Page 1

Nyhedsavis for Elmelund og Thy STU i Thisted 1. udgave, december 2013

Elmenyt Velkommen til Elmenyt Kære læser!

Elmelund for autister

Elmenyt er Elmelunds nyhedsavis. Dette er første udgave af vores helt nye måde at præsentere noget af alt det, vi går og laver på Elmelund. Elmenyt udkommer fire gange om året på print og web. Med nyhedsavisen vil vi forsøge at give et indblik i noget af alt det, som sker og er sket på Elmelund. Vi er en institution, som hele tiden udvikler sig. Det vil vi selvfølgelig gerne fortælle om. Det gør vi både i avisen, på vores opdaterede facebook-side og på Elmelunds egen hjemmeside. Nyhedsavisen henvender sig til elever, forældre, samarbejdspartnere og andre med interesse for vores arbejde med unge med særlige behov. Elmenyt er avisen, hvor vi fortæller om stort og småt. Det er både artikler, notitser og ikke mindst gode billeder.

Lige nu har Elmelund særligt fokus på autister. Vi undersøger netop nu mulighederne for at skabe en autismeafdeling på Elmelund. For vi ved, at unge autister som tilmed er sentudviklede mangler et tilbud med gode uddannelses-, job- og bostøttemuligheder. På Elmelund vil vi altid udvide på baggrund af et behov, som vi kan mærke. Det kan du glæde dig til at høre mere om i et kommende blad. Thy Skovservice

I dette første nummer koncentrerer vi os især om Elmelunds nye tiltag i Thy Skovservice. Thy Skovservice er en socialøkonomisk virksomhed, som skaber arbejdsidentitet, fællesskab og er et stærkt bidrag til naturplejen i vores lokalområde.

Forstander Alice Andersen ser frem til at præsentere stort og småt fra Elmelund på print og på nettet.

Velkommen til Elmelund. Velkommen til Elmenyt! Alice Andersen, forstander Elmelund

Rapport: Positive effekter af Elmelunds aktiveringsindsats Studerende fra Aalborg Universitet fastslår, at unge får personligt løft med aktivering hos Elmelund I foråret flyttede to sociologistuderen­de fra Aalborg Universitet ind på Elmelund og kiggede de unge over skulderen. Maria Teresa Kusk og Kristina Emilie Knudsen

havde fokus på de unges identitetsdannelse og arbejdsidentitet. De to studerende fulgte Elmelunds unge om dagen og skrev om aftenen. Og det blev til rapporten med titlen: »Når arbejdet kalder. Et kvalitativt casestudie af unge sent­udviklede førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere i aktivering ved institutionen Elmelund«. Får ejerskab

Elmelund har haft en rigtig god oplevelse med besøget af de universitetsstuderende fra Aalborg, mener souschef Linda Jørgensen.

Rapporten konkluderer blandt andet, at unge får en ny og positiv selv­opfattelse, øget selvtillid og oplever sig som mere selvstændige via indsatsen på Elmelund. De konklusioner glæder især souschef, Linda Jørgensen. »Rapporten har bekræftet nogle af de ting, som vi havde på fornemmelsen i forvejen. Det, vi håbede på, holdt stik i virkeligheden. De unge vokser og får

ejerskab via tilbuddet i Thy Skovservice.« Det er første gang, Elmelund har haft studerende udefra med i marken. Linda Jørgensen ser gode perspekti­ver i at udvide samarbejdet med studerende i fremtiden. Solidt fagligt værk

»Et øget samarbejde kan bruges frem­adrettet. Vi undersøger i øjeblikket mulig­hederne for opstart af en autismeafdeling på Elmelund. I den forbindelse mener jeg, det er relevant at gøre brug af studerende.« »De studerende fra Aalborg boede jo sammen med de unge og var med ved morgenmaden og i skoven. Og med rapporten fra de studerende i Aalborg har vi et solidt fagligt værk at referere til. De gode erfaringer skal vi udnytte fremover,« siger Linda Jørgensen.


