Page 1

FIGURY

DO SZOPEK oraz Figury świętych Ozdoby choinkowe Oświetlenia Fontanny Porcelana

KATALOG 2016/2017

Chomik S.J. ul. Cegielniana 875, 32-420 Gdów, tel. 12 251 40 27; 12 251 40 28 e-mail: figury@chomik.pl, www.chomik.pl


Figury podświetlane ~ 150 cm Materiał polyresin

1

8

4

7

3

10

1

11

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości


Figury podświetlane ~ 150 cm Materiał polyresin

5

9

6

2

NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

INDEKS RAI 2044-1 RAI 2044-2 RAI 2044-3 RAI 2044-4 RAI 2044-5 RAI 2044-6 RAI 2044-7 RAI 2044-8 RAI 2044-9 RAI 2044-10a RAI 2044-10b

NAZWA Figurka ś w. Jó zef - podś wietlana Figurka ś w. Maryja - podś wietlana Figurka dzieciątko Jezus - podś wietlana Anioł - igurka do szopki podś wietlana Pasterz - igurka do szopki podś wietlana Kró l - igurka do szopki podś wietlana Kró l - igurka do szopki podś wietlana Kró l - igurka do szopki podś wietlana Krowa - igurka do szopki podś wietlana Osioł - igurka do szopki podś wietlana Owca - igurka do szopki podś wietlana

WYMIARY (cm) 58,4x45,7x150 55,8x55,8x83,8 61x40,6x33 71x50,8x113 50,8x38x141 52x50x145 54,6x63,5x96,5 50,8x55,9x145 101,6x61x50,8 94x61x47 62,2x25,4x36,8

2


Figury ~ 160 cm Materiał polyresin 2

4

1

3

9 5

3

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości


Figury ~ 160 cm Materiał polyresin

8

6 10

7

11

NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

INDEKS BRI150AB BRI150AA BRI150AC BRI150AK BRI150AD BRI150AG BRI150AE BRI150AH BRI150AI BRI150AF BRI150AJ

NAZWA Sw. Jó zef - igurka do szopki Anioł - igurka do szopki Sw. Maryja - igurka do szopki Pasterz - igurka do szopki Dzieciątko Jezus - igurka do szopki Kró l - igurka do szopki Kró l - igurka do szopki Wó ł - igurka do szopki Owca - igurka do szopki Kró l - igurka do szopki Osioł - igurka do szopki

WYMIARY (cm) 82x74x142 64x47x146 64x62x105 69x69x140 70x48x56 78x65x145 79x67x97 100x61x70 52x25,5x30 70x60x156 80x40x65

4


Figury ~ 160 cm

4

Materiał polyresin 1

2

5

3

NR 1 2 3

5

INDEKS TEA3008403-1 TEA3008403-2 TEA3008403-3

NAZWA Figurka ś w. Jó zef Figurka ś w. Maryja Figurka dzieciątko Jezus

WYMIARY (cm) 57x45x156 63,5x59,5x101,5 55x42,5x31

NR 1 2

INDEKS LIG1124 LIG1131

NAZWA Anioł skarbonka z kiwającą głową Aniołek skarbonka z kiwającą głową

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

WYMIARY (cm) 158 38


Figury podświetlane ~ 120 cm Materiał polyresin

4

5

1 6

8

7 2

3

11

10

NR 1 2 3 4 5 6

INDEKS RAI 6295 RAI 6295 RAI 6295 RAI 6295 RAI 6295 RAI 6295

NAZWA Figurka ś w. Jó zef - podś wietlana Figurka ś w. Maryja - podś wietlana Figurka dzieciątko Jezus - podś wietlana Anioł - igurka do szopki podś wietlana Pasterz - igurka do szopki podś wietlana Kró l - igurka do szopki podś wietlana

9

WYMIARY (cm) 40x40x110 41x37x66 49x30x25 55x35x110 42x32x115 41x35x117

NR 7 8 9 10 11

INDEKS RAI 6295 RAI 6295 RAI 6295 RAI 6295 RAI 6295

NAZWA Kró l - igurka do szopki podś wietlana Kró l - igurka do szopki podś wietlana Krowa - igurka do szopki podś wietlana Osioł - igurka do szopki podś wietlana Owca - igurka do szopki podś wietlana

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

WYMIARY (cm) 45x42x80 40x35x116 81x45x35 75x50x32 30x20x50

6


Figury ~ 120 cm 4

Materiał polyresin 7 1

8

5 2

6

3

9 10

11

NR 1 2 3 4 5 6

7

INDEKS RAI 6288-1 RAI 6288-2 RAI 6288-3 RAI 6288-4 RAI 6288-5 RAI 6288-6

NAZWA Figurka ś w. Jó zef Figurka ś w. Maryja Figurka dzieciątko Jezus Anioł - igurka do szopki Kró l - igurka do szopki Kró l - igurka do szopki

