Page 1

Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club · Nr. 1 · 2014 · 49. årgang

Læs bl.a.

VM Europajolle 2013

VM Europajolle 2013 – 2 års arbejde krones med dansk dobbeltsejr Klubhus renovering / ombygning på vej – vær med til at præge processen SYCs Handicapafdeling fejrede 25 års jubilæum med stævne for Twin-både Med lysthuset på langfart med op til 30 sekm vind og havareret selvstyring J80: SYCs grå guld henter Bronze i Kieler-Woche og Sølv i DM i Århus


2

ohøj

OHØJ Officielt medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club. Udkommer 1 gang om året i ca. 1.000 eksemplarer.

REDAKTION Christian Duus (ansvarshavende) Mobil: 23 30 35 92 E-mail: christian_oz4chd@mail.dk ADRESSEÆNDRINGER Michael Hampen Mobil: 22 20 45 74 eller E-mail: syc@hampen.dk

ANNONCEPRISER - 1/1 side A4 - 4+4 farver kr. 3.000 ekskl. moms - 1/2 side A4 - 4+4 farver kr. 1.800 ekskl. moms - 1/1 side A4 - Sort/Hvid kr. 2.100 ekskl. moms - 1/2 side A4 - Sort/Hvid kr. 1.200 ekskl. moms

Formanden har ordet

3

Bestyrelsens Beretning for 2013

5

Ny sejlsportsliga introduceres i 2014

13

Endvidere kan annonceringen kombineres med logolink på vores hjemmeside www.syc.dk - indhent tilbud.

Referat fra SYCs generalforsamling

15

Kassererens hjørne

17

OHØJ UDGIVELSER OG DEADLINES Januar 2015 - deadline 20. december.

Workshop om Kapsejladsregler 17

WEBMASTER Rasmus Kruse Krossá Mobil: 41 29 49 59 E-mail: rasmus.krossa@me.com SYC HJEMMESIDE www.syc.dk

SYC’S bestyrelse

Indhold

Tak for samarbejdet fra IHS Idrætshøjskolen

17

SYC Sejlerskole

19

Invitationer Klubarrangementer 20 Diverse nyt fra Juniorafdelingen 22 Sidste års OHØJ opkomlinge

26

Klubmesterskab i Juniorafdelingen

28

Mini-12 afdelingen fejrer 25 års jubilæum med breddestævne

30

Megin Bowlen 2013

31

Historien om VM 2013 for Europajoller

35

SYC som sommerhus

36

Bronze, sølv og gråt guld

38

Studenterafdelingen

40

Als Rundt 2014 Pre-Notice Of Race

42

Udvidelse af SYC’s klubhus

45

Tanker ved årsskiftet om Lystbådehavnens udfordinger og fremtid

47

Interview med havnemesteren 49

Poul R. Fedders Formand

Søren Brask Best.medlem

Finn Halberg Næstformand

Christian PH Duus Best.medlem

Brian L. Pedersen Juniorformand

Jan Andersen Suppleant

Michael Hampen Kasserer

Mikkel N. Bruncke Sekretær

Med Manãna (Lysthuset) på langfart

50

Jorden rundt i en 18-footer

52

SYC Regnskab

54

SYC Kapsejladskalender 2014

55

SYC Kalender øvrige arrangementer 2014

56

SYC Kontakt 2014

57

Enkeltstående større kapsejladser

58

SYCs CV / SYC tilbyder

59


ohøj

3

Formanden har ordet Af Poul Fedders Vi skriver nu 2014 og her ved indgangen til året, har vi endnu ikke set nogen særligt til sne. Vi har en mild vinter og iflg. de seneste prognoser jeg har set, tyder det på, at vejret fortsætter med at være mildt. Så måske vi kan få revanche i forhold til sidste år, og starte tidligt med forårsklargøringen. Sidste år blev det jo noget sent, inden de fleste af os kom i gang grundet kulden. Vi har i forbindelse med general­ forsamlingen ændret lidt i vores udvalg. Da vi nu har Amba’et, der driver vores Lystbådehavn, har vi nedlagt vores SYC Havneudvalg, som via Driftsudvalget og Lystbådehavnsudvalget havde kontakten til kommunen vedr. driften af havnen. Nu skal vi samarbejde med Amba’et - og til dette er der etableret et Samarbejdsudvalg, hvor tingene koordineres og afstemmes mellem Amba’et og klubberne. Fra SYC side deltager jeg i dette udvalg. Vi besluttede på generalforsamlingen at styrke vores Bådkranudvalg således, at Jørgen Bøttger, der har siddet i SYC Havneudvalget, nu indgår i Kranudvalget. SSM har besluttet at gøre det samme vedr. deres tidligere repræsentant i Havne/driftsudvalget. Med ændringen har vi fået organisationen på plads til den nye struktur og vi har fået styrket Bådkranudvalg. På en af de sidste sider i OHØJ!, kan I se hvem der nu sidder i hvilke udvalg. Bådkran Det har været drøftet om bådkranen skulle overgå til Amba’et med udgangspunkt i diverse argumenter som nogle medlemmer har bragt frem. Dels er der ret store udgifter forbundet med at drive bådkranen, dels kan man argumentere for, at det være en serviceydelse, som havnen burde tilbyde sejlere - både fastliggere og gæstesejlere. Efter en længere drøftelse har vi besluttet, at bådkranen forbliver i klubregi - i fælleseje mellem klubberne. Bådkranen skal være et medlemsgode og brugen af kranen skal, om ikke være gratis, kunne tilbydes medlemmerne for lavest mulige pris. Amba’et har nok at se til, og med den erfaring som vi har med kranen, og de gode de frivillige vi har, kan vi bedre fokusere på kranen og sørge for egen vedligeholdelse i størst mulig omfang og egen administration.

Vi har i de forløbne år haft nogle større engangsudgifter grundet uheldigt/ dårlig brug af kranen, og det skal vi til livs. Kranudvalget kommer med en løsning på, hvordan vi sikrer en mere sikker og økonomisk bedre brug af kranen fremover. Ikke medlemmer, gæstesejlere, skal naturligvis også kunne bruge bådkranen, men det bliver til fuld markedspris. Det skal kunne tilbydes at havnen/ havnekontoret, men indtægten skal gå til kranudvalget. Renovering af klubhus og bygning af Bertels Bro I sidste halvdel af 2013 tog vi emnet op omkring renovering og udbygning af vores klubhus – samt bygning af Bertels Bro. Vi vil gerne gøre klubhuset mere tidssvarende og mere egnet som et naturligt mødested for både juniorog studentersejlere – og i særdeleshed for almindelige tursejlere. Til tursejlerne forestiller vi os, at vi åbner klubhuset op ud mod vandet, får mere lys ind, flere vinduer og en lækker afdeling med mere ”bløde møbler” end det, vi har i dag. Måske endda med en pejs, som ville gøre det hyggeligt om vinteren; det kunne formanden godt ønske sig. I forlængelse af klubhuset ud mod vandet, vil vi bygge Bertels Bro; en terrasse, som går ud over stenene og vandet og den første bådplads og med en almindelig smal bro langs med klubhus og havnekontor til E-broen. Terrassen skal være et sted, hvor sejlere kan nyde udsigt, sol og havnelivet. Bestyrelsen fik mandat til projektet på generalforsamlingen i november – til at afklare behov, specifikationer og indledende arbejder. Vi går ikke i gang med nogen investering, førend vi har fuld klarhed over projektet. Det skal ikke medføre kontingentstigning eller større gældsætning af SYC. Så glæd jer nu ikke for tidligt, realistisk taler vi om et projekt, der kan tage nogle år – nok 2-5 år. Bertels Bro kører vi dog som et separat projekt, og her er planen, at den skal stå færdig i starten af 2015. Vi er gået i gang med Amba’et, der skal sørge for byggetilladelse m.v..

Klubhusrenoveringen vil vi gerne drøfte på en klubaften her i det tidlige forår. Det kunne være dejligt hvis mange af jer mødte op til en drøftelse. SYC er vært ved kaffe/te og en kage. Aktiviteter Når dette blad udkommer, så har vi indledt året med Nytårkuren d. 18. januar. På Nytårskuren gennemgår vi aktiviteterne for året, hilser efterfølgende på hinanden og får en frokostbuffet med noget drikkelse, som SYC er vært ved. Det foregår på Idrætshøjskolen, og vi er som regel omkring 100 deltagere til arrangementet. Sæt allerede nu kryds i kalenderen til 2015 - d. 2. lørdag i januar kl. 12. I kalenderen sidst i bladet finder I de forskellige aktiviteter, som vi endnu har foran os i 2014. Det er bl.a. • K lubaften en drøftelse af klubhusrenovering og plan/ bygning af Bertels Bro, d. 18. februar • Velkomstaften nye medlemmer, d. 18. marts • Standerhejsning d. 22. marts, hvor SYC også er vært ved en frokostbuffet • Kontrol af redningsveste i klubhuset, d. 22. marts • Rig- og motorcheck og inden sæsonstart. Instruks og gode tips, d. 23. april Husk altid lige at checke vores hjemmeside - om der skulle være ændringer - inden arrangementerne. Jeg ønsker jer en god forårsklargøring og en god sejlersæson. Med venlig hilsen Poul

www.syc.dk


4

ohøj

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Vi søger mennesker, der vil noget  Corporate & Administration  Finans  Human Resources  Supply Chain

   

Produktion IT Udvikling Salg & Marketing

jobs.danfoss.com


ohøj

5

Bestyrelsens Beretning for 2013 Fremlagt af formand Poul R. Fedders på Generalforsamlingen, den 14.11 2013!

Jeg vil nu på vegne af bestyrelsen give beretning for året der er gået. Jeg vil også komme ind på aktiviteter og planer for fremtiden, og jeg foreslår, at vi i forbindelse med spørgeruden til sidst, tager en drøftelse af de fremadrettede aktiviteter. Det har igen været et godt år i SYC på mange fronter, men for at holde lidt styr på, at vi kommer hele vejen rundt, har jeg følgende punkter på dagsordnen: 1) Medlemstallet 2) Sejladserne 3) SYC’s både 4) De Landbaserede Klubaktiviteter 5) Faciliteterne på Havnen herunder overtagelsen af Lystbådehavnen – vores nye Amba 6) Samarbejdet med Naboklubber, Havnen, Kommunen m.v. 7) Organisation, Udvalg, Frivilligt Arbejde m.v. 8) Klubbens Økonomi 9) Bestyrelsens syn på Fremtiden 10) Spørgerunden 1) Medlemstallet SYC’s medlemstal i alt 2013 er 575. Det

er en fremgang på i alt 40 medlemmer, dvs. en vækst 7,5 %, hvilket bestyrelsen er meget tilfreds med. Det er nu flere år i træk, at vi bliver flere i SYC, og det er særdeles positivt, når det generelle billede i Danmark er, at der bliver lidt færre sejlere. Som det fremgår, af tabellen, er der tilgang i alle sejladsafdelingen på nær Handicapafdelingen, hvor der har været en nedgang på 2 medlemmer ved udgangen af vores regnskabsår i august. I parentes kan dog nævnes, at der efter august er kommet en tilgang på 3 nye medlemmer, men de tæller jo med i det nye år. Juniorafdelingen har en flot fremgang, det samme har Studenterafdelingen og så er der igen en flot fremgang i Seniorafdelingen. Det er netop her, man i mange andre sejlklubber ser en tilbagegang, men altså ikke i SYC. Det er især vores Seniorsejlerskole der trækker nye medlemmer til. SYC Medlemmer

2013

Ændring 2012

Juniorer

45

+10 35

Studenter

21

+5 16

Handicap

13

-2 15

Seniorer

496

+27 469

I alt

575

+40

535

Bestyrelsen er tilfreds med udviklingen i medlemstallet, og vi håber at alle Sejladsafdelinger fortsat vil gøre et lige så godt arbejde til næste år, som i de tidligere år. 2) Sejladserne Alle sejladsafdelinger har haft et travlt år med rigtig megen sejlads og med op til flere arrangerede ugentlige sejladser i hver afdeling. Juniorafdelingen har igen i år gennemført ugentlige sejladser i næsten hele vintersæsonen, og har her bl.a. dystet med en skare af tyske sejlere fra Hamborg og Bremen – i Europajolle – hvilket har været rigtig godt for træningen – med VM’et i horisonten. Juniorafdelingen har også gennemført flere aktiviteter for at tiltrække nye sejlere, hvilket er lykkedes godt som vi ser. Studenterafdelingen har sejlet rigtig meget i år, og mange unge har prøvet sejlads. Vores J80’ere har været på vandet - vis ikke hver dag - så mange af ugens dage. Det er et rigtig godt arbejde, der er udført af Studenterformanden, Frederik Klakk og hans instruktører, og vi håber det fortsætter fremover. Den megen brug af J80’ere har givet mange er-


6

ohøj

COMPACT DIESLER

HOLD DIG TIL VOLVO PENTA - DEN HOLDER TIL DIG..! Opgrader din båd og få fordelene ved en ny volvo penta motor Driftsikkerhed Større sejlkomfort Let tilgængelige

reservedele

 Landsdækkende

servicenet

 Høj gensalgsværdi

på båden

Volvo Pentas sler pact Die serie af Com området kt fe ef er kk dæ 13-75 Hk

www.volvopenta.dk

faringer – også mht. hvor vi må justere lidt, hvilket betyder, at vi til næste sæson sætter nogle rammer for sejlads, priser m.v. i Studenterafdelingen. Sejlerskolen skal fremhæves for et særdeles godt år med rigtig mange sejlerskoleelever. Der har været ydet en stor indsats fra instruktørerne sider, og det hele er blevet flot forestået af Lars Reugboe. Sejlerskolen vedligeholder vore J80’ere - har godt styr på økonomien og den bidrager med et flot overskud til SYC. Fortsæt det gode arbejde. Handicapafdelingen har gennemført deres ugentlige sejladser godt støttet af afdelingens instruktører. Afdelingen har promoveret sejlads flere steder, og der er her på det sidste kommet nogle nye sejlere til. Handicapafdelingen har også kunnet fejre sit 25 års jubilæum i år, og indviet 3 nye – endog elektriske personkraner i år. Det er et flot arbejde alle frivillige i Handicapafdelingen har ydet og fortsat yder, og jeg vil foreslå at vi giver Handicapafdelingen en klapsalve. 2013 har igen budt på større kapsejladser og stævner: Vore kapsejladser tiltrækker mange deltagere. Kapsejlads/ Stævne

Nationer

Både

Deltagere

Oxbridge

2 3

Als Rundt

2

67

250 178

VM Europajolle

72

13

178

Opti A cup / Jysk mesterskab Zoom8

2

67

67

Torm Ungdoms Grand prix

3

102

120

Zero Cup

1

3

43

Breddestævne Handicapafdelingen

1

4

18

I alt både og deltagere

424

748

I gruppen af enkeltstående kapsejladser har den helt store kapsejlads i år har været vores VM i Europajolle. Det har krævet mere end 1½ års forberedelse af et stort antal frivillige – både medlemmer og ikke medlemmer – flot styret af et lille lederteam; og det har krævet en stort indsats at gennemføre, som mange har brugt deres ferie på, men frugten har også været en stor succes! Der var stor ros fra sejlerne, stor ros fra unionens repræsentanter og mange flere - så som byens repræsentanter. Så derfor, Finn, en stor ros til dig og teamet bag VM’et – godt gået! Et Torm Grandprix med 120 sejlere – altså også en betydelig størrelse – samt et Zoom8 JM i forbindelse med Opti A-Cup er også flot gennemført i Juniorafdelingen.

Bojskovskov 18 · DK-6400 Sønderborg · E-mail: kontakt@soeholmmarine.dk Mobil +45 40 40 65 90 · Fax +45 74 65 40 95

Igen i år har Kapsejladsudvalget gennemført ZeroCup – hvor lokale virksomheder og organisationer kan dyste kapsejlads i vore J80’ere. Det er tilrettelagt som en motivation for kapsejlads – hvor vi promoverer sejlsporten og forsøger at tiltrække nye medlemmer til SYC. Også her har vi fået flotte tilbagemeldinger – så bestyrelsen håber, at ZeroCup fortsætter som en fast årlig tilbagevendende kapsejlads. Breddestævnet i Handicapafdelingen i august måned var også en succes. Vejret spillede igen med ved stævnet – og der var mange glade sejlere fra Ålborg, Århus, Svendborg, Thurøbund og Sønderborg. Sejlerskolen tog et nyt initiativ i år. Vor instruktør Leif Hansen foreslog, at vi skulle have vores byrådsmedlemmer ud på en lille kapsejlads i forbindelse med Kulturnatten. Leif fik dem mobiliseret og på selve Kulturnat-aftenen blev der sejlet kapsejlads mellem partierne: Fælleslisten, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Venstre. Det blev afviklet i havnebassinet foran Slottet og Ringridderstatuen med succes. Alle havde stor fornøjelse af det, så det håber vi at gentage næste år.


ohøj

Under gruppen af årlig tilbagevendende kapsejladser, har vi igen gennemført Oxbridge, Als Rundt og Opti-A Cup. De første 2 nævnte kapsejladser har set en lille nedgang i deltagerantallet i år, og vi vil derfor se nærmere på om, vi kan ændre det til næste år.

3) SYC’s både Vi råder ved udgangen af regnskabsåret over 49 både, hvilket er det samme som sidste år. Se fordelingen af både nedenfor. SYC Både - ved udgangen i Regnskabsåret 2013 2012 Vækst

Vi er en sejlklub – vi gennemfører mange kapsejladser – og kun takket være frivillige lykkes det. Derfor en stor ros og tak for godt arbejde til alle frivillige hjælpere. Jollemor: Kapsejladser kan jo ikke finde sted uden Jollemor. Så Jollemorbesætningen har som tidligere år haft travlt på vandet med Onsdagskapsejladserne og de tidligere nævnte større kapsejladser. Dertil kommer arbejdet med udlægning og hjemtagning af bøjer af diverse art. Alt dette betyder rigtig mange timer for Jollemor på vandet. Udover dette arbejde, sørger besætningen for vedligeholdelse af båden, hvilket også er en stor opgave med en så gammel dame. Så alt i alt er det et meget flot arbejde, der udføres af Jollemor og dens besætning. RIGTIG FLOT! DS Turbøjer: Bent Hansen har igen i år sammen med Jollemor besætningen og dykkere sørget for, at vores – 4 DS Turbøjer - er blevet udlagt og hjemtaget ved henholdsvis sæsonstart og slutning. Ikke nok med det, de må også bokse med, at en eller flere bøjer forsvinder i løbet af sæsonen - af mærkværdige årsager. DS Bøjer har vi nu haft i 7 år. De indgår i et sort landsdækkende net af turbøjer – og vi konstaterer, at de bliver meget flittigt brugt. Så næste gang du ligger trygt ved en turbøje, så tænk på det gode arbejde, der udføres med at udlægge og vedligeholde dem. Bestyrelsen glæder sig over det flotte arbejde, der udføres med DS Turbøjerne.

20

20

Bådtype

1

606’ere

2

2

Feva

3

3

Zoom 8 Joller

2

2

1

1

4

5

-1

Kegnæsjoller

3

2

+1

Gummibåd

2

2

6

6

Europajoller 470’ere

J80 2.4 mR

4

4

Twinner

1

1

Dommerbåd

49

49

Som vi ser af tabellen, har vi i år ikke gennemført et eneste enkeltstående arrangement. Det er beklageligt, synes vi i bestyrelsen, men da der ikke rigtig var opbakning til det forrige år og da ingen større input kom – undlod vi at stille noget enkeltstående arrangement på benene i år.

Optimistjoller

1

7

I alt

Vi har skiftet en Kegnæsjolle ud med en gummibåd, da Kegnæsjollen var meget slidt, og fordi gummibåde er mere allround. Der gøres meget for at vedligeholde bådene af vore bådsmænd og medlemmer i afdelingerne, og endelig sikrer vi os, så godt vi kan, mod tyveri, særlig ved supportbådene med de store motorer. Senest har vi installeret et ganske nyt tyverisystem, udviklet af en af vore tidligere juniorsejlere, Christian Lolk. 4) De Landbaserede Klubaktiviteter Vi har igennem året gennemført forskellige aktiviteter – hvoraf alle er gengangere fra tidligere år. Ud over aktiviteterne nedenfor har der været gennemført en del arrangementer i de enkelte udvalg, som ikke tages med her.

Bestyrelsen er derfor usikker på, om vi fortsætte sådan - eller om vi skal forsøge at stable noget på benene. Hvad siger I: Har I forslag til vinter-arrangementer Er der nogen der vil hjælpe til? Bestyrelsen ser gerne en drøftelse af dette efter beretningen. 5) Faciliteterne på Havnen Bådplads, Traktor og Bådkran: Traktoren bliver forsat flittigt brugt, og der gøres et flot stykke frivilligt arbejde mht. optagning, placering af både på den store p-plads og søsætning igen. Kranen har kørt meget i løbet af sæsonen, men ikke uden problemer. Der gøres et meget fint arbejde med at vedligeholde og kontrollere kranen, men der er altså enkelte brugere af kranen (ikke kun SYC’ere), som ikke kan finde ud af det, og så går den i stykker. Det koster kassen at reparere den. Vi har derfor store udgifter til reparationer, hvortil kommer udgifter til almindelig vedligeholdelse. Det har vi indtil i år kunnet betale med tilskuddet fra Sønderborg Kommune, men det stopper i år. Det påhviler derfor SYC og SSM selv at afholde udgifterne til bådkranen fremover.

