Page 1

Wiadomości Samorządowe

wewnątrz numeru

nr 09 (09)

w r z e s i e ń 2 0 1 1 r.

ISSN 1641-0726

wydawnictwo bezpłatne

Kardiologia prywatna Sprzedaż kardiologii to pierwsza tego typu oferta złożona przez polski szpital. Placówka nie sprzedaje jednak budynku, ale know-how, czyli wiedzę i doświadczenie w realizowaniu usług medycznych. Jerzy Szafranowicz, dyrektor ZSM, nie ukrywa, że długo zastanawiał się nad podjęciem takiej decyzji. Zaznacza jednak, że wyodrębnienie kardiologii ze struktur szpitala było konieczne. To trudne przedsięwzięcie. Sprzedaż oddziału jest decyzją niełatwą, ale to jedyny sposób na ratowanie finansów szpitala. Gdybym nadal utrzymywał taką strukturę, mogłoby to doprowadzić do katastrofy finansowej ZSM – uważa Jerzy Szafranowicz. Szpital zdecydował się na sprzedaż prawa wykonywania procedur kardiologii ( w tym kardiologii inwazyjnej) podmiotowi zewnętrznemu ze względu na niekorzystny dla ZSM kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kardiologia, kosztem innych oddziałów, dostawała najwięcej pieniędzy. WykonyREKLAMA

Oddział kardiologii w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie zostanie sprzedany. Jedyną ofertę kupna złożyła Polska Grupa Medyczna.

wane są tam bowiem świadczenia ratujące życie, za co NFZ płaci w pierwszej kolejności. Natomiast kontrakt przyznawany jest na cały szpital. Polska Grupa Medyczna jest w ZSM podwykonawcą części

usług z zakresu kardiologii inwazyjnej. W pracowni przeprowadzane są zabiegi udrażniania tętnic u chorych z zawałem serca. Na wykonywanie tych świadczeń NFZ nie ustala limitów. Ciąg dalszy na str. 3

w w w. c h o r z o w i a n i n . p l


N r 9 (09.2011)

Chorzowianin.pl

2

WYBORY PARLAMENTARNE

Powalczą o parlamentarne mandaty Maria Nowak, Cezary Stryjak i Marian Salwiczek, między innymi nazwiska tych chorzowian znajdziemy na listach wyborczych. Zobacz, kto jeszcze powalczy o parlamentarne mandaty. 9 października wybierzemy posłów i senatorów Parlamentu RP. Głosować będziemy na kandydatów z list zgłoszonych w okręgu wyborczym nr 31. Granice okręgu tworzą powiaty: bieruńskolędziński i miasta na prawach: powiatu: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy. O 12 mandatów powalczy ponad 180 kandydatów. Wśród nich znajdują się osoby związane z naszym miastem. Z list PO kandydują Agnieszka Matwin i Łukasz Spiołek. Pod szyldem PSL o mandat ubiegać będzie się Marian Salwiczek, były zastępca prezydenta Chorzowa ds. gospodarczych. Na liście SLD znajdziemy m.in. Cezarego Stryjaka. Jako kandydaci SLD o mandat poselski ubiegają się także Beata Ochalska, Paweł Cupiał i Marcin Gandyk, Związanymi z Chorzowem kandydatami PiS są Maria Nowak i Leonard Kaczyński. Kandydatką Komitetu Wyborczego Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke jest chorzowian-

ka Katarzyna Gibaszewska. Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 reprezentują na listach wyborczych Karolina Mazurkowska, Dariusz Zalega oraz Adam Burczy. O poselski mandat ubiegają się zatem z Chorzowa kandydaci mający już na koncie doświadczenie parlamentarne, jak i debiutanci. W drugiej grupie jest m.in. Marian Salwiczek, który chciałby wykorzystać w Sejmie swoje wieloletnie doświadczenie samorządowe. Startując, jako kandydat z listy PSL deklaruje, że jeśli zdobędzie mandat poselski, będzie zabiegał o godne miejsce Śląska w konkurencji z innymi regionami, a także o powodzenie ponadpartyjnej integracji parlamentarzystów śląskich na rzecz pomyślności mieszkańców regionu. Wśród celów, które są dla niego priorytetem w pracy sejmowej wymienia ochronę dorobku spółdzielni mieszkaniowych, a także zmianę obecnego systemu rewaloryzacji emerytur i rent. Chorzowianie lub osoby związane z naszym miastem starają się

również o wywalczenie miejsca w Senacie RP. W okręgu wyborczym nr 74, obejmującym miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice o jeden mandat powalczą m.in. Janusz Dubiel, wicedyrektor Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Autonomia Dla Ziemi Górnośląskiej, zarejestrowanego przez RAŚ i Aleksandra Stanusz, kandydatka SLD. Janusz Dubiel mówi, iż ubiega się o mandat Senatora ponieważ ma dość politykierstwa w regionie i przedmiotowego traktowania jego mieszkańców. - Nie może być tak, że reprezentanci z Górnego Śląska, którzy w czasie kampanii wyborczej obiecują mieszkańcom przysłowiowe „gruszki na wierzbie” w trakcie sprawowania swojej funkcji całkowicie zapominają o problemach regionu z którego się wywodzą i podejmują decyzję wyłącznie zgodne z interesem partyjnym. W konsekwencji Senator zamiast być re-

Wybory parlamentarne odbędą się 9 października.br.

prezentantem narodu staje się zakładnikiem partii politycznej. Łamana jest tym samym nadrzędna zasada demokracji reprezentacyjnej, o którą to demokrację tak długo i z trudem przecież walczyliśmy. Dlatego też jednym z moich postulatów jest przekształcenie Senatu RP w „Izbę Regionów” z przedstawicielami społeczności lokalnej i regionalnej – stwierdza.

REKLAMA

Chorzowianin.pl ●• N r 9 ( 0 9 . 2 0 1 1 )

Swoich Komitetów Wyborczych w wyborach do Senatu - z powodu nieuzyskania wystarczającej ilości podpisów poparcia - nie zarejestrowali Krzysztof Łazikiewicz (zamierzał ubiegać się o mandat jako kandydat niezależny) oraz Zbigniew Kopczyński, którego kandydaturę do Senatu zgłosił Komitet Wyborczy Unia Prezydentów Obywatele do Se(wojz, k) natu.

więcej o wyborach na www.chorzowianin.pl i w kolejnym wydaniu naszego pisma dostępnym od 1 października br.


3

NASZE MIASTO

Dokończenie ze str. 1 Fundusz za nie płaci, natomiast nie wygospodarował pieniędzy z własnej puli. Finansowanie tych usług odbywa się więc kosztem naszych oddziałów szpitalnych. W ciągu dwóch lat kontrakty na naszych oddziałach zmniejszały się od 10 do 30 procent – mówi dyrektor ZSM. Kardiologię otwarto w ZSM w Chorzowie w 2002 roku. Specjalistyczny oddział miał przyczynić się do zmniejszenia wskaźniku śmiertelności w zawale. - Przed otwarciem oddziału wskaźnik śmiertelności był bardzo wysoki, niemal 30 procentowy. Teraz spadł on do kilku procent – mówi Barbara Pankiewicz, ordynator oddziału kardiologii. Na oddziale wykonuje się niemal 1000 zabiegów rocznie. - W zdecydowanej większości są to zabiegi ratujące życie – zaznacza Barbara Pankiewicz. Oddział ma doświadczony zespół złożony z kilku lekarzy i kilkunastu pielęgniarek. Jest dobrze wyposażony, ma 21 łóżek. Cenę wywoławczą ustalono na 4 mln zł. Do tego niemal milion złotych czynszu. Taką ofertą zainteresowany był tylko jeden podmiot – Polska Grupa Medyczna. - Oferent musi przez następne 10 lat kontynuować świadczenia medyczne wykonywane do tej pory oraz zagwarantować, że będzie to robił na terenie ZSM. Przejmie też wszystkich pracowników z gwarancją pracy i płacy. Polska Grupa Medyczna spełnia wszystkie nasze oczekiwania – mówi Jerzy Szafranowicz. - Chcę

Foto: Chorzowianin.tv

Kardiologia prywatna

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Jerzy Szafranowicz, dyrektor Zespołu Szpitali Miejskich mówił radnym o planach związanych z restrukturyzacją szpitala.

uspokoić naszych pacjentów. Po przejęciu oddziału przez PGM nie odczują oni żadnej zmiany. Zabiegi nadal będą wykonywane bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ – dodaje. O swoją sytuację niepokoją się natomiast pracownicy kardiologii. - To, co będzie działo się z oddziałem wzbudza wśród nas niepewność. Nie wiemy jak będzie. Oddział ma dobre wyposażenie, kadrę. Myślę, że po zmianach damy sobie radę. Mimo wątpliwości mam cichą nadzieję na to, że będzie nawet lepiej – mówi Barbara Goraus, pielęgniarka oddziałowa. - Zajmujemy się poprawą skuteczności leczenia pacjentów zagrożonych kardiologicznie. W swojej pracy odnosimy sukcesy. Chyba wszyscy będą zainteresowani tym, aby było jeszcze lepiej. Zmiany na to pozwolą, a na pewno temu nie przeszkodzą – dodaje Barbara Pankiewicz.

Na chorzowski oddział nie narzekają pacjenci. Marian Serafin na serce choruje od 19 lat. W tym roku trafił na kardiologię już po raz siódmy. - Mam kłopoty z arytmią. W Chorzowie, w porównaniu z innymi szpitalami, obsługa lekarska i pielęgniarska jest na bardzo dobrym poziomie – mówi pacjent. Do końca sierpnia ZSM i PGM powinny zakończyć wszelkie formalności związane ze sprzedażą oddziału. Od 1 stycznia 2012 roku kardiologia w naszym mieście będzie w pełni sprywatyzowana. Według Jerzego Szafranowicza sprzedaż kardiologi ochroni ZSM przed dalszym pomniejszaniem kontraktu. Pozyskane pieniądze dyrektor chciałby zainwestować w nowy sprzęt i remonty. Myśli także o centralizacji ZSM. - Aktualnie mamy dwa szpitale (przy ul. Strzelców Bytomskich 11 i ul. Karola Miarki 40 – przyp. red.) Utrzymywanie dwóch obiektów, transport pacjentów, leków wiąże się z olbrzymimi kosztami. Centralizacja pozwoliłaby na uzyskanie 2 mln zł oszczędności – mówi Jerzy Szafranowicz. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni zatwierdzili statut Zespołu Szpitali Miejskich, wydając tym samym zgodę na restrukturyzacyjne plany. - To szpital publiczny, miasto jest jego właścicielem. Ja mogę tylko doradzać, wskazywać kierunki. Konsultuję wszystko z radą społeczną, komisją zdrowia – mówi Jerzy Szafranowicz. Wojciech Zawadzki

N r 9 (09.2011)

Chorzowianin.pl

Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr I-0153/13/2001 z dnia 16.08.2001r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY PREZYDENTA MIASTA CHORZOWA W DZIEDZINIE KULTURY §1 Nagroda przyznawana jest w kategorii osiągnięć twórczych i w kategorii upowszechniania kultury. §2 Nagroda w kategorii osiągnięć twórczych przyznawana jest corocznie dla chorzowskich twórców profesjonalnych lub amatorskich, za konkretne osiągnięcia lub za całokształt twórczości. Może być przyznawana zespołowo. §3 Nagroda w kategorii upowszechniania kultury przyznawana jest indywidualnie lub zbiorowo. §4 Nagrody przyznaje Prezydent Miasta na wniosek Komisji Nagród. §5 Komisję Nagród powołuje Prezydent Miasta Chorzowa. §6 Wysokość nagród ustala corocznie Prezydent Miasta Chorzowa §7 Wnioski o przyznanie nagród wraz z uzasadnieniem przyjmuje Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Chorzowie w terminie do dnia 10 września bieżącego roku. §8 Obsługę Komisji Nagród w tym przyjmowanie wniosków o przyznanie nagrody prowadzi Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Chorzów. §9 Wnioski o przyznanie nagrody składać mogą stowarzyszenia lub instytucje kultury, Komisja Kultury Rady Miasta, Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Chorzowie, członkowie Komisji Nagród oraz laureaci poszczególnych edycji, którym przyznano nagrody. § 10 Nagroda Prezydenta Miasta Chorzowa w Dziedzinie Kultury wręczona zostanie w czasie uroczystości miejskich Inauguracji Roku Kulturalnego w październiku bieżącego roku. § 11 Kandydatury nie nagrodzone, przechodzą do następnej edycji Nagrody pod warunkiem uaktualnienia wniosku przez zgłaszającego. § 12 Wszystkie sprawy mogące stanowić przedmiot dyskusji i sporu, rozstrzygane będą przez Komisję Nagród. § 13 Regulamin podlega opublikowaniu w prasie lokalnej.

REKLAMA

Chorzowianin.pl ●• N r 9 ( 0 9 . 2 0 1 1 )

Prezydent Miasta Chorzów


N r 9 (09.2011)

Chorzowianin.pl

4

NASZE MIASTO

Hospicjum w rozbudowie

Planowana od wielu miesięcy rozbudowa Chorzowskiego Hospicjum rozpoczęła się 11 sierpnia br. Nowy budynek połączony zostanie z obecną siedzibą Hospicjum za pomocą przewiązki.

Budowa potrwa około dwóch lat. Do końca bieżącego roku planowane jest zamknięcie stanu surowego. - Inwestycja jest konieczna by dostosować Hospicjum do aktualnych przepisów Ministerstwa Zdrowia. Budynek będzie również w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych – informuje Joanna Tabor z chorzowskiego Hospicjum. Na parterze nowego budynku znajdzie się część medyczna, obejmująca m. in. poradnię opieki paliatywnej i magazyn sprzętu medycznego. Będzie tu

także „pokój ciszy”, miejsce, w którym rodzina będzie mogła pożegnać się ze swoim bliskim. Piętro budynku zajmie Centrum Afirmacji Życia przy Hospicjum w Chorzowie, które prowadzić będzie działalność prospołeczną i edukacyjną w tym spotkania, szkolenia, konferencje i wykłady. Planowane są tutaj również wydarzenia kulturalne – koncerty oraz wieczory poetyckie. Koszt inwestycji to około 2 miliony złotych. Hospicjum złożyło wniosek o fundusze unijne. Pozytywnie przeszedł on wery-

Wizualizacja nowego budynku Hospicjum

fikację, znalazł się jednak na liście rezerwowej. - Potrzeby są duże, koszt budowy ogromny a własnymi siłami nie jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniu. Jesteśmy wdzięczni za każdą finansową pomoc jaką otrzymujemy od mieszkańców Chorzowa – podkreśla Joanna Tabor. Hospicjum Chorzowskie można wspierać m.in. przekazując 1% podatku, wrzucając pieniądze do puszek podczas kwest lub wpłacając darowizny na konto ING 43 1050 1243 1000 0023 2198 6446.

