Page 1

Tips &s Trick

n e k e o z e b r e d Ou


Tips &s Trick In dit boekje vind je een aantal praktische tips om vol vertrouwen bij de ouders van je leden langs te gaan. Of om op bezoek te gaan bij nieuwe leden. Waarom op ouderbezoek?_____________���������� p.3 Wanneer op bezoek. ��������������������������� p.5 Bij wie op bezoek? ����������������������������� p.7 Wat zeg je? ����������������������������������� p.9 Wat doe je beter niet. ������������������������� p.11 Wat neem je mee? ���������������������������� p.13 Allochtone families. ��������������������������� p.14 De financiële kant van de zaak. ������������������ p.17 Hoe sluit je af? ������������������������������� p.19

2

Ouderbezoeken


Waarom op ouderbezoek? Er zijn allerlei redenen waarom je op huisbezoek zou gaan: - Om nieuwe leden in te schrijven - Om kaarten te verkopen voor jullie eetfestijn - Om bivakinschrijvingen te regelen - Er zijn problemen met het kind en je wilt die gaan bespreken met de ouders - Gewoon om je Chirogroep bekend te maken Waarom is een huisbezoek beter dan een briefje of sms? - Je maakt tijd voor de mensen. Het moet niet snelsnel aan de Chiropoort. - Je leert je leden (en hun thuissituatie) beter kennen. - Je toont respect voor de mensen door tijd voor hen te maken. Plan daarom geen tien bezoeken op ĂŠĂŠn avond!

3

Ouderbezoeken


Tips &s Trick

Ouderbezoeken


Wanneer op bezoek? Er zijn verschillende tijdstippen op het jaar die aanleiding kunnen geven voor een ouderbezoek: - Bij het begin van het werkjaar. De nieuwe afdelingsleiding stelt zich dan voor aan de ouders en schrijft meteen hun kind in. - Met een nieuwjaarsattentie - Een cadeautje of kaartje voor de eerste of plechtige communie (suikerfeest, lentefeest, bar mitswa, enz.) - Naar aanleiding van een Chirofeest. Jouw Chirogroep viert een jubileum en wil daarvoor reclame maken bij de ouders. - Om de kinderen in te schrijven voor het bivak of weekend. - Om kinderen op te zoeken die een aantal weken afwezig waren. WANNEER PAST HET OM EENS BINNEN TE SPRINGEN? - Uiteraard als de mensen thuis zijn. Niet overdag dus, bijvoorbeeld, want dan zijn ze waarschijnlijk gaan werken. - Ga niet langs op feestdagen. De mensen hebben dan waarschijnlijk bezoek, zijn zelf op bezoek of willen

5

Ouderbezoeken


Tips &s Trick gewoon gezellig met het gezin iets doen. Pasen, Pinksteren, Kerstmis, 1 mei en dergelijke zijn ons wel bekend. Heb je ooit al gehoord van het offerfeest, sabbat of Çocuk Bayrami? Voor ons minder evident, maar voor heel wat mensen hún hoogdagen. Probeer ook die te respecteren. - Hou ook een beetje rekening met het gezinsleven. Ga niet te laat op de avond. Meestal zijn mensen (én hun kinderen!) dan al gaan slapen. Een zondagvoormiddag is voor veel mensen ook heilig. - Kondig zo mogelijk op voorhand aan dat je wilt langskomen. Dan schrikken de ouders niet wanneer je aan hun deur staat. Zeker bij ouders die je moeilijk bereikt, is het goed om vooraf eens te telefoneren of een afspraak te maken. Sommige mensen willen misschien liever in het Chirolokaal of ergens anders afspreken.

6

Ouderbezoeken


Bij wie op bezoek? - Ouders van huidige leden. Hen mag je niet vergeten! Als je hen op de hand hebt, maken zij misschien wel reclame voor jullie in de buurt. - Ouders met kinderen uit het eerste en tweede leerjaar. Die kinderen zijn potentiële nieuwe leden. - Nieuwe inwoners met kinderen. Maak het hen iets makkelijker om zich thuis te voelen in jullie dorp, wijk of buurt. Nodig hen en hun kinderen uit op je volgende activiteit. - Ga nog eens op bezoek bij de ouders van wie hun tito’s in hun eerste titojaar of na de rakwi’s afgevallen zijn. Misschien kun je hen toch nog overtuigen om opnieuw naar de Chiro te komen.

