{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

rEligie | klederdracht

s ta p h o r s t e r a a n h e t w o o r d | b i n n e n k i j k e n

| b e u r s | fa s h i o n w o n e n | n at u u r | e r o p u i t |

a u t o | g a d g e t s | m o d e | c u lt u u r | a g e n d a | c o l u m n

T r ots o p. . . Lifestyle magazine voor en door STAPHORST | jaargang 1 - editie 03/2015

Gratis

lifestyle magazine v o o r e n d o o r s ta p h o r s t

trots op STAPHORST - 03.2015 | 1


gastvrij en b ★★★★

★★★★

★★

gastvrij en bijz

gastvrij en bijzonder....

gastvrij en bijzonder....

ww ★★★★

gastvrij en bijzonder....

Schiphorsterweg 34-36 • 7966 AC De Schiphorst • 0522 4

Schiphorsterweg 34-36 • 7966 AC De Schiphorst • 0522 44 14

www.dehavixhorst.nl

eg 34-36 • 7966 AC De Schiphorst • 0522 44 14 87• info@dehavixhorst.nl

www.dehavixhorst.nl www.dehavixhorst.nl

• 7966 AC De Schiphorst • 0522 44 14 87• info@dehavixhorst.nl

Schiphorsterweg 34-36 • 7966 AC De Schiphorst • 0522 44 14 87• info@dehavixhorst.nl


Colofon Voorwoord Trots op Staphorst is een uitgave van Uitgeverij Trots op Jan Steenstraat 38 7944 TS Meppel T 06 - 23788394 T 0522 - 475581 I www.uitgeverijtrotsop.nl E info@uitgeverijtrotsop.nl

V o o r u l i g t d e a l l e r e e r s t e u i tg av e va n h e t

Omslagfoto Sarah Mulder, tijdens de klederdrachtshow van de museumboerderij. Foto Marijke Ripke

v o o r a l l e co n s u m e n t e n d i e o p d e h o o g t e

Fotografie Christiaan Hoogeveen, Bert Jansen, Janine Bakhuis Marco Havers, Marijke Ripke Tekst Bert Jansen, Janine Bakhuis, Christiaan Hoogeveen, Jacobien Tamminga redactie@uitgeverijtrotsop.nl Bladmanager en vormgeving Christiaan Hoogeveen chris@uitgeverijtrotsop.nl studio@uitgeverijtrotsop.nl Acquisitie Angela Scholtus angela@uitgeverijtrotsop.nl

Alle teksten en illustraties zijn © Copyright 2015 Trots op. Alle rechten voorbehouden. Overname van delen of gedeeltes uit dit magazine is niet toegestaan. Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie bij de rechthebbende van de betreffende pagina’s. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s. Alle afbeeldingen en teksten worden beschermd door copyright en zijn eigendom van de fotograaf of Trots op.

L i f e s t y l e M ag a z i n e ‘ TROTS O P STA P HORST ’ ; e e n g r at i s u i tg av e d i e i n h e e l S ta p h o r s t o p d e m at va lt. ‘ TROTS O P STA P HORST ’ i s e e n v e e l z i j d i g e n o n a f h a n k e l i j k m ag a z i n e w i l l e n b l i j v e n va n a l l e t r e n d s voor het gehele gezin. “Uitgeverij Trots op” wil de bewustwording bij consumenten stimuleren en naar de ondernemers in eigen gemeente te gaan om de economie een boost te geven! Consumenten bewust maken van wat eigen gemeente en haar ondernemers te bieden heeft, nu internet en webshops de overhand hebben gekregen. Wij willen saamhorigheid en loyaliteit in eigen gemeente creëren en zo de gun-factor van consument naar ondernemer verhogen. In deze uitgave leest en ziet u veel van wat Staphorst en omgeving te bieden heeft, aan het woord komen spraakmakende mensen, ziet u prachtige foto’s van wat Staphorsters zélf zo mooi vinden aan hun eigen gemeente én gunnen we u een kijkje in enkele bijzondere panden in Staphorst. Ook hebben we voor u een paar mooie en bijzondere uitjes en uitgaanstips op een rij gezet die u in de omgeving kunt doen, zien en ondernemen. Wij als uitgeverij en redactie kunnen maar tot één conclusie komen: wat is het hier prachtig en we zijn heel TROTS om u dit alles te laten zien en te lezen.

Veel leesplezier! De redactie.

trots op STAPHORST - 03.2015 | 3


Inhoud KleurrijK

S ta p h o r s t e r s t i p w e r k

gedruKt

KleurrijKgedruKt

6

8

Het Staphorster stipwerk heeft in september 2013 een plaats gekregen op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. De basis voor deze erkenning vormt het Erfgoedzorgplan, met als doel: behoud van de traditie door deze door te ontwikkelen en actief door te geven aan volgende generaties. Immaterieel erfgoed is levend en dynamisch. Om erfgoed zorgvuldig te kunnen doorgeven is het onder andere belangrijk dat de geschiedenis ervan geborgd is. Tot nu toe was dit niet of slechts zeer fragmentarisch het geval voor het Staphorster stipwerk. De meeste kennis zit in de hoofden van de mensen … en dus dreigt die kennis te verdwijnen. Dit boek, waarin Dirk Kok – kenner bij uitstek van de klederdracht en de cultuur van Staphorst – de ontwikkeling van het bedrukken van stof en van het Staphorster stipwerk heeft vastgelegd, Staphorst op de Catwalk met als thema ‘Oud en Nieuw’ belooft opnieuw een is dus een buitengewoon belangrijk document. verrassende avond te worden. Het evenement wordt georganiseerd op 24 april 2015 Onmisbaar voor iedereen die serieus bezig aan de Schipgravenweg in Rouveen. Kaarten zijniste koop voor €7,50 per stuk. of aan de gang wil met stipwerk. Het vormt een vanavond de peilers de vakopleiding Staphorster Deze staatvoor de modeshow Staphorst op de Catwalk ‘Oud en Nieuw’ centraal en wordt afgewisseld andere mode. De door opleiding Mode & Design van Landstede laat spijkerStipwerk, naastmet het praktijkgedeelte kleding en werkstukken het Oosten. thema ‘Oud & Nieuw’ zien en de plaatselijke modewinkels geambachtsman Gerardinvan

Staphorst op de Catwalk n o s ta lg i e Oud & Nieuw

ven u inzicht in de nieuwste mode. Op de shopping tafels vindt u mode en lifestyle producten en kunt u proeven van de kleurrijke kazen van hoofdsponsor Rouveen Kaasspecialiteiten.

28

Dit boek bevat goed leesbare korte teksten, waardevolle informatie vanuit de gemeenschap

Staphorst op de Catwalk, u heeft er vast wel eens iets over gelezen of gehoord. zelf en veleklederdracht prachtige foto’s. Hettot is moderne, aantrekkelijk Staphorster vermaakt hippe en draagbare kleding. en interessantenvoor de velecoupeuses mensen die Creatievelingen vrijwillige zijn met veel enthousiasme hun ideeën aan het belangstelling voor karakteristieke uitwerken, alles inhebben teken van hetde thema ‘Oud & Nieuw’. Ontwerpers kunnen zich nog aanmelden meer informatieklederdracht krijgen bij Annet cultuur enofde traditionele van van de Strik via 0522-291540 of via annetvanstrik@solcon.nl dorpen Staphorst en Rouveen. Bovendien is het

een bron van inspiratie voor iedereen, jong en oud, die zelf met stippen aan de gang wil. Traditioneel of met eigentijdse toepassingen, helemaal naar eigen smaak – want iedereen kan stippen!

rubriek trouwen

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

omslag_KleurrijkStaphorst.indd 1

4 | trots op STAPHORST - 03.2015

12


h e a lt h & b e au t y

20 b e au t y & fa s h i o n

32

s p e e lg o e d va n h o u t

51

binnenkijken

40

trots op STAPHORST - 03.2015 | 5


Staphorster stipwerk

heden en v S ta p h o r s t e r s t i p w e r k , i e t s wat u n i e t o n b e k e n d i n d e o r e n k l i n k t. H e t d r u k k e n m e t s t e mp e ltj e s d i e z i j n g e m a a k t va n h o u t o f k u r k e n wa a r o p s p i j k e r s , k n o p s p e l d e n e n a n d e r e s t u k j e s m e ta a l z i j n b e v e s t i g d.

013

s s hts ster

t en

.

n r

p k

t oud, eel r

KleurrijKgedruKt

met te de

KleurrijK

gedruKt Oorsprong en ontwikkeling van het Staphorster stipwerk

28-05-14 16:01

KleurrijK

De stempels worden in verf gedoopt en vervolgens aangebracht op het materiaal met kleurrijke motiefjes en patronen als resultaat. Veelal bekende motieven en patronen zijn het blad- en bloemmotief, bijenkorfje en de zesster, maar iedere ‘stipper’ ontwikkelt gaandeweg zijn of haar eigen patroon. Het boek ‘Kleurrijk Gedrukt’ vertelt meer over de oorsprong en ontwikkeling van deze kleurrijke Staphorster kunst. Ontdek de betekenis van de verschillende kleuren en motieven van het Staphorster stipwerk, de werkwijze en het geheim van de verf die gebruikt wordt voor deze volkskunst. Wist u bijvoorbeeld dat er in het prille begin van het Staphorster stipwerk in pasteltinten werd gedrukt? En heeft u zich wel eens afgevraagd hoe alles zo evenredig op het materiaal gestipt wordt?

Waar men vroeger van kinds af aan klederdracht droeg, is de dracht nu nog schaars in Staphorst. Het stukje kunst verlaat langzaam aan het Staphorster dorp. Dit was voor Dirk Kok een reden om het Staphorster stipwerk vast te leggen in zijn boek ‘Kleurrijk Gedrukt’. Zo kan men de volkskunst blijven doorgeven. Leuk voor nu, maar nog leuker voor later. Het boek is verkrijgbaar op de website www.staphorstiship.nl voor € 29.90 waar u nog vele andere kleurrijke accessoires vindt.

gedruKt Oorsprong en ontwikkeling vanEigentijdse het Staphorster stipwerk toepassingen van het stipwerk

6 | trots op STAPHORST - 03.2015

Anno 2010 begon men het Staphorster stipwerk op geheel moderne wijze toe te passen. Met de kleurrijke patronen werden sieraden, tassen, riemen, schoenen en andere bijpassende accessoires

28-05-14 16:01


traditie

verleden

S ta p h o r s t o p d e c at wa l k

KleurrijK

Op 24 april a.s. wordt voor de derde keer ‘Staphorst op de catwalk’ georganiseerd. Staphorster klederdracht vermaakt tot trendy, hippe en draagbare kleding ontworpen en vervaardigd door vrijwillige coupeuses en creatievelingen uitstipwerk de gemeente Staphorst en omstreken. Sinds 2011 Het Staphorster heeft in september 2013 wordt er elk jaar een collectie een plaats gekregen op de Nationale Inventarisgecreëerd wat weer goede promotie oplevert devoor gemeente Staphorst. Het Immaterieel Cultureel Erfgoed. voor De basis deze erkenning vormt het Erfgoedzorgplan, met van Annet van Strik, onconcept is opgezet naar een idee als doel:derneemster behoud van de traditie door deze door te Roustap. Van Strik is ooit en eigenaar van de ontwikkelen en actief door te geven aan volgende met dit evenement begonnen toen Staphorst 200 jaar generaties. Immaterieel erfgoed is levend en bestond, destijds met hulp van de gemeente. Dat was dynamisch. toen zo’n groot succes dat de onderneemster besloot dit Om erfgoed zorgvuldig te kunnen doorgeven is vaker te organiseren. Ze vervolgt: “Het unieke is dat de het onder andere belangrijk dat de geschiedenis gehele ontworpen, gemaakt en gedragen wordt ervan geborgd is. collectie Tot nu toe was dit niet of slechts in de showhet door Staphorst en omgeving. Het zeer fragmentarisch gevaldames voor hetuit Staphorster isDe een show van zit vermaak, creativiteit en cultuur ineen, dat stipwerk. meeste kennis in de hoofden van de mensen en dus dreigt die kennis te maakt…het zo bijzonder.”

gedruKt

KleurrijKgedruKt

verdwijnen. Dit boek,Voor waarin Kok van – kenner bij uitstek in april heeft de organisadeDirk editie dit voorjaar van de klederdracht en de cultuur van Staphorst tie als thema Oud & Nieuw bedacht. Veel kan van Strik – de ontwikkeling van het bedrukken van stof en nog niet over het thema zeggen, dit om het creatieve van het Staphorster stipwerk heeft vastgelegd, proces van de deelnemers niet te willen storen. De is dus een buitengewoon belangrijk document. ruim 30iedereen deelnemers zijnbezig nogisvolop in voorbereiding Onmisbaar voor die serieus ontwikkeling. “Het of aan deen gang wil met stipwerk. Hetleuke vormt aan een dit thema is juist dat het van kan zijn, stoffen en materialen van vroeger van de peilers vooralles de vakopleiding Staphorster Stipwerk, naast het praktijkgedeelte gecombineerd met dedoor mode van nu; dat is Staphorst ambachtsman van Oosten. op deGerard catwalk.” Overigens benadrukt van Strik dat het

niet alleen kleding is die geshowd zal worden, ook is er

versierd. Er ontstonden initiatieven om nieuwe eigentijdse kleding te ontwerpen, gebaseerd op de traditionele dracht. Tijdens de viering van 200 jaar Staphorst op 1 april 2011 werden verschillende op Staphorster klederdracht geïnspireerde modestukken geshowd tijdens ‘Staphorst op de Catwalk’. Op 24 april 2015 wordt de vierde editie van de jaarlijkse modeshow gehouden. Meer informatie is te vinden op: www.staphorsterstipwerk.com. omslag_KleurrijkStaphorst.indd 1

Dit boek bevat goed leesbare korte teksten, volop aandacht voor schoenen, tassen, hoofddeksels en waardevolle informatie vanuit de gemeenschap andere accessoires. Naast de diverse modewinkels die zelf en vele prachtige foto’s. Het is aantrekkelijk meedoen modeshow, zullen ook de leerlingen van en interessant voor deaan velede mensen die de Design&Fashion-afdeling belangstelling hebben voor de karakteristiekevan Landstede hun kunsten tonen. Op de klederdracht catwalk worden cultuur en de traditionele van de de modellen ondersteunt dorpen Staphorst en Rouveen. Bovendien is het door middel van een professionele muziekinstallatie, ladyeen bronspeaker van inspiratie voor iedereen, jongmooier en oud, gemaakt door kappers en worden ze nóg die zelf met stippen aan de gang wil. Traditioneel en visagisten. of met eigentijdse toepassingen, helemaal naar aan de Schipgravenweg De modeshow zal plaatsvinden eigen smaak – want iedereen kan stippen!

te Rouveen.

