Page 1

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη Β΄ Επίπεδο Σενάριο μαθήματος της Νηπιαγωγού Χρυσαφοπούλου Κωνσταντίνας Με θέμα «Τα ζώα»

1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου. 1.1 Τίτλος διδακτικού σεναρίου : Τα ζώα 1.2 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές : Για την ολιστική προσέγγιση του θέματος θα αναπτυχθούν δραστηριότητες από όλες τις γνωστικές περιοχές του Αναλυτικού Προγράμματος. Συγκεκριμένα από τα Μαθηματικά, τη Γλώσσα, τη Δημιουργία και Έκφραση ,τη Μελέτη Περιβάλλοντος και την Πληροφορική . 1.3 Τάξη : Νήπια και προνήπια. 1.4 Συμβατότητα με τα ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ : Το σενάριο αυτό είναι συμβατό με τα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ γιατί ανήκει στην ενότητα Παιδί και Περιβάλλον και συγκεκριμένα στο Φυσικό Περιβάλλον. Είναι ένα θέμα οικείο στα παιδιά και ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα τους. Τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του σεναρίου δίνουν ευκαιρίες στα παιδία να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες , να επικοινωνήσουν, να χρησιμοποιήσουν τον 1


υπολογιστή ως ένα μέσο έκφρασης και δημιουργίας και να εξοικειωθούν με τα χρώματα, τα εργαλεία και τις δυνατότητες του κάθε ένα από αυτά. 1.5 Οργάνωση διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή : Τα παιδιά σε κάποιες δραστηριότητες του σεναρίου θα εργαστούν σε μικρές ομάδες, σε άλλες ατομικά και σε κάποιες με την ολομέλεια της τάξης ανάλογα πάντα με τις ανάγκες της κάθε δραστηριότητας και τους στόχους που έχει θέσει η νηπιαγωγός. Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του σεναρίου είναι απαραίτητα τα εξής : Η εκπαιδευτικός πριν δουλέψει με τα λογισμικά θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει δραστηριότητες προσέγγισης του θέματος και θα πρέπει να έχει κάνει διερεύνηση προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών των παιδιών πάνω στο θέμα. Απαραίτητη είναι η εξοικείωση των παιδιών με τη χρήση του ποντικιού , την μετακίνηση εικόνων με την μέθοδο “ drag ‘n drop”. Θα πρέπει να έχουν εξοικειωθεί με τα εργαλεία και της δυνατότητες των λογισμικών. Καθώς και με την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο. Η εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει απαντήσει σε ερωτήματα όπως : o ποια είναι τα επιμέρους τμήματα του διδακτικού σεναρίου στο οποίο πρέπει να εργαστούν τα παιδιά, ώστε να εισαχθούν και να οικοδομήσουν την προς μελέτη έννοια; o Ποιες είναι οι προαπαιτούμενες γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν τα παιδιά; o Είναι κατάλληλο το διδακτικό σενάριο για το επίπεδο γνώσεων των παιδιών; Για την υλοποίηση του σεναρίου θα χρειαστεί ένας υπολογιστής στον οποίο θα πρέπει : α) Να υπάρχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο β) Να είναι συνδεδεμένος με ένα εκτυπωτή. β) Να έχουν εγκατασταθεί τα ακόλουθα Λογισμικά • Kidspiration : Είναι λογισμικό ανοιχτού τύπου και ως υπολογιστικό σύστημα εννοιολογικής χαρτογράφησης οδηγεί στην οικοδόμηση γνώσεων και εννοιών, αποτελεί εργαλείο για την ανάδυση και την καταγραφή των αναπαραστάσεων αυτών που μαθαίνουν κάνοντας χρήση γραφικών απεικονίσεων. Δίνει την δυνατότητα για την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων καθώς διαθέτει πολλά εργαλεία και ξεφεύγει από τον παραδοσιακό λεκτικό τρόπο παρουσίασης και συνδυάζει δυνατότητες ήχου , εικόνας και γραφικών. Η κατάρτιση του χάρτη εννοιών θα υποχρεώσει τα παιδιά να προσεγγίσουν τη ίδια πληροφορία και να την οργανώσουν σε ένα διαφορετικό σύστημα αναπαράστασης με τη δική του ιδιαίτερη σημειολογία. Η εννοιολογική χαρτογράφηση είναι μια ειδική τεχνική οπτικοποίησης των σχέσεων ανάμεσα σε διάφορες έννοιες και αποτελεί μια ιδιαίτερη κατηγορία 2


