Page 1

Gorinchem, 22 augustus ’13

Plofkind? Vertrekkend lector leefstijlverandering Rob Oudkerk denkt als waarschuwing tegen overgewicht en obesitas aan een tekenfilm met een ‘ontploffend’ kind. Zijn behoefte aan een schrikeffect kunnen wij ons voorstellen. Ook de Obesitas Vereniging maakt zich zorgen over de toename van overgewicht. Maar de term is onvergeeflijk en een lector leefstijlverandering onwaardig Zo’n term is namelijk gedoemd een eigen leven te gaan leiden. Het leent zich bij uitstek om dikke kinderen lekker te pesten, ze na te roepen en gemene grappen te maken. Bovendien bevestigt het beeld de vooroordelen en aannames over de oorzaken van overgewicht. Het accent wordt weer helemaal bij de individuele verantwoordelijkheid gelegd terwijl de maatschappelijke kant van overgewicht in de luwte blijft. Oudkerk moet weten hoe stigmatiserend dit kan werken. Hoe kan hij, met zijn kennis en ervaring op dit onderwerp, zo’n inschattingsfout maken. Een gezonde(re) leefstijl is voor iedereen belangrijk want we leven in een dikmakende maatschappij. De één heeft het daar (veel) moeilijker mee dan de ander. Als Obesitas Vereniging helpen we mensen om hun risicofactoren voor overgewicht in kaart te brengen en keuzes te maken voor een duurzaam gezonde(re) leefstijl. Gezondheid in plaats van gewicht of omvang staat daarbij voorop. Dikke kinderen hebben het al moeilijk genoeg. Namens het bestuur van de Nederlandse Obesitas Vereniging Annemarie van Haaren Bestuurslid Pers & Voorlichting media@obesitasvereniging.nl

Plofkind - Reactie uit de vereniging  
Plofkind - Reactie uit de vereniging  
Advertisement