Ons Huis - de Gust Gazet (extra editie)

Page 1

onze Extra editie: De Gust Gazet

PB- PP B- 16197 BELGIE(N) - BELGIQUE

zestiende jaargang nr. 59 Afgiftekantoor: 2400 Mol 1, P 602688 Afz.: “Ons Huis”, Bresserdijk 4, 2400 Mol

De GUST gazet


inhoud

Voorwoord 3 Over Gust Visueel Coververhaal

4 midden

Varia 27

2


voorwoord

Het vertrek van de mier door Toon Tellegen

Missen is iets dat je voelt als iets er niet is.

Een ochtend klopte de mier al vroeg op de deur van de eekhoorn. ‘Gezellig,’ zei de eekhoorn. ‘Maar daar kom ik niet voor,’ zei de mier. ‘Maar je hebt toch wel zin in wat stroop?’ ‘Nou ja … een klein beetje dan.’ Met zijn mond vol stroop vertelde de mier waarvoor hij gekomen was.

’s Middags hield hij het niet langer uit en ging hij naar buiten. Maar hij had nog geen 3 stappen gedaan of hij kwam de mier

‘We moesten elkaar een tijdje niet zien,’ zei hij.

tegen moe, bezweet, maar tevreden.

‘Waarom niet?’ vroeg de eekhoorn verbaasd. Hij vond het juist heel gezellig als de mier zo maar langs ‘Het klopt,’ zei de mier. ‘Ik mis jou ook. En ik ben je niet vergekwam. Hij had zijn mond vol pap en keek de mier met grote ten.’ ogen aan.

‘Zie je wel,’ zei de eekhoorn. ‘Ja,’ zei de mier.

‘Om erachter te komen of we elkaar zullen missen,’ zei de En met hun armen om elkaars schouders liepen zij naar de mier.

rivier om naar het glinsteren van de golven te gaan kijken.

‘Missen?’ ‘Missen. Je weet toch wel wat dat is?’ ‘Nee,’ zei de eekhoorn.

Gust,

‘Missen is iets wat je voelt als iets er niet is.’ ‘Wat voel je dan?’

4 handen op 1 buik

‘Ja, daar gaat het nou om.’

Genoeg aan een half woord

‘Dan zullen we elkaar dus missen,’ zei de eekhoorn verdrietig. Samen voor de goede zaak ‘Nee,’ zei de mier, ‘want we kunnen elkaar ook vergeten.’

Zo was samenwerken met jou.

‘Vergeten! Jou?!’ riep de eekhoorn .

Bedankt voor de kansen die je me gaf, het luisterend oor, de

‘Nou,’ zei de mier. ‘Schreeuw maar niet zo hard.’

warmte.

De eekhoorn legde zijn hoofd in zijn handen.

Je was voor mij meer dan gewoon maar ‘een baas’.

‘Ik zal jou nooit vergeten,’ zei hij zacht.

Man, wat ga ik je missen, maar vergeten? Nooit!

‘Nou ja,’ zei de mier. ‘ Dan moeten we nog maar afwachten. Geniet maar van je gazet. Jouw GUST- GAZET! Dag!’ Dikke knuffel, En heel plotseling stapte hij de deur uit en liet zich langs de Petra stam van de beuk naar beneden zakken. De eekhoorn begon hem onmiddellijk te missen. ‘Mier,’ riep hij ‘ik mis je!’ Zijn stem kaatste heen en weer tussen de bomen. ‘Dat kan nu nog niet!’ zei de mier. ‘Ik ben nog niet eens weg!’ ‘Maar toch is het zo!’ riep de eekhoorn. ‘Wacht nou toch even,’ klonk de stem van de mier nog uit de verte. De eekhoorn zuchtte en besloot te wachten. Maar hij miste de mier steeds heviger. Soms dacht hij even aan beukenotenmoes, of aan de verjaardag van de tor, die avond , maar dan miste hij de mier weer. 3


over gust Hallo Gust, Van bij de eerste ontmoeting in Ons Huis vond ik je meteen al een super sympathieke persoon. Ik wens je dan ook nog zeer veel mooie jaren toe. Met een Gust klink ik op de Gust . Schol. Gust, Als ik aan jou denk dan voel ik mij rijk !

Groetjes Debby

Rijk van vriendschap en geborgenheid !

Bezoekster

Elk weerzien is dan ook een feest door die stevige warme ‘welkom’ knuffel en de lieve groet . Ik ben nog maar een jaar of 4 actief bij Ons Huis en ben jou dan ook heel dankbaar voor alles wat je voor ons gedaan hebt. Met heel veel plezier kom ik naar de hobby op maandagnamiddag, waar we tal van mogelijkheden aangeboden krijgen om onze dag op een leuke en gezellige manier door te brengen alsook alle andere activiteiten. Ook nog een hartelijke dank voor de kaartjes die je stuurt als jullie op vakantie zijn in de zomer. Jij bent een zeer aangenaam persoon waar iedereen zich goed bij voelt,spijtig dat we jou moeten gaan missen. Ik hoop dat ik je toch nog eens ga tegenkomen in Ons Huis of op één of andere activiteit. Maar aan alles komt een einde, ook voor jou. Ik wens jou een welverdiend, heerlijk en rustig pensioen toe en pak het er maar eens van! Pater Familias,we gaan jou missen in Mol !!! Gust, als ik aan jou denk dan zie ik een aangename, Kusjes en knuffels, Sonja.

goedlachse man die sociaal bewogen is en in de bres springt

Bezoekster

voor maatschappelijk kwetsbare mensen. Een integer man met heel veel respect in de omgang met anderen. Een man die zich vele jaren inzette als bestuurslid bij Vormingplus Kempen. Een voorvechter van mensen in armoede die in ons bestuursorgaan telkens opnieuw aandacht vroeg voor de noden van deze groep en hun stem vertolkte. Een man die ons inzicht gaf in de armoedeproblematiek. Een man die vol vuur zijn visie verkondigde en zo een gewaardeerde bijdrage leverde aan onze werking. Gust, ik wens je dan ook te bedanken voor je nooit aflatende inzet en enthousiasme. Het ga je goed. Martine Coppieters Coördinator Vormingplus Kempen

