Page 44

merin m o k m O K Lejo vzw Antwerpsesteenweg 701-703 9040 Sint-Amandsberg 09-223 21 54 info@lejo.be www.lejo.be Die landelijke jeugddienst bereikt vooral jongeren uit de bijzondere jeugdbijstand en leerjongeren uit het deeltijds onderwijs. Ze hebben een wekelijkse werking en organiseren kampen. Ook met hen kun je in zee gaan voor een samenwerking. Wel Jong Niet Hetero Casa Rosa Kammerstraat 22 9000 Gent 09-269 28 17 info@weljongniethetero.be www.weljongniethetero.be Een vrijwilligersorganisatie voor en door holebi-jongeren in Vlaanderen en Brussel. Ze groepeert en begeleidt heel wat lokale holebi-jongerengroepen. PAJ vzw (Platform Allochtoon Jeugdwerk) Oudstrijdersstraat 9 2140 Antwerpen 03-204 10 10 info@paj.be www.paj.be Dat is een koepel van allochtone jeugdorganisaties. Via hen kom je in contact met een plaatselijke werking van allochtone jongeren. Ze bieden ook kadervorming aan. Steunpunt allochtone meisjes en vrouwen Koningsstraat 136 1000 Brussel 02-209 34 69 steunpunt@samv.be www.samv.be

44

Het SAMV wil allochtone meisjes en vrouwen een gezicht en een stem geven in onze samenleving. Via hen kom je in contact met plaatselijke werkingen. Ze bieden ook spelen en publicaties aan. www.shoufshouf.be Die site is een virtuele ontmoetingsplaats voor allochtone en autochtone jongeren.

komkommerin  

K o m K o m m e r i n Werken aan diversiteit in de Chiro . Uitgesloten wegens... 6. We houden (van) u 1. In de Chiro is iedereen welkom 7. W...

Advertisement