WYMIARY (cm) 40x40x110 41x37x66 49x30x25 55x35x110 41x35x117 45x42x80

NR 7 8 9 10 11

INDEKS RAI 6288-7 RAI 6288-8 RAI 6288-9 RAI 6288-10 RAI 6288-11

NAZWA Kró l - igurka do szopki Pasterz - igurka do szopki Krowa - igurka do szopki Osioł - igurka do szopki Owca - igurka do szopki

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

WYMIARY (cm) 40x35x116 42x32x115 81x45x35 75x50x32 30x20x50


Figury podświetlane ~ 100 cm Materiał polyresin

1

9

2

7

8

3

6

4

11

10

5

NR 1 2 3 4 5 6

INDEKS RAI 2051-1 RAI 2051-2 RAI 2051-3 RAI 2051-4a RAI 2051-4b RAI 2051-5

NAZWA Anioł - igurka do szopki podś wietlana Figurka ś w. Jó zef - podś wietlana Figurka ś w. Maryja - podś wietlana Figurka dzieciątko Jezus - podś wietlana Owca - igurka do szopki podś wietlana Kró l - igurka do szopki podś wietlana

WYMIARY (cm) 55,9x29,2x99 35,5x36,8x96,5 43,2x38x58,4 45,7x27,9x29,2 48,2x20,3x29,2 43,2x39,4x64,5

NR 7 8 9 10 11

INDEKS RAI 2051-6 RAI 2051-7 RAI 2051-8 RAI 2051-9 RAI 2051-10

NAZWA Kró l - igurka do szopki podś wietlana Kró l - igurka do szopki podś wietlana Pasterz - igurka do szopki podś wietlana Krowa - igurka do szopki podś wietlana Osioł - igurka do szopki podś wietlana

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

WYMIARY (cm) 35,6x30,5x99 35,6x29,2x99 35,6x27,9x96,5 81,2x38x47 76,2x35,6x48,3

8


Figury ~ 100 cm

1

Materiał masa żywiczna 8

2 9

7

3

6

4

11

NR 1 2 3 4 5 6

9

INDEKS RAI 2068-1 RAI 2068-2 RAI 2068-3 RAI 2068-4a RAI 2068-4b RAI 2068-5

10

5

NAZWA Anioł - igurka do szopki Figurka ś w. Jó zef Figurka ś w. Maryja Figurka dzieciątko Jezus Owca - igurka do szopki Kró l - igurka do szopki

WYMIARY (cm) 55,9x29,2x99 35,5x36,8x96,5 43,2x38x58,4 45,7x27,9x29,2 48,2x20,3x29,2 43,2x39,4x64,5

NR 7 8 9 10 11

INDEKS RAI 2068-6 RAI 2068-7 RAI 2068-8 RAI 2068-9 RAI 2068-10

NAZWA Kró l - igurka do szopki Kró l - igurka do szopki Pasterz - igurka do szopki Krowa - igurka do szopki Osioł - igurka do szopki

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

WYMIARY (cm) 35,6x30,5x99 35,6x29,2x99 35,6x27,9x96,5 81,2x38x47 76,2x35,6x48,3


Figury ~ 100 cm 1

Materiał polyresin z cementem

9

2

8

7

3

6

4

11

NR 1 2 3 4 5 6

INDEKS RAI 2174-1 RAI 2174-2 RAI 2174-3 RAI 2174-4a RAI 2174-4b RAI 2174-5

10

5

KOLOR KAMIENNY NAZWA Anioł - igurka do szopki Figurka ś w. Jó zef Figurka ś w. Maryja Figurka dzieciątko Jezus Owca - igurka do szopki Kró l - igurka do szopki

WYMIARY (cm) 55,9x29,2x99 35,5x36,8x96,5 43,2x38x58,4 45,7x27,9x29,2 48,2x20,3x29,2 43,2x39,4x64,5

NR 7 8 9 10 11

INDEKS RAI 2174-6 RAI 2174-7 RAI 2174-8 RAI 2174-9 RAI 2174-10

NAZWA Kró l - igurka do szopki Kró l - igurka do szopki Pasterz - igurka do szopki Krowa - igurka do szopki Osioł - igurka do szopki

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

WYMIARY (cm) 35,6x30,5x99 35,6x29,2x99 35,6x27,9x96,5 81,2x38x47 76,2x35,6x48,3

10


Figury ~ 100 cm

1

Materiał polyresin z cementem 2

8

9

7 3

6

4

5

11

NR 1 2 3 4 5 6

11

INDEKS RAI 2075-1 RAI 2075-2 RAI 2075-3 RAI 2075-4a RAI 2075-4b RAI 2075-5

NAZWA Anioł - igurka do szopki Figurka ś w. Jó zef Figurka ś w. Maryja Figurka dzieciątko Jezus Owca - igurka do szopki Kró l - igurka do szopki