Her skal blot nævnes i kronologisk orden: Nr. Arrangement – årligt tilbagevendende 1

Julestue i klubhuset i december måned, hvor klubben er vært ved gløgg og æbleskiver

2

Træningsundervisning og vintersvømning i Juniorafdelingen

3 Nytårskur i begyndelsen af januar – hvor vi hører lidt om det kommende år – men ellers ­mødes og hilser på hinanden – og hvor SYC er vært med en lille frokost og drikkelse 4

Torskespisning – igen i år udelukkende for medlemmer med ulige personnumre

5

Standerhejsning - og hvor SYC er vært med en lille frokost og drikkelse

6

Kontrol af redningsveste ifb.m. Standerhejsningen

7

Velkomst- og introduktionsaften til nye medlemmer

8

Standernedhaling – hvor SYC er vært ved kaffe/ te og kage


8

ohøj

Vi leverer den rigtige løsning til dig - også med styrke i solbrillerne

Optiker Møller Jernbanegade 16 . 6400 Sønderborg . Tlf. 7442 2554


ohøj

Vi har drøftet forholdet i bestyrelsen og med bestyrelsen for SSM, og vi har en fælles indstilling: 1. Bådkranen skal forblive i klubregi – ejet og drevet af klubberne - og ikke overføres til Amba’et. Vi vil selv kunne fastsætte en pris for brug af bådkranen 2. Det skal fortsat være et medlemsgode at kunne benytte bådkranen. Det må godt koste noget, men prisen skal holdes nede 3. Vi skal undgå betaling pr. løft – da det vil gå op i hat og briller i administration. Vi skal stile imod en betaling for en sæson af gangen 4. Vi skal sikre, at bådkranen benyttes med større omhu, således at den ikke går i stykker, og vi ser de her meget store udgifter til reparation; og vi skal sikre slet ikke at forvolde skader 5. Efter sigende er der mange kopinøgler i omløb og bådkranen benyttes en del af ikke medlemmer. Det skal vi til livs 6. Der skal fortsat samarbejdes med havnen, således at havnen kan leje kranen ud til gæstesejlere – til almindelig markedspris pr. løft; noget som havnen skal styre. Indtægterne skal så gå i ”Krankassen”. Opgaven mht. til at finde en løsning er givet det fælles SYC/SSM Kranudvalg, som i løbet af vinteren er bedt om at forelægge et forslag til bestyrelserne for SYC og SSM. Uden at skulle foregribe en løsning, så kan bestyrelsen f.eks. forestille sig, at vi indfører en elektronisk personlig ”chipnøgle” med navn på brugeren, som anvendes sammen med en almindelig nøgle. Chipnøglen fylder man så op hver sæson til f.eks. 5 løft – som koster 200 kr. Alle løft bliver så registreret med hvem, der ejer nøglen og man kan ikke løfte mere end de 5 løft man har købt. Vil man have mere, koster det mere, Så er der dog sket det glædelige, at der er et af vore medlemmer, der meldt sig som frivillig til at tage et krancertifikat og som vil hjælpe med til at sørge for løft over 5T. Det er Mathias Rousing, som har været på et 3 ugers kursus i Spjald – mener jeg, det var. Sikken en god indstilling! Vi hilser dig velkommen; og så skal du vel indrulleres i Kranudvalget? Mastehusene: Vi kan glæde os over, at Troels Fenneberg sammen med flere frivillige sørger for, at mastehusene fungerer rigtig godt. Der er også opsat kraner i mastehusene – og de fungerer også rigtig godt. Værkstedet i enden af det gamle mastehus ”Den Store Kistebænk” har vi nu haft i godt 4 år. Vi glæder os over, at det bliver flittigt brugt. Det var altså den rigtige beslutning, vi traf i sin tid om at rydde lokalet og indrette et værksted. Bertels Bro: Vores tidligere formand, Bertel fik den ide, at vi skulle slå en bro op

mellem bro C og D langs molen, dvs. langs stenene her lige ude foran klubhuset. Broen kunne vi så bruge til aftenhygge efter sejladserne og nyde solen og den dejlige udsigt. Det er nu snart 10 år siden, og intet skete fordi havnen, ikke ville være med til det. Men nu har vi jo vores Amba, og Robin Thusing spurgte så om, vi ikke skulle tage sagen op igen. Det har vi gjort og Amba’et er med på den. Amba’et har også åbnet op for, at vi kan tage den første bådplads på bro C med – og slå bro på den også. Planen er, at Amba’et får godkendt broen hos myndighederne, hvorefter SYC gennemfører, dvs. bygger broen. Vi regner med at have sponsorer til materialer, men arbejdet skal vi selv udføre. Planen er videre, at vi tegner broen ind i planen for renoveringen af klubhuset. Skitserne har Kim Løndal allerede lavet. Vi håber, at I er med på den, så der er nogle frivillige, der vil hjælpe til. Hvis alt går vel, kan den stå færdig til næste sæson. Lad os drøfte det efter beretningen. Klubhuset: Ikke så meget nyt fra det forløbne år – ud over, at det har været flittigt brugt – og godt styret af Viggo Asmussen m.fl.. Udlejning har givet et pænt overskud. Renovering af klubhus: Bestyrelsen har i det forløbne år drøftet en mulig renovering af klubhuset. Vi har også drøftet at bygge nyt, men er blevet enige om, at det er et for stort projekt. Klubbens behov for et bedre klubhus har vi drøftet med udvalgsformændene, idet vi er blevet enige om at gå videre med projektet. Vi har følgende overskrifter til en renovering: • Fortsat gode rustikrum til almindelig sejlerbrug efter sejladser, men mere plads. • Bedre dvs. et mere indbydende lokale til ”sejlerhygge” et sted, hvor sejlere kan mødes og få en snak – både sommer og vinter. Lokalet skal derfor have: • Mere lys og være mere åben ud mod vandet – dvs. flere og større vinduer • Bløde møbler • Hyggekroge • Brændeovn • Etc. • Et større lokale til større forsamlinger • Hygge/ opholdslokale til juniorer og studentersejlere efter sejlads og sejlskoletid • Soverum til dommere og sejlere • Osv. Kim Løndal hjælper os mht. tegninger, og de første skitser er allerede lavet. Det indeholder blandt andet: • En udbygning af klubhuset ud mod toiletbygningen, der giver mere areal til større rum. • En flytning af køkkenet og depotrum ud i den nye ende

9

• En hyggeafdeling i stuen ud mod vandet • 2 soverum på 1. sal • En integrering med ”Bertels Bro” Finansieringen af en renovering, håber vi, vil blive støttet af sponsorer; men vi skal nok regne med selv at skulle stille med min. 25 %. Bestyrelsen mener, at det burde kunne lade sig gøre, uden at vi skal ud og stifte gæld, som skal afdrages. Bestyrelsen vil gerne lægge op til en beslutning på generalfor-samlingen, så vi kan gå i gang med projektet. I første omgang vil vi udelukkende gå i gang med at få SYC’s behov helt afklaret og få færdiggjort skitser. Derefter kan vi så gå i gang med at søge sponsorer. Når vi så har pengene, kan vi til den tid tage en beslutning om at gennemføre renoveringen. Så bestyrelsen beder kun om at sætte processen i gang. Vi skal indstille os på, at det nok er et 3-5 års projekt eller længere. Men hvis vi ikke starter, så kommer der helt sikkert ikke nogen renovering. Lad os drøfte renoveringen efter beretningen og tage en beslutning der. Fællesspisning i forbindelse med forårsklargøringen. Desværre er det ej heller i år lykkedes at få genoptaget denne meget gode aktivitet, som vi havde for nogle år siden. Vi vil gerne opfordre medlemmer, der har båd på den store P-Plads til at finde sammen, og finde ud af noget – en fællesspisning – i foråret. Klubben vil gerne være med til at gøre det billigt. Så, er der en eller flere, der vil være med, vil bestyrelsen gerne hjælpe til. Derfor snak med jeres sejlerkammerater om det, og kom til bestyrelsen, når I har fundet ud af noget. Overtagelse af Lystbådehavnen – vores nye Amba: Så lykkedes det endeligt: Den 17. december var der stiftende generalforsamling i vores nye Amba, og vi fik valgt en bestyrelse, der straks gik i gang med arbejdet. For SYC betyder det, at vi har fået en meget mere kompetent samarbejdspartner nemlig Amba’et; (ja, det kan vi sagtens sige, når det er os selv – altså os sejlere). Vi kan konstatere, at dette års samarbejde mellem SYC og Amba’et har kørt fortrinligt. Amba’ets indstilling til vores kapsejladser har været meget positivt og samarbejdsvilligt, og hele afviklingen af vore store kapsejladser er forløbet i et meget godt samarbejde med vores nye Havnemester, Kim Ingerslev. Så det glæder vi os meget over. Nu er dette jo en SYC generalforsamling, men skulle der være nogle enkelte spørgsmål til Amba’et, så kan de stilles til Hardy Nielsen, formanden for Amba’et, under punktet ”Eventuelt” sidst på dagsordnen.


10

ohøj

6) Samarbejdet med Naboklubber, Havnen, Kommunen m.v. Vi har fortsat et godt samarbejde med langt hovedparten af vore partnere: Samarbejdet med SSM og SFF: Fortsat god og konstruktiv dialog med SSM; ingen kontakt til SFF.

Samarbejde med LOF. På andet år samarbejder vi med LOF omkring duelighedsbevis og sejlerkurser. SYC kommer med dette samarbejde ud til godt 40.000 husstande og vore aktiviteter bliver hermed promoveret. Vi får ad denne vej mulighed for nye medlemmer.

Samarbejdet i Lillebælt-Sydkreds: Samarbejdet i Lillebælt-Sydkreds er fortsat godt – både i Juniorafdelings- og senior regi.

Vi vil i SYC fortsætte de nævnte samarbejder og finde nye partnere, hvor vi finder det nyttigt; Vi vil være meget åben for mulige partnere, der kommer til os.

Samarbejdet med Idrætshøjskolen, IHS: Fortsat godt samarbejde omkring brug af både – IHS lokaler m.v. Samarbejdet med MRD: Samme som sidste år - intet samarbejde. Vi forsøger at få vores andel solgt tilbage til samme pris, som vi har givet, men det går meget svært. Vi vil dog forsøge fortsat og måske prøve at sælge andelen til andre end MRD, hvis der findes interessenter. Lille note: Vi har afskrevet værdien af vores andel i vores regnskab i årene før 2012. Samarbejdet med Sønderborg Kommunen, Kultur og fritid, Visit Denmark mv.: Vi har et godt samarbejde omkring vore kapsejladser, hvor kommunen er en aktiv medspiller. Det samarbejde vil vi absolut fortsætte. Vi har allerede aftalt, at vi til næste år vil genoplive ”Sejlads for nye borgere”, som vi for nogle år siden havde succes med. Samarbejdet med vores nabo, campingpladsen på Ringgade. Vi har et godt samarbejde og dialog med forpagteren, og samarbejder omkring pladser til campister ved vore kapsejladser og stævner.

7) Organisation, Udvalg, Frivilligt Arbejde m.v. Samarbejdet på tværs i SYC: Igennem året, har der været et godt samarbejde på tværs af alle udvalg ifb.m. stævner og kapsejladser Ohøj og SYC hjemmesiden. Her har vi en udfordring, hvor vi skal forbedre os meget. Vi udgiver et flot Ohøj i januar måned i A4 format, som bliver meget positivt modtaget. Vi deler det ud til bl.a. alle frisører, lægehuse, m.v. - steder hvor folk mødes – og hvor vi håber, at folk læser det. Sejladsafdelingerne har deres eget netværk, og kommer med information til dette – via mails, FaceBook etc. Men vi kommer ikke med mere information på tværs i SYC end det ene trykte Ohøj i januar. Vi kunne f.eks. udgive et Ohøj – i elektronisk form, men det er ikke lykkedes. Årsagen er dels, at arbejdet med hele havneovertagelsen tog energien sidste år og pusten gik noget af ballonen i år. Så bestyrelsen havde ikke mere energi. Vi mangler en Ohøj/ web redaktion, der kan tage fat. Vi har nogle frivillige SYC

hjælpere til en sådan redaktion, men vi mangler en eller to der vil sætte sig men vi mangler en eller to der vil sætte sig for bordenden af et Kommunikationsudvalg. Derfor: Har du lyst og mod på at ind­ gå i en Ohøj/ web redaktion – og evt. sætte dig for bordenden - så sig til; vi kan byde på arbejde – men også socialt sammenhold – og indflydelse på SYC’s image såvel indad- som udadtil. 8) Klubbens Økonomi Igen i år er der blevet gjort en stor indsats mht. at skaffe penge til klubkassen. Der er blevet solgt øl og vand til Ringridningen, der er søgt og opnået sponsorater, og alle vore stævner og kapsejladser er løbet mere end rundt. Alt i alt betyder det, at SYC’s overskud er flot - endog rigtig flot, hvilket bestyrelsen er meget tilfreds med. Hvor stort overskuddet er - lad det være en overraskelse - til vi kommer til Michael Hampens punkt: ”Regnskab og Økonomi”. Disponeringen af overskuddet tager vi også under dette punkt. 9) Bestyrelsens syn på fremtiden Fremme breddesejlads: Bestyrelsen vil fortsætte arbejdet med at fremme og styrke bredde-aktiviteterne – for alle sejladsafdelinger – fra juniorer til seniorer – og til Sejlerskolen. Styrke/oparbejde Tursejlerudvalg: Det er ikke lykkedes os endnu, men vi vil fortsat forsøge at arbejde for at styrke vores Tursejlerudvalg, herunder forsøge at tiltrække flere frivillige i dette udvalg. Der


ohøj

skal arbejdes for tursejlernes interesser i klubben og på havnen. Ideer er velkomne. Vi tænker på initiativer som f.eks.: eller

Klubhus renovering. Vi vil som sagt tidligere gerne gå i gang med dette projekt. Ohøj – hjemmeside - kommunikation: Vi skal blive bedre til at kommunikere, men bestyrelsen kan ikke klare ikke dette alene ved siden af alle de øvrige opgaver, den har. Vi mangler meget et ”kommunikationsudvalg” – der vil være med til dette. Derudover vil vi arbejde for: • At tiltrække nye medlemmer – via prøvesejladser, klub- arrangementer, og muligvis sejlerevent – teambuilding. • At samle medlemmer til hyggeaftner – som foreslået fra medlemmers side. Sejladserne i 2014 Som hidtil, skal vi have gode træningssejladser og SYC kapsejladser i 2014.Vi vil gennemføre de årlige tilbage-vendende større kapsejladser som: • Oxbridge • Als Rundt • Opti A-Cup • ZeroCup

Følgende har vi dog talt om: Kølbåds (X-79) DM – open Vinter- og kommende sæson arrangementer i 2013: Foreløbigt har vi følgende på programmet Julestue Nytårskur i midten af januar. SYC er vært ved en let frokost – og hilser på hinanden. Torskespisning Kontrol af redningsvest Standerhejsning - SYC er vært ved en let frokost Velkomst nye medlemmer Lad os drøfte om der er stemning for yderligere arrangementer. efter spørgerunden Spørgerunden … jeg vil gerne bede sekretæren om at fastholde spørgsmål og svar – til referatet.! Emner til drøftelse set fra bestyrelsens side: Bertel Bro – hvad mener I? Klubhus renovering/ - bedre samlingspunkt – hvad mener I? Ohøj –”kommunikationsudvalg” – hvem? Vinterarrangementer – hvilke? På bestyrelsens vegne Poul R. Fedders

www.syc.dk

Bedre køb/ salg fra hjemmesiden Loppemarked på hjemmesiden havnen flere kurser, foredrag m.v.

Vi vil desuden gennemføre enkeltstående større kapsejladser, men vi har endnu ikke overblik over hvilke og hvor mange. Vi vil have en plan klar til præsentation ifb.m. Nytårskuren.

11


12

ohøj

Få et gratis tjek af din boligøkonomi i Sydbank Sønderborg Hvad kan vi gøre for din boligøkonomi? Måske er dit billige boliglån blevet for dyrt. Måske vil du undgå ubehagelige overraskelser i dine boligudgifter. Eller måske vil du gerne rykke lidt rundt på dine lån, så du får mere luft i økonomien. Book et gratis tjek af din boligøkonomi hos Hanne Så gennemgår vi sammen din boligøkonomi og ser på, om dine boliglån passer til dig. Hanne Brinck Erichsen private banking-rådgiver tlf. 74 37 70 15

Ring til Hanne på 74 37 70 15

hanne.erichsen@ sydbank.dk

Jernbanegade 35 6400 Sønderborg tlf. 74 37 70 00

12375.1213

sydbank.dk/soenderjylland

Rådgivning udenfor åbningstid – ring 70 10 78 79


ohøj

13

Ny sejlsportsliga introduceres i 2014 Sønderborg er blandt de 18 udvalgte byer! Af Flemming Diernæs Dansk Sejlunon har præsenteret planerne for indførelse af en helt ny turnering, hvor 18 danske byer skal konkurrere mod hinanden i sejlsport. SYC Sønderborg er med fra start i dette spændende nye tiltag, som utvivlsomt vil sætte større fokus på sejlsport, hvorfor det vil være interessant for unge, ambitiøse kapsejlere i området. Sejlsport har indtil nu været kendetegnet ved, at det er den enkelte sejler eller enkelte team, der har været i fokus. Hvem kender ikke navne som Jesper Bank og Jonas Høgh Christensen? Men i sejlsportsligaen vil det være byen, som de enkelte sejlere kommer fra, der bliver profileret. Nøjagtig som det er med et fodboldhold i Superligaen. Ligastævne i Sønderborg i juni. SYC Sønderborg hilser sejlsportsligaen velkommen, Det er allerede en kendsgerning, at Sønderborg er udset til at være en af de første byer, der skal afholde et ligastævne. Sejladserne foregår i weekenden den 22.-23. juni 2014, og vil kunne følges fra land, således som SYC allerede har gjort det ved Oxbridge sejladserne. Her er begivenhederne på vandet blevet kommenteret af kompetente

personer, så også uindviede har kunnet følge med i racet på vandet, forstå taktikken og substansen i kapsejlads. Det er meningen, at der skal sejles i bådtyper, der går under betegnelsen sportsbåde. Det er hurtige bådtyper, der indbyder til action og fart, og stiller store krav om hurtige manøvrer fra mandskabets side. SYC råder over tre sportsbåde af typen J/80. Det er på denne baggrund og SYC´s generelt store aktivitetsniveau, at DS har peget på SYC og dermed Sønderborg som værter for et af i alt 4 stævner i 2014. KDY lægger ud med første stævne, derefter SYC Sønderborg, efterfulgt af Hellerup for at afslutte i forbindelse med Århus festuge. Besætningens sammensætning. Besætningen, der skal bemande en ligabåd, udvælges af de deltagende klubber, der også suverænt bestemmer en eventuel udskiftning i mandskabet. Erfaring, taktisk formåen, dagsform og evne til at indgå i et teamwork er afgørende faktorer. Så der skal trænes og lægges kræfter i for at gøre sig fortjent til en udtagelse til byens ligahold, og sidst men ikke mindst fastholde pladsen ombord.

På sigt overvejer Dansk Sejlunion at anskaffe 6 både af typen J/70, som stilles til sejlklubbernes rådighed via sponsorater. Det er således ikke er et krav, at de enkelte klubber råder over én eller flere af disse både. Det vil alene være op til klubberne at mønstre et mandskab med de nødvendige kvalifikationer til at vinde. Kamp om topplaceringer og for at undgå nedrykning. Der vil selvfølgelig være stor opmærksomhed omkring, hvem der indtager topplaceringerne, men bundstriden bliver mindst lige så spændende at følge med i, da det også i sejlsportsligaen gælder om at holde sig fri af nedrykningspladserne. Når sæsonen er slut, må de 5 dårligst placerede byer nemlig tage afsked med den attraktive plads i ligaen. At spå om SYC Sønderborgs muligheder for et godt resultat, vil være gætværk. Men sikkert er det, at vi vil stille med nogle topmotiverede og dygtige sejlere. Vi ser frem til nogle til nogle spændende dyster i Sønderborg og med sejlere fra SYC Sønderborg som deltager!