συστημάτων εκπαιδευτικού λογισμικού που επιτρέπει τη διερεύνηση των σχέσεων των εννοιών μεταξύ τους. • Revalation Natural Art : το λογισμικό αυτό είναι ανοιχτού τύπου, για το λόγο αυτό μπορεί και επιδέχεται μεταβολές από τον χρήστη. Με τα εποικοδομητικά κριτήρια ενός εκπαιδευτικού λογισμικού (αυθεντικότητα, πολλαπλότητα πλαίσιο στήριξης) μπορεί να γίνει πολύτιμο γνωστικό εργαλείο για τα παιδιά. Δίνει τη δυνατότητα για ενεργητική μάθηση καλλιεργεί τη δημιουργική σκέψη και βοηθά σημαντικά την διεπίδραση μαθητή – υπολογιστή. Επίσης παρέχει πολλές ευκαιρίες για να αναπτυχθούν αισθητικά , να πειραματιστούν ,μέσα την ποικιλία των εργαλείων που διαθέτει και να αναπτύξουν την δημιουργικότητα τους. • Google Earth : Το λογισμικό αυτό είναι ανοιχτού τύπου, προωθεί την διερεύνηση και την ανακάλυψη και ανήκει σε ένα σύστημα οπτικοποίησης, με τον όρο αυτό εννοείται η ανάπτυξη και χρήση οπτικών μέσων ώστε να γίνει ένα θέμα πιο κατανοητό και να δημιουργηθούν νοητικές εικόνες. Επιτρέπει στους χρήστες να μεταβαίνουν οπουδήποτε στη γη , να βλέπουν δορυφορικές εικόνες , χάρτες, τρισδιάστατα κτίρια μέχρι φαράγγια στον ωκεανό και μεγάλη ποικιλία πληροφοριών. Επίσης οι χρηστές έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν πλούσιο γεωγραφικό παρεχόμενο, να αποθηκεύσουν τα μέρη στα οποία περιηγήθηκαν και να τα μοιραστούν με τους άλλους. Παράλληλα ως σύστημα προσομοίωσης δίνει την δυνατότητα για μελέτη, κατανόηση και πειραματισμό με πολύπλοκα συστήματα καθώς οι χρήστες χειρίζονται τα συστατικά του συστήματος με πλήρως αλληλεπιδραστικό τρόπο. Το παιδί δηλαδή έχει την επιλογή να αλλάξει μεταβλητές του φαινόμενου και να ανακαλύπτει νέες γνώσεις και εμπειρίες. • Google (μηχανή αναζήτησης) : Είναι ένα σημαντικό εργαλείο που δίνει την δυνατότητα για αναζήτηση ποικίλων και σύνθετων πληροφοριών, εικόνων και άλλων πολυμεσικών εφαρμογών. • Power Point : Η χρήση του Power Point αποτελεί ένα διαφορετικό και εντυπωσιακό τρόπο παρουσίασης ενός θέματος. Κρατά ζωντανό το ενδιαφέρον και την προσοχή των παιδιών γιατί μπορεί και συνδυάζει κείμενο, εικόνα, βίντεο και ήχο. Πρόκειται για εργαλείο αρκετά απλό ως προς την χρήση και δίνει την ευκαιρία για την δημιουργία πολυμεσικών και υπερμεσικών παρουσιάσεων . Έχει θετική επίδραση στην εκπαίδευση , κυρίως όσο αφορά το κίνητρο και την συμμετοχή και τη βελτίωση των σχολικών αποτελεσμάτων. • Γλώσσα Α’ και Β’ Δημοτικού Τα λογισμικά αυτό λειτουργεί ως υποστηρικτικό υλικό στο υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα και αυτόνομα από τα παιδιά και απαιτεί ελάχιστο 3


χρόνο εκμάθησης ακόμα και από τα παιδιά προσχολικής εκπαίδευσης και δεν επιβαρύνει τη ν εκπαιδευτικό για τη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων. Περιέχει σχεδόν αποκλειστικά έτοιμες δραστηριότητες, καλύπτει μεγάλο εύρος του αναλυτικού προγράμματος και υποστηρίζει κυρίως δραστηριότητες εξάσκησης και πρακτικής γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί ή οικοδομηθεί εκτός υπολογιστικού περιβάλλοντος. Οι διδακτικοί στόχοι που υποστηρίζει είναι κατά κανόνα χαμηλού επιπέδου. Πρέπει όμως να σημειωθεί, ότι ειδικά για τις μικρές ηλικίες, τέτοιου τύπου συστήματα είναι ένας πολύ πρόσφορος τρόπος να εξοικειωθούν οι μικροί μαθητές με τη χρήση των υπολογιστών και να εισαχθούν εύκολα στον ψηφιακό γραμματισμό .

1.6Διδακτικοί στόχοι Οι μαθητές επιδιώκεται : Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο Μελέτη Περιβάλλοντος : α)Φυσικό περιβάλλον.  Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους ζωικούς οργανισμούς .  Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για το φυσικό περιβάλλον  Να σέβονται και να προστατεύουν κάθε μορφή ζωής.  Να αναπτύξουν θετικές στάσεις για την πρόληψη και επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων.  Να γνωρίσουν τις αιτίες εξαφάνισης των ειδών.  Να ευαισθητοποιηθούν στη λήψη μέτρων για την προστασία της πανίδας. β)   

Ανθροπωγενές περιβάλλον. Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας. Να κατανοούν την αξία της ομαδικής εργασίας Να αντιλαμβάνονται την αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος με τις δραστηριότητες του ανθρώπου.  Να «διαβάζουν» απλά σύμβολα και χάρτες.  Να εξοικειώνονται με βασικές ερευνητικές διαδικασίες. Μαθηματικά  Να ερμηνεύουν γενικά στοιχεία του κόσμου που τα περιβάλλει μέσα από διαδικασίες παρατήρησης, περιγραφής αντιστοίχησης σύγκρισης . 4


 Να ομαδοποιούν με βάση ένα η περισσότερα κριτήρια κάνοντας λογικομαθηματικούς συσχετισμούς.  Να οργανώνουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τους αριθμούς. Γλώσσα  Να αναπτύσσουν την γλώσσα και την επικοινωνία και να αξιοποιούν την τεχνολογία.  Να περιγράφουν.  Να βελτιώνουν και να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο .  Να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να χρησιμοποιούν στοιχειώδη επιχειρηματολογία.  Να παίρνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές στις οποίες συνυπάρχουν γραπτός λόγος και εικόνα.  Να αντιγράφουν λέξεις που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα τους.  Να συνειδητοποιήσουν σταδιακά ότι στα φωνήματα της ομιλούμενης γλώσσας αντιστοιχούν γράμματα  Να περιγράφουν  Να εξηγούν και ερμηνεύουν Δημιουργία και έκφραση  Να πειραματίζονται με διάφορα χρώματα και εργαλεία (των λογισμικών) και να τις εφαρμόζουν για να ζωγραφίζουν.  Να σχεδιάζουν διάφορα είδη γραμμών και περιγραμμάτων και να συνθέτουν διάφορα σχήματα και μορφές.  Να παρατηρούν και να προσπαθούν να ερμηνεύσουν το φυσικό περιβάλλον με πολλούς τρόπους και χρησιμοποιώντας ποίκιλα υλικά. Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών  Να ταυτίσουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία του και που μπορεί να το χρησιμοποιήσει για παιχνίδι και διασκέδαση.  Να κινούν το ποντίκι.  Να τοποθετούν το δείκτη του ποντικιού σε συγκεκριμένη θέση στην οθόνη.  Να εντοπίζουν γράμματα και αριθμούς στο πληκτρολόγιο  Να επιλέγουν με το ποντίκι.

