Page 1

Wat ecologie precies is, weet niemand. Er zijn namelijke meerdere benaderingen en afhankelijk van de benadering, begrijp je wat ecologie is. Sommige benaderingen gaan uit van de soort (species) en bestuderen de wat er gebeurt tussen die soort en het milieu waarin ze leven. Anderen leggen juist de nadruk op de verspreiding van die soorten en kijken dan weer wat dat met het milieu doet. Weer anderen stellen niet ĂŠĂŠn soort maar een samenhangende set soorten centraal, dus een levensgemeenschap (of een ecosysteem) en gaan na hoe de wisselwerkingen plaats vinden. Tenslotte zijn er ecologen die naar populaties van soorten kijken. Ze proberen te begrijpen hoe individuele organismen zich binnen populaties handhaven of hoe allerlei soorten zich in de loop van de evolutie ontwikkelen.

Brochure tt eo6  
Brochure tt eo6  
Advertisement