Page 34

merin m o k m O K “Niels is al een paar weken afwezig. Misschien komt het wel door Stefaan. Die 2 maakten de laatste tijd voortdurend ruzie. Hoe dat kwam, weet ik eigenlijk niet. Ik had ze misschien toch wat beter in het oog gehouden. Want wat moet ik er nu mee?”

Maar observeren gaat verder dan het spel op zich. Het gaat ook om de groep en de individuen uit de groep. Bekijk goed hoe het er in je groep aan toe gaat. Wie gaat om met wie? Komt iedereen aan bod? Doet iedereen mee? Probeer aan te voelen wat er bij je gasten omgaat en speel daarop in. Reageer op situaties die je opvallen. Als iemand een paar weken niet meer komt, ga dan eens langs om te horen wat er scheelt. Over omgaan met pesten en met moeilijk gedrag lees je straks meer. Hou geregeld een evaluatie: van de activiteiten, maar ook van de groep en – waarom niet? – van jezelf als leiding en van de leden.

x

Waarderen

Je leden waarderen, is elk kind waardevol vinden. Dat start met ervoor te zorgen dat je voldoende weet over elk van je leden. Ken je hun thuissituatie? Weet je waar ze school lopen? Wat doen ze in hun vrije tijd nog? Vertrek vanuit wat hen bezighoudt, vanuit hun leefwereld. Leer hun karakter kennen en bied hen in de Chirogroep een plek waar ze zichzelf kunnen zijn. Geef hen respect, ook al zijn ze anders dan jij. Geef hen een luisterend oor en je begrip. Probeer het goede te zien in al je leden en blij te zijn dat ze bij jou in de ploeg zitten. Schenk evenveel aandacht aan alle leden: zowel de leden die je het best liggen (je lievelingen) als de leden met wie het minder goed klikt (het zeurende meisje met de snottebel, bijvoorbeeld). Zoek het mooie in je leden door wie ze zijn, wat ze doen of wat ze kunnen. Laat je niet afleiden door een slechte eerste indruk. Wees oprecht in het tonen van emoties. Laat zien aan je leden dat je hen graag ziet en waardeert. Wees enthousiast. Zo wordt je afdeling een plek waar je leden zich goed voelen. Toon je waardering als je leden iets goed doen: een glimlach, een aanmoediging,... Benoem het gedrag dat je waardeert. Ook als je moeilijk gedrag ervaart, is het belangrijk om positief contact te blijven houden. Gebruik ik-boodschappen. Praat uit jezelf en meen wat je zegt. Wees daarbij zo concreet mogelijk. Zeg niet “jij bent altijd zo luidruchtig”, maar zeg wel “ik vind het niet leuk dat je roept tegen mij, ik heb liever dat je gewoon praat”.

34 Speel in op je groep en vertrek vanuit hun ervaringen. De inbreng van je leden leg je niet naast je neer of schuif je niet zomaar weg. Je doet iets met de ideeën, gevoelens en signalen van je leden. Als ze inspraak krijgen, voelen ze zich verantwoordelijk voor wat er tijdens je activiteiten en in je groep gebeurt. Al je leden waarderen is niet eenvoudig: het heeft te maken met graag zien, veel geduld hebben, voortdurend nieuwe kansen geven, vooroordelen opzij zetten en jezelf uitda-

komkommerin  

K o m K o m m e r i n Werken aan diversiteit in de Chiro . Uitgesloten wegens... 6. We houden (van) u 1. In de Chiro is iedereen welkom 7. W...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you