Page 1

Ondernemersplatform Christenen voor Israël

Nieuwsbrief Jaargang 2 - nummer 2 - mei 2011

Agenda:

Jeugd heeft de toekomst Spontaan met een kersvers bruidspaar op de foto in Akko, met uitzicht op de Middellandse Zee. Links van het jonge echtpaar ziet u Klaas en Rietje Hoekstra, rechts Nel en Chris Paans, Margreet Blok (haar echtgenoot Jan filmt het tafereel), Rietje en Leendert Paans. Benieuwd of wij een plaatsje zullen krijgen in hun fotoboek... Een delegatie van het Ondernemersplatform reisde in april af naar Israël, waarbij o.a. bezoeken werden gebracht aan onze projecten Hineni, Sde Bar, Eden en Yedidim. Onder de bezielende leiding van Klaas en Rietje vlogen we op maandag 4 april richting het Beloofde Land. Voor Jan en Margreet Blok uit Tiel was het een eerste kennismaking. De gebroeders Chris en Leendert Paans en hun echtgenotes Nel en Rietje uit Werkendam hadden Israël al eerder bezocht. Maar zij wilden graag nog eens terug en genoten

Woensdag 25 mei • Bijeenkomst werkgroep Ondernemersplatform in het Israëlcentrum te Nijkerk. Woensdag 8 juni • Plenaire bijeenkomst voor (aspirant)-leden en belangstellende ondernemers in het Israëlcentrum, Patroonstraat 1 te Nijkerk. Aanvang 16.30 uur. Vanaf 16.00 uur kunt u de zomertentoonstelling ‘Met de moed der hoop’ bezichtigen.

Spontaan met een kersvers bruidspaar op de foto in Akko.

zichtbaar van het land, het volk en de prachtige natuur, die tijdens deze fraaie lente haar volle schoonheid liet zien. Na aankomst op de luchthaven Ben Gurion, vernoemd naar de eerste premier van Israël, stapten we in een busje voor negen personen. Chauffeur Klaas nam plaats achter het stuur en samen met navigator Rietje werden we de komende dagen feilloos door stad en land geleid. Ondertussen

vertelden Klaas en Rietje, honderduit over het voorbijglijdende landschap, de pittoreske dorpen en oude, markante steden die we bezochten, de bevolkingsgroepen en over het verleden, heden en toekomst van Israël. Boeiende en leerzame verhalen, zodat wij ons onderweg geen moment hoefden te vervelen. Wat opviel was de ontegenzeggelijke liefde

Woensdag 14 september • Bijeenkomst werkgroep Ondernemersplatform in het Israëlcentrum te Nijkerk. Van 20 tot en met 25 oktober • Wegwijs Beurs in de Jaarbeurs te Utrecht. Voor actuele informatie: kijk op onze site: www.christenenvoorisrael > Ondernemers.

Lees het vervolg op pagina 2

Ondernemers bijeen op 8 juni Op D.V. woensdag 8 juni is er een plenaire bijeenkomst van het Ondernemersplatform ‘Werken aan de Toekomst’ in het Israëlcentrum, Patroonstraat 1 te Nijkerk. Als spreker is uitgenodigd ds. Henk Poot, Israël-predikant bij Christenen voor Israël. Hij hoopt een inleiding te houden over het thema ‘Het geheim van het Land’. Daarnaast zullen werkgroepleden u op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen rond onze projecten voor jongeren in Israël. Hierbij worden onze leden en hun partners van harte uitgenodigd voor het bijwonen van deze bijzondere bijeenkomst. Ook aspirant-leden en belangstellende ondernemers zijn welkom. Aanvang 16.30 uur. Voorafgaand kunt u om 16.00 uur de zomertentoonstelling ‘Met de moed der hoop’ bezichtigen in het Israëlcentrum. Nadere inlichtingen bij onze coördinator Klaas Hoekstra, kl.hoekstra@filternet.nl, 033-24 61 431 of 06-23 63 49 76.

In dit nummer Column Projecten in Israël

2 2

Lintje voor Klaas en Rietje Hoekstra én Freek Bakker 3 Bakkerswagen Sde Bar 4 Onze doelstellingen 4 Colofon 4