De modeshow wordt gehouden aan de Schipgravenweg te Rouveen en start om 19.00 uur. Toegangskaarten koopt u voor € 7,50 en zijn vanaf 2 april verkrijgbaar bij De Roustap, Switch mode, Hilleen mode, Jo fashion, Jenncollier en Van den Bosch brillen.

www.staphorsterstipwerk.com trots op STAPHORST - 03.2015 | 7


24 april a.s.

Staphorst op de Catwalk Oud & Nieuw Staphorst op de Catwalk met als thema ‘Oud en Nieuw’ belooft opnieuw een verrassende avond te worden. Het evenement wordt georganiseerd op 24 april 2015 aan de Schipgravenweg in Rouveen. Kaarten zijn te koop voor €7,50 per stuk. Deze avond staat de modeshow Staphorst op de Catwalk ‘Oud en Nieuw’ centraal en wordt afgewisseld met andere mode. De opleiding Mode & Design van Landstede laat spijkerkleding en werkstukken in het thema ‘Oud & Nieuw’ zien en de plaatselijke modewinkels geven u inzicht in de nieuwste mode. Op de shopping tafels vindt u mode en lifestyle producten en kunt u proeven van de kleurrijke kazen van hoofdsponsor Rouveen Kaasspecialiteiten. Staphorst op de Catwalk, u heeft er vast wel eens iets over gelezen of gehoord. Staphorster klederdracht vermaakt tot moderne, hippe en draagbare kleding. Creatievelingen en vrijwillige coupeuses zijn met veel enthousiasme hun ideeën aan het uitwerken, alles in teken van het thema ‘Oud & Nieuw’. Ontwerpers kunnen zich nog aanmelden of meer informatie krijgen bij Annet van Strik via 0522-291540 of via annetvanstrik@solcon.nl

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: 8 | trots op STAPHORST - 03.2015


Het programma: 19.00 20.00 20.20 20.50 21.15 21.55

uur - 20.20 - 20.50 - 21.15 - 21.55 - 22.15

22.15 uur 23.15 uur 00.30 uur

uur uur uur uur uur

Start avond Oud & Nieuw Staphorst op de Catwalk Landstede Fashion en Styling show Pauze Modeshow mooie modewinkels van Staphorst Oud & Nieuw Staphorst op de Catwalk Einde modeshows Einde bedrijfspresentaties Einde avond

Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 2 april via voorverkoop en indien nog voorradig op 24 april ook bij de ingang van de (verwarmde) tent. Verkoop via de deelnemende bedrijven: SWITCH MODE - HILLEEN MODE - JO FASHION - JENNCOLLIER - DE ROUSTAP VAN DEN BOSCH BRILLEN

trots op STAPHORST - 03.2015 | 9


10 | trots op STAPHORST - 03.2015


column

Pure luxe! c h o co l a

Recept Recept voor gezonde chocola! Wil je het ook eens proberen?

Ingrediënten 1 kopje ontpitte dadels 1 kopje walnoten (of pecannoten / hazelnoten) 0,5 kopje rauwe cacaopoeder eventueel een scheutje agavesiroop of honing

Bereiding Hak de dadels fijn in een keukenmachine of blender. Doe vervolgens hetzelfde met de noten. Meng de dadels en de noten met de cacaopoeder tot je een grote bol hebt. Mochten de dadels niet plakkerig genoeg zijn kun je nog wat honing of agavesiroop toevoegen zodat de mix beter aan elkaar blijft plakken. Stop dit vervolgens in een bakvorm of bakje en druk het goed aan. Plaats het een uurtje in de koelkast om het hard te laten worden. Daarna kun je het in kleine stukjes snijden. Geniet van deze pure luxe, maar wel met mate (vergeet de calorieën in de noten niet)!

Ik had het me nog zó voor genomen na de afgelopen feestdagen; niet meer snoepen, meer sporten, lekker afvallen.. Die voornemens – goede voornemens welteverstaan – hebben bij mij altijd te maken met kilo’s. En dat die voornemens elk jaar hetzelfde zijn, zegt pijnlijk genoeg alles over mijn doorzettingsvermogen. Maar: dit keer zou ik het écht anders doen. Geen diëten meer voor mij, maar een geheel nieuwe leefstijl. Er werd een keukenmachine aangeschaft om heerlijke smoothies te maken; allerlei zaden en superfoods er bij.. handje verse spinazie, fruitjes, en hoppa.. slurpen maar die vitamines. Zou ik dan deze zomer weer in mijn bikini durven zonder schaamte? Ik kreeg snel hoop: de weegschaal werd elke week aardiger voor mij, en ik ontwikkelde mij tot een echte ’smoothieskenner’. Allerlei groenten en fruit die ik eerder nooit at, gooide ik nu met hetzelfde gemak in de blender en zo vlogen de vitamines erin en de kilo’s er af.. Wat wil je nog meer zou je denken? Eh.. nou, wat wilde ik.. wat miste ik… wat MOEST ik hebben? CHOCOLA! En niet een klein blokje bij de koffie, nee bij mij werd een blokje meestal een hele reep. Gemotiveerd door het afvallen ging ik op zoek naar lekkere vervangers van chocolade. In mijn zoektocht om deze heerlijke bruine substantie te kunnen vervangen voor een gezonde variant, kwam ik een heleboel wetenswaardigheden tegen. Wist je dat er vroeger in Nederland koffie- en chocoladehuizen bestonden? In 1660 hingen in Amsterdam uithangborden met de tekst “Hier schenckt men Seculatie”. Echt een luxeproduct in die tijd. Al snel kwam men er achter dat dit luxeproduct een aantal gunstige effecten had op o.a. het cholesterolgehalte door de lecithine in de chocolade. Daarnaast is het rijk aan polifenol; een anti-oxidant dat ontstekingen remt en zit er magnesium in (o.a. bevorderend voor de energiestofwisseling en het vermindert spierkrampen). En natuurlijk het welbekende gelukshormoon endorfine; wat zorgt voor een euforisch gevoel (altijd handig om chocolade bij de hand te hebben als je in een dipje zit). Maar.. zoals altijd met dingen die lekker zijn, zitten er helaas een aantal ingrediënten in die niet goed voor je zijn, waaronder: suiker! Tja, en van suiker word je dik. Daarnaast bevat bewerkte cacao (tot chocolade) ook melk en vet en dus erg veel calorieën. Een no-go als je wilt afvallen! Gelukkig kwam ik heerlijke vervangende producten tegen die wél gezond zijn en vooral ook heel lekker! Probeer het ook maar eens (zie recept), na één hapje was ik verkocht! Dit wordt mijn nieuwe vervanger van een ongezonde chocoladereep uit de supermarkt, en.. ik ben er blij mee, want door de toenemende vraag naar cacao in combinatie met de verslechterende milieuomstandigheden, wordt het steeds lastiger om aan chocolade te komen. Hierdoor zal de prijs waarschijnlijk snel gaan stijgen en wordt het weer een luxe artikel, net als vroeger! Ik zie de borden al aan de gevels hangen: “Hier serveren wij pure luxe”! JTvdR

trots op STAPHORST - 03.2015 | 11


trouwen De mooiste dag F oto g r a f i e v o o r d e m o o i s t e d ag va n j e l e v e n Een hoogtepunt in je leven is je trouwdag en op zo`n dag moet je geen zorgen hebben of de foto`s wel zullen lukken. “Er zijn veel mensen die een mooie camera hebben en dan denken dat ze fotograaf zijn, ze vergeten daarbij dat jarenlange ervaring een must is”, aldus Hagedoorn. Kwaliteit en vakwerk staan hoog in het vaandel bij haar, en dat is te zien op de website van Anja Hagedoorn. Prachtige voorbeelden van trouwreportages komen voorbij, en wat opvalt is het oog voor detail. Van heel intieme foto’s tot spontane en ongedwongen plaatjes, voor elk wat wils. Voordat de trouwdag plaats vindt, voert Hagedoorn altijd een kennismakingsgesprek met het toekomstige bruidspaar: “Het moet natuurlijk klikken tussen ons, een prettige sfeer staat garant voor een prachtig eindresultaat! Daarnaast kan ik tijdens de kennismaking dan alle opties, mogelijkheden en voorbeelden laten zien.” Wil het bruidspaar alleen digitale bestanden of een trouwreportage in een uniek album; alles is bespreekbaar. Kijk ook op www.anjahagedoorn.nl voor meer informatie, via deze weg kan er ook contact gezocht worden voor een vrijblijvende kennismaking. Anja Hagedoorn

12 | trots op STAPHORST - 03.2015

d e m o o i s t e b lo e m e n ! Voor de mooiste dag heeft Bloemenboetiek Jarina de mooiste bloemen; van bruidsboeketten tot corsages, autobloemstukken, tafelstukken en bloemensieraden. Voor een ieder naar kleur, model, smaak en wens te verkrijgen. Bloemenboetiek Jarina is reeds sinds 1992 gevestigd in De Wijk, en heeft haar tweede vestiging in 2011 geopend in Staphorst. In de loop der jaren is Bloemenboetiek Jarina uitgegroeid tot een gerenommeerde bloemenspeciaalzaak, waar kwaliteit en creativiteit hoog in het vaandel staan. Voor meer informatie, advies of bespreken van de mogelijkheden kan er altijd een afspraak worden gemaakt. Kijk op www.jarina.nl voor de contactgegevens. Bloemenboetiek Jarina


e e n p r ac h t i g e t r o u w lo c at i e De Havixhorst is de ideale locatie voor uw bruiloft. Van huwelijksvoltrekking tot en met receptie, diner en feest, alles wordt volledig op uw persoonlijke wensen afgestemd. De Havixhorst is een officiële trouwlocatie. Uw huwelijk kan worden voltrokken door een ambtenaar burgerzaken van de Gemeente Meppel in één van de sfeervolle zalen of bij mooi weer zelfs buiten. Champagne, bruidstaart, een stijlvolle receptie, het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Uw trouwdag wordt helemaal onvergetelijk met een fantastisch diner, een spetterend feest en na afloop overnachten in de stijlvolle bruidssuite; de mooiste suite van De Havixhorst. Wij ontvangen u gastvrij met een goede fles champagne waarbij wij u een bittergarnituur serveren als afsluiting van uw mooiste dag. De suite wordt door ons versierd met bloemen, ‘s morgens serveren wij u onze “gelukscocktail” bij het uitgebreide ontbijt in de suite. Interesse in dit bruidsarrangement, kijk dan op www.dehavixhorst.nl De Havixhorst

D e p l e k v o o r g o e d ko p e bruidsjaponnen! In de Bruidsmode webwinkel van goedkopebruidsjaponnen.nl vind je alleen nieuwe bruidsjaponnen en trouwjurken. In onze toonzaal aan de Eiffelstraat 46 in Zwolle bieden wij je de mogelijkheid om onze collectie van alle bekende merken en modehuizen vrijblijvend te bekijken en te passen. Onze nieuwe trouwjurken, voor je mooiste dag, bieden wij je aan tegen exclusief lage prijzen tussen de 299,- en 899,- euro. Je betaalt dus nooit meer dan 899,voor een supermooie japon. Naast onze grote collectie japonnen en jurken hebben wij ook alle bruidsaccessoires, lingerie, stola’s, schoenen, enz. scherp geprijsd en op voorraad. Goedekopebruidsjaponnen.nl is een onderdeel van Dynasty Bruidsmode te Zwolle. Dynasty Bruidsmode

trots op STAPHORST - 03.2015 | 13


Gezien Stam &

In de maand april 10% korting op

Hennie Schra

alle behandelingen in de schoonheidssalon.

Magnolialaan 2 7954HL Rouveen Beukenlaan 45 7954 HN Rouveen Gezien (06) 20 32 14 57 Hennie (06) 39 34 59 20 info@beautysalonpura.nl www.beautysalonpura.nl

Beautysalon Pura is een salon aan huis waar u en uw huid de volle aandacht krijgen. U kunt bij ons terecht voor zowel gezichts– als lichaamsbehandelingen Tijdens onze behandelingen kunt u advies krijgen voor een goede huidverzorging en het juiste gebruik van verzorgingsproducten voor thuis. Beautysalon Pura biedt een ruim aanbod van behandelingen aan. Zo kunt u bij ons terecht voor complete behandelingen, maar ook voor specifieke behandelingen als massages, harsbehandelingen en bruidsarrangementen. U kunt ook voor het knippen van uw haar bij ons terecht. Ook is er eventueel gelegenheid voor haar verven of coupe soleil Voor een overzicht van alle behandelingen inclusief prijzen kunt u kijken op onze website of neem contact op.

www.hennietroostmassage.nl Het verminderen of zelfs volledig

• sportmassage

oplossen van lichamelijk klachten

• ontspanningsmassage

bij haar klanten, dat is wat Hennie

• zwangerschapsmassage

Troost het liefste doet in haar mas-

• babymassage (deze cursus

sagepraktijk in Rouveen. Hennie

wordt in samenwerking met

biedt behandelingen bij hoofdpijn,

Icare aangeboden in Staphorst

schouder-, nek-, en rugklachten en

en Meppel)

bij sportblessures. Maar ook als

• kindermassage

u gewoon eens lekker en volledig

• hot stone massage

wilt ontspannen, bent u bij haar in

• dorntherapie

goede handen. Hennie is een er-

• manuele lymfedrainage

varen masseuse en gediplomeerd voor elke vorm van massage die zij aanbiedt. Geïnteresseerd? Neem

Hennie Troost Massage

vrijblijvend contact op met Hennie.

