Page 1

Patroonstraat 1 3861 RN Nijkerk tel. 033- 245 88 24 projecten@christenenvoorisrael.nl www.christenenvoorisrael.nl

JANUARI 2009 FEBRUARI/MAART 2014

Beste voorbidders, Op maandagmorgen 13 januari om 7.00 uur hebben honderden mensen actie gevoerd tegen de terugtrekking van beleggingen in een aantal Israëlische banken door het pensioenfonds PGGM. Zie ook het artikel op pagina 3 van Israël Aktueel van februari 2014. Het is een hele stap om vanuit gebed voor Israël in je vertrouwde huis de koude straat op te gaan om voor datzelfde Israël op te komen. Maar o zo noodzakelijk! Om Sions wil mogen we niet langer zwijgen. Een vrome opmerking? Nee, integendeel, lees het maar na in Jesaja 62. Heil en verlossing voor Israël én de volken, daar wil je toch je huis voor uit en de straat voor op? Hartelijke groet, Pieter Bénard, Coördinator gebedswerk ALIA Vanuit Oekraïne ontving ik verontrustende berichten van Koen Carlier, die daar namens Christenen voor Israël betrokken is bij het thuisbrengen van Joden uit de voormalige Sovjet-Unie. Op het moment van schrijven is het in de hoofdstad Kiev erg onrustig. De Israëlische ambassade in Kiev vreest voor de veiligheid van de Joodse bevolking in Oekraïne als het geweld niet snel ophoudt. Op 17 januari was in de Kiev Post te lezen dat Joden openlijk beschuldigd worden van de onrusten in het land. Neonazistische groeperingen krijgen steeds meer aanhang en vanuit Kiev worden er geweldsmisdrijven tegen Joden gemeld. Koen schrijft dat hij etenswaren naar de Joodse school in Vinnitsa bracht en tegen kokkin Luda zei: “Vertrek zo vlug mogelijk met al de kinderen naar Israël en sluit de boel maar.” Ze heeft normaal altijd een antwoord maar nu werd ze lijkbleek! Vlucht uit het Noorderland!, staat in Zacharia 2:10.

Bid voor de veiligheid van de Joodse bevolking van Oekraïne, dat ze beschermd mogen worden tegen leugens en aanvallen. Bid voor het werk van Koen en zijn team, dat de Joden uit Oekraïne gaan inzien dat ze echt thuis mogen komen in het land van hun voorvaderen: Israël.

In maart komt het team van Breng de Joden Thuis naar Nederland om te vertellen over het prachtige werk wat zij in Oekraïne en Israël doen. U kunt ze horen tijdens diverse avonden in het land, maar ook tijdens de Israëlcursus op 18 maart in Nijkerk of de Israël-Familiedagen op 15 maart in Drachten, 22 maart in Katwijk en 29 maart in Ede. Kijk voor meer informatie op christenenvoorisrael.nl/ cursus of christenenvoorisrael.nl/familiedagen.

VOLKEN Voor de volken bidden we deze maanden nadrukkelijk vanuit de internationale tak van Christenen

Deze brief kunt u zowel per e-mail als per post ontvangen. Meld u aan per e-mail: projecten@christenenvoorisrael.nl of telefonisch: 033 - 2458824.


voor Israël. Het werk van Christenen voor Israël verspreidt zich als een olievlek over de wereld. In een rap tempo worden mensen in de verste uithoeken bereikt met de boodschap van Gods trouw aan Zijn volk Israël. Vanuit Nieuw-Zeeland is door Christenen voor Israël Internationaal een coördinator aangesteld die de christelijke leiders op de eilanden in de Stille Oceaan gaat bezoeken. Deze eilanden hebben allemaal een stem in Verenigde Naties. In Australië is Christenen voor Israël heel actief met het oproepen om achter de regering te gaan staan, de regering heeft in duidelijke bewoordingen steun aan Israël uitgesproken. Het werk in Zuidoost-Azië breidt zich geweldig uit. Wilson Ng heeft namens Christenen voor Israël veel contacten in de regio met christelijke leiders, ook in Pakistan. Recent was er een grote conferentie in Zuid-Korea met ds. Glashouwer als hoofdspreker. De Koreaanse vertaling van zijn boek ‘Waarom Israël?’ is heel enthousiast ontvangen. Ook gaat men van start met een Koreaanse website, krant en de vertaling van het boek ‘Waarom Eindtijd?’. Bid voor deze bijzondere ontwikkelingen in Oceanië en Azië, voor de kerk in China, ZuidKorea en andere landen in deze regio. Bid en dank voor de boeken geschreven door Willem Glashouwer, de vele vertalingen, de DVD’s, de conferenties. Bid speciaal voor het stemgedrag in de VN. Australië en Canada stemmen vaak voor Israël. Dat dit navolging zal krijgen!

