Page 1

e vidr ELISAVA 2008-09 FIBRA DE VIDRE

FIBRA DE VIDRIO

Projecte: Objecte funcional dissenyat

Proyecto: Objeto funcional diseñado

Categoria: Disseny del producte. a partir de la fibre de vidre. Objectiu:

Experimentar amb el material i les seves qualitats físiques.

Categoría: Diseño del producto. a partir de la fibra de vidrio. Objetivo:

Experimentar con el material y sus cualidades físicas.

Objecte dissenyat amb fibra de vidre Objeto diseñado con fibra de vidrio L’objectiu d’aquest treball va ser experimentar amb un material nou, com la fibra de vidre i conèixer la seva naturalesa i las possibilitats que ens ofereix en el món del disseny industrial. La idea del meu projecte va venir motivada per una necessitat personal, que era crear un objecte contenidor per col·locar a una llitera, i vaig aconseguir satisfer-la donant-li al material una forma que em va permetre aconseguir la funció desitjada. Amb la fibra de vidre no es generen formes geomètriques degut a que la seva naturalesa i el mètode d’aplicació no permet crear angles rectes. La forma del meu producte havia d’estar pensada partint d’aquestes limitacions, per aquest motiu les seves formes són corbes i ondulades.

El objetivo de este trabajo fue experimentar con un material nuevo, como la fibra de vidrio, y conocer su naturaleza y las posibles aplicaciones que ofrece al mundo del diseño industrial. La idea de mi proyecto surgió de una necesidad personal, que era crear un objeto contenedor para colocar en una litera, y conseguí satisfacerla otorgándole al material una forma que me permitió conseguir la función deseada. Con la fibra de vidrio no se generan formas geométricas debido a que su naturaleza y método de aplicación no permite crear ángulos rectos. La forma de mi producto tenía que estar pensada partiendo de estas limitaciones, por este motivo sus formas son curvas y onduladas.


Esbossos i plĂ nols / Esbozos y planos
10,5cm

10,5cm

10,5cm

6cm

3cm

2cm

1,5cm

5cm

4,5cm

5cm

12,5cm


51cm

4c

22cmm


Procés de transformació i disseny Proceso de transformación y diseñoEl procés va començar projectant l’objecte a partir de plànols i esbossos. Un cop vam tenir la idea vam mesurar uns llistons de fusta i els vam unir a una planxa de fusta, per després poder aplicar una base que ens permetria aplicar la fibra de vidre. Quan ja teníem la base enganxada amb silicona sobre els llistons, havíem d’aplicar la fibra de vidre junt amb una resina que permetia la unió del material. Un cop sec, vam polir la peça. Finalment vaig aplicar al meu objecte un acabat amb tela.

El proceso empezó proyectando el objeto a partir de planos y bocetos. Una vez tuvimos la idea, medimos unos listones de madera y los unimos a una plancha de madera, para después aplicar una base que nos permitiría aplicar la fibra de vidrio. Cuando tuvimos la base enganchada con silicona sobre los listones, aplicamos la fibra de vidrio junto con una resina que nos permitió la unión del material. Una vez seco, pulimos la pieza. Finalmente apliqué a mi objeto un acabado con tela.
1: Preparaci贸 per aplicar la base / 1: Preparaci贸n para aplicar la base

10

2: Prova amb una base de cartulina / 2: Prueba con una base de cartulina


11


12

3: Base unida als llistons amb silicona / 3: Base unida a los listones con silicona


13

4: Aplicaci贸 de la fibra de vidre / 4: Aplicaci贸n de la fibra de vidrio


14


15

ProcĂŠs: detall / Proceso: detalle


16

5: Procés d’assecat / 5: Proceso de secado


17


18

6: Procés d’acabat / 6: Proceso de acabado


19

6: Procés d’acabat / 6: Proceso de acabado


20


21

Fotografies: objecte acabat/ FotografĂ­as: objeto acabado


22

Fotografies: objecte acabat/ FotografĂ­as: objeto acabado


23


24

Fotografies: objecte acabat amb tela taronja/ FotografĂ­as: objeto acabado con tela naranja


25


26

Fotografies: tela i objecte/ FotografĂ­as: tela y objeto


27


28


29

Fotografies: producte a la seva ubicaci贸/ Fotograf铆as: producto en su ubicaci贸n


30


31


bra de

Portfolio_Fibra de vidre  

Diseñar un objeto con fibra de vidrio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you