10

WYMIARY (cm) 55,9x29,2x99 35,5x36,8x96,5 43,2x38x58,4 45,7x27,9x29,2 48,2x20,3x29,2 43,2x39,4x64,5

NR 7 8 9 10 11

INDEKS RAI 2075-6 RAI 2075-7 RAI 2075-8 RAI 2075-9 RAI 2075-10

NAZWA Kró l - igurka do szopki Kró l - igurka do szopki Pasterz - igurka do szopki Krowa - igurka do szopki Osioł - igurka do szopki

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

WYMIARY (cm) 35,6x30,5x99 35,6x29,2x99 35,6x27,9x96,5 81,2x38x47 76,2x35,6x48,3


Figury ~ 110 cm Materiał polyresin 2

7

4

8 6

3

5

1

11

10

9

NR 1 2 3 4 5 6

INDEKS LIG2870 LIG2856 LIG2863 LIG2887 LIG2894 LIG2900

NAZWA Figura dzieciątko Jezus Figura ś w. Jó zef Figura ś w. Maryja Figura kró l Figura kró l Figura kró l

WYMIARY (cm) 42x32x26 37x45x110 45x36x72 37x40x105 40x42x79 33x38x107

NR 7 8 9 10 11

INDEKS LIG2917 LIG2924 LIG2931 LIG2948 LIG2955

NAZWA Figura anioł Figura pasterz Figura krowa Figura osioł Figura owca

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

WYMIARY (cm) 38x48x68 36x42x77 25x57x40 20x49x41 17x40x26

12


Figury ~ 90 cm Materiał polyresin 7

5

2

4 8

3

6

1

11

9

NR 1 2 3 4 5 6

13

INDEKS LIG2764 LIG2740 LIG2757 LIG2771 LIG2788 LIG2795

NAZWA Figura dzieciątko Jezus Figura ś w. Jó zef Figura ś w. Maryja Figura kró l Figura kró l Figura kró l

WYMIARY (cm) 35X22X25 33X38X92 38X97X64 25X44X90 31X42X90 36X44X67

10

NR 7 8 9 10 11

INDEKS LIG2801 LIG2818 LIG2825 LIG2832 LIG2849

NAZWA Figura anioł Figura pasterz Figura krowa Figura osioł Figura owca

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

WYMIARY (cm) 24X43X88 29X36X60 21X50X29 20X40X28 11X29X25


Figury ~ 80 cm 7

Materiał polyresin 2

8

4 6

3

5

1

9

NR 1 2 3 4 5 6

INDEKS LIG2658 LIG2634 LIG2641 LIG2665 LIG2672 LIG2689

10

11

NAZWA Figura dzieciątko Jezus Figura ś w. Jó zef Figura ś w. Maryja Figura kró l Figura kró l Figura kró l

WYMIARY (cm) 31X23X24 29X30X76 34X33X50 23X31X74 37X30X54 24X32X73

NR 7 8 9 10 11

INDEKS LIG2696 LIG2702 LIG2719 LIG2726 LIG2733

NAZWA Figura anioł Figura pasterz Figura krowa Figura osioł Figura owca

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

WYMIARY (cm) 19X32X69 25X28X70 19X38X25 17X34X24 14X25X22

14


Figury ~ 80 cm

1

Materiał polyresin 8

2

7 5

3

6

4

11

10 NR 1 2 3 4 5 6

15

INDEKS RAI 2082 RAI 2082 RAI 2082 RAI 2082 RAI 2082 RAI 2082

NAZWA Figurka Anioł Figurka ś w. Jó zef Figurka ś w. Maryja Figurka dzieciątko Jezus Kró l - igurka do szopki Kró l - igurka do szopki

9

12 WYMIARY (cm) 38,1x24,1x80 30,5x25,4x78,7 29,2x31,8x48,3 30,5x17,8x17,8 26,2x24,1x80 27,9x33x55,9

NR 7 8 9 10 11 12

INDEKS RAI 2082 RAI 2082 RAI 2082 RAI 2082 RAI 2082 RAI 2082

NAZWA Kró l - igurka do szopki Pasterz - igurka do szopki Wó ł - igurka do szopki Osioł - igurka do szopki Owca - igurka do szopki Owca - igurka do szopki

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

WYMIARY (cm) 30,5x25,4x78,7 30,5x23,4x77,5 59,7x27,9x34,3 54,6x27,9x34,3 38,1x17,8x22,8 28x9x28


Figury ~ 60 cm Materiał polyresin 7

2 8 5 4

3

6

1

10

9

11

NR 1 2 3 4 5 6

INDEKS LIG2986 LIG2962 LIG2979 LIG3013 LIG3020 LIG3037

NAZWA Figura dzieciątko Jezus Figura ś w. Jó zef Figura ś w. Maryja Figura kró l Figura kró l Figura kró l