14

ohøj

Torsdag den 22. maj 2014


15

ohøj

Referat fra SYC’s generalforsamling201

3

Af Chr. P H Duus

Dirigent Holck Mehlsen kunne byde velkommen til et fyldt klubhus. Han kunne konstatere, at formalia var i orden, og at indkaldelsen var udsendt rettidigt. Poul Fedders fik derefter ordet og kunne fremlægge bestyrelsens beretning, der kan læses i sin fulde længde på de foregående sider. Poul Fedders fremhævede, at den forgangne sæson havde været travl, hvor ikke mindst VM 2013 for Europajoller havde været den fremtrædende begivenhed. Endnu en gang viste vi, hvad SYC kan præstere, når vi samler kræfterne. Sejlerskolen havde også haft en travl sæson med god søgning, ligesom handicapafdelingen havde fejret 25 års jubilæum som vært for et stævne for handicappede sejlere, der dystede i vore Twinbåde. Als Rundt, ZeroCup og Oxbridge var med til at fastholde billedet af et højt aktivitetsniveau, som var baggrunden for årets flotte slutresultat. Det var et resultat, som Poul Fedders og den samlede bestyrelse kun kan være ovenud tilfreds med og taknemmelig for. Transformeringen fra kommunalt administreret lystbådehavn til brugerkontrollereret ditto kunne han også konstatere forløb planmæssigt Samarbejdet med den ”nye” havnemester og hans ansatte er forløbet yderst tilfredsstillende – ikke mindst under

VM’et, hvor der blev udvist stor fleksibilitet for at få alle ender til at nå sammen. Klubhusrenovering og udbygning blev herefter indgående drøftet. Kim Løndal havde på bestyrelsens opfordring fremstillet nogle skitser til ud- og ombygningen. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at arbejde videre med projektet. Poul Fedders lovede, at der vil blive inviteret til en diskussion til en nærmere afklaring af ønsker og behov. Det er vigtigt, at der prioriteres i forhold til, hvad der er behov for og hvad der er råd til - og vedrørende sidstnævnte så håbede Poul Fedders, at der kunne findes sponsorer som ville være med til finansiere projektet. Bertels bro var et eksempel på ét af de projekter, der kunne realiseres på den korte bane. Det vil blive iværksat i tæt samarbejde med Lystbådehavnen, som vil sørge for de nødvendige tilladelser. Havnens kran blev atter et debatpunkt, idet Finn Larsen (Bifimus) havde fremsat forslag om, at der skulle betales for brugen af den. Der har været endog meget dyre eksempler på, at manglende kendskab til betjeningen af den, har medført store reparationsregninger. Dette lagt sammen med den dyre forsikring og vedligeholdelse taler for, at der bør indføres en brugerbetaling af kranen, iflg. Finn Larsen. Herefter fulgte en livlig

debat, der mundede ud i, at bestyrelsen blev pålagt at finde en løsning således at ”uheldig” brug af kranen kunne undgås/ minimeres og at kopi-nøgler og brug af ikke medlemmer kan forhindres. OHØJ og hjemmeside Bestyrelsen har forgæves forsøgt at etablere et kommunikationsudvalg til Ohøj og hjemmesiden. Poul Fedders benyttede chancen til at spørge de tilstedeværende, om der var frivillige til et sådant udvalg; men der var kun stor tavshed - ingen der meldte sig. Da der dermed ikke er muligt at finde frivillige til dette vigtige hverv, er det er stadig bestyrelsens lod at varetage opgaven omkring kommunikation i Ohøj og på hjemmesiden. For så vidt angår hjemmesiden, så var holdningen blandt de tilstedeværende, at hjemmesiden bør vedligeholdes af udvalgs-formændene med indlæg og meddelelser. Poul Fedders lovede, at der vil blive kørt et undervisningsforløb, hvor udvalgsformændene lærer brugen af hjemmesiden. Til emnet vinterarrangementer, blev bestyrelsen bedt om at arbejde videre - og sikre, at der blev stablet en antal arrangementer på benene. Fortsætter på side 16...


16

ohøj

Fortsat fra side 15 Herefter blev bestyrelsens beretning enstemmigt godkendt. Juniorformand Finn Halberg var med rette stolt af at kunne fremlægge sin beretning, der naturligvis havde VM’et som det centrale omdrejningspunkt; der henvises til det særlige indlæg andet steds i OHØJ!, Finns beretning blev enstemmigt vedtaget med stort bifald. Til slut meddelte Finn, at har ikke genopstillede som Juniorformand. Han begrundede sin beslutning om at træde tilbage med, at hans fokus nu mere lå hos de ældre juniorer, og at han synes, at der skulle mere fokus på de helt unge. Michael Hampen overtog ordet og fremlagde regnskabet for SYC. Der var enkelte spørgsmål til regnskabets enkelte poster, som blev besvaret uden videre bemærkninger. Bestyrelsen indstillede til uændrede kontingenter og til at hele overskuddet hensattes til konsolidering og ud- og ombygning af klubhuset. Med disse bemærkninger blev regnskabet også enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. Sidste punkt på dagsordenen var valg til bestyrelsen. På valg var Juniorformand, Finn Halberg, kasserer, Michael Hampen og to besty-

relsesmedlemmer, Søren Wrang og Christian Duus. Finn Halberg genopstillede ikke som Juniorformand, men var villig til at stille op til en bestyrelsespost. Søren Wrang genopstillede ikke, medens Christian Duus genopstillede. Valget blev gennemført således: Brian Lybæk Pedersen, der i et par år har siddet som suppleant, blev af bestyrelsen foreslået som Juniorformand og enstemmigt valgt. Finn Halberg blev af bestyrelsen foreslået til en bestyrelsespost og enstemmigt valgt. Christian Duus blev af bestyrelsen foreslået genvalgt til en bestyrelsespost og blev enstemmigt valgt. Til den åbne post som suppleant efter Brian Lybæk Petersen, blev Jan Andersen forslået af bestyrelsen. Jan Andersen, er mangeårig SYC’er og har vist interesse i klubbens drift. Jan blev enstemmigt valgt som suppleant. Revisorer blev alle genvalgt, hvilket vil sige genvalg af Flemming Clausen og Kay Pedersen som revisorer med Bjarne Bruun Sørensen som suppleant. Næstsidste punkt på dagsordnen var ”Nedsættelse af faste udvalg”. Her foreslog bestyrelsen, at nedlægge udvalget ”SYC’ Havneudvalg”, da kontakten med ejeren af Lystbådehavnen fremover skulle varetages ved deltagelse i et ”Samarbejdsudvalg” i/ med Amba’et. Forslaget

blev vedtaget. Bestyrelsen foreslog endvidere, at de Jørgen Bøttger, der indtil nu har siddet i SYC’s Havneudvalg, specielt vedr. driften overgik til Kranudvalget. Dette forslag blev også vedtaget. Der var intet til dagsordnens sidste punkt eventuelt. Inden endelig afslutning takkede Poul Fedders afgående bestyrelsesmedlem, Søren Wrang for hans mangeårige indsats. Søren vil især blive husket for sin store indsats ifb.m. havneovertagelsen, udarbejdelse af vision for lystbådehavnen og etableringen af den nye lokalplan for Lystbådehavnen. Herefter var der en stor tak til Jørgen Bøttger, for hans mangeårige deltagelse i SYC’s Havneudvalg, hvor Jørgen specielt vil blive husket for indsatsen vedr. etableringen af servicekajen og bådkranen. Herefter lukkede Holck generalforsamlingen med en tak til forsamlingen for ro og god opførsel. Det sidste ord fik Poul Fedders som takkede Holck for hvervet som dirigent. Pbv. Christian Duus


ohøj

Kassererens hjørne Af Michael Hampen, Kasserer Vedr. betaling af medlemskontingent 2014 I løbet af januar 2014 udsendes mail vedr. kontingent 2014 til sejlklubben. Det er vigtigt jeres oplysninger dvs. e-mail og eller mobil passer i systemet da i ellers ikke vil modtage opkrævningen.

17

Workshop om Kapsejladsregler Torsdage i uge 8,9 og 10 er der workshop om kapsejladsregler for alle der har interesse. Poul Enemark lægger ud, alle andre kan komme med spørgsmål eller en helt bestemt oplevelse som du/I ønsker drøftet.

For at lette administrationen skal i betale med betalingskort. Systemet understøtter både dankort, visa og mastercard.

Det planlægges at starte kl. 19 - ca.21.30 i klubhuset i stueetagen

Hvis I ønsker at overføre via alm. bankoverførsel skal I iht. generalforsamlingsbeslutning være opmærksom på at der pålægges et opkrævningsgebyr på 100 kr. Til gengæld har vi besluttet at fjerne gebyret for betaling med betalingskort, så der ikke er nogen, der fravælger muligheden pga. gebyr på et par kroner.

Følg med på hjemmesiden hvis der skulle komme ændringer.

Med venlig hilsen Kasserer Michael Hampen E-mail: syc@hampen.dk Tlf: 22 20 45 74

Tak for det gode samarbejde mellem IHS og SYC Sejlerskole Af Peter Lindum

Her på tampen af året vil jeg gerne på formandens opfordring skrive et par ord om den forgangne sejlsæson. Jeg er jo så heldig både at komme på havnen privat og i arbejdsmæssig sammenhæng; sidstnævnte da jeg er så privilegeret at have med sejlads på Idrætshøjskolen at gøre. Min ”egen” sejlsæson blev heldigvis mere aktiv end forventet. Jeg var bl.a. så heldig at være med til at skulle sejle en Grand Soleil 51 fra Grækenland til Kroatien. Desuden fik jeg en gæstegasteplads i J80 hos det temmelig skarpe Løndal/Djernæs mandskab til Kielerwoche , ligesom vi til DM opnåede gode resultater under hektiske kampe i en fed klasse. De sejler virkelig godt!

Det samme gælder Jørgen Juhl og en aldrig kedelig besætning (der lige vandt løbet Fyn Rundt), for ikke at glemme de traditionelle arvefjende-opgør med Kjeld Ibsen omkring onsdagskapsejladserne med Last Fight som den sjove rosin i pølseenden. Samarbejdet mellem IHS og SYC skal have et par rosende ord med på vejen. Takket være Lars Slipsager, Flemming Clausen og mange flere gode SYC’eres indsats har IHS-eleverne haft massevis af gode oplevelser på havnen og i bådene. Ligeledes havde vi i foråret et rekordhold på langt over 20, De har næsten alle taget Duelighedsbevis i Sejlads, fået sejlet i de lækre J80’ere,

og de lodtrækningsheldige, som kom med på Als Rundt, taler stadig om det. Måske ender det med, at der alligevel er en generation efter os, som ønsker at købe båd ? I den forbindelse også tak til dem, som har måttet lægge øre til højlydte kommandoer m.m. mens de har skullet sparke sig vej gennem grinende begyndere på vej ud på broerne… Jeg har selv p.t. orlov. Om alt går efter planen, så skulle jeg ved juletid blive færdig som navigatør fra Marstal Navigationsskole. Jeg glæder mig meget til at komme på havnen igen til foråret!


18

ohøj

SYC Sejlerskole

Kunne du tænke dig at lære at sejle en J80’er.... Om du er nybegynder eller øvet sejler, har vi instruktører, der kan lære dig at sejle. Du bliver undervist i vores nye J80, som er en moderne sejlbåd. Du sejler en gang om ugen med en fast instruktør. Det eneste du selv skal sørge for er sejlertøj og redningsvest så klarer vi resten

Tilbud til de hurtige:

Tag Navigations og VHF kursus og bestå Duelighedsprøven med rabat I samarbejde med LOF Alssund tilbyder SYC undervisning, der gør dig i stand til at gå op til Duelighedsprøve, navigations- og VHF kursus. Forudsætningen er, at du melder dig til SYC Sejlerskole i foråret og efterfølgende teoriundervisning i SYCs lokaler fordelt på 51 lektioner over 17 aftener á 3 lektioner. Undervisninger forestås af LOFs lærere, men som elev i SYCs Sejlerskole får du rabat på forløbet – Minimum 9 deltagere.

tadig De r e r s å plads p ole n Sejlerskos på

kt - Konta ail 3 eller m k 0 5 8 0 9 .d 41 g a t k dan s lsr@syd re info. fo r m e


ohøj

19

Sejlerskolen Af Lars Reugboe Undervisningen omfatter: 1. Benævne bådens løbende og stående rig 2. Demonstrere knob og stik 3. Sætte, bjærge og råtrimme sejl 4. Fortøje ved pæle eller langskibs 5. Lave havnemanøvre med instruktørhjælp 6. Lægge båden på angiven halse ved forskellige retninger til vinden 7. Lave stag- og bomvendinger 8. Sejle fast kurs efter kompas 9. Styre efter fjerntliggende punkter 10. Styre efter mærker 11. Krydse mod et mærke 12. L ave mand over bord manøvre med instruktørhjælp 13. Vide hvor man henter vejrudsigter 14. Kende sikkerhedsudstyret om bord og vide hvordan det bruges 15. Vedligeholdelse er også godt sømandskab...

Sejlerskolen mangler Instruktører Sejlerskolen mangler instruktører som kunne tænke sig at hjælpe til med undervisningen af nybegyndere samt øvede sejler. Vi har i SYC investeret i næsten nye J80’er som er en let sejlende sportsbåd, som henvender sig særdeles godt til nybegyndere Gode råd om det rigtige sejlertøj Når du tilmelder dig sejlerskolen behøver du ikke investere flere tusinde kroner i moderigtigt sejlertøj, søstøvler, sejlerhandsker mm. Men det er naturligvis vigtigt, at du har varmt tøj, gummistøvler og regntøj så du kan holde varmen på vandet – og holde dit tøj tørt. Især om foråret kan det være køligt på vandet – også selvom solen skinner. Det skyldes, at vandet i maj måned stadig er koldt efter en lang vinter. •

Redningsvest

(Svømmevest

eller

• • • • • • •

oppustelig redningsvest) Cowboybukser eller lignende er praktisk Kondisko med hvid bund Varm trøje – fleece eller lignende (tag gerne en ekstra med) Vindtæt jakke Hue – måske et par vanter Varme sokker L ange underbukser (for de kuldskære)

Når det regner og blæser er det vigtigt at have: • Gummistøvler • Overtræksbukser • Vandtæt jakke – gerne med hætte • Hue De fleste har på forhånd det meste tøj – og regntøj. Gummistøvler kan i reglen anskaffes billigt (sejlergummistøvler fås ofte på tilbud til under 200 kr.).


20

ohøj

Invitationer

Klubarrangementer Invitation til klubaften Tirsdag d. 18. februar kl. 19:00 i Klubhuset Stueetagen - Mød op til en Drøftelse med Fokus på Renovering af Klubhus og Plan/bygning af Bertels Bro

Invitation til Velkomstaften – Nye medlemmer Tirsdag 18.03. kl. 18.30 i Klubhuset Stueetagen

Ingen tilmeldingspligt

Nye medlemmer bydes velkommen til en introduktion til SYC. Vi gennemgår klubben fra A til Z - så som organisation, faciliteter, aktiviteter m.v.

Vi vil gerne drøfte vore planer og høre hvad I mener, der er behov for. Så mød op til en drøftelse. SYC er vært ved kaffe/te og kage.

Vi går også en tur rundt og ser på tingene. For sejlerskoleeleverne er der derudover en yderligere instruktion.

Her er lidt hvad vi sigter imod: Vi vil gerne gøre klubhuset mere tidssvarende og mere egnet som et naturligt mødested for både juniorog studentersejlere – og særdeles almindelige tursejlere. Til tursejlerne forestiller vi os, at vi åbner klubhuset op ud mod vandet, får mere lys ind, flere vinduer og en lækker afdeling med mere ”bløde møbler” end det, vi har i dag. I forlængelse af klubhuset ud mod vandet, vil vi bygge Bertels Bro; en terrasse, som går ud over stenene og vandet og langs med klubhus og havnekontor. Det skal være en terrasse, hvor sejlere kan nyde udsigt, sol og havnelivet.

Næsten nye medlemmer, som har interesse for arrangementet er naturligvis også meget velkommen. SYC er vært ved kaffe og kage

Vi glæder os til at drøfte emnet med jer.

Invitation til klubaften/kursus Tirsdag d. 11. marts kl. 18:30 ”El-installationer ombord” i Klubhuset Stueetagen Tilmelding udbedes · Pris: Gratis Jens Koch holder kursus i elinstallationer ombord. Dårlige elinstallationer, selv 12 volt, kan være brandfarlige. Kom og hør, hvad man skal tage i agt for, hvorledes man gør det rigtigt og få gode tips. Jens medbringer remedier og kurset varer et nogle timer. Klubben er vært ved kaffe, kage og en ostemad til dem tilmelder sig. Der behandles emner så som: Batterier, belysning, bov-propel, kabel dimensionering, køleskab, tv,

generatorer, lader, samlinger, relæer, sikringer, 12 og 220 V, m.v. Jens er el-ingeniør, med svagstrøm som speciale, og er forfatter til bogen ”El-installationer i fritidsbåde”, som forhandles af Dansk Sejl Union. Bogen kan købes på aftenen for 199 kr. Tilmelding ikke påkrævet, men udbedes (af hensyn til ostemadderne) til Poul R. Fedders, e-mail: p.fedders@ dyb-net.dk

SYC Standerhejsning 2014 Lørdag d. 22. marts Kl. 10:00 Kontrol af redningsveste i klubhuset. Medbring dine oppustelige redningsveste. Alle er velkomne (også ikke SYC medlemmer). Erstatningspatron, tablet m.v. kan købes på stedet. Arrangementet er gratis. Kl. 11:00 Brandbekæmpelse ved Brand og Redning: Instruktion og demonstration af slukningsmidler, alle er vedkomne, også ikke medlemmer. Kl. 11:00 Hvis du endnu ikke er medlem og overvejer at bliver sejler? Få information og bliv noteret op til en prøvesejlads • Juniorer 6-17 år. Optimistjoller lånes/lejes af klubben: Årskontingent kr. 350, • Studenter (17 år og op alle under uddannelse). 5 personers klubbåde, J80. Årskontingent kr. 350, • Handicapsejler. Mini 12M både lånes/lejes af klubben. Årskontingent kr. 600, • Seniorer, tur- og kapsejlads i egne både. Årskontingent kr. 600,- (par kr. 750,-) pensionist kr. 300,(par kr. 450.-) • Sejlerskole i 5 personers klubbåde, J80. Der sejles sæsonen igennem. Fra kr. 1600,- plus årskontingent kr. 600,SYC medlemskab giver adgang til kurser, temaaftner, sociale arrangementer, virksomhedsbesøg m.m. Der rådes over klubhus, mastehuse, bådkran, mastekraner – og mere end 50 SYC både. Kl. 12:00 Standerhejsning ved den store Flagmast • Standerhejsningstale ved formanden • Uddeling af svømmebeviser -juniorer • Bekendtgørelse af sponsorer • Kanonen skydes af udover havnebassinet Kl. 12:30 Let frokost for SYC medlemmer - SYC er vært. Det foregår i klubhuset eventuelt udendørs hvis vejret er til det.


ohøj

Invitation til Klubaften/ kursus Instruktion i Rig- og Motorcheck inden Sæsonstart Onsdag d. 23.04. kl. 18:30 Sted: Klubhuset Stueetagen Ingen tilmeldingspligt Pris: Gratis Undgå problemer når sejlersæsonen rigtig sætter ind. Få styr hvad du kan gøre for at undgå problemer med motoren - f.eks. vedr. brændstoftilførsel og køling og lær, hvad du kan gøre hvis du får problemerne alligevel. Hvorledes riggen står på båden er afgørende for, hvordan den slides, risiko for skader og for performance af sejl. Vi får besøg af 2 specialisten der giver instruks og gode tips: • Heinrich Jahnke fra MJ Vært i Augustenborg • Fedder Wiesel fra SouthernSpars (Nordic Mast) i Åbenrå

21

Invitation til Lynkursus i Dieselmotorer Torsdag d. 2.10. Sted: MJ Værft Ingen tilmeldingspligt Pris: Gratis Lær hvordan man vedligeholder dieselmotoren inden sæsonstart, igennem sæsonen og inden vinteroplægningen. Heinrich fortæller og viser på en motor, hvad og hvordan man gør - og dette lige fra tankfiltre, pumpe, kølesystem m.v. Der må påregnes olie på fingrene Instruktør: Heinrich Jahnke fra MJ Vært i Augustenborg

Fortsætter side 22


22

ohøj

nye Sit-on-top kajakker til Juniorafdelingen Af Finn Halberg. SYC

Man kan ikke gå på vandet, men man kan så meget andet, skrev Flemming Bamse Jørgensen i sin landeplage ”I en lille båd der gynger” i 1992. I junior afdelingen, har vi lyttet lidt til dette, og i år anskaffet 5 nye sit-on-top kajakker. De små gule kajakker skal bruges når vejret i sommer perioden ikke lige er til at sende nye Optimist sejlere ud i. Så kan man ikke sejle på vandet, ja så kan man, som billederne viser, så meget andet. Junior sejlerne siger ” Vennerne” mange gange tak for sponsor støtten.

