Page 1

Ondernemersplatform Christenen voor Israël

Nieuwsbrief Jaargang 3 - nummer 4 - december 2012

Ondernemersplatform leeft!

Het gaat goed met het ondernemersplatform Werken aan de Toekomst: een hoge opkomst van bevlogen ondernemers en managers tijdens de laatstgehouden plenaire vergadering in Nijkerk; een grote betrokkenheid bij de hulpprojecten voor jongeren in Israël én voldoende tijd om de onderlinge contacten eens stevig aan te halen onder het genot van een goed glas wijn uit Israël. Als gastspreker was evangelist en voormalig EO-programmamaker Henk Binnendijk uitgenodigd, die vanuit Bijbels perspectief benadrukte hoe belangrijk het is om onze verbondenheid te tonen met Israël.

Daarom onderstreepte hij het belang van de projecten die uitgevoerd worden door ons ondernemersplatform van harte. Tijdens het buffet was er ruime gelegenheid om elkaar te ontmoeten en schreven meerdere bezoekers zich in als nieuw lid van het ondernemersplatform Werken aan de Toekomst. Het streven is om te komen tot zeker 100 actieve leden, die samen vier projecten steunen voor kansarme jongeren in Israël.

Lid worden kan ook

Gun de kansarme jongeren van Israël een betere toekomst en steun onze projecten van harte. Allereerst met uw gebeden voor het land en volk van Israël.

Kijk op onze site voor meer informatie: www.christenenvoorisrael. nl/ondernemers of neem contact op met onze coördinator Klaas Hoekstra, Oranjelaan 25, 3862 CX Nijkerk. Tel. 033 - 24 61 431 of 06 236 34 976 of mail naar kl.hoekstra@filternet.nl Het lidmaatschap bedraagt 500 euro per jaar.

Alvast heel hartelijk dank voor uw hulp en betrokkenheid!

• 23 januari - Bijeenkomst werkgroep platform Werken aan de Toekomst, Israëlcentrum, Nijkerk • 18 - 23 februari - Weg Wijs Beurs,Utrecht. • 22 april - 3 mei - Israëlreis en bezoeken hulpprojecten door afvaardiging van het ondernemersplatform Werken aan de Toekomst. Israëlcentrum • Het Israëlcentrum van stichting Christenen voor Israël, Patroonstraat 1, 3861 RN Nijkerk, ligt op slechts één minuut rijden van snelweg A28, afslag Nijkerk. Nieuwsbrief • Onze nieuwsbrief is ook te lezen, te printen of te downloaden op onze site. Stuur de nieuwsbrief ter informatie eens door naar bevriende relaties. Website • Kijk voor (actuele) informatie op onze site: www. christenenvoorisraël.nl/ ondernemers LinkedIn • U vindt ons via: Ondernemersplatform Christenen voor Israël Twitter • Volg ons en retweet ons op Twitter: @ondernemersCvI

Lees verder op pagina 2 »

Help mee!

Maar ook uw financiële bijdrage is zeer welkom. Maak uw gift over op rekeningnummer 51.38.52.905 of giro 4542 ten name van stichting Christenen voor Israël te Nijkerk, onder vermelding van‘Ondernemersplatform’.

Agenda:

In dit nummer Onze column Vervolg bijeenkomst

2 2

Ondernemers naar Israël 3 Rubriek Ondernemer Onze werkgroepleden Financiële bijdragen

4 4 4

1


Nieuwsbrief

Column ‘En onze Koning is van Israëls God gekregen’ De heren van deze wereld gaan allemaal voorbij maar onze Heere komt en zo mag het in deze Adventtijd weer klinken: “Hij komt, Hij komt om d’ aard’ te richten. De wereld in gerechtigheid”. Wonderlijk de Eeuwige heeft aan onze wereld waarin zoveel aan de orde is, in de mensen een welbehagen.

In zijn toespraak hield Paul Baars, voorzitter van de werkgroep van het ondernemersplatform, een warm pleidooi voor het project Eden. ,,Wij maken de meisjes van stichting Eden enorm blij met de verkoopwagen. Zeker nu ze verhuisd zijn naar een grotere bakkerij met veel meer mogelijkheden, waar ook meer meisjes in opleiding kunnen en ook meer artikelen maken die in de verkoopwagen verkocht kunnen worden en ze zodoende ‘selfsupporting’ kunnen worden.” ‘Wij doen dit voor een heel goed doel. En uiteraard moet u zelf een keer gaan kijken. Dan zult u zeker zeggen: ‘Ja, dit was het waard om hier wat extra geld aan te geven’. ‘Want er is nog enorm veel nood en gebrek in het land, dat steeds weer verscheurd wordt door oorlogen en geweld. Maar het is en blijft onze oudste broeder, waarvan we niet onze handen mogen aftrekken.’