Pogoda dla Republiki Występy Tarnogórskiego Big Bandu, zespołów „Od Serca” i „Nivel” oraz grup uczestniczących w tegorocznym Międzynarodowym Studenckim Festiwalu Folklorystycznym wypełniły program XVI Pikniku z Republiką, który odbył się 2 września br. na terenie Domu Pomocy Społecznej „Republika” w Chorzowie Maciejkowicach. Aura sprzyjała licznym plenerowym atrakcjom. Za pomoc w przygotowaniu imprezy organizatorzy dziękują sponsorom, którymi byli tym razem: Urząd Miasta Chorzów, Rada Dzielnicy Maciejkowice, Stowarzyszenie “Nie ma głupich”, Cafe Paterman, Fiat Auto Poland Bielsko-Biała, Spółka „Novichem”, Piekarnia Antoni Kupny, Apteka „Pod Matką Boską”, Górnośląska Spółka Obrotu Gazem, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych „Seni”, „Admar“ Zakład Produkcyjno-Handlowy, „Gość Niedzielny”, NZOZ Przy-

chodnia Lekarska „Medicor”, „Paneltech” Chorzów, PZU Oddział Chorzów, Sklep Spożywczy Węglarczyk, Hurtownia Artykułów Papierniczych Biuro „Plus”, Hurtowe Centrum Nabiału „Semii”, Zakłady Produkcyjno Spożywcze „Ambi”, Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej „Alba”, Firma Handlowa „Kaprys”, Firma Handlowa „Trokos”, Firma Handlowa „Marpol”, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Polmar” Katowice, Firma „Selena”, „Ortho Femme” – Chorzów, AWF Katowice, Bank Śląski oddział Chorzów, Hurtownia Papiernicza „A-Z Biuro”, Medyczne Biuro Handlowe „Duo Med”, Astor sp. z o.o. - Kraków, anonimowi darczyńcy indywidualni oraz Chorzowskie Centrum Kultury, Starochorzowski Dom Kultury, Teatr Rozrywki w Chorzowie, Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie. (k)

Sprawozdaniez przeprowadzonej w dniu 2 września 2011 r. zbiórki publicznej celem pozyskania środków finansowych na zorganizowanie wycieczki dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Republika” w Chorzowie. Na podstawie pozwolenia nr 8, SO.II.5022/11/2011 z dnia 28.08.2011r., wydanego z upoważnienia Prezydenta Miasta Chorzów przez Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Stowarzyszenie „Nie ma głupich” w Chorzowie w dniu 2 września 2011 roku przeprowadziło zbiórkę publiczną w formie dobrowolnego zakupu cegiełek o wartości 3 zł każda. Liczba wydrukowanych cegiełek: 600 sztuk. 1. Suma zebranych środków: 1.800,00zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych zero groszy). 2. Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem zbiórki (pokryte w całości ze środków własnych Stowarzyszenia): - koszt uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki 10,00 zł;- zakup papieru i tuszu do drukarki do przygotowania cegiełek: 74,99 zł. 3. Zbiórkę przeprowadzono na terenie DPS „Republika” w Chorzowie w trakcie „XVI Pikniku z Republiką”. 4. Całkowity dochód ze zbiórki publicznej w wysokości 1.800,00zł wpłacony został na konto bankowe Stowarzyszenia. W imieniu Stowarzyszenia Łucja Machoś - Prezes Elżbieta Kaczmarek - Skarbnik

WYRÓŻNIENIE DLA CHŚPWIK

Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zostało wyróżnione przez komisję konkursu Modernizacja Roku 2010 pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Do ścisłego finału konkursu zakwalifikowano sto obiektów z całej Polski. ChŚPWiK wyróżniono za największe, jak dotychczas, zadanie w historii Chorzowa i Świętochłowic, jakim było przykrycie koryta rzeki Rawy. – Dzięki temu znikły odór i inne niedogodności związane z obecnością otwartego kolektora ściekowego w centrum dwóch miast – mówi Bartłomiej Jarocha, Dyrektor ds. Rozwoju ChŚPWiK. Przykrycie Rawy trwało trzy lata. Rok przeznaczono na projektowanie robót, a kolejne dwa lata na ich realizację. Koryto Rawy przykryte jest na około 5 kilometrach. W większości przypadków na powierzchni powstały trakty pieszo-rowerowe, które służą mieszkańcom Chorzowa i Świętochłowic jako połączenia komunikacyjne między dzielnicami. Przedsięwzięcie kosztowało 20,5 mln euro. - Część inwestycji sfinansowała Unia Europejska, większość kosztów pokryliśmy z własnych środków i pożyczek – mówi Bartłomiej Jarocha. Już dziś Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji planuje zgłoszenie do przyszłorocznej edycji konkursu Modernizacja Roku inwestycji poczynionych na terenie Oczyszczalni Ścieków „Klimzowiec”. Z nadzieją, na zwycięstwo w kategorii „obiekty ochrony środowiska”.

Koryto Rawy przykryte jest na około 5 kilometrach. W większości przypadków na powierzchni powstały trakty pieszo-rowerowe. Chorzowianin.pl ●• N r 9 ( 0 9 . 2 0 1 1 )


PROMOCJA

5

N r 9 (09.2011)

Chorzowianin.pl

Szkoła, o (w) której się mówi w 6 językach Jeśli interesuje Cię język i kultura wyspiarskiej Anglii, pracowitych Niemiec, temperamentnej Hiszpanii, słonecznych Włoch, eleganckiej Francji czy też bezkresnej Rosji to jesteśmy odpowiedzią! Jak pokazują opinie i osiągnięcia naszych kursantów Szkoła Językowa Deutsch uczy skutecznie nie tylko języka niemieckiego. Jaki jest naszym zdaniem klucz do sukcesu? Małe grupy nakierowane na rozwijanie praktycznych umiejętności językowych. Nasze 15-letnie doświadczenie na rynku edukacyjnym pozwoliło nam na wypracowanie efektywnych i elastycznych metod nauczania, które jesteśmy w stanie dostosować do zróżnicowanych potrzeb każdego klienta.

W naszej ofercie znajdują się m.in.: • kursy dla dzieci (już od 6 roku życia) – łączące zabawy językowe z usystematyzowaną nauką • kursy dla młodzieży szkolnej i studentów – ogólne oraz przygotowujące do egzaminów końcowych (tj. egzaminu gimnazjalnego czy maturalnego na obu poziomach zaawansowania)

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się także kursy dla seniorów, stanowiące doskonałą okazję do spotkania we własnym gronie i zrobienia czegoś dobrego dla samego siebie – w myśli idei, że na naukę nigdy nie jest za późno. W szeregach naszych klientów znajdują się także firmy i instytucje samorządowe, dla których organizujemy specjalistyczne szkolenia językowe z dojazdem do siedziby organizacji na terenie całego województwa. Kursy te uwzględniające profil działalności firmy oraz specyfikę potrzeb poszczególnych jej komórek i działów. Każde zajęcia zapewniają naszym kursantom i lektorom poczucie dobrze spełnionego zadania, gdyż małe grupy (liczące od 4 do 8 osób) stwarzają każdej osobie możliwość pełnego zaangażowania, a także gwarantują indywidualne podejście lektora. Ponadto w przypadku nieobecności kursanta, cotygodniowe konsultacje lektorów dają możliwość nadrobienia zaległości czy też wyjaśnienia wszelkich pojawiających się wątpliwości językowych.

• k ursy dla studentów – ogólne i przygotowujące do egzaminów międzynarodowych (np. FCE, CAE, TOEIC, TOEFL, Zertifikat Deutsch) • k ursy dla osób dorosłych – uwzględniające ograniczenia czasowe i finansowe osób pracujących, czyli oferujące standardową wersję dwóch spotkań w tygodniu oraz elastyczną wersję jednego spotkania w tygodniu w ramach zajęć grupowych i dodatkowego bezpłatnego spotkania drugi raz w tygodniu w ramach bezpłatnych zajęć dodatkowych dla osób chętnych. Niezależnie od wieku kursantów czy też poziom znajomości języka zajęcia prowadzone są pod kątem rozwijania umiejętności porozumiewania się, toteż niezbędnym elementem naszych zajęć są konwersacje. Prowadzone są one w rozmaitych formach począwszy od słownych zabaw, a skończywszy na dyskusjach w oparciu o artykuły prasy zagranicznej. Ponadto wypracowany system utrwalania i automatyzacji podstawowych zwrotów umożliwia nawet początkującym grupom sprawne radzenie sobie z sytuacjami życia codziennego poza granicami naszego kraju. Najczęstszą bolączką osób zaczynających swoją przygodę z językiem obcym jest strach przed „mówieniem”. Przełamywaniu tych barier służą zajęcia konwersacyjne z native speakerami, które organizowane są jako bezpłatna forma dodatkowych zajęć dla wszystkich naszych kursantów. Z kolei dla osób posługującym się już językiem obcym w stopniu komunikatywnym stwarzają one doskonałą okazję do „szlifowania” akcentu. Grupy dziecięce natomiast korzystają z kids chatów, dzięki których od najmłodszych lat wyzbywają się one wszelkich zahamowań w komunikowaniu się w obcym języku. Chorzowianin.pl ●• N r 9 ( 0 9 . 2 0 1 1 )

Nasz zespół składa się energicznych i pełni pasji lektorów, którego prace nadzorują doradcy metodyczni. Swoim entuzjazmem i pomysłowością połączonymi z doświadczeniem zawodowym budują oni atmosferę sprzyjającą procesowi nauczania i uczenia się. Ich zaangażowanie potwierdzają także wieczorki tematyczne organizowane z myślą o krzewieniu wiedzy o kulturze i obyczajach naszych zagranicznych sąsiadów - tych bliższych i dalszych. Jeśli chcesz udoskonalić swoje umiejętności językowe, rozpocząć naukę zupełnie nowego języka lub odświeżyć wiedzę z lat poprzednich, serdecznie zapraszamy do siedziby naszej szkoły przy ulicy Wolności 49 od poniedziałku do piątku od 12 do 19. Doskonała lokalizacja w centrum miasta (w pobliżu zjazdu w Drogowej Trasy Średnicowej) zapewnia łatwy dojazd zarówno komunikacją miejską jak i własnym samochodem.

Przyjdź i zostań z nami! Twoje zadowolenie – nasz sukces!


N r 9 (09.2011)

Chorzowianin.pl

6

REKLAMA

Chorzowianin.pl ●• N r 9 ( 0 9 . 2 0 1 1 )


REKLAMA

Akcja Czy Twoje dziecko jest wystarczająco aktywne ruchowo? To pytania powinien zadać sobie każdy polski rodzic, patrząc na raport z badań HBSC (Health Behaviour in Schoolaged Children) pod redakcją naukowców z Instytutu Matki i Dziecka. 60 minut aktywności dziennie to nieosiągalny poziom dla wielu polskich uczniów. Efekt – rosnące problemy z otyłością, wady postawy, niska samoocena. Z myślą o tym problemie ruszyła akcja Viziriada wspierająca małych sportowców. Od 20 lat Vizir pomaga małym sportowcom z dumą prezentować się w idealnie białych koszulkach. Teraz Vizir wspiera także ich rozwój, fundując sprzęt sportowy dla 1000 drużyn z całej Polski.

Na stronie www.viziriada.pl mogą rejestrować się drużyny młodych sportowców, a fani oddawać na nie głosy. Nawet jeśli dyscyplina sportu nie jest drużynowa, wystarczy by 5 młodych pasjonatów połączyło siły i zdobyło kibiców. Co miesiąc 200 zespołów, które zbierze największą liczbę głosów, zdobędzie sprzęt sportowy o łącznej wartości 50.000 zł. W wielkim finale akcji na zwycięskie drużynę czeka pula bonów o wartości aż 200.000 zł na zakup wymarzonego sprzętu sportowego.

Głosuj na drużynę ze swojej okolicy na Viziriada.pl!

Konkurs

Dla naszych Czytelników marka Vizir przygotowała dwa zestawy upominków. Rozlosujemy je wśród osób, które do końca września br. nadeślą na adres poczty elektronicznej konkurs@ chorzowianin.pl prawidłową odpowiedź na pytanie: Jaki jest cel akcji Viziriada? Laureaci otrzymają wiadomość o wygranej i sposobie odbioru nagrody na adres mailowy, z którego wysłali zgłoszenie do udziału w zabawie.

Delta Plus Sp. z o.o. 41-500 Chorzów, Al. Wojska Polskiego 18, tel. 32 346 346 6

Chorzowianin.pl ●• N r 9 ( 0 9 . 2 0 1 1 )

7

N r 9 (09.2011)

Chorzowianin.pl


N r 9 (09.2011)

Chorzowianin.pl

8

ROZRYWKA

KRZYŻÓWKA CHORZOWSKA POZIOMO: 7) Zabieg leczniczy polegający na napełnieniu powietrzem jakiegoś narządu. 9) Przedstawiciel papieża delegowany w specjalnej misji. 12) Zaburzenie spowodowane nadmiernym przegrzaniem organizmu. 14) Wysokie kępy zwartej roślinności na stepie. 15) Narzędzie chirurgiczne stosowane m.in. do punkcji. 16) Przepływa przez Kair. 17) Rozporządzenie, rozkaz, polecenie. 19) Skrzyżowanie klaczy konia z ogierem osła. 20) Jednostka monetarna Japonii. 22) Japońska marka sprzętu RTV 23) Zapora na rzece służąca do spiętrzania wody. 24) Luźna masa włókien, otrzymywana zwykle z surowej wełny; szklana lub cukrowa. 25) Pustelnia. 26) Zgrubienie powstałe wskutek stężenia naciekłej cieczy. 28) Najgłębsza, bezświetlna strefa wód i dna oceanów. 29) Kształcenie. 30) Komin wulkaniczny. 31) Duży, silny pies bojowy. 33) Samochód terenowy. 38) Ilość kątów i boków w trójkącie. 40) Wymarły gatunek strusia. 41) Likier kminkowy. 44) Symbol jednostki kąta płaskiego; radian. 45) Angielska miara długości, równa 2,54 cm. 46) Mieszkanie, pomieszczenie. 47) Kawałek pręta metalowego zakrzywionego na końcu. 48) Objętość, pojemność zbiornika, naczynia mierzona w litrach. 50) Ananas, ziółko, nicpoń, urwis, wisus, łobuz, hultaj. 52) Jednostka objętości płynów i ciał sypkich. 53) Flamaster. 54) Miano osobiste, nadawane noworodkowi i pozostające jako miano nierodowe. PIONOWO: 1) Taniec, w którym tancerze zmieniają, odbijają partnerki. 2) Przestarzałe: wrzątek, ukrop.