Historien om

Af Finn Halberg, SYC

OptiA koppen

SYC har siden 1980´erne arrangeret optimiststævne, Opti A Cup, i den sidste weekend i september måned. Traditionen tro får sejlerne et minde fra stævnet, i form at et krus (cuppen) med stævnets loge påtrykt.

Det er blevet diskuteret en del, om vi skulle fortsætte med at give kopperne til børnene, eller om tiden måske var rendt fra at få udleveret ”en kop”. Måske blev det ikke regnet for en ordentlig ting – de får jo så meget i dag, de unge sejlere.

I optimisternes velmagtsdage, var der samlet et godt stykke over 100 sejlere til stævnet, og det var kun A sejlere som deltog. I de sidste år er der udvidet med et sølvfelt og et Zoom 8 felt og titlen ”Jysk Mesterskab”.

Men det betyder noget!

I børnerige familier er det lykkes at samle rigtig mange kopper med stævnets logo, og kopper fra forskellige årtier.

Desværre kom sejlerens far til at tabe koppen da den skulle bæres ind i huset, og panikken bredte sig, da det lå fast, at koppen ikke kunne limes.

Yngste sejler i en børneflok modtog i år sin første ”kop”. Der blev passet godt på klenodiet på turen hjem fra Sønderborg, så mor derhjemme kunne se den.

SYC modtog en mail for fremsendelse af ny kop. Der blev tilbudt betaling, pris var ligegyldig, tilbudt at der blev fremsendt passende kasse til at fremsende koppen med Post Danmark, samt porto betalt. Heldigvis havde SYC nogle E. Jolle sejlere tilmeldt ”Herbst Pokal” i Schwerin i den efterfølgende weekend, og ny kop kunne så leveres til den desperate familie, som modtog ”cuppen” med mange taksigelser. Så traditionen tro, vil der igen i 2014 blive udleveret et minde fra Opti A Cup i september måned, i form af et krus med logo. Nu dog med SYC standeren påtrykt, lidt nyt skal der jo til.


ohøj

23

Det første møde med optimistuniverset Johanne og Nathalie, 9 år, 2. A og B på Dybølskolen

’Vores mor har selv sejlet på sejlerskolen og hun syntes vi skulle have muligheden for også at prøve om optimistjoller var noget for os. Vi har så været nede og kigge lidt når de sejlede, og en dag skulle det så være. Vi fik heldigvis lov at komme med ud på en instruktørbåd de første par gange for ligesom at vænne os til vandet. Det var sjovt at komme i en optimistjolle de første par gange med en øvet, men det er endnu sjovere at sejle selv. Vi har ikke prøvet at sejle kapsejlads endnu, men vi har sejlet lidt tag fat og kastet vandmænd efter drengene, det var sjovt. Det er i det hele taget sjovt at komme i klubben. Når vi er færdige med at rigge af, leger vi som regel lidt i vandet for bagefter at gå i klubhuset der er kage, saftevand og toast :-)

Der er blevet taget så godt imod os i juniorafdelingen, der er altid en voksen til at spørge eller hjælpe. Og man har altid kunnet bytte plads i bådene, hvis man som ny lige havde brug for en pause. Vi vil klart anbefale andre at prøve denne sport, simpelthen fordi det er sjovt - man kan røre vandet og det ER bare sjov vandleg. Jeg (mor) synes, det er en gave med alt det vand omkring os, og børnene skal nyde natur, luft, og leg på vand al det de orker og kan rumme. Kan der så komme lidt sport på senere i form af kapsejladser er det jo helt ok!

Tradition meets Innovation

info@elvstromsails.dk

www.elvstromsails.dk


24

ohøj

En ”ny” optimistsejler Mathias Linnebjerg, 11 år fortæller om sit første halve år. Af Brian Lybæk Petersen Juniorformand Mathias Linnebjerg er 11 år og går i 5. klasse på Dybbøl-skolen. Det er kun et halvt år siden, han begyndte med at sejle optimistjolle. ”Jeg begyndte, fordi en, der hedder Phillip, anbefalede det. Jeg prøvede og så syntes jeg, at det var rigtig sjovt.” Vennen var dog ikke med ved vandet, de første gange Mathias skulle prøve at sejle, men det gjorde ikke noget, for man lærer meget hurtigt nogle af de andre at kende. I det hele taget oplever Mathias, at han ved at begynde på optimistjolle har fået en masse nye venner. For forældrene var det en fordel, at han kunne prøve det på en uforpligtende måde nogle gange først. Alligevel var der ingen tvivl om, at Mathias hurtigt blev bidt af at sejle. ”Jeg sejlede alene, og det var virkelig sjovt. I begyndelsen aner man ikke, hvordan man gør, man får bare instrukserne, og så gør man det”. Netop de gode instruktører er også med til at gøre det sjovt at sejle. Desuden kan Mathias godt lide, at han får masser af frisk luft, og at han lærer at klare sig selv på vandet. Derfor kan Mathias godt anbefale andre at prøve sejlads. Noget af det, Mathias for alvor synes er sjovt, er, at man nogle gange får lov til at kæntre med båden. ”Når man har været ude at sejle om aftenen, så kæntrer vi tit med båden med vilje, og det lærer man noget af”. Han synes, det er en skæg måde at lære noget på, men der er også masser af tid til andre former for sjov på vandet: ”Hvis det blæser for meget til at sejle, så laver vi tit sjove ting, f.eks. ror vi i kajak. Hvis der er vandmænd, leger vi vandmandskrig og smider vandmænd efter hinandens både.” Mathias synes også, der er rigtig mange at lege med. Når man er færdig med at sejle og har sat optimistjollerne på plads, kan man også altid komme ind og hygge sig i klubhuset. Mathias har også været med til overnatning i klubben, hvor de hyggede sig til langt ud på aftenen. Mathias er også glad for, at man er sammen på tværs af alder, så de ældre sejlere kan hjælpe de yngre. Han har prøvet at være med til kapsejlads en enkelt gang ved Dyvig, og også her oplever Mathias, at han lærte rigtig meget. På spørgsmålet om, hvad hans forældre siger til sporten, svarer han: ”Jeg tror, de synes, det er virkelig fedt. De er meget ivrige efter, at jeg kommer derhen til tiden.”

OptiA Cup Af Brian Lybæk Petersen Juniorformand Opti-A Cup havde i år deltagelse af 11 optimister i Sølvfeltet, 24 i Guldfeltet og 14 Zoom 8ére i alt 49 joller. Det var 2 gode dage med lidt forskellig vind, om lørdagen startede vinden i sydvest 2-4m/s. for at ende i nordøst, så der skulle flyttes mærker hele tiden, men godt styret af baneleder Bent Rasmussen gav det ikke de store problemer for sejlerne. Om søndagen var vinden frisket lidt op 5-7m/s. drejende fra nordøst til øst og tiltagende til 8-11m/s. Så godt som alle sejlere fik sig kæmpet igennem alle sejladserne. I Guldfeltet blev det til en 9 pl. til Thomas Lybæk a point med nr.8. I Sølvfeltet blev det til en 1 pl. til Caroline Cornelius og en 2 pl. til Nicklas Dele. Øvrige resultater kan ses på hjemmesiden: http://www.syckapsejlads.dk/Opti%20 A%20Cup/Resultater Og så skal der lyde en stor ros til sejlerne, for første gang i mands minde er Opti-A Cup blevet sejlet så fair at der ikke har været en eneste protest der skulle behandles.


ohøj

25

Jollesejlads

- Dyrt i Tid & Penge?

Af Brian Lybæk Petersen, Juniorformand Jollesejlads er for friske børn og unge, der gerne vil udfordre sig selv. Det er sjovt og man lærer noget samtidig med, at det giver en masse socialt på tværs af aldersgrupper. Store som små skal man ikke holde sig tilbage for at spørge de ældre juniorer til råds, de hjælper gerne. Der skal være plads til både bredde og elite, og her kommer så forskellen på det med tid og penge, som mange snakker om. Man kan sagtens gå til sejlads uden at det løber op i store beløb og tid for forældre. Det vigtigste er, at børnene går til en sport, de er glade for og som de kan lide. Klubben har prøvejoller, veste og våddragter, man kan låne, når man starter. Har man prøvet 3-4 gange og fundet ud af, at det er noget man gerne vil, bliver man meldt ind i klubben og lejer derefter en jolle, priser se tabel til højre

I klubben træner vi tirsdage & torsdage, vi mødes 17.30 går på vandet 18.00 og ind igen ca.19.30-20.00- Når man så har trænet en tid og er begyndt at have styr på jollen, er det muligt at tage til enkelte stævner hvis det er det man vil rundt omkring i kredsen (strækker sig fra Flensborg til Haderslev). Vi har både endagsstævner og weekendstævner, som er overkommelige. Begynder man at vil blande sig i toppen med de bedste og vil til at køre Danmark rundt for at komme til stævner så begynder det at koste lidt mere i tid og penge. Det er ens i al sport, jo højere niveau des mere tid og penge skal der til. Men det er ikke alle, der behøver eller når op dette niveau - og godt det samme for på den måde har/får man en større bredde i klubben og uden bredde er der ingen elite.

Hvad koster det så ? Kontingent til SYC Jolleleje inkl. forsikr. april-oktober > 10 år gl. jolle Jolleleje inkl. forsikr. apriloktober 5 år – 10 år gl. jolle Fra sommerferie – oktober 50 % jolleleje

350,00 1000,00 1500,00

Fra oktober vinterleje optimister 750,00 Så lad ikke din tid eller pengepung bestemme, lad barnet prøve jollesejlads det er faktisk ikke mere tidskrævende end fodbold (siger en tidligere fodboldtræner/ungdomsformand igennem 13 år (nemlig undertegnede). Kontakt Brian Lybæk Petersen, SYC Juniorformand på mobil 22 36 07 69, hvis du tror, jollesejlads er noget, der skal prøves


26

ohøj

Sidste års

OHØJ opkomlinge Af Brian L. Petersen, SYC

I sidste Ohøj hørte vi om 3 optimister der satte sig nogle mål for 2013 sæsonen: Nicklas Rosenkilde Dele ville gerne rykke op som B-sejler efter de første 2 stævner, Thomas Lybæk Petersen ville gerne op og være A-sejler og så er der lige Caroline Cornelius Hansen der lidt uventet hægtede sig på selvom hun kun lige var startet i efteråret 2012. Døm selv ud fra deres scoringsliste om de var ”optimister”.

Nicklas Nicklas’ placeringer i år: 3. plads opti C - SJ open FYC 2. plads opti C - Torm JGP –Svendborg (rykker til B) 1. plads opti B - SJ open DB 6. plads opti B - Mosquito cup FSC 2. plads opti Sølvfelt - Opti A Cup (rykker til A)

Thomas Thomas placeringer I år: 3. plads Sølvfelt - Torm JGP Kolding 10. plads Sølvfelt – Torm JGP Kerteminde (ingen præmie) 1. plads opti B – SJ Open FYC 2. plads Sølvfelt – Torm JGP Svendborg (ender som nr. 3 på sølvranglisten, rykker op til A) 3. plads opti A – SJ Open Gråsten 28. plads Guldfelt – Torm JGP Furesøen 57. plads Guldfelt – DM Aabenraa 22.plads Guldfelt – Mosquito Cup FSC 9. plads Guldfelt – Opti A Cup 1. plads opti A – Klubmesterskab 35. plads Guldfelt – Torm JGP Vallensbæk (Ender som nr. 41 på Guldranglisten)


ohøj

27

Caroline Carolines placeringer i år: 7. plads opti C - SJ open FYC 10. plads opti C - Torm JGP Svendborg (ingen præmie) 5. plads opti C - SJ open DB (ingen præmie) 3. plads opti C - SJ open GS 1. plads opti C - Dam Cup HSC (fik 7 X 1.plads)(rykker til B) 1. plads opti Sølvfelt - Opti A Cup 1. plads opti B - Klubmesterskab Optimister” det er de, men man kan ikke sige, at de overvurderede deres mål. De har til fulde indfriet dem og lidt til. Resultater kræver træning. Den har de 3 altså også gjort noget ved, ikke alene møder de trofast op tirsdage og torsdage til normal træning, sommetider aftaler de at træne andre dage, ligesom også de deltager i vintertræning. Tillykke til jer og held og lykke med sejladserne fremover.

Fungerer din hjemmeside på alle platforme Uanset om dine kunder ønsker at besøge dig på mobilen eller på computeren, designer vi alle sites, så de fungerer optimalt. Vi re- eller ny designer dit site, så det får nyt liv.

Falstersgade 6 . 6400 Sønderborg Tlf.: 74 42 45 06 . info@langenberg.dk

www.langenberg.dk

?

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Brochurer Foldere Løsblade Blade Programmer Kataloger Logo-design Hjemmesider Plakater Kalendere Mapper Blokke Kort Indbydelser Sange Labels Farveprint Brevark Fakturaer Konvolutter Visitkort Etiketter


28

ohøj

Vintertræning i juniorafdelingen

Klubmesterskab i Juniorafdelingen Af Brian Lybæk Petersen Juniorformand Dette års klubmestre i Juniorafdelingen blev: Louise Clausen i Zoom 8, Casper Fink i Opti-C, Caroline Cornelius Hansen i Opti-B og Thomas Lybæk Petersen i Opti-A, på billedet mangler Casper Fink der var kørt til noget familiefest. Sejlerne mødte lørdag morgen og fik rigget deres joller til. Efter skippermødet tog vi på vandet og fik 6 gode sejladser i en vind fra sydvest på 2-4m/s. Om

eftermiddagen sejlede vi lidt kajak i havnen og legede rundt på pladsen. Om aftenen var der den traditionelle fællesspisning med forældre i klubhuset og senere overnattede de, der ville på første sal. Søndag morgen var der morgenmad, hvorefter vi sluttede af. Vi takker for en god weekend og håber, at vi næste år kan ramme en weekend, så vi måske kan samle lidt flere sejlere.

Åbent 2014 Fra 1. april til 19. oktober 2014 Åbent for selskaber/ fester hele året.

Vi har på havnen en jolleplads - På jollepladsen er der 3 slags joller, Joller der sejler, der er joller, der ikke sejler og så er der joller, der aldrig kommer til at sejle mere. Sagen er den, at der ikke rigtig er nogen, der ved hvem, der ejer de enkelte joller. Stormene i efteråret flyttede rundt på en del på jollepladsen,

Træningen foregår i år hver gang over en hel weekend hvor sejlerne møder lørdag morgen kl.9.00 de rigger jollerne til og er klædt om til skippermøde kl.10, der er indlagt 2 træningspas om lørdagen på hver 2½ time afbrudt af middag kl.13 i klubhuset. Kl. 17.30 er der aftensmad i klubhuset og kl.18.45 er der afgang til Idrætshøjskolen til fysisk udfoldelse i 1½ time. Det gode samarbejde med Idrætshøjskolen om at låne lidt frem og tilbage af hinanden gjorde at vi den første weekend lånte svømmehallen og anden gang idrætshallen. Om søndagen er der morgenmad kl.8.30, skippermøde kl.9.30 og så et træningspas på 4½ time. Når sejlerne kommer i land er der ringridere m. brød og kl.15 briefing i klubhuset og tak for weekenden. Der deltager ca. 15 joller hver gang fordelt på optimister og Zoom-8, vi regner med lidt flere sejlere til forårets 2 træningsweekender i marts da efterårets træning også faldt sammen med andre lejre.

Mærkning af joller Af Brian Lybæk Petersen

SYC´s Juniorafdeling og Sejlsport Sønderjylland (tidligere Lillebælt Sydkreds) afholder vinteren igennem Træningslejr i Sønderborg for kredsens mere øvede sejlere. Lejren er for at styrke de unges sejlerevner men også for at skabe et godt socialt sammenhold mellem kredsens sejlere.

Forårstræningen 2014 kommer til at

Campingforegå i marts d. 15/16 & 29/30. SYC

har i år 3 deltagere med: (sidste års

Campingpladsen påopkomlinge) Mommark Marina, til OHØJ Carolinehører Cornelius blandt de absolut skønnest beliggende. Der er udsigt Hansen (B-sejler), Nicklas Dele (A-sejler), LybækfraPetersen til både Marina, LillebæltThomas og Østersøen 90% af de (A-sejler). I kan læse mere om direkte dem 108 stadepladser. Fra campingpladsen er der hvorved en del joller har fået betydelige andetsteds i bladet. adgang til Marinaen, og en skøn badestrand. skader. Derfor beder vi jer om hjælp med at finde frem til ejerne af jollerne. Næste skridt bliver så at få dem til at henvende sig på havnekontoret, så vi kan få sat en gul seddel på den enkelte jolle, ligesom seniorerne har på deres bådstativer, så vi ved, hvem man kan kontakte.


ohøj

29

Maritim stemning og feriehygge… Marina Mommark Marina byder på afslapning, idyl og maritim stemning når den er absolut bedst. Marinaen har privat badestrand, som er en af de bedste på Als – en lille oase der bør opleves. Havnen på Mommark Marina er en hyggelig lille havn, hvor der er plads til 50-60 både. Der er strøm og vand på alle anløbsbroer. Havnen er hjemsted for erhvervsfiskere, der med deres små kuttere skaber en hyggelig maritim stemning i havnen. Der er direkte adgang til pladsens 3* sanitetsbygning, hvor der også forefindes køkken og opholdsrum. Havnen ligger fantastisk som et springbræt til det sydfynske øhav, eller til et par dages afslapning i rolige omgivelser.

t s i m i t p O / r e l j e s r Senior/ Tu

Af Brian Lybæk Petersen

Aktiviteter

SYC Sønderborg Yacht-Club drejer sig ikke kun om juniorafdelingen, Als rundt og kapsejladser. Vi vil i samarbejde med SSM arrangere nogle fællesture i løbet af sæsonen og som I kan læse ansetsteds ture sammen med juniorernes stævner.

Her er chancen for at prøve noget nyt:

spist farer rundt og får en masse tid til

Hele sommeren vil der løbende være aktiviat gå med andet end I-Phones, I-Pads og teter på Mommark Marina. Vi planlægger I år vil vi prøve, når Sejlsport Sønderjylland Smartphones. (tidligere Lillebælt Sydkreds)i øjeblikket afholder på en havnefest med mange er opfordringen hermed Sønderjysk Open stævner aktiviteter, for joller ogSå stort fællesspisning. Vi vil givet igen videre til alle, der børn/børnebørn, tag dem samtidig at invitere Tursejlere afholde med børn/ pælesidning, oghar Skt. Hans.

med på en anderledes weekendtur og lad børnene få en aktiv weekend ud af Af nye tiltag kan bl.a. nævnes ”søsætnings det. Det første SJO-stævne er allerede konkurrence” og ”jolle-Ringridning”. Hvisden 21.-22. hos SYC Sønderborg Mens vores sejlere er på vandet vil der planlagt alt går efter planen, kanervibare snartatmelde ud De næste juni, så det møde op. være forskellige aktiviteter i/på havnen stævner en ligger efterpåsommerferien (på for de børn der er med, der vilat også derblive også kommer koncert MomTovholdere i SYC er Søren Brask og Brian mulighed for at komme ud tilmark banen og tale er Fahrensodde, FYC og Gråsten) og Marinaen. er endnu ikke fastlagt, men medio marts L. Petersen, der vil gøre hvad de kan for se sejlerne i aktion. vil alle ture/SJO Stævner fremgå af SYCs at få gang i fællesture i klubben, men de kan ikke love, at de selv deltager hver Når så sejlerne er færdige med kalender under arrangementer, hvor der gang, da de er involveret i andre SYC sejladserne og kommer ind vil det være vil være mulighed for at tilmelde jer turen Vi byder velkommen i caféen på Mommark Marina, aktiviteter. muligt at komme med ud i en jolle og via hjemmesiden. Har man ingen børn/ Om aftenen sidder vi (hvis vejret børnebørn, er man selvfølgelig også som er en hyggelig lille café lige ned til havnsejle. og strand. tillader det) gerne sammen om grillen velkommen til at tage med på turen, der Caféen ligger idylisk, med sejlbåde og små fiskeog hygger, både I havnen. Helt uforstyrret udsigt til Lillebælt og mens børnene efter at have lige så meget er tænkt som en klubtur. Fællesturene vil, når de er afklaret med SSM blive lagt på hjemmesidens aktivitetskalender, hvor I så kan melde til.

børnebørn med til de weekender, hvor der sejles.