Proeven van wijnen uit Israël

De lofliederen van Israël, het Woord dat levend maakt, zij vormen een onschatbaar document. Zij zijn doortrokken van een diep ontzag en vervuld van de grootheid van de God van Israël. Zij spreken wel tot ons maar. Niet over ons. “Lof zij de God van Israël, Die aan Zijn erf-volk dacht”. Zo verbinden de psalmen en gezangen ons met het volk van God. Een volk in onrust en omringt door een diepe vijandschap dat omwille van de wereldvrede in Gods beloften zo’n cruciale rol speelt. Wie de psalmen en lofliederen echt wil verstaan mag en moet ze zingen in deze Adventweken. ‘Hij heeft gedacht aan Zijn genade, Zijn trouw aan Israël nooit gekrengt’. Lezen en zingen met de eigen stem: Luisteren met oren en het hart tot boven verwachten en hopen in de onderstroom van het vers het antwoord van Israëls God voor ons hoorbaar wordt.

Buffet en ontmoeting

Coördinator Klaas Hoekstra

Volle Jeruzalemzaal

2


Jaargang 3 - nummer 3

Bezoek IsraĂŤl Een foto-impressie van het laatstgehouden werkbezoek aan IsraĂŤl. Eind oktober, begin november ging een groep ondernemers op bezoek bij onze projecten Eden, Hineni, Yedidim en Sde Bar. Prachtig om deze projecten eens van nabij te bekijken en de jongeren en leidinggevenden persoonlijk te spreken. Uiteraard was er ook tijd ingeruimd om Bijbelse plaatsen in het Heilige Land te bezoeken.

Project Eden

De volgende reis is al bekend: van maandag 22 april tot en met vrijdag 3 mei 2013 zal er D.V. een nieuw gezelschap van ondernemers onze projecten gaan bewonderen.

Project Yedidim

Project Sde Bar

Rijke geschiedenis...

Samen genieten...

Project Hineni

3


Ondernemersplatform Christenen voor Israël

Ondernemer Willem de Boer In deze rubriek maakt u kennis met een gedreven ondernemer, lid van ons platform, zijn bedrijf én zijn liefde voor Israël. Dit keer: Willem de Boer uit Urk. Ondernemersplatform Christenen voor Israël Leden werkgroep Paul Baars (voorzitter) Ruud van Ginkel Klaas Hoekstra Rietje Hoekstra Rinus Lambregtse Roger van Oordt Jan Blok Teus den Otter Coördinator Klaas Hoekstra Oranjelaan 25 3862 CX Nijkerk Telefoon 033 - 24 61 431 Mobiel 06 - 23 63 49 76 kl.hoekstra@filternet.nl Financiële bijdragen zijn welkom op rekeningnummer 51.38.52.905 of giro 4542 t.n.v. Christenen voor Israël te Nijkerk, o.v.v. ‘Ondernemersplatform’ Nadere informatie www.christenenvoorisrael.nl klik op ‘Ondernemers’ Eindredactie/PR Teus den Otter teusdenotter@ christenenvoorisrael.nl Mobiel 06 - 44 54 42 98 Druk Pieters Grafisch Bedrijf B.V. Voorstraat 5 -4503 BH Groede Postbus 12 - 4503 ZG Groede Telefoon 0117 - 377 170 info@pietersgroede.nl www.pieterspress.nl

