgacom


BEEUWSAERT-CONSTRUCT.BE


JONGE STARTERS

28

Ondernemers 12 20 juni 2014

Eenmanszaak vs vennootschap: Hoe structureer ik mijn bedrijf? Bij het opstarten van een eigen onderneming stelt zich de belangrijke vraag onder welke vorm deze best wordt gestructureerd. Richt u onmiddellijk een vennootschap op of start u onder de vorm van een éénmanszaak? In dit artikel helpen we u om de juiste beslissing te nemen door de voor- en nadelen toe te lichten. Door de vele fiscale wijzigingen van de regering Di Rupo I twijfelen veel ondernemers er vandaag aan om hun activiteiten nog te organiseren via een vennootschap. De redenen hiervoor zijn onder andere de verhoogde voordelen in natura, de stijging van de roerende voorheffing op dividenden, de liquidatiebonus van 25%, enzovoort. We moeten echter oppassen voor al te emotionele beslissingen. Een goede evaluatie van de persoonlijke toestand en een goede kennis van de mogelijke voordelen van de respectievelijke ondernemingsvormen zijn van primordiaal belang om de juiste keuze te maken. Boekhoudkundige & administratieve formaliteiten Een eenmanszaak heeft minder administratieve en boekhoudkundige verplichtingen dan een vennootschap. Dit leidt tot een lagere kostenstructuur. Er dient slechts een enkelvoudige boekhouding gevoerd te worden. Dit betekent dat enkel de aanen verkoopfacturen dienen verwerkt te worden. Toch raden wij de ondernemer aan om als eenmanszaak een dubbele boekhouding te voeren. Dit leidt immers tot belangrijke voordelen. Bij een dubbele boekhouding heeft een bedrijfsleider niet alleen een beter inzicht in de financiële toestand van zijn onderneming, hij heeft ook een belangrijk controlemiddel op de volledigheid ervan. De reden hiervoor is dat naast de aanen verkoopfacturen, ook de financiële verrichtingen worden geregistreerd. U zal nu niet alleen weten wat het bedrag van de aangekochte goederen en diensten is, maar ook hoeveel de openstaande schuld bedraagt. Door de registratie van de betalingen kan er worden vastgesteld dat een bepaalde leverancier bijvoorbeeld dubbel werd betaald. Een vennootschap heeft hogere oprichtingskosten dan de eenmanszaaak. Door de talrijke boekhoudkundige verplichtingen zal de jaarlijkse kost van een vennootschap hoger zijn dan van een éénmanszaak.

Tijdstip beschikbaarheid liquiditeiten voor bedrijfsleider Een ander voordeel van de eenmanszaak is de onmiddellijke beschikbaarheid van de liquide middelen voor de ondernemer. Na het betalen van de leveranciers, de belastingen, de sociale bijdragen en de leningen kan u beschikken over de gelden, dit in tegenstelling

tot een vennootschap, waar de gelden de vennootschap toebehoren. Wenst u in een vennootschap over extra privégeld te beschikken, dan dient u zich een bijkomende vergoeding toe te kennen.

Beperking aansprakelijkheid Een zelfstandige kan om juridische redenen kiezen voor een vennootschap. Een zeer belangrijke factor bij deze keuze is het risicogehalte van de activiteiten. Indien uw activiteiten georganiseerd worden in een vennootschapsstructuur is er een duidelijke scheiding tussen het privévermogen en het vermogen van de vennootschap. Een zelfstandige die failliet gaat, kan mogelijk al zijn persoonlijke bezittingen verliezen want hij staat persoonlijk borg met heel zijn vermogen. Is er een hoog risico dan wordt aangeraden om een vennootschap op te richten. Bij de meeste vennootschapsvormen is de aansprakelijkheid van de vennoten beperkt tot het kapitaal dat zij in de vennootschap ingebracht hebben. Dit in tegenstelling tot de eenmanszaak waar de ondernemer voor de uitvoering van zijn verbintenissen kan aangesproken worden op heel zijn vermogen.

Fiscale optimalisatietechnieken Een vennootschap biedt meer mogelijkheden tot fiscale optimalisatie. De techniek bestaat erin het inkomen te diversifiëren zodat deze op een fiscaalvriendelijke manier uit de vennootschap kunnen gehaald worden. De vennootschapsbelasting heeft lagere belastingtarieven dan de personenbelasting: Een eenmanszaak valt onder de progressieve tariefstructuur van de personenbelasting. Daarbovenop komt nog de gemeentebelasting. Naast de personenbelasting en de gemeentebelasting dient u ook nog sociale bijdragen te betalen op het netto-inkomen. Daarom mag gesteld worden dat elke extra euro die u als eenmanszaak verdient boven de 37.750 euro belast wordt tegen een gemiddeld tarief van 60%. Een hoge winst zal bijgevolg één van de belangrijkste redenen zijn om een vennootschap op te richten. Het gewoon tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33%, verhoogd met een crisisbelasting van 3%, hetzij in totaal maximaal 33,99%. Mits een aantal voorwaarden zijn vervuld, wordt de belasting berekend tegen het verlaagd opklimmend tarief waarbij slechts 24,98% belasting verschuldigd is op de belastbare winst tot 25.000 euro. De vennootschapsbelasting heeft trager opklimmende schalen dan de personenbelasting.

Toekenning minimale bezoldiging Bij een eenmanszaak is de winst integraal onderworpen aan de personenbelasting en de sociale bijdragen. Ingeval van exploitatie onder vennootschapsvorm zijn

de bedrijfsvoorheffing en de sociale bijdragen enkel van toepassing op de bezoldiging toegekend aan de bedrijfsleider vanuit de vennootschap. Bijgevolg is het wenselijk de bezoldiging te beperken en een bepaalde minimumbezoldiging toe te kennen. De redenen om een beperkt inkomen als bezoldiging toe te kennen, zijn onder andere. de volgende: - elke belastingplichtige heeft recht op een vrijgestelde som die verhoogd wordt wegens kinderen ten laste. - het benutten van fiscale aftrekken zoals premies levensverzekering, pensioensparen, … - minimumbezoldiging voor toepassing verlaagd tarief vennootschapsbelasting. - minimumbezoldiging in functie van gewenste pensioenopbouw. - een zelfstandige in hoofdberoep is steeds sociale bijdragen verschuldigd op een bepaalde minimumbezoldiging ongeacht of deze bezoldiging is toegekend of niet.

Huur Roerende huur De bedrijfsleider kan roerende goederen zoals meubilair en computer verhuren aan zijn vennootschap. De inkomsten uit de verhuur van roerende goederen aan de vennootschap worden bij de ontvanger belast tegen 25%. Voor de vennootschap vormt de roerende huur een aftrekbare kost.


Verkoop goederen

De bedrijfsleider kan het gedeelte van het onroerend goed dat hij privé bezit verhuren aan zijn vennootschap mits betaling van een periodieke huur. Het onroerend inkomen dat de bedrijfsleider verwerft, is in beginsel niet belastbaar als bezoldiging maar als onroerend inkomen. Op dat onroerend inkomen moeten geen voorafbetalingen gebeuren en dienen geen sociale bijdragen te worden betaald. Hierbij dient men waakzaam te zijn voor de mogelijke herkwalificatie van de inkomsten uit de verhuur van gebouwde onroerende goederen, als bezoldiging. De door de bedrijfsleider betaalde intresten van leningen voor de financiering van onroerende goederen zijn aftrekbaar van zijn onroerend inkomen. Voor de vennootschap vormt de onroerende huur een aftrekbare kost.

Goederen dewelke de bedrijfsleider privé bezit en die beroepsmatig gebruikt worden, kunnen verkocht worden aan de vennootschap. De verkoop kan onder bepaalde voorwaarden belastingvrij gebeuren voor de bedrijfsleider en de aankoopprijs is aftrekbaar voor de vennootschap.

Dividend Ingevolge een wetswijziging in 2013 bestaat de mogelijkheid – mits bepaalde voorwaarden - om in de toekomst dividenden uit te keren met toepassing van een roerende voorheffing van 15%. Deze verlaagde roerende voorheffing - eventueel gecombineerd met het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting - maakt de techniek van de dividenduitkering opnieuw interessant.

