Page 1

Joods leven lub.nl .tovc w ww

pag

Joodse mensen die in Nederland wonen, krijgen vaak twee namen: een Nederlandse en een Hebreeuwse.

ina

2

pag

De choepa is een soort afdakje. Daar staan de bruid en de bruidegom onder tijdens de huwelijksceremonie.

ina

6

ina

9

pag

pag

Helaas gebeurt het wel eens dat mensen die Joden haten, de graven vernielen.

ina


Aangena Heb jij een naam? Rare vraag zul je misschien denken, natuurlijk heb je een naam! Dat heeft toch iedereen? Oké dan, andere vraag. Wat betekent je naam? Hmmm, dat is wat moeilijker. Van veel namen weet je niet meteen wat ze betekenen. Er zijn boeken waar je in op kunt zoeken wat je naam betekent. Maar zelfs dan weet je het soms niet zeker. Vaak krijg je verschillende antwoorden.

Je moet maar eens aan je ouders vragen waarom ze voor jouw

vinden jouw naam heel mooi klinken. Het kan ook zijn dat ze een naam uit de Bijbel hebben gekozen. Toen je geboren was lieten ze iedereen je naam weten door een geboortekaartje te sturen.

pag

twee namen

naam hebben gekozen. Misschien is er iemand in de familie waar je naar bent vernoemd. Of ze a n i 2

Joodse mensen die in Nederland wonen, krijgen vaak twee namen: een Nederlandse en een Hebreeuwse. De Nederlandse naam is dan hun roepnaam. De Hebreeuwse naam gebruiken ze bij officiële

gebeurtenissen. Bijvoorbeeld als ze gaan trouwen.

besnijdenis Joodse jongens krijgen hun Hebreeuwse naam tijdens de Brit mila. Brit mila betekent: ‘Verbond van de besnijdenis’. De besnijdenis is een teken van het verbond dat de Here God met Abraham en Zijn volk Israël sloot. Als het jongetje acht dagen oud is wordt hij besneden. Pijn doet het niet zo erg, vooral ook omdat het kindje plaatselijk is verdoofd. Na de besnijdenis wordt de Hebreeuwse naam van


aam het jongetje bekendgemaakt.

feest

synagoge of thuis gebeuren. Er wordt een zegen gebeden voor het meisje en haar naam wordt bekend gemaakt.

Daarna is er net als bij de Brit mila een feestmaaltijd.

Bijbelse naam Hoe Joden een naam kiezen? Vaak wordt er een naam gekozen uit de Bijbel. Zo zijn Levie (Levi), Binjamin (Benjamin) en Chawa (Eva) veel voorkomende namen. Wat ze nooit zullen doen is een naam kiezen van iemand uit de familie die nog leeft. Wel vernoemen ze soms hun kinderen naar overleden familieleden. Sommige Joodse namen komen van Hebreeuwse woorden. Bijvoorbeeld woorden uit de natuur. Zo

betekenen: ‘Ilana’ boom, ‘Arje’ leeuw en ‘Sjosjanna’ roos.

Tip: ww

w.b nameinjbelse .nl

Zelf op zoek Hoeveel kinderen in je klas hebben een naam uit de Bijbel? Welke betekenis hebben die namen? pag

Meisjes worden natuurlijk niet besneden. Toch wordt er soms voor hen ook een feest georganiseerd waarop de naam bekend wordt gemaakt. Dat kan in de

ina

3


Zoon en dochter

van het gebod Een verjaardag is altijd groot feest. Je kijkt er soms al maanden naar uit. Ook Joodse mensen vieren hun verjaardag. Dat kan er vrolijk aan toegaan. Maar als Joodse jongens dertien jaar worden, is het helemaal feest. Vanaf dat moment zijn ze namelijk volwassen.

pag

Mogen zij dan gaan rijles nemen, of gaan stemmen? Nee, daar moeten zij ook nog even mee wachten. Vanaf hun dertiende jaar zijn ze volwassen voor het geloof. Joodse mensen vinden dat jongens dan verantwoordelijk genoeg zijn om zich te houden aan de geboden uit de Bijbel. Zoals je weet,

ina

4

staan er in de Bijbel veel opdrachten. Wat mag wel en wat mag niet. Aan veel van die geboden moeten Joodse jongens zich ook houden als ze nog geen dertien jaar zijn. Maar vanaf hun dertiende zijn ze zelf verantwoordelijk voor hun gedrag. Een jongen die dertien jaar is geworden, noemen ze een bar-mitswa. Dat

betekent zoon (bar) van het gebod (mitswa).