Elmenyt Sol, sommerhat og swimmingpool - Elmelund ramt af rejsefeber Rejser med Elmelund giver de unge mod på selv at tage på ferie At rejse er at leve. Og Elmelund lever i den grad op til den gode H. C. Andersens berømte ord om at rejse. Når sommeren står for døren pakkes shorts, solcreme og solhat. Kursen sættes enten mod sommer i Sunny Beach eller Middelhavets milde vinde ved Algarvekysten i Portugal. De to sommerrejser er en årligt tilbagevendende tradition, som skaber forventning og fælles rejseminder på Elmelund. Samtidig er rejserne til sol, charter og swimmingpool en rigtig god rejsetræning - de unge lærer at begå sig på en almindelig ferie. »Vi hører af og til de unge fortælle, at de ikke selv kunne finde på at tage af sted. Men med den her rejsetræning har vi nu unge, som er taget i La­landia på egen hånd, fordi de har været med på vores fælles rejser,« konstate­rer medarbejder Anette Tøf­ ting tilfreds. Alle bidrager til rejsefesten

Når de unge ikke sætter sig i flyet

Der er rig lejlighed for vand mellem tæerne, når Elmelund sætter kursen mod sommer, sol og samvær i det sydeuropæiske. I 2013 satte Elmelund kursen mod Portugal og Bulgarien.

med kursen mod sydligere himmelstrøg, er der også masser af småture i Danmark og helt lokalt. Kanoture, ryste-sammen-ture eller en overnatning under åben himmel i Tved Klitplantage er blandt nogle af tur­ oplevelserne. På charterferierne er der selvbetal-

ing afhængig af den unges indtægt. Overskuddet fra Elmelunds årlige julemarked går desuden til kost og oplevelser. »På den måde bidrager alle til ferier­ ne. Det er en rigtig god motivation,« siger Anette Tøfting.

menneske. Johnny var en mand som hele tiden udviklede sig. Han havde et godt job hos UJS Biler i Thisted, egen lejlighed, kæreste og egen bil. Johnny kom fra Skive og var til­knyttet Elmelund siden februar 2006.

når han pyntede juletræ. Det el­skede han. I det hele taget ville Johnny gerne være med, hvor der skete noget. Johnny var både til fodbold og rejser. På Elmelund har vi sørget rigtig meget over tabet af Johnny. Det har krævet mange snakke mellem unge og voksne og på tværs. Det hele skete meget pludseligt, fra kræften blev opdaget, til Johnny få uger senere ikke mere var iblandt os. Vi var ved Johnnys side på sygehuset i den sidste svære tid. Vi savner alle sammen Johnny, og der går ikke en dag, uden at hans navn bliver nævnt på Bakken. Æret være Johnny Mark Nielsens minde. Alice Andersen, forstander Elmelund

Farvel Johnny Mindeord om Johnny Mark Nielsen I foråret blev Elmelund ramt af en stor sorg. 23. maj 2013 døde Johnny Mark Nielsen. Kræft tog livet af den unge mand i en alder af bare 25 år. Johnny var utrolig vellidt, og på Elmelund huskes han som et dejligt

Bidt af biler og BMW

Johnny Mark Nielsen gennemgik en stor udvikling og var meget vellidt.

Særligt arbejdet med bilerne havde en stor plads i Johnnys liv. Noget af det sidste, den unge mand var ved at lære, var at køre autotransporter hos USJ Biler. Selv var Johnny godt kørende. Han havde egen BMW. Et af Johnnys sidste store ønsker var da også at nå til Tyskland for at se BMWs fabrikker. På Elmelund husker vi især Johnny,


Elmenyt

Thy Skovservice forskønner naturen og selvfølelsen Arbejdet i skoven giver ejerskab til de unge. »Jeg har det virkelig godt på Skovlinjen. Naturen er flot her om efteråret, træerne er smukke, og så kan jeg lide at flække brænde. Der er meget samarbejde, men også meget arbejde på egen hånd,« siger Josephine Wind. Det er 8. oktober. Det milde efterårsvejr har endnu ikke sluppet sit behagelige favntag over Thisteds breddegrader. 22-årige Josephine Wind puster ud efter endnu en dag i skoven med Thy Skov­ service. Den unge kvinde har nydt endnu en dag på arbejde i Tved Klitplantage. Leverer til kroen

