Page 1

OOL H C UT S U S T I I ST BAS N I S ZEF OL O O J H C T AT ERS A SIN T R U T NS KLE E T TIA N U ANN


rs niet e t u e l r k ol waa o n h c s n in hu Een e l e k k i ontw k alleen aar oo w r a a m . gheden i d rijk is r g a n a a v l e b ionele t o m e het


Klein scha lighe troe id is f vo een or o grot nze De k e k l e leute uter scho rs k wenn ol. unne en a n ru an d stig e gr ote were ld.


VERTROUWEN


ERVARING


g fruitda s i g a d melk Woens f o p a uits en oet fr z e g n O ers ler t u e l k r ol waa o h c s DĂŠ fietsen


samenwerkingsproject met bejaarden

KEN: BEZOE de bib j erderi o b r e d de kin s het bo eater. het th

oude

grote

rbetr

okken

heid

sportdag voor alle kleuters watergewenning voor de oudste kleuters


DE JOZEFIENEN Groot in kleine dingen www.jozefienen.be info@basisschoolsintjozef.be Lagere school: Zilverstraat 26 - 8000 Brugge Kleuterschool: Giststraat 1 - 8000 Brugge 050/33 19 43 Kleuterschool: Annuntiatenstraat 54b - 8000 Brugge 050/33 59 69

wijkschool  

Voorstelling kwaliteiten wijkschool

wijkschool  

Voorstelling kwaliteiten wijkschool

Advertisement