Page 2

de valkuil van dieetkuren

Op 6 mei 2010 vindt in Nederland voor de twaalfde keer de Internationale Anti Dieet Dag plaats. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor de moeilijkheden die gepaard gaan met het doorbreken van de vicieuze dieetcirkel. Regelmatig verschijnen er nieuwe diëten op de markt en allemaal beloven ze hetzelfde, namelijk simpel en snel gewichtsverlies. Ondertussen lijdt bijna de helft van de Nederlanders aan overgewicht en ongeveer twaalf procent aan obesitas volgens de nieuwe cijfers van het CBS van 2009. Mensen slagen er niet in om gewichtsverlies te behouden en worden zelfs zwaarder door toedoen van dieetkuren. Hoe komt het dan toch

6

dat diëten zo populair zijn en waarom werken ze niet?

Eigen schuld dikke bult

Door: Bibi Altink

De populariteit van diëten is vooral te wijten aan de nadruk op gewichtsverlies in onze samenleving. Mensen zijn massaal slachtoffer van het slanke schoonheidsideaal. Uit onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam blijkt dat de meeste mensen die willen afvallen kiezen voor een strategie die alleen gericht is op verandering in het dieet, terwijl slechts een derde van de mensen voor een combinatie van dieet en beweging kiest. Bovendien willen veel mensen wel afvallen, maar daalt de motivatie snel wanneer er moet worden over gegaan op specifieke acties om dit te bereiken. Een verklaring hiervoor is het ontbreken van vertrouwen om te zullen slagen. Daarnaast heerst er in Nederland een beeld dat obese mensen persoonlijk verantwoordelijk zijn voor hun situatie. Fabrikanten en dieetgoeroe’s maken hier gebruik van door genadeloos in te spelen op de

wens van mensen om snel af te vallen zonder al te veel consequenties. Alternatieve zorg is niet altijd toe­ reikend en zeer kostbaar. Dit zorgt er voor dat veel mensen kiezen voor een op het oog laagdrempelige en goedkope oplossing.

“Diëten kan leiden tot ongezond eetgedrag, depressie en een stijging van het gewicht.” Vechten tegen de bierkaai Dieetkuren en wondermiddeltjes lijken de makkelijke weg, maar toch behalen ze het beoogde resultaat niet. Dit komt omdat de focus ligt bij gewichtsverlies en dieetkuren geen aandacht besteden aan de gedragsveranderingen die nodig zijn voor het behouden van een gezond gewicht. Deze eenzijdige kijk van dieetkuren zorgt er voor dat wanneer men stopt met het dieet, de kilo’s er

snel weer aanvliegen. Bovendien is ons lichaam vanwege evolutionaire voordelen ingesteld op het verdedigen van gewichtsverlies en niet op het verdedigen van gewichtstoename. Bij verminderde voedselinname zal ons lichaam de stofwisseling op een lager pitje zetten om zo energie te besparen. Ook zal er minder van de eetlustrem­ mende stof leptine vrijgemaakt wor­ den, zodat we worden gestimuleerd te eten. Dit lichamelijk mechanisme is effectief in situaties van voedsel­ schaarste, maar deze beschermende en energiebesparende functie maakt het ons wel moeilijk om na een dieet­ kuur het gewichtsverlies te behouden.

Lente Infobesitas 2010  

Het Lente nummer van de Infobesitas

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you