1


Nieuwsbrief

Column De minste heeft altijd meer dan de meeste Vroeger gebeurde er ook genoeg maar … toch niet in de frequentie en omvang zoals van vandaag de dag. Natuurrampen, economische, financiële crisissen, terreuraanslagen, opstanden, oorlog. Niet te bevatten. Voor veel geleerden, deskundigen is het gemakkelijker om voor die verstandelijke moeilijkheden een verklaring te vinden die wij kunnen beredeneren en aan ons verstand kunnen toevoegen. Zo krijgen we een eigen bedachte god op maat, die we naar eigen behoeften kunnen invullen naar eigen smaak met de wens hoe word ik gelukkiger, hoe vijzel ik mijn zelfbeeld op naar meer en hoger idee. Een-doe-hetzelf-godsdienst. Lijkt op…. klinkt als….. maar is niet meer dan …….. egoïsme. Echte hoop rust alleen op Israëls God, Schepper van de hemelen en aarde. Zo kom je bij Het Levende Woord terecht voor onzekere, zoekende, tijdelijke mensen. Dat is een zekerheid in deze onzekere tijd waaraan we ons mogen vastklampen als een anker voor de ziel. We staan allemaal voor een deur die alleen aan één kant geopend kan worden. Of u dat nu wel of niet geloven wilt. Dan is onze tijd vervuld. Onderweg naar de voleinding, als alles vol zal zijn van Hem, vol van onze HEERE die ons de krachten geeft. De minste..! Echt, Hij belooft wat u gelooft. Klaas Hoekstra

2

Vervolg van pagina 1 en nauwe verbondenheid met Israël die Klaas en Rietje letterlijk en figuurlijk uitstraalden. De hartelijke en spontane begroetingen met de kinderen en begeleiders van de projecten die we bezochten, waren een bewijs van wederzijdse liefde en hartstochtelijke verbondenheid tot elkaar. We trokken door het hele land en overnachtten veelal in een kibboets. Je kunt er op je gemak rondlopen en aanschuiven in de gemoedelijke eetzaal Het bezoeken van Jeruzalem blijft natuurlijk een hoogtepunt. Vooral als je het voorrecht hebt om op vrijdagavond het begin van de Sabbat mee te mogen maken bij de Klaagmuur: het symbool van de Joodse identiteit. Op die bewuste vrijdagavond waren er opvallend veel Nederlanders bij de Klaagmuur aanwezig. Als christenen voel je op deze historische plaats een nauwe verbondenheid met de Joodse gelovigen. Deze verbondenheid voelden wij ook toen wij de Messiasbelijdende gemeente van voorganger

Yossie Ben Zwi bezochten. Ook hier was de ontvangst hartelijk en mochten wij als gasten de samenkomst meebeleven. Hineni

Een bijzondere ervaring was de ontmoeting met Benjamin Philip (zie foto linksboven) van Hineni. Hij gaf een leerzame lezing over de historie, het land en volk van Israël. Voor de jeugd organiseerde hij een drukbezochte tentoonstelling over Anne Frank, die mede mogelijk werd door steun van ons platform. Sde Bar

Ook het project Sde Bar (zie foto rechtsboven), gelegen in de Judeawoestijn, werd met een bezoek vereerd. Hier mochten wij genieten van frisse yoghurt, gemaakt van verse geitenmelk. Bij de kaasmakerij was volop bedrijvigheid. Het produceren van brandstofbriketten, gemaakt uit restafval van pulp van olijfpitten, biedt goede kansen als werkgelegenheidsproject voor jongeren.

Eden

Ons bezoek aan het project Eden (zie foto linksonderin) werd erg gewaardeerd, zeker toen de helpende hand werd geboden bij een verfbeurt. Hier worden kansarme meisjes begeleid op weg naar een betere toekomst. De meisjes volgen een bakkersopleiding en gaan in het hele land o.a. zelfgebakken stroopwafels verkopen vanuit een bakkerswagen, die financieel mogelijk is gemaakt door ons platform. Yedidim

Aan het eind van onze reis volgde nog een ontmoeting met Ruthie Saragosti (zie foto rechtsonderin) van Yedidim, die benadrukte hoe belangrijk onze steun is voor de opvang en begeleiding van kansarme meisjes uit Ethiopië om hen zo aan een betere toekomst te helpen. Door tegenvallende inkomsten lopen enkele projecten direct gevaar en is blijvende ondersteuning vanuit Nederland volgens Ruthie van groot belang. Teus den Otter, Ondernemersplatform Werken aan de Toekomst


Jaargang 2 - nummer 2

Lintjesregen in zonnig Nijkerk Maar liefst drie leden van het Ondernemersplatform ontvingen dit jaar een koninklijke onderscheiding: de werkgroepleden Klaas en Rietje Hoekstra én ons allereerste platformlid, Freek Bakker uit Nijkerk. ,,Klaas en Rietje, jullie zullen begrijpen dat het voor ons een hele eer is om hier bij dit feestelijk gebeuren te mogen zijn. In de eerste plaats heel hartelijk gefeliciteerd met deze prachtige onderscheiding, namens Ondernemersplatform, sprak werkgroepvoorzitter Paul