5


 Να χρησιμοποιούν το κατάλληλο λογισμικό για να εκτελέσουν παιχνίδια εξερεύνησης και επίλυσης προβλημάτων. Γ. Ως προς την μαθησιακή διαδικασία.  Να μάθουν να επικοινωνούν.  Να συνεργάζονται.  Να εκφράζονται αισθητικά.  Να αναπτύξουν τον προφορικό τους λόγο.  Να αναπτύξουν την δημιουργικότητα τους.  Να συλλέγουν πληροφορίες και να τις αξιοποιούν κατάλληλα.  Να επιλύουν τις διαφορές τους.  Να ακολουθούν συγκεκριμένες οδηγίες όταν χρειαστεί προκειμένου να πραγματοποιήσουν μια δραστηριότητα στον υπολογιστή. 1.7 Εκτιμώμενη διάρκεια. Κάθε δραστηριότητα του σεναρίου προβλέπεται να διαρκέσει μισή ώρα. 2. Διδακτική προσέγγιση. Θεωρητική προσέγγιση Οι δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στηρίζονται στις αρχές του συμπεριφορισμού , του εποικοδομισμού και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης. Σύμφωνα με την θεωρία του Συμπεριφορισμού λαμβάνονται υπόψη µόνο οι μεταβολές, οι μετατροπές της εξωτερικά παρατηρούμενης συμπεριφοράς. Καθώς οι εσωτερικές νοητικές διεργασίες του παιδιού δεν προσφέρονται στην παρατήρηση, δε μπορούν να μελετηθούν άμεσα. Για το λόγο αυτό, μελετώνται μόνο οι εξωτερικές αντιδράσεις και όχι οι εσωτερικές νοητικές διεργασίες . Κατά κάποιο τρόπο, το μανθάνον υποκείμενο, για το συµπεριφορισµό , είναι ένα «μαύρο κουτί» του οποίου αγνοείται το περιεχόμενο. Αυτό που ενδιαφέρει είναι µόνο το εξωτερικό ερέθισμα από το περιβάλλον προς το άτομο και η ανταπόκριση του ατόμου στο δοσμένο ερέθισμα. Η μάθηση σημαίνει τη σύνδεση ερεθισμάτων-ανταπόκρισης. Οι επαναλήψεις ενισχύουν τις συνδέσεις και άρα τη μάθηση. Επίσης οι θετικές ενισχύσεις(όπως οι ανταμοιβές) ενισχύουν μια συγκεκριμένη «μάθηση», Κάθε είδος μάθησης, κατά τους συµπεριφοριστές, όσο πολύπλοκη και αν είναι, μπορεί πάντοτε να αναλυθεί σε στοιχειωδέστερα τμήματα, τα οποία µε τη σειρά τους μπορούν να αναλυθούν σε ακόμη πιο απλά κ.ο.κ. μέχρις ότου η προς μετάδοση γνώση μπορεί να«αποσυναρμολογηθεί» σε τμήματα απλά, μικρά, τα οποία το άτομο μπορεί εύκολα να μάθει. Η γνώση λοιπόν είναι μια οντότητα η οποία μπορεί 6


να μεταδοθεί .Το μάθημα που βασίζεται στο συµπεριφορισµό, προϋποθέτει βέβαια την ενεργή συμμετοχή του μαθητή. Η προς διδασκαλία ύλη αναλύεται σε επιμέρους τμήματα, τα οποία διδάσκονται µε βαθμιαία πρόοδο από τα πλέον απλά τμήματα της ύλης προς τα πλέον σύνθετα και δυσνόητα. Στα μαθήματα αυτά στις απαντήσεις των μαθητών πρέπει να υπάρχει άμεση ανατροφοδότηση, θετική ή αρνητική ανάλογα με την απάντηση Τα λογισμικά καθοδήγησης, διδασκαλίας (tutorials) και πρακτικής και εξάσκησης (drill and practice), κατά κανόνα βασίζονται πάνω στις θεωρίες αυτές. Τα λογισμικά αυτά είναι κατάλληλα κυρίως για την εξάσκηση δεξιοτήτων χαμηλού επιπέδου (όπως είναι η εκτέλεση πράξεων, η απομνημόνευση κ.ά), για την αξιολόγηση των μαθητών, για εποπτική διδασκαλία. Ωστόσο, ο συµπεριφορισµός επέδρασε µε ένα γενικότερο τρόπο στη σχεδίαση και τη χρήση των εφαρμογών των ΤΠΕ, καθώς έδωσε μεγάλη έμφαση στη διαρκή και ενεργό συμμετοχή του μαθητή, στην ενθάρρυνση του, στην εξάσκηση, στο ρόλο της ταχείας ανάδρασης. Η θεωρία του Εποικοδομισμού στηρίζεται στο ότι η μάθηση δεν μεταδίδεται αλλά κατασκευάζεται εσωτερικά σε κάθε άτομο . Η νέα γνώση προσαρμόζεται , στηρίζεται , οικοδομείται πάνω στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των παιδιών. Το παιδί συμμετέχει στην ανακάλυψη της γνώσης μάσα από ανακαληπτικές διαδικασίες (πείραμα, δοκιμή, επαλήθευση η διάψευση). Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή το παιδί γνωρίζει κάτι ενεργώντας πάνω σε αυτό, για αυτό θα πρέπει να έρχεται αντιμέτωπο με προβληματικές καταστάσεις, να επιλύει προβλήματα . Εδώ ο εκπαιδευτικός είναι καθοδηγητής , εμψυχωτής, συνεργάτης , διαμεσολαβητής. Η μαθησιακή διαδικασία δεν μπορεί να πραγματωθεί ουσιαστικά εάν δεν πάρει υπόψη της τον τρόπο με τον οποίο οικοδομούν τις γνώσεις τούς τα παιδιά. Πρόκειται για ένα μοντέλο διδασκαλίας και μάθησης που ακολουθεί την εποικοδομητική προσέγγιση, η οποία αναγνωρίζει ότι τα παιδία πριν ακόμα πάνε στο σχολείο, διαθέτουν γνώσεις και αυτό που χρειάζεται είναι να βοηθηθούν ώστε να οικοδομούν νέες γνώσεις πάνω σε αυτές που ήδη κατέχουν. Τα παιδιά, κάτω από αυτό το πρίσμα, συμμετέχουν ενεργά στην οικοδόμηση των γνώσεων τούς. Το πλαίσιο αυτό οδηγεί στην άποψη ότι η εκπαίδευση πρέπει να έχει ως κύριο σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στις άτυπες και τις τυπικές γνώσεις τούς. Η έμφαση στην περίπτωση αυτή δίνεται στα παιδιά και στους τρόπους με τους οποίους προσεγγίζουν την γνώση και για το λόγο αυτό χαρακτηρίζεται μαθητοκεντρική προσέγγιση Όσον αφορά τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες η μάθηση είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης και συνεργασίας των παιδιών μεταξύ τους και 7


