Page 8

3

Garden of My Heart

32

Sop.

&

B b Cl.

& O &

Ó

˙

‰ jŒ Ó œ ÿ F

Vln.

Vc.

& ˙ ?

œ œ œ

Oœ b O O bœ œ

& ?

&

& Œ æ˙ .

˙ æ

B b Cl.

œ

& œæ Œ Ó

38

Vln.

Vc.

&

?

38

Pno.

œ b œ œæ æ æ

?

w w

œ ˙. w

Ord.

U

w u æ

U

U

U

gg b ww ggg b w ∏ w

w ∑

˙æ.

w

w

w æ

Ow

F # ˙-

?

œ œ

œ

D Moderato {q = c 90}

œ-

œ-

In

the

dark

œ b œæ œæ œæ œ

w æ P bw

œ Œ Ó

F

Œ

∑ ˙

bw æ

∑ U

bœ.

‰ bœ. æ

Ó

?

Œ ‰

Ow

w

Œ Ó

&

œ ÿ

n n Ow

38

Fl.

Oœ b O b O b œb œ

w ∑

œ. œæ ˙æ. - -

Œ

˙.

w

38

Sop.

32

Pno.

˙.

Flz.

Œ ‰ jÓ œ ÿ

Slap Tongue

32

Œ ‰ œj Ó .

‰ jŒ Ó œ F.

32

Fl.

Œ ‰ b œj ˙ w ˙ #˙ #˙

fo

3

-

rest

œæ æ nœ

b˙. æ ∑

∑ ∑

&

gg b ww gg ww ggg n ww g w p r b œœ w w

ww wwww w ww

∑ ∑

&

Profile for Chris Healey

Gardens of My Heart - Pierrot Instrumentation  

A setting of several Haiku for Pierrot Instrumentation (Soprano and Quintet).

Gardens of My Heart - Pierrot Instrumentation  

A setting of several Haiku for Pierrot Instrumentation (Soprano and Quintet).

Advertisement