Page 1

e-foto ELISAVA 08-09

IMATGE - FOTOGRAFIA

IMAGEN - FOTOGRAFÍA

Contingut:

Contenido:

Categoria: Fotografia

Imatges a partir d’un concepte Càmera fosca

Fotografies de viatges

Categoría: Fotografía

Imágenes a partir de un concepto Cámara oscura

Fotografías de viajes

Imatge i fotografia Imagen y fotografíaAquest llibre recull alguns dels exercicis realitzats a l’assignatura de Imatge cursada al segon curs del Graduat Superior en Disseny de l’escola Elisava. Molts dels exercicis van partir d’una premissa conceptual, i se’ns va exigir una mirada personal i subjectiva. També vam dissenyar i construir una càmera fosca amb la que vam realitzar fotografies revelant-les al laboratori fotogràfic de l’escola. I finalment, he inclòs fotografies de viatges personals.

Este libro recoge algunos de los ejercicios realizados en la asignatura Imagen cursada en el segundo curso del Graduado Superior en Diseño de la escuela Elisava. Muchos de los ejercicios partieron de una premisa conceptual y se exigió una mirada personal y subjetiva. También diseñamos y construimos una cámara oscura con la que realizamos fotografías revelándolas en el laboratorio fotográfico de la escuela. Y finalmente, he incluido algunas fotografías de viajes personales.

Sobre la llibertat Sobre la libertadL’objectiu d’aquest treball va ser experimentar amb la càmera fotogràfica i realitzar fotografies retratant el concepte de “llibertat”. La meva idea va sorgir a partir de l’observació de la relació que existeix entre gos, amo i la corretja que els uneix. La llibertat del gos existeix quan es desprèn de la corretja. Per aquest motiu vaig trobar interessant fotografiar la corretja ja que és com un símbol de no-llibertat cap a l’animal. He inclòs algunes fotografies que vaig realitzar durant el procés.

El objetivo de este trabajo fue experimentar con la cámara fotográfica y realizar fotografías retratando el concepto de “libertad”. Mi idea surgió a partir de la observación de la relación que existe entre un perro, su amo y la correa que los une. La libertad del perro existe cuando se desprende de la correa. Por este motivo encontré interesante fotografiar la correa, ya que es como un símbolo de no-libertad hacia el animal. He incluido otras fotografías que realicé durante el proceso.


Fotografia final / FotografĂ­a final

10


Canvi d’identitat Cambio de identidad

11

Aquest exercici consistia en construir-se una identitat personal diferent a la nostra. Ens vam fotografiar sota l’aparença de la nova identitat i vam seleccionar la imatge que millor representava i expressava allò que volíem transmetre. Jo vaig escollir la identitat de mecànica.

Este ejercicio consistió en construirse una identidad personal ajena a la nuestra. Nos fotografiamos bajo la apariencia de la nueva identidad y seleccionamos la imagen que mejor representara y expresara lo que queríamos transmitir. Yo seleccioné la identidad de mecánica.


12


13


14

Fotografia final / FotografĂ­a final


15


16


Sobre el relat “El puente” de Franz Kafka Sobre el relato “El puente” de Franz Kafka 17

Aquest treball consistia en fer una fotografia a partir de la lectura del text “El puente” de Franz Kafka. El text em va transmetre por, ganes de rendirme, pessimisme i dubtes. Per aquest motiu les meves fotografies reflectien inestabilitat i inseguretat.

El trabajo consistía en hacer una fotografía a partir de la lectura del texto “El puente” de Franz Kafka. El texto me transmitió miedo, ganas de rendirme, pesimismo y dudas. Por este motivo mis fotografías reflejaron inestabilidad e inseguridad.


18


19


20

Fotografia final / FotografĂ­a final


21


22


Càmera fosca Cámara oscura

Al laboratori fotogràfic vam aprendre a construir una càmera fosca i a fer fotografies amb ella, i també a revelar i a positivar les fotografies. L’objectiu va ser aprendre els principis bàsics i els procediments de la fotografia. Del reportatge resultant vam seleccionar una imatge per crear la imatge de divulgació d’un client fictici sobre el suport de postal, cartell o anunci publicitari. Vaig seleccionar una imatge d’una campanya promocional de la ciutat de Barcelona, ja que a la fotografia figuraven elements iconogràfics com l’estàtua de Colom i Montjuïc. La vaig titular “Barcelona. Una mirada diferent”.

En el laboratorio fotográfico aprendimos a construir una cámara oscura y a hacer fotografías con ella, y también a revelar y a positivar las fotografías. El objetivo fue aprender los principios básicos y los procedimientos de la fotografía. Del reportaje resultante seleccionamos una imagen para, con ella, crear la imagen de divulgación de un cliente ficticio sobre un soporte de postal, cartel o anuncio publicitario. Seleccioné una imagen de una campaña promocional de la ciudad de Barcelona, ya que en la fotografía figuraban elementos iconográficos de la ciudad, como la estatua de Colón y Montjuic. La titulé “Barcelona. Una mirada diferente”.

23


24


25


26


27


28


29


30


31


32

Fotografia final / FotografĂ­a final


33


34


Fotografies de viatges Fotografías de viajes

35

Recull de fotografies realitzades durant viatges personals. M’agrada la fotografia como a mitjà per captar moments o coses que no podem gaudir a diari.

Recopilación de fotografías realizadas durante viajes personales. Me gusta la fotografía como medio para captar momentos y cosas que no podemos disfrutar a diario.


36


37


38


39


40


41


42


43


matge

Portfolio_Fotografía  
Portfolio_Fotografía  

Fotografías a partir de un concepto. Cámara oscura. Fotografías de viajes.