Dan nog speciale aandacht in uw gebed voor het werk van Christenen voor Israël in een aantal andere landen. Italië, dank voor het werk dat daar gedaan wordt, het is vaak moeilijk in een Rooms-Katholiek land. Verenigde Staten, dank voor het goede leiderschapsteam, bid voor grote openheid binnen de kerken, dat de boodschap de leiders bereikt. Zuid-Soedan, bid voor het team. Met sommigen van hen hebben we contact, ze hebben het geweld in dit land kunnen ontvluchten, enkele anderen niet.

Bid en dank voor het internationale werk. Steeds meer predikanten, docenten en studenten worden bereikt. Bid speciaal om voldoende financiën en om bescherming, zoals in sommige Afrikaanse landen, en om een sterk leiderschap.

Veel commotie is er deze weken rond de zogenaamde BDS-acties: boycot, desinvestering en sancties. Bedrijven maar ook instellingen op maatschappelijk gebied roepen op Israël te boycotten vanwege de ‘bezettingspolitiek’. De druk van de Arabisch-Palestijnse lobby is buitengewoon groot. Het uiteindelijke doel van de BDS-acties is Israël zo zwaar te beschadigen, dat het bestaan van de Joodse staat in gevaar komt. Maar niet alleen Israël wordt bedreigd; omdat de publieke opinie meestal geen onderscheid maakt tussen de staat Israël en Joden wereldwijd, voelen ook onze Joodse landgenoten zich bedreigd. Vooral bij oudere Joden roept het onmiskenbaar herinneringen op aan ‘Kauft nicht bei Juden’. Bid om bescherming van Israël en de Joden tegen de dreiging die van dergelijke acties uitgaat. Bid dat deze BDS-acties met vruchteloosheid geslagen worden. Bid om wijsheid en inzicht voor allen die op belangrijke posities in de samenleving beslissingen moeten nemen dat ze niet toegeven aan de druk om Israël te benadelen. Bid om Gods zegen over alle protesten van bijvoorbeeld Christenen voor Israël en heel veel ‘gewone mensen’ tegen BDS-acties.

Ook kerken en christelijke instanties laten zich steeds negatiever uit over het beleid van Israël inzake de zogenaamde ‘bezette gebieden’ en de ‘nederzettingen’. Wereldwijd zijn er zelfs ook kerken die meedoen aan BDS-acties. In Nederland laten KerkinActie, ICCO, Cordaid e.a. steeds meer eenzijdige kritiek op Israël horen. Bid dat God in de christelijke gemeenten in ons land, dwars door alle denominaties heen, een nieuwe geest van verbondenheid met en gebed voor Israël levendig maakt. Bid voor leiders van kerken en kerkelijke instanties dat ze zich niet laten meenemen door een anti-Israëlgeest. Bid dat Joden zich in onze samenleving niet bedreigd maar veilig voelen.

Deze brief kunt u zowel per e-mail als per post ontvangen. Meld u aan per e-mail: projecten@christenenvoorisrael.nl of telefonisch: 033 - 2458824.


