Page 1

initiatief & organisatie

PERSOONLIJKE UITNODIGING

Topoverleg De Informatie Overheid 4 DECEMBER 2013 - DE LINDENHOF DELFT

WWW.INFORMATIEOVERHEID.NL

us ie ex cl

BERTINE STEENBERGEN directeur Burgerschap en Informatiebeleid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

&

TIM SALIMANS PHD oprichter Algoritmica en één van de beste data scientist in de wereld

g

HYLECO NAUTA CIO UMC Utrecht

rd i

KORRIE LOUWES wethouder gemeente Rotterdam

ho og w aa

ARJAN EL FASSAD vmg. Tweede Kamerlid en directeur Open State Foundation

f!

RAAK GEÏNSPIREERD DOOR O.A:


Geachte relatie, “Voor het eerst in de geschiedenis is het mogelijk om beleid vanuit het individu op te bouwen- en om verbindingen te leggen waar die voorheen niet gemaakt konden worden (bron Trendrede2014)”. De data revolutie is het voertuig voor deze vernieuwing. Want door grote hoeveelheden data uit eigen bronnen, via social media en sensoren slim te combineren ontstaan voor het eerst real time nieuwe inzichten in maatschappelijke uitdagingen en voorspellend vermogen. Deze nieuwe patronen en trends voor de toekomst bieden bestuurders en beleidmakers nieuwe kansen om effectieve maatschappelijke innovatie te ontwikkelen. Ook intern gericht zijn deze data het strategische middel om waarde te creëren in de eigen organisatie. Door data slim te combineren wordt de doelmatigheid, efficiëntie en flexibiliteit van de publieke sector verbeterd. Het biedt kansen om nieuwe dienstverlening, dichtbij de burger, te ontwikkelen en om de kwaliteit van de huidige dienstverlening te verbeteren. Vanuit deze paradigmashift in het openbaar bestuur én op verzoek van uw collega’s die deze datarevolutie al als strategische asset hebben omarmd vindt op 4 december 2013 het Topoverleg Informatie Overheid plaats. Ook u mag hier als bestuurlijke aanjager niet ontbreken. Tijdens deze middag krijgt u inzicht in: - op welke ‘gouden data-eieren’ het publieke domein zit; - de waarde creatie van Big Data voor optimalisatie van uw interne organisatie, dienstverlening, innovatie en kwaliteit; - hoe Big Data maatschappelijke innovatie aanjaagt; - de paradigmaschift die u hiervoor moet maken in bestuur en beleid; - uw positie in het publieke domein in de i-samenleving; - hoe u aansluit bij de koplopers in het publieke domein. De uitkomsten van deze bijeenkomst worden verzameld in een manifest zodat u aan het einde van de dag een waardevolle ‘DOE’ agenda in handen heeft om de waardecreatie van Big Data benutten.

f!

Wilt u niet ontbreken? Meldt u direct aan via www.informatieoverheid.nl Wij ontmoeten u graag op 4 december!

rd i ho og w aa

Marisol Bisschops Programma manager

g

&

ex cl

us

ie

Met vriendelijke groet, BlomBerg Instituut


Programma: 13.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

13.15 uur

Welkom en opening

13.30 uur

Opening- wake up call: datastrategie in de bestuurskamer! Data als olie voor de publieke sector voor de toekomst… Welke meerwaarde voor publieke organisaties, dienstverlening en maatschappelijke innovatie is mogelijk wanneer data als strategisch middel op de agenda staat in de bestuurskamer?

13.50 uur

Publieke Sector 3.0. in de Big Data Society Wie slim combineert maakt versnelling in verandering! Waar liggen kansen in de Informatie Samenleving? Wat betekent dit voor de informatiepositie van de overheid? Met welke publieke en private partijen zijn samenwerkingen nodig om kansen van Big Data/linked open data te benutten voor maatschappelijke innovatie? Welke rol wordt dan verwacht van de overheid? Wat kunnen we leren van de private partijen? Laat u meevoeren in de kansen van de Informatie Revolutie voor de Publieke Sector.

14.15 uur

Big Challange Message Europa daagt u uit! Hoe gaat u het ‘nieuwe goud’ van Big Data benutten voor een kleine en effectieve organisatie van de publieke sector met eigentijdsbeleid en slimme processen en waar/hoe pakt u uw rol om de kansen van linked open data voor de maatschappelijke en economische baten in de samenleving te benutten?

14.25 uur

Inspiratietafels – ronde 1 & 2 met voorbeelden uit veiligheid, zorg, werk & inkomen en gemeenten

15.15 uur

Koffie– en theepauze op innovatieplein

15.45 uur

Big Speed Date Session

16.00 uur

Publieke Sector Draait Door! Wat is nodig om te doen? In een dynamische talkshow koppelen we de opbrengsten uit de Big Speed Date terug. Deze opbrengsten en actualiteiten zijn aanleiding voor de tafelgesprekken.

17.00 uur

Manifest Topoverleg De Informatie Overheid

17.15 uur

Big Borrel

COMPLETE PROGRAMMA & AANMELDEN: WWW.INFORMATIEOVERHEID.NL


UNIEKE KRUISBESTUIVING VAN LEIDERS IN DE PUBLIEKE SECTOR Het Topoverleg De Informatie Overheid is speciaal ontwikkeld voor burgemeesters, gemeentesecretarissen, wethouders, CIO vanuit gemeenten, rijk, ZBO’s en publieke sectoren. AANMELDING TOPOVERLEG DE INFORMATIE OVERHEID De deelnamekosten bedragen € 245,- (excl. BTW p.p.). Uw deelname is inclusief koffie & thee, versnapering en borrel.

DATUM EN LOCATIE Woensdag 4 december 2013 13.00 – 17.15 uur De Lindenhof Zocherweg 9 2613 ZT DELFT www.informatieoverheid.nl

ANNULEREN U kunt uw deelname tot uiterlijk 13 november 2013 schriftelijk annuleren. Wij berekenen u dan slechts € 55,- (excl. BTW) administratiekosten. Na deze termijn zijn wij helaas genoodzaakt om het gehele bedrag in rekening te brengen voor de gemaakte locatie-, catering- en administratiekosten. Uw collega kan u, uiteraard zonder bijkomende kosten vervangen. ORGANISATORISCHE EN INHOUDELIJKE INFORMATIE Ellen de Vries Telefoon: 050 – 55 69 660 E-mail: devries@blomberginstituut.nl

MELD U DIRECT AAN: WWW.INFORMATIEOVERHEID.NL Het Topoverleg De Informatie Overheid wordt mede mogelijk gemaakt door: Hoofdsponsors:

20130918 informatieoverheid 1 3  

Topoverleg De Informatie Overheid

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you