3) Połączenie elany z lnem. 4) Ręczna broń palna z długą lufą, używana głównie przez myśliwych. 5) Kucharz okrętowy. 6) Kręci się w lunaparku. 8) Używana przez matadora w końcowej fazie korridy. 10) Krewny w linii żeńskiej lub po matce. 11) Gwałtowna napaść. 13) Kopalna żywica naturalna otrzymywana z roślin. 18) Wykonawca wyroków śmierci. 21) Rodzaj przyczepy samochodowej. 23) Ryba wędrowna, z jej ikry - kawior. 27) Kociokwik. 28) Angielska jednostka powierzchni (4046,86 m2). 30) Epoka kamienia gładzonego. 32) Chleb dietetyczny z razowej mąki pszennej. 34) Rodzaj szkliwa używanego do powlekania wyrobów metalowych, szklanych i ceramicznych. 35) Gatunek sera żółtego. 36) Pozostałość po destylacji smoły węglowej. 37) Produkt odpadowy procesów hutniczych. 39) Mniemanie, sąd, opinia, pogląd, przekonanie. 42) Wydzielone miejsce na widowni. 43) Utwór epicki o dziejach jakiegoś rodu lub bohatera. 49) Trójchloroetylen. 51) Wódka jałowcowa. Rozwiązanie krzyżówki stanowi hasło powstałe z ułożonych kolejno liter z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu. Prawidłowe odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres redakcji (Chorzowianin.pl, Pl. Powstańcow Śl. 1, 41-500 Chorzów) na kartach pocztowych opatrzonych kuponem konkursowym, a także imieniem, nazwiskiem i adresem nadawcy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i posłuży redakcji jedynie do prawidłowej identyfikacji laureata wyłonionego drogą losowania. Na kartki czekamy do końca września br. Nazwisko zwycięzcy ogłosimy w kolejnym wydaniu pisma. Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru wylosował Henryk Darda z Chorzowa. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

Od wczesnego dzieciństwa byłem przekonany, że jest mi pisana kariera jasnowidza.

José Frèches dziesieć tysięcy uciech cesarza czyta: Janusz Zadura Pekin, XVII wiek. Cesarzowi Chenghui zostaje skradziony „birmański dzwoneczek”. Ale nie to jest zabawka dla dzieci. Ten tajemniczy obiekt pożądania pozwala zaspokajać niecodzienne kaprysy, dostarczać wyrafinowaną rozkosz i jej doświadczać, urzeczywistniać najintymniejsze fantazje. Rozwścieczony Syn Niebios każe wszcząć śledztwo. W Zakazanym Purpurowym Mieście rozpoczynają się gorączkowe poszukiwania. Tymczasem grzechotka przechodzi z rąk do rąk (i nie tylko rąk). Znów ktoś zatracił się w ekstazie. Znów

ktoś kogoś zauroczył. Znów ktoś oddał się figlarnym uciechom. Pełna wdzięku powieść Frèchesa łączy obraz dawnych Chin z licznymi ciekawostkami dotyczącymi cesarskiego dworu i skrzącą humorem narracją. Akcja toczy się tu wartko niczym w powieści sensacyjnej, choć sprawa dotyczy przecież niepozornej zabawki... José Frèches (rocznik 1950) studiował historię sztuki w Aix-enProvence. Jest również absolwentem Wyższej Szkoły Administracji. Przez kilka lat pracował jako kurator w muzeach w Guimet, w Grenoble oraz w Luwrze. Pełnił funkcję doradcy do spraw mediów w rządzie Jacquesa Chiraca, był też jednym z dyrektorów telewi-

zji Canal+. Znany jako autor kilkunastu powieści, m.in. dwóch trylogii „Jedwabna cesarzowa” i „Talizman z Nefrytu” oraz beletryzowanej biografii Gandhiego. Jego książki, tłumaczone na wiele języków, sprzedały się w ponadpółtoramilionowym nakładzie. Audiobook jest nagrodą w krzyżówce.

Los bywa jednak przewrotny i sprawy potoczyły się tak, iż ostatecznie zostałem czarnowidzem.

Chorzowianin.pl ●• N r 9 ( 0 9 . 2 0 1 1 )

Odnoszę na tym polu duże sukcesy, co tylko pogłębia mój pesymizm.


Dodatek wydawany we współpracy z Urzędem Miasta Chorzów. Nr 8 / wrzesień 2011.

Rok szkolny na Śląsku rozpoczęto w Słowaku Karolina. - Siostra przeciera ślady. Ze szkoły jestem zadowolona – uśmiecha się Karolina. Dziewczyny przyznają, że wakacje spędziły intensywnie. - Teraz trzeba wracać do szkoły – mówią. Jerzemu Buzkowi, dziś przewodniczącemu Parlamentu Europejskiemu, kiedyś uczniowi Słowaka, powrotom do szkoły zawsze towarzyszyły emocje. Był mały stres, że kończy się dobry, wakacyjny czas. Była także ciekawość. Cieszyłem się, że zobaczę koleżanki, kolegów. A, że

W uroczystości udział wzięli m.in. od lewej: Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta Chorzowa ds. społecznych, Marcin Michalik, zastepca prezydenta ds. gospodarczych, Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, abp. Damian Zimoń i Jerzy Buzek, przewodniczący PE.

w pierwsze dni na ogół nie pytają, to można było jeszcze trochę myśleć o wakacjach – uśmiecha się Jerzy Buzek. - To były piękne czasy. Wspominam je wspaniale, mimo że Polska była w trudnej sytuacji – dodaje. Podczas inauguracji roku szkolnego przewodniczący Parlamentu Europejskiego przepytał młodzież z wiedzy o historii szkoły, a przedstawicielom uczniów klas pierwszych złożył gratulacje. Nie sprostałbym wielu wymaganiom gdybym nie wyniósł z tej szkoły, z innych śląskich szkół, wielkiego zaufania do ludzi, szacunku do pracy i porządku, a także poczucia humoru – mówił Jerzy Buzek. - Ci, którzy zaczynają dzisiaj naukę w Chorzowie, na Śląsku, w Polsce będą decydowali o przyszłości kraju. Mamy wiele do zrobienia, chociaż wielu rzeczy już udało się dokonać - dodał. Na uroczystości oprócz Jerzego Buzka wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: arcybiskup Damian Zimoń, metropolita katowicki, Stanisław Dąbrowa, wicewojewoda śląski, Mariusz Kleszczewski, wicemarszałek województwa śląskiego, parla-

Profesor Jerzy Buzek, przewodiczącym Parlamentu Europejskiego składa gratulacje przedstawicielom klas pierwszych AZSO.

mentarzyści województwa śląskiego, Stanisław Faber śląski kurator oświaty, Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa i Krystyna Szumilas, wiceminister Edukacji Narodowej. - Dzisiaj rozpoczynamy inaugurację roku szkolnego w Słowaku, w Chorzowie. Ta szkoła oparta jest na wartościach, wiedzy, umiejętnościach. Jest to szkołą z pasją. Ta pasja w dążeniu do sukcesu, realizacji marzeń przejawia się w rodzicach, organizacjach pozarządowych, całej społeczności lokalnej – mówiła Krystyna

Musiałam wejść w nowe środowisko. Miło i ciepło wspominam ten szkolny czas. Tu rozwinęły się moje zainteresowania. Miałam wymagających nauczycieli, ale dzięki nim jestem dziś tym, kim jestem. To w dużej mierze w Słowaku odnalazłam powołanie by zostać nauczycielem. Brakuje mi szkoły i cieszę się jak mogę tu przyjść. Uroczystą inaugurację w Ogrodach Słowaka poprzedziła msza św. w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie. Wojciech Zawadzki

Szyb Prezydent nagrodzony

Zadbaj o swoje zdrowie ważne dla osób palących tytoń). Chętni będą mogli zbadać się w kierunku oceny struktury wątroby (USG) oraz zrobić testy na HIV – mówi naczelnik. Odbędą się także: prezentacja procedur wysokospecjalistycznych (endoprotezy), zabiegi z użyciem kompresora pneumatycznego i maty masująco-rozgrzewającej, zabiegi fizykalne, laseroterapia. Dostępne będą również materiały edukacyjne na temat zdrowego stylu życia. - Podczas Chorzowskiego Dnia Promocji Zdrowia podsumujemy drugą edycję plebiscytu „Placówka przyjazna pacjentowi”, współorganizowanego przez tygodnik „Goniec Górnośląski”. Zwycięzca konkursu, wybrany głosami czytelników i mieszkańców Chorzowa, otrzyma nagrodę statuetkę – mówi Lidia Stuchlik. Program Chorzowskiego Dnia Promocji Zdrowia - str. III

Foto: Paweł Mikołajczyk

Jak co roku Urząd Miasta Chorzów zaprasza mieszkańców do udziału w Chorzowskim Dniu Promocji Zdrowia, który odbędzie się 1 października 2011 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w budynku Chorzowskiego Centrum Kultury (ul. Sienkiewicza 3). - Wszyscy chętni mogą skorzystać ze specjalistycznych porad lekarskich oraz wykonać badania diagnostyczne. Wszystko bezpłatnie – mówi Lidia Stuchlik, naczelnik Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej w UM Chorzów. W programie przewidziano porady lekarskie w zakresie medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, fizjoterapii, profilaktyki raka szyjki macicy, a także konsultacje psychologiczne. - Przyszłe mamy dowiedzą się jak najlepiej przygotować się do porodu. Na miejscu zmierzymy: poziom glukozy i cholesterolu ogólnego we krwi , ciśnienie tętnicze, pojemność płuc (co jest szczególnie

Szumilas. - Szkoła jest jak na spirali. Co roku powracamy do tego samego miejsca. Uroczystość rozpoczyna kolejny etap edukacji dla tych najmłodszych i starszych uczniów – mówi Marek Piętka, zastępca dyrektora AZSO. - Tak znamienitych gości na inauguracji roku szkolnego u nas jeszcze nie było. Mamy to szczęście, że wśród nich są nasi absolwenci, a oni są u siebie. Jak u siebie czuje się posłanka Maria Nowak. - Swoją inaugurację w liceum pamiętam dokładnie, byłam trochę wystraszona.

Chorzowskie Dni Promocji zdrowia od lat cieszą się zainteresowaniem mieszkańców.

Chorzów otrzymał nagrodę jury konkursu za „Restaurację zabytkowej wieży wyciągowej szybu Prezydent, zlokalizowanej przy ul. Kościuszki i Piotra Skargi w Chorzowie” w XV edycji ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku 2010”.

Dwudziestolecie

chorzowskiej Straży Miejskiej W chorzowskim Urzędzie Miasta odbyły się oficjalne obchody Święta Straży Miejskiej. W tym roku zbiegły się one z jubileuszem XX lecia istnienia w naszym mieście Straży Miejskiej. Chorzów był jednym z pierwszych miast w Polsce, które w miejsce funkcjonującej Miejskiej Służby Porządkowej utworzył Straż Miejską. Pierwszym Komendantem nowopowstałej formacji był Andrzej Poloczek. Od 8 lat stanowisko to piastuje Izabela Jaron. Na uroczystościach obecni byli Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta Chorzowa ds. społecznych, Maria Nowak, poseł na Sejm RP, Marian Salwiczek, wiceprzewodniczący Rady Miasta, podinsp. Robert Sokołów, komendant miejski Policji, mł.

brygad. Janusza Gancarczyk, komendant Straży Pożarnej, a także liczni przedstawiciele instytucji, na co dzień współpracujący ze Strażą Miejską. Szczególnymi gośćmi byli Alain Lamaire, komendant policji municypalnej z miasta partnerskiego Creil we Francji oraz jego zastępca Emanuel Gandeboeuf. Podczas uroczystego spotkania, 26 sierpnia, wyróżnieni strażnicy otrzymali awanse i nagrody za sumienną służbę na rzecz mieszkańców miasta.

W konkursie oceniano obiekty zmodernizowane i odrestaurowane w roku 2010. Głównymi kryteriami oceny były m.in.: poziom rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych obiektów i budowli, poziom zachowania architektury budynków, budowli i innych elementów zabytkowych, nowoczesność stosowanej technologii, stosowanie nowej techniki w realizacji i w procesach technologicznych, jakość stosowanych materiałów (trwałość, estetyka) oraz poziom nowoczesności, efektywności procesów technologicznych. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród odbyła się 25 sierpnia 2011 r. w Zamku Królewskim w Warszawie. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Ideą Konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych

Foto: Paweł Mikołajczyk

Uczniowie, absolwenci, nauczyciele i zaproszeni goście spotkali się 1 września w Ogrodach Słowaka. W tym roku gospodarzem wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego była bowiem chorzowska placówka. Naukę w pierwszej klasie liceum rozpoczyna Kinga Kostoń. Dziewczyna jednak dobrze zna już mury AZSO. - Uczę się tutaj od gimnazjum. Dlatego dzisiaj w ogóle się nie stresuję – mówi. W AZSO w drugiej klasie gimnazjum uczy się siostra Kingi,

Zdjęcia: Daniel Mitros/UM Chorzów

W I Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego. - W Słowaku zawsze wiele od nas wymagano. Może dlatego Chorzów jest fajnym miastem. Jestem dumny z tego miasta, z Górnego Śląska, z Polski – mówił podczas uroczystości prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

i estetycznych bez realizacji nowych inwestycji. Organizatorami są Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego w Bydgoszczy przy współpracy Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa i Związku Powiatów Polskich.


N r 8 (09.2011)

Chorzowianin.pl

II

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nr 8/2011

Miasto dopłaci do żłobków i kupi akcje Ruchu Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, nadanie statut ZSM, zgoda na rozwiązanie Miejskiego Zakładu Kąpielowego i nabycie akcje Ruchu Chorzów. To jedne z ważniejszych, przyjętych przez radnych podczas ostatniej sesji Rady Miasta projektów uchwał. Podczas 10. sesji Rady Miasta, 25 sierpnia, Henryk Wieczorek, przewodniczący Rady Miasta, podziękował za wieloletnią pracę w Urzędzie Miasta Ewie Lorenc, byłej naczelnik Wydziału Środowiska Naturalnego i Marii Kapuście, byłemu Miejskiemu Rzecznikowi Praw Konsumentów. Radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Chorzowa. Projekt uchwały zakłada, iż podmioty prowadzące na terenie Chorzowa żłobki lub kluby dziecięce mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie Chorzowa, dotację celową w wysokości 300 zł miesięcznie za dziecko uczęszczające do żłobka i 150 zł miesięcznie za dziecko uczęszczające do klubu dziecięcego. - Podjęcie tej uchwały pozwoli nam wygospodarować około 65 miejsc żłobkowych – mówił Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta Chorzowa ds. społecznych. Dodał, że w ciągu roku kosztowałoby to miasto 200 tys. zł.