4


over gust

He Gust, graag wil ik je bedanken voor alle die jaren dat jij en je vrouw Mia

Naast de haarkleur-overeenkomst tussen ons zijn er allicht

voor al de mensen in Ons Huis

nog wel een paar puntjes waarin we elkaar geregeld hebben

hebben gedaan. Steeds was je op

gevonden en hopelijk nog zullen blijven vinden.

pad dan met een hele bende of

Uiteraard is de inzet voor de mensen van Ons Huis moeilijk

soms ook als eens alleen maar je

in woorden te beschrijven en daarbij houdt elke gelijkenis

ging altijd door een vuur voor ons

tussen ons op. Bij Gust gaat het over 110 % inzet, bij mij is

en hoop oprecht dat je kan gaan

het zonder die eerste 1. Daar is van alles over te vertellen,

genieten van de jaren die je nog te

maar laat het me houden op gans andere trajecten in onze

goed hebt en op afstand geef ik je

levens.

nog een knuffel want nu afscheid

Waarover we wel een beetje vergelijkbaar zijn - naast die

nemen is niet zo leuk in deze

haarkleur, o ja - is ons beider engagement voor ‘de Congo’.

periode van corona.

We hebben allebei nogal wat Congolese geschiedenis, hij nog veel meer dan ik, maar ook bij Gust is ‘de Congo’ één

Groetjes Marina,

van de plekken waar een stukje van zijn hart woont en zal

Bezoekster

blijven wonen. Hoe complex en soms ontmoedigend ook, Congovirus blijkt echt te bestaan. Wij verkiezen allebei dàt virus van hoop en leven boven het ons momenteel teisterende coronavirus van wanhoop en dood. Met het Congovirus proberen we beiden - bescheiden maar met volharding - een klein steentje te verleggen in de rivier van armoede, onwetendheid en ziektes die nog al te veel levens van kleine, zwakke mensen aldaar dreigt te verzwelgen. En als de Gust weer eens dozen nodig heeft voor zijn massa aan kleren en ander hulpmateriaal proberen we hem daar natuurlijk een handje bij toe te steken. Zoals gezegd: ieder mens heeft zijn eigen, onnavolgbaar traject. Dat van Gust is er zeker eentje met een heel groot hart dat op diverse plaatsen van dit aardbolletje in stukjes aanwezig is om zoveel mogelijk goed te doen voor zoveel mogelijk mensen die geraakt zijn in hun recht op een Voor Gust

menswaardig leven. Voila, voor mij is dit een kleine poging om Gust te beschrij-

Ik ben blij dat ik Gust heb leren

ven zoals ik hem ken. Ik ben er zeker van dat binnen de vele

kennen. Een heel warm persoon.

bezoekers van Ons Huis er nog vèèl meer warms kan en zal

Staat voor iedereen altijd klaar.

gezegd worden over hem omdat ze hem vèèl beter en vaak

Ook gezellige en leuke momenten.

veèl langer kennen dan ik... Gust op pensioen, ik wil dat nog

Het zal heel anders zijn.

zien... Alleszins SCHOL!

Gust mijn wens naar jou toe geniet er nu van want je verdient dat.

Roger Vrijwillger

Marie Jeanne Bezoekster en vrijwilligster

5


over gust Als ik aan Gust denk, zie ik een krachtige lieve man met heel veel geduld en inlevingsvermogen. Altijd een luisterend oor naar de vele verschillende bezoekers van Ons Huis met hun vele problemen. De een wat meer als de andere maar toch. Jouw advies is voor hun een steunpunt om weer verder te gaan of te zoeken naar een oplossing. Om dit 15 jaar vol te houden moet je een “grote mijnheer zijn” Met je lieve gezellige Mia aan je zijde, ook zeer begripvol. Vullen jullie elkaar goed aan! De vrijwilligers & bezoekers dragen je op handen, daar ben ik zeker van! Aangezien, ik nog niet zo heel lang lid ben, of liever gezegd mag zijn, heb ik niet zoveel anekdotes met je mee gemaakt als vele anderen behalve vergaderingen en het gezellige diner met oudjaar. Bekommernissendag

2018

in

Postel,

De vrijwilligers & bezoekers dragen je op handen, daar ben ik zeker van!

en

weerzien Miloheem Augustus 2018. Goede herinneringen overigens! Je afscheid valt plaats in een moeilijke tijd. Jammer maar misschien komt er toch nog een gelegenheid om het te vieren! Marc, je opvolger, staat een spannende tijd te

Ik ken Gust nu een drietal jaar en door hem ben ik echt open

wachten. Jou opvolgen zal niet gemakkelijk zijn

gebloeid. Hij heeft mij kennis laten maken met Netwerk

maar hij lijkt mij ook de rust zelve, geduldig!

Tegen Armoede en heeft me meegenomen naar Brussel. De tripjes op de trein, de babbels met elkaar. Dat is echt

Lieve Gust, ik wens je nog vele jaren in goede

om nooit te vergeten. Hij heeft mij ook zoveel gesteund en

gezondheid met Mia, neem de tijd eindelijk

proberen te helpen waar hij kon! Hij is echt een steunfiguur

voor jezelf! Je verdient het.

geworden en ik wens hem echt het allerbeste toe!! Hij gaat gemist worden op de trein, in Brussel, vergaderingen en

Hartelijke groeten,

natuurlijk ook op de betogingen. Waar ik eenmaal met Gust

Adique de Voort Gimbrére

heb aan meegedaan! Ik ga hem echt missen.

Vrijwilligster Met vele lieve groetjes Joanna Bezoekster 6


over gust

Gust We zullen jou tomeloze inzet voor Ons Huis missen, maar ik wens dat je samen met Mia nog lang en in goede gezondheid kan genieten van een welverdiende rust. Ria Goris Vrijwilligster

Gust als ik u zie dan zie ik iemand met veel ambitie en wilskracht.