WYMIARY (cm) 22x17x16 20x25x60 24x22x36 22x26x57 23x37x56 24x30x41

NR 7 8 9 10 11

INDEKS LIG3044 LIG3051 LIG3068 LIG3075 LIG3082

NAZWA Figura anioł Figura pasterz Figura krowa Figura osioł Figura owca

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

WYMIARY (cm) 22x33x55 18x20x56 15x30x20 14x26x21 8x19x17

16


Zestawy Figur ~ 46 cm Materiał polyresin NR 1 2

INDEKS RAI 2112 RAI 2105

NAZWA Kpl. 11 igur boż onarodzeniowych Kpl. 11 igur boż onarodzeniowych

WYMIARY (cm) 41 46

1

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

2

17

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości


Zestawy Figur ~ 46 cm Materiał masa żywiczna 1

NR 1 2

INDEKS LIG 3105 LIG 3099

NAZWA Kpl. 11 igur boż onarodzeniowych Kpl. 11 igur boż onarodzeniowych

WYMIARY (cm) 31 46

2

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

18


Inne gury ~ 26 cm Materiał polyresin

NOWOŚĆ 2

6 5

3

4

1

NR 1 2 3

19

INDEKS LIG 3112 RAI 4466 LIG 9182

NAZWA Kpl. 11 igur boż onarodzeniowych Kpl. 11 igur boż onarodzeniowych Szopka boż onarodzeniowa

WYMIARY (cm) 15 5,5 30x12,7x20,3

NR 4 5 6

INDEKS LIG 9199 LIG 9175 LIG 9168

NAZWA Zegar Ostatnia Wieczerza Szopka boż onarodzeniowa Szopka boż onarodzeniowa

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

WYMIARY (cm) 22,8x7,6x26,7 9x3x10 14x4x16


Inne gury Materiał polyresin NOWOŚĆ 3

4

5

1

6

2

8

100 cm

9 7

11 10

13 12 14 NR 1 2 3 4 5 6 7

INDEKS RAI 4626 RAI 4442 FIG-K131K FIG-K132K FIG-K129K FIG-K127K FIG-K306K

NAZWA Szopka boż onarodzeniowa-choinka Owca Owca Owca Owca Owca Osiołek

WYMIARY (cm) 100 30,5x11,5x29 20x8x19 19x10x18 32x13x20 35x17x23 35x15x34

NR 8 9 10 11 12 13 14

INDEKS FIG-K307K WUI 0706 FIG-C249 FIG-C123 FIG-C20B FIG-B130 FIG-K92K

NAZWA Koza Owca Osiołek leż ący Pies Owca stojąca Owcarz Pastuszek

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

WYMIARY (cm) 27x12x25 40x40 28x33 40x50 53x52 72 22x18x42

20


Inne gury Materiał polyresin 8

7

6

4

5

3

1

2

1 2 3 4

21

INDEKS WUI 0683 WUI 0690 FIG-K125G FIG-C20

NAZWA Owca Owca Osioł Owca

WYMIAR (cm) 80x65 70x69 98x30x94 43x52

5 6 7 8

INDEKS FIG-C20A FIG-K112M FIG-K96M FIG-K99G

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

NAZWA Owca stojąca Renifer Renifer Renifer

WYMIAR (cm) 35x52 50x60 50x60 120x150


Inne gury ~ 110 cm Materiał polyresin

6

2

3

1

4

5

1 2 3 4 5 6

INDEKS FIG-K123G FIG-K113M FIG-K140G FIG-K063G FIG-K147G FIG-B180

NAZWA Słoń Słoń Koza Cap Figura słoń XL Owcarz duży

WYMIAR (cm) 80x40x65 64x30x45 75x25x77 104x30x90 180x80x110 152

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

22


Figura św. Maria ~ 180 cm Materiał polyresin 1

3 2

NR 1 2 3

23

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

INDEKS RAI 9080 RAI 9097 RAI 2419

NAZWA Matka Boska Niepokalana Matka Boska Niepokalana Matka Boska Niepokalana

WYMIARY (cm) 180 150 120


Figura św. Maria ~150 cm Materiał polyresin

NOWOŚĆ

SZKLANE OCZY

SZKLANE OCZY

SZKLANE OCZY

5

4 6

4

Matka Boska Niepokalana - szklane oczy RAI 4572 INDEKS 1 20 WYMIARY (cm)

5

Figura Serce Maryii RAI 9103 INDEKS 150 WYMIARY (cm)

6

Figura Serce Maryii - szklane oczy RAI 4558 INDEKS 120 WYMIARY (cm)

