Page 47

x

Informatieve spelen

Rafa Rafa Rafa Rafa laat de spelers ervaren hoe vooroordelen en racisme ontstaan en hoe moeilijk het is om zich te integreren in een onbekend land. Het simulatiespel spoort 2 vreemde culturen aan tot het ontdekken van elkaars gewoonten, gebruiken en afspraken. Die moeten ze eerst binnen hun eigen cultuur inoefenen. Na een tijdje gaan beide culturen bij elkaar op bezoek. De spelers proberen te ontdekken wat bepaalde gedragscodes in de andere cultuur betekenen. Er bestaat een versie voor 8 tot 12 jaar en een versie voor + 12 jaar. Je kunt Rafa Rafa aankopen bij het Centrum voor Informatieve Spelen of aanvragen met begeleiding. Meer info op www.spelinfo.be, 016-22 25 17, cis@spelinfo.be Kwinkslag Ook dat is een simulatiespel. Je kunt het spelen vanaf 16 jaar. De deelnemers nemen onvoorbereid deel aan een groots opgezet kaarttornooi. Tijdens de eerste ronde lijkt alles normaal, maar tijdens de tweede ronde doet iemand een totaal onlogische en overwachte zet. De gevolgen laten zich raden... Je kunt Kwinkslag aankopen bij het CIS of aanvragen met begeleiding. Meer info op www.spelinfo.be , 016-22 25 17 of cis@ spelinfo.be. Sander Een informatief spel over armoede en sociale uitsluiting voor de jongste afdelingen. Spelenderwijs ervaren kinderen dat niet iedereen kan en mag meespelen. Mogen meespelen maakt voor een kind het verschil tussen erbij horen of uitgesloten worden. Kiezen om alle kinderen, zonder onderscheid, te laten meespelen en daar moeite voor doen. Te ontlenen op elk regionaal Chirosecretariaat. Sierra Oscar Lima Een spel over solidariteit. Spelenderwijs kom je voor een keuze te staan: hou je nog rekening met de ander? Aan jou de keuze! Een uitstekend spel om met de oudste afdelingen of de leidingsploeg te spelen. Je kunt het spel op elk regionaal Chirosecretariaat ontlenen. Hanne en Hassan Een gezelschapsspel dat kinderen en jongeren vanaf 9 jaar op een plezierige manier doet ontdekken dat er culturele verschillen zijn. Het spel moet kinderen (maar ook hun ouders) ertoe aanzetten om met een open blik te kijken naar andere culturen en er meer respect voor op te brengen. Het is een ganzenbordspel met weetvragen en vertelvragen. Meer informatie bij Jeugd en Vrede vzw, www.jeugdenvrede.be, info@jeugdenvrede.be, 015-43 56 96. Buiten Spel Dat is een inleefspel van het Jeugd Rode Kruis, over kansarmoede. Kinderen ondervinden hoe makkelijk je in een vicieuze cirkel terechtkomt en hoe moeilijk het kan zijn om als gezin de eindjes aan elkaar te knopen. Het spel duurt 2 uur en wordt gespeeld met minimaal 20 en maximaal 100 kinderen van 10 tot 12 jaar. Gratis te downloaden op www.jeugdrodekruis.be.

47

komkommerin  

K o m K o m m e r i n Werken aan diversiteit in de Chiro . Uitgesloten wegens... 6. We houden (van) u 1. In de Chiro is iedereen welkom 7. W...

komkommerin  

K o m K o m m e r i n Werken aan diversiteit in de Chiro . Uitgesloten wegens... 6. We houden (van) u 1. In de Chiro is iedereen welkom 7. W...

Advertisement