W Chorzowie jest niemal 130 miejsc żłobkowych w placówkach publicznych. Nie działa natomiast jeszcze żaden klub dziecięcy. Niepublicznych żłobków jest za to kilka. Prywatna opieka jest jednak kosztowna i nie każdego na nią stać. Dlatego miasto zawarło porozumienie, jak na razie z dwoma placówkami działającymi przy ul. Powstańców i ul. Podmiejskiej. - Będziemy pokrywać część kosztów za pobyt dziecka w żłobku – mówi Wiesław Ciężkowski. Zdaniem zastępcy prezydenta to korzystne rozwiązanie zarówno dla miasta jak i rodziców. - W miejskim żłobku koszt utrzymania dziecka to niemal tysiąc złotych. Wynajmowanie niani stanowi dla wielu rodziców znaczny wydatek. Dotacja powinna więc zadowolić każdą stronę. Radni zgodzili się również na wprowadzenie nowych zasad odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolach miejskich. Na drugie i każde kolejne dziecko w jednej rodzinie obowiązywać będzie ulga w wysokości 50 procent w kwotach określonych w przyjętej w czerwcu

uchwale. Przypomnijmy, że zgodnie z przyjętą uchwałą od 1 września dzieci mają zapewniony nieodpłatny pobyt w przedszkolu od 8.00 do 13.00. Natomiast każda nadprogramowa godzina będzie płatna. Koszt pierwszejgodzinyustalonona2,90zł, drugiej na 2,80 zł, trzeciej na 2,70 zł, a każdej kolejnej na 1 zł. Radni podjęli także uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie. Statut jest dostosowany do obecnie obowiązującej ustawy o działalności leczniczej oraz zawiera zaproponowane przez szpital przeniesienia niektórych oddziałów szpitalnych, a także propozycję wykreślenia ze statutu Oddziału Ratunkowego, Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Pracowni Hemodynamiki. - Sprawa nie jest nowa – zaznaczał Wiesław Ciężkowski. - Zmiana statutu pozwala nam na sprzedaż kardiologii, łącznie z kardiologią inwazyjną. Zmiany w statucie pozwalają także na

rozpoczęcie centralizacji szpitala. W taki sposób, żeby działalność szpitala była skoncentrowana przy ul. Strzelców Bytomskich. Mamy świadomość, że będzie to proces długotrwały, wymagający wielu działań, w tym finansowych. Zmiana statutu przygotuje również szpital do kontraktowania z NFZ w roku przyszłym – dodał. Spośród radnych głos zabrała m.in. Halina Hiltawska, która podkreśliła, że radni po raz pierwszy nadają statut szpitalowi. - Jest on bardzo ważny, wprowadza wiele zmian. Nie mam zastrzeżeń z przeniesieniem okulistyki. Do przenosin pozostałych oddziałów mam już zastrzeżenia. Obawiam się, że zostaną one zlikwidowane. Brakuje mi w tym wszystkim pewnej strategii dyrektora. Uważam, że to przedwczesne działanie. Nie znamy jeszcze zasad kontraktowania na ten rok. Radna zaznaczyła, że nie wiadomo jeszcze czy kontraktowanie przyniesie szpitalowi zyski czy straty. Jerzy Szafranowicz, dyrektor ZSM, przypomniał, że od rozpoczęcia zarządzania przez niego ZSM zarzuca mu się brak pomysłów na

Młodzi uczą bez rutyny Po wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego przyszedł czas na uroczystości miejskie. Czterdzieści jeden osób odebrało dziś akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. my rewelacyjnie. Znacznie lepiej niż sąsiadujące z nami miasta Wiesław Ciężkowski zaznaczył jednak, że nieco lepiej mógłby wypaść egzamin maturalny, zwłaszcza w zespołach szkół zawodowych. Zachęcał też dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych o szeroką promocję swoich placówek także poza naszym miastem.

podchodzi do swoich obowiązków rutynowo. Na nim będziemy opierali nasze dalsze sukcesy – mówi Wiesław Ciężkowski. W trakcie uroczystości zastępca prezydenta przedstawił także dwóch nowych dyrektorów placówek oświatowych: Bożenę Ligocką ze Szkoły Podstawowej nr 25 i Michała Aloszko z Zespołu Szkół Budowlanych. Inaugurację uświetnił występ Agnieszki Adamczewskiej i Jacka Wesołowskiego, członków grupy Pierwszy Wariant działającej przy MDK.

W laboratorium analitycznym SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11, można odpłatnie uzyskać trwałą dokumentację wyniku badania grupy krwi w tzw. krewkarcie. - KREWKARTA ma wiele zalet – mówi Teresa Kurzawa, kierownik laboratorium analitycznego w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie. - To trwała dokumentacja grupy krwi, pozytywnie zaopiniowana prze Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Jej posiadanie może okazać się zbawienne podczas wypadku. Dlatego zachęcam do wyrobienia takiego dokumentu – dodaje. Osoby, które chciałby wyrobić sobie identyfikacyjną kartę grupy krwi tzw. krewkartę mogą zgłosić się na badanie krwi do laboratorium analitycznego w ZSM. KREWKARTĘ wydajemy na podstawie dwukrotnego oznaczenia grupy krwi i ujemnego wyniku badań przeciwciał odpornościowych lub jednokrotnego oznaczenia grupy krwi, w przypadku posiadania wyniku badania grupy krwi wystawionego przez naszą lub inną pracownię serologii – informuje Teresa Kurzawa. Badanie grupy krwi obejmuje: oznaczenie gru-

Wiesław Ciężkowski, zastepca prezydenta Chorzowa ds. społecznych i Mirosław Papiernik, dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Bytomiu wręczają akty mianowania.

Dodatek wydawany we współpracy z Urzędem Miasta Chorzów. Redaktor prowadzący Wojciech Zawadzki Redakcja: chorzowianin.pl, 41-500 Chorzów, Plac Powstańców Śląskich 1, tel. 32 2413-374

Chorzowianin.pl ●• N r 9 ( 0 9 . 2 0 1 1 )

koniecznych modernizacji obiektu basenowego przy Pl. Powstańców Śląskich 1 – mówił prezydent. - Lepszym rozwiązaniem będzie, jeśli zadania MZK przejmie Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu. Formuła działalności spółki dziś się wyczerpała – dodał. Prezydent przypomniał, że rocznie MZK kosztuje miasto 500 tys. zł. Marek Kopel, wiceprzewodniczący Rady Miasta, przyznał, że w obecnej sytuacji spółka nie może dalej funkcjonować. - Spółka miała trudną sytuację przez wszystkie lata - mówił. Dodał, że główny dochód MZK pozyskiwał z prowadzenia zajęć nauki pływania. - Spółka budżetowa poniesie koszty VAT. Trzeba będzie w ten sposób zwiększyć dotację. Firma MZK miała zysk co roku. Mały, ale była skonstruowana nie po to, by przynosiła dywidendy, ale po to, by miasto nie musiało dotować basenów miejskich. Radny wstrzymał się od głosu. Podczas obrad wyrażono również zgodę na nabycie akcji Ruchu Chorzów SA. o łącznej wartości nomi(wojz) nalnej 500 tys. zł.

KREWKARTA może uratować życie

Foto: Mariusz Banduch

1 września gospodarzem wojewódzkich uroczystości był Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie, 6 września dyrektorów i nauczycieli związanych z naszym miastem gościł Młodzieżowy Dom Kultury. - Uroczystość rozpoczyna działalność chorzowskich placówek oświatowych – mówi Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta Chorzowa ds. społecznych. - Określimy najważniejsze cele i wyzwania, które czekają na nas w tym i następnym roku szkolnym – dodaje Przygotowanie szkół podstawowych na przyjęcie do klas pierwszych uczniów sześcioletnich, to zdaniem zastępcy prezydenta, jedno z najważniejszych zadań. - Musimy być gotowi na przyjęcie nie grupy, a fali dzieci sześcioletnich – nie ukrywał Wiesław Ciężkowski. Dodał, że w następnym roku szkolnym naukę w pierwszej klasie zacznie niemal 800 sześciolatków, a dołączy do nich niemal taka sama liczba dzieci siedmioletnich. Zastępca prezydenta docenił bardzo dobre wynik osiągane przez uczniów chorzowskich szkół podczas sprawdzianów i egzaminów. - Jesteśmy pod tym względem w czołówce naszego województwa. W metropolii wypada-

- Wydałem zgodę na otwarcie 65 oddziałów klas pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych, otwarto 49. Musicie powalczyć o uczniów, ściągać do siebie zdolną młodzież – mówił zastępca prezydenta. Podczas miejskiej inauguracji roku szkolnego 41 osób złożyło ślubowanie i otrzymało akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Zdaniem zastępcy prezydenta awans zawodowy to docenienie tych, którzy ten oświatowy, chorzowski sukces wypracowują. Młode pokolenie na pewno nie

restrukturyzację placówki. Zaznaczył, że taki plan przedstawił kilka lat temu. Dodał, że sprzedaż kardiologii odbyła się na korzystnych warunkach, a dochody w ten sposób uzyskane trafią na uposażenie i modernizację ZSM. Podkreślił, że na zmianach nie ucierpią pacjenci. Radni zgodzili się na rozwiązanie spółki Miejski Zakład Kąpielowy Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie. Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, przypomniał, że Miejski Zakład Kąpielowy Sp. z o.o., z siedzibą w Chorzowie, działa na podstawie aktu notarialnego – umowy spółki z dnia 18.09.1998r. Mówił, że MZK prowadzi działalność gospodarczą uzyskując dochody z administrowania powierzonym jej majątkiem w postaci dwóch obiektów basenowych zlokalizowanych przy Placu Powstańców Śląskich nr 1 oraz na terenie Kompleksu Sportowego Hajduki w Chorzowie Batorym. - Spółka uzyskuje dodatni wynik finansowy jednak nie jest w stanie wygenerować żadnych dodatkowych środków niezbędnych do przeprowadzenia remontów i

py krwi układu ABO, oznaczenie antygenu D z układu Rh, badanie przeglądowe w kierunku obecności przeciwciał odpornościowych. - KREWKARTĘ wydajemy także na podstawie już dokonanego wpisu do „starego” dowodu osobistego. W tym przypadku wymaga się wykonania badania przeglądowego w kierunku obecności przeciwciał odpornościowych – mówi kierownik laboratorium. W przypadku dodatniego wyniku przeciwciał odpornościowych konieczne jest wykonanie badania konsultacyjnego w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – dodaje. Osoby zgłaszające się do pobrania krwi oraz wydania KREWKARTY proszone są o okazanie dowodu tożsamości. Do dokonywania wpisu konieczne jest szczegółowe wypełnienie formularza „Skierowanie – krwekarta”. - Raz wystawiona i potwierdzona krwekarta jest ważna bezterminowo, skraca procedury medyczne, zwłaszcza w sytuacjach nagłych, zagrażających życiu – podkreśla Teresa Kurzawa. Koszt wyrobienia KREWKARTY: 15 zł/15 zł, dwukrotne oznaczenie grupy krwi 60 zł. Laboratorium analityczne w ZSM akceptuje wynik wcześniej wykonanego badania grupy krwi (60 zł).


WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nr 8/2011

III

N r 8 (09.2011)

Chorzowianin.pl

Pierwszy krok do sławy zrobili w Chorzowie Idea organizowania międzynarodowej olimpiady narodziła się w 2006 roku w Bangkoku. Celem zawodów jest popularyzacja wiedzy astronomicznej wśród najzdolniejszej młodzieży całego świata. Międzynarodową olimpiadą astronomiczną zorganizowano po raz piąty, jednak po raz pierwszy odbywała się ona w Europie. W zawodach mogły wystartować maksymalnie 5-osobowe drużyny uczniów, którzy nie ukończyli 19 lat. Towarzyszyć im mogło maksymalnie dwóch liderów-opiekunów, którymi są często laureaci poprzednich olimpiad. W tegoroczna olimpijska rywalizacja trwała od 25 sierpnia do 3 września. Wzięło w niej udział 140 młodych ludzi (29 drużyn) z 26 krajów całego świata. Zawody rozgrywały się w Chorzowie i Katowicach, natomiast liderzy i sędziowie pracowali w Krakowie. - Zawodnicy na kilka dni zostali odcięci od świata. Nie mieli telefonów komórkowych, zostali pozbawieni dostępu do internetu. Nie chcieliśmy, aby doszło do jakiś przecieków związanych z treścią zadań – mówi Stefan Janta, wicedyrektor Planetarium Śląskiego, koordynator olimpiady. - Dla olimpijczyków przygotowaliśmy 5 zadań drużynowych, 18 teoretycznych. Zwodnicy musieli też poradzić sobie z analizą danych i obserwacją nieba – dodaje.

Pracownicy Planetarium Śląskiego musieli też poradzić sobie z wyjątkowo trudnym zadaniem logistycznym. - Dla przykładu, potrzebowaliśmy 150 kalkulatorów, tyle samo linijek, cyrkli i kątomierzy. Zużyliśmy kilkadziesiąt tysięcy arkuszy papieru. Samo przygotowanie sal dla olimpijczyków zajmowało więc kilka godzin. Pomagało nam w tym wiele osób, którym dziękuję – mówi Stefan Janta. Logistycznie przygotować się musiał także Hotelu Best Western Premiere, na granicy Chorzowa i Katowic, w którym nocowali uczestnicy olimpiady. - To dla nas ogromy prestiż. Chociaż przyjęcie tylu osób niemal z całego świata było dla nas ogromnym wyzwaniem. Przygotowywaliśmy się na to już od kwietnia. Po raz pierwszy gościliśmy tak dużą liczbę osób. Zmobilizowaliśmy się i daliśmy radę – uśmiecha się Elżbieta Pierucka, zastępca dyrektora hotelu. Sporo pracy miała także hotelowa kuchnia. - Pracują z nami doświadczeni luzie, w tym nasz kolega z Egiptu, który sporo nam pomógł. Nad przygotowaniem menu, tak by uwzględnić preferencje kulinarne wszystkich gości, pracowaliśmy kilka miesięcy. Zależało nam na tym, aby każdy znalazł coś dla siebie. Zaproponowaliśmy też regionalne potrawy w tym nasz

Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych Od 15 września w Wydziale Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Chorzowie, w pok. 438, IV piętro, będzie można składać wnioski o dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu, aż do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych dla tego zadania w budżecie Miasta Chorzów. Na ten cel zaplanowano w tym roku 250.000 zł. Wnioski osób, które nie otrzymają dofinansowania w 2011 r. zosta-

ną zrealizowane w pierwszej kolejności w 2012 r. Druki wniosku wraz z oświadczeniem pobrać można w Wydziale Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska (pok. nr 438, IV p.) lub ze strony internetowej: www.chorzow.eu

„ABC Bezpieczeństwa” to tytuł nowej broszury informacyjnej wydanej przez Urząd Miasta Chorzów Mieszkańcy znajdą w niej aktualne informacje wraz z numerami telefonów wszystkich służb miejskich czuwających nad bezpieczeństwem. Znalazł się w niej także wykaz inwestycji służących poprawie bezpieczeństwa, realizowanych przez miasto w ubiegłym i bieżącym roku i wiele innych informacji dotyczących bezpieczeństwa w mieście. Broszura została wydana w nakładzie 12 tysięcy egzemplarzy, koszt jej wydania to 9348 zł. Można ją otrzymać nieodpłatnie w holu UM Chorzów, Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów, w komisariatach policji, domach kultury, Straży Pożarnej, Ośrodku Pomocy Społecznej i w siedzibie PGM.