TERREUR Voorzitter Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit heeft eind vorig jaar postuum de hoogste orde, de ‘Ster van Eer’, toegekend aan de Palestijn Abu Jihad vanwege zijn verantwoordelijkheid voor de dood van tenminste 125 Israëli’s die omkwamen bij terreuracties. Alleen al tijdens een buskaping in 1978 kwamen er 37 burgers om. Tijdens de plechtigheid werd Abu Jihad het voorbeeld van een ‘echte strijder en toegewijd leider’ genoemd, een ‘nationaal rolmodel’. Aan de andere grens met Israël, in de strook van Gaza, vierde Hamas zijn 26-jarig bestaan. De militaire arm van Hamas, de Al Qassam Brigade, claimde 87 zelfmoordacties, honderden schietincidenten en scherpschuttersaanvallen, 611 aanvallen met explosieven en meer dan 10.000 mortier- en raketaanvallen. Geen enkele stad of dorp in het zuiden van Israël is veilig, maar ook Jeruzalem en Tel Aviv niet! Een vooraanstaand lid van de Palestijnse Autoriteit, Abbas Zaqui, vertelde begin dit jaar voor de Syrische televisie dat ieder vredesverdrag met Israël slechts een andere fase is tot hun vernietiging. “Wij en Hamas zijn eensgezind in onze eis voor een staat langs de grenzen van 1967. Dit is echter niet onze laatste eis, die bestaat uit het bezit van al het grondgebied dat de Zionisten bezet houden.” Weken eerder had voorzitter Abbas van de PA al gezegd dat de eis Israël te erkennen als een Joodse staat nooit ingewilligd zal worden. Dit is onze ‘rode lijn’, voegde hij eraan toe. Ook verklaarde hij dat geen enkele Jood op Palestijns grondgebied geaccepteerd zal worden. Dit terwijl zo’n 1.658.000 Arabieren in de Joodse staat wonen, dezelfde rechten en plichten hebben als Joodse Israëli’s en er als volwaardig burger kunnen wonen! Bovenstaande voorbeelden zijn er maar vier uit vele honderden. Van Israël wordt verwacht vrede te sluiten met mensen die zo denken en handelen! Een vredesverdrag lijkt verder weg dan ooit. Bid dat God tot Zijn doel komt. Dat Zijn profetisch woord zichtbaar zal worden in Zijn handelen met Israël en de andere volken. Bid ook voor het vredesoverleg. Niet alleen Israël is gebaat bij vrede, maar ook de Palestijnen en de inwoners van alle omringende landen. Bid om verbreking van de macht van intimidatie en terreur. Het is een veelkoppig monster, slecht en moorddadig voor iedereen.

Bid voor de politici in Europa, om een eerlijke beoordeling van de situatie in het MiddenOosten. Dat rechtvaardigheid prevaleert boven economisch gewin.

ISRAEL Bid om een goed en veilig Poeriemfeest, op 16 maart. In de synagoge leest men het Bijbelboek Esther. Lees dit boek opnieuw; het is actueler dan ooit, gezien de houding van Iran. Dank voor de enorme sneeuwstorm in december vorig jaar, waardoor het peil van het Meer van Galilea tien centimeter steeg. De smeltende sneeuw op de bergen van Israël, op de hoogten van Golan en op andere plaatsen zorgt de komende weken voor veel extra water, ook in andere opslagplaatsen van zoet water. Bid voor veel senioren in Israël die onder zeer moeilijke omstandigheden moeten leven. Ze moeten voortdurend een keuze maken om hun weinige geld uit te geven aan verwarming, voedsel of medicijnen. Van deze ouderen leeft 21% onder de armoedegrens. DE VOLKEN Bid ook voor de kinderen van Israël, 40% van hen leeft onder de armoedegrens en hun toekomst ziet er niet geweldig uit. Subsidies van de overheid zijn het afgelopen jaar zeer drastisch gekort. Bid voor de Gaarkeukens verzorgd door het Jaffa Instituut en door Hineni. Dank voor de groei in de toeristische sector. Vorig jaar kwamen er 3,5 miljoen toeristen naar Israël, een nieuw record en een groei van 3% ten opzichte van 2012. Bid dat deze toeristen ‘ambassadeurs’ van Israël worden. Velen ervaren dat een bezoek aan het land hun leven verandert. Blijf bidden om bescherming van de staat Israël. De dreiging van oorlog, terreur en intimidatie blijft ongekend groot. Het gevaar komt uit Libanon; terreur door Hezbollah. Uit Iran; intimidatie en de dreiging van een totale vernietiging. Van de Palestijnse Autoriteit; intimidatie en het stellen van onmogelijke eisen in het vredesoverleg. Vanuit de strook van Gaza; terreur door Hamas. Hierbij komt nog dat op de meeste scholen in deze landen en plaatsen de verschrikkelijkste dingen over Joden worden onderwezen.

Deze brief kunt u zowel per e-mail als per post ontvangen. Meld u aan per e-mail: projecten@christenenvoorisrael.nl of telefonisch: 033 - 2458824.


