Page 2

Szanowni Państwo, 23 lata tradycji rmy Chomik to już prawie ćwierć wieku doświadczenia w relacjach z klientami i kontrahentami z Polski i świata. Wysoka jakość produktów i nieustanne poszerzanie oferty to idee, które przyświecają nam od początku. Dział Przetwórstwa jest przykładem tej sfery naszej działalności, na który kładziemy szczególny nacisk, odpowiadając na Państwa potrzeby i życzenia. W naszej tegorocznej ofercie znajdą Państwo produkty podzielone na dwie kategorie. Winiarstwo: tutaj miłośnik domowego wina znajdzie wszystko, co każdy winiarz mieć powinien, począwszy od balonów i wyciskarek, poprzez niezbędne akcesoria, na ozdobnych butelkach i karafkach do estetycznego wyeksponowania wina skończywszy. Przetwórstwo: to bogata kolekcja garnków ceramicznych, różnokształtnych słojów i słoików, kolorowych zakrętek oraz innych akcesoriów, które uczynią pracę w kuchni jeszcze łatwiejszą i przyjemniejszą, a jej efekty atrakcyjniejsze. Zapraszamy do przejrzenia niniejszego katalogu i poznania naszych nowości. Dear Sir or Madam, The 23 years of the Chomik company's tradition are nearly a quarter-century of experience in relations with polish and worldwide customers and contractors. Focusing on the products' high quality and constant widening of the offer's range are ideas which have been driving us since the beginning. The Food Processing department is an example of the part of our activity which is being developed with particular emphasis, as a response to Your needs and demands. In this year’s offer You will nd products divided into two categories. Winery: here a fan of home-made wine will nd everything that every winemaker should have, starting from glass gallons and fruit presses, through essential accessories, ending with embossed glass bottles and decanters for aesthetic wine presenting. Food processing: This is a rich collection of ceramic pots, variform jars, colored lids and other accessories that will make Your work in a kitchen easier and more enjoyable, and its effects more attractive.

Feel free to browse our catalogue and get familiar with our latest products.

Katalog przetwórstwo 2017  
Katalog przetwórstwo 2017  
Advertisement