Page 1

atchau ELISAVA 2008-09

CHOCOLAT CHAUD

CHOCOLAT CHAUD

i interiors.

e interiores.

Categoria: Disseny gràfic, producte Projecte: Dissenyar un pícnic urbà

tenint en compte tots els àmbits del disseny.

Disseny:

Paula Marfull i Christel Suarez.

Categoría: Diseño gráfico, producto Proyecto: Diseñar un picnic urbano tendiendo en cuenta todos los ámbitos del diseño. Diseño:

Paula Marfull y Christel Suarez.

Pícnic dissenyat per a nens de 4 a 6 anys Picnic diseñado para niños de 4 a 6 años 

L’objectiu d’aquest projecte va ser realitzar un pícnic urbà escollint nosaltres el concepte, el lloc i l’usuari. Havíem de tenir en compte tres aspectes del disseny: la gràfica, el producte i l’espai, i amb això crear un esdeveniment on l’important fos l’acte de menjar. Chocolat Chaud va ser un projecte realitzat al laberint d’Horta de la ciutat de Barcelona i estava dirigit a nens de 4 a 6 anys. El nostre projecte va consistir en dissenyar un esmorzar didàctic i alhora divertit pels nens.

El objetivo de este proyecto fue realizar un picnic urbano escogiendo nosotros el concepto, el lugar y el usuario. Teníamos que tener en cuenta tres aspectos del diseño: la gráfica, el producto y el espacio, y con esto crear un evento donde lo importante fuera el acto de comer. Fue un proyecto realizado en el laberinto de Horta de la ciudad de Barcelona y estaba dirigido a niños de 4 a 6 años. Nuestro proyecto consistió en diseñar un desayuno didáctico y a la vez divertido para los niños.

Procés de disseny Proceso de diseño

El concepte de l’esdeveniment va ser el conte mitològic del Minotaure. Per aquesta raó el pícnic es va realitzar al laberint, i abans de l’esmorzar es va realitzar un joc on els nens havien de seguir uns fils que recorrien el laberint i els portaven a les galetes amagades entre els arbres. Un cop van trobar les galetes el pícnic es va iniciar amb la condició de que primer havien d’ordenar les galetes per crear la paraula Minotaure. Després el pícnic va consistir en pintar de xocolata blanca i xocolata amb llet les galetes i decorar-les amb xocolatines de colors. El procés de disseny va consistir en dissenyar les galetes, la gràfica que aplicaríem a les invitacions de l’esdeveniment, la selecció del material que utilitzaríem i l’espai on es realitzaria la activitat.

El concepto del evento fue el cuento mitológico del Minotauro. Por esta razón el picnic se realizó en el laberinto, y antes del desayuno realizamos un juego donde los niños habían de seguir unos hilos que recorrían el laberinto y que los guiaban a las galletas escondidas entre los árboles. Una vez encontraron las galletas el picnic se inició con la condición de que primero tenían que ordenar las galletas para crear la palabra Minotauro. Después el picnic consistió en pintar de chocolate blanco y con leche las galletas y decorarlas con chocolatinas de colores. El proceso de diseño consistió en diseñar las galletas, la gráfica que aplicaríamos en las invitaciones al evento, la selección del material que utilizaríamos y el espacio donde se realizaría la actividad.


Preparaci贸: massa de les galetes / Preparaci贸n: masa de las galletas


Preparaci贸: massa de les galetes / Preparaci贸n: masa de las galletas


10

Preparaci贸 de les galetes / Preparaci贸n de las galletas


11

Preparaci贸 de les galetes: forn / Preparaci贸n de las galletas: horno


12

Joc: explicaci贸 del conte/ Juego: explicaci贸n del cuento


13

ProcĂŠs: detall / Proceso: detalle


14

Joc: buscant les galetes amagades/ Juego: buscando las galletas escondidas


15


16

Joc: buscant les galetes amagades seguint el fil/ Juego: buscando las galletas escondidas siguiendo el hilo


17

Fi del joc / Final del juego


18


19

PĂ­cnic: ordenant les galetes per formar la paraula Minotaure/ Picnic: ordenando las galletas para formar la palabra Minotauro


20

PĂ­cnic: pintant les galetes amb xocolata/ Picnic: pintando las galletas con chocolate


21


22


23

PĂ­cnic: galetes pintades i decorades/ Picnic: galletas pintadas y decoradas


24


25

Fi del pĂ­cnic/ Final del picnic


26


27


ocola

Portfolio_picnic urbano  

Diseño de un picnic urbano

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you