0522 - 292916

Zij vertelt u graag wat zij voor u

06 - 23549208

kan betekenen.

hennietroostmassage@hotmail.com

14 | trots op STAPHORST - 03.2015


trouwen De mooiste dag H a a r m o d e M au r e e n Op uw bruiloft moet alles natuurlijk tot in de puntjes geregeld zijn, sterker nog, uw bruiloft moet in alle opzichten een hoogtepunt zijn. De specialisten van Haarmode Maureen zorgen daarom voor een perfecte look. Zij zorgen er voor dat uw haar past bij uw persoonlijkheid, jurk en make-up. Zelfs als u gaat dansen, lachen en misschien zelfs wel springen blijft uw bruidskapsel in model. Uw bruidskapsel en visagie is het werk van echte specialisten. U zoekt eerst, samen met ons, het kapsel uit voor uw huwelijksdag. Een paar weken voor de grote dag maken we alvast een proefkapsel. Zo’n proefsessie is een uitstekende generale repetitie voor de echte bruiloft. Op deze manier weten we ook hoeveel tijd er op de dag zelf nodig is. Exclusieve aandacht staat voorop bij haarmode Maureen: “U verdient onze tijd. U kunt zelfs kiezen om uw bruidskapsel te laten verzorgen in onze kapsalon samen met uw familie en vrienden of bij u thuis. Het is uw dag.” Haarmode Maureen staat voor u klaar. Ook in de voorbereiding van de mooiste dag van uw leven. Haarmode Maureen

Eigentijds, uniek en anders Op zoek naar handgemaakte en unieke sieraden? Kom eens naar de winkel van JennCollier in Staphorst om de exclusieve en aparte modellen te bekijken. Deze gezellige winkel zit in het centrum van Staphorst. De collectie is kleurrijk en alles is ruim en overzichtelijk ingedeeld en gepresenteerd. Naast sieraden, staan hier prachtige tassen, maar ook shawls en panty’s behoren tot het assortiment. Jenn Collier is altijd op de hoogte van de nieuwste trends, en geven graag advies zodat u stijlvol en modieus voor de dag komt. Bij JennCollier slaagt u echt altijd! www.jenncollier.nl Jenn Collier

D e Co v e r b a n d d i e u zo e k t. . . Deze professionele band staat garant voor een optreden met swingende muziek.. Actuele hits worden afgewisseld met dance-classics en sterke medleys. Neem contact op via: leeuwtjes@kpnmail.nl Of ga voor meer informatie naar: www.take-7.nl

trots op STAPHORST - 03.2015 | 15


16 | trots op STAPHORST - 03.2015


beauty & bloemen V i e r h e t l e v e n m e t b e au t y e n b lo e m e n

Salon HuidEnVoeten en Via Flora

floreren in Rouveen E é n va n d e s t e g e n t u s s e n d e k a r a k t e r i s t i e k e w o o n b o e r d e r i j e n a a n d e O u d e R i j k s w e g l e i dt n a a r e e n b e d r i j f s pa n d j e , wa a r i n t w e e R o u v e e n s e o n d e r n e e m s t e r s ac t i e f z i j n . Op h e t o o g h e b b e n S c h o o n h e i d s s a lo n / P e d i c u r e p r a k t i j k H u i d E n V o e t e n e n V i a F lo r a B lo e m e n w e i n i g g e m e e n . W i e d e d a m e s b e zo e k t, m e r k t d at e r m e e r o v e r e e n ko m s t e n z i j n d a n e e n a l l e e n d at g e z a m e n l i j k e b e d r i j f s o n d e r ko m e n . Irene Bonte (22) vrolijkt je op met uitbundige, stijlvolle. Aline Hokse (34) biedt een combinatie van heerlijk ontspannen en een verfrissende behandeling. Kortom: onder dat ene dak op het bedrijfspandje aan de Oude Rijksweg draait het letterlijk en figuurlijk om: “Lekker in je vel zitten en positief in het leven staan”. ‘Als je nieuwe klanten vertelt dat zij het weggetje tussen de boerderijen even af moeten rijden, dan vinden ze ons altijd. Een bezoek aan HuidEnVoeten is altijd op afspraak. Er belandt nooit iemand per ongeluk bij mij in de stoel,’ lacht Aline. De schoonheidsspecialiste en pedicure woont sinds zes jaar in Rouveen, pal naast haar bedrijfspandje op het erf. “Voor mijn salon had ik maar de helft nodig - van wat ooit een schuur was. Ik kwam in contact met Irene, die ruimte zocht voor haar startende bedrijf,” vertelt Aline Hokse. ‘Eén en één is twee.’ Irene begon haar bedrijf Via Flora anderhalf jaar geleden thuis aan de keukentafel. “Dat was niet ideaal,” drukt Irene zich zachtjes uit. ‘Ik was op zoek naar een ruimte om de werktafel en banken te plaatsen. Geen winkelruimte met etalage, maar gewoon een gezellige plek om klanten te ontvangen en mijn producten te presenteren. Een bedrijfsruimte delen bleek een prima oplossing. Het is niet groot, maar als ik wat interieur en spullen aan de kant zet, verandert het atelier in een knus workshoplokaal. We hebben hier samen al een workshop Beauty & Bloemen gegeven.’

Balans Schoonheidssalon/ Pedicurepraktijk HuidEnVoeten is de passie én professie van Aline Hokse. “Ik heb altijd al een eigen salon gehad. Daarnaast ben ik docente en examinator bij opleidingen schoonheid en verzorging. Soms werk ik wat meer als opleider, dan heb ik weer meer energie om in mijn bedrijf te steken. Juist de combinatie houdt me in balans. Kennisoverdracht en omgang met jonge mensen, vind ik belangrijk en inspirerend. Schoonheidsspecialiste is wat ik bén. Van huis uit. “

Veelzijdigheid kenmerkt HuidEnVoeten. “Alles op het gebied van schoonheid,” vat Aline het samen. “Van zonnebank tot pedicure, van manicure tot advies over huidproblematiek. In deze hectische tijd is een bezoek aan de schoonheidssalon vaak geen luxe, maar noodzaak. Steeds meer mensen kennen huidproblemen door stress en moderne verwarming- en aircosystemen.” In de salon wordt gewerkt met het innovatieve merk CENZAA. En afgezien van het gezonde belang van een afspraak bij HuidEnVoeten: Wat is er mis met af en toe even heerlijk ontspannen?

Persoonlijk In Zwolle volgde Irene Bonte haar groene opleiding en deed zij handen vol werkervaring op bij een bekende Zwolse bloemist. “Naast mijn baan, verzorgde ik thuis in Rouveen ook bloemstukken in opdracht van particulieren. Dat liep zo goed dat ik besloot helemaal voor me zelf te beginnen.” In september 2013 opende Irene haar bijzondere atelier met verrassend bloemwerk en woonaccessoires. Via Flora creëert uiteenlopende bloemstukken voor de vele fasen in een mensenleven: bruiloften, jubilea en uitvaart. ‘Mensen komen langs voor inspiratie en een gesprekje. Zodoende verzorg ik altijd een op persoonlijke wensen afgestemd bloemstuk. Een bruidsboeket, dat de mooiste dag van je leven nog wat mooier maakt, vraagt om persoonlijke aandacht,’ aldus Irene. Bruidswerk maakt ondertussen een belangrijk deel uit van haar bedrijf. De bloemstyliste zet haar signatuur met fijn werk; onberispelijk afgewerkte bloemstukken en boeketten. Irene: “Niet dat standaard bosje rozen, maar verassende soorten en goede materialen. In bloemenmandjes of bij de aankleding van een beurspaviljoen gebruik ik graag felle, vrolijk stemmende kleurencombinaties.”

www.viaflorabloemen.nl / www.huidenvoeten.nl

trots op STAPHORST - 03.2015 | 17


Het ontbijt

r u b r i e k - E l l e n P e l s a a n d e o n t b i j t ta f e l

‘Hartstikke import en L e p e ltj e s r i n k e l e n i n ko pj e s , d e wat e r k r a a n b r u i s t. H e t m a k e n va n e e n o n t b i j tj e i n d e k e u k e n va n E l l e n S t e e n d i j k - P e l s , s p e e lt e i g e n m u z i e k . H e t i s 9 . 3 0 u u r ; n i e t b e pa a l d ‘ b i j h e t k r i e k e n va n d e d ag’. S ta p h o r s t i s a l e e n t i j d j e o n t wa a k t, m a a r d e 5 4 - j a r i g e m ot i vat i e co ac h e n v o c a l i s t e h a d e e r s t n o g wat ‘a n d e r e d i n g e tj e s’ t e d o e n , v o o r d at z e a a n o n t b i j t e n to e k wa m . H a a r t w e e zo n e n w o n e n o p k a m e r s e n h a a r e c h tg e n o ot K e e s v e r t r o k va n m o r g e n v r o e g a l n a a r z i j n p r a k t i j k . Foto: Jansen & Tekst

18 | trots op STAPHORST - 03.2015


mensen

heel gelukkig’ ‘Alleen een crackertje eten vind ik geen punt, maar bij het avondeten vind ik wel het moment om als gezin bij elkaar te zijn. Om te vertellen over je dag. Elkaar even in de poppetjes van de ogen kijken. Dus geen mobieltjes aan tafel, daar ben ik streng in. Als het soms alleen maar over games en levels ging aan tafel dan riep ik: ‘Hé zullen we het nog ergens anders over hebben? Mijn gezin betekent alles voor mij. Mijn rol als moeder en echtgenote neem ik heel serieus. Toen ik moeder werd, schudde de grond onder mijn voeten. Ik was een toegewijde logopediste, maar opeens stond mijn kind met stip op één. Nu onze zonen bijna volwassen zijn, is mijn rol wat meer op de achtergrond. Toch kan ik nu iets vaker voor mezelf kiezen.’ Ook een bijna fatale ontsteking aan haar alvleesklier, was bij nader inzien een doorslaggevend moment in Ellens leven. Had zij er tot nu alles uitgehaald? Was er - afgezien van haar gezinsgeluk - nog een levenswens die in vervulling kon gaan?, vroeg zij zich af. Een eigen plaat maken, dat ontbrak er aan. En aangezien Ellen Pels een vrouw is van het woord én de daad, presenteert zijn 29 mei in Steenwijk haar debuut-cd: ‘Late Bloomer’.

Avontuur Inderdaad: een muzikaal avontuur dat pas onlangs op haar levenspad kwam. De volledige productie, melodieën en teksten voor de c.d. componeerde zij zelf. Voor de bandarrangementen en opnamesessies riep zij de hulp in van professionele muzikanten. ‘Hele goede!,’ lacht Ellen trots. ‘Je muziek tot leven gewekt te horen, is een magisch moment. Inmiddels zijn alle songs binnen drie dagen opgenomen in een studio in Utrecht. ‘Zo meteen schrijf ik nog en nieuwsbrief om mensen op de hoogte te houden die me via crowd-funding steunden bij het maken van de c.d. Het gezin Steendijk woont 18 jaren in Staphorst. ‘Hartstikke import,’ duidt zij zich zelf met een knipoog. ‘Ik kom uit een nomaden gezin: Apeldoorn, Engeland, Utrecht. Dus echt wortelschieten lukte me ook haast niet. Nooit heb ik ergens zo lang op één plek gewoond als hier. Toen de jongens naar de openbare basisschool gingen, was ik ook betrokken bij de school. Zo kom je vanzelf in

contact met een hele boel inwoners van Staphorst, die hier evenmin geboren zijn. Mijn man vindt het ongelofelijk leuk en plezierig om huisarts te zijn in Staphorst. Zijn werk bracht ons ook naar dit dorp. Het is er prima wonen, want: ‘Home is where the heart is.’ Wat overigens niet wil zeggen dat het echtpaar Steendijk - Pels op dezelfde plek blijft wonen. ‘Nu de jongens de deur uit zijn, wonen we weer ruim. Ons huis staat te koop. Aangezien Kees snel op de praktijk wil zijn, blijven we voorlopig in Staphorst of omgeving wonen. We hebben geen haast, maar een andere woning markeert vaak een nieuwe fase in je leven. Daar heb ik wel zin in.’

Levensverhaal De praktijkruimte aan huis, waar haar echtgenoot jaren lang spreekuur hield, nam Ellen over als werkruimte voor haar coachingpraktijk. ‘Mijn roots,’ vertelt zij aan de ontbijttafel, ‘liggen in de logopedie. Voor een bureau gaf ik presentatietraining en daar heb ik uitgebouwd in mijn eigen bedrijf. Ik coach mensen bij bijvoorbeeld sollicitatieprocedure en begeleid hun persoonlijke ontwikkeling. Het Talentenspel is de focus van mijn praktijk. Voor mensen in een outplacementtraject ligt de wereld aan hun voeten en toch is er vaak twijfel. ‘Wat is mijn eigen levensmissie?’ Jongeren en jong volwassenen staan bij belangrijke keuzes in hun leven voor precies dezelfde vragen: ‘Waar ben ik nu écht voor in de wieg gelegd?’ ‘Het is,’ beaamt Ellen, ‘een keuze om te investeren in jezelf en bij mij aan tafel te gaan zitten. Het afgelopen najaar was het heel druk op de praktijk en nu is het weer wat rustiger. Het blijft ontzettend leuk om te doen. Ik ben iemand die in gesprek al snel de diepte ingaat. Mijn man verbaast zich daar over: ‘Hoe komt het dat mensen binnen vijf minuten hun levensverhaal aan jou vertellen?’ Ik vraag het gewoon, omdat ik altijd benieuwd ben wat mensen beweegt. Die nieuwsgierigheid neem ik mee in mijn werk. Soms weet ik geen antwoord op een vraag of geen oplossing voor een probleem. Dat zeg ik dan ook maar meteen. Het is belangrijk om je eigen grenzen te stellen.’