Pensioenopbouw Tip - vooruitbetaalde huur Een verdere optimalisatie bestaat in de betaling van een verhoogde huursom onder de vorm van een vooruitbetaling van de huur. Op die manier kunt u privé onmiddellijk beschikken over de liquiditeiten dewelke privé over de duurtijd van de huur belast worden. De vooruitbetaalde huur vormt voor de vennootschap een aftrekbare kost in het jaar van betaling zodat dit aangewezen kan zijn om de winst te beperken.

Forfaitaire onkostenvergoeding Een bedrijfsleider kan kleine kosten maken voor zijn vennootschap zoals bureelmateriaal, parkingkosten, enzovoort. De bedrijfsleider kan daarvoor maandelijks een vast bedrag opnemen uit zijn vennootschap zonder telkens facturen of bonnetjes te moeten voorleggen. Voor uw vennootschap vormen dit aftrekbare kosten. Privé betaalt u daarop geen belastingen noch sociale bijdragen gezien het een vergoeding betreft voor kosten eigen aan de vennootschap. Het bedrag van de forfaitaire onkostenvergoeding moet u kunnen verantwoorden door gedurende enkele maanden de bewijsstukken bij te houden.

Structurering balans Bij de oprichting van een vennootschap zou een bedrijfsleider de wijze waarop hij zijn middelen ter beschikking stelt kunnen optimaliseren. Stel dat u 200.000 euro ter beschikking heeft voor de oprichting. U zou 100.000 euro kunnen inbrengen in kapitaal. Dit bedrag komt in aanmerking voor de notionele intrestaftrek. Hierdoor kan een kmo-vennootschap een fictief aftrekbare kost genereren van 3.242 euro. De overige 100.000 euro zou u kunnen lenen aan uw vennootschap. Op deze lening bekomt u als bedrijfsleider intresten. Mits bepaalde voorwaarden zijn deze intresten integraal aftrekbaar voor de vennootschap. De vennootschap betaalt een roerende voorheffing van 25% op deze intresten. Privé ontvangt u 75% van deze intresten. Tegen een intrestvoet van 6% voor een periode van jaar, stemt dit voor een vennootschap overeen met een aftrekbare kost van 6.000 euro. Door deze structurering van de balans wordt voor een vennootschap een fiscale aftrek gecreëerd van 9.242 euro.

In een eenmanszaak is de opbouw van een extralegaal pensioen beperkt tot het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen. Een vennootschap biedt de mogelijkheid om met gelden van de vennootschap voor de bedrijfsleider een extralegaal pensioen op te bouwen. De mogelijke pensioenopbouw in een vennootschap is aanzienlijk hoger en wordt bepaald in functie van de bezoldiging van de bedrijfsleider. Teneinde de bedrijfsleider een extralegaal pensioen te bezorgen kan de vennootschap een individuele pensioentoezegging afsluiten. De individuele pensioentoezegging is binnen bepaalde grenzen integraal aftrekbaar in hoofde van de vennootschap.

Tip – inhaalbeweging pensioenopbouw De betaling van een inhaalpremie door uw vennootschap biedt u de mogelijkheid om uw individuele pensioentoezegging voor het verleden te regulariseren. Indien uw bezoldiging of uw voordelen van alle aard zijn toegenomen, kan de mogelijke inhaalpremie aanzienlijk zijn. In het kader van een verdere optimalisatie kan uw vennootschap de betaling van de inhaalpremie spreiden over enkele jaren zodat meer vennootschapswinst kan belast worden tegen het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting.

Investering in onroerend goed De winst in een vennootschap kan gereserveerd worden. Dit biedt de mogelijkheid om met het oog op investeringen middelen te reserveren in de vennootschap die enkel onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting. Deze beschikbare reserves kunnen aangewend worden voor de verwerving van onroerende goederen die afschrijfbaar zijn en leiden tot een extra belastingbesparing.

een gebruiksrecht bekomt op het onroerend goed dat eigendom is van de bedrijfsleider en dit gedurende een bepaalde periode. Mits bepaalde voorwaarden zijn voldaan, is van de periodieke vergoeding die wordt betaald door de vennootschap aan de bedrijfsleider en die bestaat uit een kapitaalgedeelte en een intrestgedeelte, het kapitaalgedeelte niet belastbaar in hoofde van de bedrijfsleider en het intrestgedeelte onderworpen aan een roerende voorheffing van 25%. Voor de vennootschap vormen de periodieke vergoedingen aftrekbare kosten.

JONGE STARTERS

Onroerende huur

Instrument vermogens- en successieplanning Een vennootschap speelt een belangrijke rol in het kader van vermogens- en successieplanning. Indien u als ondernemer van plan bent om een onroerend goed aan te kopen, is het de moeite waard te overwegen om dit via de vennootschap aan te kopen. Door inbreng van onroerende goederen in de vennootschap, worden onroerende goederen als het ware omgezet in roerende goederen. Gezien nu eenvoudigweg de aandelen in de vennootschap kunnen geschonken worden aan de kinderen, zullen niet de schenkingsrechten op onroerende goederen (van 3% tot 30%) van toepassing zijn, maar wel het vast tarief met betrekking tot roerende goederen, zijnde 3% in de rechte lijn.

Holding Indien er financiële en economische motieven zijn voor de oprichting van een holding, kan een holding mogelijkheden bieden om op termijn belastingvrij kapitaal te genereren.

Klopt de stelling dat u best een vennootschap kunt oprichten vanaf een netto belastbare winst van 50.000 euro? In de praktijk ontmoeten wij veel zelfstandigen die van mening zijn dat u sowieso een vennootschap dient op te richten vanaf een nettowinst van 50.000 euro. Deze stelling is slechts gedeeltelijk waar. Vanuit fiscaal standpunt klopt het immers dat door de progressiviteit van de personenbelasting een zelfstandige op deze winst veel belastingen dient te betalen. Maar men dient de persoonlijke toestand van de zelfstandige te evalueren. Hoeveel privégelden heeft men nodig ter financiering van het levensonderhoud, ter aflossing van zijn privéleningen, ...? Het heeft immers geen nut om over te gaan naar een vennootschap met een dergelijke winst indien men in een volgende stap vanuit de vennootschap een bezoldiging toekent van 50.000 euro. De vennootschap zal geen belastbaar resultaat hebben en privé wordt de 50.000 euro volledig onderworpen aan de personenbelasting. Een extra nadeel is dat u de vaste kosten van de vennootschap heeft moeten betalen.

Privatieve onroerende lease Een mogelijke alternatief voor de verhuur van het onroerend door de bedrijfsleider aan zijn vennootschap is de privatieve onroerende lease. Op de onroerende lease is een huurherkwalificatie niet toepasselijk. De techniek bestaat erin dat de vennootschap

Lulius Sanders i.s.m. Kris Demeulenaere en Benedicte Sanders

Ondernemers 12 20 juni 2014

29


Ondernemers 12 20 juni 2014

Brecht Buysschaert wil medewerkers gezonder en dynamischer maken

“Ik koos er bewust voor om mijn gouden kooi te verlaten” Wie? Brecht Buysschaert (32). Gemeente? Heule (Kortrijk). Activiteit? Welzijnscoach voor particulieren en bedrijven. Oprichtingsdatum? 1 april 2014, maar eigenlijk is Brecht Buysschaert al veel langer bezig met zijn eigen zaak. Hij studeerde af als licentiaat Lichamelijke Opvoeding, optie sportmarketing en sportmanagement (FABER), maar hij kwam aanvankelijk in de sales terecht. Tien jaar lang deed hij een karrenvracht aan ervaring op bij diverse Belgische topbedrijven zoals Duvel-Moortgat, Imperial Meat Products en Unilin. Tot hij voor de spiegel ging staan en tot het besef kwam dat het eigenlijk zijn ding niet was. “Ik was aan het groeien in een sector die me minder boeide dan welzijn en gezondheid. Ik koos er bewust voor om mijn gouden kooi te verlaten en schreef een businessmodel uit.” De combinatie van mensen, sport en verkoop: het was altijd al iets waar Brecht Buysschaert zich graag in wou verdiepen. Sinds kort is de fervente sporter (joggen, tennis, skiën en fietsen) actief als welzijnscoach voor