των παιδιών με την/τον εκπαιδευτικό. Η μάθηση συντελείται μέσα σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις, και μέσω υλοποίήσης κοινών δραστηριοτήτων. Στις θεωρίες αυτές αποδίδεται μεγάλη σημασία στη γλώσσα ως παράγοντας για την μάθηση. Όλες οι έρευνες που βασίζονται στις απόψεις του Vygotsky, υποστηρίζουν ότι η σκέψη αναπτύσσεται (και είναι συνεπώς προϊόν οικοδόμησης και αναδόμησης των γνώσεων) στα πλαίσια συνεργατικών δραστηριοτήτων ανάμεσα σε παιδιά και ενηλίκους τονίζοντας, συνεπώς, το ρόλο τής διαδικασίας του πλαισίου στηρίγματος και το ρόλο της διαμεσολάβησης των ενήλικων στη διαδικασία μάθησης. Οι μελέτες με κοινωνικό προσανατολισμό επικεντρώνονται στην περιγραφή των σύνθετων διαδικασιών τής καθοδήγησης από τον ενήλικα, στην περιγραφή των ειδών αλληλεπίδρασης που εμφανίζονται και στο είδος της μάθησης που επιτελείται. Η έμφαση στην περίπτωση αυτή δίνεται στο πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι δραστηριότητες των εκπαιδευτικών και των παιδιών. Με άλλα λόγια, οι κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις δεν μπορούν να δουν τη μαθησιακή δραστηριότατα έξω από το κοινωνικό, ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαδραματίζεται. Οι συνεργατικές δραστηριότητες συντελούν καταλυτικά στη διαδικασία οικοδόμησης τής γνώσης ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν τα χρησιμοποιημένα εργαλεία (τόσο τα πραγματικά όσο και τα συμβολικά, όπως το εκπαιδευτικό λογισμικό και η γλώσσα) και ο καταμερισμός εργασίας όπως περιγράφει η θεωρία τής δραστηριότητας (activity theory). Στην περίπτωση αυτήν των προσεγγίσεων, τα υποστηριζόμενα από υπολογιστικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα σχεδιάζονται με γνώμονα την ενίσχυση τής επικοινωνίας, της αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και παιδιά, ή και ανάμεσα στα ίδια τα παιδιά Μεθοδολογική προσέγγιση Για την υλοποίηση του σεναρίου θα χρησιμοποιηθεί η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει την ολιστική και σφαιρική προσέγγιση της γνώσης καθώς εμπλέκονται δραστηριότητες από όλα τα γνωστικά αντικείμενα . Λαμβάνει υπόψη τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες , τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες των παιδιών. Επίσης ενισχύει την ομαδοσυνεργατική μάθηση και την αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών, την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών . Δίνει ευκαιρίες να εξασκούν τις δεξιότητες τους προάγοντας την αναζήτηση , την εξερεύνηση, την ανακάλυψη, την αιτιολόγηση, την κριτική σκέψη, την λήψη αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων. Επίσης επιτρέπει στα παιδιά να εκφράζουν ιδέες και συναισθήματα με πολλούς τρόπους. 8


Ενσωματώνει οπού είναι δυνατόν την τεχνολογία στις διάφορες δραστηριότητες και αξιοποιεί ποικιλία πηγών πληροφόρησης , όπως το διαδίκτυο. 2.1

Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ. Η χρήση των νέων τεχνολογιών προωθεί την ενεργητική και βιωματική μάθηση. Συμβάλει στην ανάπτυξη νέων στάσεων και δεξιοτήτων , αποτελεί διεπιστημονικό εργαλείο προσέγγισης της γνώσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα εκπαιδευτικό μέσο για να υποστηρίξει διάφορες μορφές διδασκαλίας και μάθησης των παιδιών. Δίνει ευκαιρίες για γλωσσική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των παιδιών και δημιουργία θετικής στάσης απέναντι στη μάθηση . Αναμφίβολα αποτελεί ένα ελκυστικό και ενδιαφέρον μέσο για τα παιδιά καθώς ενισχύει την δημιουργικότητα και την ικανότητα να συλλέγουν , να αξιολογούν και να αξιοποιούν πληροφορίες και να επιλύουν προβλήματα. Πιο αναλυτικά η προστιθεμένη αξία από την χρήση των λογισμικών στο σενάριο είναι : 1) Με την μηχανή αναζήτησης της Google τα παιδία θα αναζητήσουν άμεσα εικόνες οι οποίες θα εμπλουτίσουν την διδασκαλία και θα την κάνουν πιο ελκυστική και ενδιαφέρουσα . Πληκτρολογώντας την φράση κλειδί εμφανίζεται μια ποικιλία εικόνων τις οποίες θα παρατηρήσουν και θα επιλέξουν μόνο αυτές που χρειάζονται. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα προβολής, σμίκρυνσης, μεγέθυνσής ,αποθήκευσης και εκτύπωσης αυτών. 2) Με το λογισμικό Kidspiration τα παιδία θα επεξεργαστούν πληροφορίες θα δημιουργήσουν δυο ομάδες ζώων με βάση ένα κοινό χαρακτηριστικό και με αυτό τον τρόπο θα αντιληφθούν τον διαχωρισμό ανάμεσα στις έννοιες ζώα δάσους και ζώα φάρμας . Θα ενισχυθεί ο ενεργητικός τρόπος μάθησης, η αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Επίσης ο συνδυασμός εικόνων και η δυνατότητα εισαγωγής γραμμάτων θα συμβάλλει στην γλωσσική τους ανάπτυξη. Δεν είναι πλέον μια στατική απεικόνιση αλλά υπάρχει μια ευελιξία με πρόσθεση ή αφαίρεση αντικειμένων, εικόνων, χρωμάτων. Μπαίνουν στοιχεία κίνησης (βέλη, μετακίνηση, αυξομείωση σχημάτων). Επίσης υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης. 3)Με το Revelation Natural art, το οποίο παρέχει μέσα από μια πληθώρα εργαλείων ,δίνονται ευκαιρίες για ανάπτυξη της φαντασίας , της δημιουργικότητας και της καλλιτεχνικής έκφρασης των παιδίων ενώ παράλληλα ασκείται η λεπτή κινητικότητα τους . 4)Με το Power Point ,που επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση εικόνας, ήχου και κειμένου ,θα δοθούν κίνητρα μάθησης, θα παραμείνει ζωντανό το ενδιαφέρον των παιδιών. Θα τα βοηθήσει να οργανώσουν πληροφορίες και να οικοδομήσουν γνώσεις. Ενώ από την άλλη θα επιτρέψει στην νηπιαγωγό να έχει 9


