Page 45

www.groepintro.be Groep Intro VZW richt zich naar maatschappelijk kwetsbare jongeren en heeft hieromtrent heel wat kennis in huis. Ze kunnen ingeschakeld worden in een samenwerkingsproject of willen speciaal in jouw groep een vormingssessie komen geven om jouw ploeg te leren hoe om te gaan met de eigenheid van deze kinderen en jongeren. Welzijnszorg vzw Huidevetterstraat 165 1000 Brussel 02-502 55 75 info@welzijnszorg.be www.welzijnszorg.be Welzijnszorg richt zich op de meest kwetsbaren in onze samenleving. In de Welzijnsschakels komen die mensen samen. Via die organisatie kom je in contact met mensen die je meer info kunnen geven of met wie je een samenwerking kunt aangaan. Elk jaar voert Welzijnszorg een campagne rond kansarmoede. Het materiaal dat Spoor ZeS hiervoor vanuit Chirojeugd Vlaanderen ontwikkelt, is zeker bruikbaar in jouw groep. Beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen vzw Huis van de Mensenrechten Nieuwenbosstraat 3 9000 Gent 09-224 12 15 info@armenaanhetwoord.be www.armenaanhetwoord.be

Dat is een vereniging voor en door mensen die in kansarmoede leven. Ook zij kunnen je tips en informatie geven om mee aan de slag te gaan. Ze kunnen je in contact brengen met plaatselijke verenigingen om een samenwerking mee aan te gaan. Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Vooruitgangstraat 323 1030 Brussel 02-204 06 50 info@vlaams-netwerk-armoede.org www.vlaams-netwerk-armoede.org In het netwerk werken de verenigingen samen om armoede en sociale uitsluiting op te heffen. De werking vertrekt vanuit concrete ervaringen van mensen die in armoede leven. Op de website vind je veel informatie over plaatselijke verenigingen waar armen het woord nemen. Brochure ‘Anders gewoon gewoon anders’ De organisaties voor mensen met een handicap vind je terug in de brochure ‘Anders gewoon, gewoon anders’, over mensen met een handicap in de Chiro.

45

komkommerin  

K o m K o m m e r i n Werken aan diversiteit in de Chiro . Uitgesloten wegens... 6. We houden (van) u 1. In de Chiro is iedereen welkom 7. W...

Advertisement