Page 7

3. Kevin, Mariem en Amar In wat volgt, willen we die kinderen en jongeren beschrijven die je moeilijker bereikt of kunt behouden. We willen hen geen ‘etiket’ opkleven. Je leest in de eerste plaats de persoonlijke verhalen van kinderen en jongeren. Het onderstaande geeft je een bril om bewuster te kijken naar zaken waar je anders minder snel bij zou stilstaan.

omst Mensen van allochtone afk ele achhebben een andere cultur ten en een tergrond, andere gewoon e kennen andere vrijetijdsinvulling. Z al niet. de jeugdbeweging meest

omst hebben Mensen van allochtone afk grond, andere een andere culturele achter vrijegewoonten en een andere er perde In het weekend is er mind tijdsinvulling. Ze kennen oor de ard t. soneel in instellingen, wa jeugdbeweging meestal nie er verblijkinderen en jongeren die beweging ven moeilijk naar de jeugd gebracht kunnen worden.

Voor mensen met financiële problemen zijn de kosten die aan de Chiro verbonden zijn vaak te hoog. aak en het v d in v s i’ in Holeb e outen m zich t o k ij il e mo ing. dbeweg de jeug

In sommige gezin nen worden heel andere omgangsv ormen gebruikt dan in de jeugdbew eging.

Mensen die beroepsonderwijs volgen, hebben vaak andere interess es dan ASO-jongeren. Mensen met een handicap lkom weten niet altijd dat ze we zijn in de Chiro.

jaar r in een leefgroep. Ons huis is te klein Renzo, 7 mam a en papa, maa

Ik woon niet bij mijn onze opvoeders zijn ook wel lief. en mijn papa is weg. Ik mis mijn mama, maar soms mag ik ook bij mama blijven Soms mag ik wel eens een dag naar huis en heel slapen. over de Chiro vertellen. Dat is iets Op maandag in de klas zijn er altijd kinderen die in de leefgroep gaat niemand daar met spelletjes en soms ook schilderen. Bij ons die bij hun papa en mama wonen. naartoe. Ik denk dat het alleen voor kinderen iskomkommerin  

K o m K o m m e r i n Werken aan diversiteit in de Chiro . Uitgesloten wegens... 6. We houden (van) u 1. In de Chiro is iedereen welkom 7. W...