άμεση πρόσβαση στις αντιλήψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με το θέμα και συνεπώς να κατανοήσει το επίπεδο γνώσεων τους και να τις αξιολογήσει. 5) Με την χρήση του Google Earth , υπάρχει άμεση πρόσβαση σε εικόνες και πληροφορίες που αφορούν προστατευμένα ζώα της περιβαλλοντικής οργάνωσης της WWF . Προσφέρει σύνθετες πληροφορίες για το θέμα του σεναρίου ,επιτρέπει να παρατηρούν πώς είναι η μορφή της γης και να ¨ενεργούν¨ πάνω της , ποια είναι η γεωγραφική θέση της χώρας και σε γενικότερο επίπεδο ενισχύει την περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας απειλούμενων ειδών. 6) Τέλος το λογισμικό της Γλώσσας Α’ και Β’ Δημοτικού αναλαμβάνει εν μέρει ή εξ ολοκλήρου την παροχή πληροφοριών , τη διδασκαλία των εννοιών που θέλει να αναπτύξει η νηπιαγωγός με την δραστηριότητα. Επίσης εμπεριέχει , ως εγγενές τμήμα του, μια διαδικασία αξιολόγησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν τα παιδία. Επειδή περιέχει υλικό σε πολλαπλές μορφές (ήχο , εικόνα , κείμενο)μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποτελεσματικό εποπτικό μέσο.

2.2 Προτεινόμενες δραστηριότητες. Δραστηριότητα 1η Στόχος της δραστηριότητας είναι να αναζητήσουν τα παιδία εικόνες στο διαδίκτυο με ζώα του δάσους και ζώα του αγροκτήματος προκειμένου να τις εκτυπώσουν. Η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα παιδιά με κατάλληλες ερωτήσεις να σκεφτούν πως θα μπορούσαν να αναζητήσουν εικόνες και οδηγούνται στη λύση να βρουν το υλικό με την βοήθεια του διαδικτύου. Ζητά να ανοίξουν τον Internet Explorer πατώντας στην επιφάνεια εργασίας το κατάλληλο εικονίδιο. Ακόλουθα η εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να σκεφτούν τι πρέπει να γράψουν στην μηχανή αναζήτησης της Google προκειμένου να έχουν τα ακριβή αποτελέσματα. Αν τα παιδιά δυσκολευτούν να γράψουν στο πλαίσιο της αναζήτησης, έχοντας υπόψη ότι δεν έχουν κατακτήσει ολοκληρωμένα τον γραπτό λόγο, τότε γράφει σε ένα χαρτί πολυγράφου τις λέξεις κλειδιά και ζητά από τα παιδία να αντιγράψουν.

10


Αναζητούν ζώα του δάσους.

Αναζητούν ζώα του αγροκτήματος.

Αρχικά αντιγράφουν την φράση «ζώα του δάσους»και όταν εμφανιστούν τα αποτελέσματα της αναζήτησης παρατηρούν τις εικόνες , ονομάζουν τα ζώα που 11


γνωρίζουν και επιλέγουν αυτές που θέλουν να εκτυπώσουν, πατώντας πάνω σε κάθε εικόνα ξεχωριστά ώστε να τις ανοίξουν σε πλήρες μέγεθος και να τις εκτυπώνουν πατώντας το εικονίδιο της εκτύπωσης που υπάρχει στη γραμμή εργαλείων. Στη συνέχεια κάνουν το ίδιο και με τα «ζώα της φάρμας».

Δραστηριότητα 2η Η δεύτερη δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί με την χρήση του λογισμικού Kidspiration. Αποτελεί ένα λογισμικό κατάλληλο για την δημιουργία εννοιών καθώς αυτός είναι και ο γενικότερος στόχος της δραστηριότητας. Κρίνεται απαραίτητο τα παιδιά να δουλέψουν σε μικρές ομάδες ώστε να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να ασκηθούν με τα εργαλεία του λογισμικού. Τα παιδία καλούνται να δημιουργήσουν δυο ομάδες ζώων με τις στάμπες που περιέχει το λογισμικό, η μια θα περιλαμβάνει τα ζώα του δάσους και η άλλη τα ζώα της φάρμας. Η εκπαιδευτικός για να βοηθήσει τα παιδιά τους κάνει ερωτήσεις και επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία θα αποτελέσουν κριτήριο διαχωρισμού των δυο ομάδων.