Josephine Wind har været en del af Thy Skovservice siden august, hvor hun begyndte i arbejdsprøvning. Sammen med Elmelunds øvrige skovarbejdere og tre værkførere (tre pædagoger) har hun blandt andet arbejdet med brænde, plukket bær og renoveret på et gammelt maskinhus, som skal være Thy Skov­ service’s base. I dag har hun plukket havtorn, og skov­ arbejderne er blevet filmet til Nationalpark TV. »Man skal have handsker på, for havtornene stikker,« påpeger hun og fortæller, at de allerede har fyldt flere sække i dag. Havtornen ryger til Stenbjerg Kro, og sammen med andre herligheder fra natur­ens skatkammer bruger kroen mod betaling naturligvis - det indsamlede i husets kokkerier.

Lise Nielsen og underviser Louise Bisgaard finder ting fra naturens eget skatkammer. Personalemøder og ansættelsesbrev

Siden de unge gik i skoven under navnet Thy Skovservice i foråret, er skoven blevet forskønnet. Fx. med beskæring af buske og træer, udsætning af brochurer i Nationalpar­kens holdere, fylde brænde op til shelterpladserne og meget mere. På de indre linjer er de unge blevet forskønnet med gode samarbejdsevner, øget selvtillid og en følelse af arbejdsidentitet. »I Thy Skovservice får man ejerskab. Her bliver man ansat. Der er plads til dem, som vil være med, og man får et ansættelses­brev med opsigelsesvarsel, ligesom på det rigtige arbejdsmarked. Og så holder de unge personalemøde én gang om måneden,« siger souschef, Linda Jørgensen om parallellen til det traditio­ nelle arbejdsmarked. Overskudsdeling

Der er rig lejlighed til at få brugt kræfter i skoven. Her er Jesper Overgaard i gang med et stykke præcisionsarbejde.

Pædagogerne Lisbet Krogh og Peter Iversen er to af de værkførere, som dagligt tager med de unge i skoven. De kan mærke, hvordan en ansættelse løfter selvtilliden hos de unge. »Jeg kan også mærke, at de bliver ekstra motiverede af den overskudsdeling, som finder sted to gange om året,« siger Lisbet Krogh med henvisning til, at de unge modtager et mindre beløb for eksempelvis salg af træ til private og sankning af frugter og bær. Peter Iversen fortsætter:

»Thy skovservice er virkelig et spændende projekt. Vi har så meget at lave, at det er et spørgsmål om at prioritere. I vinterperioden kommer vi til at arbejde meget på at renovere et gammelt maskinhus, og på den måde får vi vores eget sted. Det bliver fantastisk,« siger Peter Iversen og tilføjer: »Men ellers er det bare fedt at få lov til at bruge naturen. Det er jo verdens største legeplads.«

FAKTA Thy Skovservice

- Thy Skovservice er et aktivitetsog samværstilbud ifølge Service­ lovens § 104 for sentudvikle­de unge og unge med særlige behov. - Thy Skovservice består af tre linjer: Skovlinjen, Servicelinjen og Pedellinjen. - I Thy Skovservice bliver de unge mødt med begribelige arbejds­opgaver og medbestemmelse i forbindelse med planlægningen og løsningen af opgaverne. Og der er mulighed for individuel arbejdstilrettelæggelse. - Thy Skovservice er en socialøkonomisk virksomhed, hvor arbej­det er ulønnet, dog med overskuds­ deling to gange årligt.


