Page 33

iets gebeurt wat je niet leuk vindt. Maak zo jouw grenzen duidelijk. Leg daarbij goed uit waarom je dat vindt. Maak duidelijk dat het niet gaat om de persoon, maar om het gedrag dat hij of zij stelt. Niet elk kind is het gewoon dat een volwassene hem of haar opdraagt wat te doen. Bij sommige kinderen en jongeren stoot een te duidelijk leiderschap af. Hou hier ook rekening mee. Kinderen en jongeren met een handicap zijn dan weer een ‘overveilige’ omgeving gewoon. Voor hen kan het eens leuk zijn om daarin grenzen te doorbreken. Bij holebi-jongeren is de psychische veiligheid enorm belangrijk om zich te kunnen outen. Als ze die niet voelen, zullen ze snel afhaken, zonder dat je weet waarom. Aan jou om te werken aan een hechte groep en om de thema’s seks en relaties uit de stoerdoenerij te halen. Jeugd en Seksualiteit vzw heeft alvast heel wat interessante uitgaven om mee aan de slag te gaan. Het handboek ‘Levende Lijven’ is te koop in De Banier. De map ‘Mond vol tanden’ staat vol achtergrond en werkvormen om te leren omgaan met seksueel getinte situaties in het jeugdwerk. “Jorre is hyperactief en zit nooit stil. Bij het begin van de activiteit vertellen we hem altijd wat we in de namiddag gaan doen. Zo weet hij wat hij kan verwachten. Dat maakt hem al wat rustiger.” “Ellen zit in een rolstoel. Meestal letten we erop dat ze overal meekan. Vorige week kwamen we onderweg een hobbelig terrein tegen. Ellen was in een gekke bui en begon volop te racen met de rolstoel – en dat moet ook eens kunnen, ze moet altijd al voorzichtig aan doen.”

x

Observeren

Observeren is meer dan gewoon kijken. Observeren is goed kijken, interpreteren en dan iets doen met wat je bedacht hebt. Door goed te observeren, kun je iets beter begrijpen, een mening toetsen of iets nieuws ontdekken. Maar observeren kan ook leiden tot echt handelen: een spelregel aanpassen, een lid straffen of gevaarlijke situaties vermijden. Je kunt observeren door aan de kant te staan of door mee te spelen. Wie naast het spel staat, heeft de positie van scheidsrechter. Wie goed observeert, kan heel wat objectieve gegevens waarnemen. Zo ontstaat er minder discussie over winnen en verliezen. Wie deelneemt, krijgt dan weer heel andere informatie binnen. Je voelt makkelijker aan of een spel haalbaar is. Vooral gevoelsmatige zaken kun je veel beter opmerken als je meedoet. Zijn er kleine irritaties, is het spel boeiend, gaan de leden erin op? Ook als je meedoet, kun je ingrijpen in het spelverloop: enthousiasme overbrengen, iemand er meer bij betrekken,... Als je als leiding meespeelt, is dat je doel: ervoor zorgen dat alle leden plezier beleven aan het spel.

33

komkommerin  
komkommerin  

K o m K o m m e r i n Werken aan diversiteit in de Chiro . Uitgesloten wegens... 6. We houden (van) u 1. In de Chiro is iedereen welkom 7. W...

Advertisement