Εφόσον έχουν αντιληφθεί τι πρέπει να κάνουν η εκπαιδευτικός τα παροτρύνει πατώντας αριστερά και δεξιά τα βελάκια πάνω από τις στάμπες να κινηθούν στις 12


κατηγορίες που υπάρχουν και να επιλέξουν ένα φόντο κατάλληλο για τα ζώα του δάσους και να το εισάγουν και ένα για τα ζώα του αγροκτήματος. Με τον τρόπο αυτό θα είναι πιο εύκολο να δημιουργήσουν τις δυο ομάδες καθώς ο τόπος που ζουν τα ζώα θα αποτελέσει σημείο αναφοράς. Έπειτα ζητάει από τα παιδία να κινηθούν και πάλι με τα βελάκια αριστερά και δέξια στις κατηγορίες με τις στάμπες , να επιλέξουν τα κατάλληλα ζώα να σύρουν και να αφήσουν τις στάμπες στη σωστή ομάδα. Δραστηριότητα 3η Όπως και για τις προηγούμενες έτσι και για αυτή τη δραστηριότητα τα παιδία θα πρέπει να είναι εξοικειωμένα με την χρήση του λογισμικού. Συγκεκριμένα εδώ θα δουλέψουν με το Revelation Natural art, ένα λογισμικό πλούσιο σε εργαλεία που θα δώσει πολλές ευκαιρίες για ελεύθερη έκφραση και δημιουργικότητα. Τα παιδιά θα δουλέψουν σε μικρές ομάδες των 2-3 παιδιών. Κάποια από αυτά θα χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία ζωγραφικής που διαθέτει το λογισμικό, για να «δημιουργήσουν» μια φάρμα και στη συνέχεια να βάλουν σε αυτή τις αντίστοιχες στάμπες με ζώα και κάποια να «δημιουργήσουν» ένα δάσος με τις ανάλογες στάμπες ζώων. Ζώα της φάρμας.

13


Ζώα του δάσους.

Έκτος από το βασικό στόχο που έχει τεθεί σε αυτή την δραστηριότατα, που είναι η αισθητική καλλιέργεια, παράλληλα τα παιδία εξοικειώνονται με την χρήση του ποντικιού και ασκείται η λεπτή κινητικότητα τους. Επίσης είναι μια κατάλληλη ευκαιρία για την νηπιαγωγό να διαπιστώσει αν τα παιδιά έχουν αντιληφθεί τις δύο έννοιες και τον διαχωρισμό τους (ζώα δάσους – ζώα αγροκτήματος).

Δραστηριότητα 4η Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει μια παρουσίαση Power Point με φωνές και εικόνες ζώων

14


. Πιο αναλυτικά η εκπαιδευτικός έχει δημιουργήσει μια σειρά από διαφάνειες , κάθε διαφάνεια περιέχει έναν ήχο με την φωνή ενός ζώου και δίπλα σε κάθετη διάταξη τρεις εικόνες ζώων που μόνο σε ένα από αυτά αντιστοιχεί η φωνή που ακούν. Έναένα τα παιδιά καλούνται να πατήσουν στην κάθε διαφάνεια το εικονίδιο του ήχου να ακούσουν τη φωνή και αφού τη αναγνωρίσουν να πατήσουν στη σωστή εικόνα.

15


Πατώντας στην κάθε εικόνα ζώου θα δίνεται άμεσα η απάντηση για το αν είναι σωστό η λάθος, καθώς κάθε εικόνα θα συνδέεται με μια διαφάνεια που θα περιλαμβάνει ή τη λέξη σωστό και μια σχετική εικόνα ή τη λέξη λάθος. Παράδειγμα διαφάνειας με λάθος απάντηση.

Η δραστηριότητα αυτή είναι ελκυστική και ενδιαφέρουσα για τα παιδιά καθώς συνδυάζει ήχο και εικόνα. 16


Δραστηριότητα 5η Σε αυτή τη δραστηριότητα θα δουλέψουν με το Google Earth. Η βοήθεια και η συμμετοχή της νηπιαγωγού θα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες καθώς πρόκειται για ένα λογισμικό με σύνθετες πληροφορίες και δυνατότητες, επίσης περιέχει μια πληθώρα λειτουργιών που τα παιδιά είναι δύσκολο να χειριστούν χωρίς την άμεση καθοδήγηση της. Κύρια επιδίωξη της δραστηριότητας είναι η καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης των παιδιών και η ευαισθητοποίηση τους απέναντι σε θέματα που αφορούν την εξαφάνιση κάποιων ειδών ζώων. Με την χρήση του λογισμικού τα παιδία θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν πολλές πληροφορίες γύρω από το θέμα, καθώς θα υπάρχει άμεση εμφάνιση εικόνων με ζώα και πληροφορίες για το κάθε ζώο, που θα διαβάζει η νηπιαγωγός. Επιπρόσθετα τα παιδιά θα αρχίσουν να αντιλαμβάνονται το σχήμα της γης, την μορφολογία της, την αναλογία ξηράς και θάλασσας, την θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη. Θα ακούσουν από την εκπαιδευτικό γεωγραφικούς όρους και θα εξοικειωθούν με κάποια από τα εργαλεία του λογισμικού. Εφόσον η εκπαιδευτικός έχει πραγματοποιήσει προηγουμένως δραστηριότητα στην τάξη η οποία θα έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τα παιδία στο θέμα της εξαφάνισης κάποιων ζώων και στην ανάγκη ύπαρξης κάποιων οργανώσεων για την προστασία των ζώων, τότε μονό μπορεί να προχωρήσει στην υλοποίηση της δραστηριότητας. Επειδή η δραστηριότητα θα αφορά αρχικά τον εντοπισμό του λογότυπου της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης της WWF τα παιδία θα πρέπει να έχουν δει εικόνες πιο πριν στην τάξη με αυτό ώστε να μπορούν να το αναγνωρίζουν.