4

Willem de Boer Party-Service werd in 1982 opgericht. Na een aantal jaren vanuit een mobiele keuken te hebben gewerkt werd in 1986 partycentrum De Koningshof in Urk gebouwd. Hier werd de basis gelegd voor het familiebedrijf. In de jaren die volgden heeft het bedrijf een grote groei doorgemaakt met als gevolg dat ook de broers René en Henk in het bedrijf stapten. In 2001 werden de partyservice-activiteiten verplaatst naar Emmeloord. Hier groeide Willem de Boer PartyService uit tot een specialist op het gebied van totale evenementenorganisatie en -verzorging. Inmiddels is Willem de Boer een vertrouwde naam binnen de evenementenbranche en behoort het bedrijf tot één van de 10 grootste partyservice-bedrijven in ons land. Begin 2012 ging Willem de Boer Party-Service verder als Willem de Boer Food & Events. Een naam die de twee belangrijkste activiteiten van het bedrijf weergeeft: ‘Food’ als uiting van de culinaire activiteiten bestaande uit foodproductie en catering op locatie. Met de pijler ‘Events’ is Willem de Boer dé ervaren partner op het gebied van totale evenementen-organisatie. Naast dit bedrijf vallen er onder de Holding van de broers nog drie bedrijven: De Koningshof Party en Event BV, Willem de Boer Snack-Plaza BV, en CuliCare Catering BV. Wat is uw persoonlijke betrokkenheid tot Israël? ,,Allereerst vanuit de Bijbel is er sprake van een onlosmakelijke band en betrokkenheid met het Joodse volk. Dat is echt voor me gaan leven toen ik er meer over ging lezen. Ik moet bekennen dat ik in de laatste 8 jaar veel meer dan voorheen mij heb verdiept in de politieke situatie en de manier waarop Israël vaak ten onrechte werd afgeschilderd in de wereldpers. Ook nu heb ik bijna wekelijks gesprekken met allerlei mensen vanuit mijn netwerk

die weinig tot niets van de geschiedenis van het Joodse volk afweten. Ze hebben het over het Palestijnse volk dat verdrukt wordt door Israël. Als je dan doorvraagt waar dat Palestijnse volk dan altijd heeft gewoond blijft het stil. Er is nooit een Palestijns volk geweest, het zijn Arabieren. Als je dan vertelt hoe het in de Balfourverklaring in 1917 stond houdt het gesprek al gauw op. En dat is jammer want het is een gebrek aan kennis van de grote massa dat er nu gedacht wordt zoals we het in de meeste kranten lezen en helaas op het linkse NOS journaal horen.” ,,Ik ben erg dankbaar dat ik de afgelopen drie jaar door mijn kennis en ervaring op het gebied van grootkeukens en het op grote schaal bereiden van maaltijden samen met CvI een keukenproject bij het Jaffa Instituut heb mogen doen. Mijn college Dirk Korf en ik hebben daar met grote dankbaarheid aan gewerkt en hebben dat uit grote liefde voor Zijn volk en oogappel gedaan.” Zelf in Israël geweest? ,,Jazeker, vorig jaar, als ik met niet vergis vijf keer en in 2010 ook drie keer. Dat was allemaal ter voorbereiding voor de realisatie van het grootkeuken project bij het Jaffa Instituut. Het waren vaak trips van 4 of 5 dagen. Omdat we nu weer samen met de mensen van CvI aan een keukenproject voor Hineni mogen werken ben ik er dit jaar

ook drie keer geweest. We bekostigen zelf deze trips volledig en zien dat als een stuk verrijking van onze geestelijke kennis. Dirk Korf en ik bezoeken naast het betreffende keukenproject ook Bijbelse plaatsen en ontmoeten graag mensen die daar wonen en leven. Een sabbatsmaal bij een Joods-orthodox gezin op vrijdagavond is vaak het hoogtepunt van ons korte verblijf.” Waarom lid van het platform? ,,Het is goed om als christenondernemers onze krachten voor Israël te bundelen. Als ondernemers bezitten we vaak unieke talenten ieder op zijn gebied, die moeten we niet alleen inzetten voor ons eigen bedrijf maar die moeten we dienstbaar maken voor anderen. Wat is er dan mooier dat ook voor het volk Israël te doen. Al heb ik wel gemerkt dat vanuit mijn gedrevenheid de zaken in Israël vaak anders lopen dan wij in Nederland gewend zijn. Maar dat went ook wel weer…” ,,Gelukkig zijn er meer geloofsgenoten uit kerkelijk Nederland die een warm hart voor Israel en het Joodse volk hebben. Ik denk dat we als christenondernemers veel meer voor Israël kunnen doen dan dat we tot nu toe gedaan hebben.” Meer informatie: W: www.willemdeboer.nl T: 0527 68 40 00 E: info@willemdeboer.nl

Nieuwsbrief ondernemersplatform december 2012  

Nieuwsbrief van ondernemersplatform Werken aan de Toekomst.