Baars tijdens de receptie na afloop van officiële uitreiking van de lintjes. ,,Wij hadden er trouwens al lang van te voren op gerekend. Want dit moest een keer gaan gebeuren en toevallig hadden wij een gesprek met de koningin en kwamen jullie ter sprake. Toen vertelde zij dat er een aanvraag binnen was en die gaan wij natuurlijk goedkeuren, want er zijn weinig mensen die zoveel voor een ander klaarstaan als Klaas en Rietje en wij konden daar uiteraard volledig mee in-

stemmen.” De werkgroepvoorzitter prees de inzet voor het platform en de betrokkenheid tot Israël. ,,De samenwerking is heel prettig en open en wij hopen dat het vele jaren zo door mag gaan. En dat het platform met haar leden nog vele en goede projecten mag doen voor Israël, waar wij allen een goede band mee hebben.” ,,Ook feliciteren wij

Freek Bakker, lid van het Ondernemersplatform, die eveneens een koninklijke onderscheiding heeft mogen ontvangen”, aldus de voorzitter. Klaas en Rietje Hoekstra

Lid in de Orde van Oranje-Nassau K. Hoekstra: • Van 1978 tot 1986 secretaris bestuur van Vereniging Hendrick de Cockschool in Ulrum. • Van 1984 tot 1987 ouderling Christelijke Gereformeerde Kerk in Ulrum. • Van 1990 tot 1994 voorzitter Activiteitencommissie nieuwbouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Nijkerk. • Van 1993 tot 1995 als bestuurslid verantwoordelijk voor Public Relations voor het Streekmannenkoor Noordwest-Veluwe. • In 1992 oprichter Hospice

in Nijkerk, sinds 2004 werkgroepslid en sinds 2007 bestuurslid van Stichting Vrienden Hospice Nijkerk. • Sinds 2008 cursusleider ‘Van levensverhaal tot levensboek’; een genealogie-cursus verzorgd door de afdeling Nijkerk/Hoevelaken van de Protestants Christelijke Ouderenbond. • Van 2002 tot 2004, samen met echtgenote, een kindertehuis gerund voor verstandelijk gehandicapte Palestijnse kinderen in Israël: Jemima in Beith Jala. • Sinds 2005 betrokken bij het

Ondernemersplatform Werken aan de Toekomst van Christenen voor Israël. Dit platform heeft als doel projecten te ontwikkelen en te begeleiden ten behoeve van kansloze jongeren in Israël. M.A. Hoekstra-Van Voorst: • Van 2002 tot 2004, samen met haar echtgenoot, eerder genoemd kindertehuis Jemima gerund. • Sinds 2005 betrokken bij het Ondernemersplatform Werken aan de Toekomst van Christenen voor Israël. Dit platform heeft als doel pro-

jecten te ontwikkelen en te begeleiden ten behoeve van kansloze jongeren in Israël. • Actief betrokken bij beurzen door het hele land. • Ontvangen en begeleiden van Israëliërs die Nederland bezoeken voor spreekbeurten. • Veel vrijwilligerswerk verricht in zorgcentrum ‘De Schutse’ in Winschoten en later in zorgcentrum ‘Arkemheen’ in Nijkerk. Dagelijks deed zij daar de dagopeningen en 15 jaar begeleidde zij het koor van bewoners.

Lintje voor Freek Bakker Freek Bakker uit Nijkerk ontving ook een koninklijke onderscheiding. Bij de oprichting van het Ondernemersplatform Werken aan de Toekomst was hij de eerste ondernemer die zich liet inschrijven. Behalve zijn inspanningen voor Israël, hield hij zich nog met tal van andere zaken bezig, zo blijkt uit het officiële overzicht: • Sinds 1968 is de heer Bakker verschillende termijnen actief geweest als ouderling en scriba van de Hervormde Kerk Nijkerk. • Van december 1968 tot december 1976 was hij lid van de vrijwillige brandweer Nijkerk (vanaf 1972 in de rang brandwacht 1e klasse). • Van 1980 tot 1993 was de heer Bakker lid van het Korps Nationale Reserve. • In deze periode heeft hij het landelijke blad De Ritzelaar opgericht.

Tevens was hij tot 1993 redactielid en uitgever van dit blad, dat vier keer per jaar verscheen. • Sinds 1995 is de heer Bakker eindredacteur van het regionale blad “Hervormde Kerkbode op de Veluwe”. Dit blad verschijnt wekelijks. • In oktober 1999 was hij mede-oprichter van de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden. Tot 1986 was hij secretaris en sindsdien bestuurslid van deze stichting. • Sinds april 2000 is de heer Bakker secretaris van de Stichting “Vrienden van het Bikur CholimZiekenhuis te Jeruzalem”. Dit ziekenhuis werkt zowel voor Israëlische als Palestijnse patiënten en met Israëlische en Palestijnse medewerkers.