7

Ouderbezoeken


Tips &s Trick

8

Ouderbezoeken


Wat zeg je? - Zoek naar een aanleiding om langs te gaan (bv. Chirofeest, reclame, inschrijving, enz.). Dat vergemakkelijkt het gesprek. - Wees geïnteresseerd in wat de mensen doen. Hoe is het in de job, met de tuin, hobby’s, enz.? - Informeer je op voorhand over wie de ouders zijn en wat ze doen. Zo kun je gemakkelijker inpikken op hun verhaal. - Vertel hen hoe Jolien zich gedraagt in de groep, welke ‘stoten’ ze uithaalt, dat ze zich amuseert in de groep, enz. Ouders zullen sneller de meerwaarde van je bezoek inzien wanneer ze zulke feedback krijgen. - Als het ouders zijn met potentieel nieuwe leden breng je best wat foto’s mee. Foto’s zeggen meer dan woorden. Heb je al een nieuw ledenblaadje? Des te beter. Zo niet, dan kun je ook het oude kampboekje meenemen. - Denk eens na over welke activiteiten je iets wilt vertellen. Zo spreek je zéker de kinderen aan. Vraag ook of ze al dan niet klasgenootjes kennen die in de Chiro zitten. - Breng zeker een oudersbrochure mee.

9

Ouderbezoeken


Tips &s Trick

10

Ouderbezoeken


Wat doe je beter niet? - Klap nooit uit de biecht. Verhalen van op de leidingskring blijven intern! - Doe niet alsof je thuis bent. - Weiger niet als mensen je binnen vragen. - Zit niet met elkaar te fluisteren

11

Ouderbezoeken


Tips &s Trick

12

Ouderbezoeken


Wat neem je mee? Zorg dat je altijd iets mee hebt om af te geven. Zo herinneren mensen zich je bezoek nog als ze dat tegenkomen. - - -

- - - - -

-

Oudersbrochure - gratis aan te vragen via info@chiro.be Info over lidgeld en verzekering Een medische fiche: zo heb je van in het begin van het werkjaar de belangrijke gegevens en niet enkel voor het bivak. Foto’s Snoepje, spelletje of uitnodiging voor de volgende zondagnamiddag Ledenlijst (voor nieuwsgierige ouders) Kalender van jullie Chirojaar Medeleiding, VB of proost. Het is niet fijn om in je eentje op bezoek te gaan. Met z’n tweeÍn kun je elkaar helpen. Bij sommige ouders kan een oudere persoon een betere indruk nalaten. Jullie contactgegevens

13

Ouderbezoeken


Tips &s rick TAllochtone families Proficiat! Jullie bereiken ook allochtone kinderen. Of jullie zouden die kinderen graag bereiken? Dan moet je zeker ook contacten leggen met hun ouders. Moeilijk is het niet, spannend des te meer! Enkele tips: - Begrijpen de ouders niet zo goed Nederlands? Maak zo goed mogelijk duidelijk wie je bent. Zeg dat je graag zou langskomen met iemand die kan vertalen. Geef zeker en vast al iets af ter info. - Ga op zoek naar iemand die je wat meer achtergrondinformatie kan geven: een tolk (sommige provincies verlenen gratis tolkendienst), buurtverantwoordelijken, hun kinderen, de plaatselijke pitaverkoper, een straathoekwerker, een stadswerker van de Chiro, een leerkracht. - Je zult meer moeten uitleggen wat een jeugdbeweging is. Hier komen foto’s zÊker van pas! - Let op je kleren. Ga niet met diep uitgesneden topjes langs, dat kan aanstoot geven. Het zou ook kunnen dat je je schoenen moet uitdoen als je binnengaat. - De vrijdag is voor moslims wat de zondag voor ons is.