Café

Østersøen. Menukortet er meget varieret, og byder på både is og pølser, samt lette kød- og fiske retter.

www.syc.dk

Mommarkvej 380 · 6470 Sydals · Tlf.: 74 40 77 00 · info@mommarkmarina.dk · www.mommarkmarina.dk


30

ohøj

Mini-12 afdelingen i SYC Sønderborg fejrer

25 års jubilæum med breddestævne Af Christian Duus, SYC SYCs handicapafdeling har fejret 25 års jubilæum ved at afholde kapsejlads for fysisk handicappede lørdag den 17. august 2013. Med 16 deltagere fra Ålborg, Århus, Thurøbund og Sønderborg, blev der sejlet på en up&down bane i SYCs 4 Olsen Twin både med 4 starter således, at alle mandskaber fik mulighed for at sejle i alle både. Kapsejladsen var arrangeret i samarbejde med fællesudvalget for sejlads for fysisk handicappede under Dansk Sejlunion. Fællesudvalget er nedsat af DHIF (Dansk Handicap Idrætsforbund) og Dansk Sejlunion og arbejder for at udbrede interessen for sejlsporten blandt fysisk handicappede. Det var anden gang SYC var vært, idet det går på omgang, således at alle sejlcentre bliver involveret. Desværre var der afbud fra det 6. sejlecenter i Hundige (Køge Bugt Sejlklub) Vi lagde ud lørdag morgen, med registrering og under morgenkaffen blev de enkle regler for dagens kapsejladser gennemgået. Første start kl. 10.00 blev lidt forsinket. Der var overskyet fra morgenstunden med 4-5 sekundmeter vind, men den manglende sol kunne ikke tage glæden ved at skulle ud at sejle. Der blev kæmpet bravt på vandet, så alle var glade, da vi blev bænket i klubhuset til frokost bestående af landgangsbrød suppleret med rugbrødsmadder med leverpostej, spegepølse og ost, tilsat kaffe, the og vand ad libitum. Således var alle rustede til at fortsætte dysten på vandet. Hen over frokosten brød solen igennem skyerne og bortset fra en enkelt skybrudslignende byge, som generede den 3. start, holdt vejret resten af dagen og aftenen. De nye elektriske kraner kom i arbejde med de mange løft af deltagerne i og ud af bådene. Det var glædeligt at konstatere,

at de virkede perfekt. Vi fandt ud af, at det var nemmere at bruge løftesejl, som de kendes fra svømmehaller mv., frem for bådsmandsstole. Kranerne udmærker sig desuden ved at være lette at nedtage og anbringe under lås og slå, så de er sikrede mod hærværk og tyveri. De er desuden typegodkendte af arbejdstilsynet, hvorfor de kun skal serviceres 1 gang om året. Klokken 17.30 kunne Finn H. Larsen som stævneleder kåre Torben Nielsen og Jan Flybjerg fra Thurø som vindere med Ole Jacobsen og Ole Sørensen fra Ålborg på 2. og Freddy Christensen og Pernille Højmark Rasmussen, begge ligeledes fra Ålborg på 3. pladsen. Der var fine præmier fra vore sponsorer, Ap’Arte, Marinelageret Sønderborg, Brag Søsport og Palsby Marine. Alle sejlere fik en præmie med hjem, så der var brede smil og fint humør over hele linjen, da vi satte os til bords for at indtage de grillede bøffer og pølser. Der skal i anledning af jubilæet rettes en speciel tak til Finn H. Larsen og hans stab af hjælpere for deres store engagement i mini12-afdelingen. Det er takket være deres indsats, at SYC har kunnet fastholde tilbuddet til fysisk handicappede om at få del i sejloplevelsen. I lige så høj grad er der grund til at rette en tak til vore sponsorer for deres opbakning igennem

alle årene. Selv den største ildsjæl med nok så mange hjælpere kan ikke udrette mirakler uden finansiel støtte. Vi er i handicapafdelingen taknemmelige for, at mange af vore sponsorer er trofaste gengangere, som beredvilligt støtter os. De skal vide, at deres hjælp er uvurderlig. Essensen af, hvad det betyder for den enkelte handicappede at kunne komme ud at sejle 2-3 timer 2 gange om ugen er kortest udtrykt ved at den ene af vore handicapbåde er døbt Frihed. Navnet blev foreslået og valgt , fordi det var det, forslagsstilleren følte, når han sad i båden ude på Sønderborg bugt frem for i sin elektriske kørestol. Den flotte opbakning, vi igennem årene har fået, har været en inspiration til at fortsætte arbejdet for at bringe sejlsporten ud til endnu flere fysisk handicappede. Vil du gerne vide mere, er du velkommen til at læse mere på vores hjemmeside www.syc.dk/handicap eller endnu bedre kom ned og se, hvad vi laver mandag/onsdag mellem 17.00 og 20.00


ohøj

Megin Bowlen 2013 Af Leif Bødtcher Jensen

I dagene 16.-18. august 2013 blev det traditionelle Megin Bowle stævne afholdt ved Nakkebølle på Sydfyn. Efter søsætning i løbet af fredag eftermiddag i Fjællebroen havn, sejlede de fleste både til broen ved Nakkebølle. Der var 24 tilmeldte både, 22 mødte op og ja, 22 både til start kan godt give tumult, selv i den fine mellemluft vi havde om lørdagen. Traditionen tro blev der spist frokost lørdag efter formiddagens 2 banesejladser. Frokosten var planlagt til at foregå på Svelmø, et pragtfuldt sted i det sydfynske øhav. Den efterfølgende distancesejlads gik fra Svelmø via et sømærke nær Korshavn og tilbage til Nakkebølle. Sejladserne blev planlagt og gennemført med stor hjælp fra dommer Claus Thestrup, som ikke havde lette betingelser med den friske vind og de mange fremmede sejlnumre. Sejladserne bar præg af, at der er kommet flere dygtige sejlere ind i Meginklassen, her et par i fin balance på kryds. Megin Bowlen blev vundet af den tyske sejlmager Niels Springer med Heike Mekger tæt forfulgt af en ny tysk sejler i klassen Sven Dose med Tine Kassens. På tredjepladsen kom Lars Barke Thuesen og Peter Zeiler, som begge er tilknyttet søfartsuddannelsen på Nyborg søfarts skole i Nakkebølle. Selvom det ikke lykkedes helt at få mange unge med til stævnet som tilsigtet, så var der flere helt unge. Meginjolle sejlads er for alle. Alt i alt et godt MeginBowle stævne hvor det pragtfulde Sydfyn med øhavet viste sig fra sin bedste side.

31


32

ohøj

Åbent 2014 Fra 1. april til 19. oktober 2014 Åbent for selskaber/ fester hele året.

Camping Campingpladsen på Mommark Marina, hører til blandt de absolut skønnest beliggende. Der er udsigt til både Marina, Lillebælt og Østersøen fra 90% af de 108 stadepladser. Fra campingpladsen er der direkte adgang til Marinaen, og en skøn badestrand.


ohøj

Maritim stemning og feriehygge… Marina Mommark Marina byder på afslapning, idyl og maritim stemning når den er absolut bedst. Marinaen har privat badestrand, som er en af de bedste på Als – en lille oase der bør opleves. Havnen på Mommark Marina er en hyggelig lille havn, hvor der er plads til 50-60 både. Der er strøm og vand på alle anløbsbroer. Havnen er hjemsted for erhvervsfiskere, der med deres små kuttere skaber en hyggelig maritim stemning i havnen. Der er direkte adgang til pladsens 3* sanitetsbygning, hvor der også forefindes køkken og opholdsrum. Havnen ligger fantastisk som et springbræt til det sydfynske øhav, eller til et par dages afslapning i rolige omgivelser.

Aktiviteter Hele sommeren vil der løbende være aktiviteter på Mommark Marina. Vi planlægger i øjeblikket på en havnefest med mange aktiviteter, og stort fællesspisning. Vi vil igen afholde pælesidning, og Skt. Hans. Af nye tiltag kan bl.a. nævnes ”søsætnings konkurrence” og ”jolle-Ringridning”. Hvis alt går efter planen, kan vi snart melde ud at der også kommer en koncert på Mommark Marinaen.

Café Vi byder velkommen i caféen på Mommark Marina, som er en hyggelig lille café lige ned til havn og strand. Caféen ligger idylisk, med sejlbåde og små fiskebåde I havnen. Helt uforstyrret udsigt til Lillebælt og Østersøen. Menukortet er meget varieret, og byder på både is og pølser, samt lette kød- og fiske retter. Mommarkvej 380 · 6470 Sydals · Tlf.: 74 40 77 00 · info@mommarkmarina.dk · www.mommarkmarina.dk

33


34

ohøj


ohøj

VM Europajolle 2013

35


36

ohøj

SYC blev brugt som sommerhus i 2013 – Juniorafdelingen takker for lån Af Finn Halberg, SYC Foto: Uwe Roch og Sejlerlinsen

I starten af august blev klubhuset brugt, som en slags sommertilholds sted, for en del forældre til jolle sejlere, ja man kan sige at det blev en slags ”arbejdsferie i egen baghave”. De 14 dage på adressen Ringgade 2a gav en sommer­ ferieoplevelse, vi ikke kunne have fået ved at rejse til Bornholm, Mallorca eller Cuba – de 14 dage gav nemlig en oplevelse af at være i en sejlklub, hvor sammenhold, engagement og offervilje gav mening på vejen imod et fælles mål. Sammenhold, på trods af forskellighed og forudsætninger, men for at opfylde målsætningen om, at lave det bedste Verdensmester skab for Europajoller, der endnu var blevet lavet. Målet, at give de 170 tilrejsende sejlere, fra 14 nationer oplevelsen af at være velkomne - ikke kun i vores sejlklub – men også i vores by. Vision om, at de efter velafviklede fair sejladser på vandet, skulle opleve, at vi i Sønderborg kan byde på ideelle historiske, natursmukke og visionære rammer omkring sociale samlinger, som et VM naturligt også byder på. Vi mener selv dette lykkedes til fulde, så derfor blev arbejdsferien en oplevelse vi ikke et øjeblik fortryder. Her følger lidt fakta om de 14 dage – samt ugerne op til. • En gruppe på 14 mand, arbejdede 2 år, for at få stævnet til Sønderborg, ideer ang. afvikling og logistik, tilladelser, økonomi, sponsor søgning. For at finde en korrekt international Jury, få styr på Notice of race, samt sejladsbestemmelser. • En gruppe på 4 mand arbejde i månederne op til, med en arrangements folder på engelsk, omhandlende vores stævne, vores by og mulighederne i byen under stævnet. Samtlige deltagere fik denne tilsendt, sammen med andet informations materiale fra Sønderborg området 14 dage før arrangementet – så sejlerne og deres familier havde brugbar information inden ankomst. • 10 -15 mand hjalp i perioden op til afviklingen med til at shine vores klub og havne-områder op. Træer blev studset, så jollerne kunne fragtes til og fra Cricketbanen ved idrætshøjskolen for opbevaring om natten. Masteskur blev malet og taget over jollepladsen skiftet. • Opsætning og indretning af cirkustelt, med plads til alle sejlere, for briefing, spisning, og møder. 4 bardiske blev produceret, så både cafe og servicebureau havde ordentlige og ”halv-professionelle” forhold. Sailors Lounge blev oprettet, så Track Track kunne ses i afslappede omgivelser. • 3 6 mand var hver dag på vandet for at lave korrekte baner, sørge for bemanding af Jollemor og måltagningsbåde, samt sørge for fair sejladser som jury. • 12 mand (kvinder) arbejdede på servicering af sejlerne, med alt fra tilmelding og registrering, bortkommet sejlertøj, info om byens spisesteder, koordinering af sejlerpapirer, jury protester, opmålings info, hjemmesider, facebook, resultater og resultat beregning og offentliggørelse af resultater samt info til presse lokal og internationalt.


ohøj

• 5 mand arbejdede med koordinering ang. transport, samt servicering af den 21 mand store jury / baneleder stab. Servicering bestående af klargøring og rengøring af kollegieværelser, samt alle måltider og sociale arrangementer. • 10 super piger og kvinder sørgede for bespisning af sultne sejlere, som fik i alt 2000 kuverter mad. De samme piger sørgede samtidig lige for at holde gang i en cafe for forældre, hjælpere, presse og andre besøgende på havnen fra kl.10.00 til 19.00 – med små lune retter og drikkevarer. • Opbygning af måleområde samt måling og vejning af de 170 joller, master, ror/svær og sejl – 20 mand brugt deres weekend – så sejladserne kunne være uden snyd fra sejlere. En præstation at få denne umulige logistiske opgave til at foregå, uden for megen ventetid for sejlerne, og uden for megen indblanding fra en 80-årig stokdøv tysker, der er klassens officielle måler. • Der blev oprettet trådløs Internet adgang, med højhastigheds opkobling, så op til 400 enheder (mobil-telefoner, pc eller tablets ) samtidig kunne se resultater, være på Facebook eller ”skype” hjem. Der blev tilrigget, samt vedligeholdt 170 gps’ere til jollerne, så sejladser kunne følges live on-line på Track Track – (i skrivende stund har over 25.000 været inde på siden – synd ikke flere sponsorer så det store potentiale, muligheden gav). • En tak til havnens personale der blev overbebyrdet med arbejde i en ellers travl periode, med ekstra ca. 50 gummibåde, der skulle have specielle pladsforhold, samt lidt ekstra inspektion før betaling var i kassen – derudover en hel broside med gæstesejlere tilknyttet stævnet. Et stort og flot udført arbejde af havnenes personale. Nattevagt, der ulønnet hver nat i HELE perioden var på havnen – og sparede os for folk med dårlig moral og lange fingre. Medlemmerne i SSM – måtte i hele perioden undvære deres klub, da vi heldigvis havde fået lov at låne lokalerne, stor tak for muligheden – håber SYC vil se ligeså uselvisk på en forespørgsel fra jer i så lang en periode. • Der blev arbejdet hårdt for at få afholdt en gratis koncert for byen og deltagere, på pladsen foran Sønderborg slot, indeholdende alt fra indhentning af tilladelser fra Slots og ejendoms styrelsen (ikke en let opgave), sørget for et fantastisk band, fadøl til alle de tørstige så det økonomisk kunne hænge sammen og vigtigst fantastisk flot vejr, med kongeskibet som baggrund til koncerten så alle vores gæster så hvor smukt her er. • Åbningsceremoni med optog fra SYC med fuld musik, flag, og glade sejlere – ind til en smuk flagdekoreret slotsgård (tusind tak til slottet for at måtte åbne vinduerne). Herolder, taler og musik – efterfølgende bespisning af alle sejlere, hjælpere og officials. • Sejler middag for 240 mand før VM hviledag. Alsion var en fantastisk ramme for denne aften. Festklædte sejlere, 6 mands Lounge Band, og flot oppyntede borde. 300 g. Grill kød serveret af Bartolin, og øl/vin Vand serveret af optimist forældre, hvis børn i dag har sejlerbørn. Super aften, hvor deltagerne kunne se og høre, at Sønderborg også er en universitetsby med tro på fremtiden. • Præmieoverrækkelse, vanen tro på plænen foran Klubhuset, hvor vi for første gang i mange år, kunne hylde en dobbelt dansk Guld triumf i Europajolle, med søskendeparret Livbjerg øverst på præmie podiet. De mange dage i sommer, har ikke slidt klubben eller klubhuset op, men nok fået os til at se, at faciliteterne ikke er tidssvarende, og vi vil da fra gruppens side kun anbefale, at der arbejdes videre på de bebudede ombygningsplaner – så SYC’s klubhus bliver opdateret til glæde for de mange der dagligt bruger klubben – juniorer, seniorer og pensionister, men så bestemt også for de mange sejlere, trænere, jurymedlemmer, der hvert år gerne skulle opleve sejlads på Sønderborg bugt – efterfulgt af gode timer i et funktionelt og hyggeligt klubhus.

37


38

ohøj

Bronze, sølv og gråt guld - hidtil bedste sæson for J/80´eren Alslogistics Af Flemming Djernæs

Hvornår er man for gammel til at sejle flere kapsejladser? Trods en gennemsnitsalder på 54+ har Kim Løndal, Jørn Andersen, Søren Bro Mikkelsen og jeg selv valgt at sætte svaret på standby i nogle år endnu. Men faktum er, at vi har den højeste gennemsnitsalder i forhold til vores konkurrenter i J/80 klassen i både Tyskland og Danmark. At vi endnu ikke har nået et mæthedspunkt, skyldes måske, at vi hele tiden forsøger at udvikle på detaljerne, prøver at finde nye veje at forbedre ting og procedurer, som også medvirker til at reducere antallet af fejl under kapsejlads. Når nye indarbejdede ting begynder at virke, så er det motiverende og giver lyst til mere. Sådan var det

også, da vi i juni satte kurs mod: Kieler Woche – verdens største kapsejladsstævne. Det kræver ikke mange minutters ophold i den gamle olympiske havn i Schilksee, før man fornemmer den internationale atmosfære, der hviler over stedet med knap 4.000 sejlere fra 70 lande. Farvandet ud for Olympiahafen er udnyttet optimalt med hele 7 baner, hvor flere bådtyper deler baner. Undtaget fra at dele baneområde er enkelte af de olympiske klasser, hvor medie-dækningen er optimal med kameraer og GPS-tracking på bådene. Helikoptere i luften sørger for den perfekte præsentation af vores sport. I lidt mere ydmyge omgivelser udkæmpede vi 15 sejladser over 5 dage i området ud for Laboe. 19 andre J/80´ere, havde vi at slås med, og det blev med et blandet udlæg, der også indeholdt en diskvalifikation på førstedagen. Juryen bestående af en israeler, to tyskere, en franskmand, en englænder og en russer var en yderligere understregning af, at vi befandt os i epicenteret for et meget stort sejlsportsstævne. Selvom juryens afgørelse gik os imod, fik vi hurtigt rystet den dårlige oplevelse af os, så i løbet af de følgende dage kravlede vi støt op på resultatlisten. Status inden de sidste to sejladser var, at vi lå på en samlet 3. plads. Flere dage havde budt på temmelig frisk vind, så der var med garanti ingen, der ønskede sig de 14-15 m/sek., som vejrudsigten bød på. Den faste meteorolog under KiWo havde beregnet, at der også ventede bølger på 1,5 meters højde. Det skulle vise sig, at han fik ret i begge dele! Under disse forhold var strategien klar allerede fra land: Undgå skader på mandskab og båd og hold tæt kontakt med vores nærmeste konkurrenter. Loggen viste i perioder fart på 17 knob, men det var langt fra uden problemer, for der sneg sig også et genakker-broach eller to ind i løbet af dagen. Den obligatoriske sejl-hjem-fra-banen-øl havde en særlig god smag den dag. Den lagte strategi

lykkedes nemlig: Om aftenen fik vi fornøjelsen af udsigten fra bronze-pladsen på det store ”Audi-podium”, - flot prydet af nogle urimeligt lækre biler og en storskærm, der viste super TV-billeder fra dagens sejladser. DM stævne i Rungsted med hidtil største J/80 felt. 16 deltagende både er ikke kun rekord for den relativt nyetablerede J/80-klasse. Deltagerantallet rækker også til at opnå officiel DM-status i Dansk Sejlunion´s regi. Efter afbud fra Jørn Andersen havde vi fået vores tidligere gast, Peter Lindum med tilbage i båden. I et dejligt augustvejr viste Øresund sig fra sin bedste side, og vi fik gennemført nogle gode sejladser. Vores placeringer rakte efter lørdagens sejladser til en samlet førsteplads, som vi delte med sidste års vindere fra Århus. Førertrøjen blev vores, da vi lagde godt ud om søndagen med en 2. plads, men i den følgende sejlads, gik det galt. En kraftig byge med masser af vand og vind, fik vi håndteret dårligt, og vi havnede i midten af feltet. DM-titlen var stadig indenfor rækkevidde, men så skulle vi vinde og have 3 både mellem os og Århus-båden. Århusianerne ville det anderledes og rundede krydsmærket foran os. Bygen fra forrige sejlads var afløst af blå himmel, og blå himmel var også, hvad vi kunne se gennem en ca. 2 meter lang revne i vores genakker. Et hurtigt sejlskift kunne ikke forhindre, at sidste års mestre kørte en sikker sejr hjem og fortjent genvandt deres titel. Vi kom tilmed under pres og måtte kæmpe for vores 2. plads, men det lykkedes bringe sølvet i hus. Flere andre sejladser i årets løb forløb også godt, så vi tillader os i al respekt for vores konkurrenter at konkludere, at gråt guld ikke er nogen hindring for bronze og sølv. Vurderingen falder også meget godt i tråd med, hvad en sejlsports-kommentator for nylig udtalte: ”You can play the game from eight to eighty!”


ohøj

39

STORT UDVALG I ALT TIL DIG OG DIN BÅD!

TOVVÆRK · REDNINGSVESTE · GARMIN NAVIGATION · VANDSKI PLEJEMIDLER · ANODER · BOSS HIFI · FENDERE · BESLAG KABINEINDRETNING · SIKKERHED

MARINELAGERET

r rise er p l i t hold der and” ”v

Ringgade 2B (Lystbådehavnen) · Ulkebøl · 6400 Sønderborg Tlf. 29 38 75 76 · info@marinelageret.dk

www.marinelageret.dk


40

ohøj

Studenterafdelingen Af Poul R Fedders Vi valgte rigtigt med vores strategi og initiativ i 2006. Studenterafdelingen i SYC har vi haft siden 2007, og vi kan glæde os over, at de unge igennem alle årene har taget meget godt imod tilbuddet om at lære at sejle i SYC. Der er pt. 26 medlemmer i Studenterafdelingen. Det er noget over tidligere år. Måske ikke det helt store medlemstal, men her skal man tænke på, at der er en ret stor udskiftning af medlemmer i Studenterafdelingen, fordi mange unge kun er ganske få år i Sønderborg, mens de læser her. Der sejles fast 1 til 2 gange om ugen og derudover et antal gange, hvor vore J80’ere ellers ikke benyttes af andre.