17


Εδώ κρίνεται απαραίτητο τα παιδία να δουλέψουν ανά 2. Αφού παρατηρήσουν την γη και την περιγράψουν τους ζητείται να βρουν την Ελλάδα να κάνουν ζουμ και να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους σε αυτή. Σε περίπτωση που δυσκολευτούν να την εντοπίσουν ψάχνουν με ποιο άλλο τρόπο μπορούν να το επιτύχουν και καταλήγουν στο να γράψουν (με την άμεση καθοδήγηση της) στο πλαίσιο αναζήτησης την λέξη ‘Ελλάδα’ και Enter.

Με τις ανάλογες ερωτήσεις τα ενθαρρύνει να διερευνήσουν και να ανακαλύψουν νέες γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με το χάρτη που βλέπουν μέσω της παρατήρησης και δοκιμής . Στη συνέχεια τα καλεί να εστιάσουν την προσοχή τους στα γεωγραφικά σημεία της χώρας όπου εμφανίζεται το λογότυπο και να σκεφτούν τι μπορεί να σημαίνει το λογότυπο αυτό για κάθε περίπτωση(πιθανή απάντηση για το ποιο ζώο προστατεύεται εκεί) .

18


Έπειτα ζητά να κάνουν κλικ πάνω στο λογότυπο της WWF , όπου αυτό υπάρχει στον χάρτη, προκειμένου να ανακαλύψουν τα ζώα που είναι υπό τη προστασία της οργάνωσης.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται, η εκπαιδευτικός τους ζητά να αναγνωρίσουν το ζώο της εικόνας, να αναφέρουν πληροφορίες για το ζώο αυτό(αν έχουν) και στη συνέχεια τους διαβάζει τις πληροφορίες που εμφανίζονται . Μεγάλη σημασία δίνει στο να τα προβληματίσει για τις πιθανές αιτίες που οδηγούν στην εξαφάνιση κάποιων ζώων και ακολουθά τα παροτρύνει να σκεφτούν πιθανές λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος . Πιθανή προέκταση της δραστηριότητας είναι να δουν και σε άλλες χώρες ζώα που προστατεύονται.

19


Δραστηριότητα 6η Για την τελευταία δραστηριότητα του σεναρίου θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό Kidspiration. Βασικός στόχος της δραστηριότητας είναι η «φωνολογική συνειδητοποίηση», με τον όρο αυτό εννοείται η ικανότητα του παιδιού να αντιλαμβάνεται και να αναγνωρίζει τους ήχους των φωνημάτων και την ευαισθητοποίηση του στο ότι οι λέξεις απαρτίζονται από επιμέρους ήχους στους οποίους μπορούν να αναλυθούν. Η εκπαιδευτικός στην περίπτωση αυτή έχει δημιουργήσει με το λογισμικό ένα περιβάλλον εργασίας όπου τα παιδία καλούνται να ακολουθήσουν συγκεκριμένες οδηγίες για την ολοκλήρωση του. Πιο αναλυτικά η νηπιαγωγός ζητά από τα παιδία να αντιστοιχίσουν εικόνες ζώων, που έχει εισάγει από τις έτοιμες στάμπες του λογισμικού , με το αρχικό γράμμα του ονόματος κάθε ζώου που επίσης η ίδια έχει εισάγει. Πριν από κάθε αντιστοίχηση ζητά από τα παιδία να πουν προφορικά το όνομα κάθε ζώου και να εστιάσουν στο αρχικό γράμμα ώστε να είναι πιο εύκολη η αντιστοίχηση. Αντιστοίχηση εικόνων με το αρχικό γράμμα

20


Δραστηριότητα 7η Η δραστηριότητα αυτή εκτός από τους γνωστικούς στόχους που εμπεριέχει ( που αφορούν την χειμερία νάρκη των ζώων) συμβάλει και στην γλωσσική εξοικείωση των παιδιών με τα ονόματα των ζώων καθώς υπάρχει συνδυασμός ήχου που εκφωνεί τα ονόματα των ζώων και παράλληλα εμφανίζονται και τα ονόματα τους όταν πάνε τον δείκτη του ποντικιού πάνω στο κάθε ένα.

Εδώ τα παιδία ένα – ένα καλούνται να σύρουν και να αφήσουν μέσα στο δάσος μόνο τα ζώα που δεν πέφτουν σε χειμερία νάρκη. Σε κάθε λανθασμένη απάντηση ακούγεται άμεσα ένα μήνυμα που τα βοήθα να κατανοήσουν ότι έχουν απαντήσει λάθος. Σε κάθε λάθος απάντηση προσπαθούν ξανά.

Δραστηριότητα 8η Τα παιδιά δουλεύουν ανά δύο και καλούνται να βάλουν σε κύκλο μόνο τα ζώα που το όνομα τους αρχίζει από το γράμμα που ζητάει κάθε φορά η νηπιαγωγός, για παράδειγμα όπως φαίνεται πιο κάτω, καλεί τα παιδιά να κυκλώσουν αυτά που το όνομα τους αρχίζει από Κ. Για να βοηθήσει τα παιδιά, στο κέντρο του περιβάλλοντος εργασίας γράφει το γράμμα Κ . Αν τα παιδία δυσκολευτούν στο 21


να βρουν όλα τα ζώα τα ενθαρρύνει να πουν προφορικά τα ονόματα και να απομονώσουν το αρχικό τους γράμμα προκειμένου να οδηγηθούν μόνα τους στην σωστή απάντηση . Με τον ίδιο τρόπο δουλεύουν και με άλλα γράμματα.

Δραστηριότητα 9η Η δραστηριότητα αυτή στόχο έχει να επεκτείνει τις γνώσεις των παιδιών για τη χρησιμότητα των ζώων στον άνθρωπο. Να αντιληφθούν δηλαδή πως από τα ζώα ο άνθρωπος παίρνει βασικές τροφές όπως γάλα , αυγά κ.α και σε κάποιες περιπτώσεις κάποια παράγωγα τους, χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για την ρουχισμό τους όπως το μαλλί του προβάτου. Εδώ τα παιδιά καλούνται να ενώσουν τα ζώα με τα προϊόντα που παράγουν .

