Page 1

Ondernemersplatform Christenen voor Israël

Nieuwsbrief Jaargang 2 - nummer 4 - december 2011

Verkoopwagen met úw hulp! Tijdens de drukbezochte samenkomst van het ondernemersplatform op 30 november hielden werkgroepvoorzitter Paul Baars en werkgroeplid

Ruud van Ginkel een warm pleidooi voor de aanschaf van een prachtige verkoopwagen. Deze ultramoderne bakkerswagen is bedoeld voor

Met uw hulp kan deze verkoopwagen werkelijkheid worden en opzien baren in heel Israël. (Tekening BK Market Trailers/Barneveld)

het jongerenproject Eden en wordt ingezet voor de verkoop van o.a. heerlijke verse stroopwafels Kansarme meisjes van het project Eden krijgen met de inzet van deze voor Israël unieke verkoopwagen de kans om nieuwe levenservaring op te doen. Dit biedt uitzicht op een betere toekomst. Goed voor deze jongeren, maar ook van grote betekenis voor de toekomst van hun land Israël. ,,Het zou bijzonder zijn als de wagen klaar is dat de financiën dan ook in orde zijn. En als

het zover is dan maken wij van de overdracht een mooi feest. Met zoveel mogelijk leden erbij om gezamenlijk de wagen over te dragen in Israel.” ,,Wij hopen en bidden dan ook of al onze leden, en dat aantal groeit gelukkig nog steeds, ons met gulle hand willen blijven steunen, ”, luidde de wens van Paul Baars. Giften voor de verkoopwagen zijn welkom op rekeningnummer 51.38.52.905 t.n.v. Christenen voor Israël te Nijkerk, onder vermelding van ‘Ondernemersplatform’

Gloedvol betoog over Israël Met volle overgave en grote betrokkenheid sprak ChristenUnie-fractieleider Arie Slob over Israël. Zijn gloedvolle betoog viel in goede aarde bij een aandachtig gehoor. De vele tientallen aanwezige ondernemers volgden met zichtbare belangstelling het relaas van de geboren politicus tijdens de laatstgehouden plenaire vergadering op 30 november. Slob benadrukte nog eens hoe belangrijk het is om Israël te blijven steunen. Zeker nu wereldwijd, maar óók in politiek Den Haag, deze steun zienderogen afneemt. Hij sprak zijn waardering uit voor het ondernemersplatform, dat kansarme jongeren

in Israël uitzicht biedt op een betere toekomst. Ook Leon Meijer, bestuurslid van stichting Christenen voor Israël, was aanwezig op de vergadering en sprak bemoedigende woorden richting het ondernemersplatform en zijn projecten. Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van werkgroeplid Siep van der Naald. ,,Een lid van het eerste uur”, sprak werkgroepvoorzitter Paul Baars hem toe. ,,Iemand met enorm veel kennis van het volk Israel, een lid dat zich altijd inzet voor Gods eigen Volk.” Gelukkig was ondernemer Jan Blok uit Tiel bereid om Siep op

te volgen als lid van de werkgroep. Met Jan als adviseur zal getracht worden met name jongere ondernemers meer te betrekken bij het belangrijke werk van het platform. Ook Floor Pieters en zijn echtgenote uit Groede in Zeeuws-Vlaanderen werden in het zonnetje gezet. Floor is ondanks de verre reis vanuit zijn woonplaats trouw aanwezig op de plenaire vergaderingen en zijn drukkerij produceert geheel Pro Deo de keurig verzorgde nieuwsbrief van het platform. De vergadering werd afgesloten met een gezellig samenzijn, waarbij genoten kon wor-

CU-fractievoorzitter Arie Slob waardeert het werk van het platform.

den van verrukkelijke wijnen uit Israël en een smakelijk buffet. Onder de aanwezigen waren verscheidene ondernemers die voor de eerste keer hun gezicht lieten zien en enthousiast raakten over het werk van het platform in Israël. Sinds 30 november is ons platform gegroeid met vier nieuwe leden! 1


Ondernemersplatform Christenen voor Israël

Ondernemer Etienne Bruinekreeft Ondernemersplatform Christenen voor Israël Leden werkgroep Paul Baars (voorzitter) Ruud van Ginkel Klaas Hoekstra Rietje Hoekstra Rinus Lambregtse Roger van Oordt Teus den Otter Jan Blok Coördinator Klaas Hoekstra Oranjelaan 25 3862 CX Nijkerk Telefoon 033 - 24 61 431 Mobiel 06 - 23 634 976 kl.hoekstra@filternet.nl

In deze rubriek maakt u in het kort kennis met een gedreven ondernemer, zijn bedrijf en zijn betrokkenheid en liefde tot het land en volk van Israël. Deze keer ontmoeten wij directeur Etienne Bruinekreeft van het bedrijf BK Market Trailers in Barneveld. Etienne is 43 jaar, getrouwd en het gezin telt vier kinderen. Hij is sinds 1994 werkzaam in het familiebedrijf BK Trailers BV. Op 1 januari 2007 is het grootste deel van het bedrijf overgenomen van Bruinekreeft senior onder de naam BK Market Trailers BV. Geef eens een korte introductie van jullie bedrijf.

