Page 1

edbag ELISAVA 2008

RECYCLED BAG

RECYCLED BAG

Projecte: Bossa dissenyada a partir

Proyecto: Bolso diseñado a partir

Categoria: Disseny producte.

del reciclatge de diferents objectes. Materials utilitzats:

Dos protectors per a la pica i bosses de plàstic.

Categoría: Diseño producto.

del reciclaje de diferentes objetos. Materiales utilizados:

Dos protectores para la pica y bolsas de plástico.

Recycled Bag Recycled Bag

Recycled Bag és una bossa de mà, creada i dissenyada a partir d’elements d’ús diari. L’objectiu del projecte va consistir en el reciclatge de materials que utilitzem amb freqüència però que quan deixen de tenir la seva utilitat els acabem llençant sense plantejar-nos que potser poden arribar a tenir una segona vida, una altra utilitat. Avui en dia l’acte de reciclar és un fet que s’està potenciant molt ja que és important que els objectes que utilitzem puguin complir més d’una funció. És important que des del disseny intentem convertir aquests objectes en nous objectes de disseny o elements que tinguin més funcions a part de la utilitat per la qual es va dissenyar.

Recycled Bag es un bolso o bolsa de mano creado y diseñado a partir de elementos de uso diario. El objetivo del proyecto consistió en el reciclaje de materiales que normalmente utilizamos con frecuencia pero que cuando dejan de ser útiles los tiramos sin plantearnos que quizás pueden llegar a tener una segunda vida, otra utilidad. Hoy en día el acto de reciclar es un hecho que se está potenciando mucho, ya que es importante que los objetos que utilizamos puedan cumplir más de una función. Es importante que desde el diseño intentemos convertir estos objetos en nuevos objetos de diseño o elementos que tengan más funciones a parte de la utilidad por la cual se diseñó.


Protector de pica / Protector de pica
Procés de transformació i disseny Proceso de transformación y diseñoEl bossa està dissenyat amb bosses de plàstic i dos protectors de pica. Aquests elements normalment compleixen una funció determinada, però a Recycled Bag passen a convertir-se en materials que tenen un altre ús i funcionalitat. Les bosses de plàstic de diferents colors estan cosides al voltant dels protectors com si fossin fils, i d’aquesta manera van creant diferents formes i li donen als protectors de pica un estampat diferent i un acabat original.

El bolso está diseñado con bolsas de plástico y dos protectores para la pica. Estos elementos normalmente cumplen una función determinada, pero en Recycled Bag pasan a convertirse en materiales con otro uso y otra funcionalidad. Las bolsas de plástico de diferentes colores están cosidas alrededor de los protectores como si fueran hilos, y van creando así diferentes formas y le dan a los protectores un estampado diferente y un acabado original.
Fotografies del plĂ stic cosit sobre el protector / FotografĂ­as del plĂĄstico cosido sobre el protector

10

Procés: Fotografies / Proceso: Fotografías


11

Procés: Fotografies / Proceso: Fotografías


12

Procés: Fotografies / Proceso: Fotografías


13


14

ProcĂŠs: Fotografies dels dos costats de la bossa / Proceso: FotografĂ­a de los dos lados del bolso


15

ProcĂŠs: detall / Proceso: detalle


16


17

Fotografies de la bossa acabada / FotografĂ­as del bolso acabado


18

Fotografies de la bossa acabada / FotografĂ­as del bolso acabado


19


20


21

Fotografies de la bossa acabada / FotografĂ­as del bolso acabado


22


23


ecycle

Portfolio_Recycled bag  
Portfolio_Recycled bag  

Bolso diseñada con objetos reciclados

Advertisement