We gaan Gust missen. Hij was er altijd voor zijn mensen. Hij had een luisterd oor. Carla Mens Bezoekster

Ter ere van Gust Gust als ik u zie dan zie ik iemand met veel ambitie en wilskracht iemand om naar op te kijken met veel respect als vriend en als mens. Iemand om nooit te vergeten! Vicky Bezoekster en vrijwilligster

7


over gust Gust is voor mij: G edreven en geëngageerd, in alles wat Gust onderneemt voor de mensen van Ons Huis. U itmuntende diplomaat, nooit aanvallend, wel bruggenbouwer naar allen die kunnen bijdragen om de onrechtvaardige ongelijkheid te milderen. S terke voelhorens voor bekommernissen van mensen die dagdagelijks te kampen hebben met tekorten aan inkomen, gezondheid, eenzaamheid en nog zovele zaken. T elkens opnieuw geeft hij ruimte en het woord aan kwetsbare mensen. Telkens opnieuw luistert hij naar hun ervaringen en meningen en zoekt hij mee naar oplossingen. Gust, als ik aan jou denk dan ik wil Marc De Muynck

jou bedanken voor onze gesprek-

Vrijwilliger

ken en Nederlands les. Gosia

Begrijp ik het goed dat je afscheidnemende

Bezoekster

voorzitter bent bij Ons Huis in Mol? Dat is toch wel een moment om terug te blikken op heel wat jaren volhardende en onderne-

Gust 15 jaar lang was je altijd in de weer. Altijd

mende inzet.

klaar voor iedereen te helpen. Niks was voor

Ik mis vaak je heldere inzichten en tussenkom-

jou te veel. Vergadering waren altijd tof je was

sten op de RvB van het netwerk, sinds je daar

een echte prof. Nooit uit het oog maar voor

afscheid nam.

altijd in ons hart. We zullen je heel hard missen.

In Ons Huis in Mol zullen ze je kwaliteiten als

Bedankt Gust voor alles wat je deed altijd recht

voorzitter ook wel gaan missen.

uit het hart . Geniet nog van het leven.

Maar ik begrijp dat je vervanging goed geregeld is en dat de overdracht met zorg gebeurd. Zo

Groeten, Chantal en Louis

kennen we Gust!

Bezoekers

In elk geval mijn oprechte waardering voor je jarenlange inzet in de strijd tegen armoede. Een kleine groep mensen combineert ondernemerschap en sociale betrokkenheid. In Nederland noemen ze die mensen ‘best persons’. Wat mij betreft ben jij daar zonder twijfel één van! Dank voor je inzet al die jaren al. Groetjes Marc Jans Voorzitter Netwerk tegen armoede

8


ons huis

9


over gust Gust is een heel toffe kerel die met iedereen een heel goed contact maakt. Hij is een persoon die ik heel fijn vond omdat ik daar veel steun aan beleefd heb bij mijn zeer moeilijke start in “Ons Huis” daar ik een paar zeer moeilijke jaren achter de rug had. En ben daar zeer dankbaar voor. In “Ons Huis” ben ik met een zeer warm welkom ontvangen. Daar werd ik aanvaard zoals ik was en niet met de vinger gewezen. Gust is een zeer goede voorzitter geweest en zal

Mol–Central

“Ons Huis” moeilijk kunnen missen denk ik. Als je in “Ons Huis” binnen kwam en Gust was er dan kreeg je een schou-

Gust,

derklopje met de woorden en hoe gaat het met u? En als je

Toen ik jou voor het eerst zag, kreeg ik het

met een probleem zat of dat je graag een woordje met hem

gevoel voor een strenge en kordate vader te

wou babbelen maakte hij daar dan ook tijd voor. Hij was

zitten. Gerichte vragen schoot je op mij af en je

vele jaren de voorzitter, het boegbeeld van ”Ons Huis” en

wilde dat ik je het onderste uit de kan vertelde.

deed dit met volle overgave. We zullen je missen, Gust. Op

Hoe zit dat eigenlijk? Wat wil je hier eigenlijk

de vergaderingen en ook op andere momenten als we met

komen doen? Hoe ga je dat doen? Hoe zit het

z’n allen samen zijn en plezier maken. Dank u wel Gust voor

met …? Hoe denk je dat je …? En vooral hoe lang

de hele fijne mooie momenten dat we samen waren tijdens

denk je dat vol te houden?

uw voorzitterschap en hopen dat u misschien nog eens bij

Voorbereid als ik was, kon ik, tot jouw verwon-

ons zult langskomen. We zullen u heel hard missen. Dank u

dering, op alle vragen een antwoord geven

wel Gust

behalve op de laatste. Ik wist immers niet wat Ons Huis was en met wie ik zou geconfronteerd

Christina Leynen Bezoekster en vrijwilligster

worden en zeker niet welk vlees ik in de kuip zou krijgen. Maar die strenge en kordate vader spreidde letterlijk zijn armen en zei: “Welkom, beste vriend! Doe het en doe het goed!” En dit was dus de kordate kant. Maar daarnaast ook de warme en liefdevolle kant van jou. Ik kwam letterlijk thuis in Ons Huis en heb dat ook van iedereen daar mogen ervaren. En zo heb ik je tijdens de laatste bijna 8 jaar mogen leren kennen in het dagelijks leven van Ons Huis. Je geeft mensen kansen en als men al eens faalt, kan daar nog een tweede of een derde of een … kans bij! “Chapeau!” Je neemt beslissingen, maar je luistert ook naar opmerkingen en staat open voor wijzigingen en gaat discussies tengronde niet uit de weg. “Chapeau!” Je leven werd Ons Huis, ook al was het in het begin maar om even in te springen. “Chapeau!” En niet te vergeten speelt ‘ons Mia’ hier ook een grote rol in want zoals men zegt, staat achter elke sterke man een nog sterkere vrouw. Dus ook voor Mia: “Chapeau!” De tijd vorderde en vergadering na vergadering groeide het vertrouwen en kwamen we

10


over gust Nu, Gust, je zal je zeker niet vervelen, daar ken ik je voor.