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

7

7

Matka Boska z Lourdes - szklane oczy INDEKS RAI 4565 WYMIARY (cm) 120

24


Figura św. Maria ~ 100 cm Materiał polyresin, masa żywiczna

SZKLANE OCZY

SZKLANE OCZY 8

9

10

11

NOWOŚĆ 8

25

Maryja z Dzieciątkiem - szklane oczy RAI 4503 INDEKS 99 WYMIARY (cm)

9

Figura św. Maria - masa żywiczna RAI 2433 INDEKS 40,6x28,7x99 WYMIARY (cm)

10

Figura św. Maria - masa żywiczna INDEKS WYMIARY (cm)

RAI 2457 31x24,1x78,7

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

11

Figura św. Maria - masa żywiczna INDEKS WYMIARY (cm)

RAI 2310 25,4x17,8x60


Figura Jezus ~150 cm Materiał polyresin 1 SZKLANE OCZY

2

SZKLANE OCZY

4

SZKLANE OCZY

3

NOWOŚĆ 1 Figura Serce Pana Jezusa - szklane oczy INDEKS RAI 9073 WYMIARY (cm) 150

2

Figura Serce Pana Jezusa - szklane oczy INDEKS RAI 4589 WYMIARY (cm) 122

NOWOŚĆ 3

Figura Serce Pana Jezusa - szklane oczy INDEKS WYMIARY (cm)

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

RAI4473 99

NOWOŚĆ 4 Figura Jezus Dobry Pasterz - szklane oczy INDEKS RAI 4480 WYMIARY (cm) 99

26


Figura Anioł ~113 cm

NOWOŚĆ

Materiał polyresin

2

1

4

3

1

Anioł klęczący - ruchome oczy i rzęsy INDEKS WYMIARY (cm)

27

RAI 9110 113

2

Anioł klęczący INDEKS WYMIARY (cm)

RAI 9127 113

3

Anioł z szarfą RAI 9134 112

INDEKS WYMIARY (cm)

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

4

Anioł z szarfą RAI 9141 INDEKS 99 WYMIARY (cm)


SZKLANE OCZY

Figury ~100 cm

SZKLANE OCZY

Materiał polyresin

7

1 2 6

5

3

4

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NR 1 2 3 4

INDEKS RAI 4527 RAI 4534 RAI 4596 RAI 4602

NAZWA Figura Jezus - szklane oczy Jezus Miłosierny - szklane oczy Anioł klęczący Anioł klęczący

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ WYMIARY (cm) 99 99 33x28x62 30,5x23x52

NR 5 6 7

INDEKS RAI 4619 RAI 2303 RAI 2204

NAZWA Figura Anioł Figura ś w. Franciszek Figurka ś w. Rodzina - masa ż ywiczna

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

NOWOŚĆ WYMIARY (cm) 29x18x57 20,3x17,8x59,7 25,4x15,2x61

28


Inne gury Materiał polyresin SZKLANE OCZY

SZKLANE OCZY

SZKLANE OCZY

SZKLANE OCZY SZKLANE OCZY

1

SZKLANE OCZY

2

SZKLANE OCZY

3

4

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NR 1 2 3 4

29

INDEKS RAI 4541 RAI 4510 RAI 4497 RAI 9059

NOWOŚĆ

WYMIARY (cm) NAZWA Figura ś w. Rodzina - szklane oczy - polyresin 99 Sw. Jó zef Opiekun z dzieciątkiem - szklane oczy - polyresin 99 Figura ś w. Antoni - szklane oczy - polyresin 99 Krzyż na podstawie - polyresin 150

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

NOWOŚĆ


Postumenty, kolumny

NOWOŚĆ

Materiał polyresin, cement

2

TYŁ

PRZÓD

NOWOŚĆ

3 1

TYŁ

PRZÓD

4

5

NOWOŚĆ

- propozycja ekspozycji

NR 1 2 3 4 5 6

INDEKS RAI 2358 RAI 4633 RAI 4664 RAI 4459 RAI 2396 RAI 2389

NAZWA Figurka z kapliczką podś wietlaną - masa ż ywiczna Postument pod monstrancję złoty- polyresin Postument pod monstrancję biały - polyresin Swiecznik Anioł - polyresin Kolumna - cement Kolumna - cement

6

WYMIARY (cm) 45,7x29,2x83,8 68,5x46x48,5 68,5x46x48,5 21,5x15x51 25,9x25,9x53,3 29,2x29,2x83,8

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

30


Fontanny podświetlane Materiał masa żywiczna, cement

1

4

3

2

NR 1 2 3 4

31

INDEKS RAI 2136 RAI 2488 RAI 2471 RAI 2167

NAZWA Fontanna elektryczna z pompką ś w. Rodzina Fontanna elektryczna z pompką ś w. Rodzina Fontanna elektryczna z pompką ś w. Maria Fontanna ś w. Rodzina na postumencie + kapliczka

