Page 63

Pojemnik szklany z pokrywką Glass container with lid

Indeks Pojemność Index

Capacity (ml)

MIT8779

100

Indeks Pojemność 12

144

Indeks Pojemność Index

Capacity (ml)

IDE1022

150

Index

Capacity (ml)

MIT8786

100

12

48

IDE0040

600

144

Index

Capacity (ml)

MIT8793

170

Index

Capacity (ml)

IDE1039

160

12

48

6

24

Capacity (ml)

IDE0033

300

5 901292 640040

72

Index

Capacity (ml)

IDE2274

270

48

5 901292 632274

Indeks Pojemność Index

12

Indeks Pojemność

5 901292 651039

Indeks Pojemność Capacity (ml)

12

Indeks Pojemność

5 901292 651022

Index

Indeks Pojemność

Indeks Pojemność 6

24

5 901292 640033

Index

Capacity (ml)

MER1459

370

48

5 901292 651459

Pojemnik szklany z drewnianą pokrywką Glass container with wooden lid

Indeks Pojemność Index

Capacity (ml)

MIT2904

160

Indeks Pojemność 6

36

Index

Capacity (ml)

MIT2911

270

Indeks Pojemność 6

24

Index

Capacity (ml)

MIT2928

300

6

36

Słój szklany z drewnianą pokrywką Glass jar with wooden lid Indeks Pojemność

EAN

Index

Capacity (ml)

MIT2881

500

12

MIT2874

750

6

MIT2867

1500

6

62

Katalog przetwórstwo 2017  
Katalog przetwórstwo 2017  
Advertisement