Bar-mitswa viering Als een jongen dertien is geworden, wachten ze met het feestvieren tot de sjabbat die op de verjaardag volgt. Op deze dag wordt de bar-mitswa in de synagoge naar voren geroepen. Hij mag dan een stukje uit de Thora, de eerste vijf boeken van de Bijbel, voorlezen. Dat valt niet altijd mee. De Thora is namelijk geschreven in het Hebreeuws. Daarom oefent hij al lang van te voren het stukje dat hij die dag gaat voorlezen. Voor en na het lezen van de Thora worden er gebeden opgezegd. Die moet de bar-mitswa dus ook leren. Tot slot houdt hij een soort preek,


waarin hij vertelt wat hij de afgelopen tijd geleerd heeft. Tijdens de bar-mitswa viering wordt de jongen gezegend met de woorden: Dat G'd je zal maken als Ephraim en Manasjee. De Eeuwige zal je zegenen en behoeden. De Eeuwige zal je Zijn stralend gelaat toewenden en je genadig zijn. De Eeuwige zal Zijn blik op je richten en vrede voor je stichten. Vanaf nu telt de jongen in de synagoge mee als volwassen man. Als er minimaal tien mannen in de synagoge aanwezig zijn, mag er uit de Thora worden gelezen en kunnen er speciale

Bat-mitswa En de meisjes? Die zijn met twaalf jaar al volwassen. Een jaartje eerder dus. Natuurlijk heten zij dan geen barmitswa. Nee, zij worden bat-mitswa genoemd, want ‘bat’ betekent dochter. Ook de bat-mitswa viert haar verjaardag in de synagoge. Anders dan bij de jongens leest zij meestal niet voor uit de Thora. Haar leraar houdt die dag een speciale preek, waarin hij vertelt over wat het meisje de afgelopen tijd geleerd heeft

tijdens de Joodse les. Ook vertelt hij welke bijzondere eigenschappen zij heeft. Daarna wordt zij gezegend met de woorden: Dat G'd je zal maken als de aartsmoeders Sara, Rebecca, Lea en Rachel. De Eeuwige zal je zegenen en behoeden. De Eeuwige zal je Zijn stralend gelaat toewenden en je genadig zijn. De Eeuwige zal Zijn blik op je richten en vrede voor je stichten. Na afloop van de dienst wordt er een feestelijke maaltijd gehouden.

pag

gebeden worden opgezegd. Zo'n groep van tien mannen wordt een minjan genoemd.

ina

5


Trouwen Zelf zul je nog wel niet getrouwd zijn, maar je hebt vast wel eens een trouwerij meegemaakt. Meestal is dat een groot feest. Alles is mooi versierd en de bruid en de bruidegom zien er op hun best uit. Je trouwt tenslotte niet elke dag! Een Joodse bruiloft lijkt veel op andere bruiloften. Toch zijn er ook een aantal dingen anders. Kijk maar eens mee.

Trouw ringen-

Choepa

pag

n De choepa is ee soort afdakje. Daar staan de uidegom bruid en de br onder tijdens de onie. De huwelijkscerem aakt van vier choepa is gem n aroverheen ee stokken met da er . Soms wordt kleed van stof een voor het doek gebruikt. De gebedsmantel n versierd met stokken worde aadjes. De bloemen en bl n t een beetje ee choepa lijkt ne trouwen ga je tent. Als je gaat . één dak wonen samen onder het bruidspaar Daarom staat pa. onder de choe

ina

6

De ring en zijn meesta l gemaa kt van gou d. Er m o gen geen ju welen o p zitten ring mo . De et nam e lijk hele rond en maal gaaf zij n. Zo m het huw o e t ook elijk zij n: zond of onde e r einde rbrekin g. Als z aan elk e de rin aar gev g en, zeg bruideg t de om: ‘Zie , door d ben jij in eze ring heilighe id met m getrouw ij d volge ns de W Mosje (M et van ozes) e n Jisraë l.’

D s ra br


Ketoeba

Sjewa berac hot Een b

elangrij k deel va n de trouwd ienst is het uitspre ken van zeven g In het H ebeden ebreeu . w s heet d sjewa b at de erachot. Ze dank en vrag en God en om v r eugde e blijdsch n ap voor het bru Daarna idspaar neemt . h e t paar e slokje w en ijn en z egent d abbijn d e e bruid en de uidegom .