WYMIARY (cm) 48,3x31,8x50,8 30,5x27,9x66 55,9x40,6x99 69x50x138

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości


Ozdoby choinkowe nietłukące

Kpl. 5 szt. ozdoba boż onarodzeniowa cukiereczki 7cm indeks BAI4277 cena brutto

Ozdoba Boż onarodzeniowa szyszka 7cm opak. 4szt indeks BAI1239 cena brutto

Ozdoba ś wiąteczna dekor. "kropla" 9 cm opak. 18 szt indeks BAI1407 cena brutto

Ozdoba boż onarodzeniowa cukierek 9cm opak. 4 szt indeks BAI1154 cena brutto

Ozdoba boż onarodzeniowa szyszeczka 9 cm opak 12 szt. indeks BAI1260 cena brutto

Kpl. 4 ozdó b choinkowych cukierkowa laska 13 cm indeks BAI6959 cena brutto

Kpl. 4 ozdó b choinkowych cukierek 9 cm indeks

BAI6676

cena brutto

Kpl. 4 szt ozdoba boż onarodzeniowa domek 6cm mix kolor indeks BAI4239 cena brutto

Ozdoba boż onarodzeniowa szpic gwiazda 15cm indeks BAI1185 cena brutto

Kpl. 4 ozdó b choinkowych serce 7 cm indeks

BAI6706

cena brutto

Kpl. 3 ozdó b choinkowych kwiatek 9 cm indeks

BAI6874

cena brutto

Ozdoba boż onarodzeniowa szpic 20cm indeks

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

BAI1192

cena brutto

Kpl. 4 ozdó b choinkowych prezent 6 cm indeks

BAI6690

cena brutto

Kpl. 3 szt ozdoba boż onar. Sowa 9cm indeks

BAI4376

cena brutto

Ozdoba ś wiąteczna szpic 28 cm 1szt indeks

BAI1391

cena brutto

32


Łańcuchy

Girlanda długoś ć-2,7 m gwiazdka indeks

GIF8540

cena brutto

Girlanda długoś ć-2,7 m płatek ś niegu indeks

GIF8533

cena brutto

Ozdoba boż onarodzeniowa łań cuch/garland długoś ć-1,2 m indeks GIF4116 cena brutto

Ozdoba boż onarodzeniowa łań cuch/garland długoś ć-2m indeks GIF4093 cena brutto

Girlanda długoś ć-2,7 m koraliki 6 mm mix indeks GIF8502 cena brutto

Girland 10mm długoś ć-10 metró w

33

indeks

GIF1628

cena brutto

Girlanda długoś ć-2,7 m koraliki 1 cm indeks

GIF8519

cena brutto

Łań cuch na choinkę długoś ć-5 m indeks

GIF8625

cena brutto

Łań cuch na choinkę długoś ć-2m 10x5cm

Łań cuch na choinkę długoś ć-2m 10x6cm

indeks

indeks

GIF1734

cena brutto

GIF1758

cena brutto

Ozdoba boż onarodzeniowa płatki ś niegu długoś ć-5,4m indeks GIF1635 cena brutto

Ozdoba boż onarodzeniowa garland długoś ć-1,8m 2,7m mix indeks GIF4161 cena brutto