ook als mensen dichter bij mekaar. Tot op Maar misschien is het geen kwestie om je te zeker ogenblik een bepaald heikel punt moest evenaren of te overtreffen, integendeel. Jij was besproken worden. En … dit kon niet bij jou voorzitter op jouw manier en Marc zal dat zijn thuis, niet bij mij thuis en niet in Ons Huis. Jij op zijn manier: elk met zijn eigen inzichten en had toen het briljant idee om dit te bespreken kwaliteiten. Ik wens Marc via deze dan ook veel tussen vier ogen in de zo-goed-als-privéruimte succes. in het stationscafé van Mol: een gemakkelijke Elk lid van het duo Mia-Gust of Gust-Mia zal verplaatsing en je kon er ook een trappist of wat dus zijn eigen weg gaan in Ons Huis, maar ik dan ook bij drinken. ‘Dat klapt gemakkelijker!’ denk dat het Opperhoofd met plezier thuis het En … zo ontstond Mol-Central.

relaas van de werking zal aanhoren en hopelijk

Deze manier om tussendoor en ongestoord af en toe toch zijn hoofd nog even zal binnenop een aangename manier van gedachten te steken in de Bresserdijk. wisselen, werd door ons beiden zeer ‘gesmaakt’. Nu, Gust, je zal je zeker niet vervelen, daar Bovendien kwamen niet alleen ‘professio- ken ik je voor: Je hebt Congo nog en je vele nele’ onderwerpen aan bod, maar ging het interesses. Je zal het wat minder druk hebben ook wel eens over privé-aangelegenheden. en misschien op een andere manier wat meer Stilaan werden we op deze manier vrienden en van het leven genieten. De vele vrienden, die stonden we open voor mekaar. Vooral de laatste je hebt in Ons Huis, waaronder ook ik, zullen je maanden is Mol-Central voor mij een grote met lede ogen zien gaan, maar zijn je wel erg steun geweest en ik wil je hiervoor danken. In dankbaar ( en daarvan ben ik zeker ) voor alles alle geval Mol-Central werd vooral een babbel wat jij (en Mia) ooit gedaan hebt (of hebben) onder vrienden om op een ongewoon moment voor Ons Huis. (ergens in de voormiddag) er even tussenuit Als persoonlijke vriend wens ik je een prachte zijn en te keuvelen over alles-en-nog-wat. tig ‘pensioen’ van voorzitter. Financieel zal er Mol-Central zal in elk geval blijven bestaan ook zeker niets aan vastzitten, maar op het emotina deze Coronasituatie en ook na jouw voorzit- onele vlak krijg je een pak herinneringen mee tersschap van Ons Huis.

waarop je met veel plezier en genoegdoening

Verder meen ik dat iedereen van Ons Huis zich kan terugblikken met of zonder een cava’tje, jou verder zal herinneren als het ‘opperhoofd’ een wijntje of een trappistje! Als je per dag dat altijd en overal aanwezig was, waar het op één herinnering terugblikt, dan ben je nog nodig of zelfs niet nodig was, maar dan gewoon jaaaaaaren zoet! uit sympathie om mensen een hart onder de

Je hebt dat goed gedaan, makker! Merci voor …

riem te steken.

alles!

Wat men ook zegt en hoe erg men het ook zal En tot een volgende MOL-CENTRAL! proberen: jou evenaren als voorzitter van Ons Huis kan men niet. Je moet het maar durven Groetjes Cois om na zo’n boegbeeld de taak over te nemen. Vrijwilliger 11


over gust

Beste Gust, grote ,witte knuffelbeer. Hopelijk zien we elkaar nog vaak weer. Ik mis je nu al Karin

Dag Gust,

Bezoekster en vrijwilligster

Heel veel dank en respect voor jouw inzet en engagement voor de mensen in armoede in onze regio. Als er iets te doen was waar er moest opgekomen worden voor deze doelgroep, was je steeds paraat. Of het nu de

Gust is een ‘krak’ in het zoeken naar oplossingen.

fakkeltocht was, een persconferentie, een vergadering of een studiedag, steeds was je daar met volle overtuiging. Daar heb ik heel veel bewondering voor. Nog veel plezier en succes met alles wat je doet. Groetjes Ann Maes OCMW Balen

Altijd in de weer met het reilen en zeilen van Ons Huis, Dat was de Gust, Geniet nu maar van je dubbel en dik verdiende rust!! GUST, Danny

Een gedreven voorzitter met een GROOT hart

Bezoeker

voor alle bezoekers van Ons Huis. Altijd paraat om te helpen, te luisteren. Is een ‘krak’ in het zoeken naar oplossingen. Met zijn ‘Gustbus’ heeft hij voor Ons Huis honderden kilometers afgelegd en kilo’s materiaal (van kleding tot meubels, keukengerief, speelgoed …) vervoerd. Kan genieten van gezellig samen één of twee Cornets* te drinken in het Miloheem. Nu hef ik het glas op jou, Gust. Geniet van je tweede pensioentijd! Dankjewel, Carla Vrijwilligster en buurvrouw ;-)

12


*CORNET is een krachtig blond Belgisch bier dat op smaak wordt gebracht door het toevoegen van eikenhouten snippers tijdens het brouwen. Hierdoor krijgt het zijn unieke zachtheid die de scherpe kantjes van elk gesprek haalt en de dialoog versterkt. Het is een speciaal bier met een al even speciale missie: CORNET wil mensen verbinden. 13


over gust

Vrijwilligster 14


over gust

Bezoekster

15


over gust

Gust, In 2012 begon ik als psycholoog in Ons Huis. Geestelijke gezondheid(szorg) en de beschikbaarheid ervan is iets waarvoor je altijd heel erg geijverd hebt. Het is dan ook fijn om te zien

Gust,

dat dit duidelijk z’n vruchten heeft afgeworpen.