particulieren en bedrijven. Hij koos het bedrijvencentrum van Wevelgem als uitvalsbasis voor Springbok Coaching. Hoe het verschil maken? Vitaliteit, welzijn en dynamiek: het zijn drie belangrijke waarden voor iedereen. Als gezondheidscoach heeft Brecht Buysschaert van het gezond maken van medewerkers zijn roeping gemaakt. “Gezonde medewerkers stralen een enorme energie en dynamiek uit. Dat komt hun werkgever alleen maar ten goede”, getuigt hij. “Op die manier wil ik een halt helpen toeroepen aan het groeiend ziekteverzuim, de toenemende stress en depressies bij de mensen. Die negatieve spiraal creëert op de duur een neerslachtig gevoel op de werkvloer en dat heeft onvermijdelijk spijtige gevolgen voor de productiviteit. Met gezondheidspromotie op maat, wil ik daarop anticiperen. Nu nog in mijn eentje, maar als het concept in het bedrijfsleven wordt opgepikt, groeien we er uiteraard graag in verder. Meer dan ooit is investeren in de gezondheid van het menselijk kapitaal een snel renderende investering”, besluit Buysschaert die

BRECHT BUYSSCHAERT:

“IK WIL EEN HALT HELPEN TOEROEPEN AAN HET GROEIEND ZIEKTEVERZUIM, DE TOENEMENDE STRESS EN DEPRESSIES BIJ DE MENSEN.”

zelf een fan is van Fabian Cancellara, Wayne Gretzky, Michael Jordan en Roger Federer. (BVC/DVT - Foto Hol)

www.springbokcoaching.be

Forget all your keys and badge, ASSA ABLOY opens every door with only 1 key.

BUSINESS CONTACT SERVICES 24-UREN TELEFONISCHE PERMANENTIE EN DISPATCHING VOOR BEDRIJVEN EN VRIJE BEROEPEN

TELEMARKETING ENQUÊTES ON-LINE AGENDABEHEER www.assaabloy.be info@assaabloy.be ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Felix d’Hoopstraat 121 • B-8700 Tielt T 051 42 30 80 • F 051 40 59 08 • info@axon.be

www.axon.be

www.kliek.be 12-2256

JONGE STARTERS

30


Kristof Dupon startte Building-IQ in Brugge

Wie? Kristof Dupon (39). Gemeente? Brugge. Activiteit? Building IQ doet automatisering van gebouwen. Oprichtingsdatum? Juli 2011. Na zijn studies burgerlijk ingenieur automatisering aan de KUL (1997) was Diksmuideling Kristof Dupon tien jaar lang actief in de IT-sector bij onder andere Belgacom en Ericsson. Samen met zijn gezin verhuisde hij naar Brugge waar hij werk vond. “Bij de eerste fase van de bouw van het nieuwe AZ Groeninge in Kortrijk was ik verantwoordelijk voor de gebouwentechniek. Daar zag ik de manier waarop de grote fabrikanten van automatiseringsapparatuur de projectmarkt benaderden. Dat bleek een behoorlijk monopolistisch aanbod van een beperkt aantal multinationals met elk een eigen service voor alleen de eigen producten. De klant kon niet genieten van de voordelen van best of breed-oplossingen (systemen samengesteld uit de beste modules van verschillende leveranciers), zoals die in ICT wel bestaan dankzij systeemintegratoren. Die vrije keuze van producten en

diensten wilde ik op de markt brengen. Met Building IQ geven we advies, implementatie en ondersteuning inzake gebouwenautomatisering.” Hoe het verschil maken? “Wij maken vooral het verschil als dienstverlener met kennis van verschillende technologieën en fabricaten. Wij geven advies rond gebouwenautomatisering in alle fases. Automatisering is een van de krachtigste tools om de energiekosten van een gebouw onder controle te houden. Elke exploitant kan meerwaarde halen uit een goed gebruik van de meetgegevens.” “Elke dag is het knokken om marktpositie in te nemen. Wij zijn actief op de tertiaire bouwmarkt - kantoren, scholen, ziekenhuizen, enzovoort - en precies daar zijn de grote producenten heer en meester. Gebouweigenaars hangen voor hun automatisering met servicecontract meestal voor tientallen jaren vast. Daar stap je niet zomaar van af. Daarom geven we ook adviezen over een beter gebruik. Ons model slaat aan: op drie jaar tijd groeiden we naar vijf mensen en dit jaar verwachten we de kaap van 750.000 euro omzet te halen.”

JONGE STARTERS

“Zelf markt geopend voor slimmere gebouwen” KRISTOF DUPON:

“WE SLAGEN ERIN HET ICT-MARKTMODEL OVER TE ZETTEN NAAR GEBOUWENAUTOMATISERING.”

“Ik startte bij mij thuis en kon voor afspraken met klanten en leveranciers gebruik maken van de kantoren van een bevriende ondernemer. Door de groei huren we sinds oktober een bureau met atelier in het Bedrijvencentrum Brugge. Dat is een handige formule om verder te groeien want een Bedrijvencentrum biedt zeer flexibele ruimtes.” (RJ - foto MVN)

www.b-iq.be

Rafaël Vancoillie uit Torhout startte Les Tables d’Amis Homecooking

Perfect gegaard totaalplaatje Wie? Rafaël Vancoillie (20). Gemeente? Torhout. Activiteit? Een totaalpakket rond exclusieve homecooking en event catering. Les Tables d’Amis denkt niet alleen aan gastronomie op tafel maar legt ook de lat hoog voor de hele organisatie er rond. “Thuis kun je gasten ontvangen op een andere, veel meer gepersonaliseerde manier dan op restaurant. In Scandinavië is thuis feestvieren al helemaal ingeburgerd. Daar voorziet een architect meteen ruimte voor het ontvangen van gasten. In Frankrijk bestaat al een website die niets anders dan koks voor huiselijke gelegenheden samenbrengt. Ook bij ons zit het segment homecooking sinds vijf jaar enorm in de lift. Voor onze klanten is het telkens een verrassende en vernieuwende ervaring waarmee ze bovendien scoren bij hun gasten.” Oprichtingsdatum? 2012 en gaandeweg gegroeid naar een voltijdse activiteit. Volgens de omvang van de opdrachten kan Rafaël Vancoillie rekenen op een team vaste freelancers. Hoe het verschil maken? De ondernemersappel valt niet ver van de boom. “Rafaël is een perfectionist, hij gaat voor exclusieve homecooking op gastronomisch niveau. Hij wil dat het volledige plaatje klopt”, vertelt vader Geert Vancoillie, zaakvoerder van C Box

Communications. De drang naar topkwaliteit valt af te lezen aan het traject dat de jonge kok zichzelf uitstippelde. “Na mijn studies aan Hotelschool Ter Duinen volgde ik opleidingen wijnkennis en vis fileren bij SyntraWest, liep ik stages in sterrenrestaurants zoals Ter Leepe in Zedelgem, La Durée in Izegem en De Kromme Watergang in Hoofdplaat (Nederland). Voor extra productenkennis liep ik vorig jaar stage bij een vishandelaar en bij specialist in het veredelen en rijpen van vlees Dierendonck. Dit jaar ging ik op stage bij JML (Jean-Michel Loriers), traiteurhofleverancier uit Nijvel. Niet om te koken maar om bij te leren op het vlak van marketing en organisatie van evenementen. Het moeilijkste is immers om tegelijk je vak te kennen, business minded te zijn en te kunnen luisteren naar je klanten. De manier waarop JML die vaardigheden combineert, is fenomenaal. Of ze nu een homecooking voor tien mensen realiseren of een evenement voor 2.000 mensen, van het eerste tot het laatste bord is alles perfect. Het is ook mijn plan om verder te groeien in kwaliteit en aantal klanten.” “Neen, het kriebelt niet om een eigen restaurant te openen. Ik vind het fijn en afwisselend om telkens in andere omstandigheden te organiseren. Alleen jammer dat voor homecooking chefs geen sterrensysteem

RAFAËL VANCOILLIE:

“EEN STERRENSYSTEEM ZOU HET MAKKELIJKER MAKEN OM TUSSEN HOMECOOKING CHEFS TE KIEZEN.”

bestaat. Dat zou het voor de markt gemakkelijker maken om een chef te kiezen.” (RJ – Foto Kurt)

www.lestablesdamis.be

Ondernemers 12 20 juni 2014

31


Ondernemers 12 20 juni 2014

lijk gezegd tegenop. Dan verkocht ik het bedrijf liever voor een mooie prijs.”

