Page 1

ecasti ELISAVA 2008-09

EL JOC CREATIU DE LES

EL JUEGO CREATIVO DE LAS

Categoria: Disseny interior

Categoría: Diseño interior.

FORMES

Projecte: Disseny de la exposció del

dissenyador d’Achille Castiglioni a la sala Vinçon de Barcelona. Disseny:

Paula Marfull i Christel Suarez

FORMAS

Proyecto: Diseño de la exposición

del diseñador Achille Castiglioni en la sala Vinçon de Barcelona. Diseño:

Paula Marfull y Christel Suarez

Ls formes dels seus dissenys com a concepte interior Las formas de sus diseños como concepto interior 

El joc creatiu de les formes és una exposició dissenyada per la sala Vinçon de Barcelona pel dissenyador Achille Castiglioni. L’objectiu del projecte consistia en dissenyar una exposició tenint en compte els objectes que s’anaven a exposar i crear una manera diferent de visitar una exposició de disseny. El nostre concepte va venir motivat per les formes dels seus productes, fet que ens va inspirar alhora de dissenyar la gràfica i l’interior.

El juego creativo de las formas es una exposición diseñada para la sala Vinçon de Barcelona para el diseñador Achille Castiglioni. El objetivo del proyecto consistía en diseñar una exposición teniendo en cuenta los objetos que se iban a exponer y crear una manera diferente de visitar una exposición de diseño. Nuestro concepto vino motivado por las formas de sus productos, hecho que nos inspiró a la hora de diseñar la gráfica y el interior.

Disseny interior Diseño interiorL’interior de la exposició està molt marcat per unes teles que separen els diferents objectes i alhora contenen la gràfica que és el punt important de la nostra exposició. La gràfica aplicada sorgeix del que ens inspiraven els objectes dissenyats per Castiglioni, i aquests són els que estan estampats a les teles junt amb els objectes reals del dissenyador. Les teles son blanques i tota la gràfica està feta en escala de grisos, fet que genera un gran contrast a la sala.

El interior de la exposición está muy marcado por unas telas que separan los diferentes objetos y a la vez contienen la gráfica, que es el punto importante de nuestra exposición. La gráfica aplicada surge de lo que nos inspiraban los objetos diseñados por Castiglioni, y estos son los que estan estampados en las telas junto a los objetos reales del diseñador. Las telas son blancas y la gráfica esta hecha en escala de grises, hecho que genera un gran contraste en la sala.PlĂ nols: planta / Planos: planta
El joc creati
iu de les formes

Plànols: secció de l’exposició / Planos: sección de la exposición


10

Fotomuntatges: interior de l’exposició / Fotomontajes: interior de la exposición


11

Dibuixos: zona de cuina / Dibujos: zona de cocina


12


13

Fotomuntatges: interior de l’exposició / Fotomontajes: interior de la exposición


14


15


achille

Portfolio_Achille Castiglioni  
Portfolio_Achille Castiglioni  

Diseño de una exposición