Łań cuch na choinkę długoś ć-2m 10x12cm indeks

GIF1727

cena brutto

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

Łań cuch na choinkę długoś ć-2m 10x4cm

Łań cuch na choinkę długoś ć-2m 15x5cm

indeks

indeks

GIF1765

cena brutto

GIF1741 cena brutto


Stroiki świąteczne

Kula ś wiąteczna 15 cm indeks

ANT6820

cena brutto

Kula ś wiąteczna 15 cm indeks

ANT6882

cena brutto

Kula ś wiąteczna 15 cm indeks

ANT6943

cena brutto

Kula ś wiąteczna 15 cm indeks

ANT6769

cena brutto

Wiszący stroik boż onarodzeniowy FI 45cm indeks ANT1298 cena brutto

Wieniec ś wiąteczny FI 45 cm indeks

ANT1311 cena brutto

Wieniec ś wiąteczny FI 40 cm ANT1328 cena brutto

indeks

Wieniec ś wiąteczny FI 30 cm

Wiszący stroik boż onarodzeniowy FI 60cm indeks ANT1304 cena brutto

indeks Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

ANT1335 cena brutto

34


Ozdoby choinkowe nietłukące

Ozdoba boż onarodzeniowa kpl 3 szt indeks

ADE5235

Ozdoba boż onarodzeniowa kpl 3 szt indeks

ADE5242

cena brutto

Ozdoba boż onarodzeniowa ró ż yczka kpl 4szt indeks

35

ADE5266

cena brutto

Ozdoba boż onarodzeniowa kpl 3 szt

Ozdoba boż onarodzeniowa kpl 2 szt indeks

cena brutto

ADE5273

indeks

cena brutto

ADE5280

cena brutto

Ozdoba boż onarodzeniowa kpl 3 szt indeks

ADE5297

cena brutto

Ozdoba boż onarodzeniowa kpl 3 szt indeks

ADE5228

cena brutto

Ozdoba boż onarodzeniowa kpl 3 szt indeks

ADE5259

cena brutto

Kpl. 40 bombek 6 cm tuba

Kpl. 110 bombek 5 cm 6 cm 8 cm indeks

BAI7116

cena brutto

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

indeks

BAI7024

cena brutto


Ozdoby choinkowe szklane

Ozdoba choinkowa sowa 1szt. 4x5,5cm indeks BOZ4604

cena brutto

indeks BOZ5679

Ozdoba choinkowa aniołek 6,3x10,5cm indeks BOZ4697

Aniołek szklany ozd.choin. 4,3x7,8cm

Ozdoba ś wiąteczna szopka 10cm indeks BOZ0448

cena brutto

Ozdoba choinkowa anioł 5 cm 1szt indeks BOZ3556

indeks BOZ7050

cena brutto

cena brutto

cena brutto

Ozdoba ś wiąteczna szklana dzwonek 6,5x12,4cm indeks BOZ5181 cena brutto

Aniołek szklany ozd.choin. 4,5x6x7,5cm cena brutto

Kula szklana ś wiecąca 10cm indeks BOZ6879

cena brutto

Art. Szklany small gift indeks BOZ1093

cena brutto

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

Ozdoba ś wiąteczna szklana dzwonek 8x15 cm indeks BOZ5631 cena brutto

Ozdoba ś wiąteczna szopka jabłko dia.7x7cm indeks BOZ0356 cena brutto

Ozdoba ś wiąteczna aniołek szklany 5,2x3,3x5,8cm indeks BOZ0394 cena brutto

36


Lampki bożonarodzeniowe

37

Ozdobna lampka boż onarodzeniowa biała na baterie i 8 cm indeks BAT0611 cena brutto

Ozdobna lampka boż onarodzeniowa biała na baterie i 10 cm indeks BAT0628 cena brutto

Ozdobna lampka boż onarodzeniowa biała na baterie i 14,5 cm indeks BAT0635 cena brutto

Ozdobna lampka boż onarodzeniowa złota na baterie i 8 cm indeks BAT0642 cena brutto

Ozdobna lampka boż onarodzeniowa złota na baterie i 10 cm indeks BAT0659 cena brutto

Ozdobna lampka boż onarodzeniowa złota na baterie i 14,5 cm indeks BAT0666 cena brutto

