Page 1

a cadi ELISAVA 2010

VESTIR LA CADIRA

VESTIR LA SILLA

Workshop realitzat a Elisava.

Workshop realizado en Elisava

Categoria: Disseny tèxtil.

Projecte: Vestir una cadira amb

teles a partir d’un concepte o un personatge.

Categoría: Diseño textil.

Proyecto: Vestir una silla con

telas a partir de un concepto o un personaje.

Cadira Gustav Klimt Silla Gustav KlimtLa duració d’aquest workshop va ser de 3 dies i consistia en vestir una cadira a partir d’un concepte o un personatge. El meu projecte va agafar com a referència el cromatisme i les formes dels quadres del pintor Gustav Klimt a partir dels quals vaig dissenyar la cadira. L’objectiu del projecte era transmetre el concepte de forma clara i directe a través del disseny final, sense la necessitat de que aquest tingués un ús funcional.

La duración de este workshop fue de 3 días y consistía en vestir una silla a partir de un concepto o un personaje. Mi proyecto cogió como referencia el cromatismo y las formas de los cuadros del pintor Gustav Klimt a partir de los cuales diseñé la silla. El objetivo del proyecto era transmitir el concepto de forma clara y directa a través del diseño final, sin la necesidad de que este tuviera un uso funcional.

Procés Proceso

Un cop identificat el personatge o objecte sobre el qual treballar, vam buscar i trobar teles i complements que el representessin. Primer de tot vaig buscar una tela estampada amb daurats per simular els fons que utilitzava Klimt en els seus quadres, i després vaig escollir teles de colors ja que ell també utilitzava colors per omplir els vestits de les persones que pintava. Primer de tot vaig cosir les teles base a la cadira i vaig acabar les costures amb una cinta daurada. Després vaig cosir les teles de colors amb formes rodones i la tela daurada amb formes geomètriques. I finalment els hi vaig afegir botons de molts colors i per donar-li més contrast.

Una vez identificado el personaje u objeto sobre el cual trabajar, tuvimos que buscar y encontrar telas y complementos que lo representaran. Primero de todo busqué una tela estampada con dorados para simular el fondo que utilizaba Klimt en sus cuadros, y después escogí telas de colores ya que él también utilizaba colores en los vestidos de las personas que pintaba. Primero de todo cosí las telas base a la silla y a las costuras les di un acabado con una cinta dorada. Luego cosí las telas de colores con formas redondas y la tela dorada con formas geométricas. Y finalmente añadí botones de muchos colores y tamaños para darle más contraste.
10

ProcĂŠs 1: teles base / Proceso 1: telas base


11

ProcĂŠs 1: teles base / Proceso 1: telas base


12

Proc茅s 2: Uni贸 de les teles/ Proceso 2: Uni贸n de las telas


13


14

Costura acabada amb una cinta daurada / Costura acabada con una cinta dorada


15


16

Detalls de botons utilitzats / Detalles de botones utilizados


17


18

Detall dels estampats i botons utilitzats / Detalle del estampado y botones utilizados


19


20


21

Detall de l’acabat / Detalle del acabado


22

Cadira acabada / Silla acabada


23


24


25

Cadira acabada / Silla acabada


26


27


estir la

Portfolio_Vestir la cadira  

Workshop: Vestir la casa