Ik heb nog niet veel mensen mogen ontmoe-

Ik heb je leren kennen als iemand die gaat

ten die zich zo hard, met hart en ziel zich inzet-

voor wat hij belangrijk vindt, iemand die zich

ten voor een goed doel. Energiek, gedreven en

niet met een kluitje in het riet laat sturen en

strijdlustig trok je ontelbare keren naar Brussel

hierdoor ook inspirerend werkt voor anderen.

om er op tafel te kloppen, maar ook hier in Mol,

Het heeft Ons Huis op de kaart gezet als een

Balen, Dessel en Retie liet je van je horen bij de

sterke organisatie, waar ze in Mol en omstre-

gemeenten, ocmw´s en betrokkenen instan-

ken, maar zelfs in Brussel, niet omheen kunnen.

ties. Je kwam op voor het volk van Ons Huis

Ik hoop dat je samen met Mia nog lang kan

gelijk geen ander, met een doorzettingsvermo-

genieten van alle kleine dingen die het leven zo

gen om U tegen te zeggen.

de moeite waard maken!

In Mol, op de Bresserdijk, was je begaan met de mensen, vol medeleven, en kon iedereen

Nele Jacobs

bij jou terecht. De mensen wisten dat ze op jou

Psychologe CGG en Ons Huis

konden rekenen. Jij hebt het hart op de juiste plaats. Het was een hele eer om met u te mogen samenwerken en het is fijn dat daar een mooie vriendschap uit gegroeid is. Geniet van uw welverdiende pensioen. Nicky Jacobs Vrijwilligster

16


visueel coververhaal Foto’s uit het archief... Ik hoop dat je samen met Mia nog lang kan genieten van alle kleine dingen die het leven zo de moeite waard maken!

Ik heb nog niet veel mensen mogen ontmoeten die zich zo hard, met hart en ziel zich inzetten voor een goed doel.

17


visueel coververhaal

Heel veel dank en respect voor jouw inzet en engagement voor de mensen in armoede in onze regio.

18


visueel coververhaal

Ik herinner Gust als een zeer positieve man die steeds open stond voor vernieuwing.

Je hebt ervoor gezorgd dat zowel de politiekers als de OCMW-medewerkers meer inzicht krijgen in kansarmoede.

19


visueel coververhaal

Een man met een GROOT hart voor mensen!

Ik wens je een goede gezondheid met de kunst om uit te kijken naar wat mooi, lekker en goed is.

20


over gust

21


over gust

Ik herinner Gust als een zeer positieve man die steeds open stond voor vernieuwing. Zo ontmoette ik hem op allerlei activiteiten van Ons Huis, tijdens onze nieuwjaarsrecepties van CD&V, infoavonden van Vormingplus Kempen, infomomenten Kempen 2030, … . Hopelijk blijven we elkaar ontmoeten op leuke inspirerende Gust mijn wens voor jou is dat je even gedreven

momenten waar we nog eens een gezellig praatje kunnen

en gepassioneerd mag genieten van je pensi-

maken.

oen. En dat er een heleboel mensen klaar staan

Ik wens je nog veel geluk en een gezonde toekomst!!!

om verder te doen met wat jij al die jaren hebt opgebouwd. Ik zal alvast mijn best doen wat betreft gelijke onderwijskansen.

Lieve Heurckmans Schepen kansarmoede Mol

Groetjes, Els Van Decraen Dienst samenlevingsopbouw onderwijs

Dag Gust Ik blik terug op een zeer fijne samenwerking met jou. Voor de mensen in armoede uit Mol ben jij een echte vaderfiguur: bezorgd, betrokken, altijd bereid om mee na te denken, te helpen, anderen te motiveren, te versterken in hun talenten, … Je bent ook een belangrijke verbindingsfiguur geweest om de samenwerking met de OCMW’s te verbeteren en om de expertise van Ons Huis mee te brengen in het beleid van de lokale besturen. Je hebt ervoor gezorgd dat zowel de politiekers als de OCMW-medewerkers meer inzicht krijgen in kansarmoede en je staat mee aan de bron van verschillende waardevolle projecten. Ik vond jouw inbreng altijd zeer waardevol. Je hebt mijn persoonlijke kijk op armoede ook sterk verrijkt. Bedankt daarvoor en ik wens je het allerbeste met je welverdiende pensioen! Nele Coördinator Baldemore.

22


over gust Gust… als ik aan jou denk… dan zie ik een sterke man. Een man met een GROOT hart voor mensen!

Gust… als ik aan jou denk… dan zie ik een sterke man. Een man met een GROOT hart voor mensen! Gust is een bezieler! Gust, jij staat niet graag op de voorgrond, maar je staat altijd aan de zijlijn om te ondersteunen en bij te sturen. Je bent een man waar je op kan rekenen en bouwen! Je hebt met jouw warme persoonlijkheid veel deuren open gekregen om samen te werken rond kwetsbaarheid. Gust…mijn wens voor jou… ik wens jou alle tijd om te genieten van dingen die je graag hebt en doet. Ik wens je een heel goede gezondheid en ik hoop je nog vaak te mogen zien op de jaarlijkse fakkeltochten! Dag Gust,

Ine Noukens OCMW Balen

Het was fijn om gedurende vele jaren samen te werken met je als voorzitter van de groep 4de wereld in ‘Ons Huis ‘. Geniet nu maar van je actieve rust , samen genieten met Mia ,reizen ,wandelen, lezen ,aan de computer. Ik wens je een goede gezondheid met de kunst om uit te kijken naar wat mooi, lekker en goed is . Met een warme omgang met de kinderen en kleinkinderen en je familie en vrienden . Tot bij gelegenheid ! Josée Boeckx Vrijwilligster

23


over gust

Vrijwilligers getuigen over leven in armoede

Armen thuis in Ons Huis 26/05/2012 om 03:00 door Saskia Van Gestel, gepubliceerd in Het Niewsblad.

MOL - ‘Ons Huis’ aan de Bresserdijk in Mol is een plaats waar arme mensen op de eerste rij staan en

met elkaar kunnen praten’, zegt voorzitter Gust Van

woont in Geel, maar als Mollenaar is hij al jaren actief in

de armoedebestrijding. ‘In 2005 ben ik voorzitter geworden van de Vierdewereldwerking en later voor Ons Huis’,

Dongen. Op 26 mei getuigen een paar van hen in ‘Ons zegt hij. ‘De reden waarom ik me inzet voor armoedeHuis’ over armoede.

bestrijding in Mol is dat dit echt nodig is. Je zou er van

verschieten hoeveel mensen de dag van vandaag arm zijn

en de snel evoluerende maatschappij niet kunnen volgen.

