Page 1

BAS T-J ISSCH OZE OO Kleu L F S ters INS cho ol G TITUU ists traa T t

SIN


rs niet e t u e l r k ol waa o n h c s n in hu Een e l e k k i ontw k alleen aar oo w r a a m . heden g i d rijk is r g a n a va l e b ionele t o m e het


Een

scho ol m et v eren eel r rust uimt ig hu comp e zo n va eten dat ardi ties Volle g kunn hede dige e n en n v o erdi ntwi Grot e kkel ping e be en. v w o o e r ging kleu e l k s ters e kla hoek met s! v o o r jon balle gste nbad en g lijba an kind


VERTROUWEN


ERVARING


g fruitda s i g a d k Woens of mel p a s t i u n oet fr in eige Ongez n e d j i alt de ma g r id o z r Ve n bere e k u e k school


eigen buitenspeeltuin

KEN: BEZOE de bib rderij e o b r e d de kin s het bo eater. h t t e h

oude

grote

rbetr

okken

heid

sportdag voor alle kleuters watergewenning voor de oudste kleuters


DE JOZEFIENEN Groot in kleine dingen www.jozefienen.be info@basisschoolsintjozef.be Lagere school: Zilverstraat 26 - 8000 Brugge Kleuterschool: Giststraat 1 - 8000 Brugge 050/33 19 43 Kleuterschool: Annuntiatenstraat 54b - 8000 Brugge 050/33 59 69

Kleuterschool Gist  

Voorstelling kleuterschool Sint-Jozefsinstituut (de Jozefienen) afdeling Giststraat

Advertisement