Page 2

Wat is obesitas eigenlijk en heb ik dat nou echt? Loop ik risico op gezondheidsproblemen? Hoe kom ik eraan en misschien nog wel veel belangrijker: (hoe) kom ik eraf? De brochure ‘Obesitas – Is meten weten?’ geeft antwoord op deze vragen.

Tabel I Classificatie van overgewicht bij volwassenen (WHO 2000)

WAT IS OBESITAS?

Obesitas is zwaar overgewicht. 2.

De in 2008 verschenen Richtlijn ‘Diag­ nostiek en behandeling van obesitas bij kinderen en volwassenen’ geeft de volgende definitie: obesitas is een chronische aandoening waarbij een zodanige overmatige vetstapeling in het lichaam bestaat dat dit aanleiding geeft tot gezondheidsrisico’s.

In deze definitie wordt een aantal belangrijke elementen aangeven:

BMI (KG/M2)

RISICO OP COMORBIDITEIT

normaal gewicht

18,5 - 24,9

gemiddeld

overgewicht

25 - 29,9

verhoogd

- niveau I

30 - 34,9

matig

- niveau II

35 - 39,9

ernstig

- niveau III

> 40

zeer ernstig

obesitas

door te kijken naar de BMI (Body Mass Index). Met de BMI is een redelijke indicatie te geven van de mate van overgewicht en van de gezondheidsrisico’s. Maar voorzichtigheid is op zijn plaats! Mensen kunnen best te zwaar zijn volgens de BMI normen zonder overgewicht te hebben. Bijvoorbeeld sporters, omdat spiermassa zwaarder is dan vetmassa. Voor het bepalen van gezondheidsrisico’s is de BMI alleen niet voldoende.

• Obesitas is een ziekte. Dat betekent dat er medische aandacht op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling voor nodig is en dat deze toestand niet alleen maar beschouwd kan worden als een persoonlijk ongemak. • Deze ziekte is chronisch. Dit houdt in feite in dat obesitas een levenslang probleem is, waarvoor voortdurende aandacht nodig is en op dit moment geen genezing bestaat. • De vetstapeling moet zodanig zijn dat dit leidt tot gezondheidsproblemen. Dit verwijst naar de totale hoeveelheid lichaamsvet enerzijds en de vetverdeling anderzijds.

BMI

Wanneer heeft iemand obesitas?

BMI=

De vraag: ‘Wanneer heeft iemand obesitas?‘, is eenvoudig te beantwoorden

CLASSIFICATIE

De Body Mass Index (BMI), wordt berekend door het gewicht (in kilo’s) te delen door het kwadraat van de lengte (in meters), kg/m².

Kg BMI= lengte x lengte De BMI is ingedeeld in categorieën waarbij mensen, statistisch gezien, meer of minder gezondheidsrisico’s lopen (zie Tabel I). Vb. Iemand is 1,70 lang en weegt 95 kilo. De BMI wordt dan alsvolgt berekend: 95 = 1,70x1,70

95 2,89

= 32,87

Dat is afgerond een BMI van 33 kg/m².

De bovenstaande tabel geldt voor blanke volwassenen van 18 tot ongeveer 70 jaar. Tot 18 jaar gelden andere grenswaarden. De mate van vervetting van het lichaam bij een bepaalde BMI is afhankelijk van het geslacht (vrouwen hebben een hoger vetpercentage dan mannen), de leeftijd (oudere mensen hebben een hoger vetpercentage dan jongere) en de etniciteit (mensen uit Azië hebben een hoger vetpercentage dan Europeanen).

Tabel II Normaalwaarden vetpercentages Leeftijd

Mannen

Vrouwen

20-24

10-17

22-29

25-29

11-18

23-30

30-34

12-19

24-31

35-39

13-20

25-32

40-44

14-21

26-33

45-49

15-22

27-34

50-59

17-24

29-36

>60

19-26

31-38

3.

Folder - Obesitas, is meten weten?  

Informatiefolder over obesitas.

Folder - Obesitas, is meten weten?  

Informatiefolder over obesitas.

Advertisement