22


Τα παιδία και εδώ, δουλεύουν σε μικρές ομάδες. Στις περιπτώσεις που δυσκολευτούν γίνεται ανατροφοδότηση με σχετικές ερωτήσεις της νηπιαγωγού που θα τα ενθαρρύνει να σκεφτούν αλλά θα παροτρύνει και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ τους ώστε να βοηθηθούν στην αντιστοίχηση.

23


Δραστηριότητα 10η Η δραστηριότητα αυτή επιδιώκει να βοηθήσει τα παιδία να οικοδομήσουν την έννοια του αριθμού. Πιο αναλυτικά σε κάθε περιβάλλον εργασίας υπάρχει μια στήλη με έξι πλαίσια μέσα στα οποία υπάρχει ένας αριθμός και το ζώο που πρέπει να βάλουν σε οριζόντια διάταξη όσες φορές λέει ο αριθμός. Τα παιδιά θα πρέπει να ονομάζουν αρχικά τον αριθμό και το ζώο π.χ τέσσερις αγελάδες, να αναζητούν στις στάμπες το ζώο που ζητάει η άσκηση και να το βάζουν όσες φορές λέει ο αριθμός.

Στις περιπτώσεις που θα δυσκολευτούν τους ζητάει να μετρούν ξανά δείχνοντας με το δάχτυλο τους και με ερωτήσεις όπως « ποσά ζώα πρέπει να βάλεις ακόμα για να γίνουν π.χ τέσσερα;» , τα βοηθά να οδηγηθούν στην σωστή απάντηση.

24


2.3 Αξιολόγηση Η αξιολόγηση του σεναρίου θα γίνει ως προς :  Την ανταπόκριση. Η ανταπόκριση αξιολογεί το βαθμό ανταπόκρισης των παιδίων ως προς τις δραστηριότητες του σεναρίου. Αν δηλαδή ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδίων. Μετά το τέλος του σεναρίου αλλά και σταδιακά μετά από κάθε δραστηριότητα η νηπιαγωγός ρωτά τα παιδία αν τους άρεσε, τι ακριβώς τους άρεσε και τι όχι. Όταν παρατηρεί ότι το ενδιαφέρον μειώνεται κάνει κάποιες μικρές τροποποιήσεις.  Την μάθηση . Εδώ γίνεται αποτίμηση των γνωστικών και μεταγνωστικών αποτελεσμάτων του σεναρίου. Η εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει φύλλα εργασίας σε έντυπη μορφή για να διαπιστώσει τις έννοιες που οικοδόμησαν και που αντιμετωπίζουν δυσκολία . Πέρα από τα φύλλα εργασίας θα να γίνει συζήτηση όπου από τις απαντήσεις των παιδίων θα διαπιστώσει το επίπεδο γνώσεων και εμπειριών που αποκόμισαν.  Την συμπεριφορά. Αξιολογείται πως έχει επηρεάσει το σενάριο την συμπεριφορά του παιδιού και κυρίως πως έχει επηρεάσει ο ομαδικός τρόπος εργασίας με τον πραγματοποιήθηκε το σενάριο τις άλλες καθημερινές δραστηριότητες της σχολικής ζωής. Παράλληλα θα αξιολογηθεί αν τα παιδιά 25


έχουν ευαισθητοποιηθεί στο θέμα της προστασίας των ζώων. Και σε αυτή την περίπτωση θέτει ερωτήσεις και από τις απαντήσει εξάγει τα ανάλογα συμπεράσματα.  Το αποτέλεσμα . Συγκεκριμένα αξιολογείται σε τι ωφέλησε η νέα γνώση. Η εκπαιδευτικός προσπαθεί να διαπιστώσει μετά την υλοποίηση του σεναρίου αν τα παιδιά δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για ανάλογες δραστηριότητες, αν εργάζονται πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ευκολία, αν συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά, αν έχουν θετική στάση απέναντι στη μάθηση , αν έχει τονωθεί το ενδιαφέρον και η αυτοπεποίθηση τους.

Επέκταση σεναρίου Κατά τη υλοποίηση του σεναρίου , ανάλογα πάντα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών , μπορεί να δοθούν ευκαιρίες για επέκταση του σεναρίου ή και να τροποποιηθούν κάποιες δραστηριότητες ώστε να προσαρμοστούν στις ανάγκες τους. Παραδείγματα πιθανών επεκτάσεων: • Μπορούν να αναζητήσουν στο διαδίκτυο τραγούδια και ποιήματα σχετικά με ζώα. • Να βρουν στο you tube και στην ιστοσελίδα του National Geographic βίντεο με ζώα. • Η νηπιαγωγός να χρησιμοποιήσει τις εικόνες ζώων που βρήκαν τα παιδία με την μηχανή αναζήτησης της Google στη πρώτη δραστηριότητα και τις ζωγραφιές τους με το Revelation Natural art και με το κατάλληλο πρόγραμμα να τις μετατρέψει σε ηλεκτρονικό παζλ για τα παιδία. • Να εκτυπώσουν τις ζωγραφιές που σχεδίασαν με το Revelation Natural art τις οποίες και βιβλιοδετεί η νηπιαγωγός για να μπουν στη βιβλιοθήκη της τάξης. • Να εκτυπώσουν εικόνες ζώων να τις κόψουν να τις κολλήσουν σε μεγάλο χαρτόνι να γράψουν δίπλα το όνομα του κάθε ζώου φτιάχνοντας έτσι ένα πίνακα αναφοράς για την τάξη. 3. Βιβλιογραφία

26


ΥΠ.Ε.Π.Θ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ,Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο , Αθήνα (2002). Ματσαγγούρας, Η. (2000), Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση , Αθήνα, Γρηγόρης. Ράπτης, Α., Ράπτη, Α. (2006)Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας: Ολική προσέγγιση , Αθήνα ΥΠΕΠΘ, Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη Γενικό Μέρος, Β΄ Έκδοση. ΥΠΕΠΘ, Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη. Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα κέντρα στήριξης επιμόρφωσης, Ειδικό Μέρος, Τεύχος 2β ΠΕ 60 ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2006), Οδηγός Νηπιαγωγού: Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί- δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης, Αθήνα.

27

Σενάριο  

Τελική εργασία

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you