Page 9

Medicalfacts.nl - 16/02/10 -

Amsterdam. Dit werd eind januari in het weten-

de resultaten niet altijd eenduidig zijn. Het

Dik worden van efficiënte darmbacteriën

schappelijke tijdschrift Diabetologia bekend

onderzoek naar de relatie tussen microbiota

Niet alleen dieet, beweging en genen bepalen

gemaakt. Mensen die lijden aan obesitas bes-

(darmflora) en obesitas bij de mens begint

of iemand obesitas krijgt. Ook de samenstelling

chikken ook over efficiëntere darmbacteriën,

eigenlijk pas, zegt hoogleraar Willen de Vos.

van de darmbacteriën bepaalt vermoedelijk

denken de auteurs. Ze zouden daardoor meer

Daarom is ook onduidelijk in welke mate

of iemand dik wordt, volgens Wageningse

energie uit voedsel halen en sneller dik worden.

efficiëntere darmbacteriën het risico op

microbiologen en collega’s de Universiteit van

Diverse studies wijzen daar ook op, hoewel

obesitas vergroten.

Obesitas onderzoek Aan de Universiteit in Maastricht wordt op de afdeling humane biologie veel onderzoek gedaan naar overgewicht en obesitas. Dit soort onderzoek staat vaak aan het begin van het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, medicijnen of andere oplossingen van grote problemen. Maar even vaak leidt het ook alleen naar weer nieuw en diepgaander onderzoek. Een veelbelovend onderzoek naar een mogelijk therapie bij obesitas is de studie naar de functies van bruin vet. Wat is het, wat brengt ons de toekomst? Kan dit helpen om de obesitas-epidemie te bestrijden?

aanzienlijk tussen de proefpersonen. Nader onderzoek gaf aan dat mensen met overgewicht minder bruin vet hadden dan slankere mensen. Er was één proefpersoon zonder bruin vet. Dat bleek de zwaarste proefpersoon te zijn met een body mass index (BMI) van boven de 35 kg/m2. Interessant is dat de meeste proef­ personen met overgewicht weliswaar relatief weinig bruin vet hebben, maar dat dit nog wel aanwezig is. Dat betekent dat door de juiste ingreep de hoeveelheid bruin vet weer kan toenemen.

Hoe gezond is dat bruine vet? Het is vooral gezond omdat het een mogelijkheid biedt om extra energie te gebruiken. Je kan dan meer energie uit de voeding of uit de (wit) vet reserves van het lichaam verbranden. Het bruine vet moet dan wel actief zijn. Dus moet het koud genoeg zijn.

“Interessant is dat de meeste proefpersonen met overgewicht welis­­waar relatief weinig bruin vet hebben.”

25 Infobesitas - Lente ’10

de afdeling Nucleaire Geneeskunde tegen. Hij vertelde dat ze in hun onderzoek bij patiënten met kanker vaak bruin vet zagen. ’s Winters vaker dan in de zomer. Ik kon het eerst niet geloven, maar toen hij me overtuigde, zijn we meteen gaan samenwerken. We hebben onze koude proeven ge­ combineerd met hun meettechnieken. De meettechniek bestaat uit een zogenaamde PET/CT scan. Bij kanker­ onderzoek wordt dan een merkerstof gegeven die aangeeft of er een gezwel is. De merkerstof is een suiker dat gaat naar alle weefsels die suiker gebruiken. Het gezwel, de hersenen en dus ook bruin vet. Mits dat bruine vet geactiveerd wordt. Dat is precies wat wij gedaan hebben. Door mensen bloot te stellen aan milde kou (zonder te rillen) konden we het bruine vet aanzetten en met de PET/CT scan in beeld brengen. De hoeveelheid door koude geactiveerd bruin vet varieerde

Waarschijnlijk is een wat koele om­ geving al voldoende om het vet aan te zetten. Maar welke temperatuur precies moeten we nog goed uitzoe­ ken. Daarnaast is uit dieronderzoek bekend dat voeding het bruine vet kan activeren. Daarvoor is bij de mens ook extra onderzoek nodig. Uit dieron­ derzoek is eveneens bekend dat bruin vet een gunstig effect kan hebben op de bijverschijnselen van overgewicht, zoals diabetes en hart en vaatziekten. Het is echter niet duidelijk of dat door het effect door verlaging van het lichaamsgewicht komt of door de werking van bruin vet zelf. De laatste jaren zijn bovendien interes­ sante ontdekkingen gedaan over het ontstaan van bruin vet. Het is nu be­ kend dat wit vet kan worden omgezet in bruin vet. Veel onderzoekers zetten nu in op studies naar mogelijkheden om een medicijn te ontwikkelen dat bruin vet kan activeren. Ik vind het interessant om de effecten van omgevingsfactoren en van voeding op bruin vet te bekijken. Misschien dat met een verandering i­n leef­ stijl al veel bruin vet kan worden gestimuleerd. Tenslotte is misschien een goede combinatie van leefstijl en medicijnen mogelijk. Wel verwacht ik dat naast stimulatie van bruin vet, gezond, niet te veel eten en voldoen­ de beweging belangrijk blijven.

Lente Infobesitas 2010  

Het Lente nummer van de Infobesitas

Lente Infobesitas 2010  

Het Lente nummer van de Infobesitas

Advertisement