JONGE STARTERS

32

Door de crisis verliep de verkoop niet zo vlot als verwacht. Er was wel interesse, maar Johan Deswarte wou een kandidaat die over de middelen én de nodige technische kennis beschikte. “Dat laatste was noodzakelijk, omdat DV-tec uiteindelijk voor het grootste deel rond mij draaide. Een loutere investeerder vond hier geen kant-en-klare autonome structuur. En ik wou natuurlijk ook wel dat het bedrijf waar ik mijn hart en ziel heb in gestopt, nog een mooie toekomst tegemoet kon gaan. Uiteindelijk vond ik, samen met een overnamekantoor, de goede partij, en op Sinterklaasdag vorig jaar was de verkoop geklonken.”

JOHAN DESWARTE:

“NA 26 JAAR ALS BEDRIJFSLEIDER KAN IK NU MIJN EXPERTISE, ALS FREELANCER, AANBIEDEN AAN ANDERE ONDERNEMERS.”

Kortrijkse ondernemer verkoopt na 26 jaar zijn bedrijf in ramen en deuren

Johan Deswarte neemt een nieuwe start

Het koppel uit Kluisbergen en Johan Deswarte kwamen een overloopperiode van zes maanden overeen, waarin hij in het bedrijf bleef werken. Die periode liep begin juni af, maar dat betekent niet dat Johan zijn handen nu helemaal heeft afgetrokken van het bedrijf dat ooit het zijne was. “Ik zal hier wellicht sowieso een dag per week blijven freelancen. Nu, die zes maanden waren moeilijker voor de medewerkers dan voor mij (glimlacht). Sommigen hadden een tijdje nodig om eraan te wennen dat ze niet meer bij mij moesten zijn met hun vragen of opmerkingen. Ik had zelf al langer de klik gemaakt en aanvaard dat de nieuwe zaakvoerders andere beslissingen namen dan ik zou hebben gedaan.”

Nieuwe carrière Johan Deswarte nam na 26 jaar afscheid van DV-tec, het bedrijf dat hij in 1988 opstartte in Heule. DV-tec ontwerpt, maakt en plaatst ramen en deuren in aluminium, hout en pvc. Hij liet het bedrijf over aan een koppel uit Kluisbergen en had er begin juni officieel zijn laatste werkdag op zitten. Maar dat betekent niet dat hij nu gaat rentenieren. Johan Deswarte blijft ondernemer in hart en nieren en zit nog vol plannen om opnieuw te beginnen. “Een drietal jaar geleden begon ik te voelen dat ik toe was aan een nieuwe uitdaging”, zegt Johan Deswarte. “Zo lang een bedrijf leiden was best wel zwaar, de kinderen zijn inmiddels het huis uit en ik heb tijdig ingezien dat dit een geschikt moment was om nog eens een andere weg te kunnen inslaan.” Met DV-tec legde Johan Deswarte een parcours af dat hem zelf heeft verrast. “Eigenlijk was het altijd mijn bedoeling geweest om een kleine zaak uit te bouwen, met mezelf en misschien nog twee medewerkers.

Uiteindelijk is het uitgegroeid tot een bescheiden kmo met acht werknemers. De voorbije jaren is de markt grondig veranderd, met strengere kwaliteitsnormen en zo. Ik heb DV-tec altijd graag geleid, maar het administratieve werk was er soms te veel aan – ik ben graag op de baan en ik werk liever met mijn handen.”

Geen lichtzinnige beslissing Johan Deswarte was al die jaren zeven dagen op zeven in het getouw, maar dat had op den duur wel een impact op zijn gezondheid. Toch neem je niet zomaar de beslissing om je bedrijf van de hand te doen – daar moet een zekere periode overheen gaan. “Het dilemma was iets kleiner omdat er geen opvolger klaarstond. Mijn zoon van 25 werkt als informaticus, mijn dochter runt samen met haar vriend een zaak in benodigdheden voor de paardensport. Mocht één van de twee in de eerste lijn hebben willen staan, met mij als raadgever, had ik misschien niet verkocht. Nu, als ik was doorgegaan, had ik waarschijnlijk nog verder moeten groeien of een bedrijf overnemen om mee te kunnen met de concurrentie, en daar zag ik eer-

Johan Deswarte is ervan overtuigd dat hij de kennis die hij de voorbije 26 jaar heeft vergaard, nu bij andere ondernemers kan inzetten. “Ik zie dit echt als een nieuwe start, ja. Het is mijn bedoeling om freelance voor andere bedrijven te gaan werken. Ik hoef je niet te vertellen dat er een enorm tekort is aan technisch geschoolde mensen. Bedrijven smeken om mensen met ervaring in de sector, die kunnen opmeten, technisch onderlegd zijn en anderen kunnen opleiden. Binnen DV-tec werken we bovendien met specifieke software – het hart van deze onderneming – die ook anderen van dienst kan zijn. Het gaat om een standaardpakket voor ramenfabrikanten, dat ik wel helemaal zelf heb aangepast om opmetingen te kunnen ingeven, een efficiënt stockbeheer te verzekeren, het opmaken van de offertes en de facturatie te vergemakkelijken enzovoort. Ook die expertise kan ik nu aan anderen aanbieden. Inmiddels heb ik al een aantal interessante klanten. Maar eerst trek ik er drie maanden tussenuit met mijn vrouw, om wat verloren tijd in te halen. In september ga ik dan definitief van start met mijn nieuwe carrière.” (JD)

www.dv-tec.be


Vier jaar na de overname door de jonge ondernemer Sven Lagae

Hard werken, goed luisteren naar de wensen van je klant, waar je zelf niet goed in bent laten doen door bekwame medewerkers en je rekening in de gaten houden. Het zijn vier nuttige ondernemerslessen van Sven Lagae, de 32-jarige gedelegeerd bestuurder van Intermetal Motor uit Ooigem (Wielsbeke). De leverancier van mobiele energieoplossingen zette de voorbije jaren een ferme groeispurt in.

vervuld, mijn broer – die het operationele beheert – en ikzelf samen. Dan bekijken we wat we, naast de lopende zaken, in de volgende maand extra kunnen doen. Hebben we bijvoorbeeld een stroomgroep kunnen verkopen in een sector waarin we vooraf niet actief waren, bekijken we of het interessant is om dat verder uit te bouwen. En daarnaast komen we elk kwartaal samen met de boekhouder.”

JONGE STARTERS

Intermetal Motor bloeit meer dan ooit De markttrend gaat duidelijk in de richting van een hogere betrouwbaarheid, minder verbruik en minder geluid. “En daar zijn we volledig in mee”, aldus Sven Lagae. “We leveren machines af met heel goeie resultaten. Dat, en het feit dat we als bedrijf een compacte structuur hebben die goed onderbouwd is met knowhow en aangepaste informatica, zorgt dat we als kleinste speler in de markt toch ons mannetje kunnen