Gebroken glas Tijdens een Joodse bruiloft wordt er een gla s kapot getrapt. De bruide gom neemt een glas dat in ee n doek is gewikkeld. Dat legt hij op de grond en dan trapt hij he t stuk. Daarmee denken ze aa n de verwoeste Tempel. Zelfs op zo’n vrolijke dag als een trouwdag willen ze daar even bij stilstaan. Als dat is ge beurd roept iedereen: Mazzel tov! Goed geluk!

pag

Al meer dan ar tweeduizend ja mensen die se tekenen Jood at een ketoeba. D gaan trouwen ntract. Ze is een soort co goed voor beloven daarin n en en samen ee elkaar te zorg st vormen. Naa Joods gezin te zetten ook twee het bruidspaar rabbijn hun getuigen en de eronder. De handtekening tijdens de ketoeba wordt onie hardop huwelijkscerem voorgelezen.

ina

7


Afscheid nemen Als er iemand is gestorven waar je veel van hield, dan is dat heel verdrietig. Je mist hem of haar misschien wel elke dag. Vooral de datum waarop iemand overleden is blijft een moeilijke dag. Je denkt dan nog meer terug aan de tijd dat hij of zij nog bij je was.

steentje

pag

Joodse mensen branden op zo’n dag een speciaal licht. Dat blijft de hele dag branden. Soms is dat een kaars. Zo herdenken ze de overledene. Ook bezoeken ze die dag het graf. Als ze dat doen leggen ze er een steentje op. Zo laten ze zien dat er nog steeds mensen zijn die aan de overledene denken. Vrienden en

ina

8

familie komen op bezoek om te laten merken dat ze meeleven. Dat is voor Joden een mitswa, een opdracht. Dat is vooral belangrijk als er net iemand is overleden. Je hoeft dan niet zoveel te zeggen. Gewoon dat je er bent is al een hele troost.

zeven De eerste zeven dagen nadat er iemand is

overleden heet ‘sjiwe’. Dat woord betekent ook zeven. In die week gaan de mensen die iemand zijn verloren niet naar hun werk. Ook dan laten ze een licht branden. In die zeven dagen wordt er weinig aandacht besteed aan het uiterlijk. Mannen scheren zich niet en vrouwen dragen geen make-up. Na die zeven dagen gaan


vernielen Joodse graven worden nooit weggehaald. Daarom zie je op sommige plaatsen hele oude graven. Als er geen familie meer in leven is, zorgen andere Joodse mensen dat de graven netjes blijven. Als die er zelfs niet meer zijn, zorgen soms christenen dat de graven netjes bijgehouden worden.

Helaas gebeurt het wel eens dat mensen die Joden haten, de graven vernielen. Soms spuiten ze er zelfs hakenkruizen op. Je kunt je voorstellen hoe verdrietig dat voor de familie en vrienden is.

pag

ze weer naar hun werk of school. Wel gaan ze voorlopig nog niet naar feestjes of andere vrolijke bijeenkomsten. Dat doen ze pas weer na 30 dagen na de begrafenis. Meestal wordt er pas een jaar na het overlijden een steen op het graf gezet. Pas dan is de rouwperiode officieel voorbij.

ina

9


P u z z e l e n

Puzzelen 3.

5.

6.

1. Uit hoeveel boeken bestaat de Thora?

2.

2. Hoe lang duurt de

4.

rouwperiode na een Joodse begrafenis?

1.

3. Wat breken Joden tijdens een trouwdienst? 4. Wat leggen Joden op een graf als zij dit bezoeken? 5. Waar staan de bruid en de bruidegom onder tijdens de huwelijksceremonie?

pag

6. Wat gebeurt er met

ina

10

aan in deze Alle antwoorden st neer je de TOV! Special. Wan hebt ingevuld, antwoorden goed rde rij lezen kun je in de gekleu hun trouwdag wat Joden doen op n de tot het moment va huwelijkssluiting.

Joodse jongetjes als ze acht dagen oud zijn?


Word nu lid...

...en ontvang het TOV! Clubblad gratis!

TOV! Club is onderdeel van Christenen voor Israël Postbus 1100 3860 BC Nijkerk Tel. 033-2458824 info@tovclub.nl Rek.nr. 40.69.54.380 TOV! verschijnt vier keer per jaar. Lid worden van de TOV! Club is gratis. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd indien er in het voorgaande jaar ten minste éénmaal een gift is overgemaakt. Vormgeving en druk Torendruk, Nijkerk

e leden Daarnaast krijgen nieuw een welkomstcadeau l gratis. en een clubpas helemaa Ja, ik word ook lid van de TOV! Club Naam

Voornaam

Geboortedatum

Jongen / Meisje

Straat + huisnummer Postcode + woonplaats Telefoonnummer E-mailadres

Lid worden kan ook via www.tovclub.nl!


Meer weten over IsraĂŤl en het Jodendom? Bezoek onze site!

www.tovclub.nl

pag

TOV! Club Postbus 1100 3860 BC Nijkerk ina

3860wb616

Tov Special Joods leven  

Special van het Tov!Club Magazine over het Joodse leven.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you