Supermarkt Boni in Staphorst stelde de vrolijke ontbijtmand beschikbaar. trots op STAPHORST - 03.2015 | 19


beauty& health w h e r e b e au t y b e g i n s Salon HuidEnVoeten werkt met de huidverzorgingsproducten van het merk CENZAA. Met een unieke huidanalyse wordt de huidconditie en eventuele huidproblemen in kaart gebracht om zo een stappenplan op te stellen voor een gezonde en stralende huid. www.huidenvoeten.nl

C a r e L i n e M a n H y d r at e S h a mp o o

De Hydrate Shampoo is een shampoo die de vochtbalans van haar én huid verbetert. Het beschermt het haar tegen invloeden van buitenaf en geeft natuurlijke glans. • Carbo-Hydrators reguleren en herstellen de vochtbalans van het haar • Bamboo herstelt en voedt het haar • Rock Crystals versterken het haar • Essentiële Mineralen voeden de hoofdhuid en verzachten de schubbenlaag www.kapsalonberndguido.nl

C a r e L i n e A b s o lu t e V o lu m e S h a mp o o De Absolute Volume Shampoo is een milde reinigende shampoo met volume effect. • Essentiële Mineralen revitaliseren haar en hoofdhuid • Tarwe proteïne versterkt de haarstructuur en geeft meer volume • Provitamine B5 dringt die in de haarschacht door, verbetert de vochtbalans en maakt de haarstructuur dikker www.kapsalonberndguido.nl

Cenzaa Dream Tea Salon HuidEnVoeten schenkt én verkoopt Cenzaa Dream Tea! Maak een verrukkelijke ontdekkingsreis met de vier biologische smaakmakers van Cenzaa. De specifieke kruiden spelen een belangrijke rol in het herstel van uw huid. www.huidenvoeten.nl 20 | trots op STAPHORST - 03.2015


B e au t ys a lo n P u r a H e n n i e T r o o s t M a s s ag e Voor een stevige sportmassage of voor een heerlijke ontspanningsmassage kun je beiden terecht bij Hennie Troost Massage in Rouveen. Vakkundig en gediplomeerd masseuse; en tevens gespecialiseerd in massages bij zwangere vrouwen (postnatale massage, manuele lymfedrainage) en ook in het geven van babymassage. Deze babymassage geeft Troost in samenwerking met Icare Jeugdgezondheidszorg in Staphorst. Troost vertelt: Tijdens vijf bijeenkomsten leer je je kind masseren. Je baby geniet van het contact en jouw aandacht. Jij geniet van je baby’s overgave en ontspanning. Door dit speciale contact krijg je nog beter in de gaten wat je baby eigenlijk wil vertellen. Bovendien wordt de motoriek van het kind gestimuleerd en kunnen klachten afnemen zoals buikkramp, overstrekken, groeiachterstand, slaapproblemen, hyperactiviteit en lusteloosheid”. www.hennietroostmassage.nl

Beautysalon Pura uit Rouveen bestaat alweer 4 jaar. Sinds augustus 2014 is de salon gevestigd op twee locaties. De beautysalon is verhuisd naar Beukenlaan 45, hier vinden alle beautybehandeling plaats. Aan de Magnolialaan 2 staat Hennie klaar voor de klanten die het haar willen laten knippen, kleuren, opsteken en permanenten. Het opsplitsen van de salon is gedaan om allebei meer ruimte te hebben in de planning. Dat werkt heel goed. In de salon zijn we bezig met huidverzorging, maar ook huidverbetering. Wij werken o.a. met een unieke huidscan welke een duidelijk beeld weergeeft van het hele gelaat. Samen met de cliënt kunnen we de conditie van de huid bekijken en het belang van een goede huidverzorging laten zien. Pigmentvlekken, verstoppingen, vochtgehalte, gevoeligheid enz. kunnen (vroegtijdig) opgespoord worden en met een juiste behandeling hersteld worden, zodanig dat het resultaat al na enkele weken voelbaar en zichtbaar wordt. Wij maken gebruik van cosmetica- en huidverzorgingsproducten, op natuurlijke basis, van Artistry, Yough Extend en Tolsom, die in de top 5 van best verkochte merken ter wereld staan, (met Clinique, Estée Lauder, Lancome en Sisheido) met een 100% tevredenheids garantie. We maken deel uit van groep samenwerkende zelfstandig ondernemers die kennis en ervaring delen op het gebied van optimale huidconditie en huidverbetering. Daarnaast adviseren wij voedingssuppletie, o.a. specifiek gericht op de huid, uit het topsegment van de markt. Je kunt bij Beautysalon Pura terecht voor: Gezichtsbehandelingen, (lichaams)massages, het verven en epileren van wenkbrauwen, harsen, maskers, (bruids)make-up en kapsel. Haarstyling, knippen, kleuren, coupe soleil e.d. Dus kom voor een complete metamorfose naar Beautysalon Pura. Hennie 06 39 34 59 20 Magnolialaan 2 Rouveen. Gezien 06 20 32 14 57 Beukenlaan 45 Rouveen. www.beautysalonpura.nl

trots op STAPHORST - 03.2015 | 21


Inmiddels al ruim 20 jaar actief in het kappersvak en nog steeds elke dag nieuwe dingen leren en ervaren. Zo blijft het vak interessant, het hele totaalplaatje; de kapsels creĂŤren, mensen ontmoeten. Dat blijft mij boeien!

R O O V S E R D A W U O J ! K O O L E S D IJ T N E IG E N EE een voor je haar? Wil je beetje extra aandacht WAT: Wil je net dat goed opgeleid een r Doo ies? adv met passend de beste perfecte behandeling te trendy looks met wil je de allernieuws es en adr te juis team van kappers? En het ben je aan goede kwaliteit? Dan producten van zeer welkom bij; nd-Guido in Rouveen. WAAR: Kapsalon Ber te Kerkweg 5. volle salon op de Kor het Hier vind je een stijl w speciale wensen op jou om at voor je klaar de telefoon dan Het kappersteam sta Pak gd? rtui ove te vervullen. Ben je gebied van haarstyling raak. afsp een r voo gs lan of rij even 21.00 uur derdag en vrijdag tot je op woensdag, don e openingstijden WANNEER: Wist je dat ruim e Dez en? rek behandeling kunt afsp ’s avonds voor een raak te maken. voor jou passende afsp een at sta in je stellen

Omdat moo i haar men sen vrolijk maakt, in het dagelijk s leven of voo bijvoorbeeld r een feestje. Het een uitdaging is om samen met iemand op zoek te gaan naar het kapsel het best bij wat iemand pa st. En waar iemand zich happy bij vo elt. Elke keer als je iemand da n bl ij ziet weg ga met je werk an, ben je en dat je w enorm blij eer iets moo is hebt mog en maken. enken aties bed leuke cre er e k e-up k e Elk ar en ma n met ha e k a m n e leuk! et vak zo maakt h

Het is geweldig om te zien dat mensen weer blij en vrolijk hier de salon verlaten, met een moo ie coupe en dat ik daaraan mee mocht werken! Korte Kerkweg 5 7954 GC Rouveen Tel. 0522 - 29 26 25 info@kapsalonberndguido.nl

W W W . K A P S A L O N B E R N D G U I D O . N L 22 | trots op STAPHORST - 03.2015


beauty& health ARTISTRY Youth Extend kan de huid herprogrammeren: fijne lijntjes en rimpels worden glad getrokken om er nu en later jonger uit te zien. • ARTISTRY was de eerste die een vernieuwend anti-oxidanten complex op de markt bracht dat vrije radicalen in alle drie de stadia van beschadiging neutraliseert • ARTISTRY test de producten op een groot aantal huidtypes om werkzaamheid en veiligheid te kunnen waarborgen Beautysalon Pura

make up studio Dream

Salon HuidEnVoeten is verkooppunt van het merk Make-Up Studio. Professionele make-up voor thuis! Kom langs voor een make-up advies, of laat u opmaken voor een speciale gelegenheid. www.huidenvoeten.nl

trots op STAPHORST - 03.2015 | 23


Kiprestaurant de Piri Piri Schansweg 27952 PK Rouveen www.piripiri.nl (0522) 291 237

24 | trots op STAPHORST - 03.2015


De coöperatieve zuivelfabriek Rouveen Kaasspecialiteiten is de meest veelzijdige kaasproducent in Europa. Er worden meer dan 200 verschillende specialiteiten kaas ontwikkeld en geproduceerd. Het bedrijf bevindt zich in een unieke positie binnen Europa en in toenemende mate ook daarbuiten. Deze positie is opgebouwd door vakmanschap, expertise en flexibiliteit van de medewerkers. De cultuur van Rouveen Kaasspecialiteiten laat zich kenmerken door loyaliteit, respect en een no-nonsens mentaliteit. Er is veel aandacht voor het welzijn van de medewerkers door investeringen in zorg, gezondheid en opleidingen. Dat resulteert in langdurige dienstverbanden en een sociale omgang met elkaar. De meer dan 150 medewerkers vormen een hecht team van vakmensen met passie voor kaas. Dat is het meest bijzondere ingrediënt dat ze in Rouveen aan de kaas toevoegen. En dat proef je!

Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Oude Rijksweg 395 | 7954 GH Rouveen Telefoon 0522 298222 www.rouveen-kaasspecialiteiten.nl


26 | trots op STAPHORST - 03.2015


De redactie van Trots op Staphorst vroeg proffesionele fotografen uit Staphorst e.o. om via hun foto’s te laten zien waar ze trots op zijn... Trots op Staphorst.

trots in beeld

STAp h o r s t D o o r d e l e n s va n

Marijke Ripke

trots op STAPHORST - 03.2015 | 27


Roël bv – Speelgoed en woondecoratie

! e i g l a t s o n Proef de Bij binnenkomst in de prachtige authentieke boerderij komt de nostalgie je al tegemoet; we hebben het over Roël bv, alweer 35 jaar gevestigd aan de Gemeenteweg in hartje centrum van Staphorst. Het achterhuis van de boerderij is gevuld met speelgoed, en aantrekkelijk gepresenteerde decoratieartikelen en souvenirs. De winkel is bij menig Staphorster goed bekend, maar ook zeer geliefd bij de toeristen; voor hen is deze nostalgische boerderij met zijn vele snuisterijen het neusje van de zalm.

En u kent allemaal Staphorster stipwerk, voor ons zo gewoon, maar voor de buitenstaander zo bijzonder. Roël B.V. Gemeenteweg 46 7951 CN STAPHORST Tel: 0522-461697

28 | trots op STAPHORST - 03.2015


Proef de nostalgie bij de gezellige woondecoratie, in vele stijlen, soorten en kleuren. Voor een ieder is er wat te vinden.

Waar Roël voornamelijk om bekend staat is het houten speelgoed. Er is ruime keus in mooie houten loopfietsen, keukentjes, poppenwagens, houten treinbanen, speelgoedkisten, hobbelpaarden, eigenlijk teveel om op te noemen! Veel klanten zien het houten speelgoed als nostalgie, in de zin van ‘zoals vroeger’. “Men wil tegenwoordig graag het speelgoed kopen waar ze vroeger ook mee hebben gespeeld. Het is en blijft leuk en het speelgoed van Roël gaat bovendien veel langer mee als plastic speelgoed”, aldus verkoopster Beertje Hoeve. Ook buiten Staphorst staat Roël bv goed bekend. Op jaarmarkten door heel Nederland worden klanten verwezen naar de winkel in Staphorst. Daarnaast heeft het bedrijf een eigen groothandel in houten speelgoed en leveren zij speelgoed aan winkels in heel Nederland. Hoeve: “Vandaar dat u ons speelgoed ook in andere winkels kunt tegenkomen, zelfs in het buitenland.”

Nostalgisch Boerenbondservies; weer helemaal in! Perfect om uw heerlijke erwtensoep in te serveren of een stamppot in stijl.

Vroeger bestond de collectie voornamelijk uit houtwaren, rotan en speelgoed. Door de jaren heen is dit langzamerhand uitgebreid tot een veel ruimer assortiment in het speelgoed maar biedt Roël ook woondecoratie aan in de winkel, onder andere de merken Countryfield, Clayre & Eef, Kolony, en een ruime keus in serviesgoed en rietwerk. Aaltje Hoeve, ook verkoopster, legt uit: “We krijgen regelmatig nieuwe spullen binnen, dus het is steeds weer verrassend om een kijkje te nemen. Elk seizoen is het weer anders en elk jaargetijde heeft zo zijn charme. Momenteel zijn de kleuren naturel, met lichte pastel tinten, makkelijk te combineren en tijdloos!” Ben je op zoek naar een cadeau voor klein of groot? Kom dan langs bij Roël en laat je inspireren, waardoor je zeker een keuze kunt maken. Kijk voor de gehele speelgoedcollectie op www.roelspeelgoed.nl.

www.roelspeelgoed.nl

trots op STAPHORST - 03.2015 | 29


S t i c h t i n g A d u l l a m b i e dt d ag b e s t e d i n g o p e i g e n d i e r e n w e i d e

Welkom in de harmonische H e t R o d e N e u s b e e r tj e k l au t e r t i n d e to p va n d e n ag e b o ot s t e k l i m b o o m e n s t r e k t z i c h m e t e e n h a n d j e tot h e t u i t e r s t e u i t n a a r z i j n v e r zo r g e r . D e d e e l n e m e r va n h e t zo r g p r o j e c t S a m e n Zo r e i k t h e t n e u s b e e r tj e i n p r e c i e s d e z e l f d e h o u d i n g e e n v e r s n a p e r i n g a a n . A l s i n e e n s p o n ta n e pa s d e d e u x va n m e n s e n n at u u r . H a r m o n i e e n w e d e r z i j d s r e s p e c t z i j n d a n o o k d e s l e u t e lw o o r d e n i n d i e r e n w e i d e S a m e n Zo a a n d e A d m i r a a l W. G . va n N e s s t r a at.

30 | trots op STAPHORST - 03.2015


dierenweide

dierenwereld van SamenZo

Ooit was op dit terrein het gemeentelijke hertenkampje te vinden. Bevolkt door een paar herten, geiten en kippen en omheind door hekken met prikkeldraad, verkommerde het hertenkamp tot een weinig aantrekkelijk en uitgesproken ontoegankelijke plek. ‘Kunnen jullie er iets mee?’, vroeg de gemeente Staphorst destijds aan de huidige eigenaar Stichting Adullam. De vraag was niet aan dovemansoren gericht. De zorgstichting zag in de kale weide een duurzaam dagbestedingsproject voor haar cliënten. Een uitstekende manier om mensen met een verstandelijke beperking volop mee te laten doen in de Staphorster samenleving. Behalve de veertien deelnemers is in dierenweide SamenZo een enthousiaste groep Staphorster vrijwilligers actief.

deelnemers voelen de dieren misschien wel aan. Niemand voert iets in zijn schild.’ De gedachte leeft binnen SamenZo dat verdieping in de natuur nog respect afdwingt voor Gods schepping. Stichting Adullam gehandicaptenzorg biedt zorg -en dienstverlening aan volwassenen en kinderen met een verstandelijke en eventueel een lichamelijke beperking. De stichting wil op principiële en professionele wijze identiteitsgebonden, kwalitatief goede zorg -en dienstverlening bieden in alle fasen van het leven. De identiteit van de stichting is gegrond op Gods Woord en gereformeerde belijdenisgeschriften. Den Besten: ‘Wat thuis bij de deelnemers gebruikelijk is, respecteert Stichting Adullam ten volle. We beginnen ’s morgens met een kringgebed en een bijbelvertelling.’

