Page 49

7.3 Waar vind je centen? OCMW’s krijgen extra geld om de sociale, sportieve en culturele participatie van hun cliënten te bevorderen. Ook het lidmaatschap van een Chirogroep kan op die manier (voor een stuk) terugbetaald worden. Meer informatie op www.armoede.be/fondscultuurparticipatie. Er zijn heel wat subsidiekanalen om aan diversiteit te werken. Dat verandert wel af en toe. Het Steunpunt Jeugd kan je hier alle informatie over geven. Surf naar www. steunpuntjeugd.be of bel 02-551 13 50 en vraag naar de verantwoordelijke voor het thema diversiteit. Ook bij de Koning Boudewijnstichting zijn er heel wat projectsubsidies te verkrijgen. Surf naar www.kbs-frb.be voor meer informatie. Elke provinciale overheid subsidieert initiatieven met betrekking tot toegankelijkheid en diversiteit. Contacteer hiervoor je provinciale jeugddienst. Wie weet is er in de schoot van de provinciale jeugdraad een werkgroep bezig met diversiteit, toegankelijkheid, inclusie, enzovoort? De begeleiding en vormingen van Uit de Marge vzw over toegankelijkheid worden in elke provincie terugbetaald, maar niet op dezelfde manier. Neem hiervoor contact op met je provinciale jeugddienst of met Uit de Marge zelf. Op www.antiracisme.be kun je terecht bij het Impulsfonds voor het migrantenbeleid. Hou je Dubbelpunt in de gaten, daarin vind je regelmatig nieuwtjes over projectsubsidies. Ook veel bedrijven en privé-instanties, bijvoorbeeld bepaalde banken, klerenmerken of verzekeringsmaatschappijen hebben fondsen voor projecten over toegankelijkheid en diversiteit. Dat verandert regelmatig, maar je vind er vast wel informatie over op hun websites.

49

komkommerin  

K o m K o m m e r i n Werken aan diversiteit in de Chiro . Uitgesloten wegens... 6. We houden (van) u 1. In de Chiro is iedereen welkom 7. W...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you