‘Ons Huis’ is een bundeling van twee Molse verenigingen Vooral de financiële schulden stijgen bij veel mensen. die zich al jaren inzetten om armoede in Mol te bestrij- Veel advocaten profiteren van deze mensen en handelen

den. Meer dan tien jaar geleden besloten de Vierdewe- dossiers over schuldbemiddeling af op een soms onmenreldwerking en de Actie MIN (Mensen in Nood) samen te

selijke manier.’

arme mensen in onze maatschappij helpen.

Vrijwilligers

werken omdat ze toch hetzelfde doel hadden, namelijk

‘We besloten samen te werken onder de overkoepe- Ons Huis is een plaats waar arme mensen samenkomen. lende naam ‘Ons Huis’ en kregen van de gemeente Mol Ze kunnen er raad vragen, worden er verder geholpen,

een gemeenschappelijke woning ter beschikking aan de

Bresserdijk in Mol’, zegt voorzitter Gust Van Dongen. Hij

24

kunnen er ook sociale contacten leggen en over hun problemen praten.


over gust

Gust Van Dongen samen met enkele kernvrijwilligers van Ons Huis. (FOTO: © VGD)

‘We draaien volledig op vrijwilligers,’ zegt Gust Van Dongen. ‘Een kerngroep van een twintigtal mensen die

meer licht in de woning valt. Daarnaast worden we actief mee betrokken in het beleid. Dat geeft ons toch een goed

ook weten wat armoede is, helpen mee aan de uitbouw gevoel.’

van Ons Huis. Ze doen allemaal hun deel en zetten zich in

voor specifieke thema’s. De vrijwilligers organiseren ook Op zaterdag 26 mei van 11 tot 13uur getuigen enkele heel wat activiteiten voor de leden.’

Zo geven Frans, Peter en Manuela computerlessen, zorgt

vrijwilligers over ‘hun armoede’. De toegang tot Ons Huis aan de Bresserdijk 4 is gratis.

Claudine voor taallessen en Halima voor een goede integratie van allochtonen, zetten Helga, Peggy en Rosette

zich in voor het gevaar van krediet en ijveren Manicoa

en Yahli voor een menselijkere schuldbemiddeling. Mia

verkoopt dan weer de geschonken kledij tegen een prikje

in de winkel van Ons Huis en Frans bekommert zich om het thema gezondheid. Voor de vrijwilligers is Ons Huis

een echte thuis. ‘We hebben hier echte vrienden leren

kennen’, zeggen ze in koor. ‘De woning is nu ook letterlijk

een open huis. De living is opengetrokken waardoor er 25


over gust

Beste Gust, Bedankt voor de vele aangename jaren dat we Gust, ik zal altijd met een glimlach en vol bewondering

elkaar kennen.

terug kijken op die vele jaren dat je mee het Netwerk tegen

We kwamen elkaar veel tegen: in Ons Huis in

Armoede bestuurde. Je nam het met succes op voor de

Mol, op de SPAAK-vergaderingen in de Kempen,

kleinere verenigingen en kon andere bestuurders ook heel

op vormingen en overlegmomenten in Brussel

goed de politieke realiteit van de dingen bijbrengen. Wat

of Antwerpen, maar ook op acties en betogin-

er in Mol ondertussen op poten staat is indrukwekkend, je

gen. Steeds met hetzelfde doel: armoede moet

mag dan ook fier zijn op deze verwezenlijkingen en op de

de wereld uit!

mooie groep mensen die het werk zal verder zetten. Ik kijk er naar uit om met jou nog eens een pint te gaan pakken. Als

Als ik aan jou denk, dan zie ik

je in het Gentse bent, laat iets weten. Ik doe hetzelfde als ik in de Kempen kom.

-KRACHT om op te komen voor mensen in armoede

Groet en hou je goed,

-ZACHTHEID in je omgang met deze mensen

Frederic Vanhauwaert

-DOORZETTINGSVERMOGEN om steeds weer

Voormalig coĂśrdinator NTA

het verhaal te brengen van mensen in de problemen

Ik sta vol bewondering voor de inzet die Gust al

MAAR OOK

die jaren heeft gegeven,

-BOOSHEID omdat de politiekers in Brussel het

En ons allemaal heeft geĂŻnspireerd om ons steentje bij te dragen. Ik wens hem samen met Mia, nog vele jaren om

weer niet begrepen hadden -ONMACHT omdat het onrecht dat armoede is, niet vermindert

te genieten van een welverdiend samen zijn. Een dikke MERCI.

EN TOCH OOK -HOOP op een betere toekomst voor mensen in

Groetjes

armoede

Wilma Vrijwilligster

Liefste Gust, bedankt voor de vele interessante en diepgaande gesprekken tijdens deze 15 jaar. Ik zal ze missen. Ik wens je nog een gezonde en uitdagende toekomst samen met Mia, je kinderen en kleinkinderen. Het ga je goed, Denise Verhaert De Fakkel vzw Herentals

26


over gust Ik sta vol bewondering voor de inzet die Gust al die jaren heeft gegeven.

Gust als ik aan jou denk dan denk ik aan een man vol engagement. Met het hart op de juiste plaats. Iemand die met een hart en hoofd vecht voor de goede zaak. Ik heb Gust vooral leren kennen als bevlogen organisator van de fakkeltochten tegen armoede en de bezieler van Ons Huis. Als nieuwe

Ik leerde Gust een dikke 12 jaar geleden kennen

schepen van armoedebestrijding wist Gust me regelmatig

als voorzitter van Ons Huis. Ik kwam net vanuit

te vinden en ik hem. Altijd constructief en positief, maar

de jongerenwerking Hasselt, waar ik wat op

recht voor de raap. Met veel ideeën en plannen om het

straat hing met gasten om dan vanuit een

onrecht uit Mol en de wereld te helpen. Bedankt Gust voor

lokale overheid samen beleid te schrijven en

de fijne samenwerking, en ik hoop dat we binnenkort nog

te maken… Ja Gust, ik bedacht me meteen dat

kunnen klinken in het vernieuwde ‘Ons Huis’ en dat we als

ze je beter de titel ‘activist’ hadden gegeven…

samenleving ooit de strijd tegen armoede (willen) winnen.