żur i roladę – mówi Krzysztof Peć, szef kuchni Hotelu Best Western Premiere. Ceremonia zakończenia olimpiady i ogłoszenia zwycięzców odbyła się 3 września w chorzowskim Teatrze Rozrywki. Zwycięzcom gratulował m.in. Jerzy Gorzelik, członek Zarządu Województwa Śląskiego. - Nie trzeba nikogo przekonywać, że organizacja takiego przedsięwzięcia to wielka przyjemność i ogromny zaszczyt dla regionu o sporych tradycjach naukowych, przemysłowych, ze znaczącym wkładem intelektualnym w różne dziedziny życia. Uczestnicy olimpiady dowiedli, że stanowią prawdziwą elitę światową – powiedział Jerzy Gorzelik, zwracając się do olimpijczyków – Wiemy, że spędziliście tutaj miło czas i do domu weźmiecie piękne wspomnienia. Mam nadzieję, że kiedyś odwiedzicie nas ponownie, serdecznie was zapraszamy. Będziemy uważnie śledzić wasze poczynania, a kiedy ktoś z was zdobędzie Nagrodę Nobla, będziemy dumni, że pierwszy ważny krok do sławy miał miejsce właśnie w województwie śląskim – dodał. Podczas uroczystości rozdano 61 medali: 10 złotych, 18 srebrnych i 33 brązowe. Absolutnym zwycięzcą indywidualnym został Stanislav Fort z Republiki Czeskiej. Najlepszym praktykiem okazał się Akshay Krishna z In-

Foto: Tomasz Żak/UMWS

Najważniejsze tegoroczne wydarzenie edukacyjne w regionie dobiegło końca. Zakończyła się V Międzynarodowa Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki.

Najlepsze drużyny i zawodnicy V Międzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki.

dii, natomiast najlepszym teoretykiem – Jeevana Priya Inala, również z Indii. Złoty medal w zawodach drużynowych otrzymała drużyna z Rumunii. Drugie miejsce zajęły ex aequo drużyny Indii i Iranu. Polacy zdobyli sześć medali: po jednym złotym i srebrnym oraz cztery brązowe. Złoto trafiło w ręce Filipa Ficka z Wadowic. Czech nie ukrywał radości, a przede wszystkim zaskoczenia. - To niesamowite, nie mogę w to jeszcze uwierzyć, zupełnie się tego nie spodziewałem – cieszył się Stanislav Fort. - Olimpiada była bardzo trudna. Zwycięstwo jest być może związane ze szczęściem początkującego – dodał. Złoty medalista przyznał, że chciałby uczestniczyć w następ-

nej olimpiadzie. W przyszłości chciałby oczywiście studiować fizykę i astronomię. Zdradził też, że jak każdy naukowiec tak i on, marzy o Nagrodzie Nobla. Zadowolony ze swojego osiągnięcia był też Filip Ficek. - Taka olimpiada to olbrzymie emocje. Do zawodów ja i cała drużyna podchodziła z zadowoleniem. Dla nas astronomia to przyjemność i wielka pasja. Przygotowanie do zawodów nie było więc problemem. Olimpiadę będę wspominał z przyjemnością. Wszystkim organizatorom i uczestnikom olimpiady podziękował Lech Motyka, dyrektor Planetarium Śląskiego. - Gorąco dziękuję tym, którzy tworzyli zadania, opiekowali się młodzieżą, sprawili, że atmosfera rywalizacji

była tak wspaniała, a zwłaszcza wolontariuszom, którzy pracowali non stop. Dziękuję też zawodnikom za piękny czas nawiązywania przyjaźni ponad granicami. Organizatorem V Międzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki było Planetarium Śląskie przy wsparciu finansowym województwa śląskiego, które wyasygnowało na ten cel 1 mln zł oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, które przekazało dotację w wysokości 610 tys. zł. Olimpiada odbywała się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Kolejna olimpiada już za rok, tym razem w Rio de Janeiro. Wojciech Zawadzki

Urząd Miasta Chorzów Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej Komisja Zdrowia Rady Miasta Chorzów zapraszają na

CHORZOWSKI DZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA 1 października 2011 roku w godz. 9.00-13.00 Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3 w Chorzowie

WSTĘP WOLNY ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ W PROGRAMIE: 9.00 – uroczyste otwarcie Chorzowskiego Dnia Promocji Zdrowia, Wiesław Ciężkowski, Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów 9.30 – podsumowanie drugiej edycji plebiscytu „Placówka przyjazna pacjentowi” współorganizowanego przez tygodnik Goniec Górnośląski, wręczenie nagrody zwycięzcy - wybranego głosami pacjentów i mieszkańców Chorzowa BEZPŁATNE PORADY: • l ekarskie w zakresie medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych • psychologów • fizjoterapeutów •w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy • dla przyszłej mamy – szkoła rodzenia

BEZPŁATNE BADANIA: •p  omiary poziomu glukozy i cholesterolu ogólnego we krwi, pomiary ciśnienia tętniczego krwi, obliczanie prawidłowej masy ciała wg wskaźnika BMI • pomiary pojemności płuc – badania spirometryczne oraz zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu (szczególnie ważne dla osób palących tytoń) • zapis i interpretacja EKG • USG – badania w kierunku oceny struktury wątroby • testy w kierunku zakażenia HIV wraz z informacjami nt. HIV/AIDS • badania słuchu, otoskopia

BEZPŁATNE INNE USŁUGI: • prezentacja procedur wysokospecjalistyczych – endoprotezy (pokaz i rodzaje) • laseroterapia • zabiegi z użyciem kompresora pneumatycznego, maty masująco-rozgrzewającej, z wykorzystaniem borowiny; zabiegi fizykalne • prezentacja materiałów edukacyjnych nt. zdrowego stylu życia

SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich , NZOZ Przychodnia Lekarska „Przychodnia”, NZOZ „ADO-MED 2”, NZOZ „Energomontaż-Chorzów”, Przychodnia Lekarska Starochorzowskiej Fundacji Zdrowia i Ekologii, NZOZ Poradnia „Remedium”, NZOZ „Nasza Poradnia”, NZOZ Poradnia Ogólna „Irys-Med”, NZOZ „ERA MED”, NSZOZ „Limf-Med”, Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o., Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego, Górnośląskie Stowarzyszenie ‘Wspólnota”, „Medicus” Aparaty słuchowe

Chorzowianin.pl ●• N r 9 ( 0 9 . 2 0 1 1 )


N r 7 (08.2011)

Chorzowianin.pl

IV

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nr 8/2011

Mariachi na Wolce!

Sala sesyjna chorzowskiego magistratu już dawno nie gościła tylu barwnie ubranych osób. W piątek, 2 września, przedstawiciele władz miasta powitali delegacje zespołów uczestniczących w XXIV Międzynarodowym Studenckim Festiwalu Folklorystycznym. – Cieszymy się, że po raz kolejny w naszym

mieście odbywa się Festiwal. Jest to impreza, która znacznie różni się od innych kulturalnych wydarzeń. Jest niezwykle kolorowa i bogata. Gościmy zespoły nie tylko z Europy, ale różnych części świata. To okazja do poznania innej kultury, stroju, tańca, ale także znakomitych ludzi pielęgnujących

swoje tradycje. Może Festiwal będzie okazją, aby docenić także naszą kulturę ludową, która zwłaszcza wśród młodych osób nie cieszy się dużą popularnością? – zastanawia się Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta Chorzowa ds. społecznych. XXIV Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny odbywał się w dniach od 27 sierpnia do 4 września na terenie śląskich i zagłębiowskich miast. Głównym gospodarzem przedsięwzięcia jest działający przy Uniwersytecie Śląskim, Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”. – Imprezę już tradycyjnie rozpoczęliśmy koncertem inauguracyjnym w Cieszynie. Raduje nas duża liczba uczestników. Zespoły same ochoczo zgłaszają chęć wzięcia udziału w Festiwalu. Dobrze bawią się i czują w naszym regionie. Także publiczność z roku na rok dopisuje – cieszy się dyrektor Festiwalu, Barbara Uracz.

Foto: Magdalena Nowak

Dźwięki meksykańskiej trąbki, gitar, mandolin, bałkańskich bębnów, niemieckich harmonii i klarnetów wywabiły w piątek do okien mieszkańców ul. Wolności. Do Chorzowa zawitał XXIV Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny.

Uczestnicy Miedzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego zaprezentowali sie m.in. na ul. Wolności.

Słowa dyrektor Festiwalu potwierdzają członkowie meksykańskiego zespołu Folk Group Vallarta Azteca, którzy nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie goszczą po raz pierwszy. – Bawimy się tu świetnie. Publiczność ciepło nas przyjmuje – mówi Juan Antonio Salcedo Padolla, dyrektor grupy. Gorące oklaski publiczności przydadzą się Meksykańczykom, bo jak zgodnie twierdzą muzycy, wrześniowe temperatury w Polsce są znacznie dla nich za niskie.

Skosztuj „Chorzowskich Smaków”

Giancarlo Russo, Kurt Scheller i Theo Vafidis to utytułowani, profesjonalni kucharze. 3 września na ulicy Jagiellońskiej zaprezentowali oni pokaz sztuki kulinarnej. Tak rozpoczęła się tegoroczna edycja „Chorzowskich Smaków”.

od 5 do 11 września „Langolo” – pizzeria, ul. Młodzieżowa 31

od 12 do 18 września

„Sztygarka” - restauracja, ul. Piotra Skargi 34A

Foto: UM Chorzów

„Nasze smaki” - bar restauracyjny, ul. Kaliny 65

gastronomicznych, gdzie przy smacznej i urozmaiconej kuchni, można sympatycznie spędzić czas – mówi. - Chciałbym podziękować wszystkim restauratorom, którzy zgłosili swój udział w tegorocznej edycji konkursu. Ciekawe propozycje i inwencja kulinarna sprawiły, że jest ona wyjątkowo bogata, zarówno w

„Pod Drewnianym Bocianem”restauracja, pizzeria, ul. Dworcowa 1 dania oryginalne, wyszukane jak i te, które znamy od dawna. Życzę powodzenia i wielu zadowolonych klientów, którzy są najlepszą reklamą dobrego lokalu, a tylko przecież takie starują w konkursie „Chorzowskie Smaki” - dodaje. Zwycięzcę „Chorzowskich Smaków” wybierze pod koniec października kapituła konkursu. Na ulubione danie z menu „Chorzowskich Smaków” może głosować każdy. Wystarczy tylko odwiedzić stronę www. chorzowskiesmaki.chorzow.eu i wypełnić ankietę. Zwycięzcą internetowego głosowania zostanie danie, które otrzyma największą, bezwzględną liczbę głosów. Lokal serwujący wybrane przez internautów danie zostanie uhonorowany statuetką podczas uroczystej gali finałowej, która odbędzie się w październiku w Chorzowskim Centrum Kultury.

Chorzowianin.pl ●• N r 9 ( 0 9 . 2 0 1 1 )

od 3 do 9 października „Bar u Mirka” - bar, ul. dr Mielęckiego 9A

od 19 do 25 września

chorzowian i odwiedzających nasze miasto gości do udziału w imprezie. - „Chorzowskie Smaki” już na stałe zagościły w naszym mieście. Tegoroczna, piąta edycja będzie z pewnością wyjątkowa i jest mi bardzo miło, że mogę zaprosić wszystkich mieszkańców regionu do odwiedzenia chorzowskich lokali

„Łania” - restauracja, al. Łani 1

„Chopin” - restauracja, ul. Wolności 1

„Mańana Bistro & Wine Bar” restauracja, winiarnia ul. Wolności 15

Theo Vafidis, Kurt Scheller i Giancarlo Russo w trakcie kulinarnych pokazów.

Festiwal zakończył się w niedzielę, 4 września, koncertem galowym w Teatrze Rozrywki. - Bilety na galę rozeszły się jak świeże bułeczki – wyznaje Barbara Uracz. Tym, którzy musieli obejść się smakiem pozostaje poczekać do przyszłego roku. - Mamy nadzieję, że będziemy mieli okazję i zaszczyt, jako gospodarze, uczestniczyć także w przyszłorocznej, jubileuszowej 25. edycji festiwalu – przyznaje z nadzieją Wiesław Ciężkowski. Magdalena Nowak

Dań konkursowych, w promocyjnych cenach i tylko w wybranych lokalach, można spróbować od 5 września do 23 października.

„Monika” - restauracja, ul. dr. W. Styczyńskiego 65/1

Foto: Chorzowianin.tv

To już piąta edycja konkursu. Do „Chorzowskich Smaków” restauratorzy zgłaszali Potrawę Roku w 3 kategoriach: przystawka, danie główne i nowość w tegorocznej edycji - danie wegetariańskie. W tym roku edycję „Chorzowskich Smaków” rozpoczął tzw. event kulinarny przy ul. Jagiellońskiej. Główną atrakcją imprezy była możliwość degustacji dań przygotowanych przez restauratorów biorących udział w konkursie oraz pokaz kulinarny zorganizowany przez profesjonalnych kucharzy. Giancarlo Russo, Kurt Scheller i Theo Vafidis chwalili polską i regionalną kuchnię. Chociaż przyznali, że mamy pod względem kulinarnym jeszcze wiele do zrobienia. - Polska gastronomia poszła znacznie do przodu, ale potrzeba wam jeszcze trochę pracy. Ważna jest edukacja, my też cały czas się uczymy – mówi Giancarlo Russo, mistrz włoskiej kuchni. - Tradycyjna polska kuchnia jest bardzo dobra. Schabowy, golonka. Macie też smaczne ryby – dodaje Kurt Scheller, dyplomowany, szwajcarski kucharz. - I bardzo dobry bigos – uśmiecha się Theo Vafidis, grecki mistrz kuchni. Kucharze nie ukrywali, że kulinarne konkursy są dobrym pomysłem na promocję miasta czy regionu. - Turysta najczęściej pamięta co jadł, w jaki sposób podano danie. Przybliżanie regionu, pokazywanie go od strony kulinarnej jest bardzo ważne – uważa Theo Vafidis. Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa ds. gospodarczych, przewodniczący kapituły konkursu zaznacza, że event przy ul. Jagiellońskiej ma zachęcić

– Macie tu zimno jak na biegunie –śmieje się Juan Antonio. Po wizycie w Urzędzie Miasta, goście z Meksyku, Armenii, Macedonii, Bułgarii, Słowenii, Niemiec, Hiszpanii i Ukrainy w barwnym korowodzie przemaszerowali ul. Wolności, dając próbkę swoich umiejętności. W pełni podziwiać ich można było podczas wieczornego koncertu „Chorzowskie Spotkanie z Folklorem Świata”, który odbył się na terenie „Sztygarki”.

od 10 do 16 października „Rebelia Smaku” - restauracja, ul. Sobieskiego 12/1 „Layt Pub Faraon” - bar, ul. 3go Maja 94/1 od 17 do 23 października „Tokyo Sushi” – japanese restaurante, ul. Sienkiewicza 16/1

od 26 września do 2 października

„Bryka” - restauracja, ul. Wolności 4

„Al Dente” - pizzeria, ul. Hajducka 10

„Champion” - restauracja, al. Dojazdowa

Lista lokali zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu i propozycje dań znajdują się na stronie www.chorzowskiesmaki.chorzow.eu

Porozmawiaj o bezpieczeństwie w Chorzowie II Przedstawiciele władz miasta, radnych, służb mundurowych spotkają się 20 września z mieszkańcami Chorzowa II w ramach programu Bezpieczne Miasto. Spotkanie odbędzie się o godz. 17.00 w Zespole Szkół Integracyjnych im. Karola Miarki przy ul. Piotra 9 w Chorzowie. To dobra okazja do rozmowy o stanie i poprawie bezpieczeństwa w swojej dzielnicy Harmonogram otwartych spotkań na cały rok znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Chorzów.


