Page 42

merin m o k m O K x

Andere publicaties/spelen

In de Chiro maken we in heel wat publicaties plaats voor het thema diversiteit. x Dubbelpunt: je vindt er geregeld een artikel of een themanummer waarin diversiteit in de kijker wordt gezet x De afdelingsboeken: informatie en activiteiten om met jouw afdeling te spelen en te werken rond dit thema x www.chiro.be/diversiteit: de meest recente informatie over diversiteit in de Chiro x Jongerenbrochures Spoor ZeS: jaarlijks maakt Spoor ZeS samen met Welzijnszorg materiaal aan over het thema ‘kansarmoede’. Dat zijn ook activiteiten waar je mee in je Chirogroep aan de slag kunt. x De spelmaker. Twee spelen over omgaan met uitsluiting. Sander is voor -12-jarigen, Sierra Oscar Lima kun je spelen met +12-jarigen. Je ervaart aan den lijve wat het is om uitgesloten te worden.

x

Workshops

We ontwikkelden een aantal workshops voor op cursussen, gewestavonden, verbondelijke activiteiten, enzovoort. Je kunt ze allemaal aanvragen via diversiteit@chiro.be of op 03-231 07 95. Een greep uit ons aanbod: x workshop over diversiteit en toegankelijkheid: een algemene kennismaking met het thema x Gelijkekansengesprek: een stellingenspel over gelijke kansen voor allochtonen x BuitenBeentjes BinnenLaten: Hoe kijk jij naar anderen? Welke drempels zijn er in de Chiro voor maatschappelijk kwetsbare kinderen? En hoe kun je hieraan werken? x Omgaan met moeilijk gedrag: hoe ga je om met gedrag dat we als ‘moeilijk’ omschrijven? x Omgaan met andere culturen: een workshop over het interculturele thema

42

komkommerin  

K o m K o m m e r i n Werken aan diversiteit in de Chiro . Uitgesloten wegens... 6. We houden (van) u 1. In de Chiro is iedereen welkom 7. W...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you