Want man, man, wat stond jij op de barricades en daar heb ik echt bewondering voor.

Gust mijn wens voor jou dat je mag genieten van alles wat

Jij kwam op voor de mensen, met de mensen,

nog komen gaat. Tijd voor jezelf en je familie. En alle vriend-

samen met de mensen! Jij liet je niet zo maar

schappen die je de afgelopen jaren hebt opgebouwd. Ik ben

van de wijs brengen! En al kwamen we niet

zeker dat Ons Huis je nooit zal loslaten en dat hoeft ook niet.

altijd overeen qua visie, we hebben samen toch

Voor mij en vele anderen zal je altijd het gezicht blijven van

een mooi (samenwerkings)pad bewandeld!

deze mooie werking. Je hebt een verschil gemaakt voor heel

En nu een nieuwe wending… wat meer rust,

veel mensen, en daar mag je terecht fier op zijn.

misschien wat meer thuis, wat andere dingen die je pad zullen kruisen. Je wens je het aller-

Tomas Sergooris

beste Gust! Geniet er maar van!

Voormalig schepen kansarmoede Mol

Sofie Bloemen Dienst Samenlevingsopbouw Mol

Bezoekster 27


over gust

Dankzij jou is/was de wereld zoveel mooier!

Bedankt en dankjewel... Simpele woorden die deuren openen en mensen met elkaar verbinden. Dankzij jou is/was de wereld zoveel mooier! Ik vond het fijn je te mogen kennen. Heb heel veel mogen ervaren en ook veel goede raad mogen vragen. Bedankt voor alles dat je mij hebt gegeven al die jaren. Ik wens je het allerbeste toe en kom zeker regelmatig nog langs, want je zal door velen gemist worden in “ons huis”, de veilige thuishaven. Cindy Bezoekster

28

Werkgroep Onderwijs NTA


over gust

Beste Gust, Eindelijk tijd voor jezelf... Het was zeer fijn om met jou samen te werken. Je was altijd even vriendelijk, altijd goed gezind. Nu je pensioen, dubbel en dik verdiend!!! Geniet er maar van en hopelijk tot ziens! Met een foto van “ M3” in coronatijden Monique (Ma)ria en Marleen Sint-Lugardis Instituut Mol

29


over gust

Bezoekster

Laatste werkdag Misschien heb je een brok in je keel Afscheid nemen is nooit plezant Je hebt er echt naar uitgekeken Je telde maanden af en weken Nu is de tijd gekomen Dat je niet meer hoeft te dromen Geniet nu maar met volle teugen Je kan je er dagelijks op verheugen Na zo hard werken, beste vriend Heb je die rusttijd echt wel verdiend! Van Sylvia Bezoekster 30


Een goed opperhoofd drinkt af en toe eens een goede trappist. 31


over gust Gust, Wanneer ik jouw naam ingeef op Google vind ik zo mooi kunnen zeggen “ in den Ruhestand oa volgende zinnen

getreten”! Van het zwarte gat was ik niet bang.

“Vakbondsman Gust van Dongen over blunders Maar ik wilde wel wat structuur in deze nieuwe en desinformatie in de onderwijsstrijd .”

levensfase. Toen kwam het idee om vrijwilli-

“‘Ons Huis’ aan de Bresserdijk in Mol is een gerswerk te doen. plaats waar arme mensen op de eerste rij staan Op de Rozenberg organiseerde men reeds en met elkaar kunnen praten’, zegt voorzitter verschillende jaren de Sinterklaasactie tvv Gust van Dongen.”

Ons Huis. Om het doel van deze actie duidelijk

“Vakbondsman Gust van Dongen: hoe kunnen te maken, bracht ik samen met een klas een we Congo helpen?”

bezoek aan de organisatie en kregen we uitleg

en daarin vind ik drie trefwoorden die een link over hun werking. Bij de rondleiding zag ik er leggen tussen jou en mij.

ook een winkelmagazijntje! En nu met de vrijge-

Wanneer ik mijn loopbaan in het onderwijs komen tijd dacht ik daar terug aan. Dus ging ik begon, ben ik vrij snel lid geworden van de eens langs om te horen of ze daar iemand nodig christelijke vakbond. Niet dat ik altijd akkoord hadden. Men zag dat wel zitten maar er moest was met hun acties, maar een vakbond is eerst een gesprek volgen met de voorzitter. En van onschatbare waarde als schakel tussen daar kwam ik jou voor de tweede maal tegen werkgever en werknemer. In het magazine maar nu in levende lijve. Het gesprek verliep “Brandpunt” kwam ik jouw naam voor het eerst vlot en in september begon ik mee te helpen tegen. Geregeld las ik er artikels in en vaak in het winkeltje. Alvorens de kleding in de vond ik er antwoorden op mijn vragen. Ook rekken komt, moet er eerst gesorteerd worden toen ik besloot, na 36 jaar lesgeven, te stoppen, en dat is soms een huzarenstukje. Gelukkig is er heeft de vakbond mij geholpen om op de beste nog een tweede afzetmarkt: Congo! Want Gust, manier eruit te stappen.

jouw bezorgdheid om mensen die het minder goed hebben, beperkt zich niet alleen tot ons

30 juni 2009 was mijn laatste dag op school grondgebied. Pater Ivo is vaak vragende partij en op 1 september ben ik zoals de Duitsers dat voor hulpmiddelen zoals kleding, schrijfgerief,