Vier jaar geleden nam Sven Lagae Intermetal Motor over, een bedrijf dat midden jaren ’70 van de vorige eeuw werd opgericht. Het ondernemersvirus kreeg hij echter niet van vreemden mee. “Mijn ouders hebben een bouwbedrijf, en in de weekends en vakanties hielpen we thuis mee. Na mijn opleiding economie deed ik op alle echelons werkervaring op bij een Brusselse projectontwikkelaar die in de kantorenmarkt actief is. Maar het jeukte om zelf te ondernemen. Om in het familiebedrijf te stappen, liggen mijn visie en die van mijn vader iets te ver uit elkaar. En omdat ik niet direct wist wat ik zocht, ben ik op zoek gegaan naar een bedrijf om over te nemen”, vertelt hij. Sven Lagae zocht een kleine, rendabele kmo en in een jaar tijd onderzocht hij vijf verschillende overnamedossiers. “Het grote probleem was dat ik vaak in snelheid gepakt werd door industriëlen die iets zochten voor hun kinderen en dat cash konden betalen, terwijl ik eerst naar de bank moest. Intermetal was echter leverancier bij mijn ouders en was voor 80% actief in de bouwsector. Ik had dus het voordeel dat ik én het bedrijf én de sector kende. Dat bleek doorslaggevend voor de vorige eigenaar, die iemand zocht met een passie voor het product en de branche. Voor het screenen van de boeken en voor de juridische aspecten nam ik een boekhouder en een advocaat onder de arm. En door de participatie van een nonkel kreeg ik makkelijk mijn eigen inbreng rond en konden we in december 2010 de deal sluiten.” Intermetal Motor telde toen één personeelslid en draaide een omzet van 900.000 euro. Vandaag is de omzet verdriedubbeld en omringt Sven Lagae zich met een team van vijf medewerkers, waar intussen ook zijn broer deel van uitmaakt. “Ik ben administratief een nul, dus laat ik dat graag over aan mijn broer. Zelf ben ik wel behoorlijk hands-on. Drie dagen na de overname zat ik hier al te sleutelen aan de machines, desnoods ’s nachts, als er overdag geen tijd voor was. De voorbije jaren heb ik hier zowat elke dag van 4u ’s morgens tot middernacht gezeten, maar het heeft wel geloond. Zo ging het aantal stroomgroepen dat we verhuren van 70 naar 150.” Toch wordt er niet alleen hard gewerkt maar ook goed naar het bord gekeken. Sven Lagae: “Een echte raad van advies hebben we niet, maar elke maand zitten mijn nonkel – die altijd commerciële functies heeft

Na de overname evolueerde ook het producten- en dienstengamma van Intermetal Motor. Vroeger werden enkel stroomgroepen geleverd. “Onder de noemer ‘mobile energy solutions’ verhuren en verkopen we nu op om het even welke plaats de energie die je nodig kunt hebben: elektriciteit, licht, warmte, water”, vertelt Sven Lagae. We beperken ons niet tot de bouwsector. Rusthuizen die noodstroom nodig hebben, de voedingssector en ook in de wereld van evenementen zien we nog groeipotentieel. Bij bestaande klanten proberen we onze omzet te verhogen door goed naar hen te luisteren, met andere producten op de markt te komen en binnen de productgroepen te zoeken naar nieuwe oplossingen. Zo hebben we voor de landbouwsector een gamma dat wordt aangedreven door tractoren, verwarmen we tenten op evenementen, zorgen we voor het uitdrogen van nieuwe of verbouwde gebouwen en verwarmen we industriële loodsen in de winter. We werken ook met brandstoftanks die op werven naast de machine wordt geplaatst, zodat er minder getankt moet worden.

SVEN LAGAE:

“DE VOORBIJE JAREN HEB IK HIER ZOWAT ELKE DAG VAN 4U ’S MORGENS TOT MIDDERNACHT GEZETEN, MAAR HET HEEFT WEL GELOOND.”

staan. Nogmaals onze omzet verdubbelen, zal moeilijk zijn. Maar verder groeien door te specialiseren, moet zeker kunnen. Onze huidige locatie is daar echter niet op berekend, maar er zijn vergevorderde plannen om te verhuizen”, besluit Sven Lagae. (SD – Foto Hol)

www.intermetal-motor.be

Ondernemers 12 20 juni 2014

33


JONGE STARTERS

34

Ondernemers 12 20 juni 2014

Pinscher Furniture uit Roeselare wil designlabel creëren

Het blauwe eendje in een badkuip vol gele eendjes Als succesvol ondernemen begint met een klein vlammetje, bestelt Stijn D’hondt beter nu al enkele supercargo’s boordevol kaarsen. Laaiend ambitieus en met een betoog vol vuur wil hij de designtafels van Pinscher Furniture op de kaart zetten. De wereldkaart meteen. En hou de Kortrijkse binnenstad maar in de gaten in oktober. Voor wat guerillamarketing tijdens de Biënnale Interieur draait de winnaar van het Henri Van de Velde-label 2013 zijn hand niet om. “Mijn grootvader was meubelmaker”, vertelt Stijn D’hondt. “Maar ik heb hem enkel als klein jongetje gekend. Toch ben ik van jongsaf aan bezig geweest met creativiteit: kunstacademie volgen op zaterdag en dan bouwkundig tekenen gestudeerd. Dat is de ideale aanloop om architectuur in Sint-Lucas te gaan doen, maar daar had ik een beetje pech met mijn examenvragen. Wat ik er wel heb geleerd, is om je oogkleppen af te zetten. Op mijn 20e wilde ik al iets doen met een designlabel, maar ik leerde al meteen mijn eerste ondernemersles: een derde van je kapitaal moet eigen kapitaal zijn en dat had ik niet. Ik kwam toen in de verzekeringswereld terecht, waar ik de commerciële kant geleerd hebt. Want je mag dan nog zo creatief zijn, je moet het ook nog kunnen verkopen. Die twee ervaringen helpen me op vandaag nog altijd.” Maar het designersvuur bleef smeulen. Stijn D’hondt: “Op een bepaald moment heb ik de oude plannen weer uit de kast gehaald, herdacht en gekeken waar we naartoe wilden en hoe we eraan moesten beginnen. De naam Pinscher was er redelijk snel, maar de lancering liep vertraging op door problemen. Ik wilde de hele productie outsourcen aan West-Vlaamse partners, maar we vonden niet de juiste mensen. Een leerschool die ons geld heeft gekost, maar waar we veel uit geleerd hebben: contacten leren leggen, een goeie structuur opbouwen met fabrikanten, doelstellingen vooropstellen en daar een timing aan koppelen. Tegelijkertijd wonnen we het Henri Van de Velde-label met ons eerste ontwerp: La Grande Bouffe.”

Massacustomisatie Toch werd de winnende designtafel niet echt actief gepromoot. Stijn D’hondt gooide zijn businessplan in de vuilbak en sloeg nieuwe wegen in. “In het klassieke businessmodel wordt zo’n tafel verdeeld via designwinkels, maar op weekdagen zie je daar geen kat. Ondertussen broeit er heel wat op het internet en daar willen we op inspelen. Momenteel bouwen we aan een Pinscherchannel waar we klassieke retail, de online wereld, interieurarchitecten, pers en vele anderen willen samenbrengen. Dat lanceren we in oktober, naar aanleiding van Interieur in Kortrijk, samen met een nieuwe tafel waarbij een moderne marmerlaag gekleefd wordt op een honingraatstruc-

tuur in aluminium. Een lichte tafel, die de transportkost reduceert. Op Interieur gaan we dus én een nieuwe tafel én een nieuw businesskanaal lanceren. We willen het blauwe eendje zijn in een badkuip vol met gele eendjes. Voor veel Belgische meubelmakers is de Chinese import de doodsteek aan het worden. Misschien moeten zij ook maar eens een ander businessmodel bedenken.” Pinscher wil een designlabel creëren, met de tafel als centraal product. Stijn D’hondt: “Mensen komen samen rond een tafel, daar worden emoties gedeeld, da’s echt iets puur. We leven in zo’n digitale wereld dat er meer en meer behoefte is aan menselijk contact. Pinscher wil dat doen met een puur product: een emotionele connectie maken tussen personen en dat object, die tafel. Het DNA van Pinscher is klantenbelevenis en massacustomisatie: een standaardproduct dat volledig custom kan gemaakt worden naar de persoon zelf. Door die band tussen product en persoon maak je ook een duurzaam product. We willen dat vanonder de West-Vlaamse kerktoren wereldwijd gaan verspreiden. Kortrijk wordt straks onze uitvalsbasis. Het momentum dat er als designstad en –regio wordt gecreëerd kan een hele positieve invloed hebben, zowel op de stad als op ons designbedrijf.” Als jonge ondernemer stapte Stijn D’hondt vorig jaar in september in Voka’s Bryo-netwerk. Het kwam geen

STIJN D’HONDT:

“VOOR VEEL BELGISCHE MEUBELMAKERS IS DE CHINESE IMPORT DE DOODSTEEK AAN HET WORDEN. MISSCHIEN MOETEN ZIJ OOK MAAR EENS EEN ANDER BUSINESSMODEL BEDENKEN.”

moment te vroeg. “Ik heb geleerd dat je er eerst iets moet insteken en er dan heel veel kunt uithalen. Het is voor mij een radar, zoals er ook andere zijn. Vooral het netwerk is gigantisch. Veel connecties die voor de komende maanden cruciaal zijn, heb ik door Bryo kunnen maken. Maar de antwoorden moet je wel zelf zoeken. Bijkomend voordeel is dat je er ook eens kunt ventileren. Je zit er in een groep gelijkgezinden die net als jij iets willen creëren. En je komt er met verschillende sectoren in contact. Ik hoopte vooraf wel dat er niet teveel IT’ers zouden inzitten. Maar ondertussen heb ik die mannen voor mijn nieuw businessmodel al ontzettend veel nodig gehad”, lacht hij.

www.pinscher.pro


AGENDA sdag woen li 2 ju art uS Golf d euve Villen cq d'As

SEMINARIES & WORKSHOPS 26/06: Commercieel Frans Is uw Frans aan een oppepper toe maar hebt u weinig tijd en gelegenheid om uw kennis bij te schaven? Dan is de cursus commercieel Frans u op het lijf geschreven. Voka, Kortrijk, 08u00-10u00

26/06: Een klantgerichte site in 15 stappen Meer info? Astrid De Clerck, tel. 056 23 50 55, astrid.declerck@voka.be

Voka-actua: Slimme energienetten voor de industrie van morgen!

Uitreiking Charter Duurzaam Ondernemen 60 bedrijven namen deel aan de evaluatie-audits van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen voor de cyclus 2013-2014. Bent u benieuwd welke bedrijven het jaarcertificaat van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen in ontvangst mogen nemen? En bent u geïnteresseerd in hoe duurzaam ondernemen in de praktijk werkt? Ontdek het op 25 juni tijdens de jaarlijkse uitreiking van het WestVlaams Charter Duurzaam Ondernemen in CC De Grote Post in Oostende.

Meer info? Nele Demets, tel. 056 23 50 66, nele.demets@voka.be

Smart grids of slimme netten zijn elektriciteitsnetwerken die optimaal gebruik maken van nieuwe technologieën. Ze zijn absoluut noodzakelijk voor de integratie van hernieuwbare energie in het net. Industriële bedrijven kunnen daarbij een zeer belangrijke rol spelen. In deze ontbijtsessie getuigt d’Arta hoe zij hun bedrijfsvoering hebben aangepast aan de energienetten van de toekomst. Het doel is om met een intelligent energiesysteem aan lagere kosten in te spelen op alle energie gerelateerde uitdagingen van de toekomst. Kom als lid gratis naar deze Voka-actua op 25 juni.

Meer info? Sophie Billiet, tel. 056 23 50 46, sophie.billiet@voka.be 55, astrid.de.clerck@voka.be

Een website is een middel en geen doelstelling. De tijd waarin je een site nodig had om een mooi profiel van je bedrijf neer te zetten, ligt lang achter ons. Een website moet technisch perfect functioneren, goed vindbaar en aantrekkelijk zijn, maar er is meer. Succesvolle websites focussen enkel op wat relevant is en connecteren met hun bezoekers. Deze workshop leert u hoe het moet. Voka, Kortrijk, 16u30-20u00

26/06: Afschaffing onroerende voorheffing materieel en outillage Een onderneming die de komende 3 jaar investeringen doet, zal vanaf 2015 een pak minder belastingen betalen op machines en uitrusting. In dit seminarie krijgt u antwoord op verschillende vragen waaronder: hoe bouw ik het snelst de onroerende voorheffing op M&O af en hoe maak ik een geactualiseerd kadastraal dossier M&O op. Het Notenhof, Kortrijk, 16u30-20u00

Info en inschrijven: www.voka.be/west-vlaanderen

Structurele partners van Voka - West-Vlaanderen 2014

DATUM

TIJDSTIP

Event partners van Voka ­West-Vlaanderen 2014

ACTIVITEIT

PLAATS

EVENEMENTEN EN ONTMOETINGEN woensdag 25 juni

17u00-20u30

Uitreiking jaarcertificaten West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen

CC Grote Post, Oostende

woensdag 25 juni

08u00-10u00

Voka-actua: Slimme energienetten voor de industrie van morgen!

Voka, Kortrijk

woensdag 2 juli

12u30-20u00

Grensoverschrijdend Golftornooi

Golf du Sart, Villeneuve d’Ascq (F)

maandag 23 juni

14u00-17u00

Transportdocumenten in de internationale handel

Voka, Kortrijk

dinsdag 24 juni

08u30-10u30

Infosessie: Lerend Netwerk Zorg

Voka, Kortrijk

donderdag 26 juni

08u00-10u00

Commercieel Frans

Voka, Kortrijk

donderdag 26 juni

16u30-20u30

Een klantgerichte site in 15 stappen!

Voka, Kortrijk

donderdag 26 juni

16u30-20u30

Afschaffing onroerende voorheffing materieel & outillage

Het Notenhof, Kortrijk

WORKSHOPS EN SEMINARIES

Info en inschrijvingen op onze website: www.voka.be/west-vlaanderen

Ondernemers 12 20 juni 2014

35


Ondernemers 12 20 juni 2014

VOKA-NIEUWS

36

Gunther Bamelis geeft de fakkel door aan Christophe Dhaene

Nieuwe Voka-voorzitter regio Ieper GUNTHER BAMELIS EN CHRISTOPHE DHAENE:

De regio Ieper van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen heeft een nieuwe voorzitter. Christophe Dhaene (44), CEO van e-BO Enterprises in Ieper, volgt Gunther Bamelis (48) op. Het is zijn ambitie om de vernieuwende streekvisie, mee op de rails gezet door zijn voorganger, gestalte te helpen geven. Hoe ver gaat uw relatie met Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen terug in de tijd? Christophe Dhaene: “Ruim tien jaar geleden was ik lid van de Kamer van Koophandel in Ieper. Voor mij als jonge bedrijfsleider was het een interessante omgeving die tegelijk gold als aanspreekpunt en klankbord. Ook na de fusie van de regionale Kamers stelt Voka zijn netwerk en diensten ter beschikking. Niet elke kmo heeft de tijd of de knowhow om zijn belangen te behartigen of medewerkers te professionaliseren. Dan is het belangrijk dat je kan terugvallen op een sterke organisatie. Voka creëert ook de ruimte waarbinnen ondernemers zich kunnen ontplooien. Na een tijd gewoon lid geweest te zijn, werd ik een zevental

jaar geleden bestuurder en sinds drie jaar ben ik lid van het bestuurscomité van Voka West-Vlaanderen. Ik ben dus al lange tijd betrokken bij het verhaal van de organisatie en vertrouwd met de werking ervan.” Was het uw ambitie om voorzitter van Voka WestVlaanderen regio Ieper te worden? Christophe Dhaene: “Als je mijn voorgeschiedenis bij Voka overschouwt, is het inderdaad niet onlogisch dat ik nu het voorzitterschap van de regio Ieper opneem. Hoewel ik reeds lang met Voka begaan ben en Gunther Bamelis al langer ken en ondersteunde in zijn functie, wou ik niet per se voorzitter worden. Ik ben ervoor aangezocht en heb toch een paar afwegingen moeten maken. Zoals bij elke ondernemer komt mijn bedrijf op de eerste plaats. Met e-BO Enterprises staan we aan de vooravond van internationale groei en om die structuren uit te zetten, vertoef ik meermaals per week in het buitenland, van Hamburg tot Boekarest. Als ik ja zei, wou ik ook effectief het engagement ten volle aangaan. West-Vlaams Voka-voorzitter Lieven Danneels heeft mij uiteindelijk overtuigd door te zeggen dat een bedrijfsleider nooit tijd over heeft en dagelijks voor keuzes staat. Ik zal inderdaad tijd vrijmaken voor