9

SPORT

Pokazali się Europie

Mecz Ruchu można było oglądać m.in. w Bułgarii czy Albanii. Jak w minionym miesiącu spisywała się drużyna?

KRÓTKO Pechowy start Ruchu

W pierwszy weekend września rozpoczęły się rozgrywki PGNiG Superligi Kobiet. Nasz przedstawiciel - KPR Ruch na pierwszy mecz (już z Kingą Polenz w składzie) pojechał do Piotrkowa Trybunalskiego. Było to starcie dwóch drużyn o zbliżonym potencjale, co znalazło odzwierciedlenie na parkiecie. Do przerwy był remis 14:14, w II połowie nadal trwała wymiana ciosów. Niestety w końcówce minimalnie lepsze okazały się gospodynie. Piotrcovia wygrała 26:25. Ruch będzie szukać punktów w kolejnych wrześniowych spotkaniach - m.in. z AZS AWF Wrocław u siebie. Z tym zespołem „niebieskie” mają rachunki do wyrównania. W sierpniu wrocławianki wygrały na parkiecie w Chorzowie Klubowy Puchar Śląska. Ruch chce się odegrać w lidze.

Sparingowe 7-3

Arkadiusz Piech strzela, Paweł Abbott (nr 9) za moment popisze się dobitką. Tak Ruch pokonał 1:0 Jagiellonię.

na Węgrzech, na Litwie czy w Albanii. Chorzowianie zremisowali w Kielcach 2:2, a bramki strzelali Gabor Straka i Paweł Abbott (z karnego). Kolejne spotkania podopieczni Waldemara Fornalika kończyli z zerowym dorobkiem. Najpierw u siebie ulegli Śląskowi Wrocław 0:1. Dość pechowo, gdyż był to typowy mecz na zero-zero. - Śląsk nie chciał się odkryć i my również. Mówiłem zawodnikom w szatni, że kto strzeli bramkę, ten zwycięży. Decydujący cios zadał niestety Śląsk - mówił Fornalik. Gol padł

w 88. minucie, gdy Cristian Omar Diaz ograł Rafała Grodzickiego i pokonał Matko Perdijicia. Tym samym Śląsk pokonał Ruch po raz trzeci w ciągu niecałych 10 miesięcy (licząc potyczki z poprzedniego sezonu). W 4. kolejce „niebiescy” we Wronkach przeciwstawili się poznańskiemu Lechowi. Niewiele jednak byli w stanie zdziałać. Ulegli 0:3, a dwa gole strzelił im najlepszy snajper ligi, Łotysz Artjom Rudniew. - Jesteśmy na małej równi pochyłej. Musimy wziąć się w garść - mówił Rafał Grodzicki.

Na szczęście w następnym meczu przełamali złą passę. Na Cichą przyjechała Jagiellonia Białystok, czyli... zespół, który na tym stadionie w Ekstraklasie nigdy nie wygrał. Kto wie, czy tym razem nie byłoby inaczej, gdyby na samym początku meczu Tomasz Frankowski wykorzystał rzut karny. Zmylił Perdijicia, ale trafił w słupek! W II połowie skuteczniejszy był Paweł Abbott, a mecz zakończył się skromną wygraną Ruchu (kończył sierpień na 9. miejscu). - Byliśmy zdeterminowani, bo w naszej sytuacji te punkty były

najważniejsze - podsumował Waldemar Fornalik. Co czeka „niebieskich” we wrześniu? W lidze rozegrają tylko jeden mecz na własnym stadionie (z Zagłębiem Lubin, 9.09.), następnie czekają ich wyjazdy do Bielska-Białej (z Podbeskidziem, 17.09.) oraz do Krakowa (z Wisłą, 25.09.). Ruch zaczyna także walkę w Pucharze Polski - w 1/16 finału trafił na beniaminka ŁKS Łódź. Spotkanie miało zostać rozegrane w Łodzi, ale z uwagi na kłopoty ze stadionem ŁKS poprosił o przeniesienie meczu do Chorzowa (21.09.). (fab)

Kadra piłkarek znów w Chorzowie We wrześniu i październiku miłośnicy szczypiorniaka będą z pewnością usatysfakcjonowani. Drużyna prowadzona przez Kima Rasmussena zagra w naszym mieście aż cztery mecze. Nie od dziś wiadomo, że Chorzów to miejsce przyjazne żeńskiej reprezentacji piłki ręcznej. Grała ona w hali MORiS trzykrotnie w ciągu trzech ostatnich lat: w 2008 r. z Turcją, rok później z USA, zaś w marcu 2010 r. z jedną z najlepszych ekip świata - Rosją. Organizatorzy za każdym razem uzyskiwali wysokie oceny w Związku Piłki Ręcznej w Polsce. To zaowocowało kolejnymi wizytami kadry w naszym mieście. W dniach 23-25 września w hali MORiS rozegrany zostanie XXXIV Puchar Śląska im. Huberta Gorsza - z udziałem reprezentacji Polski, Czech, Holandii i Islandii. - Piłka ręczna wraca do naszej hali, i to wraca na najwyższym poziomie. W Pucharze Śląska wezmą udział dwa zespoły, które pod koniec roku zagrają

Chorzowianin.pl

●●●

Fot. Paweł Mikołajczyk

W sierpniu sporo działo się w klubie z Cichej. I nie mamy tu na myśli tylko czterech spotkań ligowych. Pod koniec miesiąca walne zgromadzenie spółki Ruch Chorzów S.A. podjęło uchwałę o podniesieniu kapitału o 13,5 mln złotych. Natomiast działaczom udało się zakontraktować dwóch piłkarzy tuż przed zamknięciem transferowego okienka. Jakuba Smektałę, Igora Lewczuka i Łukasza Burligę „niebiescy” sprowadzili już wcześniej. Działacze zapewniali, że nie będą na siłę wzmacniać zespołu, chyba że trafi się dobra okazja. Czy takową jest Tomas Josl? Przekonamy się już wkrótce. 26-letni Czech, który grał ostatnio w słowackim Tatranie Presov, podpisał z Ruchem roczną umowę. Josl to lewonożny obrońca, a z obsadą tej pozycji chorzowianie kłopot mają mniej więcej od 1,5 roku (po odejściu Tomasza Brzyskiego). Oprócz Josla - trochę niespodziewanie - Ruch skorzystał z usług Rafała Grzelaka. 29-latek, występujący ostatnio w Widzewie Łódź, powraca na Cichą po 11 latach. Podobnie jak czeski obrońca, Grzelak związał się z „niebieskimi” roczną umową. - Dokonaliśmy transferów na miarę naszych możliwości. Dołączyli do nas ci zawodnicy, którzy chcieli grać w Ruchu, i których my chcieliśmy - podsumował letnie transfery Waldemar Fornalik. Jak spisywali się „niebiescy” w T-Mobile Ekstraklasie? W kratkę. Sierpień zaczął się od wyjazdowego spotkania z Koroną Kielce. Był to mecz szczególny, bo transmitowany aż do 22 krajów Europy. Od tego sezonu polską ligę pokazuje Eurosport 2, dlatego potyczkę Korona - Ruch mogli obejrzeć sympatycy futbolu m.in. w Bułgarii, Czechach, Szwecji,

N r 9 (09.2011)

w mistrzostwach świata w Brazylii. To Islandia i Holandia. W dodatku Holenderki będą w 2012 r. organizować mistrzostwa Europy - podkreśla klasę rywalek Polski Wojciech Krzystanek, wicedyrektor MORiS Chorzów. W przeszłości Chorzów organizował już turnieje o Puchar Śląska, ale... - Robiliśmy to z innymi miastami: Rudą Śląską, Katowicami czy Mysłowicami, a pieczę nad tym sprawował Śląski Związek Piłki Ręcznej. Teraz turniej organizuje ZPRP, który powierzył go właśnie nam - mówi Krzystanek w rozmowie z Chorzowianin.pl. Kibice mogą się więc szykować na sporą dawkę handballu w znakomitym wydaniu. Bilety jednodniowe (na oba mecze) kosztują: 12 zł (normalny), 6 zł (ulgowy) i 3 zł (dla grup zorganizowanych). Natomiast karnet na cały Puchar Śląska można nabyć za 25 zł. Kadra Kima Rasmussena, w której znalazła się nowa zawodniczka KPR Ruch Kinga Polenz, zbie-

rze się 19 września w Szczyrku. Przed turniejem przeniesie się do chorzowskiego hotelu Arsenal Palace, gdzie mieszkać będą wszystkie cztery ekipy uczestniczące w Pucharze Śląska. Niemal równo miesiąc później kadra znów zagra w Chorzowie. 22 października (godz. 14.45) Polska zmierzy się z Czarnogórą, a stawką tego spotkania będą punkty eliminacji ME 2012. Bilety na ten mecz kosztują: 20 zł (normalny) i 10 zł (ulgowy). (m)

Terminarz XXXIV Pucharu Śląska im. Huberta Gorsza 23 września (piątek) Islandia - Holandia (godz. 17.30), Polska - Czechy (20.00) 24 września (sobota) Holandia - Czechy (17.30), Polska - Islandia (19.30) 25 września (niedziela) Czechy - Islandia (11.00), Polska - Holandia (13.00)

Gortel jak co roku - mistrzyni! Choć zawodniczka TS AKS Chorzów walczy o start na igrzyskach olimpijskich w maratonie, to największe sukcesy odnosi na „nieolimpijskim”, o połowę krótszym (21,097 km), dystansie. Medalowa seria zaczęła się w 2007 roku - od brązowego „krążka” mistrzostw Polski. Od 2008 roku trwa natomiast „złota seria” Agnieszki Gortel. W niedzielę, 4 września, biegaczka z Chorzowa po raz czwarty z rzędu sięgnęła po tytuł mistrzyni Polski! Zawody odbywały się tradycyjnie w Pile. Gortel wygrała z czasem 1:14:43, wpadając na metę z dużą przewagę nad rywalkami. Białorusinka Natallia Tsytsoryna stra-

Chorzowianin.pl ●• N r 9 ( 0 9 . 2 0 1 1 )

ciła do niej prawie 1,5 minuty, a druga z Polek klasyfikowanych w mistrzostwach kraju - Katarzyna Durak - ponad 2 minuty. Czas uzyskany przez zawodniczkę TS AKS odbiega jednak od jej najlepszego rezultatu w na tym dystansie, osiągniętego przed rokiem właśnie w Pile 1:12:52. W tym sezonie Agnieszka Gortel wygrała już m.in. bieg na 10 km w Dreźnie i Bieg Fiata w Bielsku-Białej, a w majowym maratonie w Duesseldorfie zajęła 3. miejsce z nowym rekordem życiowym. Jesienią postara się go poprawić i powalczyć o olimpijską przepustkę. (mf)

Siedem zwycięstw i trzy porażki: to bilans letnich meczów kontrolnych Cleareksu. Najgłośniejszym echem odbiła się wysoka przegrana chorzowian na turnieju Beskidy Futsal Cup w Bielsku-Białej. Zespół Rafała Barszcza uległ aż 2:12 Uraganowi Iwano-Frankowsk, mistrzowi Ukrainy. To najwyższa porażka w historii naszego klubu. Później jednak było coraz lepiej, w ostatnim sprawdzianie przed ligą Clearex pokonał u siebie beniaminka ekstraklasy Gattę Zduńska Wola 5:4. I to mimo absencji pięciu zawodników, którzy byli na zgrupowaniu kadry młodzieżowej. Clearex boje o punkty rozpocznie 17 września w Polkowicach. Pierwszy mecz u siebie - tydzień później, z Gwiazdą Ruda Śląska.

●●● To będzie sezon Wyzwolenia? Przed startem rozgrywek I grupy IV ligi śląskiej doszło do zmiany szkoleniowca w AKS Wyzwolenie. Jerzego Suszczyka zastąpił Seweryn Siemianowski. Były piłkarz „niebieskich” miał prawdziwe „wejście smoka”. W czterech pierwszych spotkaniach pod jego wodzą Wyzwolenie odniosło komplet zwycięstw - 2:1 z Unią Rędziny (d), 3:1 z LKS Kamienica Polska (w), 6:0 z KS Stradom Częstochowa (d), a także 4:0 z Górnikiem 09 Mysłowice (w). Mało kto sądził, że beniaminek - Górnik Piaski - może przerwać tę passę, ale... Wyzwolenie niespodziewanie przegrało u siebie 1:2. Po pięciu kolejkach zajmuje drugie miejsce z jednopunktową stratą do Górnika Wesoła.

●●● Zaczynają od derbów

24 września kibice Alby po raz pierwszy wybiorą się na mecz ligowy do Kompleksu Sportowego „Hajduki”. Podopieczni Rafała Sobeckiego podejmą GTK Fluor Britam Gliwice. Wcześniej koszykarzy z Chorzowa czeka m.in. występ w Pucharze Śląska, a także sparingi z AWF Katowice i zespołem z Żor.


N r 9 (09.2011)

Chorzowianin.pl

10

REKLAMA Ponetex Logistics Sp. z o.o. jest częścią holenderskiego Holdingu Timmermans Diessen. Dziedziną działalności firmy jest pełna obsługa logistyczna klientów polegająca między innymi na konfekcjonowaniu i dystrybucji towarów oraz spedycji i transporcie międzynarodowym. W związku z ciągłym rozwojem firmy do oddziału w Chorzowie poszukujemy osób na stanowisko:

KIEROWCA W TRANSPORCIE KRAJOWYM Idealny kandydat powinien spełniać następujące wymagania: - aktualne prawo jazdy kat. C+E - doświadczenie w prowadzeniu ciągników siodłowych z naczepami - ukończony kurs na przewóz rzeczy - aktualne orzeczenie psychologiczne kierowcy - kartę kierowcy - uprawnienia ADR - aktualną książeczkę Sanepidu - uprawnienia operatora wózka widłowego Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie w terminie 7 dni swoich aplikacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 r., Dziennik Ustaw Nr 133 Poz.883” na adres: Ponetex Logistics Sp. z o.o. ul. Grodziska 50, 62-067 Rakoniewice lub e-mail: kierowca@ponetex.com.pl

BIURO NIERUCHOMOŚCI

LOKUS 0668-156-048

1pokojowe, Stabika, 42m2, 82tys,

2 pokoje Karpacka, 35 m2, 80 tys. Główna, 37 m2, 87 tys. 17-go sierpnia, 48 m2, Morcinka, 37 m2, 105 tyś.

3 pokoje Działkowa, 52 m2, 135 tys. 11 listopada, 71 m2, 179 tys.

