Page 43

7.2 Wat bestaat er aan extern aanbod? De organisaties zullen je zeker nog verder kunnen doorverwijzen. Er zijn immers heel wat regionale of plaatselijke organisaties, verenigingen... bezig met dat thema. x

Organisaties

Uit de Marge vzw Deelwerking toegankelijkheid Sint-Jacobsnieuwstraat 50 9000 Gent 09-233 00 56 toegankelijkheid@uitdemarge.be www.uitdemarge.be Dat is het Vlaamse steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid voor maatschappelijk kwetsbare jeugd. Uit de Marge ondersteunt werkingen die zich specifiek richten op maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Uit de Marge heeft in elke provincie een steunpunt. Op de website vind je contactgegevens van hun steunpunten en van lokale werkingen. Het project ‘toegankelijkheid’ richt zich op het ‘gewone’ jeugdwerk. Je kunt een vorming of procesbegeleiding aanvragen. Iemand komt ter plaatse om samen met jullie de drempels die je hebt duidelijk te maken. Je wordt op weg geholpen om hieraan te werken. Daarnaast zijn er ook vormingen over omgaan met conflicten en grensoverschrijdend gedrag, motiverend werken, enzovoort. Die vormingen worden voor een stuk terugbetaald door de provincie. JES vzw Werkhuizenstraat 3 1080 Molenbeek 02-411 68 83 straathoekwerk@jes.be www.jeugdenstad.be Die jeugddienst is actief in Gent, Antwerpen en Brussel. Aan de hand van de werkvorm ‘straathoekwerk’ bereiken ze maatschappelijk kwetsbare jongeren. JES organiseert voor hun jongeren ook kadervorming. JES kan je tips geven over het bereiken van die jongeren, en wie weet is er een samenwerking mogelijk? Arktos coördinatiedienst Valkerijgang 26 3000 Leuven 016-29 57 74 info@arktos.be www.arktos.be Ook Arktos richt zich tot maatschappelijk kwetsbare jongeren. In heel wat gemeenten organiseren ze voor hen vrijetijdsactiviteiten. Perfect voor een samenwerkingsproject.

43

komkommerin  

K o m K o m m e r i n Werken aan diversiteit in de Chiro . Uitgesloten wegens... 6. We houden (van) u 1. In de Chiro is iedereen welkom 7. W...

komkommerin  

K o m K o m m e r i n Werken aan diversiteit in de Chiro . Uitgesloten wegens... 6. We houden (van) u 1. In de Chiro is iedereen welkom 7. W...

Advertisement