“DOOR BRUGGEN TE BOUWEN TUSSEN IEPER, POPERINGE, VEURNE EN DIKSMUIDE ZIJN DIE VIER STEDEN NIET LANGER APARTE EILANDEN, MAAR VORMEN ZE SAMEN EEN ECHTE NETWERKSTAD: WEST HOEK CITY.”

mijn nieuwe functie, alleen al om overal aanwezig te zijn. Verder ben ik ervan overtuigd, dat ik goed begeleid zal worden door de operationele mensen van Voka.” Welke prioriteiten ziet u in deze regio? Christophe Dhaene: “Met de vernieuwende visie, uitgezet door mijn voorganger Gunther Bamelis, beschik ik uiteraard over een gedegen richtsnoer voor de economische ontwikkeling van Ieper en de Westhoek. Met Voka kunnen we onze toekomstige werking ophangen aan die metafoor van de Romeinse villa met de vier steden - Ieper, Poperinge, Veurne en Diksmuide - als pijlers rond een binnentuin. Onze excentrische


Heeft Ieper een specifiek economisch weefsel? Christophe Dhaene: “Het is gegroeid tot wat het is, misschien met een accent op elektronica. De regio wordt gemaakt door de bedrijven die hier actief zijn. Samen met Voka ben ik ervan overtuigd dat welvaart door economische activiteit gecreëerd wordt. We moeten dan ook zélf creativiteit en brains aantrekken, focussen op groeibedrijven die hun eigen meerwaarde creëren en groeiers helpen exporteren, mikken op innovatieve niches en clusters met toekomst, industriezones binnen onze netwerkstad West Hoek City efficiënt invullen. Die groei ondersteunen, met objectieve en rationeel onderbouwde keuzes, in samenspraak met diverse actoren waaronder zeker ook de bedrijventerreinverenigingen, is alvast één van mijn objectieven. Andere prioriteiten zullen de komende weken en maanden vorm krijgen.” (MD – Foto DD)

Wie is Christophe Dhaene? Leeftijd: 44 jaar Bedrijf: e-BO Enterprises nv Functie: CEO en business development Activiteit: ontwikkeling en implementatie van beveiligde informatieplatformen, met bijbehorende diensten voor het beheer van netwerken, cloud computing en infrastructuurbeheer. Nichemarkten: internationaal actieve mediumsized groeibedrijven, offshore windmolenparken, justitie en public safety (politie, brandweer, emergencydiensten) Adres: Ter Waarde 63, Ieper Business Park, Ieper Aantal werknemers: 30 Omzet: 6,3 miljoen euro in 2014 Groei: 60 tot 70% per jaar Ambitie: nieuwe nichemarkten ontwikkelen en verder internationaliseren. Op korte termijn – nog voor de zomervakantie – verhuizen we naar het gloednieuwe bedrijfsgebouw Ter Waarde 60. De officiële opening zal plaatsvinden begin oktober en op 5 oktober doen we mee aan de Open Bedrijvendag. Andere engagementen: bestuurslid van de Ieperse bedrijvenvereniging IEBEVE, actief participerend lid van de REBO-site in Oostende (Renewable Energy Base Oostende) voor toeleveranciers, fabrikanten, onderhoudstechnici … van windmolenparken op zee en andere offshore activiteiten, partner van ICPA (International Corrections and Prisons Association) Vrije tijd: gezin en sport, althans de hoop wat regelmatiger aan sport (lopen, zwemmen, tennis) te doen. Website: www.ebo-enterprises.com

AGENDA

ligging, weg van de hoofdassen, beschouw ik als een voordeel. Oorlogstoerisme en groene omgeving zijn bijkomende troeven. Een belangrijke uitdaging voor de regio is wel de mobiliteit, met een ontsluiting van en naar de Vlaamse kust. Ik wil hiervoor mee helpen ijveren. Er moet nu echt wel snel actie ondernomen worden want de problematiek zal niet vanzelf opgelost raken.”

“Er heerst dynamiek in deze streek” Na acht jaar neemt Gunther Bamelis afscheid als voorzitter van de regio Ieper. Daarnaast was hij ook drie jaar voorzitter ad interim van de regio Veurne. Hoe kijkt u terug op uw voorzitterschap van de regio Ieper? Gunther Bamelis: “Het is goed dat er nu, na de twee toegestane termijnen, een einde komt aan mijn mandaat. Nieuw bloed en nieuwe ideeën zijn immers niet slecht. Ik blijf wel lid van de Raad van Bestuur van Voka West-Vlaanderen waar ik mijn contacten ter beschikking kan blijven stellen. Ik kijk zonder spijt, maar met tevredenheid terug op de voorbije periode. Ze was heel leerrijk. Met de Voka-medewerkers hebben we heel wat zaken op de rails kunnen zetten en ik mocht daar getuige van zijn van op de eerste rij. De fusie van de WestVlaamse Kamers van Koophandel was goed. Ze heeft de samenwerking versterkt en Voka tot een sterk merk gemaakt. We hebben terecht gewerkt aan een uitstekende backoffice. In die tijd heb ik er echter altijd voor geijverd om dicht bij onze leden te blijven staan en regionale accenten te leggen. In de Westhoek is dat misschien nog méér nodig dan elders, omdat het een uitgestrekt gebied is, met noeste maar meer introverte werkers die ondersteuning moeten krijgen om te netwerken en hun blik te verruimen. Dat de regionale antennes en de customer intimacy nu in onze strategie verankerd zitten, stemt mij tevreden.” Heeft het voorzitterschap ad interim van de regio Veurne u iets geleerd? Gunther Bamelis: “Als bruggenbouwer heb ik geprobeerd om beide regio’s nauwer te laten samenwerken. Dat heeft ertoe geleid dat twee van de vier bijeenkomsten van de lokale raden nu gezamenlijk plaatsvinden. Los van de regionale accenten worden daarin specifieke Westhoekthema’s behandeld. Wat we samen kunnen doen, moeten we ook samen proberen af te handelen. Als we synergie verwachten van de lokale besturen, dan

moeten we die ook zelf nastreven. Op die manier houden we ook voeling met de ondernemers in de verschillende regio’s. We moeten de sterktes van die vier polen aan elkaar koppelen om vooruit te gaan. Door die bruggen zijn Ieper, Poperinge, Veurne en Diksmuide niet langer aparte eilanden, maar een echte netwerkstad: West Hoek City. Deze vernieuwende visie op de ontwikkeling van de streek, met belangrijke input van het Voka-team, kreeg na talrijke brainstormsessies en consultatierondes een breed draagvlak. Zo hebben we economische aspecten kunnen inbedden in het Streekpact 2013-2019. Dit betekent niet dat we onze binnentuin gaan volgieten met beton, wel dat we werk en welvaart garanderen, naast kwaliteit van leven.” Zijn het economisch weefsel en de rol van Voka in de loop der jaren gewijzigd? Gunther Bamelis: “Naast regionale accenten is het economische DNA in de Westhoek grotendeels gelijklopend. Bedrijventerreinen worden intensief gebruikt, er is een netwerk van verschillende sectoren, een endogeen weefsel met een veerkrachtige kmo-structuur, veel innovatieve bedrijven, enzovoort. Allemaal elementen waardoor de regio de crisis van 2009 relatief goed opgevangen heeft. Er heerst alleszins dynamiek in de streek. Mee onder impuls van Voka worden bedrijventerreinen in de vier polen uitgebreid. Ze raken ook snel vol. Waar het ondernemerschap ruimte en zuurstof krijgt, wordt welvaart gecreëerd. De nieuwe streekvisie is een opportuniteit voor de streek. Met Voka hebben we, naast andere stakeholders, onze inbreng zeker gehad. Dat het coherente pact bottom up gegroeid is, zal de realisatie ervan ook bevorderen. Door onze nabijheid, knowhow en contacten kunnen we blijven wegen op het economische beleid en dossiers gradueel vooruit doen gaan, ook al is dat niet altijd even zichtbaar. Om de streek extra zuurstof te geven mag de slagader echter niet ontbreken. In het dossier van de missing link moet letterlijk en figuurlijk nog een doorbraak komen.” (MD – Foto DD)