BIURO NIERUCHOMOŚCI

LOKATOR

tel. 793-775-040 1,2,3,4 pokoje na www.lokator.nieruchomosci.pl

1 pokój Stabika 42m2 79tys LOKATOR

3 pokoje Farna 63m2 165tys LOKATOR

1 pokój Czempiela 34m2 99tys LOKATOR

3 pokoje Jubileuszowa 50m2 145tys

1pokój Działkowa 34m2 LOKATOR

3 pokoje Stabika 48m2 129tys LOKATOR

2 pokoje Cieszyńska 40m2 78tys LOKATOR 2 pokoje Karłowicza 44m2 85tys LOKATOR 2 pokoje Kaliny 48m  125tys LOKATOR 2

2 pokoje Karwińska 47m2 LOKATOR 2 pokoje Karpacka 35m2 90tys LOKATOR 2 pokoje Irys 52m 142tys LOKATOR

Pilnie kupię mieszkanie w Chorzowie

515-356-832

2

Chorzowianin.pl ●• N r 9 ( 0 9 . 2 0 1 1 )

Mieszkania do sprzedaży

•Chorzów, ul. Jubileuszowa, 33 m2, 1 pokojowe, cena: 75.000 zł •Chorzów ul. Krzywa 30 m2, 1 – pokojowe, cena: 100.000 zł •Chorzów, 11 Listopada, 70 m2, 3 pokojowe, cena:179.000 zł •Chorzów, ul. Długa, 71,5 m2, 4 – pokojowe w blok, cena: 210.000 zł •Chorzów ul. Stalmacha, 112 m2, 3 pokojowe, wysoki standard, cena: 250.000 zł •Ruda Śl. ul. Wolności 38 m2, 2 – pokojowe, cena: 99.000 zł •Ruda Śl. Godula, kawalerka 34 m2, cena: 65.000 zł •Bytom Łagiwewqniki ul. Adamka, 35 m2, jednopokojowe, cena: 79.000 zł •Tysiąclecie – na granicy z Chorzowem, 50 m2, 2 – pokojowe, cena: 169.000 zł

Mieszkania do wynajęcia

•Chorzów – 1, 2 i 3 pokojowe od 800 zł miesięcznie + media

Działki do sprzedaży

•Katowice Załęże, budowlana 1220 m2, cena: 180.000 zł + VAT •Wisła – budowlana 864 m2, cena: 75.000 zł •Łazy gm. Jasienica, budowlana 1133 m2, cena: 60 zł/m2

Domy do sprzedaży

•Okolice Lublińca – dom, zabudowania gospodarcze + 1 ha gruntu, cena: 200.000 zł •Milówka – całoroczny 1- letni dom 128 m2, cena: 230.000 zł •Węgierska Górka – dom z dojazdem całorocznym na widokowej działce – cena: 220.000 zł

Poszukujemy mieszkań, domów, działek dla klientów naszego biura, oferty zdjęciowe na: www.konkret1.gratka.pl


REKLAMA Kupię

radia, wzmacniacze, kolumny, kolejki elektryczne. Klocki LEGO, tel. 607-912-559

Kupię antyki, starocie, militaria, tel. 790-467-020

Wiadomości na wyciągnięcie ręki na

www.chorzowianin.pl

Agent ochrony – kurs do licencji (raty, praca) tel. (32) 203-27-01 605-294-324. Katowice

Kurs

instruktorów nauki jazdy po kursie praca tel. (32) 281-24-14

11

N r 9 (09.2011)

Chorzowianin.pl

Sprzedam mieszkanie w Bytomiu centrum, 36 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, C.O. w bloku 10 piętrowym na 6 piętrze, cena do uzgodnienia, do remontu,

tel. 510-165-237

Szukasz pracy? Opieka w Niemczech Pełne ubezpieczenie. Komunikatywny niemiecki Bytom, pl. Kościuszki 9/47; 032/3967395 (10 – 14). biuro@agencjajanicki.eu

NZOZ w Chorzowie nawiąże współpracę z chirurgami onkologicznymi, chirurgami ogólnymi, annestezjologami, lekarzami z uprawnieniami do chemioterapii, lekarzami o specjalności zabiegowej i lekarzami chcącymi się specjalizować, psychologami klinicznymi oraz pielegniarkami.

Chorzowianin.pl ●• N r 9 ( 0 9 . 2 0 1 1 )

tel. 32 784 35 19, 697 233 222


REKLAMA

Każdy z nas mógłby wymienić co najmniej kilka szczególnie urokliwych zakątków rodzinnej miejscowości. Mogą to być zarówno ustronne zagajniki, czy polne ścieżki, prowadzące na szerokie polany, jak i stare budowle, o których nikt nie pamięta. Teraz jest szansa, aby podzielić się nimi, pokazać je innym na wystawie fotograficznej i zdobyć nagrodę! ,,Magiczne zakątki w Polsce” to kolejna już odsłona wakacyjnego konkursu, organizowanego przez Galerię AKS Carrefour. Do 30 września mieszkańcy Chorzowa i okolic mogą przesyłać najciekawsze i najbardziej wyjątkowe zdjęcia przedstawiające magiczne miejsca urokliwych okolic regionu. Co znaczy ,,magiczny”? W tym przypadku pojęcie to staje się wieloznaczne. Miejsca magiczne to takie, z którymi wiążą się nasze

wspomnienia, które przypominają nam o kimś lub o czymś. Miejsca magiczne to zarówno tajemnicze zakątki, znane tylko nam, jak i publiczne place, promenady i podwórka. Najważniejsze, aby fotografia przedstawiała miejsce z naszej okolicy, które w pewien sposób kiedyś stało się dla nas ważne. Jak wziąć udział w konkursie? Wystarczy zrobić zdjęcie magicznego miejsca i wysłać mailem pod adres konkurs@ monsoon.net.pl. Autor najlepszej fotografii nagrodzony zostanie aparatem Canon EOS 1100D z obiektywem 18-55 o wartości 2 000 PLN. Wygrana pozwoli mu z pewnością doskonalić się w trudnej sztuce fotografowania i odkrywać, często niedostrzegalne na pierwszy rzut oka, piękno zwykłych rzeczy. Troje zdobywców drugiego miejsca uhono-

rowanych zostanie drukarkami Canon Pixma IP3600, a dziesięcioro laureatów miejsca trzeciego otrzyma albumy na zdjęcia. Po zakończeniu konkursu zdjęcia pokazane zostaną na specjalnie zorganizowanej wystawie w Galerii AKS Carrefour. Od 28 października do 18 listopada mieszkańcy będą mogli zobaczyć znane części miasta oczami fotografików. W konkursie nie obowiązują ograniczenia wiekowe, zapraszamy więc wszystkich, którzy mają ochotę spojrzeć na znajomą okolicę w nieco inny sposób. Uwaga! Trzeba się spieszyć, bo termin nadsyłania prac to 30 wrzesień 2011. Do dzieła!

Chorzowianin.pl ●• N r 9 ( 0 9 . 2 0 1 1 )

Wiadomości

Konkurs fotograficzny „Magiczne zakątki w Polsce” trwa!

www.chorzowianin.pl

12

na

Chorzowianin.pl

na wyciągnięcie ręki

N r 9 (09.2011)


ROZMAITOŚCI

Andrzej Kuczok Nie będę opisywał szczegółów naszego zagranicznego wyjazdu, który w tym roku obejmował prawie całą Europę i był połączeniem wycieczki z niemal naukową wyprawą, bo oprócz relaksu mieliśmy możliwość poznania w oryginale dzieł Gaudiego i Leonarda da Vinci. Zaczęliśmy od zwiedzania czeskiego Ołomuńca, żeby przez Austrię, Szwajcarię i Frację dotrzeć do Hiszpanii. Tu w przepięknej Katalonii, w pobliżu Barcelony, w nadmorskim kurorcie L’Estartit, przez

13

N r 9 (09.2011)

Chorzowianin.pl

Pozdrowienia z... kilka dni zamieszkiwaliśmy. To była nasza baza wypadowa. Było cudownie. Piękne morze ze skalistymi wyspami, wspaniałe, czyste i rozległe plaże, a z drugiej strony skaliste góry. Wszystkie te zachodnie kraje, przez które przejeżdżaliśmy to wzór czystości i porządku, ale nie przypuszczałem, iż prym wiedzie tu Hiszpania z Katalonią na czele, która może być wzorem prawdziwej autonomii; a uwzględniając walory architektoniczno-urbanistyczne, Barcelona to ścisła czołówka najpiękniejszych miast świata.

Most Eiffla w Gironie

W tym mieście można się zakochać, co i mnie się zdarzyło... W drodze powrotnej przejeżdżaliśmy w pobliżu Lazurowego Wybrzeża, by dotrzeć do francuskiego Avinionu ze słynnym mostem na Rodanie i ogromnym pałaco-zamkiem, niegdysiejszą siedzibą papieską ale też i antypapieską. Stamtąd udaliśmy się do Włoch, do Mediolanu, gdzie czekała już na nas „Ostatnia Wieczerza” Leonarda da Vinci i jeszcze trochę innych atrakcji. Było wspaniale! Tyle wrażeń, tyle niezapomnianych przeżyć, że wypadałoby ujawnić, dzięki

czemu i komu to wszystko... Jest ktoś, kto już od kilku lat organizuje dla nauczycieli na zakończenie roku szkolnego te wspaniałe wyjazdy. Za każdym razem innymi szlakami, w inne strony. To zawsze są piękne i niezapomniane wojaże. Tym „ktosiem”, tym wspaniałym organizatorem jest dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Marii Konopnickiej w Chorzowie – Marian Piegza. Dziękujemy za to i prosimy o jeszcze, o kontynuowanie tej wspaniałej tradycji.

Sagrada Familia – bazylika według projektu Antonio Gaudiego w Barcelonie wciąż jest w budowie.

Ratusz z zegarem astronomicznym w czeskim Ołomuńcu

Spotkanie ze sztuką Salvadora Dali na zamku Pubol

Kreatywne Wakacje za grosik na Wyspie Tegoroczne lato zostanie bez wątpienia na długo w pamięci ponad 80 wolontariuszy z Polski, Niemiec i Ukrainy, którzy brali udział w projekcie „Kreatywne Wakacje za grosik” zorganizowanym przez chorzowską „Wyspę” i jej partnerów - Polską Misję Katolicką z Dortmundu w Niemczech i Towarzystwo Ochrony Praw Ucznia ,,Forteca’’ z Tarnopola na Ukrainie.

I znów będą razem Zespół Wokalny “Na Szlaku” zaprasza na XVI Ogólnopolski Koncert Wspomnień „I znów jesteśmy razem”, który rozpocznie się 7 października br. o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury “Batory”. Wydarzeniu towarzyszyć będą trzydniowe warsztaty wokalne z udziałem zespołu “Gigadrum” z Gorzowa Wielkopolskiego, zaplanowane od 6 do 8 października. Coroczne koncerty pod hasłem “I znów jesteśmy razem” zapoczątkowano szesnaście lat temu spotkaniem, na które zespół “Na Szlaku” oraz Urszula i Karol Pielokowie zaprosili przjaciół związanych z zespołem, oraz wszystkich wykonawców którzy w nim grali i śpiewali. Atmosfera tego spotkania sprawiła, iż postanowiono regularnie je powtarzać. W tym roku, w koncercie, którego gospodarzem zawsze jest

“Na Szlaku” wystąpią zespoły “Agat” z Boronowa i “Fresco” z Chorzowa oraz zespół wokalny z Centrum Młodzieży w Nesebr z Bułgarii. Posłuchać będzie można także solistek – chorzowianki Agnieszki Pielok-Opara i Doroty Brabańskiej z Rudy Śląskiej. Najmłodszym uczestnikiem koncertu będzie pięcioletni solista Michał Dorobisz z Chorzowa. Dwa utwory solowe na gitarze (“Samba pa ti” Carlosa Santany oraz “Double trouble” Erica Claptona) przygotowuje na koncert Antoni Machoń. Muzyczne spotkanie poprowadzą Agata Gruszka Zorychta i Agnieszka Pielok – Opara, przez wiele lat związane z zespołem “Na Szlaku”. Honorowy patronat nad koncertem objął Prezydent Miasta Chorzów Andrzej Kotala. Patronat medialny pełni portal i pismo Chorzowianin.pl. (k)

Wolontariusze biorący udział w dwóch międzynarodowych workcampach uczestniczyli w cyklu warsztatów filmowych prowadzonych przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej z Wrocławia. Efekt praktyczny tych warsztatów to krótkometrażowy film „Droga do wnętrza Wyspy” o misji chorzowskiej organizacji. Program sierpniowy wypełniły warsztaty fotograficzne, plastyczne i wykonywania biżuterii, a wszystkie one pozwoliły wolontariuszom na doskonalenie umiejętności pracy z dziećmi. Owocem tego workcampu są pomysły, które pozwolą na stworzenie Bajkowego Ogrodu na terenie wyspowego „Wigilijnego Miasteczka”. Uczestnicy obydwu workcampów pomagali „Wyspie” w realizacji półkolonijnego projektu dla chorzowskich dzieci spędzających lato w mieście - „Wakacje za grosik”, który tym razem rozbudzić miał dziecięcą kreatywność. - Wiele emocji, ale i wiedzy dostarczył najmłodszym udział w Turnieju Komputerowych Gier Edukacyjnych i Przygodowych – mówi Stefan Sierotnik, szef „Wyspy”. – Nie inaczej było w przypadku edukacyjno-sprawnościowych torów przeszkód ,,Spisz

Warsztaty filmowe zaowocowały krótkometrażową opowieścią o „Wyspie”.

się na Amen’’, dwóch edycjach konkursu ,,Chorzowski Dziecięcy Mam Talent’ czy terenowej gry edukacyjnej zorganizowanej z okazji dwudziestolecia powstania Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży ,,Jugendwerk’’ – dodaje. Zdaniem organizatorów, tegoroczne „Wakacje za grosik” były wyjątkowo udane. - Niemal wszyscy uczestnicy projektu skorzystali z propozycji warsztatów fotograficznych prowadzonych przez młodego obiecującego fotografa Krzysztofa Szlapę i warsztatów wykonywania biżuterii prowadzonych przez pasjonatkę pracy z dziećmi Katarzynę Stolarską. Fantastyczną zabawą dla wszystkich były warsztaty tańców

Chorzowianin.pl ●• N r 9 ( 0 9 . 2 0 1 1 )

integracyjnych poprowadzonych przez Gabrielę Zbieg z Gabi Art. z Chorzowa – mówi Stefan Sie-

rotnik. – Organizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez pomocy Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży „Jugendwerk” , Urzędu Miasta Chorzów, Chorzowskiego Centrum Kultury, firmy „Eltrans” sp. z o.o., Elektrociepłowni Chorzów „Elcho” Sp. z o.o. , firmy „Tropical” , Wyższej Szkoły Bankowej z Poznania i wielu innych wspaniałych darczyńców o szlachetnych sercach, którym podziękujemy w sposób szczególny już 19 września br. podczas podsumowania projektu w Międzynarodowym Domu Spotkań Wolontariuszy „Wigilijne Miasteczko”. Patronem medialnym projektu był portal i pismo Chorzowianin.pl. (k)


