Page 3

L’alimentació sana com a concepte La alimentación sana como concepto Cuina Sana va ser un projecte realitzat en un local del carrer Comte Borrell del barri de l’Eixample de Barcelona. El concepte que divideix i estructura l’espai interior és el menjar sa dirigit a la gent de la tercera edat. L’objectiu del treball era dissenyar un espai per la gent gran de Barcelona i crear activitats diferents. El nostre disseny interior va venir molt marcat per les activitats que es durien a terme en el local i alhora vam tenir molt en compte la llum, ja que també la vam considerar com un punt molt important per generar els diferents tipus d’espais.

Cuina Sana fue un proyecto realizado en un local de la calle Comte Borrell del barrio de la Eixample de Barcelona. El concepto que divide y estructura el espacio es la comida sana dirigida a la gente de la tercera edad. El objetivo del trabajo era diseñar un espacio para la gente mayor de Barcelona y crear actividades diferentes partiendo del diseño interior. Nuestro diseño interior estuvo muy marcado por las actividades que se llevarían a cabo en el local, pero a la vez, tuvimos muy en cuenta la luz, ya que también la consideramos como un punto muy importante para generar diferentes espacios.Portfolio_cuina sana  

Diseñar un local de Barcelona para gente de la tercera edad

Portfolio_cuina sana  

Diseñar un local de Barcelona para gente de la tercera edad

Advertisement