Page 1

vat,dib ELISAVA 2008-09

PINTURA, GRAVAT I DIBUIX

PINTURA, GRABADO Y DIBUJO

Objectiu: experimentar amb diferents

Objetivo: experimentar con

Categoria: Tècniques plàstiques tècniques i aprendre a dibuixar espais i objectes.

Categoría: Técnicas plásticas.

diferentes técnicas y aprender a dibujar espacios y objetos.

Pintura, dibuix i gravat Pintura, dibujo y grabadoDibuix de producte Dibujo de productoL’objectiu d’aquesta assignatura va ser aprendre i practicar la tècnica del dibuix de productes. Havíem d’escollir objectes quotidians i dibuixar-los, primer en llapis i després aplicar ombres amb retoladors.

El objetivo de esta asignatura fue aprender y practicar con la técnica del dibujo de productos. Tuvimos que escoger objetos cotidianos y dibujarlos, primero a lápiz y luego aplicar sombras con rotuladores.

En aquest mateix apartat, he inclòs dibuixos fets durant el batxillerat artístic i un exercici d’una tesselació que va consistir en dibuixar un mòdul que es pogués repetir infinitament i que creés un dibuix uniforme. La inspiració del meu treball van ser les tesselacions d’Escher.

En el mismo apartado he incluido dibujos realizados durante el bachillerato artístico y un ejercicio de una teselación que consitió en dibujar un módulo que se pudiera repetir infinitamente y que creara un dibujo uniforme. La inspiración de mi trabajo fueron las teselaciones de Escher.


10


11


12


13


14


15


16


17


18

Tesselaci贸 / Teselaci贸n


19


20


Gravat Grabado

21

La tècnica del gravat la vaig aprendre al batxillerat artístic cursat a l’escola IPSI. El primer gravat i els cartells els vaig realitzar sobre una planxa de linòleum, i el segon sobre una planxa metàl·lica. L’objectiu va ser aplicar la tècnica del dibuix sobre altres suports i aprendre noves maneres d’expressió.

La técnica del grabado la aprendí en el bachillerato artístico cursado en la escuela IPSI. El primer grabado y los carteles los realicé sobre una plancha de linóleum, y el segundo sobre una plancha metálica. El objetivo fue aplicar la técnica del dibujo sobre otros soportes y aprender nuevas maneras de expresión.


22

Gravat sobre lin貌leum / Grabado sobre lin贸leum


23


24

Gravat sobre planxa metàl·lica / Grabado sobre plancha metálica


25


26

Gravat sobre lin貌leum / Grabado sobre lin贸leum


27

Gravat sobre lin貌leum / Grabado sobre lin贸leum


28


Dibuix d’interiors Dibujo de interiores

29

Per realitzar aquests dibuixos d’espais vam anar a diferents llocs de Barcelona i també a diferents llocs de l’escola. Els dibuixos els vam dibuixar al natural. Primer havíem de dibuixar a llapis les línies per entendre l’espai i després aplicar les ombres a llapis o en altres casos amb guix o carbonet.

Para realizar estos dibujos de espacios fuimos a diferentes lugares de Barcelona y también a diferentes sitios de la escuela. Los dibujos los hicimos al natural. Primero tuvimos que dibujar a lápiz las líneas para entender el espacio y luego aplicar las sombras a lápiz, o en otros casos con tiza o carboncillo.


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


a,grav

Portfolio_dibuix i pintura  

Dibuix i pintura

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you