3


Ondernemersplatform Christenen voor Israël

Bakkerswagen in startblokken Ondernemersplatform Christenen voor Israël Leden werkgroep Paul Baars (voorzitter) Ruud van Ginkel Klaas Hoekstra Rietje Hoekstra Rinus Lambregtse Roger van Oordt Siep van der Naald Coördinator Klaas Hoekstra Oranjelaan 25 3862 CX Nijkerk Telefoon 033 - 24 61 431 Mobiel 06-23 634 976 E-mail: kl.hoekstra@ filternet.nl

Het Ondernemersplatform Werken aan de Toekomst werkt momenteel hard aan de realisatie van een verkoopwagen voor het project Eden. Ons eerder plan om te komen tot de bouw van een bakkerij ging niet door vanwege de aanhoudende raketaanvallen vanuit de nabijgelegen Gazastrook. De bakkerij moest om deze reden voldoen aan extra dure bouw- en veiligheidsvoorschriften, zodat het plan in de praktijk niet haalbaar bleek te zijn. Daarom werd gekozen voor een prima alternatief: een bakkers-

wagen die door Israël rijdt, zodat de deelnemende meisjes van het project Eden hun zelfgebakken lekkernijen, zoals verse stroopwafels, overal ‘aan de man’ kunnen brengen. Onze werkgroepleden Paul Baars (voorzitter) en Ruud van Ginkel zochten contact met Etienne Bruinekreeft van BK Market Trailers BV in Barneveld voor de aanschaf van een verkoopwagen, die aan alle wensen voldeed. De aanschaf is in principe rond, maar is er nu nog een discussie over het rijbewijs wat in Israël bij dit type

Woont u in één van de noordelijke provincies? Neemt u dan contact op met: Siep van der Naald, Hoofdstraat 79, 9842 PD Niezijl. Telefoon 0594 - 212 983 E-mail: svandernaald@ hotmail.com Financiële bijdragen zijn welkom op rekeningnummer 51.38.52.905 of giro 4542 t.n.v. Christenen voor Israël te Nijkerk, o.v.v. ‘Ondernemersplatform’ Nadere informatie www.christenenvoorisrael. nl/Ondernemers Eindredactie Teus den Otter Druk Pieters Grafisch Bedrijf b.v. www.pieterspress.nl

Wat zijn onze doelstellingen? INLEIDING

LEDEN

BIJEENKOMSTEN

Werken aan de Toekomst is in 2005 door Christenen voor Israël opgezet om ondernemers in Nederland te betrekken bij Gods handelen met zijn volk Israël. Door het betrokken zijn bij projecten in Israël kan er een band worden gelegd met het land en volk van Israël. De projecten zullen zich voornamelijk richten op kansarme jonge mensen.

De leden van het Ondernemersplatform bestaan uit managers uit het bedrijfsleven met beslissingsbevoegdheid, zelfstandige ondernemers en mensen die een meerwaarde kunnen hebben voor het platform.

Twee keer per jaar is er een plenaire bijeenkomst in het Israël Centrum te Nijkerk. Alle leden en aspirant-leden worden hiervoor uitgenodigd. Daarnaast zijn er bijeenkomsten elders in het land.

MIDDELEN

VERANTWOORDING

De middelen van ‘Werken aan de Toekomst’ bestaan uit de vaste bijdrage van de ondernemers van €500 per jaar en een vrijwillige bijdrage naar draagkracht voor de projecten.

Vanuit de leden is een werkgroep samengesteld die verslag doet aan de leden over de voortgang van de projecten.

DOELSTELLINGEN

1. Ondernemers betrekken bij Israël en projecten in Israël. 2. Versteviging van de onderlinge band tussen ondernemers. 4

wagen nodig is voor de chauffeur. Het bakken van verse stroopwafels in een gehuurde bakkerij in Askelon werd mogelijk na schenking van de benodigde apparatuur door een lid van ons platform. Verwacht wordt dat de stroopwafels gretig aftrek zullen vinden in Israël. Wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze nieuwsbrief of via de website www.christenenvoorisrael.nl/ondernemers. U kunt dit project steunen door lid te worden van ons platform of uw gift over te maken op bankrekening 51.38.52.905 of giro 4542 ten name van Christenen voor Israël in Nijkerk onder vermelding van ‘Ondernemersplatform’. Vragen? Neem dan contact op met: • Klaas Hoekstra, coördinator ondernemersplatform, tel. 033246 1431 of 06-2363 4976 of kl.hoekstra@filternet.nl. • Teus den Otter, medewerker ondernemersplatform, tel. 0182 - 584 590 of 06 4454 4298 of otterbaars@solcon.nl.

Nieuwsbrief 6 Ondernemersplatform  

De zesde nieuwsbrief van ondernemersplatform Werken aan de Toekomst van Christenen voor Israël

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you