Page 38

merin m o k m O K Eva was weer ambetant vandaag. Sara begon te huilen omdat Eva haar geschopt had. Vorige week was het ook al van dat. Je hebt het haar eens goed doen voelen. 10 rondjes rond het gebouw lopen, en daarna een half uur met haar hoofd naar de muur. Je hebt je eens goed kwaad gemaakt en gezegd dat het nu wel genoeg is geweest.

38

x

Straffen en belonen

Vraag het foldertje over ‘omgaa n met moeilijk gedrag’ op via divers iteit@chiro.be.

Liever dan negatief gedrag af te straffen, kiezen we voor het belonen van positief gedrag. Toon dat je het waardeert als iemand iets goeds doet. Een aanmoediging, glimlach of schouderklopje is altijd leuk om te krijgen. Zeg het kind ook wat het goed heeft gedaan. Geef iedereen verantwoordelijkheid, ook dat geeft een goed gevoel. Toch is het soms nodig om een kind een straf te geven.

Hou bij straffen deze vuistregels in acht. x Laat de straf zo snel mogelijk volgen op het negatieve gedrag, zonder impulsief te worden. x Ga na of het kind weet wat het verkeerd heeft gedaan. x Gebruik geen vernederende straffen en lijfstraffen. Dat heeft enkel een omgekeerd effect. x Gebruik geen strafhoekje maar een afkoelplekje. Hier kan het kind tot rust komen. x Geef een straf met betrekking tot het te bestraffen feit. Bv. het lokaal overhoop gooien betekent dat je het achteraf moet opruimen. x Blijf zelf kalm. Als dat niet lukt, ga dan even buiten en laat iemand anders het van je overnemen. x Vermijd groepsstraffen. Dat kweekt eerder een gevoel van solidariteit in de groep, tegen jou. x Overleg ook met andere leiding, zodat iedereen weet welke straf er gegeven wordt. x Rond een straf af en doe een praatje met het kind. Zo herstel je het contact.

komkommerin  

K o m K o m m e r i n Werken aan diversiteit in de Chiro . Uitgesloten wegens... 6. We houden (van) u 1. In de Chiro is iedereen welkom 7. W...