32


over gust

puzzels, knuffels en ook computers! En wij, de winkeldames, zijn altijd blij te horen dat er een lading computers kan verscheept worden want zo mogen we de gang weer vol gevulde bananendozen zetten! Begin dit jaar, tijdens het Nieuwjaarsetentje, kondigde je aan dat je zou stoppen met het voorzitterschap in Ons Huis. Enerzijds was er de vraag, die reeds geruime tijd door mijn hoofd spookte: “Wat als Gust stopt?”Anderzijds was ik verrast door de snelheid waarop je de fakkel wil doorgeven aan je opvolger. Samen met Marc zou je de laatste maanden van

het

werkjaar

dat

vermaledijde

doorlopen. coronavirus

Maar.... Covid-19

Gust, jouw bezorgdheid om mensen die het minder goed hebben, beperkt zich niet alleen tot ons grondgebied.

kwam daar een serieuze stok voor steken! We moeten verplicht in ons kot blijven! En we wachten af, want eens komt er tijd voor een gezellige, lijfelijke babbel . Ik drink alvast een lekkere, frisse GUST en wens je nog vele gelukkige en gezonde jaren samen met Mia. Een hartelijke schouderknuffel en bedankt voor jouw inzet Françoise Vrijwilligster

33


over gust

Ik moet eerlijk toegeven, de eerste keren dat ik Gust ontmoette was ik nogal onder de indruk. Een statige wijze man, soms wat streng ogend, zeer strijdvaardig en zeker van zijn stuk… Ik een ‘bleuke’, aan het begin van mij carrière, eerst als basiswerker van een vereniging, later vanuit mijn functie binnen het Netwerk tegen Armoede. De eerste jaren hadden we vooral contact in functie van het inhoudelijke werk van onze verenigingen: de werkgroep Cultuur, de algemene vergadering van het Netwerk…. Toen ik bij het Netwerk tegen Armoede begon te werken als ondersteuner van onder andere SPAAK, de regio waartoe ook Ons Huis behoorde, leerde ik Gust op een andere manier kennen. Door het vele overleg (oa SPAAK), de bekommernisdagen,… leerde ik Gust kennen als een bijzonder warme Het dient gezegd, achter elke sterke man staat een sterke mens die enorm begaan is met Ons Huis als vereniging, vrouw. In het geval van Gust kan je gerust zeggen dat ze er maar vooral ook met de bezoekers en vrijwilligers van Ons niet achter staat maar gewoon er naast. Uit goede bron heb Huis, met de mensen in armoede in Mol en omstreken. Ik ik vernomen dat Mia heel blij is dat Gust nu wat meer tijd leerde Gust kennen als een familieman met een bijzondere zal hebben om wat te helpen in het huishouden. En ook de zorg voor zijn eigen gezin en familie. En ik heb steeds het kleinkinderen zullen wel tevreden zijn dat ze vaker bij opa gevoel gehad dat familie geen strikt afgebakend gegeven terecht kunnen, al zal dit momenteel wel vooral via ‘beeldis voor Gust, dat hij de wereld rond zich indeelt in verschil- bellen’ zijn lende soorten van ‘familie’ die hij allemaal een warm hart Alle gekheid op een stokje, vanuit het netwerk willen we toedraagt. Ook binnen het Netwerk keken wij zo een beetje Gust alvast bedanken voor de jarenlange inzet bij Ons Huis, naar hem. Zelf heb ik het nooit gedaan, maar wij wisten dat maar ook voor de vele verplaatsingen naar Brussel. We voor late vergaderingen, als er geen openbaar vervoer terug verliezen een sterkhouder binnen ons netwerk, een waardenaar huis was, Gust steeds wel een slaapplaats wist aan te volle kracht binnen de bestuursorganen van het Netwerk bieden zodat we tot in de late uurtjes mee konden overleg- tegen Armoede en een constante en stabiele factor binnen gen met de mensen van Vierdewereldwerking Ons Huis.

het Kempens regionaal overleg SPAAK. We zijn ook benieuwd naar de opvolging door Marc. Zonder hem angstzweet te bezorgen; het worden grote schoenen om te vullen. Het ga je goed Gust, bedankt voor je inzet, bedankt om je grote hart te tonen en te delen. Veel plezier met de vrijgekomen tijd! Wouter Cox Netwerk tegen Armoede

34


varia

Mooie gedachten

2 gedichten uitgekozen door Debby

Ik wens je een wereld vol bloemen

Sluit vriendschap met de bomen

Ik wens je een wereld vol licht

Sluit vriendschap met de wind

Ik wens je van alles het beste

Sluit vriendschap met de bloemen

Een glimlach op je gezicht

Die je op de wereld vind

Ik wens je een leven vol liefde

Sluit vriendschap met de wolken

Geen tranen, geen zorgen, geen pijn

Sluit vriendschap met de maan

Dat iedere dag hier op aarde

Sluit vriendschap met de sterren

Voor jou een cadeautje mag zijn

Die aan de hemel staan Sluit vriendschap met de golven De zee met eb en vloed Maar vooral met alle mensen Die je op je weg ontmoet

Wist je datjes •

Gust geen O typt in teksten maar een NUL?

Gust liever hartig eet dan zoet.

In zijn haar krabt als ie in een vergadering zit? Zie knutselwerkje Hobbyclub hierboven.

35


Wilt u een gift doen? Dat kan op rekeningnummer: BE97 8939 4407 0349 (opgelet: nieuw rekeningnummer!) van het Netwerk tegen Armoede met vermelding van ‘projectnummer 206’. Voor giften vanaf 40 euro wordt er een fiscaal attest opgemaakt. Rechtstreekse giften voor Ons Huis, zonder fiscaal attest, kunnen gestort worden op BE16 1030 3442 5974

Colofon Redactie

Partners, bezoekers en vrijwilligers

Fotografie Christine, Karlijne Geudens, archief Ons Huis

Drukkerij Papier Letter

XOD Drukkerij, Balen Cyclus Print Tisa Sans Pro

Arno Pro

Oplage Vormgeving

200 stuks Chloë Janssens,

voor Henri Lejeune.com

Contactgegevens ons huis; Bresserdijk 4, 2400 Mol vierdewereldwerking-mol@skynet.be 014/32 04 83

0473/ 85 48 12 www.onshuismol.be

Met steun van:

a

netwerk tegen armoede

Welzijnsschakels

36

samen sterkt