Formanden for afdelingen er Frederik Klakk-Jeppesen, der sammen med et par andre sørger for at styre afdelingen og træne de øvrige medlemmer. Frederik med sine instruktører har haft rigtigt travlt i 2013. Der er givet mange prøveture til interesserede unge studerende, der er trænet flittigt, og de har deltaget i diverse kapsejladser. Stor ros til Fredrik og de øvrige instruktører i Studenterafdelingen. Hvorfor skal vi have en Studenterafdeling i SYC? Det skal vi, fordi vi skal have en overbygning til Junior-afdelingen og fordi, SYC bl.a. arbejder for at udbrede kendskabet til og interessen for sejlads for de unge! Vi har en meget velfungerende Juniorafdeling, der giver et godt tilbud til vore yngste medlemmer. Men vi skal også kunne fastholde vore juniorer, specielt når de når op i teenageårene. Her kommer Studenterafdelingen ind som en overbygning, hvor de unge kan etablere deres eget miljø og sejle i helt moderne og større både. Vi har set, at det virker, at vores dygtige større juniorer både sejler, er instruktører for andre unge ved træningssejlads og er glade for de større både.

Desuden er eller har flere af dem været instruktører til Oxbridge. Man skal passe på med, at nævne navne fordi, der har været mange unge sejlere/ instruktører, men eksempler er f.eks. Rasmus, Rene, Christian og Mads, som har alle har været meget aktive Junior- og Studentersejlere og instruktører. Studenterafdelingen medvirker således til at fastholde unge juniormedlemmer. Vi skal også udbrede kendskabet til og interessen for sejlads ved at tiltrække flere unge, dvs. studerende, unge under uddannelse efter folkeskolen. Vi har mange uddannelsesinstitutioner i Sønderborg – gymnasier, handelsskole, universitet, sygeplejeskole, landbrugsskole m.fl. Naturligvis er der her en del unge, som aldrig kom i gang med sejlads da de var yngre, men som har interessen og lysten til at komme ud at sejle. Til dem skal vi i SYC have en sejlads- afdeling, som de kan identificere sig med og føle sig hjemme i. Det ville de ikke gøre i hverken Juniorafdelingen eller Senior/ Kapsejladsafdelingen eller Tursejlerafdelingen for den sags skyld. Størrelsen af seniorkontingent ville også være en barriere for unge for at melde sig ind i SYC. Så derfor nøjes vi med et beskedent årskontingent i Studenterafdelingen af samme størrelse som i Juniorafdelingen, 350 kr.


Studenterafdelingen er således til for at fastholde vore lidt ældre Juniorer og tiltrække flere unge sejlere. Før sejlede Studenterafdelingen i Match 28 og nu J80’ere – hvorfor det? Bådtypen som vi stiller til rådighed for vor Studenterafdelingen, er af afgørende betydning for, om de unge finder det interessant og sjovt at komme på vandet, og om de vælger at blive medlem af SYC eller ej. Vi startede i 2007 med at sejle Match 28’ere, hvilket er rigtig gode og egnede både, men gik i 2010 over til J80’ere som vi sidenhen benytter. J80’ere er mindst lige så egnede og gode som Match 28’erne, men de er mere udbredt, hvilket giver mere mulighed for konkurrence i samme bådtype. Vore sejlere har været rigtig glade for Match 28’erne, og de er rigtig glade for vore J80’ere. Det er begge hurtige både med plads til 4-5 mand, de reagerer godt på roret og de er ikke større og tungere end, at også pigerne kan være med. Vi rammer altså plet med denne størrelse af båd og vil holde fast i J80’eren som type fremover. Er J80’ere ikke dyre og hænger det økonomisk sammen for SYC? Jo, bådene er dyre. De koster i anskaffelse (let brugt) omkring 300 tusinde kroner stykket, og de koster nok ca. 20 tusinde kroner om året at vedligeholde, og årskontingentet i Studenterafdelingen kan langt fra dække udgifterne.

Det er udelukkende ved sponsorers hjælp at økonomien hænger sammen! Da vi startede med Match 28’eren i 2007, var det via et medejerskab i Match Racing Denmark (MRD), et selvstændigt selskab. SYC opnåede sponsorater hos Center for Erhvervsudvikling, Syd Energi og Rose Technologies – hvilket betød, at 3 Match 28’ere blev anskaffet. Vi var meget glade for sponsoraterne og bådene, men samarbejdet med MRD virkede ikke. Både eller sejl var ofte ikke tilstede i Sønderborg, hvilket betød, at vi ikke kunne komme på vandet. Set i bakspejlet var det en dårlig ide med et MRD samarbejde. Det betød, at sponsorbeløb gik via MRD og Match 28’er bådene var/er ejet af MRD. SYC kun har en andel i bådene, via medejerskabet i MRD, men ingen direkte kontrol over og brugsret til Match 28’erne. I 2010 startede vi derfor på ny med at søge sponsorer til nye både, og denne gang faldt valget på bådtypen J80. Vi var meget glade i SYC da først BHJ-Fonden i 2011 og året efter Syd Bank støttede op omkring SYC som hovedsponsorer til anskaffelsen næsten nye J80’ere – og denne gang i et 100% SYC regi – hvor sponsorbeløb går direkte i klubkassen og bådene tilhører SYC. Ved siden af sponsorstøtte til bådene er vi i SYC også glade for at have opnået andre sponsorater til vores Studenterafdeling.

Til vores årlige Oxbridge kapsejlads har der på nær 1 år, altid været en hovedsponsor med betydelige beløb. De første år var det således igen Center for Erhvervsudvikling i Sønderborg, der sponsorerede alle udgifter og mere til og de senere år (samt 2014) har det været BHJ-Fonden, der har overtaget pladsen som hovedsponsor til Oxbridge. Udover dette har der været en lang række af større og mindre sponsorater til dækning af omkostninger til sejl, sejlerudstyr, radioer m.v. Så økonomien i Studenterafdelingen render rundt for SYC, men udelukkende baseret på sponsorer. Det betyder, at SYC kan give det fantastiske tilbud til de unge – sejlads for et årskontingent kun på 350 kr. Lad mig benytte lejligheden til også her at takke alle sponsorer: Stort tak for jeres fine støtte til SYC - uden jeres opbakning ville vi ikke kunne promovere sejlads for de unge, som vi gør i dag - i Studenterafdelingen.


42

ohøj

ALS RUNDT 2014

”PRE-NOR” Af Flemming Clausen Foto: Sejlerlisen

Det traditionsrige ALS RUNDT arrangeres i gen i 2014, den 14-06 Sejladsen er for kølbåde , single- eller multihull både. Den henvender sig til såvel kapsejlere som tursejlere Der sejles efter DH regler for kølbåde og texel for flerskrogsbåde. Som noget nyt vil der i 2014, såfremt der er tilstrækkelig tilmelding hertil, blive arrangeret en slags ”prematch” fredag d. 13. juni for klassebåde af samme type. Der er tale om en sejlads på Up and Down bane med start kl. 13.00 og en varighed på 1,5-2 timer. Traditionen tro vil der i forbindelse med sejladsen blive arrangeret en havnefest lørdag, hvortil alle deltagere i sejladserne, gæstesejlere. SYCmedlemmer og havnens brugere i øvrigt hermed er inviteret Fredag aften er der med tilmelding hyggelig sammenkomst med grillpølser og øl/vand. Lørdag aften er der med tilmelding fællesspisning for såvel deltagere som gæster. Der vil være musik under og efter middagen. Præmieuddeling så snart sejladsen er afsluttet dog senest kl. 2300. Vel mødt til Danmarks næststørste kapsejlads i SYC’s venlige og kapsejladsorienterede atmosfære.

Als Rundt udvalget


ohøj

43


44

ohøj

Sønderborg ZEROcup 2014 Deltag i årets kapsejlads med vinden som energikilde! Sønderborg Yacht Club og Junior Chamber International Sønderborg inviterer til ZEROcup 2014 – kapsejlads med vinden som energikilde. Alle virksomheder, offentlige som private får nu muligheden for at dyste i Sønderborg Bugt i J-80 både, som Sønderborg Yacht Club stiller til rådighed. Dysten løber over flere eftermiddage i august måned.

Brug jeres energi i ZEROcup Alle virksomheder i Sønderborg-området er velkomne til at få god vind i sejlene og være med i dysten. Hver båd har plads til 4 mand om bord, og det er ikke et krav at have sejlererfaring. Mindre firmaer og organisationer er velkomne til at slå sig sammen. Der er begrænsede antal pladser i cup’en, så skynd jer at melde jer til.

ZEROcup 2014 er en kapsejlads – triple sejlads, hvor 3 både sejler mod hinanden i hver runde. Alle hold sejler minimum 1 eftermiddag. De hold, der kvalificerer sig til finalen skal sejle 2 eftermiddage.

På hver båd vil der udover de 4 besætnings­ medlemmer også være en sikkerhedsmand med sejlererfaring. Læs mere om konkurrencen og tilmelding på: www.jci-sonderborg.dk. Pris for deltagelse oplyses senere.

Sønderborg Yacht-Club


ohøj

45

Udvidelse af SYC’s klubhus Af Kim Løndal, SYC

Undertegnede er blevet anmodet om at visualisere bestyrelsens ønsker om, at gøre klubhuset mere indbydende og brugbart i det daglige, og til fester. Jeg skal kort redegøre herfor og fremlægger nedenfor de skitser, der blev fremvist på generalforsamlingen i november 2013. Det er bestyrelsens forslag, at klubhuset forlænges mod toiletbygningen. Forlængelsen er allerede skitseret i de oprindelige tegninger, og bestyrelsens håb er at færdiggøre huset her 30 år efter 1. spadestik. Som bruger af huset kan jeg kun bifalde dette. Jeg finder klubhusets underetage ubrugelig efter onsdagssejlads med dårligt vejr, og alene få bådes besætningers ønske om, en øl og pølse, i tørre omgivelser.

Ved at etablere køkken og depot i den ny tilbygning, opnår man let adgang hertil fra vejen, og ved at fjerne køkken og depot fra nuværende placering bliver rummet mere brugbart for en større forsamling. Rummet kan opdeles (med en foldevæg), og en hyggekrog med ”bløde møbler” kan etableres. For at skabe bedre udsigt mod fjorden etableres flere vinduer vendt mod vandet, fjernelse af skuret ved verandaen, (som evt. lukkes med glasparti). Ny hovedindgang etableres i facaden mod jollebassinet. Denne overdækkes med en balkon til 1. sal. Udvidelsen af 1. sal kan bruges til ny møderum/værelser til overnattende dommere/hjælpere. Det eksisterende møderum gøres mere rummeligt.

”Bertels Bro” For at skabe mere liv i og omkring klubhuset ønskes der etableret bro eller ”terrasse” ud på de for en del år siden, nedrammede pæle. Denne bro vil kunne bruges til ophold, børns fiskeri, leg med modelbåde og afriggerøl. Græsarealet For egen regning har jeg vist et læsejl over græsarealet i vinklen bag klubhusene. Det skyldes ønsket om at vise muligheden for at etablere et areal, velegnet til grill-arrangementer, præmieoverrækkelser, udstilling og rygere. Flere firmaer i regionen producerer presenninger. Et sponsoreret ly er muligt?

Fortsættes side 46...


46

ohøj


ohøj

47

Tanker ved årsskiftet - Sønderborg Lystbådehavns udfordringer og fremtid Af Hardy Nielsen, Sønderborg lystbådehavn Amba Det er nu et år siden Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. overtog havnen fra kommunen. Et stort jubilæum er det ikke, men det er en god anledning til at gøre sig nogle tanker om havnens fremtid. På generalforsamlingen i marts måned kom bestyrelsen i sin orientering ind på nogle af de forskelle, der er mellem en kommunalt drevet havn og en privat drevet havn, det skal ikke skal gentages her. Analysen bestyrelsen fremlagde ved den lejlighed gælder stadig. Det første år er naturligt primært gået med at komme ind i sagerne og sikre havnens daglige drift. Det betyder ikke, at bestyrelsen slet ikke har tænkt på havnens fremtid, tværtimod har den løbende drøftet havnens fremtid og udvikling. Det handler om, hvad der skal til for at udvikle og sikre havnens fremtid som et attraktivt besøgsmål ikke kun for sejlende brugere og gæster, men i høj grad også for besøgende fra landsiden. Begge grupper er vigtige for havnens liv og udvikling. Den første selvfølgelig fordi det er de aktive brugere og den anden fordi herfra skal fremtidens aktive brugere komme, hvad enten det er som junior, senior og med sejlbåd eller motorbåd. Som en begyndelse kan det være en god ide, kort at nævne nogle af havnens ”medfødte” fortrin. Der kan sikkert nævnes flere, men de tre nedennævnte forhold kan vel siges at have ”båret” havnen til nu og uden den helt store markedsføringsindsats. 1. Den geografiske beliggende som nærmeste nabo til det nordtyske område. 2. Beliggenheden ved ”vandkrydset” i forhold farvandene omkring os, inklusive det Sydfynske og Lillebælt. 3. Havnens nærhed til bymidten, ikke som byhavn, men tæt ved centrum i et roligt og grønt område. Disse fortrin har i høj grad været medvirkende til at havnen har det store antal gæstesejlere og sæsonliggere fra

vor nabo mod syd. Begge grupper har bidraget væsentligt til havnens økonomi. En anden væsentlig forudsætning for havnens udvikling er lokalplanen for havneområdet. Den sætter rammerne for den mere fysiske udvikling af havneområdet og etablering af havnerelevante virksomheder og aktiviteter. Mange års højkonjunktur sammen med nævnte bidrag fra gæstesejlere og sæsonlejere har måske gjort sit til at der hidtil ikke er tænkt så forfærdelig meget på aktiv markedsføring. Det vil være en fejlagtigt også at lade havnens fremtid bero på at det går nok af sig selv, uanset hvad der sker i verden omkring os. Generelt står lystbådehavnene overfor nogle massive udfordringer, der kræver både nytænkning, nye løsninger. For at klare sig under de nye og barske økonomiske og konkurrencemæssige vilkår, der må forventes at herske fremover, kræves handling. Nullernes ”klondike” stemning må man nok indstille sig på kommer ikke igen lige med det første. Den første og måske største udfordring ligger i, at få gjort noget ved den manglende tilgang af nye sejlere til at overtage bådpladserne efter dem, der på grund af alder, ophører med at være aktive sejlere. Aldersfordelingen er generelt for havnene et væsentligt problem. Desværre ligger vi i den tunge ende af den skala. Det kan belyses ved, at om 5 år vil knap halvdelen af havnens faste brugere være over 60 år, hvis ikke der kommer noget mere gang i foryngelsesprocessen. Vi har betydeligt flere ”ledige” bådpladser end sammenlignelige havne af tilsvarende størrelse. Det er en udfordring, der er til at få øje på Årsagerne til at aldersfordelingen hos os er mere skæv end for andre havne, kan ikke forklares med den økonomiske udvikling alene, den virker stort set ens på alle havne. Det er nærliggende at antage, at den større aldersskævhed hos os skyldes lokale og interne forhold mere end den skyldes ydre forhold.

Der er ingen vej udenom, vi må have mere gang i tilgangen af nye sejlere der kan overtage de mange ledige bådpladser. En sådan proces er langsommelig og det kan kun gå for langsomt med at speede processen op. Der må ganske enkelt gøres noget for at få flere til at interessere for sejlerlivet, uanset det er med sejl eller motor. Er man født med et ”sejlergen” eller er interessen med hjemmefra, finder man selv vej til havnen. Det er alle de andre, der ikke har disse forudsætninger, vi skal nå ud til med vort budskab om sejlerlivets glæder. Ny tilgang af unge konkurrenceog sportssejlere er væsentlig, men dækker ikke og vil ikke komme til at dække behovet for ny tilgang og sikring af havnens økonomi. Set i det lys er hovedopgaven at få sænket gennemsnitsalderen med f.eks. 5 – 10 år. For at nå det mål må den største tilgang komme fra de” unge” i fyrre – halvtreds gruppen. Det er naturligvis bestyrelsen opgave at give bolden op og sparke udviklingsprocessen i gang, men det kræver medvirken fra alle relevante aktører med interesse for havnen. Det kræver også at vanetænkning erstattes af visioner og vilje til nye tiltag. ”Vi plejer ” er ikke et argument der kan bruges til noget i arbejdet med at udvikle havnen og sikre dens fremtid. For at komme videre, må der skabes flere og nye rammer på havnen indenfor de muligheder lokalplanen for havneområdet giver. Vi skal ikke have ”gøgl og ballade”, men seriøse aktiviteter, der kan trække både sejlere og landkrabber til. Tilbuddene til unge af i dag er langt flere end tidligere og konkurrencen om deres interesse derfor meget stærkere end før. Vi må se i øjnene, at en grillplads, et par bænke og en iskiosk i bagerste række, et grønt område ikke slår til i kampen


48

ohøj

om at tiltrække unge/ unge familier af i dag og for den sags skyld heller ikke de lidt ældre. Der må være noget mere at komme efter så man ikke bare passerer igennem, men for lyst til at gøre ophold i havnen, vælger havnen som mål for søndagsspadsereturen og får lyst til at anskaffe sig en båd. Bestyrelsen er allerede nu i kontakt med nye aktører, der kan bidrage i den retning og nærmere drøftelse med disse finder sted straks i det nye år. På det område er opgaven at udnytte lokalplanens muligheder, men på en måde der så havnens særpræg ikke spoleres. Aktuelt arbejdes der med, at få etableret en terrasse ud over bassinindfatningen parallelt med klubhuset, en gammel klub-ide der er taget ud af mølposen. Amba’et er enig med klubberne i, at det er en god ide, men ønsker at projektet bindes sammen med en anlægsbro til langskibs fortøjning i bunden af bassinet mellem bro C og D. Denne bro er også tænkt anvendt til børns krabbefangst ind mod stensiden.

Projektet er et godt eksempel på det samarbejde der skal være mellem havnen og dens brugere, i dette tilfælde sejlklubberne. Broer til krabbefangst mod landsiden og langskibsfortøjning mod bassinsiden forberedes samtidigt for bassinerne mellem bro F – G og G – H, men til udførelse senere når økonomien tillader det. Væsentlige dele af arbejdet påregnes udført af frivillige. Alle med tid, lyst og enkelte gerne også med fagligt grundlag kan allerede nu tilmelde sig på Amba’ets hjemmeside. Nu til et andet væsentligt indsatsområde, nemlig markeds-føringen af havnen. Der vil i budgettet blive afsat et passende beløb til markedsføring. Hvordan det kan udmøntes i konkrete tiltag, har bestyrelsen drøftet en del, men det vil være en god ide hvis et par stykker med lyst, tid og gerne også erfaring i markedsføring kan deltage på ad hoc basis med denne opgave. Også her kan man tilmelde sig via havnens hjemmeside.

