Page 46

merin m o k m O K x

Publicaties

Een plek voor kinderen, een plaats voor jongeren Werkmap over toegankelijk jeugdwerk, te verkrijgen bij het CMGJ vzw, het Steunpunt van Uit de Marge in de provincie Limburg. Meisjesdialogen. Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen Een boekje vol verhalen van werkingen voor allochtone meisjes. Je kunt het downloaden op www.samv.be. Breng eens wat kleur in je voortuin Informatie en activiteiten over nieuwkomers en vluchtelingen. Te verkrijgen bij het Jeugd Rode Kruis vzw, www.jeugdrodekruis.be. Bananen in een minirok Handboek over scouts en gidsen met een handicap. Te verkrijgen bij Scouts en Gidsen Vlaanderen. Rep & Roer over holebi-jongeren Je kunt dat themadossiertje bestellen bij Jeugd en Seksualiteit vzw, Koningin Astridlaan 106 bus 002, 2800 Mechelen, www.jeugdenseksualiteit.be. Pesten in het jeugdwerk, Jeugd en Vrede vzw Tips en achtergrondinformatie over omgaan met pesterijen. Te koop in De Banier. Uitgesloten wegens..., Welzijnszorg vzw Die uitgave van Welzijnszorg, Vierdewereldorganisaties en de Katholieke Jeugdraad dateert al van 1995. Toch lees je er nog heel wat bruikbare informatie in over kansarmoede en het jeugdwerk. Een aantal werkvormen helpen je op weg. Het boek is te koop in De Banier.

46

komkommerin  

K o m K o m m e r i n Werken aan diversiteit in de Chiro . Uitgesloten wegens... 6. We houden (van) u 1. In de Chiro is iedereen welkom 7. W...

komkommerin  

K o m K o m m e r i n Werken aan diversiteit in de Chiro . Uitgesloten wegens... 6. We houden (van) u 1. In de Chiro is iedereen welkom 7. W...

Advertisement