Page 1

z-factor: Corien van Niekerk

z-factor: Corien van Niekerk

Ommelander Ziekenhuis Groep wil accreditatie in 2012:

‘MENSEN MOETEN MET EEN GERUST HART NAAR ONS TOE KUNNEN KOMEN’

Aan het woord is drs. Corien van Niekerk-Nanninga. Ze vormt sinds 1 januari 2009 samen met drs. Jan Cooijmans de Raad van Bestuur van de gefuseerde ziekenhuizen Delfzicht in Delfzijl en het St. Lucas in Winschoten. Naast de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het algemeen en strategisch beleid, buigt Corien van Niekerk zich ook over de medische techniek, ketenzorg, medischen kwaliteitsbeleid. Periode van onrust achter de rug

Corien van Niekerk: ‘De fusie tussen beide ziekenhuizen was een periode van onzekerheid voor het personeel. Dat is helaas onvermijdelijk als er dingen veranderen. Aan de andere kant was het een goed moment om de interne processen op orde te brengen. Het eerste jaar ben je aan het ontdubbelen, het tweede jaar begin je langzaam op te bouwen. In 2012 willen we op beide locaties geaccrediteerd zijn en voldoen aan de eisen van het Nederlands Instituut Accreditatie Zorg (NIAZ). ‘ De NIAZ accreditatie is een kwaliteitskeurmerk voor de zorg en wordt uitgereikt door het Nederlands Instituut voor

Iedereen straks USB-stick met eigen patiëntendossier Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Het keurmerk is een bewijs dat een ziekenhuis, volgens de Kwaliteitsnorm Zorginstelling, goede kwaliteit van zorg biedt en veilig is. De NIAZ accreditatie werkt vaak als een positieve stimulans voor een instelling om zich permanent te verbeteren en bij de periodieke hertoetsingen steeds vooruitgang te tonen.

er gezegd dat hij geen kwaliteit levert. Want onderzoeken hebben uitgewezen dat als je iets vaak doet, in het algemeen de kwaliteit ook beter is. Bij kwaliteit gaat het vooral om cultuur. Iedereen die hier werkt moet, bij alles wat hij of zij doet, weten dat ze het juiste doen voor de patiënt. Richtlijnen helpen daarbij.’ Het nieuwe ziekenhuis hoeft niet groot te zijn

Nieuwbouw past bij het streven naar de beste kwaliteit zorg. Corien van Niekerk: ‘De locatie St. Lucas dateert uit 1926. Het ziekenhuis is oud en de parkeerplaats is te klein. We zoeken een locatie aan de A7 en het moet in 2015 gerealiseerd zijn. Omdat de zorg verandert, hoeft het niet een groot ziekenhuis te worden. Mensen blijven korter in een ziekenhuis en er komen steeds meer dagopnames. Nieuwe technologie in de zorg biedt meer opties om zorg op afstand te verlenen. Met behulp van digitale pleisters en sensoren kunnen we op afstand bijvoorbeeld de temperatuur, hartfrequentie of ademhaling meten. Patiënten en specialisten communiceren met elkaar via camera’s. En dat is ook absoluut nodig in deze wijdse regio met 135.000 mensen. Bovendien is het een gebied waar het sociaaleconomisch niet zo goed gaat. Er is veel werkloosheid, er zijn veel dikke volwassenen en kinderen, veel rokers. Dat zegt iets over wat je hier in de zorg tegenkomt.’ Zelfregie wordt de toekomst

Van Niekerk voorziet dat mensen over vijfentwintig jaar meer zelfregie hebben: ‘Iedereen heeft dan zijn eigen Elektronisch Patiënten Dossier op een USB-stick, die je overal kunt inpluggen. Zelfregie is belangrijk. Als je in een ziekenhuis belandt, word je een onderdeel van de hectiek in het ziekenhuis. Dan kun je nog zo slim zijn, maar er gebeurt zoveel met je en om je heen, dat je de regie heel snel kwijt bent. Patiënten willen weten wat er gaat gebeuren en in welke volgorde. Als dat traject klopt, dan voel je je veiliger en behoud je de regie. Ook dat is een kwaliteitsaspect waar we aan werken.’

Kwaliteit wordt meetbaar gemaakt

‘Ik streef ernaar om goede zorgbasisvoorzieningen te leveren aan alle bewoners in deze regio. Dat er korte wachtlijsten zijn, dat mensen snel worden geholpen, maar vooral dat er kwalitatieve zorg wordt geleverd. Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat mensen met een gerust hart naar de Ommelander Ziekenhuis Groep kunnen gaan.’

34 | BUSINESS BUSTERS NOORD

‘Omdat wij de medicatie nog niet helemaal elektronisch verwerken, voldeden we in 2010 nog niet aan de prestatie-indicatoren die door de Inspectie voor de Gezondheidszorg worden vastgesteld. Ik vind dat natuurlijk niet leuk, maar ik kan het wel uitleggen’, aldus Corien van Niekerk. ‘In mijn vorige leven ben ik 25 jaar oogarts geweest. Ik heb de systemen voor kwaliteitsbeleid geboren zien worden. Omdat ook ik vond dat er zaken verbeterd konden worden, heb ik in 2004 een switch naar het management gemaakt. Door mijn ervaring als chirurg weet ik dat zorgverleners, op alle niveaus, altijd kwaliteit proberen te leveren. Maar de normen voor kwaliteit zijn veranderd. Als een chirurg jaarlijks te weinig borstoperaties uitvoert, dan wordt

www.ozg.nl

De Ommelander Ziekenhuis Groep is in 2008 ontstaan uit een fusie tussen het Delfzicht Ziekenhuis in Delfzijl en het St. Lucas Ziekenhuis in Winschoten. De OZG biedt 7x24 uurs basiszorg aan de inwoners van Noordoost- en Oost-Groningen en telt jaarlijks ongeveer 86.000 eerste polikliniekbezoeken en 116.000 herhalingsbezoeken. Er worden rond de 17.500 mensen per jaar opgenomen en daarnaast komen er zo’n 14.000 mensen naar het ziekenhuis voor een vorm van dagbehandeling. De zorg wordt nu nog geleverd vanuit de twee locaties in Delfzijl en Winschoten, maar de OZG wil vanaf 2015 opereren vanuit een nieuw ziekenhuisgebouw, ergens langs de A7.

Corien van Niekerk, Ommelander Ziekenhuis Groep  
Corien van Niekerk, Ommelander Ziekenhuis Groep  
Advertisement