Ondernemers 12 20 juni 2014

37


Ondernemers 12 20 juni 2014

PROSIT

38

Ontbijtmand Turner&Dewaele – Roeselare Voka ging op bezoek bij immogroep Turner & Dewaele in Roeselare en dat in het kader van een goede relatie als lid en adverteerder in dit magazine. Foto Kurt

Ontmoeting met de burgemeester – Diksmuide Enkele dagen nadat ze toprenner Tony Martin mocht kussen die de tijdrit van de Baloise Belgium Tour in Diksmuide won, ontving burgemeester Lies Laridon (vierde van links) en enkele leden van het schepencollege een delegatie van Voka voor een ontbijt: Erik De Keyser (schepen Diksmuide), Yvan Van den Broucke (Belfius), Sofie Mattheeuws (Voka), Dirk Adam (Interwest), Tijs Demyttenaere (De Groene Kans), Danny Maenhout (Packo Inox Branch) en Jo Casier (Deceuninck). Foto DD

Ambassadeur Oezbekistan bezoekt Voka – Kortrijk Oezbekistan is voor veel West-Vlaamse ondernemers onbekend terrein en dat is jammer. Het is het dichtstbevolkte land van Centraal-Azië en heeft zowat de hele tabel van Mendeljev in de bodem zitten. Daarnaast is het land ook de derde katoenproducent van de wereld. In het najaar organiseert Voka een economische missie naar zowel Oezbekistan als Kazachstan. Om de eerste contacten te leggen, bracht de Oezbeekse ambassadeur Vladimir Norov een bezoek aan het hoofdkwartier in Kortrijk. Van links naar rechts: Toon Lambrecht (DesleeClama), Gayrat Fazilov (Ambassade Oezbekistan), Koen Jacobs (CrossBorder Solutions), Bruno Deboutte (Deceuninck), Luc Coenegracht (Van de Wiele), Rouslan Uzuyev (vertaler-tolk), Seyed Mohammad Farzaneh (Beaulieu International Group), Kamalova Gulia (Gulia Consultancy) en Askar Mirsaidov (Ambassade Oezbekistan). Foto Hol

Lokale Raad Noord-Frankrijk – Lyon Onder een stralend zonnetje bracht de Lokale Raad Noord-Frankrijk een bezoek aan Lyon, de culinaire hoofdstad van onze zuiderburen. Bernadette Vleminckx (FIT), Yves Minssieux (Ereconsul van België in Lyon), Hans Boels (Keller), Guy Piette (Voka), Marnix Cornette (RFN), Peter Verplancken (FIT), Tillo Mestdagh (Chambres de Commerce Franco-Belge), Henri Valcke (Valcke Services) en JeanMarie Ghesquiere (Interfiscal) poseerden wat graag voor de groepsfoto. Eigen foto

T8800-14 045

nieuwe promotor

/ te huur | izegem

~

nieuwe prijzen

Handelspand van ca. 440m2 op topligging met visibiliteit vanaf de Rijksweg! Enorme etalage + poort aan zijkant, ... Nabij Topinterieur, Dats, Frunpark (Krëfel, JBC, Veritas, schoenen Torfs, ...) t 051 21 22 23

BedrijfsverzamelgeBouw ruiSelede Het bedrijfsverzamelgebouw bestaat uit 14 units met oppervlaktes variërend van 356m² tot 420m² en is gelegen in een kmo-zone. De verschillende units worden casco opgeleverd. Elke eigenaar/koper/huurder kan de unit naar zijn eigen wensen afwerken. Elke unit heeft aan de voorzijde een eigen geasfalteerde oprit met 4 parkings in waterdoorlatende betonstraatstenen. De units kunnen worden aangekocht of gehuurd. Momenteel zijn er 7 units verkocht! Oplevering voorzien september 2014. Voor meer inlichtingen, aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen.

Sint-JanStraat 185, 8700 tielt i 051 40 40 10 info@vlaemynck.be i www.vlaemynck.be

/ experts in bedrijfsvastgoed

T8000-Q 04 41

/ te koop | assebroek Voormalige posthalte ‘Hof van Versailles’ momenteel ingericht als kantoorgebouw (811m2). Centrale ligging vlakbij de stadskern van Brugge. Totale grondoppervlakte: 944m2 (Sted. inl. in aanvraag) t 050 33 33 00

/ kantorennetwerk in oost- en west-vlaanderen

www.turner-dewaele.be


PROSIT Open Lokale Raad – Kortrijk Gastspreker Jo Libeer (tweede van links) speelde een thuismatch tijdens de Open Lokale Raad in Kortrijk. Hij kreeg 50 minuten de tijd om de uitdagingen voor de nieuwe regeringen voor te stellen, maar dat was duidelijk niet voldoende. Tijdens de aansluitende receptie ging hij op zijn elan door met JeanCharles Carrette (Westlease), Baudouin Meyhui (Meyhui), Paul De Clerck (De Clerck Wijnen) en Guy Cosyns (Eandis) als aandachtige toehoorders. Foto Hol

Te Gast Bij Hotel Mercure – Roeselare Een primeur voor de Vokaleden want nog voor de officiële opening konden zij als eersten kennismaken met het gloednieuwe Mercure Hotel in Roeselare. Met vier vergader- en evenveel evenementenzalen, een auditorium en een business suite mikt het viersterrenhotel nadrukkelijk op een publiek van zakenmensen. Kurt Dereepere (Abelag Aviation), Pascal De Burggraeve (Burggraeve Invest), Frederik Stragier (BTT) en Filip Vanderbrecht (Gdw Security) maakten van de gelegenheid gebruik om de barfaciliteiten te testen. Foto Kurt

Maatjesfestival CapitalatWork – Hooglede Het is inmiddels een echte traditie geworden: jaarlijks nodigt CapitalatWork zijn stakeholders uit voor een boeiende uiteenzetting over de economische toestand en een proeverij van maatjes. Peter De Brabandere (Vivaldi Software), Veronique Verbeke (Vivaldi software), Evelyne Vandecasteele (Idcreation), Pieter Delesie (Idcreation), Stefaan Joseph (CapitalatWork), Sylvie Schamp (Epacco) en Christophe Lefevre (Epacco) kijken vol verwachting uit naar deze lekkernijen. Foto Kurt

Voka Young Power bij Groep Verhelst – Oostende De wortels van Groep Verhelst gaan al terug tot 1925. Wat het geheim is om het al vier generaties lang vol te houden in de concurrentiële bouwsector, kwamen de jongeren van Voka Young Power te weten tijdens een bedrijfsbezoek. Gingen achteraf op de foto: Bert Fraeye (Emmanuel Fraeye), Briek Verhelst (Groep Verhelst), Damiaan Vanhoutte (architectuurburo Govaert en Vanhoutte) en Louis Vandecasteele (Vandecasteele Stefaan). Foto EV

Schermen als bescherming tegen wind, regen, stof, sneeuw, bladeren, zon...

www.vervaeke.be

Ondernemers 12 20 juni 2014

39


U W N IE

InoVital Plus

Intelligente bureautafels met veel mogelijkheden. Inofec stelt een revolutionaire meubellijn voor met tal van mogelijkheden voor uw werkplek, waaronder bureautafels, operationele tafels en vergadertafels. De InoVital Plus combineert modern comfort met functioneel design. Hierbij ligt de focus op een traditioneel onderstel of een gesloten frame. Bureautafels met een gesloten frame of o-poten zijn perfect voor het gebruik in studieruimtes, vergaderzalen en polyvalente ruimtes en bieden u steeds de meest stevige basis. De topbladen zijn verschuifbaar zodat u gemakkelijk bij het centrale bekabelingssysteem kunt komen

Kom vrijblijvend uw inrichtingsplannen bespreken en laat u inspireren in onze 1000 m² grote showroom. Meer info nodig? Surf nu naar www.inofec.be/folder

Volg ons via: Twitter.com/InofecBelgie

@

Like ons op: Facebook.com/InofecBelgie

Gentseweg 518 n 8793 Waregem n T. 056 61 52 04 n info@inofec.be n www.inofec.be

Voka Ondernemers magazine - Christiaens  
Voka Ondernemers magazine - Christiaens  

Christiaens is een full service IT-leverancier. IT-infrastructuur en bedrijfssoftware.

Advertisement