Financiële bijdragen zijn welkom op rekeningnummer 51.38.52.905 of giro 4542 t.n.v. Christenen voor Israël te Nijkerk, o.v.v. ‘Ondernemersplatform’ Nadere informatie www.christenenvoorisrael.nl klik op ‘Business’ Eindredactie/PR Teus den Otter otterbaars@solcon.nl Telefoon 0182 - 584 590 Mobiel 06 - 44 54 42 98 Druk Pieters Grafisch Bedrijf B.V. Voorstraat 5 4503 BH Groede Postbus 12 4503 ZG Groede Telefoon 0117 - 37 71 70 info@pietersgroede.nl www.pieterspress.nl

2

,,Vanaf eind jaren 70 bouwen wij verkoopwagens voor op de markt. Het gaat om maatwerk op wielen, waarbij we de wensen van de klanten zo veel mogelijk verwerken in ons product. Op dit moment zijn er 22 mensen werkzaam bij ons.” Wat leveren jullie voor ons project in Israël? ,,Voor het project Eden hebben wij een complete verkoopwagen voor de verkoop van brood, koek, de Hollandse stroopwafels ontworpen. Op dit moment zijn we aan het kijken of we ook de verkoop van softijs en koffie in de wagen kunnen realiseren. Het gaat om een verkoopwagen met een geïsoleerde opbouw van 4,5 meter en te rijden met B-rijbewijs. Helemaal zelfsupporting qua stroomvoorziening met behulp van een stroomgenerator. De toelatingseisen om te werken met zo’n verkoopwagen zijn in Israel weer anders dan in Nederland, maar gezien onze hoge Nederlandse kwaliteitsstandaard denken we hier aan te kunnen voldoen. Als ook het financiële plaatje geheel rond is, kunnen we begin volgend

jaar starten met de bouw van deze verkoopwagen met de naam erop: The Sweet Future.” Hebben jullie als bedrijf ambities richting Israël als dit project slaagt? ,,Niet direct, maar toen ik zelf twee jaar geleden in Israel was, heb ik wel gezien dat het produkt verkoopwagen helemaal niet bekend is daar. Je weet nooit wat voor vervolg er zakelijk op komt.” ,,Ook als christen zou ik het persoonlijk fijn vinden om zaken te doen met Gods volk. De wereld is bezig om Israël steeds meer ook op economisch gebied te isoleren. Het is dan goed, dat in dit geval het ondernemersplatform projecten opstart om te zorgen dat het land straks net als onze verkoopwagen geheel selfsupporting is.” Meer informatie: BK Market Trailers BV Koopmansgoed 1 3771 MJ Barneveld Tel: 0342-417 559 Mail: info@bkmt.nl Site: www.bkmt.nl

KERSTGROET Verwachting Veel onzekerheden komen op ons af. In het Midden-Oosten, in ons persoonlijk leven! Hoe zal het gaan? We weten het niet. Wat we wel weten is dat Israëls God met ons was, met ons is en met ons zal zijn. Gisteren, vandaag en morgen. Zijn Woord is zoveel meer dan al onze verhalen en geeft vrede in het hart. Dan gaat er niets verkeerd. Niet in deze wereld, niet in het Midden-Oosten en ook niet in ons persoonlijk leven. Ervaren, dat we hulp krijgen door alle moeilijkheden en problemen heen. Dat er nieuwe krachten en nieuwe gedachten, ideeën komen die er nog nooit eerder waren. Krijgen hulp die we nooit dachten eerder nodig te hebben. In deze tijd van Advent kijkt de wereld naar Israël en vraagt zich af: Waar is nu hun God? Met een doodssteek in mijn beenderen honen mij mijn tegenpartijders, als zij de ganse dag tot mij zeggen: “Waar is nu jullie God?” Toch... de wederkomst van de Messias, de enige hoop voor een stervende wereld. Het zal het wonder zijn van een nieuw begin, een nieuw leven, ook van beschadigde jonge levens in Israël zonder grenzen. Deze grenzeloze Vrede wens ik u van harte toe. Klaas Hoekstra

Nieuwsbrief ondernemersplatform Werken aan de toekomst december 2011  

NIeuwsbrief van het ondernemersplatform Werken aan de toekomst van december 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you