Elmenyt

Fælles sovs og lampefeber i skraldespanden Klubaftener hos Elmelund er råhygge, der flytter grænser. Hver torsdag bliver Thisted Ungdoms­ klub i Skolegade til Elmelund. Godt 40 unge mellem 18 og 34 år mødes til den ugentlige klubaften i Elmelund-regi. En aften, som er både råhygge og social træning lige til at tage med ud i hverdagen. Klubben er stedet, hvor man træner fritid. Men det er også et frirum, hvor man ikke bliver rettet på af voksne, men hvor de unge retter hinanden. »Jeg kan næsten ikke mindes, at jeg

»Det er god social træning at turde komme ud af sin lejlighed og være sammen med andre,« siger pædagog Liselotte Sørensen fra Elmelund om Klubbens medlemmer. nogensinde har hævet stemmen i klubben,« siger pædagog Liselotte Sørensen, som er fast inventar om torsdagen i Skolegade. Flytter grænser

Liselotte Sørensen fortæller, at klub­ aftnerne kører på 7. år. De mange mennesker, samlet under ét tag, giver de unge et fremragende fundament til at begå sig

i større sammenhænge. Noget, de senere nyder godt af, når de eksempelvis mødes til Elmelunds årlige temafest i det spæde forår. »Klubaftener er stedet, hvor lampe­ feberen smides væk. Nu tør de unge bagefter gå ud og deltage i en fest med 80 mennesker. De kender jo hinanden fra klubben og tænker, nå ja, det er jo slet ikke så farligt. Nu tør jeg godt,« siger Liselotte Sørensen. Den erfarne pædagog påpeger, at de unge med ADHD kan være særligt lydfølsomme. Derfor er der også enkelte, som har en aftale om at kunne gå hjem efter den fælles aftensmad, hvis lydniveauet bliver for voldsomt. Men ellers handler det om, at de unges samvær bevidst og ubevidst flytter grænser. »Nogle af de unge, der bor ude, kan være lidt ensomme. Derfor er det en god social træning ikke at stille sig udenfor, men at turde komme ud af sin lejlighed og være sammen med andre,« siger hun og tilføjer: »Klubben er også et godt sted at komme, hvis man er lidt ked af det.« Ludo og ølsmagning

Der er ikke nogen pligter i klubben. De unge skal bare være og nyde hinanden og samværet. Og det er måske alligevel at tage munden for fuld. Faktisk er der en enkelt opgave inden fællesaftenerne. For rundt om på Elmelunds bosteder produceres retterne til den fælles aftensmad i klubben. Nogle steger kødet, nogle snitter grøntsager, andre tager sig af sovsen, mens Thy Skovservice leverer kagen.

Måske er det hyggen, maden og alle de gode foredrag, som får selv de ældste elever til at vælge den ugentlige klubaften til år efter år. Playstation, Wii, en rask ludoturne­ring krydret med en tur i biografen er blandt de tilbagevendende aktiviteter. Af og til bliver aftenerne krydret med foredragsholdere udefra. For eksempel en aften med tre Afghanistansoldater, som mødte op i udrustning og med feltrationer. Der har været foredrag med en politibetjent, som berettede om nattelivet og stoffer i nattelivet, besøg af en tidligere misbruger, som fortalte om sit liv, en aften med sikker trafik og en spændende ølsmagning er også nogle af de arrangementer, som de unge har oplevet. »Klubaftener er i bund og grund glade, unge mennesker, som kan lide at være sammen,« fastslår Liselotte Sørensen.

FAKTA Klubaften med Elmelund Elmelund holder klub i Thisted Ungdomsklub i Skolegade hver torsdag. Det foregår fra kl. 17.30. Der er klubaften fra august til december og fra januar til maj. I klubben er der, udover de unge, to pædagoger og en frivillig.

Elmenyt er en nyhedsavis, udgivet af Elmelund. Avisen udkommer i 250 stk. 4 gange årligt. Elmelund, Kastet 13, 7700 Thisted, Telefon: 9791 2423, E-mail: elmelund@mail.tele.dk. Forstander: Alice Andersen, Souschef: Linda Jørgensen, Jobkonsulent: Niels Kolding. Find og følg os på nettet: www.elmelund-jbf.dk og på facebook.

Elmenyt fra Elmelund, december 2013  

Nyhedsavis for Elmelund i Thisted. 1. udgave.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you