14

Ouderbezoeken


In de namiddag gaan ze vaak naar de moskee. - Moslims, joden, christenen: iedereen heeft z'n eigen feestdagen. Hou er rekening mee. - Als je op bezoek gaat, neem dan zeker een leidster mee. Vaak kom je als jongen/man niet in je eentje binnen als enkel de moeder thuis is. - Haal vooraf voor jezelf enkele argumenten aan om in te kunnen spelen op de vraag of de Chiro al dan niet enkel voor katholieke kinderen is. We staan open voor iedereen. - Geef aan dat de leiding vorming volgt en dat er volwassen begeleiding is – als jullie dat hebben, uiteraard. - Mensen zeggen soms ‘ja’ omdat het in hun cultuur onbeleefd is om rechtstreeks tegen mensen ‘nee’ te zeggen. Hou er rekening mee. - Bij het begin van een gesprek zal het over van alles en nog wat gaan voor je ter zake kunt komen. Zo proberen mensen in te schatten wie en hoe je bent. Probeer dat niet zomaar over te slaan. - Als je een drankje aangeboden krijgt, en je drinkt het tot op de bodem uit, wordt het zeker en vast weer

15

Ouderbezoeken


Tips &s Trick bijgevuld. Als je genoeg hebt, laat dan nog een beetje in je glas. Drink de laatste slok op wanneer je rechtstaat om te vertrekken. - Doe gewoon zoals je bij andere ouders zou doen. Toon respect, wees zelfverzekerd en vriendelijk. - Verwacht niet dat andere nationaliteiten dezelfde omgangsregels aan de dag leggen, probeer daar respect voor op te brengen. In bepaalde landen is het net niet de gewoonte om drinken aan te bieden of mensen automatisch binnen te laten. - Verwacht niet dat iedereen kan lezen of schrijven. Als je een ouder iets afgeeft om in te vullen en je ziet dat hij of zij aarzelt, vraag dan om het de volgende zondag mee te geven met hun zoon of dochter. Zo vermijd je misschien een pijnlijke situatie.

16

Ouderbezoeken


Financiele kant van de zaak Lid worden van een jeugdbeweging is niet duur, maar ook niet gratis. Je betaalt de verzekering, het kampgeld, een vieruurtje, een zwembadbezoek, je Chirokleren, noem maar op. Sommige ouders hebben het financieel niet zo breed. Ze zullen er niet veel over zeggen, maar vaak willen ze hun kind daarom niet inschrijven of laten deelnemen aan een speciale activiteit, en komen ze al helemaal niet langs op jullie eetfestijn. Toch merk je dat het kind of de jongere heel graag mee zou doen. Enkele zaken waarmee je ouders in zo’n geval kunt helpen: - Als jullie in de groep kortingsregels hanteren voor grote gezinnen, ouders met financiële moeilijkheden, enz., kondig dit dan heel algemeen aan. Zeg bijvoorbeeld niet: “Ik merk dat u het niet breed hebt, daarom kunt u korting krijgen van ons.”. Vertel dat jullie vinden dat geld geen drempel mag zijn voor Chiro.

17

Ouderbezoeken


Tips &s Trick - Vertel aan íédere ouder over de mogelijkheid van financiële tegemoetkomingen: fiscaal attest tot 12 jaar, korting bij mutualiteit, gespreide betaling, OCMWbijdrage, kortingsbonnen van de jeugddienst, enz. - Als jullie groepskas het niet aankan, kunnen jullie een beroep doen op het Solidariteitsfonds van de Chiro. Ouders in armoede proberen dat vaak zoveel mogelijk te verbergen. Als je merkt dat ze afhaken bij weekends of andere activiteiten, neem dan zelf nog eens contact op. Ga eens langs met een vertrouwensfiguur, een buurtwerker, iemand van het OCMW, enz. Zo voelen de ouders zich meer gesteund en zelfzeker. Kondig je bezoek vooraf aan of vraag waar ze willen afspreken. Vaak zijn ze bang voor de oordelen van anderen en willen ze liever niet dat je thuis op bezoek komt.

18

Ouderbezoeken


Hoe sluit je af? Daar sta je dan. Je hebt alles gezegd wat je wou zeggen. Je hebt een leuke babbel gehad, maar het is tijd om te vertrekken en je moet nog twee huisbezoeken afleggen. - Bedank hen voor de tijd. - En tot op ... (nodig hen alvast uit op jullie volgende activiteit) - Kondig je volgende bezoek aan (“Ik kom nog eens langs om over het bivak te praten.�) - Geef de boodschap mee dat ze je gerust mogen contacteren als ze vragen hebben.

19

Ouderbezoeken


Tips &s Trick

n e k e o z e b r e d u O

Ouderbezoeken  

Een brochure voor Chiroleiding over het bezoeken van ouders van (toekomstige) leden.

Advertisement