Page 1


first floor plan

second floor plan


third floor plan

fourth floor plan


พื้นที่ด้านหน้าโครงการเปิดเป็นพื้นที่โล่ง ให้ความรู้สึกเชื่อมต่อเข้าไปยังโครงการ อย่างต่อเนื่อง และเกิดมุมมองที่มีความ น่าสนใจต่อผู้คนที่สัญจรไปมา


ในส่วนของโถงต้อนรับ มีการเจาะช่อง เปิดเพื่อรับแสง ทำ�ให้บรรยากาศภายใน มีแสงสว่างสบายตา เหมาะต่อการพัก ผ่อนหย่อนใจ ทำ�ให้รู้สึกสดชื่น


first floor plan

second floor plan


third floor plan

fourth floor plan


ภายในห้างจัดให้พื้นที่แต่ละชั้นสามารถ มองเห็นกันได้ทั้งหมดเพื่อทำ�ให้ผู้คน สัญจรไปทั่วทุกพื้นที่ในโครงการ


ฟอร์มของอาคารเน้นความโฉบเฉี่ยว ล้ำ�สมัยเพื่อให้โครงการมีความน่าสนใจ ดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมชมและจับจ่าย ใช้สอยสินค้าและบริการต่างๆ

Architecture portfolio  

chodok vijitvichitkul

Architecture portfolio  

chodok vijitvichitkul

Advertisement