Lad dette være nok til en begyndelse på det virkelige arbejde med at udvikle og sikre vor havns fremtid. Vi har overtaget en havn med et fantastisk potentiale, den trænger til en ansigtsløftning, men så er det heller ikke værre. Selvfølgelig er det en udfordring selv at skulle stå for det hele og ikke bare forlade sig på ”mor” kommune tager sig af det hele, men giver vi alle en hånd med kan projektet kun lykkes. Jeg vil slutte med en tak til alle havnens brugere og ikke mindst til alle, der med råd og dåd, har bidraget til at vort første år som havneejer er forløbet så godt som det er. Med håb om, at sæson 2014 også bliver et godt år for havnen ønskes alle… Glædelig Jul og Godt Nytår Hardy Nielsen Formand.


ohøj

49

Interview med

havnemesteren Af Anneli Jauernik

Vi vil gerne præsentere vores ”nye” havnemester, Kim Ingerslev Petersen. Det er jo ikke så tit, vi skifter sådan en ud, så vi må jo hellere præsentere ham ordentligt: Kim Ingerslev Petersen er 49 år med en interessant og spændende fortid ”bag sig”. Han er født ind i en iværksætterfamilie i Haderslev; forældrene var ”kludekræmmere” som Kim selv siger. Derfor var det nærliggende, at han fik en uddannelse inden for herreekvipering, ja, han fik det jo ind med modermælken så derfor Allerede som helt ung var han begejstret for vandet, i fritiden har han vindsurfet, fisket nåh ja, og så var han forresten også spejder. Han blev ved faget de næste 7-8 år. Og så blev han ansat ved Dansk Røde Kors Asyl afd. (DRK) på Fyn. Arbejdsopgaverne var af en helt anden karakter og det var en spændende udfordring; - siger Kim. Vandet havde Kim ikke glemt, han sejlede meget ofte i området ved Rügen, Usedom, Dasser Ort og Greifswald. Det Sydfynske øhav og Sønderjylland blev også meget besøgt. Efter en del år i DRK, blev han ansat i Båd og Motor i Faaborg og senere et 6 mdr. sommerjob i 5 år i en af Danmarks ældste bådudstyrsforretninger i København. Faaborg Havn fik brug for en havneassistent og Kim søgte og fik jobbet, og vendte tilbage til Fyn igen. Han siger, at hans motivation for at søge havnemesterjobbet i Sønderborg var og er, at han har lyst til at afprøve nogle af sine egne ideer, én af dem har vi allerede set – palmer på havnen! men ikke mindst at trimme Sønderborg Lystbadehavn til fremtidens sejlerbehov. Derud over synes han, at Sønderborg er en god udgangshavn og en dejlig by med godt kultur- og handelsliv. På spørgsmålet: - hvad kan du bidrage med i dette job, svarede Kim; med min personlighed og så er jeg servicemindet. Desuden vil jeg meget gerne have gang i det frivillige arbejde her på havnen. På havnekontoret har vi fået et nyt administrationssystem til havnens daglige drift. Derfor vil det være en stor hjælp, hvis hver bådpladsejer udfylder

det infoskema, der ligger på havnens hjemmeside. Skemaet indeholder oplysninger om bådpladsejer, bådnavn, tlf. nr. etc. Jo flere, der benytter sig af dette, des hurtigere opdateres systemet og jo bedre kan vi servicere jer fastliggere og planlægge driften. Tak for hjælpen fra Kim. Hvad får en havnemester sin arbejdsdag til at gå med, spørger jeg Kim. Uha, jeg kunne ikke nå at skrive det hele ned, så mange opgaver har han. Hans arbejdsdag starter ca. kl. 06.30 om morgenen og slutter ofte kl. 21.00 i hoved-sæsonen. Som noget af det første vil han gerne tjekke toiletter og baderummene, det er vigtigt at de er pæne og rene og kan benyttes fra tidlig morgen. Har alle gæstesejlere betalt, det tjekkes ved en tur ud af broerne! Automaten til betaling af havnepenge bruges af ca. 50 % af vores gæster, resten betaler på havnekontoret eller ved kontrolrunden på havnen. Inden havnekontoret åbner, skal Dannebrog sættes. Så åbner havnekontoret og sejlerne kan serviceres med udlejning af cykler og de daglige adm. sager med fastliggerne. Kim har også ”telefonvagt” næsten hele dagen, så man kan altid komme i kontakt med ham mellem kl. 08.00-12.30 og igen 15.00-18.00. For en rigtig Havnemester skal jo lige have en ”morfar” inden næste vagt starter. Ja, og så er der lige broen eller ”platformen”- Bertels bro, vi gerne vil have uden for klubhuset. Tanken er, at børn kan fiske, sejlere kan ligge og slappe af her og meget andet, dog ingen ”grillerier” på platformen. Til slut fortæller Kim, at palmerne og bordbænksæt med vilje er opstillet på en sådan måde, at de få bilejere, der mener deres bil pynter, når den langtidsparkeres på havnefronten fra klubhuset og hen til legepladsen næsten ingen plads har. Tak fra mig til Kim for interviewet.

Anneli Jauernik

Kim har følgende tilføjelse til hvordan efteråret gik. På havnekontoret har vi haft travlt, masser af gæstesejlere over 13.000 et flot VM og ikke mindst med en havn, hvor vi er startet med en simpelt Excel-regneark til at holde styr på, hvor I ligger, frem til at få opbygget en administration og bogholderi. En ”lille” hård kerne af frivillige har fået meget af havnen gjort pæn, der sågar blev malet inden VM. De grønne områder blev frisket op og beplantet pænt i vintønder rundt på havnen. I efteråret har Henning og jeg fået holdt lidt ferie og lige nu arbejdes der med at få de sidste indbetalinger på vinterpladsen hjem, kontrakter til sæsonligger i 2014, pt. er 80 på plads og vi har fået 8 nye til næste år, tag godt imod dem. Bertels bro - her er vi i gang med at få tilladelser fra kommunen og kystinspektoratet, samtidigt tegnes der på en renovering af vores baderum og toiletter. Det er nok først synligt om 2-3 år når vi har økonomi til det. En hård kerne fra tirsdagsklubben er i gang med at lave nyt El på bro C og D. Vi får også nyt internet fra foråret, så hele havnen skulle være dækket godt ind. Men det bedste er, at vi igen går mod lysere tider og med en måske mild vinter er vi alle hurtigt i vandet til foråret. Mon så ikke også de første gæstesejlere begynder at komme.

Kim Ingerslev Petersen Havnemester


50

ohøj

(Lysthuset)

, t r a f g n a l å p a n ã n a M Med Af ”Ulli” Lemke I det følgende vil jeg fortælle om en rejse fra Gomera – en af de mindste kanariske øer til Azorerne, som ikke gik helt efter planen. Forhistorien er, at jeg sammen med min gamle ven Hermann Franke fra FYC skulle sejle min kutter Manãna med det kærlige tilnavn Lysthuset hjem fra et togt til Portugal med en afstikker til Middelhavet og en overvintring på Gomera. Efter en kort planlægning var vi blevet enige om, at det var realistisk at sejle kutteren hjem til Sønderborg via Azorerne. I parentes bemærket skal det nævnes, at turen foregik i 2002. Vi havde en overordnet plan om at holde kurs vest for Madeira for at komme så højt mod vest som muligt. Det startede meget godt, idet vi kunne holde en fart på 5-6 knob på næsten halvvind de første 3 dage med kurs mod Azorerne. Vinden, som havde været meget stabil, var i mellemtiden tiltaget til 8-10 sek/ meter fra vest. Vi havde tid til at hygge os med lidt fiskeri. Hermann var endda i stand til at fremtrylle en herlig fiskeret på basis af en friskfanget tun med en hjemmelavet vanilje budding a la Hermann til dessert.

hvor jeg næsten blev træt af at sejle Vi havde regnet med at nå frem til den lille ø Santa Maria på Azorerne på 2-3 dage, men det skulle vise sig, at det ikke gik helt efter vore hoveder. Vinden gik mere og mere rundt i nord og tiltog i styrke. Vi startede derfor motoren og lod den køre med 1200 omdrejninger med indkoblet skruetøj for at skubbe lidt med. Det begyndte at blive lidt møjsommeligt – og træthed tvang os til at ændre vagtplanen til 2 timers skift. Vinden havde efterhånden nået kulingstyrke og var blevet mere forfra. Derfor loggede vi kun 2-3 knob. Selv om bølgerne blev højere og højere, var det dog knap så ubehageligt, da de var meget lange og med en lille stormsø på toppen. Allerede da vinden begyndte at tiltage, var jeg begyndt at forberede båden på et møde med en egentlig stormsejlads. Alle tynde liner op til 14 mm blev krammet frem, og jeg glædede mig i mit stille sind over alle de rustfrie konstruktioner, jeg havde monteret på skibet. De skulle nu vise deres berettigelse, idet jeg fik flikket en kravlegård sammen på agterskibet, hvor vi kunne fastgøre sikkerhedsliner i brysthøjde. Da indgangen fra agterdæk til styrehuset lå i dækshøjde, satte jeg et stikskot i styrehusets indgang. Dermed blev der lukket af for lumske søers indtrængen i vore køjer. Da vinden nåede 22 sek/ meter måtte vi bjerge storsejlet. Det var i forvejen rebet langt ned. Da det var pakket sammen, måtte jeg kravle i ly af skansen for at kunne rulle stormfokken sammen. Så skete det, man kunne frygte nemlig at styremotoren på den Autohelm 6000 blev rykket løs kraftigt bølgeslag, hvorfor vi

mest, gode af et blev

tvunget til at gå over til håndstyring. Mens Hermann holdt stævnen oppe i vinden, tog jeg dørkpladerne op og kravlede ned i motorrummet. Men én ulykke sjældent kommer alene! Der måtte være en læk i båden, idet ca. 300 liter vand skvulpede lystigt rundt i motorrummet. Der er sikkert ikke mange, som tror på det, men der fandtes ingen lænsepumpe i motorrummet. Inden der gik panik i mig, fandt jeg dog med en smagsprøve frem til, at det var ferskvand. Det kom fra den ene ferskvandstank, der havde fået en utæthed. Møjsommeligt fandt jeg et par meter slange og en lille el-pumpe frem og installerede det. Strøm havde vi da nok af, idet motoren efterhånden gik på ¾ kraft. Det var nødvendigt for at holde skuden med stævnen oppe i vinden. Da motorrummet igen var tørlagt, kunne jeg fortsætte med at reparere styremaskinens ophæng ved hjælp af skruetvinger og skumlim, Jeg ved ikke hvor længe, jeg baksede rundt liggende på ryggen i motorrummet, men vinden var efterhånden tiltaget til orkanstyrke. Hermann passede bravt sin hårde tørn med styringen, mens han hele tiden kiggede på vindmåleren. Han påstod senere, at der havde været op til 30 sek/ meter. Det kan jeg dog ikke bekræfte, da jeg var flere timer ned i kælderen. Selvom vi trak 100 hk ud af maskinen, måtte vi konstatere, at vi havde sejlet baglæns. De oprindelige 70 sømil til Santa Maria var i nattens løb blevet til 105 sømil. Jeg tog en ny beslutning. Vi lagde kursen om mod Lissabon. Der var kun 550 sømil, og vi ville så drive foran vinden. Der var ingen af os, der havde kræfter til at styre båden, hvorfor vi prøvede at lade den provisorisk ophængte styremaskine overtage styringen. Hold da op, hvor var den dam, vi var kommet til at sejle på, blevet stor. Styremaskinen virkede, så vi kunne tænke på at få lidt sejl op igen. Desværre holdt ophænget kun et par timer. Nu var tiden inde til at finde det store (papir) søkort frem. Vi tegnede vor position ind og fandt ud af, at det nærmeste vi måske kunne nå kræftmæssigt var Madeira med ca. 350 sømil. Efter at have regnet lidt på dieselbeholdningen,


ohøj

51

Funchal besluttede vi os til at sejle sydpå igen. Det var også den mest behagelige styrekurs, fordi ”Lysthuset” viste sig at være en slem heks foran vinden, der lagde beslag på mange kræfter. Efter 3½ dags sejlads kunne vi i læ af Madeira sejle op til Funschal i det skønneste solskin. Vi kastede anker tæt på havneindsejlingen, hvorefter vi faldt i en 12 timer lang og tung søvn. Vel vågne igen og efter en kraftig morgenmad kom den store opregning: På 11 dage havde vi efter loggen tilbagelagt ca. 1000 sømil, men vi var kun kommet 220 sømil tættere på målet. Nu var vi ved at nærme os den 1. juni – og vi skulle helst være hjemme midt i juli. Da vi havde været øen rundt, fyldt dieseltanken op og kontrolleret vandtanken, var der ”kun” en gennemgribende reparation af selvstyringen tilbage. Derefter kunne vi gøre et nyt forsøg på at nå frem til Azorerne, I andet forsøg var vi mere heldige, så selvom vi måtte bruge alle hestekræfterne i motoren de sidste 10 timer for at nå Santa Maria, så syntes vi, at overfarten var behagelig. Vi lejede sammen med et engelsk ægtepar lille bil for at tage en ø-rundfart. Bortset den blomstrende pragt af Hortensia, var der ikke meget, som holdt os øen. Vi fortsatte derfor med kutteren til næste stop, øen San Miquel, som jeg kendte fra et besøg 3 år tidligere. Jeg vidste, hvor vi kunne få et 35° varmt brusebad i et vandfald i naturskønne omgivelser. Vandet styrter ned fra en 20 m høj klippe og lander i en lille, lavvandet sø. Ved at lade vandet plaske ned på ryggen kunne vi få den dejligste massage, så længe vi ville helt gratis. Efter 2 dage fortsatte vi mod nord, hvorved vi nåede frem til øen Terceira og en lille by ved navn Praia do Vitoria – Den var meget præget af en lille militær lufthavn. Den blev brugt af amerikanerne som flyvebase i Atlanterhavet. Havnen havde den flotteste beliggenhed lige klods op ad start- og landings-banerne. Vi var lige ved at flygte pga. den infernalske støj, da der pludselig stod en mand på broen, der på dansk spurgte os, hvor vi kom fra. Han viste sig at hedde Axel Larsen. Han var kommet til øen fra Svendborg, da lufthavnen blev bygget. Han var elektriker og havde arbejdet for amerikanerne. Da flyvepladsen var færdig, begyndte han at bore efter vand på øen, som var ret tør. Axel var meget opsat på at vise os rundt på øen, så vi kunne se alle hans små vandværker, som han havde lavet. Han var gennem de sidste 20 år blevet en lille konge på øen. Alle steder, hvor vi stoppede, var der mennesker, som fortalte os, hvor glade de var for Axel. Vi stoppede ved en lille kro, hvor vi fik

dejlig mad, som hverken vi eller Axel kunne få lov at betale for. Vi sluttede dagen af med en dejlig kold øl hjemme hos Axel. Hans kone kom fra øen Fajal. Det var en selvfølge, at vi fik hele familiehistorien. Det blev sen aften, inden vi nåede tilbage til lysthuset, hvor vi konstaterede, at flyvningerne var indstillet for natten, hvorfor vi fik en rolig nattesøvn. Næste morgen tog vi retning mod den engelske kanal. Det var en meget afslappende sejlads. Vi nød i fulde drag en vindretning, som tillod os at skyde en stabil fart mellem 4 og 6 knob. Hvis det holdt, kunne vi se frem til ca. 12 dage på havet. Halvvejs mod målet kunne jeg fejre min 60 års fødselsdag. Den blev behørigt fejret med ”dejlig” dåsemad og Hermanns vaniljebudding med et lille glas sherry ”til at slutte af på. Efter at have sejlet 1166 sømil kunne vi den 28. juni omkring midnat sejle ind i Falmouth Harbour. Efter en rolig nat for anker padlede vi næste morgen i land for at indklarere hos toldvæsenet. I Marinaen lå en båd, som jeg kendte særdeles godt. Det var den svenske OE 32, som jeg tilbage i 1976 havde vendt på hovedet og bygget en ny form over. Senere fik jeg bygget i alt 67 af denne dejlige havgående spidsgatter. (Et par stykker af dem har jeg senere sejlet over Atlanten.) Manden, som dengang købte skroget, ejede stadigvæk båden. Han var kommet ind dagen før fra et 2-årigt krydstogt i Caribien og lå altså nu også i Falmouth Harbour. Det blev der selvfølgelig et lille party ud af, hvor røverhistorier blev udvekslet. En oprindelig plan om følgeskab op gennem den engelske kanal måtte vi desværre opgive, da det ikke var muligt at afstemme farten på to så forskellige både. Efter yderligere 3 dages sejlads gik vi ind i den sidste engelske havn, Dover. Med de sidste pund tog vi en stor afsked med England. Det blev dog kun til en stor portion pommes frittes, som vi nød på vej ned til båden. Nu lå Nordsøen foran os. Lidt sømandskab blev næsten til en for stor belastning for en 137 år gammel crew. Selvstyreren var opslidt, så vi måtte ty til at håndstyre den gamle øse igen. Der var næsten ingen vind, hvorfor vi sejlede for motor. Styringen var nogenlunde til at klare, men vi var plaget af meget dårlig sigtbarhed. Den tætte skibstrafik krævede al vor opmærk-somhed. Vi måtte gå ind til Zeebrugge for at tanke diesel Det lykkedes os at finde en lille tankbåd, som var villig til at sælge os 1000 liter, men desværre ville de ikke sælge mindre end det. De sidste 100

liter måtte derfor hældes på jerrycans. Det eneste positive ved den handel var prisen på 230 €. At jeg så bagefter var nødt til at gemme kvitteringen de næste fem år for at have et alibi for at have købt al den røde fyringsolie til den gode gamle Perkins motor er en helt anden sag. Vi fortsatte rejsen næste morgen, da det lykkedes os at finde en lille åbning i den utroligt tætte trafik af store skibe, som alle ville til eller fra Rotterdam. Da vi var henvist til manuel styring, var vi på et tidspunkt begge så udmattede, at vi støttede hinanden bag rattet, mens vi halvsovende fortsatte sejladsen. Da vi nåede Terschelling var alle vore kræfter fuldstændig tæret op. På en vanddybde af 10 meter smed vi anker og tørnede ind for at få en lille skraber. Jeg vågnede op ved dagslys. Det viste sig, at min gode matros havde været længe oppe. Han havde dog brugt tiden konstruktivt, idet han havde fået flikket en brugbar selvstyring sammen ved hjælp af stumper fra 2 Autohelm. En 12 Volts og en 24 Volts udgave. Med ny energi fortsatte vi efter en stærk kop kaffe og lidt varm havregrød. Alt var godt igen – vinden var meget fin - Hermann kaldte den med et glimt i øjet en Arschbackenbriese. De sidste 60 sømil igennem Nordsøen op til NordOstSee-kanalen sejlede vi på en tide helt ind til Brunsbüttel. Lige efter slusen blev der fortøjet. Vi følte næsten, at nu var rejsen slut. 2 dage senere anløb ”Manãna” sin hjemhavn Sønderborg. Hendes rejse havde varet 2 år og strakt sig over ca. 10.000 sømil. Jeg havde i løbet af de 2 år god hjælp af 8 forskellige gaster på forskellige strækninger. Jeg fandt ud af, at en 2 mands crew er lige i underkanten, men jeg må sige, at Hermann med sine 76 år viste sig at være den omgængeligste og mest udholdende af dem alle. Selv om det er over 10 år siden, rejsen sluttede, føler jeg stadig en stor længsel efter det store ocean – en længsel, som jeg tror aldrig forgår.


52

ohøj

Jorden rundt i en 18Af Flemming Clausen, SYC

Det lyder nok temmelig urealistisk, men den er god nok, med en god forklaring. Planlægningen af denne tur har været længe undervejs. Det startede allerede i juni 2012, hvor planlægningen af den europæiske del af sæsonen 2013 blev planlagt. Stævnerne i Europa blev lagt tidligt på året, da flere både planlagde at tage til San Francisco for at sejle et af de største mesterskaber i 18-footer klassen Mark Foy Trophy 2013. Et stævne, der i 2011 blev afholdt i Sønderborg med SYC som vært.

4 18-footer fra Tyskland, Holland og Danmark blev pakket i en container i Hamburg på ringridningsmandag – dårlig planlægning. Turen går som nævnt over San Francisco, Auckland, Sydney og tilbage til Hamburg i april 2014. Mark Foy Trophy faldt sammen med en anden stor sejlads i San Francisco, nemlig finalen i America’s Cup 2013. Vi skulle sejle på nøjagtigt samme bane, hvilket betød at det var planlagt, at vi skulle på vandet efter at AC 72 bådene var færdige med deres sejladser.

Vores prøvesejlads skulle starte lørdag den 7. september 2013 kl. 15.00. Situationen er den i San Francisco: Vinden i sommerhalvåret opstår pga. at landet inde bagved bliver varmet meget op. Det er som at tænde for en kæmpe vindmaskine, ja man kan godt føle, at, det er en evighedsmaskine. Ikke nok med det, men der er også kraftig strøm i San Francisco bugten. Og den lørdag løb strømmen ud fra kl. 14.30 og fremefter. Prøvesejladsen startede rimeligt, ved første mærke lå vi på en 6. plads. På lænseren prøvede vi at sejle sikkert uden at kæntre. Det lykkedes fint – vi rundede bundmærket som nummer 1. Men efter bundmærket forsatte vi ud foran Alcatraz Bølgerne blev meget krappe og da vi skulle stagvende var det fuldstændigt umuligt. De høje bølger og ca. 15 m/s betød, at båden kæntrede igen og igen. Vi tog en lille puster på bunden af båden. Et større krydstogtskib har kurs lige i retning af os og vi prøver at rejse båden igen et par gange. Det får da heldigvis krydtogtskibet til at ændre kurs. For at få båden op beslutter vi at tage storsejlet af, men det gøres i vandet og er meget tungt. Pludseligt begynder båden med masten liggende i overfladen, at dreje rundt om sig selv.


ohøj

footer Det var simpelthen strømmen der var så kraftig, at der næsten kom huller i vandet. Da vi kiggede op mod himlen, lå vi under den berømte Golden Gate bro. Så fik vi da også set den nedefra. Prøvesejladsen var blevet aflyst og banelederen havde taget beslutningen om at vi ikke skulle sejle efter AC72’erne, men derimod skulle vi sejle de dage, hvor AC72’erne ikke skulle sejle. Det betød ligeledes, at vi skulle sejle starte tidligere på dagen og sejle 3 sejladser i stedet for 2. Ud over dette var vi så fuldbolds tilskuere til Americas’ Cup sejladserne hver anden dag. Vores sejladser blev præget lidt af at vi startede før end planlagt, hvor vinden endnu ikke var kommet så godt igennem. I en 18-footer vælger man mellem en stor eller en lille rig. I San Francisco siger man at man skal lade den lille rig blive hjemme, og det havde New Zealænderne faktisk gjort. Vi havde fart problemer i den lette del af vindskalaen. Det typiske forløb var at vinden var lidt for let til den lille rig i første sejlads, anden sejlads var frisk og til at håndtere og 3. sejlads var der temmelig godt gang i den, og her handlede det i høj grad om at holde båden oprejst. Om torsdagen blev der sejlet den traditionsrige sejlads ”Bridge to Bridge”, hvor startlinjen er Golden Gate broen og mållinjen er under Bay Bridge. Og jeg skal lige hilse at sige at det blæste ude ved startlinjen under Golden Gate. Vi havde lidt problemer med at komme af sted men efter 15 minutter var det hele overstået, vi blev nr. 9 i sejladsen. Før den sidste dag lå vi på et 8. plads og det gjorde vi også inden den sidste lænser, men desværre kæntrede vi i den næstsidste bomning og det kostede et par pladser så vi sluttede som nr. 10. Under de vindforhold der er i San Francisco er der ingen der kan sige at de ikke er kæntret. New Zealænderne gjorde det bedst ved at blive 1 og 2 i suveræn stil.