Prinses

Duiven

In 2010 werd de kinderboerderij geopend door Prinses Annette. Twee jaar later gingen grond en opstallen officieel over in handen van de zorgstichting. Inmiddels is dierenweide SamenZo een begrip bij gezinnen en scholen in Staphorst. Een educatief bezoekje met de klas of een gezellig wandelingetje met de hele familie: Aan het einde van de afgelopen winter zette SamenZo de imponerende houten poort al weer wagenwijd open voor publiek. Er valt dan ook veel te beleven en van alles te ontdekken in het dierenparadijsje. Deelnemers leiden de bezoekers graag rond en vertellen dan honderduit over de monniksparkieten, de alpaca’s, de nandoes, walibi’s en Schotse Hooglanders. Maar ook de pony’s en het hangbuikwijn krijgen de liefdevolle aandacht van de deelnemers en de vrijwilligers. De dieren en de cliënten kunnen het opvallend goed met elkaar vinden, zo beaamt coördinator Dick den Besten van Stichting Adullam. ‘Ook schuwe dieren kruipen uit hun schulp. De onbevangenheid van de

Respect voor de schepping betekent volgens de stichting ook duurzaam handelen. Voor de afrasteringen en beschoeïingen bijvoorbeeld, wordt geen tropisch hardhout gebruikt. ‘De deelnemers zijn gebaat bij duidelijkheid, regelmaat en aandachtige begeleiding,’ verklaart de coördinator. ‘Dus lekker buiten werken met een heldere dagindeling. Een foto van de deelnemer hangt elke werkdag bij het plaatje van het dier dat hij of zij die dag verzorgt. ‘Ouders zijn niet zelden verbaasd over hoe zelfstandig hun kind zich ontwikkelt in dierenweide SamenZo.’ De witte duiven op de til fladderen weg als een gemoedelijke deelnemer een gast van Stichting Adullam uitgeleide doet en uitbundig blijft zwaaien. Soms worden ze verhuurd als bruidsduiven voor een huwelijksceremonie bij het gemeentehuis. Altijd keren de gevleugelde vredebrengers weer terug naar de harmonische dierenwereld van SamenZo.

trots op STAPHORST - 03.2015 | 31


beauty& fashion

Lente om je pols!

Tegenwoordig zie je steeds meer polsjes vol met armbandjes. Van subtiele vriendschapsarmbandjes tot grote armbanden met studs, een versierde pols is helemaal hot! Het leuke is dat alles mag! Van honderden kleurtjes, waarbij pastel tinten de favoriet zijn, tot simpel zilver. Zoek je een leuke combi en wil je keuze? Kijk dan eens bij JennCollier….aan armbandjes geen gebrek. Wedden dat jij met je ‘polsje vol’ naar huis gaat! JennCollier

vrolijke voorjaarsmode voor de vrouwen: S. Oliver denim Tom Tailor Anna Scott Superstition Smashed Lemon

voor de mannen: S. Oliver denim Tom Tailor No Excess Noize Culture

Ook hebben wij voor mannen en vrouwen de schoenencollectie van S. Oliver. Switchmode voor hem en haar. www.switchmode.nl

32 | trots op STAPHORST - 03.2015


b a s e b a l l j ac k s e n s p i j k e r s to f Ook dit seizoen kun je weer in stijl de straat over. Name It combineerde twee te gekke trends in één jas: baseball jacks en spijkerstof. Dit super hippe jasje van Limited by Name It hebben wij gespot bij Kindermodeblog en is ook bij ons in de winkel te verkrijgbaar. Wido fashion

m o d i e u z e ta s s e n & schoenen Naast onze mooie modemerken verkopen wij ook betaalbare Laarsjes en schoenen van de trendy merken Marco Tozzi en Fabs. Ook nieuw in onze collectie zijn de modieuze tassen van het merk Gluca. www.hilleenmode.nl

j e a n s w e a r at t i t u d e Object is een Scandinavie’s product met een eigen modische en pittige stijl. Ze worden geinspireerd door de commerciele underground en de tweedehandslook. Het merk is herkenbaar aan de delicate stoffen, genaaide details of applicaties en de karakteristieke Object statements. Het heeft een stoere jeanswear attitude. www.jo-fashion.nl

trots op STAPHORST - 03.2015 | 33


oie sieraden en de

Frisse kleuren, mo

Voor je complete nieuwe outfit:

KLAAR VOOR HET

Sierraden

VOORJAAR

bundig en exclusief Sieraden Trendy, uit lvol en uniek Tassen Praktisch, stij s en goede kwaliteit Shawls Mooie dessin net even anders Mode Eigentijds en

Kleding Schoenen

nieuwste trends

, parkeren en bezoek onze winkel Benieuwd? Kom langs ond! pav koo dag der don op gratis voor de deur en

Riemen Shawls

Nieuw

den

Energetix magneetsiera

Bergerslag 2a Staphorst - Langestraat 9 Genemuiden

34 | trots op STAPHORST - 03.2015

Gemeenteweg 73 a | Staphorst | www.jenncollier.nl


Prachtig

WONEN

H u l s a r c h i t e c t e n l a at o p d r ac h tg e v e r t r ot s z i j n o p h u n w o n i n g Binnen Staphorst en Rouveen heeft Huls architecten een groot aantal nieuwbouw en renovaties met passie weten te voltooien. Deze passie ziet men terug in de ambacht van het toepassen van materiaal keuzes die bij het pand en de omgeving passen. De beelden bij dit artikel laten een ontwerp zien waar met een klassieke vormentaal een eigentijdse woning is ontworpen. Het gaat om een zogenaamde ‘inbreidingslocatie’ aan het Jan Arendsland. De woning is geheel opmaat ontworpen en elk detail is met de opdrachtgever samen besproken en bedacht. Door goed naar de opdrachtgever te luisteren, gecombineerd met gedegen vakkenis, ontstaat er een prachtig ontwerp. Naast nieuwbouw blaast Huls architecten ook bestaande woningen nieuw leven in met behoud van sfeer, uitstraling en monumentale wetgeving. Tijdens het ontwerpen wordt er zorgvuldig gekeken hoe al deze elementen gecombineerd kunnen worden met de woonwensen binnen de huidige maatstaven en wordt het ontwerp en plan van aanpak hierop afgestemd. Huls architecten zorgt dat het ontwerp, uw woning wordt. Woningen nieuw ontwerpen, verbeteren of vergroten ligt eerder binnen handbereik dan men denkt. Huls architecten denkt graag met u mee en kan met maatwerk, binnen een gesteld budget, uw droomwensen vorm geven. Huls Architecten | Bergerslag 3 | 7951 DR Staphorst | www.hulsarchitecten.nl

trots op STAPHORST - 03.2015 | 35


m e n s e l i j k i n z e t b e l a n g r i j k e r d a n g e d ac h t

Het is de cultuur die de

36 | trots op STAPHORST - 03.2015


MENSEN pecialiteite ass n Ka

nd

W

Ge

zo

e r ke n

Rouv ee n

kaas kleurt

S ame

n

Ben Wevers, directeur Rouveen Kaasspecialiteiten

Wa a r i s e e n z u i v e l fa b r i e k i n kaasspecialiteiten goed in? In h e t p r o d u c e r e n va n m e e r d a n 2 0 0 verschillende kaasspecialiteiten. Maar meer dan de gemiddelde w e r kg e v e r z i j n z i j g o e d i n h e t o n d e r k e n n e n va n h e t b e l a n g va n d e m e n s e l i j k e i n z e t wat t e n g r o n d s l ag ligt aan elk productieproces, beter gezegd: aan onze hele samenleving. Bij Rouveen Kaasspecialiteiten b e g r i j p e n z e d at. Rouveen Kaasspecialiteiten blijkt in praktijk een schoolvoorbeeld voor zelfs de overheid. Niet voor niets zijn juist zij uitgekozen als pilotbedrijf voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het project ‘Duurzame Inzetbaarheid’. Ben Wevers, directeur van de zuivelcoöperatie, vertelt: “Negen jaar geleden zijn wij begonnen met wat nu officieel het Preventief Medisch Onderzoek heet via een huisartsenpraktijk. Medewerkers mochten hier net als de dag van vandaag vrijwillig aan meedoen. Dat punt zou je kunnen zien als het begin van ons project Gezond SamenWerken.” ‘Drie jaar geleden kwam uit de totaalscore van het PMO naar voren dat er medewerkers waren met overgewicht. Daar hebben we op ingespeeld door voedingsadviseuse Petra Altenburg aan ons bedrijf te verbinden’ vertelt HR-manager Irene Doosje: “zij begeleidt naar behoefte van de medewerkers individuele wensen op het gebied van levensstijl, wat een aanwinst is voor de gezondheid van onze mensen. Het belang van een goede gezondheid wordt inmiddels als heel normaal beschouwd. Bij de onlangs gehouden PMO’s is een opkomst van 100% geweest, terwijl deze gehouden worden op basis van vrijwilligheid.” In het project Gezond SamenWerken gaat Rouveen Kaasspecialiteiten verder dan alleen het PMO. Er is aandacht voor duurzame inzetbaarheid, gezondheid en het welbevinden van

de medewerkers. Met regelmaat worden er activiteiten aangeboden als bijvoorbeeld: ‘Stoptober’ (project ‘stoppen met roken’), ‘Test je werkstress’, hardloopclinics, slaapworkshops voor medewerkers met onregelmatige werktijden en er wordt meegedaan aan de ‘vier mijl van Zwolle’. Verder is het heel bijzonder dat de nieuwe wet ‘WKR’ (werkkostenregeling) bij het bedrijf bestaat uit een persoonlijk budget, wat activeert tot bewegen. In dit persoonlijke budget kunnen medewerkers hun abonnement op de sportschool, vergoeding voor een sportclub of zelfs de factuur van nieuwe sportschoenen declareren. Gezond SamenWerken gaat verder dan de werkvloer. Rouveen Kaasspecialiteiten heeft ruim een jaar geleden een voorstel bij gemeente Staphorst ingediend om alle vrachtverkeer van de Oude Rijksweg te weren door aan de achterzijde van het bedrijf een ontsluiting te maken. De reden waarom de zuivelfabriek dit wenst, is niet alleen uit behoud van de recent gerenoveerde Oude Rijksweg, die bestaat uit klinkers, maar zal tevens het woongenot en het belangrijkste, de verkeersveiligheid, enorm laten toenemen. “We gaan daar samen met Gemeente Staphorst voortvarend mee aan de slag. Wat ons betreft bereiken we die mijlpaal dit jaar nog”, aldus Ben Wevers. Dit idee past in het sociale karakter dat Rouveen Kaasspecialiteiten wil naleven. Hun motto ‘Het is de cultuur die de kaas kleurt’ is terug te vinden in het ruime productassortiment en de langdurige dienstverbanden die het bedrijf met haar medewerkers kent.

trots op STAPHORST - 03.2015 | 37


I.C.C. Staphorst

Naoberschap K a n s e n c r e ë r e n i n o n d e r n e m e n d S ta p h o r s t, d at i s wat d e I n d u s t r i ë l e Co n tac t C lu b m e t h e t p r o j e c t ‘O n d e r n e m e n d N ao b e r s c h a p ’ teweeg wil brengen. Doel: Samen werken a a n m e e r w e r k u i t S ta p h o r s t. De Kamer van Koophandel heeft aan de I.C.C. Staphorst gevraagd of er in de gemeente Staphorst behoefte is aan Ondernemend Naoberschap. Daarmee wordt een betere samenwerking tussen de bedrijven onderling en tussen de bedrijven en de gemeente bedoeld, meer contact, inkoop en afzet binnen de gemeente (en daarbuiten.) Na een behoefteonderzoek namens de KvK en I.C.C. Staphorst is het project ‘Ondernemend Naoberschap’ in het leven geroepen. De plannen van de projectgroep en doelstellingen vindt u hieronder: Thema’s De conclusies/suggesties uit het onderzoek worden hieronder uitgewerkt. De bedoeling is ze als aparte activiteiten of projecten op te zetten. Tussen de thema’s worden nadrukkelijk verbanden gelegd en personen kunnen bij meerdere projecten/activiteiten betrokken zijn. De uitwerking hieronder is vooral bedoeld om richting te geven. Op een later ogenblik worden de plannen per activiteit verder uitgewerkt. Daar waar al projecten lopen, zoals de ontwikkeling van een streekschool, vindt afstemming plaats of worden activiteiten geïntegreerd. Algemeen doel Verbetering en versterken van de samenwerking tussen bedrijven onderling en de gemeentelijke dienstverlening door intensiveren van de samenwerking tussen onder andere ondernemersorganisatie ICC en gemeente Staphorst en kennisdeling tussen bedrijven onderling op het gebied van activiteiten, producten, samenwerking en arbeid. Duur van de pilot De samenwerkingsperiode is in eerste instantie 1 jaar. Gedurende de pilot zal I.C.C. geen onderscheid maken in de uitvoering van het traject tussen leden en niet-leden. Thema’s: Informatievoorziening Bedrijven geven in het onderzoek aan voldoende van een ander te weten, maar denken dat een ander bedrijf onvoldoende van hen weet. De informatievoorziening over producten en diensten verbeteren door middel van online communicatie via de website van de I.C.C.