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości


Oświetlenie choinkowe

Lampki z ż aró weczkami miniaturowymi 50 lampek multikolor indeks

BUL1319

cena brutto

Lampki led 50 przewó d w okręgu dystans między diodami 5cm multikolor indeks

BUL0117

cena brutto

Renifery 20 lampek z zasilaczem przeź roczysty przewó d biały indeks

BUL7096

cena brutto

Lampki z ż aró weczkami miniaturowymi 100 lampek multikolor indeks

BUL1715

indeks

cena brutto

Lampki led 50 przewó d w okręgu dystans między diodami 5cm biały indeks

BUL0124

cena brutto

BUL7010

cena brutto

BUL3719

cena brutto

Lampki led 100 przewó d w okręgu dystans między diodami 5cm biały indeks

Renifery 20 lampek z zasilaczem przeź roczysty przewó d multikolor indeks

Lampki miniaturowe 100l z dodatkowym gniazdkiem multikolor

BUL0322

cena brutto

Lampki z ż aró weczkami miniaturowymi 100 lampek przeź roczysty indeks

BUL7126

cena brutto

cena brutto

indeks

Lampki led 50 przewó d w okręgu dystans między diodami 5cm biały ciepły indeks

BUL0186

cena brutto

Sople 30 lampek z zasilaczem przeź roczysty przewó d biały

Sople 30 lampek z zasilaczem biały indeks

BUL1722

Lampki miniaturowe 100 lampek z dodatkowym gniazdkiem przeź roczysty

indeks

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

BUL7195

cena brutto

BUL3726

cena brutto

Płatki ś niegu 30 lampek z zasilaczem biały indeks

BUL7423

cena brutto

Sople 30 lampek z zasilaczem niebieski indeks

BUL7164

cena brutto

38


Zegary

NAROŻNY

39

Zegar naroż ny/cyfry arabskie h=206cm

Zegar naroż ny/cyfry rzymskie h=206cm

indeks ZEG02G09AR-D indeks ZEG02G09AR-O

indeks indeks

kolor kolor

DĄB ORZECH

ZEG02G09-D ZEG02G09-O

kolor kolor

DĄB ORZECH

Zegar stojący/cyfry arabskie h=203cm indeks

ZEG2352AR-D

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

kolor

DĄB

Zegar stojący/cyfry rzymskie h=203cm indeks indeks

ZEG2352-D ZEG2352-O

kolor kolor

DĄB ORZECH


Zegary

Zegar wiszący/cyfry rzymskie indeks indeks

ZEGSC6006-CH ZEGSC6006-M

kolor kolor

WIŚNIA MAHOŃ

Zegar wiszący/cyfry rzymskie indeks indeks

ZEGSC6008-M ZEGSC6008-O

kolor kolor

MAHOŃ ORZECH

Zegar stojący - wiś nia h=203cm indeks ZEG02G13AR-CH indeks ZEG02G13-CH

cyfry cyfry

arabskie rzymskie Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

40


Serwisy obiadowe, garnitury kawowe W skład zestawu wchodzi: 12 filiżanek 12 spodków 12 talerzy deserowych 1 cukiernica 1 mlecznik 1 czajnik

W skład zestawu wchodzi: 12 talerzy głębokich 12 talerzy płytkich 12 talerzy deserowych 1 sosjerka 4 salaterki 3 półmiski 1 waza Zestaw kawowy FESTON 1365 dla 12 osó b - 39 elementó w

Zestaw obiadowy FESTON 1365 dla 12 osó b - 45 elementó w

indeks CMIE7742 cena brutto

indeks CMIE9884 cena brutto

W skład zestawu wchodzi: 12 talerzy głębokich 12 talerzy płytkich 12 talerzy deserowych 1 sosjerka 3 salaterki 3 półmiski 1 waza

W skład zestawu wchodzi: 12 filiżanek do kawy 12 filiżanek do mokki 24 spodki 1 cukiernica 1 mlecznik 1 czajnik

Zestaw obiadowo - kawowy AKCENT 3603 dla 12 osó b - 95 elementó w

41

indeks

CMIE4290

cena brutto

Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości


Serwisy obiadowe, garnitury kawowe W skład zestawu wchodzi: 12 talerzy głębokich 12 talerzy płytkich 12 talerzy deserowych 1 sosjerka 3 salaterki owalne 4 półmiski owalne 1 waza

W skład zestawu wchodzi: 12 filiżanek 12 spodków 12 talerzy deserowych 1 cukiernica 1 mlecznik 1 imbryk

Zestaw obiadowy BOLERO E551 dla 12 osó b - 45 elementy

Zestaw kawowy BOLERO E551 dla 12 osó b - 39 elementó w

indeks CMIE3559 cena brutto

indeks CMIE7273 cena brutto

W skład zestawu wchodzi: 12 talerzy głębokich 12 talerzy płytkich 12 talerzy deserowych 1 sosjerka 3 salaterki 4 półmiski 1 waza

W skład zestawu wchodzi: 12 filiżanek 12 spodków 12 talerzy deserowych 1 cukiernica 1 mlecznik 1 imbryk

Zestaw obiadowy BOLERO E362 dla 12 osó b - 45 elementó w

Zestaw kawowy BOLERO E362 dla 12 osó b - 39 elementó w

indeks CMIE2985 cena brutto

indeks CMIE2290 cena brutto Produkty prezentowane na zdjęciach w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzezcywistości

42


Zapraszamy do korzystania z nowej formy składania zamówień – poprzez platformę b2b, która daje możliwość dokładnego zapoznania się z asortymentem oraz znacznie przyspiesza proces zakupowy. Zwolennikom nieco bardziej tradycyjnych sposobów polecamy kontakt telefoniczny z nami. Osoba przyjmująca zamówienie chętnie odpowie na dodatkowe pytania i wyjaśni wszelkie wątpliwości. Numery telefonów, pod którymi można składać zamówienia z Polski:

Adres platformy b2b:

+48 12 251 48 87 +48 12 289 01 31

https://b2b.chomik.pl/ Nasze produkty można również zakupić na www.allegro.pl użytkownik: chomik_gdow

+48 517 036 761 +48 509 397 947 +48 501 539 480

Numery telefonów, pod którymi można składać zamówienia z zagranicy:

+48 12 251 48 87 +48 12 251 40 27

+48 506 052 880 +48 798 063 908

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszymi innymi katalogami, prosimy o informacje, wówczas wyślemy katalog nieodpłatnie

Chomik S.J. ul. Cegielniana 875, 32-420 Gdów, tel. 12 251 40 27; 12 251 40 28 e-mail: figury@chomik.pl, www.chomik.pl

Zobacz nas na facebook

Katalog figur do szopek 2016/2017  
Katalog figur do szopek 2016/2017  
Advertisement