Page 5

uitgesloten 2. Uitgesloten wegens...

We zijn allemaal gelijk. Je hebt een dak boven je hoofd, gaat naar school, hebt een job. Er is openbaar vervoer. In je vrije tijd kun je kiezen uit duizend en één dingen om te doen. Als je ziek bent, vangt de gezondheidszorg je op. We gaan er gemakkelijk van uit dat iedereen evenveel kansen heeft om aan alles deel te nemen. En dat is niet het geval.

We zijn allemaal verschillend. Je hebt je eigen thuissituatie, broers of zussen. Je ouders zijn samen of gescheiden, of misschien woon je niet bij je ouders? Je bent een jongen of een meisje. Je gaat naar het ‘gewoon’ of ‘buitengewoon’ onderwijs. Je hebt een beperking of niet. Je ouders hebben het financieel makkelijk of moeilijk, zijn van allochtone afkomst of ze zijn rasechte Vlamingen, ze zijn werkloos of ze werken in de bank. Die factoren spelen mee in jouw opvoeding en in de kansen die je krijgt om te groeien. Duizend en één dingen bepalen hoe toegankelijk onderwijs, gezondheidszorg en vrijetijdsbesteding zijn voor elk kind. Als je ouders het financieel moeilijk hebben, is het niet zo vanzelfsprekend om naar de dokter of de tandarts te gaan. Als je niet gewoon bent dat conflicten thuis worden uitgepraat, zal je dit op school zelf ook minder doen. Sommige kinderen komen meer negatief in aanraking met het onderwijs en de hulpverlening dan andere kinderen. Een kind wiens ouders van OCMW-steun leven, zal door de omgeving anders bekeken worden dan een kind wiens vader bakker is. Een kind dat thuis vaak zelf zijn plan moet trekken, zal minder vlug aanvaarden dat jij zegt wat het moet doen. Als je thuis geen Nederlands spreekt, krijg je al gauw het advies om beroepsonderwijs te volgen. Wie in een kwetsbare positie leeft, heeft meer kans om opnieuw ‘gekwetst’ te worden. In het onderwijs, op de arbeidsmarkt, in de hulpverlening, enzovoort. Dat noemen we ‘een systeem van maatschappelijke kwetsbaarheid’. Een kind krijgt een bepaald etiket opgekleefd en vaak zal het daar na verloop van tijd ook naar handelen.komkommerin  

K o m K o m m e r i n Werken aan diversiteit in de Chiro . Uitgesloten wegens... 6. We houden (van) u 1. In de Chiro is iedereen welkom 7. W...

komkommerin  

K o m K o m m e r i n Werken aan diversiteit in de Chiro . Uitgesloten wegens... 6. We houden (van) u 1. In de Chiro is iedereen welkom 7. W...

Advertisement