38 | trots op STAPHORST - 03.2015

Uitvoering Betere informatievoorziening onderling stimuleren. Vindbaarheid vergroten via nieuwe website met kwalitatieve informatie over de kansen die het bedrijf zelf ziet voor ander en in samenwerking met andere bedrijven in Staphorst. Een bedrijvenen dienstenlijst met verwijzingen naar website en contactgegevens van bedrijven binnen de gemeentegrenzen. Contacten onderling Kennisdelen, netwerken, samenwerken valt en staat met het leren kennen van – en kennisoverdracht door de bedrijven. Daarnaast moeten we de gunfactor ook in ogenschouw nemen. Bedrijfsbezoeken, speeddaten, presentaties. Niet alleen door de directeur / eigenaar en/of commercieel medewerker maar ook medewerkers betrekken in een kijkje achter de schermen van een bedrijf. Uitvoering Aan de hand van de behoeften van de bedrijven gerichte afspraken maken gedurende een jaar. Welke bedrijven willen hun bedrijf openstellen voor een bezoek. Een bezoek kan worden gecombineerd met een presentatie van een ander bedrijf of een speeddate sessie tussen de bezoekers onderling. Doel is om vanaf april 2014 één keer in de maand gedurende een jaar te faciliteren hierin vanuit de I.C.C. Inspelen op de toekomst Gemeente Staphorst heeft zich twee jaar geleden aangesloten bij het werkgeversplatform Meppel. Samen met andere partijen streven beide gemeenten naar het plaatsen van meer werkzoekenden op reguliere banen en betere aansluiting van het onderwijs op de behoeften van het bedrijfsleven. Derde doelstelling is het vergroten en verstevigen van de regionale kenniseconomie. Het voorziet in optimale aansluiting tussen bedrijfsleven, onderwijs en arbeidsmarkt. Uitvoering Monitoring voortgang van deze ontwikkeling en ondersteuning waar nodig. Informatievoorziening naar de bedrijven en jongeren en in de toekomst zichtbaar maken van de jongeren die uit deze opleidingen klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Meer informatie Wenst u meer informatie over Naoberschap kunt u contact opnemen met één van de projectgroepleden: Henk Bouman | m 06 1060 09 75 Bert Kuijers | m 06 1432 04 58 Hennie Luten | m 06 1400 40 39

www.iccstaphorst.nl/naoberschap


Kiprestaurant

uit eten

de Piri Piri E e n g e wa ag d e s lo g a n o m h e t b e s t e k i p r e s tau r a n t va n N e d e r l a n d t e z i j n , maar tegelijk een mooi doel en een heel d u i d e l i j k e b e lo f t e a a n d e g a s t, a l d u s b e d r i j f s l e i d e r R u tg e r R e i n t s . “Na onze doorstart in februari 2014 wilden we het heel anders aanpakken. De nadruk ligt nu veel meer op kwaliteit en de presentatie van onze gerechten; met verse ingrediënten en natuurlijk huisgemaakt.” En dat wordt gemerkt en gewaardeerd door de gasten. Reints vervolgt: “Natuurlijk was het in het begin wennen voor een ieder, maar al onze gerechten en onze nieuwe huisstijl zijn positief ontvangen door onze gasten. We merken dat de Piri Piri een tweede kans wordt gegund”. Gasten kunnen bij de Piri Piri nog steeds te-

recht voor de meest uiteenlopende kipgerechten. Van de pittige huisspecialiteit Piri Piri tot klassiekers als kipsaté. De website en het menu van het kiprestaurant uit Rouveen nodigt de gasten zeker uit om langs te gaan, er is een ruime keus in het aanbod: “We blijven trouw aan onze specialiteit, en onze uitdaging is elke dag weer opnieuw de gasten te verwennen met kwaliteit en heerlijke bereiding. We zijn geen fastfoodrestaurant maar het beste kiprestaurant van Nederland, en we nodigen iedereen uit om dat te beleven!”

trots op STAPHORST - 03.2015 | 39


Rubriek

b i n n e n k i j k e n i n s ta p h o r s t - g e m e e n t e w e g 1 3 7 s ta p h o r s t

Rijksmonument nr. 34206 / Staphorster type

Tot in de details bewaard voor anno nu... i n e l k e e d i t i e va n T r ot s o p s ta p h o r s t k u n t u b i n n e n k i j k e n b i j d e p r ac h t i g s t e w o n i n g e n i n S ta p h o r s t e n o m g e v i n g . W e n e m e n u m e e i n p r ac h t i g l a n d e l i j k g e l e g e n w o n i n g e n tot a a n m o n u m e n ta l e d o r p s b o e r d e r i j e n m e t e e n b i j zo n d e r e g e s c h i e d e n i s . In dit artikel bent u te gast bij een prachtige boerderij aan de Gemeenteweg. Daar waar vele panden staan met een lang verhaal die diep terug gaan in de vorige eeuw. De boerderij aan de Gemeenteweg 137 is één van de oudste boerderijen van Staphorst. Het is uniek dat zoveel oorspronkelijke details nog aanwezig zijn. Graag nemen we u mee in dit beeldverslag om een kijkje te nemen bij deze boerderij, dit unieke rijksmonument in Staphorst en laat u meevoeren naar ver vervlogen tijden en herinneringen. De voorkamer is zeer goed bewaard gebleven, wat te zien is aan het handgeschilderde houtwerk. De muren zijn voorzien van kenmerkende Staphorster tegeltjes tot aan het “rode” plafond. De bedstedes zijn allemaal nog aanwezig en zoals kenmerkend bij dit soort boerderijen, is deze ook voorzien van een houten schoorsteen. Een ander mooi detail wat bewaard is gebleven is het kenmerkende “zandhuisje”. Daar werd vroeger zand in bewaard, waar men de woonkamer mee kon bezanden van schoon scherp zand. 40 | trots op STAPHORST - 03.2015


WONEN Deze unieke boerderij wordt te koop aangeboden via Boertjes Makelaardij. U kunt een afspraak maken voor bezichtiging, of kijk voor meer informatie over de boerderij op: www.funda.nl. Boertjes Makelaardij Staphorst Boertjes Makelaardij is een bekend begrip in Staphorst. Het kantoor viert dit jaar zijn 70 jarig bestaan. De 3e generatie is inmiddels werkzaam binnen het kantoor. Daarmee kunnen we gerust stellen dat Boertjes Makelaardij met zeer veel ervaring de all-round deskundige is op het gebied van particuliere, bedrijfsmatige en agrarische makelaardij en hypotheken. www.boertjes.nl

trots op STAPHORST - 03.2015 | 41


P e u g e ot T e c h n o lo g i e : 2 0 8 HY b r i d A i r 2 L co n c e p tc a r

50 km op 1 liter

De PureTech 3-cilinder benzinemotoren: zuinig en soepel D a n k z i j e e n i n n o vat i e v e a a n pa k h e e f t P EUGEOT e e n pa s k l a a r a n t w o o r d o p d e s t r e n g e e i s e n o p h e t g e b i e d va n h e t m i l i e u. M e t d e n i e u w e E u r o 6 b e n z i n e - e n d i e s e l m oto r e n b e h o r e n d e d i v e r s e P EUGEOT - m o d e l l e n tot e e n va n b e s t e i n h u n s e g m e n t. Wat o pva lt, i s d at d e z e au to ’s n i e t a l l e e n s c h o n e r z i j n g e w o r d e n m a a r t e g e l i j k e r t i j d o o k h e t r i j p l e z i e r b i e d e n d at m e n va n P EUGEOT g e w e n d i s .

Versie

zonder turbo 1.0 PureTech 1.2 PureTech

68 pk/50 kW en 95 Nm 82 pk/60 kW en 118 Nm

CO2-uitstoot 99 g/km CO2-uitstoot 95 g/km

leverbaar in de PEUGEOT 208; leverbaar in de PEUGEOT 108, 208 en 2008;

Geproduceerd in Trémery (Frankrijk), geïntroduceerd in 2012 in de PEUGEOT 208.

met een turbo en directe inspuiting 1.2 PureTech S&S 110 pk/81 kW en 205 Nm 1.2 PureTech S&S 130 pk/96 kW en 230 Nm

CO2-uitstoot 105 g/km CO2-uitstoot 107 g/km

Geproduceerd in Douvrin (Frankrijk), geïntroduceerd in april 2014 als 130 pk in de PEUGEOT 308. 42 | trots op STAPHORST - 03.2015

leverbaar in de PEUGEOT 308; leverbaar in de PEUGEOT 308;


auto

Vergelijking met 4-cilinders vorige generatie Minder gewicht 20 - 25 kg minder; Minder wrijving 30 % minder; Lager verbruik/minder CO2-uitstoot  25 % minder bij atmosferische motor, 21 % minder bij de turbo.

tekst: autopalace, meppel - Foto: peugeot

Om het verbruik te beperken tot 2,0 l/100 km hebben de ingenieurs van PEUGEOT gebruik gemaakt van vele uiteenlopende technologieën, afkomstig uit de autosport of het exclusieve topsegment. Daarbij hebben ze zich geconcentreerd op technologieën die in de huidige bestaande fabrieken op grote schaal toegepast zouden kunnen worden. Maar het terugdringen van het brandstofverbruik mocht op geen enkele wijze ten koste gaan van de kwaliteiten van de auto, zoals styling en rijeigenschappen.

Slechts 860 kg De standaard PEUGEOT 208 is voor een groot deel van staal gemaakt, zowel voor de structuur als in het interieur. Bij een volumetrische massa van 7.850 kg/m3 biedt het gebruik van alternatieve materialen zoals composiet of aluminium grote voordelen. Deze materialen hebben een veel lagere massa, koolstofcomposiet ongeveer 1.200 kg/m3 en aluminium ongeveer 2.700 kg/m3. Toch is het niet mogelijk om al het staal systematisch te vervangen door aluminium. Er moet immers ook rekening gehouden worden met de mechanische eigenschappen en de kosten van het materiaal. Het concept van een auto gemaakt van verschillende materialen vormt een geweldige uitdaging. Doel is om de juiste combinatie van staal/aluminium/composiet te vinden en nieuwe assemblagetechnieken te ontwikkelen. Dat is een van de belangrijkste pijlers van dit project.

torderen. De binnenplaat is op de vlakke delen extra verstevigd door de richting van de koolstofvezels af te stemmen op de krachten die op de klep worden uitgeoefend. Door de sterkte en het lage gewicht kon één van de gasdempers van de achterklep vervallen, waardoor extra gewicht bespaard kon worden. Door het aanbrengen van een groef in de binnenplaat is er ruimte voor elektrische bedrading en zijn er minder klemmetjes nodig. Voor de flanken, de schermen, de portieren en het dak werd op soortgelijke wijze gebruik gemaakt van koolstofvezels, net als voor de schroefveren. Voor deze laatste geldt dat het gebruik van koolstof een gunstige invloed heeft op de rijeigenschappen vanwege het lagere onafgeveerde gewicht. Het voorste subframe en de langsdragers zijn gemaakt van aluminium, een sterk en corrosiebestendig materiaal. Het is stabiel aan de lucht dankzij een dun en gesloten oxidelaagje op het oppervlak. Dit voorkomt aantasting van het materiaal meer naar binnen toe. Bovendien veranderen de mechanische eigenschappen van aluminium niet bij het recyclen. Toch is de vermindering van het gewicht niet alleen een resultaat van het gebruik van nieuwe materialen, ook alle bestaande onderdelen werden nog eens grondig bekeken. Zo is de wanddikte van de roestvrijstalen uitlaat aangepast, wat alleen al een besparing van 20 % opleverde.

unieke rijervaring en een laag verbruik De stalen structuur staat op een composiet bodemplaat die de bij een aanrijding vrijkomende energie kan absorberen. De bodemplaat bestaat uit 3 afzonderlijke delen die met een thermohardende kunststof aan elkaar gelijmd zijn. Het geheel werd vervolgens in een bad ondergedompeld voor een kataforesebehandeling. De sterkte van composietmateriaal wordt ook gebruikt om bepaalde delen te vereenvoudigen. Zo bestaat de achterklep uit een buitenkant en een binnenplaat met een dikte van 1,5 mm die voorkomt dat de klep kan

De standaard 208 heeft een 1.2 PureTech 82 benzinemotor gekoppeld aan een handgeschakelde 5-versnellingsbak. Deze aandrijfunit is bij de 208 HYbrid Air 2L conceptcar vervangen door een hybride-aandrijving (benzine/perslucht). De HYbrid Air-technologie combineert twee vormen van energie voor een optimaal rendement onder verschillende omstandigheden. Zo kan de perslucht de benzinemotor assisteren of zelfs vervangen, voor de optimale aandrijving in elke fase: bij het wegrijden en tijdens het accelereren.

trots op STAPHORST - 03.2015 | 43


column

Zweedse klompen en een stropdas!

E e l k e l a p - ya r d e n u i t va a r t zo r g

Dat de service en nazorg van een uitvaartverzorger soms heel ver gaat, blijkt wel uit onderstaand verhaal. We kregen een melding van overlijden van een oude mevrouw van 92 jaar. Ze woonde op een boerderij midden in het veld. Aangekomen op het adres raakte ik in gesprek met de familie en merkte al snel dat uiterlijk vertoon aan hen niet was besteed. “Doe maar gewoon, we zijn eenvoudige boerenmensen” was het motto. Prachtig om te zien hoe deze mensen dicht bij de natuur leven. Het overlijden van moeder was dan ook de natuurlijke gang. Moeder woonde met haar vrijgezelle zoon en haar vrijgezelle broer op de boerderij. Ze werd netjes thuis opgebaard. Op de dag van de uitvaart waren we op tijd aanwezig om moeder over te brengen naar de kerk, waar de afscheidsdienst plaats vond. De zoon kwam tevoorschijn, keurig in pak. Ik bekeek hem van top tot teen. Mijn blik bleef hangen op zijn zwarte Zweedse klompen waaraan je duidelijk kon zien dat hij die ook gebruikte in de stal. Ik keek ernaar en vroeg hem of hij zó mee wilde naar de kerk. ‘Jazeker’, zei hij, ‘waarom niet?’ Ik vroeg hem of zijn moeder dit netjes zou hebben gevonden waarop hij me verbaasd aankeek en even geen antwoord wist. ‘Is het niet beter dat je nette schoenen aantrekt?’ vroeg ik hem. ‘Als dat moet, dan doe ik dat’, zei hij schoorvoetend. Even later kwam hij met keurige zwarte schoenen opnieuw tevoorschijn en had bovendien een stropdas meegenomen. Hij probeerde de stropdas te strikken maar zijn handen waren dat kennelijk niet gewend. Hij kreeg het niet voor elkaar waarop ik aanbood dit over te nemen. Wij zijn immers gewend aan het dagelijks strikken van onze eigen stropdas. Keurig netjes stond hij even later klaar voor vertrek. Een jaar na de uitvaart kreeg ik een telefoontje. De zoon vroeg of ik zijn stropdas kon komen strikken want hij moest naar een bruiloft. De columns van Eelke en zijn collega’s zijn gebundeld

Deze zoon herinnerde ik mij nog goed en met een glimlach reed ik op-

in een boekje, “Bijzondere verhalen over afscheid”

nieuw naar de boerderij. Blij dat ik, een jaar later, nog iets voor hem kon

Deze bundel kunt u gratis bestellen door een email

betekenen.

met uw adresgegevens te zenden aan bedrijfsbureau.zwolle@yarden.nl 44 | trots op STAPHORST - 03.2015

Iedere uitvaart uniek!