53


54

ohøj

SØNDERBORG YACHT-CLUB

DRIFTS-REGNSKAB FOR PERIODEN 1. Sep. 2012 til 31. Aug. 2013

Regnskab Regnskab 2010/11 2011/12 INDTÆGTER Kontingent i alt Sønderborg ordning+ringridning Lejeindtægter i alt Annonce/reklameindtægter i alt Salgsindtrægter Sponsorindtægter i alt Forsikringsordning Kollektiv ansvar INDTÆGTER I ALT

Budget 2012/13

251.681 47.842 20.920 -7.312 124.944 17.850 455.925

272.973 59.175 27.269 37.400 11.000 1.589 409.406

260.000 60.000 25.000 40.000 5.000 0 390.000

62.071 30.442 42.890 -36.383 14.301 -25.026 20.518 53.264 49.051 7.109 156.165 34.340 53.101 1.174 36.124 35.774 21.646 400.394

64.804 16.161 19.408 -49.828 11.274 -21.611 10.404 29.564 62.442 1.789 79.603 39.872 50.168 18.277 31.549 21.577 8.956 314.807

60.000 20.000 35.000 -70.000 15.000 -20.000 20.000 50.000 65.000 5.000 120.000 40.000 55.000 12.000 40.000 20.000 10.000 357.000

DRIFTEN I ALT

55.531

94.599

33.000

Overført af årets resultat

55.531

94.599

UDGIFTER Udgifter vedr. ejendom i alt Jollemorudvalg Juniorudvalg Kapsejladsudvalg Mini 12 udvalg Sejlerskole Benzin Ledsagerbåde Forsikringer Øvrige Udvalg mv. i alt Administration i alt Kontingenter DS, mv Leder-uddannelse OHØJ i alt Arrangementer i alt Finansielle poster i alt UDGIFTER I ALT

Regnskab 2012/13

262.828 260.000 54.747 50.000 26.175 25.000 28.900 30.000 3.000 5.000 -1.338 0 374.312 370.000

46.054 18.248 20.769 -222.834 19.296 -34.021 18.394 26.201 56.459 7.202 -90.286 31.520 58.699 8.649 26.701 30.736 -163 111.910

262.402

STATUS PR. 31. august. 2013 2012 kr.

2013 kr.

AKTIVER Materielle anlægsaktiver i alt Tilgodehavender i alt Finansielle anlægsaktiver i alt Likvide beholdninger i alt AKTIVER I ALT

3.005.000 200.252 500 406.496 3.612.248

3.062.000 46.766 500 234.567 3.343.833

3.102.000 282.713 1.000 139.018 3.524.731

PASSIVER Kapitalkonto primo Årets resultat Regulering af aktiver Egenkapital i alt Hensættelser i alt Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Offentlige myndigheder i alt Anden gæld i alt PASSIVER I ALT

2.186.257 55.531 38.325 2.280.113 387.944 808.864 145.554 -10.228 0 3.612.248

2.280.113 94.599 35.336 2.410.048 151.694 691.708 90.383 0 0 3.343.833

2.410.048 262.402 0 2.672.450 126.818 636.217 88.171 1.075 0 3.524.731

Sønderborg, den 5. november 2013 Regnskabet revideret, bilagene stikprøvevis kontrolleret og beholdningernes tilstedeværelse kontrolleret. Kasserer: Michael Hampen Flemming Clausen

Kay Pedersen

60.000 25.000 35.000 -20.000 10.000 -25.000 20.000 40.000 65.000 5.000 155.000 35.000 60.000 12.000 30.000 30.000 2.000 384.000

262.402 -14.000

SØNDERBORG YACHT-CLUB 2011 kr.

Budget 2013/14


ohøj

55

Sønderborg Yacht-Club Kapsejlads-Kalender 2014 22. maj

Oxbridge 2014 (studenterkapsejlads) afvikles foran Alsion

12. jun. Sejladsevent – Tilflytternetværk Sønderborg (promovere sejlads for nye borgere) - Sønderborg Bugt 13.-14.-15. jun.

Als Rundt - Den traditionelle kapsejlads rundt om Als

21.-22. jun.

Sportsliga J70’ere - Sønderborg Bugt

21.-22. jun. Sønderjysk Open – Juniorer – Som et forsøg er SYC samtidig vært for fællestur for tursejlerne - Sønderborg Bugt Nærmere info på hjemmesiden www.syc.dk følger 16. aug.

Breddestævne – Handicapafdelingen - Sønderborg Bugt

22. aug.

Finale Zero-Cup (firmakapsejlads) - Sønderborg Bugt og sydlige inderhavn

22. aug.

Politikker Kapsejlads - sydlige inderhavn

22.-23.-24. aug.

DM og tysk mesterskab i X79 - Sønderborg Bugt

27.-28. sep.

Opti A-Cup – Juniorer - Sønderborg Bugt

4. okt.

SYC Klubmesterskab seniorer

Husk

Check eventuel le opdateringer på hjemmesiden w w w.syc.dk


56

ohøj

Sønderborg Yacht-Club Kalender 2014 øvrige arrangementer Dato Tid Emne 13. jan.

19:00

Bestyrelsesmøde (kapsejladsudvalget - drøfte Als-rundt og kontakt til kommunen)

18. jan.

12:00 Nytårskur. SYC er vært ved en let frokost. Idrætshøjskolen, tilmeldingspligt til Michael Hampen

3. feb.

19:00

Bestyrelsesmøde (sejladsafdelingerne + Jollemor)

7. feb.

19:00

Torskespisning i klubhuset. Tilmeldingspligt til Finn Larsen 3-2-2014

17. feb. start 19:00 Kursus torsdage ugerne 8, 9 og 10 er der workshop i klubhuset om kapsejladsregler for alle der har interesse. Poul Enemark lægger ud 18. feb.

19:00 Klubaften - en drøftelse af klubhusrenoveringen og bygningen af Bertels Bro. SYC er vært ved kaffe/ te og kage

19. feb.

19:00 SYCs deltagelse i Sejlsportsliga i J-70 klassen- Alle der er interesseret i at stille op for Sønderborg Yacht-Club bedes kontakte Flemming Clausen mobil 40455884

21-22. feb.

fre/lø Åbent hus X-Yachts Åbenrå 21-22.2 (åbningstider fredag 12-20 med lidt happy hour fra kl.18-20.00; lørdag 10-17)

8. mar.

09:30 Kredsdag Sejlsport Sønderjylland (Lillebælt Sydkreds) hos SYC. Diverse emner tages op. SYC bestyrelse og Udvalgsformænd og bedes deltage. DS formand, Hans Natorp deltager og indleder dagen

10. mar.

19:00

Bestyrelsesmøde

11. mar.

18:30

Klubaften/ kursus: El-installationer ombord. Tilmelding udbedes til e-mail: p.fedders@dyb-net.dk

18. mar.

18:30

Velkomst nye medlemmer. Klubhuset, ingen tilmeldingspligt

22. mar.

10:00 Kontrol af redningsveste. Medbring dine veste. Klubhuset, gratis, ingen tilmeldingspligt.

22. mar.

11:00

22. mar.

11:00 Er du ikke medlem af SYC og overvejer du at blive sejler - kom ned og bliv skrevet op til en prøvesejlads

22. mar.

12:00

Standerhejsning - Klubben er vært ved en let frokost

7. apr.

19:00

Bestyrelsesmøde

23. apr.

18:30 Klubaften/ kursus: Rig- og Motorcheck inden sæsonstart samt sejlcheck, trim og tips. Instruks og gode tips. SYC er vært ved kaffe/te og kage

5. maj

19:00

Bestyrelsesmøde

22. maj

10:00

Oxbridge 2014 - Studenterkapsejlads med start og mål foran Alsion

2. jun.

19:00

Bestyrelsesmøde

Brandbekæmpelse ved Brand og Redning. Klubhuset, gratis, ingen tilmeldingspligt.

7-9. jun.

Pinsetur sammen med SSM går til Sønderballe ved Kalvø

12. jun.

Newcomers Network Sønderborg - Sailing Event

16:00

21.-22. jun. Sønderjysk Open – Juniorer – Som et forsøg er SYC samtidig vært for fællestur for tursejlerne - Sønderborg Bugt Nærmere info på hjemmesiden www.syc.dk følger 8-10. aug.

Sommertur sammen med SSM går til Augustenborg

23.-24. aug. 10:00-17:00

Åbent hus X-Yachts Åbenrå.

1. sep.

19:00

Bestyrelsesmøde

9. sep.

18:30 Udvalgsseminar efterår tilmelding Mikkel Bruncke HYPERLINK ”mailto:mikkel@bruncke.dk” mikkel@ bruncke.dk

27.-28. sep. 08:00

Opti-A Cup

2. okt.

19:00

Lynkursus i Dieselmotor ved og hos MJ Værft i Augustenborg

6. okt.

19:00

Bestyrelsesmøde

9. okt.

18:30

Udvalgsseminar efterår

26. okt.

15:00

Standernedhaling kl 15:00. Klubben er vært ved kaffe/blødt brød

3. nov.

19:00

Bestyrelsesmøde med Tema Vinterarrangementer:

13. nov.

19:00

Generalforsamling 2014

17. nov.

19:00

Konstituerende bestyrelsesmøde

4. dec.

15:00

Julestue i klubhuset – seniorer

Husk

Check eventuel le opdateringer på hjemmesiden w w w.syc.dk


ohøj

57

Husk

Che ck eve ntuelle opd ate ringer på hje mmesiden ww w.s yc.dk

Sønderborg Yacht-Club Kontakt 2014 SYC Sønderborg Yacht-Club kontakt

E-mail

Telefon

Bestyrelsen

Poul R. Fedders, Formand

p.fedders@dyb-net.dk

Tlf: 4045 5794

Finn Halberg, Næstformand

bc.soenderborg@profiloptik.dk

Tlf: 4188 4791

Brian Lybæk Petersen, Juniorformand

b.lybaekpetersen@gmail.com

Tlf: 2236 0769

Michael Hampen, kasserer

syc@hampen.dk

Tlf: 2220 4574

Mikkel Nyhold Bruncke, Sekretær

mikkel@bruncke.dk

Tlf: 2026 6646

Christian Duus, Best.medl.

christian_oz4chd@mail.dk

Tlf: 2330 3592

Søren Brask, Best. medl.

sbr@toptryk.dk

Tlf: 2712 3673

Jan Andersen, Suppleant

jandersen@danfoss.com

Tlf: 2041 8582

Brudestensudvalget

Jørn Iversen

joern.iversen@hotmail.dk

Tlf: 2625 8511

Festudvalget

Finn Larsen

finnhl@stofanet.dk

Tlf: 3020 1523

Kran- og Traktorudvalget

Jørn Schulz

rasann@bbsyd.dk

Tlf: 2966 1072

Tage Duus (Traktor)

Tlf: 6048 8712

Jollemorudvalget

Ove Madsen

olm.avitech@stofanet.dk

Tlf: 4081 4929

Kapsejladsudvalget

Flemming Clausen

flemming@originalchia.dk

Tlf: 4045 5884

Klubbåde

Tonny Tankred

tankred@city.dk

Tlf: 2344 6536

Klubhuset

Kontor - ej besat til daglig

Tlf: 8861 5810

Klubhusudvalget

Viggo Asmussen

viggoasm@gmail.com

Tlf: 4497 3756

Kommunikationsudvalget Poul R. Fedders, Formand

p.fedders@dyb-net.dk

Tlf: 4045 5794

Mastehusudvalget

Troels Fenneberg

trf@stofanet.dk

Tlf: 7442 7874

Medlemsregistrering

Michael Hampen

syc@hampen.dk

Tlf: 2220 4574

Mini-12-meter udvalget

Christian Duus

christian_oz4chd@mail.dk

Tlf: 2330 3592

Finn Larsen

finnhl@stofanet.dk

Tlf: 7442 6985

Ohøj - redaktion

Christian Duus

christian_oz4chd@mail.dk

Tlf: 2330 3592

Seniorsejlerskoleudvalg

Lars Reugboe

lsr@syddansktag.dk

Tlf: 4190 8503

Studenterafdelingen

Frederik Klakk-Jeppesen

fkjeppesen@gmail.com

Tlf: 2896 6676

Sponsorudvalg

Flemming Clausen

flemming@originalchia.dk

Tlf: 4045 5884

SYC’s Venner

Morten Sørensen

mmlao@mail.dk

Tlf: 2165 3009

Tursejlerudvalget

Poul R. Fedders

p.fedders@dyb-net.dk

Tlf: 4045 5794

Webmaster

Rasmus Kruse Krossá

syc@krossa.net

Tlf. 4129 4959

Sønderborg Lystbådehavn, Havnekontoret, Ringgade 2, 6400 Sønderborg

Tlf: 7442 9392

Havnemester Kim Ingerslev Petersen

Tlf: 2784 8525

havnemester@soenderborglystbaadehavn.dk


58

ohøj

Enkeltstående Større Kapsejladser Årstal Kapsejlads/ Stævne

Deltagere

Nationer

2013

VM Europajolle

178

13

2013

Torm Ungdoms Grandprix

120

3

2013

Zero Cup

43

1

2013

Breddestævne Handicapafdelingen

18

1

12

1

2012

Handicap Breddestævne

2012 Zero-Cup

48

1

2012

72

2

105

2

X-79 DM (open)

2012

Kredssommerlejr – Juniorer

2011

Mark Foey Throphy VW

2011

20

7

Torm Grandprix

104

3

2011

Nordisk Ungdomsmesterskab

310

5

2011

Kredsstævne – Juniorer

34

2

2010

Finn Jolle DM

40

4

2010

18 Footer Grand Prix Stævne

21

4

2010

Kredsstævne – Juniorer

63

2

2009

Kredssommerlejr – Juniorer

125

2

2009

Contender VM

112

13

2009

Kredssejlads – Juniorer

97

2

2009

Nordisk Kadet Stævne

24

4

2009

Europa Jolle DM

60

3

2009

Åbent Ungdoms DM Matchrace

2008

Military VM CISM

2008

DM for Contender (open)

2008

Junior- og Ungdoms DM (open)

2007

44

3

140

21

26

3

383

3

Distriktsmesterskab i Starbåde

23

3

2007

Danish 18 Footer Grand Prix

28

4

2006

German Open for International 14-footer

18

4

2006

Ungdoms DM: Laser Radial, 29’er, Europa, 470’ere

210

1

2005

IFDS Disabled Sailors World Championship

56

17

2004

Torms Ungdoms Grand Prix

58

2

2004

Sonar Class SYC jubilæumsregatta

8

6

2004

Åbent DM for International Drage

39

6 4

2004

European 18-Footer Grand Prix

10

2003

Åbent DM for Spækhugger

20

1

2001

Åbent DM for BB 10 meter

17

2

2000

DM for Folkebåd

60

2

1997

VM for OK jolle

55

8 8

1995

Nations Cup for X99

60

1992

DM i X 99

19

?

1992

Klassemesterskab i Aphrodite 101

14

?

1990

DM for X79

50

?

1989

DM i Snipe

25

1

1987

DM i Ylva og klassemesterskab i Karavel

1986

DM spækhugger

1986

EM for 470’er

1984

DM i Folkebåd

1984

WM for OK jolle

~20

?

?

?

120

17

?

?

60

10

1981

NM for Flipper jolle

35

4

1979

NM for Optimist jolle

80

4


ohøj

59

Sønderborg Yacht-Club’s CV Sønderborg Yacht-Club (SYC) er stiftet 1904 og har pt. 575 medlemmer. SYC er medlem af Dansk Sejlunion. SYC arbejder aktivt for udbredelsen og kendskabet til sejlsporten og tursejladsen. SYC tilbyder aktiviteter indenfor bredde- og elitesporten og aktiviteter til tursejlerne – til ungdom og seniorer, herunder også handicappede. SYC råder over 49 egne sejlbåde og støttebåde. SYC er selvfinansierende medregnet sponsorstøtte. Kontingentet holdes på et relativt lavt niveau, idet alt arbejde er baseret på frivillig indsats. Gennem sejladserne og det frivillige arbejde eksisterer der et stærkt socialt sammenhold i SYC. SYC er af Dansk Sejlunion udpeget til: • ”Den ungdomsvenlige sejlklub”, og • ”Kompetence- og kraftcenter for sejlads for handicappede” Udover flåden af både råder SYC over klubhus, 3 maste- og jollehuse, 2 mastekraner, bådekran (7,5T), traktor, gode vinteroplægningsmuligheder m.v.

SYC tilbyder • Kapsejlads - Onsdagskapsejlads, Als Rundt, kurser, egen måler m.v. • Juniorafdeling – sejlads i klubbåde, Optimist, Feva- og Europajoller, J80’ere m.m. – samt private både. SYC har 7 ledsagerbåde og et team af instruktører • Studenterafdeling – sejlads i J80’ere • H andicapsejlads - 2,4m (Mini 12’ere) samt Olsen Twinner – ledet af et team af instruktører • Sejlerskole – der tilbydes flere kurser og der sejles i J80’ere – med instruktører • Temaarrangementer – virksomhedsbesøg, udstyr m.v. • S ocialt samvær - torskespisning, vinsmagning, mandetur, Nytårskur, Standerhejsning og Standerstrygning m.v. • K urser - indenfor mange kategorier lige fra motorkurser, kontrol af sikkerhedsudstyr, VHF, førstehjælp, kapsejladsregler m.v., Duelighedsbevis • K lubblad, Ohøj (omdelt) – og stedse ajourført hjemmeside Velkomst- og informationsaften nye medlemmer • V interoplægning af mast, benyttelse af kraner, hjælp til transport af båd på havnen – m.v. er inkluderet i kontingentet… og meget mere

Mere information: www.syc.dk - her kan du også melde dig ind

Årskontingenter Junior medlem Studenter Senior medlem Familiemedlemskab Pensionist medlem Passivt medlem

350 kr. 350 kr. Alle heltidsuddannelser uanset alder over 15 år) 600 kr. Par, dvs. Senior Fællesmedlemskab 750 kr. 1100 kr. Senior par + hjemmeboende børn under 18 år uanset antal) 300 kr. Par dvs. Pensionistpar 450 kr. 250 kr.

SYC har igennem årene afholdt mange mesterskaber. Der ydes et stort frivilligt arbejde omkring kapsejladser, hvor man kan deltage som man har lyst og mulighed for, dvs. fra få timer til rigtig meget. Arbejdet planlægges altid i en drejebog – så alle er klar over hvor og hvordan man hjælper. Vi gør det, fordi det er sjovt, og fordi det er rart at være sammen om noget fælles. Årlige tilbagevendende Kapsejladser: • Als Rundt siden 1925 med 100 - 300 deltager fra 2-3 nationer. • Opti-A-Cup siden 1981 med 120-175 deltager fra 2-4 nationer. • Oxbridge siden 2007 med 60-100 deltagere – studenter-matchrace fra Tyskland og Danmark


Returneres ved varig adresseændring

SYC Sønderborg Lystbådehavn c/o Michael Hampen Møllegade 67A 6400 Sønderborg

<<Distributionsområde>> <<Medlemsnr>> <<Firma>> <<Fornavn>> <<Efternavn>> <<Adr 1>> <<Land>>-<<Postnr>> <<By>>

SØSPORTSUDSTYR · CAFÈ · RØGERI Sundgade 11 . 6400 Sønderborg Telf./fax +45 74 48 64 03 E-mail: brag@bragsoesport.dk

Åbningstider for Café BRAG Åben: Maj til September Hver lørdag og søndag fiskebuffet kl. 12.-15. Åben for selskaber: Hele året efter aftale

Profile for Chr Duus

Ohøj 2014 final  

Årsskrift 2014 SYC Sønderborg Yacht-Club

Ohøj 2014 final  

Årsskrift 2014 SYC Sønderborg Yacht-Club

Profile for chr_
Advertisement