N r 9 (09.2011)

Chorzowianin.pl

14

INFORMATOR

TEATR ROZRYWKI Chorzów, ul. Konopnickiej 1 tel. (32) 346-19-30, fax. (32) 346-19-39 www.teatr-rozrywki.pl

STAROCHORZOWSKI DOM KULTURY Oddział Chorzowskiego Centrum Kultury Chorzów, ul. Sienkiewicza 59, tel. (032) 247-39-53

CHORZOWSKIE CENTRUM KULTURY Chorzów, ul. Sienkiewicza 3 tel. (32) 349-78-62/63 www.chck.pl

Duża Scena XXIV Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny koncert galowy. – 4.09 godz. 17.00. Położnice Szpitala Św. Zofii – prapremiera. – 17.09 godz. 19.00. Położnice Szpitala Św. Zofii. – 18.09 godz. 17.00. Położnice Szpitala Św. Zofii. – 20, 21, 27, 28.09 godz. 19.00 The Rocky Horror Show – Metropolitalna Noc Teatrów. – 24.09 godz. 21.00 The Rocky Horror Show – XIII Wakacyjny Przegląd Przedstawień – suplement. – 25.09 godz. 19.00 32 Omdlenia - XIII Wakacyjny Przegląd Przedstawień – suplement. – 26.09 godz. 19.00 Przebudzenie Wiosny. – 30.09 godz. 19.00 Mała Scena 3. Obserwatorium Artystyczne Entree – finał. – 19.09 godz. 19.30 Adonis ma gościa. – 21.09 godz. 11.00 O zajączku, który... nie umiał zliczyć do trzech. – 22.09 godz. 11.00 Metropolitalna Noc Teatrów – Latający Kufer. – 24.09 godz. 17.00 Metropolitalna Noc Teatrów – Opowieści o szaleńcach. – 24.09 godz. 18.30 Metropolitalna Noc Teatrów – Księga Papugi (tylko dla dorosłych). – 24.09 godz. 20.00 Mistrzowie Dawnej Fotografii, Max Steckel z cyklu Górny Śląsk – świat najmniejszy. – 26.09 godz. 19.30 Szkoła Teatru Program edukacyjny. – 27, 28, 29, 30.09 godz. 8.30 Prokleti – Przeklęci – spektakl w reżyserii Ewy Zembok. – 30.09 godz. 19.30

10.09 godz. 18.00 Wieczór z piosenką turystyczną- koncert zespołów „Happy Crew”, „Na Szlaku” 13.09 godz. 17.00 inauguracja pracy grup twórczych SDK – „Artystyczna rozgrzewka”. 16.09 godz. 18.00 Starochorzowska Galeria „Stróżów Poranka” koncert zespołu „Tea” 19.09 godz. 18.00 Wernisaż wystawy i warsztaty dla dzieci 28.09 godz. 18.00 Inauguracja Roku Kulturalnego w SDK – „Jak za dawnych lat” koncert niezapomnianych piosenek. 29.09 godz. 18.00 Szymon Babuchowski zaprasza: Czwartkowy Podwieczorek Literacki - spotkanie z Marcinem Witan i poezją Czesława Miłosza. W programie: Agata Bernadt - zespół Krakowskie Przedmieście 30.09 godz. 18.00 Starochorzowski Klub Podróżnika. Spotkanie z Michałem Lechem: „Aloha z końca świata” 6.10 godz. 10.00 Pofestiwalowe spotkanie w ramach pikniku malarskiego „Sielskie klimaty” Skansen Chorzów 9.10 godz. 17.00 Starochorzowskie Żniwne

MIEJSKI DOM KULTURY „BATORY” Chorzów ul. Batorego 6, tel. (32)246-00-60 www.mdk-batory.com.pl

KINO STUDYJNE PANORAMA Chorzów, ul. Wolności 19/21 tel. (32) 241-19-68 www.kinopanorama.pl

Uroczyste rozpoczęcie nowego sezonu w Klubie PEGAZ. Wykład pt. „Sztuka jest komunikatorem” – prel. dr Anna Stawiarska. 14.09 godz. 17.00 Spotkanie Klubu Promocji Poetyckich – prowadzący Maciej Szczawiński. 12 – 14.09 godz. 9.00 Szlakiem zabytków Jeleniej Góry – warsztaty plenerowe Klubu Pegaz. 16.09. godz. 17 – 20.00 Drzwi otwarte MDK Batory – Hajducki Maraton Kulturalny. 17.09 godz. 16.00 – 22.00 Biesiada sąsiada 20.09 godz. 10.00 Klub Rozmaitości Kulturalnych PEGAZ – wykład pt. „Dzieło sztuki, cel sam w sobie” – prelegent Anna Stawiarska 22.09 Wernisaż wystawy rysunku Marceliny Stycz 22.09 godz. 15.00 – 19.00 Wolność czytania – akcja wymień książkę. – 22.09 godz. 15.00 – 19.00 24.09 godz. 10.00 Rodzinne warsztaty przygodowo – artystyczne pt. „Sportowe wariacje” 25.09 godz. 15.30 Od cyji do gitary elektrycznej czyli od folkloru do bluesa – koncert pieśni Adolfa Dygacza. Gospodarz koncertu Zespół Folklorystyczny „Chorzów” 26.09 godz. 15.30 Koncert w oknie MDK Batory - Peter J. Brich 28.09. godz. 9.00 VIII Spotkanie z cyklu „Medium Mundi” - „Przebaczenie”

Auta 2. – 2.09 – 08.09 godz. 15.00 W lepszym świecie. – 2.09 godz. 17.00 (oprócz 7.09) Debiutanci. – 2.09 – 6.09 godz. 19.00 Kobieta, która pragnęła mężczyzny. – 5.09 – 8.09 godz. 19.00 Kubuś i przyjaciele. – 9.09 – 15.09 godz. 15.30 Seans Malucha - Kubuś i Przyjaciele – przed filmem gry i zabawy. – 10.09 godz. 15.00 Fryzjerka. – 11.09 – 15.09 godz. 17.00 Misja kadrowego. – 09.09 – 15.09 godz. 19.00 Klitschko. – 09.09 – 10.09 godz. 17.00 Pan Popper i jego pingwiny. – 16 – 22.09 godz. 15.15 Kret. – 16.09 – 18.09 godz. 17.00; 16.09 – 22.09 godz. 19.00 Filmowy Chorzów: Ingmar Villqist – Przegląd – 19 – 23.09 Noc Helvera (teatr TV), reż. Barbara Sass. – 19.09 godz. 17.00 Beztlenowce (teatr TV), reż. Łukasz Barczyk. – 20.09 godz. 17.00 51 minut (teatr TV), reż. Łukasz Barczyk. – 21.09 godz. 17.00 Helmucik. – 22.09 godz. 17.00 Ewa. – 23.09 godz. 19.00 – po projekcji spotkanie z Ingmarem Villqistem Ewa. – 23.09 – 29.09 godz. 15.30 Wtorek, po świętach. – 23.09 – 29.09 godz. 17.30 (oprócz 27.09) Ewa. – 23.09 – 29.09 godz. 19.00 (27.09 godz. 19.30) Dyskusyjny Klub Filmowy – Lekarze. – 29.09 godz. 17.15 W imieniu diabła. – 30.09 – 06.10 godz. 17.00 Ewa. – 30.09 – 06.10 godz. 19.00

07.09 godz. 19.00 „Kogut w rosole” - spektakl przedpremierowy teatru rozrywki 10.09 godz. 9.00 Wycieczka z cyklu „Perły Śląska” - Zakończmy lato wspólnie - Tarnowskie Góry, Racibórz godz. 19.00 „Kogut w rosole” w wykonaniu Teatru Rozrywki w Chorzowie 11.09 godz. 19.00 „Kopciuszek” w wykonaniu studia tańca współczesnego Tendi 16.09 godz. 18.00, Spektakl „Fuego Nuevo” ( Nowy Ogień ) 18.09 godz. 16.00 „To jest taki dom zaklęty, w który grają instrumenty” - Action Cembalo! 21.09 godz. 19.00 Inauguracja Sezonu Kulturalnego ChCK 2011/2012 23.09 godz. 20.00 Kabaret Łowcy.B 24.09 godz. 16.00, 19.00 „Andropauza – męska rzecz, czyli zdecydowana odpowiedź na Klimakterium” 25.09 godz. 16.00 Inauguracja Sezonu Kulturalnego dla dzieci „Kot w butach”  Teatru Dzieci Zagłębia. Bajka dla dzieci do 10 lat 26.09 godz. 18.00 Benefis Jana Marii Dygi - koncert jubileuszowy „50 lat minęło”. 28.09 godz. 19.00 Inne Granie w ChCK 30.09 godz. 10.00, 11.00 „To jest taki dom zaklęty w którym grają instrumenty”. Koncert „Action cembalo!” w wykonaniu Aleksandry Gajeckiej-Antosiewicz – klawesyn. 3.10 godz. 18.00 Ślązoki i Italoki 5. 10 godz. 18.00 Bulwar Zdradzonych Marzeń monodram muzyczny na aktorkę, kapelę i stare kino. 7.10 godz. 18.00 koncert reggae rap z udziałem: atut&dj funky, defedefe, diador, dono/tewu, fps, l.u.c., maleo reggae rockers 8.10 godz.18.00 „Unia bez tajemnic” w wykonaniu wrocławskiego Teatru Komedia 11.10 godz. 18.00 „Ojciec Święty Jan Paweł II na Podhalu” - widowisko muzyczne w wykonaniu śpiewaków i muzyków Podhala

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Chorzów, ul. Sobieskiego 8 tel. (32) 241-38-48 www.biblioteka.chorzow.pl Filia nr 1 Maciejkowice, ul. Główna 21 16.09.2011 r. , godz.16.00. „Złota jesień plony niesie” – zajęcia plastyczne z wykorzystaniem darów natury ( kasztany, żołędzie, liście). Filia nr 2,  ul. Ryszki 11/13 13.09.2011r. ,godz. 10.00 „Klub przyjaciół Franklina – przygody bohaterów” – zajęcia czytelniczo – plastyczne dla młodszych dzieci.  Filia nr 14, ul. Opolska 4 21.09.2011 r. godz. 15.30 „Jesień z Kubusiem Puchatkiem „ - zajęcia czytelniczo – plastyczne dla dzieci Filia nr 18, ul. Gwarecka 2 23.09.2011 r. ,godz.16.00 „Jesienne pejzaże w literaturze” – zajęcia literacko – plastyczne dla dzieci.

MIEJSKI OŚRODEK REKRACJI I SPORTU Ul.Dąbrowskiego 113 tel/fax 32 2417-050,32 2417-055 www.moris.chorzow.pl sekretariat@moris.chorzow.pl 10.09 godz. 16.00 KPR Ruch Chorzów – AZS AWF Wrocław PGNiG Superliga Piłki Ręcznej Kobiet (Hala sportowa, ul. Dąbrowskiego 113) 26.09 godz. 18.30 Clearex Chorzów – Gwiazda Ruda Śląska polska liga futsalu

Relacji z imprez szukaj na www.chorzowianin.pl Chorzowianin.pl ●• N r 9 ( 0 9 . 2 0 1 1 )

Uniwersytet Każdego Wieku

- edukacja i rozwój niezależnie od wieku 13 października 2011 r. o godz. 16:30 serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na inaugurację roku akademickiego. Naszym gościem, podczas spotkania otwartego będzie Pani Barbara Ptak. Jedna z najwybitniejszych polskich scenografek, autorka kostiumów do takich filmów jak: „Noce i dnie”, „Królowa Bona” czy „Ziemia obiecana”. Propagując ideę doskonalenia przez całe życie Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie od 4 lat jako jedyna na Śląsku prowadzi Uniwersytet Każdego Wieku. Naszym celem jest umożliwienie kształcenia ustawicznego dorosłym mieszkańcom Górnego Śląska, a także upowszechnienie idei uczenia się niezależnie od wieku i dotychczasowego wykształcenia. Naszymi słuchaczami są osoby ciekawe świata i chętne do samodoskonalenia. Dokładamy wszelkich starań, by móc gościć jak najznakomitszych prelegentów i wykładowców, którzy mogą podzielić się z naszymi słuchaczami swoim

doświadczeniem oraz wiedzą. W ramach UKW proponujemy także szereg zajęć dodatkowych m.in.: naukę języków obcych, informatykę, jogę.


15

REKLAMA

Grzybowe specjały Powoli witamy jesień i zmieniamy nasze menu. Ważnym elementem jesiennych potraw są grzyby. Dla ich miłośników firma Knorr przygotowała pyszne produkty na ich bazie. Zupa borowikowa z cebulką Knorr to doskonała propozycja na rodzinny obiad, a jej niepowtarzalny smak z pewnością przypadnie do gustu domownikom. Sos pieczarkowy Knorr stanowi uniwersalny dodatek do wielu dań, ponieważ pasuje zarówno do różnego rodzaju mięs, jak i makaronu czy ryżu. Zaś Gorący Kubek Kurkowa z makaronem Knorr to dobry wybór, jeśli mamy ochotę na aromatyczną i rozgrzewająca przekąskę, którą można szybko i w prosty sposób przyrządzić.

N r 9 (09.2011)

Chorzowianin.pl

MENU DLA DZIECI ZUPA DNIA, DANIE GŁÓWNE i DESER DANIE GŁÓWNE i DESER

- 15 zł - 10 zł

COŚ NA START Zupa dnia Mini Pizza z Paluszki rybne Hamburger Makaron PENNE Nuggetsy z kurczaka

DANIA GŁÓWNE sosem pomidorowym i serem sosem pomidorowym, szynką i papryką czosnkiem, serem i octem balsamicznym z sosem pomidorowym/pesto na słodko z białym serem i rodzynkami

wszystkie dania główne serwowane są z frytkami lub ryżem i sałatą DESERY Lody z polewą Sałatka owocowa

CO NIEDZIELA DLA DZIECIAKÓW Restauracja Czekolada zaprasza co niedzielę na darmowe

obiadki dla dzieci

Do każdego pełnego zestawu obiadowego z deserem dodajemy dla dziecka zestaw obiadowy

GRATIS

W wybrane niedziele są organizowane

ATRAKCJE DLA WASZYCH POCIECH RESTAURACJA CZEKOLADA, UL. DWORCOWA 6, CHORZÓW, WWW.KLUBCZEKOLADA.COM

Chorzowianin.pl ●• N r 9 ( 0 9 . 2 0 1 1 )


N r 9 (09.2011)

Chorzowianin.pl

16

REKLAMA

Chorzowianin.pl ●• N r 9 ( 0 9 . 2 0 1 1 )

chorzowianin_09_2011  

bezpłatne pismo mieszkańców miasta

chorzowianin_09_2011  

bezpłatne pismo mieszkańców miasta