NATUUR

Wieden wa n d e l i n g d o o r d e

Nationaal Park Weerribben-Wieden is het grootste laagveenmoeras van West-Europa. Dit waterrijke natuurgebied in de Kop van Overijssel is een oase van rust en ruimte. Je vindt hier plassen en sloten, uitgestrekte rietlanden, hooilanden vol bloemen en dichtbegroeide moerasbossen.

Kiersche Wijdepad (5 km) ook te combineren met het Veenweidepad (2 of 4 km) Deze wandelroute is genoemd naar eendenkooi de Kiersche Wijde. Trek je wandelschoenen aan en struin langs trekgaten, bosjes en open water. Een geweldige manier om De Wieden te beleven! De wandeling start op de parkeerplaats aan de Lozedijk voorbij de hoge brug in Wanneperveen. (vanaf Meppel de N375 richting Zwartsluis/Giethoorn, na 2e rotonde bij Doosje rechtsaf richting Wanneperveen, de Lozedijk op) Volg de gele routepaaltjes. Honden zijn niet toegestaan.

trots op STAPHORST - 03.2015 | 45


46 | trots op STAPHORST - 03.2015


De redactie van Trots op Staphorst vroeg proffesionele fotografen uit Staphorst e.o. om via hun foto’s te laten zien waar ze trots op zijn... Trots op Staphorst.

trots in beeld

S ta p h o r s t D o o r d e l e n s va n

Marijke Ripke ‘ D e v e e l k l e u r i g h e i d va n s ta p h o r s t i s b e e l d...’

trots op STAPHORST - 03.2015 | 47


Rubriek

b i n n e n k i j k e n i n s ta p h o r s t e . o. - Va a r t w e g 2 3 , s ta p h o r s t

Vrij wonen i n e l k e e d i t i e va n T r ot s o p s ta p h o r s t k u n t u b i n n e n k i j k e n i n d e p r ac h t i g s t e w o n i n g e n i n S ta p h o r s t e n o m g e v i n g . W e n e m e n u m e e i n p r ac h t i g l a n d e l i j k g e l e g e n w o n i n g e n tot a a n m o n u m e n ta l e d o r p s b o e r d e r i j e n m e t e e n b i j zo n d e r e geschiedenis.

48 | trots op STAPHORST - 03.2015


Wonen WONEN hetbuitengebied buitengebiedvan vanStapmeppel, Ininhet aan het reestdal gelegen, schithorst, aan het Reestdal gelegen, terend landhuis op maar liefst schitterend landhuis op maar 3.106 m2 grond. liefst 3.106 m2 grond. vanafde deVaartweg vaartwegrijdt rijdtuuvia viade de– – Vanaf bijna sprookjesachtige oprijlaan bijna sprookjesachtige - oprijlaan naarde dewoning. woning. naar vanuit de diversevertrekken vertrekken Vanuit de diverse heeft u schitterende vergezichten heeft u schitterende vergezichten over bijvoorbeeld de weilanden over bijvoorbeeld de weilanden in het reestgebied. in het Reestgebied. meerinformatie informatieover overde dewoning: woning: Meer www.vanditshuizen.nl www.vanditshuizen.nl

trots op meppel- 03.2015 - 10.2014 | | 49 47 trots op STAPHORST


Kleding, schoenen en accessoires voor running, indoor, fitness, voetbal en wandelen.

Kom genieten bij Stien Eten & meer..

Voor uw ideale schoen kan er een loopanalyse gemaakt worden, zodat u altijd met de perfecte schoen de deur uitloopt.

Stien staat voor ambachtelijk en puur eten, op creatieve grond bereiden wij de meest uiteenlopende gerechten. Van authentieke spare-ribs tot verse visgerechten, onze menukaart biedt voor ieder wat wils. Aandacht voor ingrediënten en de bereiding hiervan is uiterst belangrijk om een goed diner te serveren.

Eduard nodigt u dan ook uit om eens binnen te lopen “koffie staat klaar”. Openingstijden Dinsdag t/m vrijdag: 9.00-18.00 zaterdag: 9.00-17.00. Donderdagavond: koopavond

EduSport

Stien, eten & meer, Middenwolderweg 2, 7951 EC Staphorst Tel. 0522-468899, info@stien.nl

www.stien.nl

Gemeenteweg 55a

info@edu-sport.nl

7951 CE Staphorst

06 - 231 50 310

www.edu-sport.nl www.facebook.com/EduSportStaphorst Wij zijn geopend op: di. t/m vrij: 09.00 - 18.00 uur (do. koopavond) za. 09.00 - 17.00 uur

50 | trots op STAPHORST - 03.2015


SPEELGOED Ziet u uw dochter al wandelen achter deze poppenwagen?

p o pp e n wag e n tj e

van hout RoĂŤl B.V.

lo o p f i e t s j e

RoĂŤl B.V.

Zoekt u net dat ene loopfietsje op 2 wielen, waarop uw kind zijn of haar evenwicht leert te houden, waardoor ze bij de volgende stap zonder zijwieltjes gelijk kunnen fietsen.

trots op STAPHORST - 03.2015 | 51


Rubriek

c u lt u u r & ag e n d a

Wat gaan we doen vandaag? D ag j e o p s ta p i n d e o m g e v i n g , m a a r w e e t u n i e t wat ? T r ot s o p. . h e e f t v o o r u e e n a a n ta l m o g e l i j k h e d e n o p e e n r i j g e z e t wa a r u va n d a ag , m o r g e n , i n h e t w e e k e n d o f d e va k a n t i e n a a r to e k u n t g a a n . E e n av o n d j e w e g v o o r u z e l f, o f e e n u i t s ta pj e s a m e n m e t d e k i n d e r e n . D at a l l e s i n e i g e n o m g e v i n g ( D r e n t h e e n Ov e r i j s s e l ) .

Zaterdag 4 april 2015 Dedemsvaart Passion Dedemsvaart. Sinds een aantal jaren wordt de succesvolle landelijke versie van The Passion gemaakt. Op 4 april is er een regionale Passion georganiseerd door enthousiast en creatief Dedemsvaart. Met zang en toneel wordt het paasverhaal verteld op de ‘Vaart’ voor iedereen. Aan het water. Prijs: € 0.00

Gramsbergen Kofferbak en Bolderkar verkoop . Verkopen direct vanuit uw Auto Kofferbak en voor de Jeugd Bolderkar verkoop. Bezoekers Vrij Entree. Combibaan Gramsbergen. Reserveren verplicht. Openingstijden: 07:30 uur - 16:00 uur

Maandag 6 april 2015 Hardenberg Hardenberg Buiten. Hardenberg Buiten is een buitenactiviteitendag voor het gehele gezin en vindt plaats op de Oldemeijer in de boswachterij Hardenberg. Recreatieterrein de Oldemeijer. Prijs: € 0.00 Openingstijden: 10:00 uur - 16:00 uur

Zaterdag 11 april 2015 Ommen Inspiratiedag! Laat je deze dag inspireren door meditatief boetseren en een spie52 | trots op STAPHORST - 03.2015

gelwandeling. De reacties van de laatste groep deelnemers aan de belevingsdag is samengevat: “Waarom doen we ‘dit’ niet vaker?” “Dit is écht de tijd nemen voor jezelf!” Natuur Informatie Centrum Ommen, Bestmenermolen. Prijs: € 65,Openingstijden: 10:30 - 16:00

Zaterdag 18 april 2015 Hardenberg Straatmodeshow. Op deze zaterdag in april kan het winkelend publiek in Hardenberg weer genieten van diverse modeshows, georganiseerd door Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg. Prijs: € 0.00 Openingstijden: 11:00 uur - 17:00 uur

Hardenberg Koningsdagactiviteiten. Koningsdag activiteiten Spindepark / Brink /centrum 27 april 2015 09:30-17:00 uur Aubade - op het Spindeplein vanaf 9.30 uur Oranje Braderie - Brink/Hessenweg 9.00 tot 17.00 uur Koningsdagactiviteiten - in het centrum van 10.00 tot 19.00 uur Lokatie : Diverse plekken in het centrum Hardenberg Plaats : Hardenberg centrum. Prijs: € 0.00 Openingstijden: 09:30 uur - 17:00 uur

Ommen Koningsmaal. Op 27 april (koningsdag) is ons Terrasschip open voor een koningsmaal! Rederij Peters. Prijs: € 17,50 Reserveren verplicht. Openingstijden: 16:00 uur - 20:00 uur

Zaterdag 25 april 2015 Balkbrug Vlooienmarkt. Leuke markt voor snuffelaars en verzamelaars Diamanthal. Prijs: € 1.00 kinderen gratis Openingstijden: 0800 - 13:00

Maandag 27 april 2015 Dalfsen Oranjefeesten Dalfsen . Van vrijdag 24 tot en met maandag 27 april 2015 vinden in Dalfsen de jaarlijkse Oranjefeesten plaats. Prijs: € 0.00 Openingstijden: 08:00 - 00:00

Zaterdag 2 mei en zondag 3 mei 2015 Witharen Foto Expositie 10xkijken. In de Beeldentuin Witharen zal een foto expositie te zien zijn van de Fotoclub Ommen met het thema 10xkijken Beeldentuin Witharen. Prijs: € 0.00 Openingstijden: 11:00 uur - 17:00 uur


AGENDA

Woensdag 6 mei 2015 Hardenberg Kindervlooienmarkt. Gezellige kindervlooienmarkt in het centrum van Hardenberg centrum. Prijs: € 0.00 Openingstijden: 13:30 uur - 17:00 uur

Zaterdag 23 mei en zondag 24 mei 2015 Balkbrug Oldtimerfestival. Oldtimerfestival Balkbrug, 2 dagen vermaak voor hele gezin. Terrein naast de diamanthal. Voor meer informatie: www.oldtimersbalkbrug.nl

Zaterdag 9 mei 2015 Hardenberg

Maandag 25 mei 2015 Dedemsvaart

Ronde van Hardenberg. De ronde van Hardenberg is een jaarlijks terugkerend evenement georganiseerd door de wielervereniging Hardenberg. Een criterium door het hart van de thuisstad van de vereniging. marslanden. Prijs: € 0.00 Openingstijden: 18:00 uur - 22:00 uur

Dedemsvaart Natuurlijk. Een ongedwongen dagje uit met uw hele gezin? Kom op 2e pinksterdag 2015 naar festival Dedemsvaart Natuurlijk aan recreatieplas het Kotermeer in Dedemsvaart met verschillende activiteiten, recreatiemogelijkheden, muziek en lekker eten recreatieplas Kotermeerstal. Prijs: € 0.00 Openingstijden: 11:00 uur - 21:00 uur

Vrijdag 22 mei t/m maandag 25 mei 2015 Ommen Summer Fair 2015. Proef de geur van het groen en de sfeer van het oude. Geniet van talloze cadeau-ideëen, nieuwe tuininzichten en natuurlijk de trends van morgen. Landgoed ‘t Laer, Ommen.

Hardenberg Rommelmarkt 2e Pinksterdag De Boshoek Hardenberg. Jaarlijkse Rommelmarkt sportpark De Boshoek te Hardenberg Prijs: € 2.00 entree t/m 13 jaar gratis.

Zaterdag 30 mei 2015 Dalfsen Jazz aan de Vecht. Jazz aan de Vecht met o.a. Fay Claassen Hotel Mooirivier. Openingstijden: 20:30 uur. Kaarten / boeken via: www.jazzaandevecht.nl

Ommen Ommer Music Happening. Zaterdagavond 30 mei organiseert muziekvereniging Soli Deo Gloria (SDG) uit Ommen in multifunctioneel centrum de Carrousel de “Ommer Music Happening”. Multifunctioneel centrum de Carrousel. Prijs: € 12,50

Zaterdag 6 juni 2015 Hardenberg Vechtival De Koppel. Het Vechtival, aan de Vecht bij natuuractiviteitencentrum De Koppel, is een evenement voor iedereen die van natuur en buiten houdt. Natuuractiviteitencentrum De Koppel.

Vinkenbuurt Open dag Wolvarken Hoeve. Leuke dag om kennis te maken met het Wolvarken (Mangalica). Kom eens kijken, aaien en proeven op onze Wolvarken Hoeve. U bent van harte welkom van 10.00 tot 16.00 voor meer info: www.speelwerkplaats.nl

Zondag 14 juni 2015 Balkbrug Optreden Tuinkoor van De Kruidenhoeve. De 12 leden van het koor zingen voornamelijk 4 stemmig in de tuinen van De Kruidenhoeve. De Kruidenhoeve. Prijs: € 0.00 Openingstijden: 14:30 uur - 16:30 uur

trots op STAPHORST - 03.2015 | 53


Donderdag 25 juni en vrijdag 26 juni 2015 Hardenberg Oude Lenferink Ballonfestival . In de laatste week van juni vindt het kleurrijke Oude Lenferink Ballonfestival plaats op de uiterwaarden van de Vecht. Gedurende drie dagen zullen de meest bijzondere en exclusieve ballonnen opstijgen vanaf het feestterrein aan De Brink in Hardenberg. Uiterwaarden Vecht. Openingstijden: 19:00 uur - 23:00 uur

d o o r lo p e n d e ac t i v i t e i t e n e n t i p s v o o r e e n d ag j e u i t

Staphorst Diploma boerenhulp Boerderij Eben-Haezer Leuk voor kinderen, een actieve middag en begin van de avond met alle aspecten van het boer zijn op een modern melkveebedrijf. Onder begeleiding van de boer mag alles zelf gedaan worden, zoals de koeien uit de wei halen, kalfjes voeren, kippen eten geven, de koeien melken en rijden op de trekker. Een pure belevenis met voor de kinderen aansluitend de uitreiking van het Boerenhulpdiploma. www.boerderijebenhaezer.nl

IJhorst Sauna ’t Veentje Wat ooit begon als een privésauna is uitgegroeid tot een volwaardig resort voor rust en weldaad: Sauna ‘t Veentje is gelegen in de mooie bossen van het Reestdal. Bij het binnenkomen in het houten pand krijgt iedereen een thuisgevoel: de warme en bescheiden inrichting geeft een familiaire indruk. Geniet van de verschillende sauna’s of kies voor een heerlijke massage of pakking. Voor meer informatie: www.saunatveentje.nl

Dwingelderveld Kompasspeurtocht 8-11 jaar Leuke tocht voor kinderen van 8 tot en met 11 jaar. In de kompastocht leren ze niet alleen met en zonder kompas de richting te bepalen, maar krijgen de kinderen ook tips die in noodsituaties je leven kunnen redden. De speurtocht is te koop bij het bezoekerscentrum Dwingelderveld. www. natuurmonumenten.nl/activiteiten/kompasspeurtocht-8-11-jaar

Staphorst Stap voor stap door Staphorst - kinderroute Bronnen: www.uitmetkinderen.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.dagjeweg.nl

54 | trots op STAPHORST - 03.2015

Jantie en Jouk, nemen je mee door Staphorst en wijzen je de weg. Zij vertellen over het dorp waar zij geboren zijn en nog steeds wonen. Speciaal voor de kinderen

zijn zij gekleed in Staphorster Klederdracht. De route start bij de Tourist Info, en vervolgens wordt al speurend Staphorst verkend. De route is voor € 5,95 te koop bij de Tourist Info’s in het Vechtdal. www.vechtdaloverijssel.nl

Zwarte Mezenroute Kees de Zwarte Mees woont in de bossen van Staphorst en ontdekt graag samen met de kinderen (samen met ouders/verzorgers) al spelend, speurend en wandelend de bossen. Terwijl de kinderen met het opdrachtenboekje van Kees op pad gaan, kunnen de volwassenen genieten van de schitterende natuur in het bos en er alles over lezen op de informatiebordjes die in het bos staan. De Zwarte Mezenroute start bij recreatieplas de Zwarte Dennen. Het opdrachtenboekje is voor € 1,95 te koop bij de Tourist Info’s in het Vechtdal. www. vechtdaloverijssel.nl

Exposities & tentoonstelling Heden t/m 30 april Tuinieren met planten en dieren.. Een expositie over de natuur dichtbij huis met speciale aandacht voor egels en vlinders. Leuk voor jong en oud! Natuuractiviteitencentrum De Koppel, Hardenberg.

