Page 6

merin m o k m O K “Hij heeft nooit gedeugd.” “Zie je wel dat ze een dommerik is!” “Als je amper Nederlands spreekt, doe dan maar iets met je handen.” Ook in onze eigen Chirowerking komt dat terug. Niet iedereen krijgt dezelfde kansen. Het start al bij de wervingsactie. Ga je in alle scholen en straten in je buurt werven? Spreek je iedereen op dezelfde manier aan? Kent iedereen de Chiro wel voldoende om te weten wat er gebeurt? Daarna komt het erop aan je leden te behouden. Bij sommige is dat makkelijker dan bij andere. De leden van wie de ouders ook in de jeugdbeweging zaten, zul je makkelijker kunnen behouden. Maar wat met de leden wiens ouders de Chiro niet kennen? Wat met leden die in een instelling zitten? Wat met leden met een handicap? Ook in de Chiro stellen we voorwaarden tot deelname. Je vertrekt hierbij vanuit je traditie, vanuit wat je kent. Vanuit bepaalde waarden en normen. Verwacht je van de leden dat ze elke keer weer piekfijn in rood Chiro-T-shirt en beige short uitgedost zijn? Spelen jullie week na week keiharde pleinspelen? Hoort een leider er pas echt bij als hij na de activiteit mee een pintje pakt? We bouwen – vaak onbewust – drempels in. Sommige kinderen sluit je hier makkelijker door uit. Welke drempels er zoal kunnen zijn en hoe je eraan kunt werken, vind je terug in hoofdstuk 4.komkommerin  

K o m K o m m e r i n Werken aan diversiteit in de Chiro . Uitgesloten wegens... 6. We houden (van) u 1. In de Chiro is iedereen welkom 7. W...

komkommerin  

K o m K o m m e r i n Werken aan diversiteit in de Chiro . Uitgesloten wegens... 6. We houden (van) u 1. In de Chiro is iedereen welkom 7. W...

Advertisement