Page 36

merin m o k m O K Jeffrey is groot en sterk. Thuis heeft hij het niet zo makkelijk. Toch laat hij dat aan niemand merken. Integendeel, in de groep speelt hij nogal gauw de baas. Niemand mag immers weten dat hij bang is van zijn vader. Hij heeft niet de mooiste kleren, maar hij maakt dat goed door een grote mond op te zetten. Sommige kinderen zijn bang van Jeffrey. Sam wordt na de Chirowerking opgehaald door zijn moeder. “Mama’s kindje,” sist Jeffrey dan.

x

Omgaan met pesten

Let op met pestgedrag. ‘Anders zijn’ is voor kinderen en jongeren een makkelijke aanleiding tot pesten. Soms wordt iemand gepest omwille van het uiterlijk, maar er zijn meerdere oorzaken mogelijk. Misschien wil de pester zich manifesteren of speelt de thuissituatie een rol. Of gebeurt het louter uit verveling? Pesten komt vooral voor bij kinderen tussen 10 en 14 jaar. Ze komen los van hun ouders, en groepsvorming staat centraal. Erbij horen is belangrijk, en dat brengt ook uitsluiting met zich mee. Jouw houding als leid(st)er is van belang bij pestgedrag. Als je zelf bazig bent of kinderen vernedert, werk je pestgedrag in de hand. Als je onzeker bent, durf je misschien geen tegengewicht bieden. Wees je goed bewust van je voorbeeldfunctie!

Hoe pak je pesten het beste aan? x Maak afspraken over hoe je met elkaar omgaat, bv. ‘we doen elkaar geen pijn’ en ‘in de groep wordt er niet gepest’. Zo weet iedereen waar ze aan toe zijn. x Heb oog voor pesten in je groep. Denk niet dat het bij jou niet voorkomt omdat je leden het je niet vertellen. x Reageer direct als je pesten ziet gebeuren. Maak duidelijk dat het niet kan. x Reageer niet overbeschermend. Soms helpt het om iemand te wijzen op gedrag dat onbewust het pesten ‘uitlokt’. Maak duidelijk dat dat niet zijn of haar schuld is, dus verwijt het de gepeste zeker niet. x Hou een gesprek met de pester. Maak duidelijk dat pesten niet kan. Wijs de pester op de eerder gemaakte afspraken. Pols naar het waarom. Misschien zit de pester zelf met problemen. x Straf de pester als het pesten blijft duren. Doe dat dan wel efficiënt, om te vermijden dat de pester zich nadien wreekt op de gepeste. Beloon positief gedrag van de pester. x Pak ook de omstanders aan. Zij beïnvloeden het pestgedrag sterk.

Meer achtergrondinfo en activiteiten om mee aan de slag te gaan, vind je in het boek ‘Pesten in het jeugdwerk’ van Jeugd en Vrede, te koop in De Banier.

36

komkommerin  

K o m K o m m e r i n Werken aan diversiteit in de Chiro . Uitgesloten wegens... 6. We houden (van) u 1. In de Chiro is iedereen welkom 7. W...

komkommerin  

K o m K o m m e r i n Werken aan diversiteit in de Chiro . Uitgesloten wegens... 6. We houden (van) u 1. In de Chiro is iedereen welkom 7. W...

Advertisement