Page 8

merin m o k m O K

ar Femke, 19 ja enen ren en woog maar 1300 gram. Doordat mijn hers

Ik ben veel te vroeg gebo ns de bevalling, zal ik nooit kunnen een tijdje geen zuurstof gekregen hebben tijde Mijn oudere zus ging naar de Chiro. lopen. Ik zit al mijn hele leven in een rolstoel. urlijk kon ik niet alles meedoen, Toen ik zes jaar was, mocht ik ook komen. Natu mij. En als ze een fietstocht wilden maar de leiding bedacht altijd wel iets leuks voor Ik weet dat het niet altijd gemakdoen of zo, dan sloeg ik wel eens een keertje over. eld. Sinds vorig jaar ben ik leidster kelijk was, maar ik heb me er altijd welkom gevo bijvoorbeeld kinderen uit een boom bij de speelclub. Sommige dingen kan ik niet, er te is als dat van de kinderen, komen ze soms snell halen. Maar omdat mijn hoofd op dezelfde hoog iets aan mij vertellen.

Sara, 12 jaar

Twee jaar geleden ging ik voor het eerst naar de Chiro. Annelies, mijn vriendinnetje van op school, heeft me de eerste keer meegeno men. Ik probeer elke zondag te gaan. Alleen als we geld moeten meenemen, dan zeg ik thuis dat er geen Chiro is. Annelies vraagt dan ’s maandags wel eens waa rom ik er niet was. Dan verzin ik iets, want niemand moet weten dat we dat niet kunnen betalen. Voor het bivak is er een spaarsysteem. Hopelijk kan ik dit jaar ook weer mee, want het vorige bivak was echt de max.

Steven, 17ietsjatoenar ik 13 jaar was. In mijn klas zat een toffe

Ik merkte voor het eerst buik toen ik met hem sprak. jongen en op een dag voelde ik vlinders in mijn na betrapte ik mezelf er steeds Help, ik was verliefd op een jongen! Het jaar daar besefte ik dat ik homo was. Zeker vaker op dat ik naar jongens zat te kijken. Toen bivak al met sommigen in hetzelfde in de Chiro durfde ik niets vertellen. Ik had op he gestaan. Bij de kerels gingen de bed geslapen en samen met hen onder de douc maar wat mee en gaf commentaar op gesprekken elke zondag over meisjes. Ik lachte met de Chiro. Mijn geheim begon te meisjes die langsliepen. Vorig jaar ben ik gestopt was graag leider geworden. zwaar te wegen. Ik vind het wel spijtig, want ikAmar, 20 jaaen.rVoor kleine kinderen lijkt me dat nog wel leuk,

Ik heb nooit in de Chiro gezet den, dan heb ik daar maar als ik jongeren van 14-15 jaar zie spelen en zich verkle helijk. Ik ga wel regelwel vragen bij. Ook die korte broeken vind ik nogal belac Daar kun je poolen of als matig naar de allochtonenwerking bij ons in de buurt. een tornooi. Sinds ik aan het mooi weer is, organiseren we een voetbalmatch of er tijd voor. de universiteit studeer, heb ik daar wel minder en mind

komkommerin  

K o m K o m m e r i n Werken aan diversiteit in de Chiro . Uitgesloten wegens... 6. We houden (van) u 1. In de Chiro is iedereen welkom 7. W...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you