Opnieuw geef ik u een aantal Psalmen, door de rabbijnen aangegeven om te lezen in tijden van groot gevaar: Psalm 35, 44, 56, 83 en 102.

ongerechtigheid.’ (1 Johannes 1:9.) Het is de onbeleden zonde die een enorme belemmering vormt bij het gemeenschappelijk gebed.

Bid voor de militairen die de grenzen bewaken en voor behoud van Bijbels grondgebied.

Bid en breng onbeleden zonden bij de Heer zodat uw gebeden niet belemmerd worden en u geen belemmering bent voor anderen.

Bid voor de regering van premier Netanyahu, om wijsheid, om besluitvorming in overeenstemming met de Thora. Bid voor het haperende vredesoverleg met de Palestijnse Autoriteit, de bemiddeling van de Verenigde Staten. Het is niet altijd makkelijk om voor deze laatste drie punten te bidden. Een richtlijn om aan vast te houden is deze: alle beloften van God aan Zijn volk, zullen ook vervuld worden aan Zijn volk!

3. Israël en het Joodse volk Een belangrijk terrein van voorbede is Israël en het Joodse volk. We moeten bidden dat Israël niet zal verdwijnen, maar de redding en verlossing door God zal bereiken. In de profetieën over de slotfase van de wereldgeschiedenis speelt de wedergeboren staat Israël een zeer grote rol. Wie dit controversiële onderwerp onbevooroordeeld tegemoet treedt, zal van de Heer inzicht ontvangen in het goddelijke geheim van Israël. (Romeinen 11: 25-29.) Maar wie niet weet welke plaats Israël inneemt in de wil van God, zal in het einde der tijden onmogelijk begrijpen wat er gebeurt.

BIDDEN Het nieuwste boek van de bekende Bijbelleraar Lance Lambert, ‘Een Huis van Gebed’, geeft inzicht in het belang van samen bidden. Omdat deze gebedsbrief door tientallen gebedsgroepen gebruikt wordt geef ik een aantal inzichten weer. 1. Gebrek aan vergeving Een gebrek aan vergeving kan het effectief gebed ernstig belemmeren. Wie we ook zijn, wat onze achtergrond ook is en hoe wonderlijk we ook gered zijn, als we niet kunnen vergeven, is ons gebed waardeloos. De Heer Jezus benadrukte deze gebedsbelemmering toen Hij zei: ‘Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.’ (Mattheus 6:14-15.) Met andere woorden: dan worden onze gebeden volledig geblokkeerd.

Dank voor Israël, dat we Gods handelen met hen mogen proberen te begrijpen in deze tijd. Zijn bewarende hand over hen mogen zien. 4. Aangesteld als voorbidders op de muren van DE VOLKEN

Jeruzalem We moeten onthouden dat de Heer ons boven alles oproept om te bidden voor de vervulling van Zijn eeuwige plan. (Jesaja 62:6-7.) Dat is de kern waarop alle door God gegeven voorbede gericht is. Alle andere vormen van voorbede houden ermee verband, zelfs wanneer we ons daarvan niet bewust zijn. We zijn door God zelf aangesteld om wachters te zijn op de muren van Jeruzalem, met dezelfde last en met dezelfde ijver en volharding die Hij heeft. Het is verootmoedigend dat de Heer ons, kwetsbare mensen, in dit voorbedewerk inschakelt.

Dank dat we voorbede mogen doen, als kleine groep op de bres mogen blijven staan midden in zoveel tumult over Uw land, Uw volk.

Bid en vergeef anderen ruimhartig hun zonden zodat uw gebeden niet belemmerd worden. 2. Onbeleden zonde Een andere grote belemmering voor gemeenschappelijk gebed is onbeleden zonde. De psalmist schreef: ‘Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heere zou mij niet hebben gehoord.’ (Psalm 66:18.) De verlossing die wij hebben ervaren, is zo veelomvattend: al onze zonden zijn uitgewist. Daar kon alleen de Heer voor zorgen! De apostel Johannes schrijft: ‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle Deze brief kunt u zowel per e-mail als per post ontvangen. Meld u aan per e-mail: projecten@christenenvoorisrael.nl of telefonisch: 033 - 2458824.

Gebedsbrief februari maart 2014  
Gebedsbrief februari maart 2014