3 juni t/m 26 augustus Open Tuin en Keramiek. Landelijk gelegen tuin en handgemaakt keramiek Kloosterdijk 106 Beerzerveld, Beerzerveld.

2 april t/m 27 september Zomerexpositie Beeldentuin Witharen. Expositie van ruim 100 beelden in de beeldentuin, schilderijen, meubels en keramiek in galerie de schaapskooi en in het keramiekatelier. Beeldentuin Witharen, Witharen.

Drukkerij Museum Meppel U komt in het museum alles te weten over beeldtaal, kleur, papier, het schrift en de boekdrukkunst. Er wordt heel duidelijk getoond hoe de communicatie van de mens zich heeft ontwikkeld, van de eerste tekens van de oermens tot het fraaie handschrift van de monnik; de uitvinding van papier en later de boekdrukkunst. www.drukkerijmuseum-meppel.nl


trots op STAPHORST - 03.2015 | 55


Musea M u s e u m S ta p h o r s t – h e t c u lt u r e l e h a r t va n S ta p h o r s t

Ontdek het heden en verleden van Staphorst, wat een cultuur! Staphorst spreekt tot de verbeelding en dat komt zeker tot uiting in ‘Museum Staphorst’. Het museum is gevestigd in een traditioneel gebouwde boerderij, die op een typisch Staphorster manier is ingericht. Het woongedeelte bevindt zich nog in oude staat en in het gedeelte dat vroeger de stal was, vindt u een (wisselende) expositie waar streekdracht, sieraden en volkskunst tentoongesteld worden. En het wordt nog mooier! Op dit moment wordt er volop gebouwd, de ruwbouw is nu gereed en het gebouw is wind- en waterdicht. Er is begonnen met de tweede fase, de entree en museumwinkel. De bedoeling is dat deze voor aanvang van het zomerseizoen in gebruik genomen kan worden. Daarna zal er weer een beroep op vrijwilligers worden gedaan voor de afwerking zodat de verbouw leidt tot een ontvangstgebouw voor museum Staphorst. Hierin wil het museum groepen ontvangen voor verschillende culturele activiteiten voor bezoekers zowel van buiten Staphorst als de inwoners van de gemeente Staphorst. Van Museum Staphorst willen wij hiermee het culturele hart van Staphorst maken.

56 | trots op STAPHORST - 03.2015

Het pand is een fraai contrast met de traditionele bouwstijl van de boerderij waar het museum in gehuisvest is. Met deze bouwstijl zien we dat ontwikkelingen doorgaan in de tijd. Het museum biedt de bezoekers volop de gelegenheid om het cultuur- en kleurrijke heden en verleden van Staphorst te ontdekken met zijn streekdracht, sieraden, en volkskunst nemen hier een belangrijke plaats in. Naast een bezoek aan het museum zijn er meerdere activiteiten zoals o.a.de expositie van Stien Eelsingh, die loopt tot 1 november 2015, de klederdrachtshow op 22, 29 juli en 5 augustus, de dialectavond op 22 september, en de streekgerechtendag op 21 oktober. Ook kan men er terecht voor rondleidingen en kledingpresentaties. Koffie, thee en lunchmogelijkheden zijn aanwezig. Openingstijden; 1 april t/m 1 november dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur www.museumstaphorst.nl


trots op STAPHORST - 03.2015 | 57


58 | trots op STAPHORST - 03.2015


De redactie van Trots op Staphorst vroeg proffesionele fotografen uit Staphorst om hun foto en plekje te laten zien waar ze trots op zijn... Trots op Staphorst.

trots in beeld

s ta p h o r s t D o o r d e l e n s va n

Marijke Ripke

trots op STAPHORST - 03.2015 | 59


Het bedrijf Johan Huisman Kaas & Notenhandel is een ambulante handel. De hoofdzaak is dat wij vers brood en kaas bij de klanten bezorgen tevens hebben we verse zuivel en vers gebrande noten in ons assortiment. De kaas betrekken wij van CZ Rouveen Kaasspecialiteiten waar we terecht kunnen voor een gigantisch assortiment van kruidenkazen ,30+ kazen en natuurlijk jong of jong belegen kaas. Het brood wordt dagelijks vers aangeleverd door Bakkerij Slager ook voor gebak en Staphorster rolletjes doen wij een beroep op hen. Voor bedrijven en particulieren verzorgen wij kaaspakketjes in diverse prijscategorien voor relaties of verjaardagen e.d. , ook verzorgen we kerstpakketten voor bedrijven met daarin een uitgebreid versassortiment wat elk jaar weer erg op prijs word gesteld.

www.huismankaas.nl

MUZIEKLES? RIMSHOT MUZIEKSCHOLEN

MEPPEL ASSEN EMMELOORD • Koerier

NIEUW!!!

• Pakketdienst • Cargo • Opslag

PAKKETSHOP

• (e)Fulfilment • Maatwerk

voor Bedrijf en Particulier !!!

o e f le s ! G r a t is Pr

MUZIEKINSTRUMENT? RIMSHOT DRUM CENTRE

ZWOLLE

CTS Transport Weth. Timmermanstraat 5 7951 SH Staphorst 0522 460682 info@ctstransport.nl www.ctstransport.nl

WWW.RIMSHOT.NL 60 | trots op STAPHORST - 03.2015


UITJE

Uit eten Voor het hele gezin B i j w e g r e s tau r a n t – pa n n e n ko e k e n h u i s ‘ D e

L i c h t m i s’ k u n t u m e t u w h e l e g e z i n g e n i e t e n va n d e l e k k e r s t e pa n n e n ko e k e n . Va n e e n h e e r l i j k e pa n n e ko e k a pp e l - k a n e e l tot v e r r a s s e n d e ‘ H e r r i e ” pa n n e n ko e k , g e b a s e e r d o p h e t p r o g r a mm a h e r r i e i n d e k e u k e n . I e d e r e e n i s e r w e g va n !

Onze menukaart biedt voor elke smaak wat wils. Kiest u niet voor een van de pannekoeken, dan leggen wij u graag onze internationale menukaart voor met diverse streekgerechten of gerechten van de Grill. Voor uw persoonlijke feest staan wij graag voor u klaar met heerlijke amuses, koud en/of warm buffet maar ook een 4 gangen verrassings menu voor € 27,50 bestaat tot de mogelijkheden. Download nu de Lichtmis app waarmee u uw pannekoeken heel eenvoudig kunt bestellen en afhalen.

Voor de kinderen hebben we een leuke speelruimte ingericht waar ze gezellig en veilig kunnen spelen. En het hele jaar door is er een 3 gangen keuze menu voor slechts € 15,00 (wordt uitsluitend van maandag tot en met vrijdag geserveerd). Bij wegrestaurant – pannenkoekenhuis ‘De Lichtmis’ zijn u en uw kinderen er even helemaal uit. Kom langs en ervaar het zelf: Iedereen is weg van de Lichtmis. www.delichtmis.nl Download de Lichtmis app en regel alles voor jouw uitje online.

De lichtmis

tel. 0529-427229

Hermelenweg 190

info@delichtmis.nl

8028 PL Zwolle

www.delichtmis.nl

trots op STAPHORST - 03.2015 | 61


adressen onder handbereik

Anja Hagedoorn Fotografie Studio: Eikepage 21 7943 RV Meppel tel. 0522 - 44 36 75 mob. 06 -15 23 22 13 info@anjahagedoorn.nl www.anjahagedoorn.nl

Countus Achthoevenweg 28, 7951 SK Staphorst, tel. 0522 - 23 59 50 www.countus.nl

62 | trots op STAPHORST - 03.2015

Bloemenboetiek JARINA Prof. Blinkweg 4a Markt 4 7957 BC de Wijk 7951 HR Staphorst tel. 0522 441257 info@jarina.nl www.jarina.nl

Schoonheidssalon Chaydan JC van Andelweg 4e, 7951DT Staphorst tel. 0522 - 463941 info@schoonheidssalon-chyadan.nl www.schoonheidssalon-chaydan.nl


“Ik help u graag bij een goed afscheid.� Mijn naam is Eelke Lap, ik ben uitvaartverzorger voor Yarden in Staphorst e.o. Uit ervaring weet ik dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteun en inspireer ik u bij het organiseren van een begrafenis of crematie. U kunt mij bellen op 038 42 14 000. Yarden Uitvaartzorg Staphorst. Wilt u een overlijden melden? Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl Ook indien u niet of elders bent verzekerd.


DENIEUWE NIEUWE DE DE NIEUWE PEUGEOT 308 SW PEUGEOT PEUGEOT 308 308 SW SW

VANAF VANAF € 21.750 € 21.750 vanaF 22.220

netto bijtelling 132 NETTO NETTO BIJTELLING BIJTELLING € €119 P.M.* € P.M.* 119 P.M.*

Gem. verbr.Gem. Gem. (afh.verbr. van verbr. type (afh. motor) van type l/100 motor) km:l/100 3,2-5,6; l/100 km/l: 3,2-5,6; 31,3-17,5; CO 31,3-17,5; :CO 85-129CO gr/km. : 85-129 85-129gr/km. gr/km. (afh. van type motor) km:km: 3,2-5,6; km/l: km/l: 31,3-17,5; 2 2

De Peugeot De Peugeot Peugeot 308 SW 308 is nieuw. SW isEn nieuw. meteen meteen al verkozen al verkozen tot tot Auto tot van Auto hethet van Jaar het 2014! JaarVoel 2014! uzelf Voel ook uzelf even ook autojournalist. even autojournalist. maak Enzelf maak eenzelf een De 308 SW is nieuw. En En meteen al verkozen Auto van Jaar 2014! Voel uzelf ook even autojournalist. EnEn maak zelf een proefrit.proefrit. proefrit. Hij is licht, Hijiszuinig, islicht, licht, heeft zuinig, een heeft hoogwaardige hoogwaardige afwerking afwerking en en eeneen compleet encompleet een compleet ander ander uiterlijk. De De Peugeot 308SW SWis308 is SW vanaf is€ er € vanaf 21.800. € 22.220. 21.800. Hij zuinig, heeft eeneen hoogwaardige afwerking anderuiterlijk. uiterlijk. De Peugeot Peugeot 308 erer vanaf 22.220. U bent van bent harte van welkom hartewelkom welkom voor een voor proefrit. een proefrit. U bent van harte voor een proefrit. Genoemde Genoemde Genoemde adviesprijs adviesprijs isadviesprijs incl. btw, bpm, incl. excl. btw, kosten bpm, excl. rijklaar kosten maken, rijklaar verwijderingsbijdrage maken, verwijderingsbijdrage en leges. Afgebeeld enAfgebeeld leges.model Afgebeeld kankan afwijken model kan van afwijken dedestandaarduitvoering. van de standaarduitvoering. De genoemde genoemde * Denetto netto genoemde bijtellingsbedragen netto bijtellingsbedragen zijn is is incl. btw, bpm, excl. kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en leges. model afwijken van standaarduitvoering. * De bijtellingsbedragen zijnzijn gebaseerd op gebaseerd vanafprijzen opvanafprijzen vanafprijzen en 42% loonbelasting. 42% loonbelasting. Wijzigingen Wijzigingen en fouten voorbehouden. en fouten voorbehouden. gebaseerd op enen 42% loonbelasting. Wijzigingen en fouten voorbehouden.

AUTOAUTO PALACE MEPPEL PALACE MEPPEL Leonard Leonard Springerlaan Springerlaan 33 Tel.: 088 Tel.: 003 088 55 003 55 95 Leonard Springerlaan 3333Tel.: 088 003 5595 95 www.autopalacegroep.nl www.autopalacegroep.nl www.autopalacegroep.nl

Ook vestigingen (Ook vestigingen vestigingen in Zwolle, Dronten, Zwolle, Dronten, Emmen, Emmen, Harderwijk, Harderwijk, Heerde, Hoogeveen, Heerde,Ommen, Hoogeveen, Ommen, Raalte, Ijsselmuiden) Raalte, Ijsselmuiden) (Ook ininZwolle, Dronten, Emmen, Harderwijk, Hoogeveen, Raalte, Ommen, Ijsselmuiden)

Profile for Christiaan Hoogeveen

Trots op staphorst Lifestyle magazine 03-2015  

Trots op Staphorst is een terugkerende uitgave van uitgeverij Trots op. www.uitgeverijtrotsop.nl

Trots op staphorst Lifestyle magazine 03-2015  

Trots op Staphorst is een terugkerende uitgave van uitgeverij Trots op. www.uitgeverijtrotsop.nl

Advertisement